T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

878

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 351 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesindeki söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki sosyal-kültürel tesis alanı ve ilkokul alanı olarak planlı yerlerin, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işaretli sosyal-kültürel tesis alanı ve (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

879

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 352 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Selimiye Mahallesi’nde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

880

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 786 ada, 1-2-3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 353 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alandan dere geçtiğinden bu taşınmazların park alanı olarak, taşınmazların kuzey batısında park alanı olarak planlı yerin de konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu imar planı tadilat talebinin bulunduğu alanda daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğinden tadilat talebinin bu şekliyle kabulünün uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

881

Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde mevcut köy yerleşimi alanı olarak planlı alanın güneyinde bulunan Karagedik ve Poruklu Mevkiinde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.11.2013 tarih ve 350 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı ve çok az yoğunlukta gelişme konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alana ilişkin İl Tarım Gıda Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün tarım dışı faaliyetlerde kullanılabileceği yönünde uygun görüşü bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda imar planına esas jeolojik etüd yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Kocasinan Belediyesi, kurum görüşleri ve jeolojik etüd raporları doğrultusunda bu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasını talep etmektedir. Söz konusu talep 1/25000 ölçkli nazım imar planı değişikliği de gerektirdiğinden;

1/25000 ölçekli K34-b2 ve 1/5000 ölçekli K34-b-10b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1/25000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin az yoğunluklu gelişme konut alanı olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte bağ-bahçe nizamında konut alanı olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

882

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 11 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde, 3821 ada, 1, 2, 3, 5, 10, 11 parsel ile 3822 ada, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 354 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında turistik tesis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine turistik tesis alanı olarak planlı alanda, mağduriyetlerinin giderilmesi için bu alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30L Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan turizm tesis alanı olarak planlı yerin; konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yöndeki nazım imar planı değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

883

Talas Belediyesinin, Talas 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Yukarı Mahalle, Gülistanevleri-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 355 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Yukarı Mahalle, Gülistanevler-Reşadiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla hazırlanan iki adet öneri uygulama imar planı incelenmiştir. Her iki planda da 1/5000 ölçekli nazım imar planında 26 metre olarak planlı bulunan yol, planlama alanının batısındaki 40 metrelik yola bağlanmıştır. Söz konusu öneri planlardan 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan öneri plandaki yol hattının planlama tekniğine daha uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35d-07-b, K35d-07-c, K35d-07-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol, konut alanı, yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

884

Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 356 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/25000 nazım imar planında Öneri Üniversite Alanı olarak planlı; Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih,558 sayılı kararı ile orta yoğun gelişme konut alanı ve Eğitim tesisi alanı olarak planlanması, 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri planlama bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Söz konusu alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talep edilmektedir.Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

885

Melikgazi Belediyesinin Eğribucak Mahallesi 10249 ada 13 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Eğribucak Mahallesi 10249 ada 13 parsel numaralı bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.11.2013 tarih ve 345 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanın yoğunluğunun artırılarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

886

Talas Belediyesinin Taşlıbaşı mevkii, 39 pafta, 401 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Yenidoğan Mahallesi içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, Taşlıbaşı mevkii, 39 pafta, 401 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 358 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesinde, Erciyes Üniversitesinin mevcut sınırı ile Talas Belediyesi imar planları arasındaki plansız alanın planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmakta olup, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

887

Kocasinan Belediyesinin Argıncık Mahallesi 2423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin Argıncık Mahallesi 2423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 359 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kültürel Tesis Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Öğrenci Yurdu olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri İli Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Derneğinin talebi üzerine mülkiyeti kendilerine ait söz konusu parselde bulunan mevcut yapının 1980 yılından beri öğrenci yurdu olarak kullanılmakta olduğu, yurt binasının yıpranmış ve öğrencilere kaliteli hizmet vermekte yetersiz kaldığı belirtilerek, ihtiyaç doğrultusunda mevcut yapıyı yenilemek için emsal değerinin 1 olarak düzenlenmesi ve özel sektör tarafından yatırım yapılabilmesine imkan sağlayacak ‘M’ lejant işaretinin planlara işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak planlı yerin, (M) işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

888

Melikgazi Belediyesinin Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel nolu taşınmasın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Altınoluk Mahallesi’nde 11255 ada, 9 parsel nolu taşınmasın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 360 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki nazım imar plan değişikliği talebi hususunda yürütülen çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

