08/12/2014 TARİHLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
1. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6231 ada, 1parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Yahyalı Belediyesinin, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Konaklar Mahallesi, 760 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde 2862 ada, 87 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan 10170 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 1508, 1533, 1545, 1547, 1562, 1563 ve 1565 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine taşkın su kanalının planlara işlenmesi hususunda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, 404-290 pafta, 3218 ada, 34 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz ve 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Develi Belediyesinin, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallesindeki bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 21. Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmadığı tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Sarıoğlan Belediyesinin, İlçe merkezinde 25 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 314, 315, 319, 320, 322, 323 sayılı, 16.10.2014 tarih, 346, 347 ve 348 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 287, 288 ve 289 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisi'nin, 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisi'nin, 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
31. İlimize geçmiş dönemlerde önemli hizmetleri geçen eski İlçe ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU ve Ali İhsan ALÇI isimlerinin Kayseri'de uygun olan cadde ve sokaklara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
32. Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ZÜMRÜT GEÇİDİ" isminin verilmesi, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde AYAZ SOKAK, isminin "MÜLAZIM SOKAK" olarak değiştirilmesi, Polis şehidi Naci AKARSU isminin herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Kocasinan İlçesi, Amarat Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi, Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 
​33. Mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat Mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 2 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak olan İlkokul için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne muvafakat verilmesi talebinin görüşülmesi. 
34. Kaski Genel Müdürlüğü Tarafından 2015 yılı yatırım proğramı içerisinde %50 si Su ve Kanalizasyon altyapı Projeleri kapsamında hibe, %50 si de İller Bankası A.Ş. kredisi kapsamında yapılması planlanan İçmesuyu Projeleri ve Atıksu Arıtma projelerinde kullanılmak üzere proje kredilerinin onaylanması talebinin görüşülmesi.