Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

26.08.2013

 

 

 

 

675

Hacılar kapıda bulunan personel binasının tahsis başlangıç tarihinin 01.09.2013 olarak yenilenmesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacılar kapıda bulunan personel binasının tahsis başlangıç tarihinin 01.09.2013 olarak yenilenmesi talebine dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14.08.2013 tarih ve 2369 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacılar kapıda bulunan personel binası, Belediyemiz Meclisinin 10.12.2012 tarih ve 838 sayılı kararı ile Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor. Etk. San. ve Tic. A.Ş’ye 10.12.2012 tarihinden itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Personel binasının tahsis başlangıç tarihinin 01.09.2013 olarak yenilenmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

26.08.2013

 

 

 

 

676

Erciyes mevkii Hisarcık kapıda bulunan 28 odalı Personel binasının Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor. Etk. San. ve Tic. A.Ş’ye sosyal tesis olarak tahsis edilip edilmeyeceği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes mevkii Hisarcık kapıda bulunan 28 odalı personel binasının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor. Etk. San. ve Tic. A.Ş’ye sosyal tesis olarak tahsis edilip edilmeyeceği tahsis edilecek ise tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14.08.2013 tarih ve 2368 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes mevkii Hisarcık kapıda bulunan 28 odalı personel binasının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, çoğunluk hissesi Belediyemize ait, Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor. Etk. San. ve Tic. A.Ş’ye sosyal tesis olarak tahsis edilip edilmeyeceği tahsis edilecek ise tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Meclis Üyesi Mustafa YILDIRIM ve M. Fatih ÖZDAMAR’ın yazılı önergesi ile, 01.09.2013 tarihinden itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

26.08.2013

 

 

 

 

677

İmar planlarında bütünlüğün sağlanması ve imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının değerlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İmar planlarında uygulama bütünlüğü sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan ve plan müellifince hazırlanan belediyemiz imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan 19.08.2013 tarih ve 261 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; imar planlarında uygulamada ortak bir dil oluşturulması ve buna yönelik hususların açıklanması, plan müellifi tarafından hazırlanmış olan plan notlarının yeniden değerlendirilmesi hususunda yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, plan müellifi tarafından hazırlanan plan notlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporuna, Meclis Üyesi Mustafa YILDIRIM ve M. Fatih ÖZDAMAR’ın yazılı önergesi ile Plan notlarının 26. Maddesinin sonuna (Ancak yapılacak binaların KAKS’a giren alanları toplamı 50.00 m2 den az olamaz.) ibaresinin eklenerek komisyon raporunun bu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.