889

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları içinde tespit edilen kanal güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları içinde tespit edilen kanal güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 361 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Bölgesi Söğüt Deresi olarak adlandırılan dere yatağı, Başakpınar Mahallesinden başlayarak Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, Mimarsinan Mahallesi ve Cırgalan Çayırlığının da içerisinden geçerek söz konusu bölgenin yağmur ve sel sularının doğu kuşaklama kanalına ulaşmasını sağlamakta olan dere yatağının bir kısmı imar planlarına işlenmiştir. Ancak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kanal olarak işlenen güzergahta mevcut binaların bulunduğu ve Anadolu Harikalar Diyarı projesi alanındaki havuzun kanal hattında kaldığı belirtilmektedir.

Atıksu arıtma tesislerinden deşarj edilen suların, yağmur sularının ve ileride meydana gelebilecek sel olayında telafisi güç hasarlara yol açmasına meydan vermemek için, sularının doğu kuşaklama kanalına ulaşmasını sağlamak amacıyla kurumlarınca yaptırılacak olan “Taşkın Koruma Derelerinin Islahı” ile ilgili master planı kapsamında değerlendirilmek üzere yazıları ekinde gönderilen güzergahın açık kanal olarak imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda kanal güzergahlarının planlara işlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

890

KASKİ Genel Müdürlüğünün, Kocasinan, Melikgazi, Talas Belediye sınırları içerisinde bulunan bazı mahallelerde nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu Belediye sınırları içerisinde bulunan bazı mahallelerde nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 362 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Ebiç, Süksün, Gürpınar ve Başakpınar Mahallelerinde, koordinatları belirtilen yerlerde fiilen yapılı bulunan atık su arıtma tesislerinin nazım imar planlarına işlenmesini istemektedir. Plan müellifi açıklama raporunda ifade edildiği üzere Başakpınar Mahallesindeki talebin uygun olacağı, Süksün, Ebiç ve Gürpınar Mahallelerindeki plan değişikliği yapılmak istenen alanlarda, jeolojik etüd, halihazır harita ve kurum görüşleri eksik olduğundan bu alanlardaki taleplerin daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-08-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, arıtma tesisi alanı olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planı yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

891

Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait Yazılı Mahallesi 3 pafta, 925 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait Yazılı Mahallesi 3 pafta, 925 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 363 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yazılı Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı bulunan alanın akaryakıt ve lpg ikmal istasyonu olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep incelendiğinde jeolojik-jeoteknik etüt raporunun bulunmaması ve planlama alanının parsel bazında mevzi imar planı özelliği taşıması dikkate alındığında Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 7.maddesine göre çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılamayacağı belirtildiğinden ve ayrıca plan müellifinin planlama ilkelerine ve şehircilik esaslarına aykırılık oluşturacağı gerekçesiyle olumsuz görüşü bulunmakta olup, bu görüş doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

892

Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesinde 2453 ada, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesinde 2453 ada, 23 ve 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 364 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı yerin, bahsi geçen taşınmazlardan, 2453 ada, 23 parsel nolu taşınmazın akaryakıt istasyonu, 24 parsel nolu taşınmazın ise Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlara işlenmesini talep etmektedir. Belediyemiz Çevre Kontrol Daire Başkanlığı’nın 18.11.2013 tarih, 583 sayılı yazısına istinaden, yapılmak istenen plan değişikliği talebinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

893

Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Tekir kapı bölgesi ve sağsakallı-karakulaktepe bölgesine yönelik imar planlarının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Tekir kapı bölgesi ve sağsakallı-karakulaktepe bölgesine yönelik 1/25.000 ölçekli Revizyon çevre düzeni planı ve alt ölçekli planlar kapsamında değerlendirilerek imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 365 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde projelendirilen mekanik tesislerin imar planları kapsamında incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda planlara işlenmesi talep edilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın projelendirdiği mekanik tesis hatlarından 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında "A" olarak sembolize edilen hattın özelliklerinde değişiklik yapılarak plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Ayrıca 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında "F" ve "G" olarak ifade edilen lift hatları arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla "V" olarak belirtilen bir lift hattı önerilmiştir. Bahsi geçen teklifler 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni değişikliği gerektirmektedir. "V" olarak sembolize edilen mekanik tesis hattı Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi dışında kalmaktadır.

