08/09/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan taslak stratejik planın görüşülmesi talebi.

2. Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden planlama çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 10528 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 20.05.2014 tarih, 2013/226 Esas, 2014/558 esas sayılı kararına istinaden nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 1009 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1,2 parsel, 8692 ada, 8 parsel, 8693 ada, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Melikgazi Belediyesinin, Hürriyet Mahallesi, 1035 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10628 ada, 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, Sivas caddesinin doğusunda kalan, Sivas-Gesi yolu kavşağından Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, raylı sistem çalışmaları ve konu ile ilgili gündeme gelen yeni talepler doğrultusunda, 50 metrelik Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Kuzey Mahallesi, 579 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 10226 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami-Kertmeler Mevkii, 254, 255 ve 256 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih ve 159 nolu kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi'nin, 04.08.2014 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih, 263, 268, 269 ve 270 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisi'nin, 07.08.2014 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Sarıoğlan Belediyesinin mülkiyeti belediyelerine ait K35-C-20-D2-C paftasında bulunan 239 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunan Yuvarlak Dede Caddesi isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.

33. Belediyemizde yeni kurulan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesinin oluşabilmesi için ekli listedeki harcama birimlerinden toplam 25.636.000TL tenzil edilerek bu açılan birimin harcama kalemlerine ilavesinin yapılması talebinin görüşülmesi.

34. 6360 Sayılı Yasa gereğince 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra İlçe ve Belde Belediyelerinin toplu ulaşım hizmetleri ve araçları Büyükşehir Belediyesine devir olunmuştur. İlgili yasa gereği Büyükşehir Belediyesine devredilen 69 adet aracın toplu ulaşım kamu hizmetinde tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

35. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin (KAY-ÇEV) Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık ve Gübre Sanayi A.Ş.’ de bulunan % 52.68 hissesinin ve yine Kayseri Büyükşehir Belediyesinin % 88.25 ile ortak olduğu (KAY-TUR) Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri A.Ş.nin sözü edilen şirketteki %40.37 hissesinin Kocasinan Belediyesine takas yoluyla devir işleminin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise devir işleminde Belediyemiz adına imzaya yetkili kişinin isminin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

36. Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

37. Avrupa Bölgeler Meclisinin, Gençlik Yaz Okulu Programı ve Avrupa Dışındaki Genç Vatandaşların İş Deneyimleri Programında Kurumumuzu temsil edecek, komitelerin ve diğer programların toplantılarına kurumumuz adına katılacak Meclis Üyelerimiz ile Avrupa Bölgeler Meclisi ile yazışmaları gerçekleştirecek ve takip edecek irtibat kişisinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

38. “Kayseri Mahallesi” projesi bölgesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 214 ada, 9 parselde yer alan ve halen altı dükkan üstü mescit olarak kullanılan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yapının Belediyemizce onarılması için hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.