Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1021

Belediyemizin 2016-2020 yılları arası hazırlanan stratejik planın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2016-2020 yılları arası hazırlanan stratejik plan taslağı hususunda hazırlanan 11.11.2015 tarih ve 5 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2016-2020 yılları Stratejik Plan teklifinin kurum misyon, vizyon ve temel değerlere yer verdiği, harcama birimi faaliyet alanlarının sınıflandırıldığı, birimlerin mevcut durumlarının ve varmak istedikleri hedeflerin belirtildiği, her birimin kendi belirlediği ve stratejik planda toplam 58 adet Stratejik Amaç, 92 adet Stratejik Hedef, 163 adet Faaliyet/Proje içerdiği görülmüştür.

Belediyemizin 2016-2020 yılları arasını kapsayan stratejik planın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile stratejik planın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1022

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 11.11.2015 tarih ve 6 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2016-2020 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedeflere uygun olarak hazırlandığı,

2016 Yılı Performans Programında 93 adet Performans Hedefi ile söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek 155 adet faaliyet/projenin yer aldığı, 2016 yılı performans programında yer alan 155 adet faaliyet/proje için 793.590.000,00 TL faaliyet gideri, 31.410.000,00 TL genel yönetim gideri olmak üzere toplamda 825.000.000,00 TL kullanılması planlandığı görülmüştür.

Hazırlanan 2016 yılı Performans Programının 2016-2020 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki amaç ve hedefleriyle Maliye Bakanlığının çıkardığı Performans Programı hazırlama rehberindeki tablolara uygun olarak hazırlanmış olduğu incelenmiş olup, bu hususta hazırlanan 2016 Yılı Performans Programının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Performans Programının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1023

Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 16.11.2015 tarih ve 9 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2016 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1024

Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 16.11.2015 tarih ve 11 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2016 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1025

Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 17.11.2015 tarih ve 13 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Talas Belediyesinin 2016 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1026

Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 16 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Develi Belediyesinin 2016 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1027

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 12.11.2015 tarih ve 7 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

B.ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

825.000.000

825.000.000

825.000.000

 

38

 

 

Kayseri İli

825.000.000

825.000.000

825.000.000

 

 

01

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

825.000.000

825.000.000

825.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

11.000.000

11.000.000

11.000.000

 

 

 

03

Sivil Savunma Amirliği

230.000

230.000

230.000

 

 

 

04

Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı

100.350.000

100.350.000

100.350.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Eğt.Dai.Bşk.

12.300.000

12.300.000

12.300.000

 

 

 

06

Kültür ve Sos. Hiz.Dai.Bşk.

4.700.000

4.700.000

4.700.000

 

 

 

10

Bilgi işlem Daire Başkanlığı

6.500.000

6.500.000

6.500.000

 

 

 

11

Makine İkmal Daire Başkanlığı

45.000.000

44.435.500

44.435.500

 

 

 

12

İşt.ve İşletmeler Daire Başkanlığı

120.370.000

120.370.000

120.370.000

 

 

 

13

Çevre Kor.ve Kont.Dai.Bşk.

14.400.000

14.400.000

14.400.000

 

 

 

20

Teftiş Kurulu Başkanlığı

325.000

325.000

325.000

 

 

 

21

İç Denetim Birimi

69.000

69.000

69.000

 

 

 

24

1.Hukuk Müşavirliği

42.000.000

42.000.000

42.000.000

 

 

 

25

Basın Yayın Müdürlüğü

2.000.000

2.000.000

2.000.000

 

 

 

30

Fen Daire Başkanlığı

130.000.000

130.000.000

130.000.000

 

 

 

31

İmar Şehircilik Daire Başkanlığı

15.000.000

15.000.000

15.000.000

 

 

 

32

İtfaiye Daire Başkanlığı

17.000.000

17.000.000

17.000.000

 

 

 

33

Ulaşım Daire Başkanlığı

62.806.000

63.370.500

63.370.500

 

 

 

34

Zabıta Daire Başkanlığı

3.700.000

3.700.000

3.700.000

 

 

 

35

Etüt ve Projeler Dai.Bşk.

6.000.000

6.000.000

6.000.000

 

 

 

36

Yapı ve Kontrol Dai.Bşk.

66.000.000

66.000.000

66.000.000

 

 

 

37

Destek Hizmetler Dai.Bşk.

940.000

940.000

940.000

 

 

 

38

Park Bahçeler Ve Ağaç. Dai. Bşk

37.850.000

37.850.000

37.850.000

 

 

 

39

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı

160.000

160.000

160.000

 

 

 

40

Sosyal Hizmetler Dai Bşklığı

8.600.000

8.600.000

8.600.000

 

 

 

41

Kırsal Hizmetler Dai Bşklığı

100.000.000

100.000.000

100.000.000

 

 

 

42

Kentsel Dönüşüm Dai Bşklığı

8.200.000

8.200.000

8.200.000

 

 

 

43

Tarımsal Hizmetler Dai Bşklığı

9.500.000

9.500.000

9.500.000

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

Ekonomik

Kod

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş. Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

PERSONEL GİDERLERİ

70.948.940

70.948.940

70.948.940

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

15.512.295

15.512.295

15.512.295

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

242.572.851

242.572.851

242.572.851

04

FAİZ GİDERLERİ

22.521.000

22.521.000

22.521.000

05

CARİ TRANSFERLER

21.505.000

21.505.000

21.505.000

06

SERMAYE GİDERLERİ

369.048.914

369.048.914

369.048.914

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

16.890.000

16.890.000

16.890.000

08

BORÇ VERME

1.000

1.000

1.000

09

YEDEK ÖDENEK

66.000.000

66.000.000

66.000.000

 

TOPLAM

825.000.000

825.000.000

825.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde incelendiğinde;

Fonksiyonel Kod

 

 

 

 

TL

Fonksiyonel Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

218.052.000

218.052.000

218.052.000

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

230.000

230.000

230.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

23.717.000

23.717.000

23.717.000

04

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

410.489.000

410.489.000

410.489.000

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

12.883.000

12.883.000

12.883.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

23.360.000

23.360.000

23.360.000

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

404.500

404.500

404.500

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

127.264.500

127.264.500

127.264.500

10

SOS. GÜV. VE SOS.YRD. HİZMETLERİ

8.600.000

8.600.000

8.600.000

 

TOPLAM

825.000.000

825.000.000

825.000.000

 

 

Toplam Gider Bütçesinin 825.000.000 TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlemiştir.

 

Buna Göre;

 

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİNİN I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince

kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

2.914.000

2.914.000

2.914.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

119.087.000

119.087.000

119.087.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

2.050.000

2.050.000

2.050.000

05

Diğer Gelirler

564.934.000

564.934.000

564.934.000

06

Sermaye Gelirleri

101.015.000

101.015.000

101.015.000

 

 

 

 

 

09

Red ve İadeler (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

790.000.000

790.000.000

790.000.000

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ I.DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Finansmanın Adı

 

 

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş. Bl. Meclisince kabul Edilen

 

1

İÇ BORÇLANMA

75.000.000

75.000.000

75.000.000

 

 

a)Borçlanma

170.000.000

170.000.000

170.000.000

 

b)Ödeme

-95.000.000

-95.000.000

-95.000.000

 

 

 

 

 

2

DIŞ BORÇLANMA

-40.000.000

-40.000.000

-40.000.000

 

Ödeme

-40.000.000

-40.000.000

-40.000.000

 

TOPLAM

35.000.000

35.000.000

35.000.000

 

Böylece 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 790.000.000 TL iç ve dış borçlanma olarak 170.000.000 TL İç ve Dış Ödeme olarakta 135.000.000 TL olmak üzere 825.000.000 TL gelir gider denkliği sağlandığı görülmüştür.

