1. Talas Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi’nde, 5720 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, mülkiyeti TOKİ’ye ait olan, 278 ada, 5 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Pınarbaşı Belediyesinin, İnönü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Aziziye Eğitim Vakfına ait 126 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Pınarbaşı Belediyesinin, Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan 145 ada, 9, 10, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Yahyalı Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1041 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi’nde, 4846 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneydoğusunda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan 2. Mıntıka Mahallesinde, 3890 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde bulunan bir alanda, Büyükşehir Belediye Meclis'inin 11.04.2016 tarih ve 190 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 49 ada, 149 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde 836 ve 866 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Özvatan Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih, 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17. Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Melikgazi Belediyesinin, Küçükali Mahallesi’nde, asri mezarlığın doğusu ve güneyindeki ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan bölgede, 18.madde uygulama çalışması yapılacağından, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde Ağaç İşleri olarak bilinen alanın güney ve güneydoğusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Kocasinan Belediyesinin, Askeri Güvenlik Bölgesi olarak planlı alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde 367 ada, 648 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Bünyan Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 68 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Sarız Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çatakdere Mahallesi ile bağlantı sağlayan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın yeniden düzenlenerek planlanması talebinin görüşülmesi. 
29. Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 115, 116, ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 30. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2016 tarih, 275 sayılı kararı ile Kayseri İl İdari Sınırları içerisinde yapılan, 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. 
31. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin kabulü hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Belediyemizce Develi ilçesinde yapımı tamamlanan Aksu Mesire Alanı ve Sosyal Tesisleri ile yine Belediyemizce Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan ve mülkiyeti Yahyalı Belediyesine ait olan Gözbaşı Parkı ve Sosyal Tesislerinin ilgili Belediyelere devrinin yapılması talebinin görüşülmesi. 
33. Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlama sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet POLAT’ın isminin Belediyemize ait bir parka verilmesi talebinin görüşülmesi. 
34. Muhtelif cadde, sokak, yol, park ve okullara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 
35. KASKİ Genel Müdürlüğünün 25.07.2016 tarih ve 240 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İller Bankasından talepte bulunulan yatırımlar için 44.248.539,00 TL ve mal alımları için 20.890.595,77 TL ile ihtiyaç olması halinde yatırım, mal alım ve nakdi olarak kullanılmak üzere toplam 120.000.000,00 TL kredi kullanımı talebinin görüşülmesi. 
36. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No:4/1 Hacılar/KAYSERİ adresinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi binası ve müştemilatının Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri (BEF) AŞ’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
EK GÜNDEM 
1. (37) Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulama esasları hakkında karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
2. (38) Talas Belediyesine 18.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi. 
3. (39) Kocasinan, Develi ve İncesu İlçelerinde muhtelif taşınmazların satışının yapılması husussunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
4. (40) Mülkiyeti Belediyemize ait Tomarza İlçesi, Arslantaş Mahallesi, 103 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulması için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’ne, kullanım süresi bitene kadar tahsis edilmesi hususunda karar ittihazı talebinin görüşülmesi. 
5. (41) Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 6393 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
6. (42) Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 12413 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
7. (43) Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahıslara ait, 12121 ada, 1 parsel ve 12120 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
8. (44) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 4906 ada, 5 parsel, 5968 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
9. (45) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 11477 ada, 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
10. (46) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde mülkiyeti şahısa ait, 558 ada 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
11. (47) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi, Fatih, Kayapul ve Dere Mahallelerinin bulunduğu alanda, Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 271 sayılı kararına istinaden eş zamanlı olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi. 
12. (48) Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesinde 2948 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın kuzeydoğusunda bulunan alanda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7c ve 7v maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi. 
13. (49) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3603 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
14. (50) Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
15. (51) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10614 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
16. (52) Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
17. (53) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi, 590 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın güneyinde, 589 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın ise doğusunda kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
18. (54) Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
19. (55) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 12456 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
20. (56) Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarının bulunduğu alandaki fiilen açık olan yolun batı kısmının imar planına uygun olarak açılmadığı tespit edildiğinden, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi. 
21. (57) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) Kocasinan İlçesinde Cırkalan ve Oymaağaç Mahallelerinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
22. (58) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih, 303 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda yapılan Revizyon İmar Planına, İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı itirazın görüşülmesi. 
23. (59) Kocasinan İlçesinde, Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağı etrafında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Mahallesi 5317 ada, 2, 3 parsel, 5316 ada, 1, 2, 3 parsel, 5315 ada, 1, 2 parsel ve 9119 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
24. (60) Kocasinan İlçesinde, Kötügöller Mahallesi, 962 ada, 5, 7, 8 parsel, 1014 ada, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 22 parsel, 1058 ada, 26, 53 ve 58 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
25. (61) Kocasinan İlçesinde, Oymaağaç Mahallesi, K34-b-23d-1 pafta, 6576 ada, 2 parsel ve 6578 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
26. (62) Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın özel eğitim alanı olarak tekrar planlanması talebinin görüşülmesi. 
27. (63) Hacılar Belediyesinin, Aşağı Mahallesi, 191 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
28. (64) Hacılar Belediyesinin, Akdam ve Aşağı Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
29. (65) Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi’nde sanayi alanının güney kısmında 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
30. (66) Hacılar Belediyesinin, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
31. (67) Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi’nde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin güneyinde planlı bulunan 50 metre genişliğindeki yolun 1/5000 ölçekli nazım imar planından kaldırılması talebinin görüşülmesi. 32. (68) Akkışla Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 184 ada 194, 377 parsel ve 185 ada, 63, 64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki taşınmazların Belediye Hizmet alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi. 33. (69) Develi Belediyesinin, Develi-Erciyes yolu ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
34. (70) Tomarza Belediyesinin, 4.Mıntıka Mahallesi, 56 ada, 4, 16, 29 ve 41 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
35. (71) Tomarza Belediyesinin, Ekinli Mahallesi, 167, 168, 169, 936 ve 939 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
36. (72) Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
37. (73) Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi. 
38. (74) Pınarbaşı Belediyesinin, Pazarören Mahallesinde bulunan 30 ada, 20, 22, 25, 26, 27, 73, 29, 30, 31 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi. 
39. (75) Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 263, 264, 268, 273, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
40. (76) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 312, 313, 314 ve 316 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
41. (77) Melikgazi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 291, 295, 296, 297, 298 ve 300 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
42. (78) Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 178, 180, 181 ve 182 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
43. (79) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 192, 193, 194, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
44. (80) Talas Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
45. (81) Bünyan Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih, 69, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
46. (82) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
47. (83) Develi Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
48. (84) Develi Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
49. (85) İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 83 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
50. (86) İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
51. (87) İncesu Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih, 89, 90, 91 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
52. (88) Yahyalı Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih, 52 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
53. (89) Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi. 
54. (90) Hacılar Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.