08.06.2015 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ 
1. Talas Belediyesinin, Erciyes-Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 750 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, koordinatları belirlenen alanlarda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının, Mimarsinan Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu üzerinde TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen hemzemin geçidinin üst geçit projesine uygun olarak imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Talas Tablakaya Cami Vakfı'na ait 528, 543 ve 545 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 96, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 180, 181, 183, 187, 189, 191, 192, 195, 200, 201 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih, 222, 223, 224, 225 ve 226 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Kocasinan Belediyesi, Talatpaşa mahallesi K35-A21- C3-C pafta 4450 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/ 5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinfan Belediyesi, Yakut Mahallesi, 4544 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Kocasinan Belediyesi Şeker Mahallesi, 4766 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediyesi Meclisinin 04.05.2015 tarih, 34 sayılı 07.05.2015 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ş.M.Fatih Bedir Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa "FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU" Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Kırsal Alandaki Abonelerin Su fiyatlarının yeniden düzenlenmesinin, 2560 Sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. Maddesinin (f) bendi gereğince görüşülmesi talebi. 

08.06.2015 TARİHLİ MECLİS EK GÜNDEMİ 
1. (22) Ortağı olduğumuz Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesinin 16.000.000-TL’den 19.500.000-TL’ye çıkarmış ve arttırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacak ise payımıza düşen 3.360.000-TL’nin ödenmesi talebinin görüşülmesi. 
2. (23) Belediyemize ilimizde bulunan okul binalarının bakım-onarımı, çevre düzenlemesi ve spor sahaları yapımı ile ilgili çok sayıda talep gelmekte olup, ilimizde bulunan Devlet Üniversiteleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile kamu yararına çalışan vakıflara ait ilk, orta ve lise seviyesindeki okulların bakım-onarım, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin Belediyemizce yapılmasına dair genel nitelikli karar alınması talebinin görüşülmesi. 
3. (24) İl Özel İdaresi bünyesinden belediyemize geçen taşınmazlardan; 125 ada, 1,28,29,30 ve 31 parselde bulunan Bel-Öz tesisleri otel ve lokanta bölümü, Kılcan mevkiinde bulunan 216 ada, 4 parselde kayıtlı soğuk hava deposu, kurutma tesisi ve paketleme tesisi, Belediyemizin 11.08.2014 tarih ve 570 sayılı Meclis Kararıyla, Yeşilhisar Belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmiş olan Söz konusu taşınmazların, tahsis sürelerinin 9 yıla çıkarılıp çıkarılmayacağı talebinin görüşülmesi. 
4. (25) Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kayseri şubesi tarafından “sağlıklı nesil sağlıklı toplum” projesinde kullanılmak amacıyla bir adet aracın üç yıllığına Her türlü sorumluluğu ve yakıtı Yeşilay cemiyeti Kayseri şubesine ait olmak üzere tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi. 
5. (26) Mülkiyeti Belediyemize tescilli Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi, 933 parsel numaralı, 1.256,00m² yüzölçümlü, uygulama imar planında park ve meydan olarak planlı, bezir seteni olarak tescilli taşınmazın restorasyonunun yapılması karşılığında Melikgazi Belediyesi'ne devredilmesi talebi. 
6. (27) Engelli Kulüpler Platformu belediyemize ait alanlardan; Kadir Has Kültür Parkı, Beştepeler Mesire alanı, Kıranardı Kent Ormanı ve Gesi Mesire alanı olmak üzere 4 ayrı noktada bulunan alanlarda 2015 yılı yaz döneminde her bir parka 100m2 olmak üzere Trambolin ünitesi kurulup çalıştırmaları için kulüplere yer tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
7. (28) Şanlıurfa Valiliği'nin,Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, Şanlıurfa ilinde AFAD Konaklama Merkezi dışında yaklaşık 545 bin Suriyelinin misafir edildiği belirtilmiş olup, Ramazan ayı münasebetiyle AFAD Konaklama Merkezi dışında kendi imkanlarıyla kalan Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere gıda yardımı yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (29) Anbar Mahallesini Bölge Hastanesinin güneyinden geçerek Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına bağlayan 20 metre genişliğindeki yol ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını Mithatpaşa Mahallesine bağlayan 20 metre genişliğindeki yolun devamlılığının sağlanması; transit bir yol oluşturması amacıyla yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı düzenlemesi yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (30) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malikinin başvurusuna istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazının görüşülmesi. 
10. (31) Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 11138 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (32) Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (33) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (34) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 904 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (35) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde, 495 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (36) İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (37) Sarıoğlan Belediyesinin, Karaözü Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait 281 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (38) Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmındaki J36-d-24-d3-d pafta, Y:514540-514580 X:4318850-4318880 koordinatları arasında kalan yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (39) Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mevkii, 701 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu mülkiyeti maliye hazinesine ait alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
20. (41) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
21. (42) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
22. (43) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
23. (44) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
24. (45) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
25. (46) Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 2925 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, mevzi nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (47) Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 10863 ada, 60 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, parsel maliki tarafından nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi. 
27. (48) Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahallede, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve şahıslar adına kayıtlı, 7091 ada, 1 parsel, 7101 ada, 1 parsel, 6766 ada, 2 parsel, 1466 ada, 1 parsel, 2862 ada, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101 ve 102 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (49) Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı T/1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (50) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
30. (51) Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi’nde, mülkiyeti İtimat Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı, 3099 ada, 13 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (52) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 197 ada, 2 parsel, 785 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
32. (53) Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6434 ada, 1 parsel ile 108 ada, 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
33. (54) Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, K-34-b-08-a4 pafta, 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 711 parsel No’lu taşınmazların (eski, 18 pafta,2920, 2923, 2930 parsel no’lu taşınmazlar) bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (55) Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (56) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 30 pafta, 254, 255, 256 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (57) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
37. (58) Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, X: 4.245.000-4.245.800 ve Y: 419.850-420.200 koordinatları arasında kalan alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
38. (59) Pınarbaşı Belediyesinin, Pınarbaşı İlçesine ait 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi. 
39. (60) Erkilet yerleşimi, 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi talebi. 
40. (61) 5216 sayılı kanunun 21.maddesinin ikinci fıkrası ile Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen 2 sayılı Cetvel ( Memur Boş Kadro Değişikliği) onaylanması talebinin görüşülmesi. 
41. (62) Ali Osman YILDIZ’ın Büyükşehir Belediyesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan istifa etmesi ve yerine bir üye seçilmesi talebinin görüşülmesi.