 

 

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 825.000.000 TL olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin gelirleri; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 790.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2016 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli – A (Örnek - 20)

2- Bütçe Kararnamesi (Örnek -21)

3-- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması – B Cetveli (Örnek - 11)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 12)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 13)

6- Gelecek Yıllara Yangın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek - 22)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 23)

8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek - 24)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek - 25)

10- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) (Örnek – 26)

11- İzleyen İki yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek - 28)

12- İzleyen İki yıl Bütçe Giderleri Tahmini Cetveli (Örnek - 27)

13- İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek - 29)

14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 30)

15- Finansman Programı (Örnek - 31)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen işler için borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

İç Borçlanma: 170.000.000 TL Dış Borçlanma: ---- TL Borçlanma Toplam: 170.000.000 TL

İç Borç Ödeme: 95.000.000 TL Dış Borç Ödeme: 40.000.000 TL Toplam Borç Ödeme:135.000.000 TL

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tesbit edilir.

Madde 12- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 15- Belediye konservatuar ve benzeri eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görevlendirilenlere her yıl bütçe kanununun (K) cetvelindeki ders saat ücretleri olarak belirtilen miktardan ödeme yapılır.

Madde 16- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Gerek 3194 sayılı İmar Kanunu ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilerden tahsil edilir. Yasal usullere uymayanların tesis ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 17- 2464 sayılı Belediye Gelirler kanununun 16. maddesi uyarınca ilan reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15. maddesi, 5281 sayılı kanunun 16. maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşit taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan reklam vergisi yılı içerisinde Şubat ve Temmuz olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır. 2016 yılı gelir tarifesinin I-7. maddesinin b fıkrası gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücretleri ile yine gelir tarifesinin III-3. maddesi gereğince alınacak mezarlık ücretleri yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 19 maddeden ibarettir.

Büyükşehir Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1028

Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir tarifesinin incelenmesi.

:

:

:

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI GELİR TARİFESİ için tıklayınız....

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1029

Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 16.11.2015 tarih ve 10 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

12

 

Melikgazi Belediyesi

300.000.000

300.000.000

300.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.3750.00

1.375.000

1.375.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

5.200.000

5.200.000

5.200.000

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2.300.000

2.300.000

2.300.000

 

 

 

11

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

19.500.000

19.500.000

19.500.000

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

27.000.000

27.000.000

27.000.000

 

 

 

25

Basın Yayın ve Halkla İl. Müdürlüğü

1.200.000

1.200.000

1.200.000

 

 

 

30

Emlak İstimlak Müdürlüğü

1.250.000

1.250.000

1.250.000

 

 

 

31

Fen İşleri Müdürlüğü

35.210.000

35.210.000

35.210.000

 

 

 

32

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

480.000

480.000

480.000

 

 

 

33

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.850.000

1.850.000

1.850.000

 

 

 

34

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

11.500.000

11.500.000

11.500.000

 

 

 

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

31.000.000

31.000.000

31.000.000

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

20.750.000

20.750.000

20.750.000

 

 

 

37

Plan ve Proje Müdürlüğü

21.350.000

21.350.000

21.350.000

 

 

 

38

Temizlik İşleri Müdürlüğü

23.400.000

23.400.000

23.400.000

 

 

 

40

Yazı İşleri Müdürlüğü

825.000

825.000

825.000

 

 

 

41

Zabıta Müdürlüğü

4.000.000

4.000.000

4.000.000

 

 

 

43

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1.600.000

1.600.000

1.600.000

 

 

 

44

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

16.000.000

16.000.000

16.000.000

 

 

 

45

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

24.000.000

24.000.000

24.000.000

 

 

 

46

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

0

0

0

 

 

 

47

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

50.210.000

50.210.000

50.210.000

 

 

 

 

TOPLAM

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik

Kodlama

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

32.580.500

32.580.500

32.580.500

 

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİM GİD.

5.186.000

5.186.000

5.186.000

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDER.

87.195.500

87.196.500

87.196.500

 

04

FAİZ GİDERLERİ

2.000.000.

2.000.000.

2.000.000.

 

05

CARİ TRANSFERLER

8.412.000

8.412.000

8.412.000

 

06

SERMAYE GİDERLERİ

141.525.000

141.525.000

141.525.000

 

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.600.000

1.600.000

1.600.000

 

09

YEDEK ÖDENEK

21.500.000

21.500.000

21.500.000

 

TOPLAM

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

             

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

 

 

TL

 

Foksiyonel Kodlama

Açıklama

Bş.Bl.Encümen İiçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

88.845.000

88.845.000

88.845.000

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

85.000

85.000

85.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.

5.200.000

5.200.000

5.200.000

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

50.210.000

50.210.000

50.210.000

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

25.000.000

25.000.000

25.000.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

98.410.000

98.410.000

98.410.000

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.

32.250.000

32.250.000

32.250.000

 

TOPLAM

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 300.000.000 TL olarak bağlanması,

 

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli I. Düzeyinde İncelendiğinde;

 

 

 

 

 

 

TL

 

Kodu

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

Vergi Gelirleri

77.985.000

77.985.000

77.985.000

 

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

8.930.000

8.930.000

8.930.000

 

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

37.100.000

37.100.000

37.100.000

 

05

Diğer Gelirler

140.950.000

140.950.000

140.950.000

 

06

Sermaye Gelirleri

35.300.000

35.300.000

35.300.000

 

09

Red ve İadeler (-)

-265.000

-265.000

-265.000

 

Toplam Gelir Bütçesi

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

                 

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 300.000.000.TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1-Belediyemiz birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (300.000.000) TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2-Belediyemiz bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (300.000.000) TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3–2016 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile gelir bütçesi ödenek toplamı arasında oluşan 265.000TL’ lik fark gelir bütçesi içerisinde yer alan ve (-) eksi bakiyesi olarak düşünülen red ve iadelerden oluşmaktadır. Bu miktarın gelir bütçesinden düşülmesi halinde gelir ve gider bütçesinin denkliği sağlanmıştır.

 

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örn.-8),

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20),

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26),

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16- Finansman Programı (Örnek- 28),

 

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9-Gayrimenkul satışlarında ve kat karşılığı yap-işlet-devret anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Üst yönetici tarafından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili hakkındaki kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Üst yönetici tarafından süre uzatılmaz veya uzatılan süre sonun dada ödeme aksatılır veya hiç ödeme yapılmazsa ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, Sözleşmesi fesih edilir. Sözleşmenin feshiyle birlikte yatırılan teminatları irat kayıt edilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonunda başlamak üzere 4’er ay ara ile ve 3 eşit taksitte faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 10- Belediye Gayrimenkullerini 3 seneden az süreyle kiraya verilmesinde, Belediye Encümeni yetkilidir.

