Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

542

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 16.11.2016 tarih ve 7 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2017 Yılı Performans Programında 93 adet Performans Hedefi ile söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek 139 adet faaliyet/projenin yer aldığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı faaliyetleri için Genel Yönetim Giderleri olarak belirtilen 77.000.000,00 TL Yedek Ödenekten 5.000.000,00 TL’si Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının Sermaye Giderlerine eklenmesi uygun görülmüş olup, yeni bütçe eklenmesi ile 93 adet Performans Hedefi ile söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek 139 adet faaliyet/proje için 713.618.750,00 TL Faaliyet Gideri, 116.381.250,00 TL Genel Yönetim Gideri olmak üzere toplamda 830.000.000,00 TL bütçelendirilmiştir.

Hazırlanan 2017 Yılı Performans Programının 2016-2020 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki amaç ve hedefleriyle Maliye Bakanlığının çıkardığı Performans Programı hazırlama rehberindeki tablolara uygun olarak hazırlanmış olduğu incelenmiş olup, bu hususta hazırlanan 2017 Yılı Performans Programının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Performans Programının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

543

Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 10 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2017 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

544

Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 18.11.2016 tarih ve 16 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2017 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

545

Talas Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 21.11.2016 tarih ve 23 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Talas Belediyesinin 2017 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

546

Develi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 12 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Develi Belediyesi 2017 yılı Performans Programı 15.467.068,00 TL Faaliyet Gideri, 20.532.932,00 TL Genel Yönetim Gideri olmak üzere toplamda 36.000.000,00 TL olarak bütçelendirilmiştir.

Develi Belediye Meclisinin 12.10.2016 tarih ve 62 nolu kararıyla bütçe 40.500.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. 4.500.000,00 TL artırım, 2017 yılı bütçesinde arsa satışları artırılarak karşılığında ise kamulaştırma, yol yapım giderleri ve park yapımı bütçe kalemleri artırılmış olup, yeni bütçe eklenmesi ile 19.967.068,00 TL Faaliyet Gideri, 20.532.932,00 TL Genel Yönetim Gideri olmak üzere toplamda 40.500.000,00 TL bütçelenmiştir. Develi Belediyesi 2017 yılı Performans programının, ekte sunulan şekliyle kabulünün oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

547

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 9 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

B.ş. Bel.

Encümen Teklifi

B.ş. Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

B.ş. Bel. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

830.000.000

830.000.000

830.000.000

 

38

 

 

Kayseri İli

830.000.000

830.000.000

830.000.000

 

 

01

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

830.000.000

830.000.000

830.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

8.900.000

8.900.000

8.900.000

 

 

 

03

Sivil Savunma Amirliği

700.000

700.000

700.000

 

 

 

04

Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı

124.000.000

119.000.000

119.000.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Eğt. Dai. Bşk.

91.000.000

91.000.000

91.000.000

 

 

 

06

Kültür ve Sos. Hiz. Dai. Bşk.

7.700.000

7.700.000

7.700.000

 

 

 

10

Bilgi işlem Daire Başkanlığı

6.250.000

6.250.000

6.250.000

 

 

 

11

Makine İkmal Daire Başkanlığı

23.500.000

23.500.000

23.500.000

 

 

 

12

İşt. ve İşletmeler Daire Başkanlığı

121.750.000

121.750.000

121.750.000

 

 

 

13

Çevre Kor. ve Kont. Dai. Bşk.

7.400.000

7.400.000

7.400.000

 

 

 

20

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

21

İç Denetim Birimi

 

 

 

 

 

 

24

1.Hukuk Müşavirliği

28.280.000

28.280.000

28.280.000

 

 

 

25

Basın Yayın Müdürlüğü

2.350.000

2.350.000

2.350.000

 

 

 

30

Fen Daire Başkanlığı

104.580.000

104.580.000

104.580.000

 

 

 

31

İmar Şehircilik Daire Başkanlığı

22.700.000

22.700.000

22.700.000

 

 

 

32

İtfaiye Daire Başkanlığı

6.600.000

6.600.000

6.600.000

 

 

 

33

Ulaşım Daire Başkanlığı

109.400.000

109.400.000

109.400.000

 

 

 

34

Zabıta Daire Başkanlığı

250.000

250.000

250.000

 

 

 

35

Etüt ve Projeler Dai. Bşk.

