1. Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi 1200 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi 322 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediyesi’nin, Tacettinveli Mahallesinde 5015 ada 2 ve 3 parsel, 5019 ada 3 parsel, 2815 ada 8 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden kültür varlıklarına ait kalıntıların bulunması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde, Oymaağaç ve Şeker Mahallerinde Şehir Hastanesinin batısında bulunan Devlet Demiryolları Hattı ile Bekir Yıldız Bulvarı arasında kalan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, Kocasinan Bulvarı ile 19. Cadde kesişimindeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi, Oymaağaç ve Camiikebir Mahallelerinde (tapuda Erkilet Mahallesi), Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın doğusunda, Kuzey Çevre Yolunun kuzey ve güney kısmındaki muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda revizyon imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde, 568. Sokak, 361. Sokak, 362. Sokak, 364. Sokak ve 366. Sokakların bulunduğu bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Kocasinan İlçesi, Mahzemin Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde Erkilet Camikebir Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 9240 ve 9245 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahalle'de, mülkiyeti vakıf ve şahıslara ait 1037 ada 6, 7, 33 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi 108 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Sulu Mutlak Tarım Arazisi sınıfında olması nedeniyle, parsel içerisinde projelendirilip, tarımsal müze ve kültürel tesis yapılması amacıyla kamu yararı kararı alınması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi'nde (tapuda Kavakyazısı Mahallesi), mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 765 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Kocasinan Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Akkışla Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Talas Belediye Meclisinin 06.06.2022 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Talas Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih, 112, 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Pınarbaşı Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan bölgede, Hürriyet Mahallesi, 338 ada 1 parsel, 345 ada 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Pınarbaşı Belediyesi’nin Pınarbaşı İlçesi, Küçükgümüşgün Mahallesi, mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait 296 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Pınarbaşı Belediyesi’nin, Küçükgümüşgün Mahallesinde 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. Pınarbaşı Belediyesi’nin, Küçükgümüşgün Mahallesinde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22. Yahyalı İlçesi, İsmet Mahallesi, Tapur Mevkii, 624 ada, 346 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Yahyalı İlçesi, Avlağa Mahallesi, Beynamaz ve Kocaçukur Mevkiinde nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Yahyalı İlçesi, Büyükçakır Mahallesi, 147 ada, 267 parsel ve Çubukharmanı Mahallesi, 103 ada, 505 parsel numaralı taşınmazın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Develi Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezar Ücretlerinde, Kayseri’de ikamet eden şehit ailelerine %50 indirim uygulanması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Yeşilhisar İlçesi, Güney Mahallesi'nde bulunan Taşlı Sokağı isminin Şht. Murat ERDEM Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Talas İlçesi, Yukarı Mahallesi'nde bulunan 6253. Sokak isminin Ergin Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Hasan CINGI isminin Eğribucak Mahallesi'nde uygun görülecek bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

33. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında mükerrer bulvar, cadde ve sokak (CSBM) isimlerinin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

34. Sarıoğlan Belediyesi’ne 27.800.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

35. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 1.500.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

36. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 13835 ada 2 parselde yapımı devam etmekte olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan yeme-içme mekanları, büfeler, macera parkı, paintball alanı, ATV parkuru alanlarının, yap işlet, kiralama ve diğer yöntemlerle 20 yıla kadar ihale edilebilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

37. Develi Belediye Spor Kulübüne 500.000,00 TL nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.

38. Pınarbaşı Belediye Spor Kulübüne 50.000,00 TL nakdi yardım yapılması talebinin görüşülmesi.

39. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi, Öksüt Madencilik San. ve tic. A.Ş. ve S.S Epçe Köyü Sulama Kooperatifi arasında Kapalı Sulama Tesisinin Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Güneş Enerji Santrali Projesi yapılması için ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

40. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 13835 ada, 1 parselde arsa karşılığı yapılacak cami için Milli Savunma Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Av. Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

41. KASKİ KİBAAT 2. Etap Güneş Enerji Santrali Kurulumu işinin yapılmasına ilişkin olarak kamu veya özel bankalardan 104.000.000,00 TL Finansman Kredisi kullanılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

42. KASKİ Genel Müdürlüğü’ne 336.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

43. Kayseri Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları’na “Şehit Yakını (anne-baba-eş-çocuk) ve Gaziler ile yapılacak uzlaşma sözleşmelerindeki borçlanmalarda %50 indirim uygulanması” maddesinin eklenmesi talebinin görüşülmesi.

44. Kayseri İl bütünü 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin değişen mevzuatlar ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek revize edilmesi talebinin görüşülmesi.

45. Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygulama imar plan notları ve lejantının değişen mevzuatlar ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek revize edilmesi talebinin görüşülmesi.

46. Felahiye İlçesi, Felahiye Kent Merkezi ile Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini kapsayan alanda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2022 tarih, 147 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.

EK GÜNDEM

 

47. (1) Hacılar Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

48. (2) Hacılar Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 66 sayılı kararını incelenmesi talebinin görüşülmesi.

49. (3) İncesu Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

50. (4) İncesu Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

51. (5) Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 128, 129, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

52. (6) Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 3729 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

53. (7) Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 11076 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

54. (8) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesis Yolu ve Kaçış Rampası projesi kapsamında söz konusu alanın 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

55. (9) Bünyan Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

56. (10) Talas Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 125 sayılı ve 04.08.2022 tarih, 127 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

57. (11) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

58. (12) İncesu Belediyesi’nin Saraycık Mahallesi, 2419 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

59. (13) Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7251 ada 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kocasinan İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7254 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

60. (14) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Havalimanı Yolu Kuzey Çevreyolu bağlantısı için hazırlanmış projenin, Erenköy Mahallesi Erciyes Bulvarı ile Talas Bulvarı arası için hazırlanmış olan yol ve kavşak projesinin ve Mustafa Şimşek Bulvarı Nalçik Bulvarı bağlantısı için hazırlanmış olan projenin imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

61. (15) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'nın, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1972 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

62. (16) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 38 AAN 246 plakalı aracın Sarıoğlan Belediyesine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

63. (17) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Hacılar İlçesi, Hacılar Mahallesi, 3030 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

64. (18) Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin doğalgaz dağıtım şebeke çalışmaları ve hizmetleri kapsamında Kayseri il bütününde Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmayan yada imar planı olup da mülkiyet problemi çözülmemiş alanlarda doğalgaz altyapısı geçirildiği takdirde doğabilecek her türlü kamulaştırma bedellerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı taahhüdünün verilmesi talebinin görüşülmesi.

65. (19) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kayseri Bilim Merkezinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin eğitilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

66. (20) Bünyan Belediyesi’ne 32.942.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

67. (21) Hacılar Belediyesi’ne 58.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

68. (22) Hacılar İlçesinde bulunan bina cephelerinde cephe düzenleme işlemlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.

69. (23) Felahiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 342 ada 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazlara 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı ve taşınmazlar üzerine kurulacak olan, Kolektör ve Atık Su Arıtma Tesisi için kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi.