1.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 188 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Develi Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Fatih Mahallesi 162 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesi’nin, Gültepe, Köşk, Kılıçarslan, Alparslan, Melikgazi ve Erenköy Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 146, 149, 150 ve 151 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 7287 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi 21 ada 4 ve 89 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 5443 ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 10305 ada 13 parsel nolu taşınmazın güneyinde su deposu alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Talas Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 108 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih, 159 ve 160 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 293, 295 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Develi Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.İncesu Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 117 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Hacılar Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 2968 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Bünyan İlçe merkezini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.06.2018 tarih, 240 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Kocasinan Belediyesinin, İstasyon Mahallesi, 2965 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel ile Kavakyazısı Mahallesi, 956 ada, 907, 908, 909, 979 parsel, 957 ada, 8 parsel, 2372 ada, 5 parsel, 4323 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 5479 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.KASKİ Yönetim Kurulunun 10.09.2018 tarih ve 230 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen ''Taşınmaz Devri'' konusunun KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülerek karara bağlanması talebinin görüşülmesi.
24.Mülkiyeti Belediyemize ait, Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No:48 Melikgazi/KAYSERİ adresindeki sosyal tesisin binası ve müştemilatı ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
25.Mülkiyeti Belediyemize ait, Beştepeler mevkiinde bulunan Döner Restoran ve 1 adet büfenin Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
26.Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, 13065 ada, 1 parsel numaralı, 600,00m² yüzölçümlü ve 13066 ada, 1 parsel numaralı, 600,00m² yüzölçümlü, uygulama imar planında konut alanı olarak planlı, arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılması için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
27.Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Mahallesi 123 ada 6 parsel, 2074, 2075, 2066, 608, 609 ve 2076 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
28.İncesu Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih, 103 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 166, 168 ve 169 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30.Felahiye Belediyesinin, Felahiye İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 136 ada, 90 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                               EK GÜNDEM
 
1.(31) İncesu Belediyesine 6.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(32) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği ve Ticari Taksi ve Taksi Durakları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(33) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
4.(34) Akkışla Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 32 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(35) Kocasinan Belediyesinin, Kötügöller Mevkii, 1078 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(36) Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi, 107 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(37) Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi’nde, Havaalanının güneyindeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(38) Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 1591 ada 1892 parsel ve 1607 ada 931, 3296 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(39) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 7098 ada, 3, 4, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(40) Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi’nde, Ahievran Kentsel Dönüşüm Alanı ve Harikalar Diyarı mücavirinde, Sivas Caddesinin güneyindeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(41) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde yaklaşık 155,10 hektarlık alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Erkiket Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
12.(42) Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesi, 2961 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(43) Felahiye Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(44) İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 120 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(45) İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 121 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(46) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ve 324 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(47) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih, 348, 349, 350 ve 351 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
18.(48) Melikgazi İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz Meclisinin 14.05.2018 tarih, 193 sayılı Meclis Kararına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına askı ilanı aşamasında yapılan itirazın görüşülmesi.
19.(49) Melikgazi İlçesi, Mimarsinan ve Gesi Mahalleleri sınırında yer alan 1615 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki plansız alana ilave imar planları yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(50) Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.(51) Talas Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih, 120 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.(52) Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, viyadük yolunun güney bağlantısını sağlayan yolun civarındaki alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2018 tarih, 285 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
23.(53) Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, Kayseri Malatya Yolu üzeri belirlenen alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2018 tarih, 282 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
24.(54) Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi merkez mahallelerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
25.(55) Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 5465 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
26.(56) Eğitim, kültür, sosyal amaçlı faaliyetlerde daha verimli çalışmalar yapmak üzere Belediyemiz ile Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu arasında imzalanacak protokolün gerçekleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı veya belirleyeceği bir kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.