 

Madde 11- Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları, diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri ( 5393 SK.15.M. ); 2014 yılında programa alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt ve alt yapı çalışmaları, Sosyal konutlar yapımı, Park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, Temizliği, bakım ve onarım vs. gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

 

Madde 12- İlçenin kalkınması bakımından bütçe gereğince yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere finansmanının devletçe temin edilerek İller bankasına intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere milli banka ve müesseselerden 2016 yılında meclis kararı ile borçlanmaya üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 13- Belediye tahsilâtının milli bankalar kanalı ile yaptırılmasına Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 14- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye meclisince gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 15- Harp hali, deprem, sel, heyelan, yangın gibi olağanüstü hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevleri olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere kadrodaki işçilerin yetersizliğinde Üst yöneticinin onayı ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi çalıştırılır ve araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu ödeneğinden karşılanır.

 

Madde 16- Belediye daire müdürlüklerinde çalışan işçilerin mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına, Belediye araçlarını kiraya vermeye Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 17- Toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmak koşulu ile belediye ve müdürlüklerimizde çalışan işçilerin karşılıklı olarak müktesep hakları ile nakledilmelerine Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 18- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları yasasına tabi olan personele yapılacak yemek yardımının, 11.12.1986 tarih ve 19308 nolu resmi gazetede yayımlanan “ Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği “ esaslarına göre yapılmasına ve ödeneğin aktarılmasına belediye encümeni yetkilidir.

 

Madde 19- Belediye lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele 26.09.2011 tarih ve 659 nolu Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan usul ve sınırlar dâhilinde ödenir.

Madde 20-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde 22- İş bu kararname 22 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu,

 

Melikgazi Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1030

Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 16.11.2015 tarih ve 12 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Kocasinan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

 

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

 

 

 

 

09

Sağlık işleri Md

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

900.000,00

900.000,00

900.000,00

 

 

 

 

11

Makine İkmal ve Bak.On Md

12.700.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

1.230.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

 

 

 

 

24

Hukuk İşleri Md

13.050.000,00

13.050.000,00

13.050.000,00

 

 

 

 

25

Basın Yayın Md

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

 

 

 

 

30

Fen İşleri Md

66.500.000,00

66.500.000,00

66.500.000,00

 

 

 

 

31

İmar ve Şehircilik Md

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

30.200.000,00

30.200.000,00

30.200.000,00

 

 

 

 

33

Park Bahçeler Md

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

16.480.000,00

16.480.000,00

16.480.000,00

 

 

 

 

35

Veterinerlik Md

860.000,00

860.000,00

860.000,00

 

 

 

 

36

Emlak İstimlak Md

1.430.000,00

1.430.000,00

1.430.000,00

 

 

 

 

37

Zabıta Md

3.880.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

 

 

 

 

38

Çevre Koruma ve Kont. Md.

500.000,00

500.000,00

500.000,00

 

 

 

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

430.000,00

430.000,00

430.000,00

 

 

 

 

40

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.970.000,00

3.970.000,00

3.970.000,00

 

 

 

 

41

Etüt ve Proje Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

800.000,00

 

 

 

 

42

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

4.360.000,00

4.360.000,00

4.360.000,00

 

 

 

 

43

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

600.000,00

600.000,00

600.000,00

 

 

 

 

44

Mezarlıklar Müdürlüğü

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

45

Plan Proje Müdürlüğü

7.940.000,00

7.940.000,00

7.940.000,00

 

 

 

 

46

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

 

 

 

47

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

13.870.000,00

13.870.000,00

13.870.000,00

 

 

 

 

48

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

49

Muhtarlıklar Müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

208.000.000,00

208.000.000,00

208.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

24.919.709,00

24.919.709,00

24.919.709,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

4.343.000,00

4.343.000,00

4.343.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

88.275.000,00

88.275.000,00

88.275.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

6.050.000,00

6.050.000,00

6.050.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

5.121.000,00

5.121.000,00

5.121.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

59.203.000,00

59.203.000,00

59.203.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

588.291,00

588.291,00

588.291,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

 

 

TOPLAM

208.000.000,00

208.000.000,00

208.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

80.580.000,00

80.580.000,00

80.580.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

4.310.000,00

4.310.000,00

4.310.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

81.510.000,00

81.510.000,00

81.510.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

16.980.000,00

16.980.000,00

16.980.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

250.000,00

250.000,00

250.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

21.970.000,00

21.970.000,00

21.970.000,00

 

 

TOPLAM

208.000.000,00

208.000.000,00

208.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 208.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

47.798.000,00

47.798.000,00

47.798.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.496.000,00

3.496.000,00

3.496.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

11.004.000,00

11.004.000,00

11.004.000,00

05

 

Diğer Gelirler

100.658.000,00

100.658.000,00

100.658.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

35.254.000,00

35.254.000,00

35.254.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-210.000,00

-210.000,00

-210.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

208.000.000,00

208.000.000,00

208.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 208.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 208.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 198.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (208.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (198.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen iç borçlanma (20.000.000,00 ¨ borçlanmanın 10.000.000,00 ¨ si geri ödeme olarak gösterilmiştir.), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2016 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Kocasinan Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1031

Talas Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2015 tarih ve 14 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

17

 

Kayseri Talas Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

 

650.000,00

650.000,00

650.000,00

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

 

13.008.000,00

13.008.000,00

13.008.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

110.000,00

110.000,00

110.000,00

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

800.000,00

800.000,00

800.000,00

 

 

 

25

Basın ve Halkla İlişiler Müd.

 

630.000,00

630.000,00

630.000,00

 

 

 

30

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

 

3.632.606,00

3.632.606,00

3.632.606,00

 

 

 

31

Fen Hizmetleri Müdürlüğü

 

20.560.000,00

19.874.000,00

19.874.000,00

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürü

 

4.303.394,00

4.989.394,00

4.989.394,00

 

 

 

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

500.000,00

500.000,00

500.000,00

 

 

 

35

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

 

6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

 

 

 

37

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

 

 

 

38

Zabıta Müdürlüğü

 

700.000,00

700.000,00

700.000,00

 

 

 

39

Etüt Proje Müdürlüğü

 

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

 

 

 

42

İşletme Müdürlüğü

 

2.516.000,00

2.516.000,00

2.516.000,00

 

 

 

41

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

 

60.000,00

60.000,00

60.000,00

 

 

 

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

80.000,00

80.000,00

80.000,00

 

 

 

44

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 

850.000,00

850.000,00

850.000,00

 

 

 

46

Plan Proje Müdürlüğü

 

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

 

 

47

Muhtarlıklar Müdürlüğü

 

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

 

71.000.000,00

71.000.000,00

71.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

9.990.000,00

9.990.000,00

9.990.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

32.433.606,00

32.433.606,00

32.433.606,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

352.197,00

352.197,00

352.197,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.225.000,00

1.225.000,00

1.225.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

22.360.000,00

21.674.000,00

21.674.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

175.197,00

175.197,00

175.197,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

3.014.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

 

 