Melikgazi Belediyesi tarafından sunulan öneride ise 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında kış eğlence parkı olarak planlı bulunan alan içerisinde bir adet lift ve bir adet taşıyıcı bant planlanması talep edilmiştir. Melikgazi Belediyesi'nin bu talebi incelendiğinde 260 metrelik lift ve 150 metrelik taşıyıcı bant olduğu görülmüştür. 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı plan notlarının 5.8. Kış Eğlence Parkı maddesinde "1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine gerek duyulmadan 1000m.uzunluğu aşmayacak şekilde mekanik tesis hatları ve baby liftler yapılabilir." denildiğinden bahsi geçen talebin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi uygun bulunmuştur.

"V" şeklinde ifade edilen mekanik tesis hattının 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına işlenmesinin uygun olduğu, "A" olarak ifade edilen hattın ise önerildiği şekilde 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına işlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmasının kabulünün uygun olacağı ve Kış Eğlence Parkı içinde planlanan mekanik hatların ise 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

894

Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsellerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 366 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine, Reşadiye Mahallesindeki söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 532 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planında, resmi kurum alanı ve ibadet yeri olarak planlı yerlerin, plan tadilatı yapılmadan önceki hali ile yer değişikliği yapılmasını istemektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

895

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.11.2013 tarih ve 357 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2013 tarih, 811 sayılı kararı ile uygun bulunan Sümer Mahallesinde 1591 ada, 1892 parsel; 1591 ada, 128,131,133ve 134 no’lu parsellerin bulunduğu alanın Sosyal Tesis Alanı, park alanı ve Kentsel Servis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden;

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

896

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 335, 336, 337, 338, 339 ve 340 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 335, 336, 337, 338, 339 ve 340 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.11.2013 tarih ve 346 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.11.2013 tarihli kararlarından;

335 sayılı kararı ile; Anbar, Küçük Mustafa ve Esenyurt Mahallelerinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, karakol alanı ve resmi kurum alanı planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 10.06.2013 tarih, 458 sayılı kararına istinaden onanan, nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

336 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde, bağ ve sayfiye evi alanı, yol ve park alanı olarak planlı yerlerin, fiili duruma istinaden yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

337 sayılı kararı ile; Çorakçılar Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, yeşil alan olarak planlı yerde trafo planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

338 sayılı kararı ile; Kayseri-Sivas devlet yolunun 8+420 km.sinde bulunan Yeşilyurt kavşağı ve civarındaki alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, kavşak alanı ve çevresinin kamulaştırma planına göre yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Tadilat talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

339 sayılı kararı ile; Erciyes caddesi üzerinde, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kamulaştırma sınırı içerisinde yer alan yol üzerinde bulunan imar adalarının karayolları istimlak sınırına uygun olarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

340 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde, iki ayrı imar adasında, kentsel servis alanı (KSA) olarak planlı yerlerdeki, %20 olan konut kullanımı hakkının, %85’e çıkarılması talebinin, plan müellifinin olumsuz görüşü de göz önünde bulundurularak reddinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 335, 336, 338, 339 ve 840 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Komisyon raporunun kabulüne, 337 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

897

Talas Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 194 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 194 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.11.2013 tarih ve 347 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin, konut alanı olarak, konut alanı olarak planlı yerin ise fiili durumu göz önüne alınarak park alanı olarak planlanması talebine istinaden, Belediyemiz Meclisi'nin 14.06.2013 tarih, 523 sayılı kararı ile onanan,1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Ancak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında önerilen kütle parselin güney girişinin kaldırılarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, Talas Belediye Meclisi'nin 04.11.2013 tarih ve 194 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

898

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312 ve 314 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312 ve 314 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.11.2013 tarih ve 348 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarihli kararlarından;

307 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin cephesinin doğu yönünde olacak şekilde düzenlenmesi ve güneydeki 10 metrelik çekme mesafesinin 6 metreye düşürülmesi talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

308 sayılı kararı ile; İnecik Mahallesi’nde, sanayi alanı olarak planlı imar adasının batısından dere yatağı geçtiğinden, DSİ Genel Müdürlüğü, 12.Bölge Müdürlüğü’nün yazısına istinaden dere yatağının imar adası dışına çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

