• Dış Kale Surları
  • Dış Kale Surları
Roma İmparatoru III. Gordianus tarafından M.S. 242 yılında inşa edilen ve şehri güney ve batıdan kuşatarak çevreleyen Dış Kale’nin bazı bölümleri halen ayaktadır. İç Kale’den batıya doğru yönelen kuzey surları Kapalı Çarşı’nın girişinden başlar, Düvenönü semtine ulaşır. Buradan yine batıya doğru uzanan eski surlara ait bölümler ve Bizans döneminde buradan güneye dönüş yaptırılan surların büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır. Ancak Yoğunburç’a yakın üçgen kesitli Bizans burçlarını kapsayan ve halen ayakta olan bir bölüm restore edilmiştir. Surların bu bölümünde iki kapı bulunmaktaydı. Bunlardan biri Hatıroğlu Camisi’nin doğusunda kalan bölümdeki Boyacı Kapısı, diğeri Kayseri Lisesi’nin doğusunda kalan bölümündeki Kiçikapı’ydı. Doğu cepheden İç Kale’ye ulaşan surlarda ise biri Sivas diğeri Yenikapı olmak üzere iki kapı açıklığı bulunmaktaydı. İç Kale’nin kuzeydoğuya doğru uzanan bir surla kuşatılmış olduğu buradaki kalıntılardan anlaşılmaktadır. Ok Burcu da bu bölümde bulunmaktadır. Bu surlar üzerinde ayrıca meydana açılan meşhur “Meydan Kapısı” bulunmaktaydı.

Roma döneminde dış akınlara karşı yapılan; sığınma yerleri, gözetleme kuleleri ve burçları bulunan dış surların günümüzde sadece bazı bölümleri ayaktadır.

İlginizi Çekebilir