TOPLAM

71.000.000,00

71.000.000,00

71.000.000,00

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

23.177.394,00

23.863.394,00

23.863.394,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

700.000,00

700.000,00

700.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

27.590.000,00

26.904.000,00

26.904.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

10.532.606,00

10.532.606,00

10.532.606,00

 

 

TOPLAM

71.000.000,00

71.000.000,00

71.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 71.000.000,00 TL. olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

 

12.031.000,00

12.031.000,00

12.031.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler

 

3.172.000,00

3.172.000,00

3.172.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar

 

10.820.000,00

10.820.000,00

10.820.000,00

05

 

Diğer Gelirler

 

28.977.000,00

28.977.000,00

28.977.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

 

0,00

0,00

0,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

 

61.300.000,00

61.300.000,00

61.300.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ I.DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Finansmanın Adı

 

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

1

İÇ BORÇLANMA

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

 

 

a)Borçlanma

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

 

TOPLAM

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Talas Belediyesinin 2016 Mali yılına ait gider bütçesinin 71.000.000,00 TL. gelir bütçesinin 61.300.000,00 TL., Finansman Ekonomik Sınıflandırması 9.700.000,00 TL. olarak bağlanması,

 

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 71.000.000,00 (yetmişbirmilyon) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 61.300.000,00 TL (altmışbirmilyonüçyüzbin) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 9.700.000,00 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli-B, (Örnek-15),

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-16)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek -19 )

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ( Örnek – 20 )

10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25),

15-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek 26)

16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17-Finansman Programı ( Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerin ise taksitler halinde alınmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilatını ve personel ödemelerini özel ve milli bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belediye teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşından kesilen emekli keseneği, gelir vergisi, sosyal sigortalar primi ile diğer kanuni borçları mali imkansızlıklar sebebi ile kanuni süresinde ödenmemesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 11- Fevkalade haller ile bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin ifasında kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde hariçten mevsimlik-gündelikçi işçi çalıştırmaya, vasıta kiralamaya, beldeye hizmet eden kamu kuruluşları araçlarının akaryakıtı, personelin fazla mesai ve ibate - iaşelerinin karşılanmasına belediye başkanı yetkili olup böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu fasıl ve maddelere konulan ödeneklerden karşılanır.

Madde 12- Belediye personeline mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya, yetkili sendikayla sözleşme yapmaya, birimler arası işyerlerini değiştirmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediye sınırlarında gerekli görülen yerlerde zabıta karakolları kurulmasına belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14-Gayrimenkul satışlarında, yap - işlet, yap - işlet- devret ve kat karşılığı anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri üst yönetici tarafından 6183 Sayılı Kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Bununla birlikte tamirat ve imalat niteliğindeki mesleklerin icrası amacıyla, küçük sanayi siteleri için yapılan işyerleri, satış bedelinin en az % 20’sine kadarı peşin, kalan miktarı ise 10 yıl içerisinde ödenmesi şartıyla satılabilir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için 6183 Sayılı yasaya göre vade farkı uygulanır. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Konut ve işyerlerinin satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir.

Madde 15- Banka ATM ve taksi duraklarının 10 yıla kadar yer tahsis veya kiralanmasına Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 16- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 17- İmar programının uygulanması, ilçenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 18- Belediye başkanı bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

Madde 19- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 20- Belediyemiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.

Madde 21- Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçların karşılanması, geçici olarak araç ve personel temin edilebilir. Bu kapsamda mücavir alan dışına sürücüsü ile birlikte cenaze taşıma aracı ve diğer belediye araçlarını görevlendirme hususunda belediye başkanı yetkilidir.

Madde 22-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 23 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24 - Bu kararname hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 24 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Talas Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1032

Hacılar Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Hacılar Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2015 tarih ve 15 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

09

 

Hacılar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü (Başkanlık)

464.080,00

464.080,00

464.080,00

 

 

 

31

Yazı ve Kararlar Müdürlüğü

393.736,00

393.736,00

393.736,00

 

 

 

32

Mali İşler Müdürlüğü

3.174.840,00

3.174.840,00

3.174.840,00

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

102.240,00

102.240,00

102.240,00

 

 

 

35

Temizlik İşleri Müdürlüğü

698.728,00

698.728,00

698.728,00

 

 

 

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

283.192,00

283.192,00

283.192,00

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

555.024,00

555.024,00

555.024,00

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

5.726.800,00

5.726.800,00

5.726.800,00

 

 

 

41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

460.256,00

460.256,00

460.256,00

 

 

 

44

Park, Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü

448.104,00

448.104,00

448.104,00

 

 

 

54

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

183.000,00

183.000,00

183.000,00

 

 

 

55

Muhtarlıklar Müdürlüğü

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

Şeklinde düzenlenmiştir;

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.294.976,00

2.294.976,00

2.294.976,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

416.480,00

416.480,00

416.480,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

3.946.232,00

3.946.232,00

3.946.232,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

 

 

 

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.348.640,00

1.348.640,00

1.348.640,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

3.473,672,00

3.473,672,00

3.473,672,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

70.000,00

70.000,00

70.000,00

08

 

BORÇ VERME

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

950.000,00

950.000,00

950.000,00

 

 

TOPLAM

12.500,000,00

12.500,000,00

12.500,000,00

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.684.072,00

3.684.072,00

3.684.072,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

102.240,00

102.240,00

102.240,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

6.290.640,00

6.290.640,00

6.290.640,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.124.112,00

1.124.112,00

1.124.112,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

993.024,00

993.024,00

993.024,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

22.720,00

22.720,00

22.720,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM

283.192,00

283.192,00

283.192,00

 

 

TOPLAM

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

YTL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon

Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

4.596.800,00

4.596.800,00

4.596.800,00

03

 

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

925.616,00

925.616,00

925.616,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

846.320,00

846.320,00

846.320,00

05

 

Diğer Gelirler

4.648.784,00

4.648.784,00

4.648.784,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.482.480,00

1.482.480,00

1.482.480,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Hacılar Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Analitik Bütçesinin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 12,500,000.00 TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde : 1 Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 12,500.000.00.- Türk Lirası ödenek verilmiştir.

Madde : 2 Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi üzere toplam 12,500.000.00.- Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

Madde : 3 2016 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik kaynaklar karşılık göstermek suretiyle arasında denklik sağlanmıştır.

Madde : 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde : 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde : 6 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’ inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde : 7 Bütçeye aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1 – Bütçe kararnamesi

2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14).

3 – Gelirin Ekonomik sınıflandırması cetveli (B) (Örnek-15)

4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5 – Gelirin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17).

6 – Çok Yıllı Gider Bütcesi Cetveli (Örnek 18)

7 - Fonk. Ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde İzleyen iki yıl Bütce Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8 – Çok Yıllı Gelir Bütcesi Cetveli (Örnek 19)

9 – Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10- Gelecek Yıllar Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)

11- Memur Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22).

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) cetveli (örnek-23). .

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24).

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli(Örnek-25).

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27).

17- Finansman Programı (Örnek-28).