309 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu imar adasında farklı mülkiyetlerin bir arada bulunmasından dolayı uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 10518 ada, 31 parsel nolu taşınmazın, imar adası dışına çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

311 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerdeki, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun doğu istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

312 sayılı kararı ile; Çorakçılar ve Selimiye Mahalleri’nde imar planlarında, park alanı olarak planlı yerlerde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, indirici trafo merkezi planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.06.2013 tarih, 472 sayılı kararına istinaden onana nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

314 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli, 20x35 ölçülerinde, 7 katlı bahçeli kütle parselin, 2.35 emsal değeri bulunan turizm tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.06.2013 tarih, 462 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak bu alanda yapılmak istenen plan değişikliğinde taban alanı katsayısı verilmediği anlaşıldığından, bu adadaki TAKS değerinin 0.50 olarak uygulama imar planına eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, Meclis kararının bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

 

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.11.2013 tarih, 307, 308, 309 ve 311 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 312 ve 314 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

899

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.11.2013 tarih ve 349 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarihli kararlarından;

211 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesinde gelişme konut alanı olarak planlı alanda “ Sınırları belirlenen gelişme konut alanlarında bulunan konut adalarında zemin katta ticari faaliyet yer alamaz” plan notu değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı,

212 sayılı kararı ile, Boğazköprü Mahallesinde üst ölçek plan kararlarına uygun olarak sanayi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, arıtma tesisi alanı, ağaçlandırılacak alan, akaryakıt istasyonu, ticaret alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon uygulama imar planı talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

213 sayılı kararı ile; Argıncık Mahallesinde, 2635 ada, 1 ve 15 no’lu parsellerin bulunduğu konut alanı ve yol olarak planlı alanda imar adası sınırının kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 ve 213 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 211 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

900

Melikgazi İlçesinde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde herhangi bir caddeye Turan AKKAYA isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı 2. Sokak isminin Aşcılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.11.2013 tarih ve 54 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde herhangi bir caddeye Mustafa AĞCA isminin verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 752 sayılı kararı ile kabul edildiği ve Vilayet Makamının 25.11.2013 tarih ve 9501 sayılı yazısı ile onaylandığından talebin gündemden düşürülmesine,

Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde herhangi bir caddeye Turan AKKAYA isminin verilmesi talebinin uygun bir cadde bulunmadığından daha sonra değerlendirilmesine,

Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı 2. Sokak isminin Aşcılar Sokak olarak değiştirilmesi talebininde reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

901

Anadolu Harikalar Diyarı projesinde bulunan Mazakaland isminin değiştirilmesi ve Collesium adlı yapının yıkılarak yerine Türk tarihine uygun kültürü simgeleyen bir yapının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kumarlı mevkiinde yapılan Anadolu Harikalar Diyarı projesinde bulunan Mazakaland isminin Türk-İslam Kültürüne uygun bir isimle değiştirilmesi, ayrıca Türk ve İslam Tarihi ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Collesium adlı Roma Kültürüne ait yapının yıkılarak yerine Türk tarihine uygun kültürü simgeleyen bir yapının yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.11.2013 tarih ve 53 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kumalı mevkiinde yapılan Anadolu Harikalar Diyarı projesinde bulunan Mazakaland isminin Türk-İslam Kültürüne uygun bir isimle değiştirilmesi, ayrıca Türk ve İslam Tarihi ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Collesium adlı Roma Kültürüne ait yapının yıkılarak yerine Türk tarihine uygun kültürü simgeleyen bir yapının yapılması talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu hakkında, Meclis Üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın sözlü önerisi doğrultusunda bu konu hakkında Belediyemiz meclisinin yetkisi olmadığından, konunun gündemden düşürülmesi yönündeki teklifinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

902

Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet körüklü CNG (doğalgaz) yakıtlı otobüs alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet körüklü CNG (doğalgaz) yakıtlı otobüs alınması talebi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 14.11.2013 tarih ve 1537 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 257 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85/b maddesine istinaden, Belediyemizce Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet körüklü CNG (doğalgaz) yakıtlı otobüs alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

903

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mülkiyeti şahıslara ait Kiçiköy Mahallesi, 172 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mülkiyeti şahıslara ait Kiçiköy Mahallesi, 172 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hususunda Belediyemiz görüşünün alınması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.11.2013 tarih ve 4090 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mülkiyeti şahıslara ait Kiçiköy Mahallesi, 172 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

