2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 28.11.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 28.11.2008 GÜNLÜ ( OLAĞANÜSTÜ ) KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top. Tarihi : 28.11.2008

Karar No : 522

Konusu : İller Bankası ile yapılacak sözleşme

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemizce Yurtdışından 1.893.000 Euro fiyata satın alınan 3 adet tam otomatik hidrolik merdivenli İtfaiye aracı, yine 854.550 Euro bedelle satın alınan 3 adet İtfaiye İlk müdahale aracı ve araç üstü ekipmanları ve raylı sistemde kullanılmak üzere 71.667,75 Euroya satın alınan Tekerlekli Torna için ve firmaların hesaplarına açılan/açılacak Akreditifte teminat olarak kullanılmak ve halen bu akreditif için bankada nakit olarak tutulan 5.070.000YTL’lik nakit teminatında Belediyemiz tarafından kullanılabilir hale çevirmek üzere toplam %10’luk döviz marjı dahil 3.102.000 Euroluk teminat mektubunun İller Bankasından alınarak Halk Bankası Kayseri Şubesine verilmesi ve İller Bankası ile yapılacak sözleşmeye Belediye Başkanı yada vekalet vereceği birinin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.12.–525 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce Yurtdışından 1.893.000 Euro fiyata satın alınan 3 adet tam otomatik hidrolik merdivenli İtfaiye aracı, yine 854.550 Euro bedelle satın alınan 3 adet İtfaiye İlk müdahale aracı ve araç üstü ekipmanları ve raylı sistemde kullanılmak üzere 71.667,75 Euroya satın alınan Tekerlekli Torna için ve firmaların hesaplarına açılan/açılacak Akreditifte teminat olarak kullanılmak ve halen bu akreditif için bankada nakit olarak tutulan 5.070.000YTL’lik nakit teminatında Belediyemiz tarafından kullanılabilir hale çevirmek üzere toplam %10’luk döviz marjı dahil 3.102.000 Euroluk teminat mektubunun İller Bankasından alınarak Halk Bankası Kayseri Şubesine verilmesi ve İller Bankası ile yapılacak sözleşmeye Belediye Başkanı yada vekalet vereceği birinin yetkilendirilmesinin kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.