Madde :8 Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde :9 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 9 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

Hacılar Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1033

Develi Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 17 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

07

 

Kayseri Develi Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

581.000,00

581.000,00

581.000,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

255.200,00

255.200,00

255.200,00

 

 

 

 

30

Destek Hizmetleri Md

3.577.400,00

3.577.400,00

3.577.400,00

 

 

 

 

31

Fen İşleri Md

8.032.400,00

8.032.400,00

8.032.400,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

16.185.160,00

16.185.160,00

16.185.160,00

 

 

 

 

33

Temizlik işleri Md

3.105.550,00

3.105.550,00

3.105.550,00

 

 

 

 

34

Zabıta Md

1.075.875,00

1.075.875,00

1.075.875,00

 

 

 

 

35

İmar ve Şehircilik Md

1.378.800,00

1.378.800,00

1.378.800,00

 

 

 

 

37

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

2.191.750,00

2.191.750,00

2.191.750,00

 

 

 

 

40

Strateji Geliştirme Md

40.000,00

40.000,00

40.000,00

 

 

 

 

41

Kültür ve Sosyal İşler Md

1.139.000,00

1.139.000,00

1.139.000,00

 

 

 

 

42

Park Bahçeler Md

3.305.700,00

3.305.700,00

3.305.700,00

 

 

 

 

43

Kırsal Hizmetler Md.

3.632.165,00

3.632.165,00

3.632.165,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

44.500.000,00

44.500.000,00

44.500.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

4.257.240,00

4.257.240,00

4.257.240,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

589.600,00

589.600,00

589.600,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

16.126.500,00

16.126.500,00

16.126.500,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

220.000,00

220.000,00

220.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

12.256.660,00

12.256.660,00

12.256.660,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

8.050.000,00

8.050.000,00

8.050.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

 

 

TOPLAM

44.500.000,00

44.500.000,00

44.500.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

19.253.110,00

19.253.110,00

19.253.110,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

1.075.875,00

1.075.875,00

1.075.875,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

15.241.965,00

15.241.965,00

15.241.965,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.105.550,00

3.105.550,00

3.105.550,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.378.800,00

1.378.800,00

1.378.800,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.444.700,00

4.444.700,00

4.444.700,00

 

 

TOPLAM

44.500.000,00

44.500.000,00

44.500.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 44.500.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

4.622.000,00

4.622.000,00

4.622.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

953.000,00

953.000,00

953.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

900.000,00

900.000,00

900.000,00

05

 

Diğer Gelirler

31.625.000,00

31.625.000,00

31.625.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

44.500.000,00

44.500.000,00

44.500.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Develi Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 44.500.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 44.500.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 44.500.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (44.500.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (44.500.000,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 11 maddeden ibarettir.

 

Develi Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1034

Yahyalı Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Yahyalı Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 18 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

19

 

Yahyalı Belediyesi

18.400.000,00

18.400.000,00

18.400.000,00

 

 

 

2

Özel Kalem Müdürlüğü

1.225.000,00

1.225.000,00

1.225.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

30

Fen İşleri Md

6.980.000,00

6.980.000,00

6.980.000,00

 

 

 

31

Mali Hizmetler Md

830.000,00

830.000,00

830.000,00

 

 

 

33

Güçsüzlere Yardım ve (Mezarlık Hizmetleri )

60.000,00

60.000,00

60.000,00

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

2.970.000,00

2.970.000,00

2.970.000,00

 

 

 

36

Zabıta Md

706.000,00

706.000,00

706.000,00

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Md

4.597.000,00

4.597.000,00

4.597.000,00

 

 

 

39

İnsan Kaynakları Md.

322.000,00

322.000,00

322.000,00

 

 

 

40

Basın Yayın Md

320.000,00

320.000,00

320.000,00

 

 

 

41

Muhtarlılar Müdürlüğü

140.000,00

140.000,00

140.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18.400.000,00

18.400.000,00

18.400.000,00

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.935.360,00

2.935.360,00

2.935.360,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

358.310,00

358.310,00

358.310,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

8.388.480,00

8.388.480,00

8.388.480,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

150.000,00

150.000,00

150.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

642.700,00

642.700,00

642.700,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

4.428.000,00

4.428.000,00

4.428.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.497.150,00

1.497.150,00

1.497.150,00

 

 

TOPLAM

18.400.000,00

18.400.000,00

18.400.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.767.000,00

2.767.000,00

2.767.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

706.000,00

706.000,00

706.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

320.000,00

320.000,00

320.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

2.970.00,00

2.970.00,00

2.970.00,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

11.577.000,00

11.577.000,00

11.577.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

60.000,00

60.000,00

60.000,00

 

 

TOPLAM

18.400.000,00

18.400.000,00

18.400.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 18.400.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.946.000,00

1.946.000,00

1.946.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

552.000,00

552.000,00

552.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.027.000,00

1.027.000,00

1.027.000,00

05

 

Diğer Gelirler

13.975.000,00

13.975.000,00

13.975.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

900.000,00

900.000,00

900.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

18.400.000,00

18.400.000,00

18.400.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Yahyalı Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 18.400.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 18.400.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 18.400.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (18.400.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (18.400.000,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 9 maddeden ibarettir.

 

Yahyalı Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1035

Felahiye Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Felahiye Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 19 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

08

 

Kayseri Felahiye Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

663.000,00

527.000,00

527.000,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

785.000,00

777.000,00

777.000,00

 

 

 

 

30

İmar ve Fen Hizmetleri Müdürlüğü

2.459.000,00

2.072.000,00

2.072.000,00

 

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri

593.000.00

1.874.000.00

1.874.000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

4.500.000,00

5.250.000,00

5.250.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

725.500,00

725.500,00

725.500,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

120.500,00

120.500,00

120.500,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2.540.500.00

2.085.500.00

2.085.500.00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

95.000,00

95.000,00

95.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

93.500,00

1.343.500,00

1.343.500,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

458.000,00

388.000,00

388.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

42.000.00

37.000.00

37.000.00

09

 

YEDEK ÖDENEK

425.000,00

455.000,00

455.000,00

 

 

TOPLAM

4.500.000,00

5.250.000,00

5.250.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Fonksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.482.500,00

2.638.500,00

2.638.500,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

3.000,00

3.000,00

3.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

15.000,00

15.000,00

15.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

188.000,00

188.000,00

188.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

100.500,00

97.500,00

97.500,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.392.000,00

2.012.000,00

2.012.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

40.000,00

35.000,00

35.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

210.000,00

195.000,00

195.000,00

09

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

47.000,00

44.000,00

44.000,00

10

 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

22.000,00

22.000,00

22.000,00

 

 

TOPLAM

4.500.000,00

5.250.000,00

5.250.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 5.250.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

360.000,00

360.000,00

360.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

286.000,00

331.000,00

331.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

568.000,00

618.000,00

618.000,00

05

 

Diğer Gelirler

3.156.000,00

3.811.000,00

3.811.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

125.000,00

125.000,00

125.000,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

5.000,00

5.000,00

5.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

0

0

0

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

4.500.000,00

5.250.000,00

5.250.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Felahiye Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 5.250.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 5.250.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 5.250.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (5.250.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (5.250.000,00 ¨) karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde:8-Belediyemizce 2016 Mali yılı içerisinde gerektiği zaman ve usulüne uygun işlem yapmak üzere

 

 1. 01 Vergi Gelirlerine 360.000.00.TL.
 2. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 331.000.00.TL.
 3. 04 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel gelirlere 618.000.00.TL.
 4. 05 Diğer Gelirlere 3.811.000.00.TL.
 5. 06 Sermaye Gelirlerine 125.000.00.TL.
 6. 08 Alacaklardan Tahsilat Bölümüne 5.000.00TL.