904

Akut Kayseri Şubesi ile yapılacak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Akut Kayseri Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanacak işbirliği protokolünü imzalamak üzere, Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebi hususunda İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 03.12.2013 tarih ve 622 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akut Kayseri Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanacak işbirliği protokolünü imzalamak üzere, Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

905

Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılacak işbirliği protokolü için Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9-11 Ocak 2014 tarihinde Kayseri’de yapılması planlanan “Büyükşehir Belediyeleri 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı”nı Türkiye Belediyeler Birliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde gerçekleştirmek üzere hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 04.12.2013 tarih ve 449 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyelerine 5216 sayılı yasa ile verilen “Coğrafi ve Kent Bilgi sistemlerini kurma” görevi gereği, her belediye Coğrafi ve Kent Bilgi Sitemleri kurma aşamasında farklı firma ve yazılımlarla çalışmalar yapmaktadır. İşin paydaşı olan ilgili Bakanlıklara bağlı CBS Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Tapu kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlar Büyükşehir Belediyelerinin oluşturduğu CBS platformu ve bu kapsamda yapılan çalıştaylara katılım sağlayarak üst düzeyde temsilci ve teknik personel görevlendirmektedir. Bu paylaşım tüm belediyelere ve kurumlara “birlikte çalışılabilirlik” adına ciddi katkılar sağlamakta, hiç sistem kurmayan belediyelere yol haritası oluşturmakta, rehberlik yapmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9-11 Ocak 2014 tarihinde Kayseri’de yapılması planlanan “Büyükşehir Belediyeleri 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı”nı Türkiye Belediyeler Birliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde gerçekleştirmek üzere protokole Büyükşehir Belediye Başkanı’na veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’aimza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

906

Erciyes Dağı Tekir Bölgesinde bulunan Teleski 1, Teleski 2 ve Teleski 3 tesisleri ile Zümrüt 1 telesiyej tesisinin sökülerek Kayseri Erciyes Turizm AŞ’ne verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda Erciyes Dağı Tekir Bölgesinde bulunan Teleski 1, Teleski 2 ve Teleski 3 tesisleri ile Zümrüt 1 telesiyej tesisinin sökülerek Erciyes Dağındaki Kış Turizm Merkezi alanında değerlendirilmek üzere Kayseri Erciyes Turizm AŞ’ne verilmesi talebi hususunda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 29.11.2013 tarih ve 933 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda Erciyes Dağı Tekir Bölgesinde bulunan Teleski 1, Teleski 2 ve Teleski 3 tesisleri ile Zümrüt 1 telesiyej tesisinin sökülerek Erciyes Dağındaki Kış Turizm Merkezi alanında değerlendirilmek üzere Kayseri Erciyes Turizm AŞ’ne verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

907

Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 3 Nolu Turizm Gelişim Bölgesinde yapılacak olan otoparklar.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 3 Nolu Turizm Gelişim Bölgesindeki yapıların otopark ihtiyaçları bölgede yer alan ticari ünitenin ve genel otoparkların, bodrum katında yapılacak olan otoparkların yapım işlemlerinin yatırılacak otopark bedelinden karşılanacağından bu bölgedeki otopark bedelinin belirlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehirclik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 tarih ve 4140 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 3 Nolu Turizm Gelişim Bölgesindeki yapıların otopark ihtiyaçları bölgede yer alan ticari ünitenin ve genel otoparkların, bodrum katında yapılacak olan otoparkların yapım işlemlerinin yatırılacak otopark bedelinden karşılanacağından bu bölgedeki otopark bedelinin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

908

Proje ve Planlama Şb. Md. V. Muhammed Zeki SOYAK'ın Avusturya’ya görevlendirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Avusturyanın Vorarlberg eyaletinde 25.01.2014- 07.02.2014 tarihleri arasında Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında düzenlenecek olan 2013-1-TR1-LEO03-50121 no'lu "Avrupa Ülkelerinde Kayak ve Dağcılık Sporunda Meydana Gelen Kazalarda Arama, Kurtarma ve İlkyardım Tekniklerinin Yerinde Görülmesi ve Değerlendirilmesi" programına, konaklama ve ulaşım giderleri bahse konu program tarafından karşılanacak olup, Proje ve Planlama Şb. Md. V. Muhammed Zeki SOYAK'ın görevlendirilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 tarih ve 632 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Avusturyanın Vorarlberg eyaletinde 25.01.2014- 07.02.2014 tarihleri arasında Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında düzenlenecek olan 2013-1-TR1-LEO03-50121 no'lu "Avrupa Ülkelerinde Kayak ve Dağcılık Sporunda Meydana Gelen Kazalarda Arama, Kurtarma ve İlkyardım Tekniklerinin Yerinde Görülmesi ve Değerlendirilmesi" programına, konaklama ve ulaşım giderleri bahse konu program tarafından karşılanacak olup, Proje ve Planlama Şb. Md. V. Muhammed Zeki SOYAK'ın görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

