• Ahi Evran Zaviyesi
  • Ahi Evran Zaviyesi
  • Ahi Evran Zaviyesi
  • Ahi Evran Zaviyesi
Zaviye, 13. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmiştir. Avlusuna açılan dört eyvanlı plan şemasıyla, Orta Asya’dan beri uygulanan merkezi mekân düzenine uymakta ve bu şemadaki zaviyelerin ilk örneklerinden biri olması bakımından önem taşımaktadır. Yapının beden duvarları, kapı ve pencere söveleri ve kemerler gibi mimari detayları düzgün yonu taşından, orta avlunun üstündeki kubbeye geçiş elemanları ise tuğladan yapılmıştır. Yapı, Türkiye’nin ilk esnaf müzesidir.

Türkiye’nin ilk esnaf müzesi olan Ahi Evran Zaviyesi’nde, Ahi Evran’a ait deri terbiye taşı ve diğer mahalli eşyalar sergilenmektedir.
 

İlginizi Çekebilir