 

Gelir kodlarına toplam 5.250.000,00.TL Gelir tahmini yapılmıştır.

 

Madde:9-2016 Mali yılı Gider Bütçesine usulüne uygun işlem yapmak üzere:

 • 01 Personel Giderleri 725.500.00,TL.
 • 02 Devlet Primi Giderleri 120.500.00.TL.
 • 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.085.500.00TL.
 • 04 Faiz Giderleri 95.000.00.TL.
 • 05 Cari Transferler 1.343.500.00.TL.
 • 06 Sermaye Giderleri 388.000.00.TL.
 • 07 Sermaye Transferleri 37.000.00.TL.
 • 09 Yedek Ödenekler 455.000.00.TL.

Gider kodlarına toplam 5.250.000.00.TL. Ödenek konulmuştur.

 

Madde:10-2016 yılı gelir bütçesi: Belediyeler için tahsil etme hakkını veren 1319.S.K.,1-11 Maddesi 12,21 Maddesi 2464 S.K.Mülk.44.Maddesi 2464 S.K.29-33-34-39 maddesi 17-22,40,44,12-16 72-75 52-57 63-66 76-78 58-62 67-71 80-84 ek 1-81,87,88,86,97-8 maddeleri 775 S.K.12 Maddesi .2380 S.K.Kapsayan maddeler 5393 S.K.5216 S.K ve 5018 Sayılı Tahakkuk Esasa dayalı Muhasebe yönetmeliğine. Genel Bütçe Kanununa dayalı Mahalli idarelerin tahsil etme ve ödenek koyma hakkı tanıdığı gelir kalemlerine ödenek konulmuştur. Yukarıda belirtilen Gelir kodlarına dayalı Gelir kodları dışında gelir tahmini ve ödenek konulmamıştır.

 

Madde:11-237 Sayılı Kanunu gereği 6360 Sayılı Kanundan dolayı belediyemize intikal eden ve mevcut araçlardan kullanım ömrünü tamamlamış, tamir maliyeti yüksek olabilecek araçların hurdaya terkin edilmesine, ve terkin edilen araçlarında başka kurumlara hibe edilmesine kanuna uygunluğu araştırılarak belediye encümenince ihale yolu ile satılmasına bu işlem için Belediye Encümenine yetki verilmesine faal durumda olanların Belediye Başkanınca Mevzuata uygun olarak kullanılmasına.

 

Madde:12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde.13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici (Belediye Başkanı) yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 13 maddeden ibarettir.

 

Felahiye Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1036

Akkışla Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Akkışla Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 20 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

05

 

Kayseri Akkışla Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.092.217,27

2.724.470,00

2.724.470,00

 

 

 

 

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

--

---

---

 

 

 

 

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

59.034,00

66.606,00

66.606,00

 

 

 

 

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.530.000,00

2.209.304,00

2.209.304,00

 

 

 

 

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

---

---

---

 

 

 

 

08

DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

---

---

---

 

 

 

 

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

---

---

---

 

 

 

 

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYALYARDIM HİZNMETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

3.618.251,27

5.000.000,00

5.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

520.221,00

739.806,00

739.806,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

137.216,27

152.000,00

152.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.342.500,00

1.441.000,00

1.441.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

70.000,00

70.224,00

70.224,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

803.314,00

1.216.970,00

1.216.970,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

395.000,00

895.000,00

895.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

350.000,00

485.000,00

485.000,00

 

 

TOPLAM

3.618,251,27

5.000.000,00

5.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.092.217,27

2.724.470,00

2.724.470,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

-

-

-

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

59.034,00

266.206,00

266.206,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

00

00

00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.530.000,00

2.209.324,00

2.209.324,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

3.618.251,27

5.000.00,00

5.000.00,00

Toplam Gider Bütçesinin 5.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

258.272,00

285.000,00

285.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

100.000,00

135.000,00

135.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

165.000,00

360.000,00

360.000,00

05

 

Diğer Gelirler

2.504979,27

3.320.000,00

3.320.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

600.000,00

900.000,00

900.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

00

285.000,00

285.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

------

-------

-------

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

3.618.251,27

5.000.000,00

5.000.000,00

 

 

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Akkışla Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 5.000.000,00 olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 5.000.000,00 ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 5.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (5.000.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (5.000.000,00¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulma k suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 10 maddeden ibarettir.

 

Akkışla Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1037

İncesu Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, İncesu Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 19.11.2015 tarih ve 21 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

 

38

 

 

Kayseri İli

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

 

 

10

 

İncesu Belediyesi

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

 

 

 

02

Özel Kalem

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

 

 

 

18

Yazı İşl. Müdürlüğü

150.000,00

150.000,00

150.000,00

 

 

 

31

Fen İşl. Müdürlüğü

8.145.000,00

8.145.000,00

8.145.000,00

 

 

 

32

Mali Hiz. Müdürlüğü

2.270.000,00

2.270.000,00

2.270.000,00

 

 

 

33

Zabıta müdürlüğü

270.000,00

270.000,00

270.000,00

 

 

 

34

Ruhsat ve Den. Müdürlüğü

90.000,00

90.000,00

90.000,00

 

 

 

35

İmar ve şihircilik Müdürlüğü

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

 

 

 

36

Park Ve Bahçeler Müd.

425.000,00

425.000,00

425.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup,

 

I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.630.000,00

2.630.000,00

2.630.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

459.000,00

459.000,00

459.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

7.552.000,00

7.552.000,00

7.552.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

255.000,00

255.000,00

255.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

308.000,00

308.000,00

308.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.496.000,00

1.496.000,00

1.496.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

0,00

0,00

08

 

BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

 

 

TOPLAM

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

 

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

 

 

TOPLAM

14.000 .000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 14.000.000,00. TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

 

01

 

Vergi Gelirleri

2.842.000,00

2.842.000,00

2.842.000,00

03

 

TEŞEBBÜ VE MÜLKİYET GELİRLERİ

217.000,00

217.000,00

217.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1. 025.000,00

1.025.000,00

1.025.000,00

05

 

Diğer Gelirler

9.016.000,00

9.016.000,00

9.016.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

-300.000,000

-300.000,00

-300.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

İncesu Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 14.000.000,00.TL olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

Madde 1- Belediye / bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde “ gösterildiği gibi (14.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (14.000.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 – 2016 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur:

 1. Bütçe kararnamesi.
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15)
 4. Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)

5. Gelirlerin Yasal dayanağı Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli ( Örn.8)

8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19)

9. Çok yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek 20)

10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek 21)

11. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli ( örnek 22)

12. İhdas Edilen memur kadrolarının Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

13. İhdas Edilen İşçi kadrolarının Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

15. Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli ( Örnek-26)

16. Ayrıntılı Harcama Programı ( Örnek-27)

17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8: -Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve Beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10-Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır.taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12-Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13-Bütçeye Gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.

Madde 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu kararname hükümlerin üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 15 maddeden ibarettir.