909

Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliliklerine üye olunması ve harçların ödenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Merkezleri yurt dışında bulunan NAMES (Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Ağı Merkezi), ASTC (Bilim-Teknoloji Merkezleri Birliği), ECSITE (Avrupa Bilim Merkezi ve Müze Ağı) gibi Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliliklerinin yayınladığı kaynaklardan ve düzenlediği faaliyetlerden faydalanabilmek için, adı geçen birliklere Belediyemizin üye olması ve gerekli harçların ödenmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.12.2013 tarih ve 631 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Merkezleri yurt dışında bulunan NAMES (Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Ağı Merkezi), ASTC (Bilim-Teknoloji Merkezleri Birliği), ECSITE (Avrupa Bilim Merkezi ve Müze Ağı) gibi Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliliklerinin yayınladığı kaynaklardan ve düzenlediği faaliyetlerden faydalanabilmek için, adı geçen birliklere Belediyemizin üye olması ve gerekli harçların ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

910

Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.12.2013 tarih ve 630 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 567 sayılı Kararı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere “Kent Rehberi” hazırlanması için, görevlendirilen Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

911

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde Küçük Sanayi Alanı Arsalarının, 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 159 ada, 4 parsel numaralı, 7.474.85 m² yüzölçümlü, 160 ada, 4 parsel numaralı, 7.579.96 m² yüzölçümlü, 165 ada, 5 parsel numaralı, 9.005.10 m² yüzölçümlü, 166 ada, 5 parsel numaralı, 5.686.61 m² yüzölçümlü, 167 ada, 5 parsel numaralı, 7.514.06 m² yüzölçümlü, Küçük Sanayi Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4171 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 159 ada, 4 parsel numaralı, 7.474.85 m² yüzölçümlü, 160 ada, 4 parsel numaralı, 7.579.96 m² yüzölçümlü, 165 ada, 5 parsel numaralı, 9.005.10 m² yüzölçümlü, 166 ada, 5 parsel numaralı, 5.686.61 m² yüzölçümlü, 167 ada, 5 parsel numaralı, 7.514.06 m² yüzölçümlü, Küçük Sanayi Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

912

Bazı birimlerin harcama kalemlerine aktarma yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinde 19.902.000 TL’nin ekleme ve tenzilinin yapılması talebi hususunda Mali hizmetler Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 2945 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinde 19.902.000TL’nin ekleme ve tenzilinin yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

913

Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesinde sokak isminin değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Turan Mahallesinde bulunan Harman 2. Sokak isminin Çilek Sokak olarak, Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesi, Ay Sokak isminin Cemal HATTAT sokak ve Temizel Sokak isminin de Elmas HATTAT sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 05.12.2013 tarih ve 450 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Turan Mahallesinde bulunan Harman 2. Sokak isminin Çilek Sokak olarak, Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesi, Ay Sokak isminin Cemal HATTAT sokak ve Temizel Sokak isminin de Elmas HATTAT sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

914

TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin tahsis süresinin uzatılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin tahsis süresinin uzatılması talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 02.12.2013 tarih ve 154 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; TED Kayseri Koleji Vakfına tahsis edilen, mülkiyeti Belediyemize ait, Mimarsinan Mahallesi, Sivas Bulvarı Ümit Apt. 163/27 numaralı dairenin tahsis süresinin uzatılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

915

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10079 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10079 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4190 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10079 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

916

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4189 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

917

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:6+400-8+700 arası kesiminin, İmar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:6+400-8+700 arası kesiminin, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün taleplerine istinaden imar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4191 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:6+400-8+700 arası kesiminin, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün taleplerine istinaden imar planlarında 50 metreden 80 metreye çıkarılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