İncesu Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1038

Yeşilhisar Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Yeşilhisar Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 19.11.2015 tarih ve 22 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

20

 

Kayseri Yeşilhisar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

408.000,00

408.000,00

408.000,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri Md

269.000,00

269.000,00

269.000,00

 

 

 

 

32

Zabıta Md

353.000,00

353.000,00

353.000,00

 

 

 

 

34

Mali Hizmetler Md

1.317.000,00

1.317.000,00

1.317.000,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Md

11.829.000,00

11.829.000,00

11.829.000,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

14.176.000,00

14.176.000,00

14.176.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.457.000,00

1.457.000,00

1.457.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

345.000,00

345.000,00

345.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

4.402.000,00

4.402.000,00

4.402.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

80.000,00

80.000,00

80.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

287.000,00

287.000,00

287.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

6.805.000,00

6.805.000,00

6.805.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

800.000,00

800.000,00

800.000,00

 

 

TOPLAM

14.176.000,00

14.176.000,00

14.176.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile düzeltilerek yeniden belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

 

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.396.000,00

3.396.000,00

3.396.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

 

 

 

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

 

 

 

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

10.780.000,00

10.780.000,00

10.780.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

14.176.000,00

14.176.000,00

14.176.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 14.176.000,00¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

866.308,00

866.308,00

866.308,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.340.233,00

1.340.233,00

1.340.233,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

3.626.331,00

3.626.331,00

3.626.331,00

05

 

Diğer Gelirler

8.343.128,00

8.343.128,00

8.343.128,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

 

 

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

14.176.000,00

14.176.000,00

14.176.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Yeşilhisar Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 14.176.000,00¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 14.176.000,00¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 14.176.000,00¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (14.176.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (14.176.000,00¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 11 maddeden ibarettir.

 

Yeşilhisar Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1039

Özvatan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Özvatan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 19.11.2015 tarih ve 23 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

13

 

Kayseri Özvatan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

3.169.884,00

3.169.884,00

3.169.884,00

 

 

 

 

31

Başkanlık Hizmetleri

417.002,00

417.002,00

417.002,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

1.263.114,00

1.263.114,00

1.263.114,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

4.850.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

                                     

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

880.934,00

880.934,00

880.934,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

125.706,00

125.706,00

125.706,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.882.546,00

1.882.546,00

1.882.546,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

105.000,00

105.000,00

105.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.045.614,00

1.045.614,00

1.045.614,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

325.200,00

325.200,00

325.200,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0

0

0

09

 

YEDEK ÖDENEK

485.000,00

485.000,00

485.000,00

 

 

TOPLAM

4.850.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.936.720,00

1.936.720,00

1.936.720,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

60.034,00

60.034,00

60.034,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

0

0

0

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

0

0

0

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.853.246,00

2.853.246,00

2.853.246,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

0

0

0

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

0

0

0

 

 

TOPLAM

4.850.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 4.850.000,00¨ olarak bağlanması,

 

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

225.000,00

225.000,00

225.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

265.000,00

265.000,00

265.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

245.000,00

245.000,00

245.000,00

05

 

Diğer Gelirler

3.215.000,00

3.215.000,00

3.215.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

900.000,00

900.000,00

900.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

0

0

0

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

4.850.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

 

Özvatan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 4.850.000,00¨ olarak bağlanması,

 

 

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 4.850.000,00¨ ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 4.850.000,00¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (4.850.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (4.850.000,00¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek-25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 10 maddeden ibarettir.

 

Özvatan Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1040

Sarıoğlan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Sarıoğlan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 19.11.2015 tarih ve 24 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

38

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Yazı İşleri Md

5.549.000,00

4.139.000,00

4.139.000,00

 

 

 

 

 

02

Mali Hiz. Mdr.

3.760.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

 

 

 

 

 

06

İskan İşleri ve Hiz.

6.691.000,00

5.831.000,00

5.831.000,00

 

 

 

 

 

07

Toplum Refahı ve Hiz.

1.000.000,00

410.000,00

410.000,00

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

17.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

                                         

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.607.000,00

1.607.000,00

1.607.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

226.000,00

226.000,00

226.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

8.962.000,00

6.827.000,00

6.827.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

120.000,00

95.000,00

95.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

2.755.000,00

1.345.000,00

1.345.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.380.000,00

950.000,00

950.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0

0

0

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.950.000,00

950.000,00

950.000,00

 

 

TOPLAM

17.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

9.309.000,00

5.759.000,00

5.759.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

0

0

0

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

0

0

0

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

0

0

0

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

7.691.000,00

6.241.000,00

6.241.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

0

0

0

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

0

0

0

 

 

TOPLAM

17.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 12.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

2.061.400,00

2.031.400,00

2.031.400,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.555.000,00

1.585.000,00

1.585.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

972.000,00

972.000,00

972.000,00

05

 

Diğer Gelirler

8.296.600,00

5.296.600,00

5.296.600,00

06

 

Sermaye Gelirleri

2.129.000,00

2.129.000,00

2.129.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

17.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Sarıoğlan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 12.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 12.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 12.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (12.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (12.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2016 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 20- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 21 maddeden ibarettir.

 

Sarıoğlan Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1041

Pınarbaşı Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Pınarbaşı Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 20.11.2015 tarih ve 25 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

14

 

Pınarbaşı Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

366.000,00

366.000,00

366.000,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

128.000,00

128.000,00

128.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3.152.000,00

3.152.000,00

3.152.000,00

 

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

645.000,00

645.000,00

645.000,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

14.709.000,00

14.709.000,00

14.709.000,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

19.000.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.912.000,00

2.912.000,00

2.912.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

389.000,00

389.000,00

389.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

8.489.000,00

8.489.000,00

8.489.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

200.000,00

200.000,00

200.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

205.000,00

205.000,00

205.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.005.000,00

5.005.000,00

5.005.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

 

 

TOPLAM

19.000.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.646.00,00

3.646.000,00

3.646.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

645.000,00

645.000,00

645.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

14.709.000,00

14.709.000,00

14.709.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

 

 

 

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

19.000.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 19.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.340.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

978.000,00

978.000,00

978.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

2.000,00

2.000,00

2.000,00

05

 

Diğer Gelirler

16.680.000,00

16.680.000,00

16.680.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

 

 

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

19.000.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Pınarbaşı Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 19.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 19.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 19.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (19.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (19.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (……… ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 9 maddeden ibarettir.

 

Pınarbaşı Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1042

Sarız Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Sarız Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 20.11.2015 tarih ve 26 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

16

 

Kayseri Sarız Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.019,500,00

1.019,500,00

1.019,500,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

183.000,00

183.000,00

183.000,00

 

 

 

 

31

Fen İşleri Md

3.090.000,00

3.090.000,00

3.090.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

1.707,500,00

1.707,500,00

1.707,500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

6.000.000

6.000.000

6.000.000

                                     

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

555.000,00

555.000,00

555.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

329.000,00

329.000,00

329.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

3,190.000,00

3,190.000,00

3,190.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

52.000,00

52.000,00

52.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

237.000,00

237.000,00

237.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.118.000,00

1.118.000,00

1.118.000,00

07

 

YEDEK ÖDENEK

519.000,00

519.000,00

519.000,00

09

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.391.000,00

2.391.000,00

2.391.000,00

02

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

3.090.000,00

3.090.000,00

3.090.000,00

03

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

04

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

05

 

YEDEK ÖDENEK

519.000,00

519.000,00

519.000,00

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 6.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

280.858,00

280.858,00

280.858,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

201.594,00

201.594,00

201.594,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

720.783,00

720.783,00

720.783,00

05

 

Diğer Gelirler

4.532.367,00

4.532.367,00

4.532.367,00

06

 

Sermaye Gelirleri

264.398,00

264.398,00

264.398,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

 

 

Sarız Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 6.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 6.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 6.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (6.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (6.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu ( ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

d)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

e)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

f)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

g)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek- 8),

h)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ı)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

i)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

j)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

k) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

l)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

m)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

n)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

o)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

 

 

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 11 maddeden ibarettir.

 

Sarız Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1043

Tomarza Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Tomarza Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 20.11.2015 tarih ve 27 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

18

 

Kayseri Tomarza Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

445.274,00

445.274,00

445.274,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

394.600,00

394.600,00

394.600,00

 

 

 

 

32

Mali İşler Müdürlüğü

7.899.400,00

7.899.400,00

7.899.400,00

 

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

630.000,00

630.000,00

630.000,00

 

 

 

 

35

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

1.326.600,00

1.326.600,00

1.326.600,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

6.888.526,00

6.888.526,00

6.888.526,00

 

 

 

 

53

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

415.600,00

415.600,00

415.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.770.026,00

1.770.026,00

1.770.026,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

251.500,00

251.500,00

251.500,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6.742.524,00

6.742.524,00

6.742.524,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

250.000,00

250.000,00

250.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

6.068.350,00

6.068.350,00

6.068.350,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.417.600,00

1.417.600,00

1.417.600,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

 

 

 

 

0

0

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

9.154.874,00

9.154.874,00

9.154.874,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

630.000,00

630.000,00

630.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

6.888.526,00

6.888.526,00

6.888.526,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.326.600,00

1.326.600

1.326.600

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 15.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

461.700,00

461.700,00

461.700,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

189.000,00

189.000,00

189.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

300.000,00

300.000,00

300.000,00

05

 

Diğer Gelirler

14.174.000,00

14.174.000,00

14.174.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

2.875.300,00

2.875.300,00

2.875.300,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Tomarza Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 18.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 18.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 18.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere , gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlası Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Meclis ce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9-Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ayılı belediye gelirler kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

 

Madde 10-Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tesbit edilir.

 

Madde 11- Belediye ve bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılması ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 12-Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

 

Madde 13-Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis, meskenleri ve tarım arazilerini işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tesbiti Belediye Encümenince yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesinede Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 14- 2464 Belediye Gelirleri kanununun 16.maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15.maddesi,5281 sayılı kanunun 16.maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşi taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan ve reklam vergisi yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır.

 

Madde 15-Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları,diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri (5393 Sk. 15.M.); 2016 yılında proğrama alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt, park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, temizliği, bakım ve onarım vs gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

 

Madde 16-Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 17- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olup, iş bu kararname 17 maddeden ibarettir.

 

Tomarza Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

27.11.2015

 

 

 

 

1044

Bünyan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Bünyan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 20.11.2015 tarih ve 28 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Bünyan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

298.201,00,

298.201,00

298.201,00

 

 

 

 

31

Başkanlık Encümen

2.191.481,00

2.191.481,00

2.191.481,00

 

 

 

 

32

Fen İşleri Müdürlüğü

10.857.401,00

10.857.401,00

10.857.401,00

 

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürlüğü

7.134.509,00

7.134.509,00

7.134.509,00

 

 

 

 

34

Park Bahçeler ve Mezarlıklar Müd.

1.578.092,00

1.578.092,00

1.578.092,00

 

 

 

 

36

Zabıta Müdürlüğü

3.405.010,

3.405.010,00

3.405.010,00

 

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Müd.

496.602,00

496.602,00

496.602,00

 

 

 

 

39

Temizlik İşleri Müd.

5.300,00

5.300,00

5.300,00

 

 

 

 

40

Destek Hizmetleri Müd.

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

41

Bilgi İşlem Müd.

6.300,00

6.300,00

6.300,00

 

 

 

 

42

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.

5.300,00

5.300,00

5.300,00

 

 

 

 

43

Etüt Proje Müd.

8.900,00

8.900,00

8.900,00

 

 

 

 

44

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

45

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.077.052,00

3.077.052,00

3.077.052,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

376.288,00

376.288,00

376.288,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

9.782.350,00

9.782.350,00

9.782.350,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

5.376.187,00

5.376.187,00

5.376.187,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

4.370.000,00

4.370.000,00

4.370.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.608.122,00

1.608.122,00

1.608.122,00

 

 

TOPLAM

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

 

 

TOPLAM

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 30.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.808.000,00

1.808.000,00

1.808.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

834.000,00

834.000,00

834.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

3.030.000,00

3.030.000,00

3.030.000,00

05

 

Diğer Gelirler

16.620.000,00

16.620.000,00

16.620.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

3.718.000,00

3.718.000,00

3.718.000,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

20.000,00

20.000,00

20.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Bünyan Belediyesinin 2016 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 26.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 26.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 26.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2016 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (26.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (26.000.000,00) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (……………………), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2016 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs” aylarında, 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Bünyan Belediyesi’nce 2016 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 825.000.000 TL olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin gelirleri; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 790.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2016 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli – A (Örnek - 20)

2- Bütçe Kararnamesi (Örnek -21)

3-- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması – B Cetveli (Örnek - 11)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 12)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 13)

6- Gelecek Yıllara Yangın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek - 22)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 23)

8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek - 24)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek - 25)

10- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) (Örnek – 26)

11- İzleyen İki yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek - 28)

12- İzleyen İki yıl Bütçe Giderleri Tahmini Cetveli (Örnek - 27)

13- İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek - 29)

14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 30)

15- Finansman Programı (Örnek - 31)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen işler için borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

İç Borçlanma: 170.000.000 TL Dış Borçlanma: ---- TL Borçlanma Toplam: 170.000.000 TL

İç Borç Ödeme: 95.000.000 TL Dış Borç Ödeme: 40.000.000 Tl Toplam Borç Ödeme:135.000.000 TL

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tesbit edilir.

Madde 12- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediyemizin menkül ve gayrimenküllerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 15- Belediye konservatuar ve benzeri eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görevlendirilenlere her yıl bütçe kanununun (K) cetvelindeki ders saat ücretleri olarak belirtilen miktardan ödeme yapılır.

Madde 16- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tesbiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Gerek 3194 sayılı İmar Kanunu ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilerden tahsil edilir. Yasal usullere uymayanların tesis ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 17- 2464 sayılı Belediye Gelirler kanununun 16. maddesi uyarınca ilan reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15. maddesi, 5281 sayılı kanunun 16. maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşit taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan reklam vergisi yılı içerisinde Şubat ve Temmuz olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır. 2016 yılı gelir tarifesinin I-7. maddesinin b fıkrası gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücretleri ile yine gelir tarifesinin III-3. maddesi gereğince alınacak mezarlık ücretleri yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve ekli cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.