918

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4198 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

919

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4195 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

920

Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararının tavzih edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, Viyadük ile Talas ilçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde yapılan plan tadilatı Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz meclis kararında yerel koordinat sistemine göre yazılı olan 1/5000 ölçekli ''28 O'' nazım imar planı paftası isminin, plan açıklama raporu ile bütünlük sağlaması amacıyla, ITRF koordinat sistemine uygun olacak şekilde 'K35D-07A'' ve ''K35D-07B'' pafta isimleri ile değiştirilmesi yönünde tavzih edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4192 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, Viyadük ile Talas ilçesi bağlantısını sağlayacak yolun bulunduğu yerde yapılan plan tadilatı Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 745 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz meclis kararında yerel koordinat sistemine göre yazılı olan 1/5000 ölçekli ''28 O'' nazım imar planı paftası isminin, plan açıklama raporu ile bütünlük sağlaması amacıyla, ITRF koordinat sistemine uygun olacak şekilde 'K35D-07A'' ve ''K35D-07B'' pafta isimleri ile değiştirilmesi yönünde tavzih edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

921

Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4181 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

922

Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesinde 225 hektarlık alanda Revizyon Nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesinde 225 hektarlık alanda Revizyon Nazım imar planı yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4182 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Hacılar ilçesi, Beğendik Mahallesinde 225 hektarlık alanda Revizyon Nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

923

Belediyemiz meclisinin 09.09.2013 tarih ve 699 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu itiraz.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belediyemiz meclisinin 09.09.2013 tarih ve 699 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın incelenmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4193 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belediyemiz meclisinin 09.09.2013 tarih ve 699 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış olduğu itiraz, incelenmesi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

924

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Şeker Gölü ve Civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Şeker Gölü ve Civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4179 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Şeker Gölü ve Civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

925

Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde, 3226 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde, 3226 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4175 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde, 3226 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

926

Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 10179 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 10179 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4172 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 10179 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

927

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4178 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

928

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1188 parsel ile 2747 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1188 parsel ile 2747 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4174 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1188 parsel ile 2747 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

929

Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4177 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

930

Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi 180 ada 1 parsel ve 181 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi 180 ada 1 parsel ve 181 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4187 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi 180 ada 1 parsel ve 181 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

931

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4188 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

932

Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, 3505 ada, 4, 42, 43, 46 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, 3505 ada, 4, 42, 43, 46 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4176 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, 3505 ada, 4, 42, 43, 46 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

933

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 5150 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 5150 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yaplması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4173 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi 5150 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

934

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Bahçelievler Mahallesi, 61-77 pafta, 322 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Bahçelievler Mahallesi, 61-77 pafta, 322 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4185 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Bahçelievler Mahallesi, 61-77 pafta, 322 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi. Tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

935

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle, Kuruköprü ve Çatakdere Mahalleleri sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle, Kuruköprü ve Çatakdere Mahalleleri sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4183 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yukarı Mahalle, kuruköprü ve Çatakdere Mahalleleri sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

936

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4184 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

937

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesinde, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesinde, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4194 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesinde, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

938

Yeşilyurt Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan 2 ayrı yolda nazım ve uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan 2 ayrı yolda nazım ve uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4186 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan 2 ayrı yolda nazım ve uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

939

İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4199 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

940

İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4196 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

941

Talas Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4180 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

942

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4197 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

943

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4201 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

944

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4200 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 365, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.12.2013

 

 

 

 

945

Belediyemiz ve EMBARQ Türkiye arasında yapılacak protokolün imza edilmesi için Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY'a yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, EMBARQ Türkiye tarafından hazırlanacak olan RSLAB Yol Güvenliği ve BIKELAB Bisiklet Yolları Güvenliği projeleri çerçevesinde Kayseri genel ulaştırma planlamasında yol güvenliğinin incelenmesi ve raporlanması ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz ve EMBARQ Türkiye arasında yapılacak protokolün imza edilmesi için Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY'a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 945 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; EMBARQ Türkiye tarafından hazırlanacak olan RSLAB Yol Güvenliği ve BIKELAB Bisiklet Yolları Güvenliği projeleri çerçevesinde Kayseri genel ulaştırma planlamasında yol güvenliğinin incelenmesi ve raporlanması ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz ve EMBARQ Türkiye arasında yapılacak protokolün imza edilmesi için Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY'a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.