6.850.000

6.850.000

6.850.000

 

 

 

36

Yapı ve Kontrol Dai. Bşk.

34.000.000

34.000.000

34.000.000

 

 

 

37

Destek Hizmetler Dai. Bşk.

400.000

400.000

400.000

 

 

 

38

Park Bahçeler Ve Ağaç. Dai. Bşk.

46.360.000

46.360.000

46.360.000

 

 

 

39

Emlak İstimlak Daire Bşk.

40.000

40.000

40.000

 

 

 

40

Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.

10.900.000

10.900.000

10.900.000

 

 

 

41

Kırsal Hizmetler Dai. Bşk.

53.390.000

53.390.000

53.390.000

 

 

 

42

Kentsel Dönüşüm Dai Bşk.

7.000.000

7.000.000

7.000.000

 

 

 

43

Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.

4.700.000

9.700.000

9.700.000

 

 

 

44

Kültür Varlıkları Daire Bşk.

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

Ekonomik

Kod

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik Kodun Adı

B.ş. Bel.

Encümen Teklifi

B.ş. Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

B.ş. Bel. Meclisince Kabul Edilen

01

PERSONEL GİDERLERİ

77.220.000

77.220.000

77.220.000

02

SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİM GİD.

12.500.000

12.500.000

12.500.000

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

261.703.596

261.703.596

261.703.596

04

FAİZ GİDERLERİ

28.364.000

28.364.000

28.364.000

05

CARİ TRANSFERLER

53.044.500

53.044.500

53.044.500

06

SERMAYE GİDERLERİ

312.260.404

317.260.404

317.260.404

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

7.906.500

7.906.500

7.906.500

08

BORÇ VERME

1.000

1.000

1.000

09

YEDEK ÖDENEK

77.000.000

72.000.000

72.000.000

 

TOPLAM

830.000.000

830.000.000

830.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde incelendiğinde;

 

Fonksiyonel Kod

 

 

 

 

TL

Fonksiyonel Kodun Adı

B.ş. Bel.

Encümen Teklifi

B.ş. Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

B.ş. Bel. Meclisince Kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

316.928.000

311.928.000

311.928.000

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

700.000

700.000

700.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

11.793.000

11.793.000

11.793.000

04

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

325.793.000

330.793.000

330.793.000

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

6.230.500

6.230.500

6.230.500

06

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

29.740.000

29.740.000

29.740.000

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

310.500

310.500

310.500

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

127.605.000

127.605.000

127.605.000

10

SOS. GÜV. VE SOS. YRD. HİZMETLERİ

10.900.000

10.900.000

10.900.000

 

TOPLAM

830.000.000

830.000.000

830.000.000

 

 

Toplam Gider Bütçesinin 830.000.000 TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlemiştir.

 

Buna Göre;

 

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİNİN I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince

kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

6.230.000

6.230.000

6.230.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

93.382.000

93.382.000

93.382.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

10.100.000

10.100.000

10.100.000

05

Diğer Gelirler

579.938.000

579.938.000

579.938.000

06

Sermaye Gelirleri

80.350.000

80.350.000

80.350.000

 

 

 

 

 

09

Red ve İadeler (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

770.000.000

770.000.000

770.000.000

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ I.DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Finansmanın Adı

 

 

B.ş. Bel.

Encümen Teklifi

B.ş. Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

B.ş. Bel. Meclisince kabul Edilen

1

İÇ BORÇLANMA

55.600.000

55.600.000

55.600.000

 

 

a)Borçlanma

150.000.000

150.000.000

150.000.000

 

b)Ödeme

-94.400.000

-94.400.000

-94.400.000

 

 

 

 

 

2

DIŞ BORÇLANMA

4.400.000

4.400.000

4.400.000

 

Ödeme

50.000.000

50.000.000

50.000.000

 

Ödeme

-45.600.000

-45.600.000

-45.600.000

 

TOPLAM

60.000.000

60.000.000

60.000.000

 

 

Böylece 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 770.000.000 TL iç ve dış borçlanma olarak 200.000.000 TL İç ve Dış Ödeme olarak ta 140.000.000 TL olmak üzere 830.000.000 TL gelir gider denkliği sağlandığı görülmüştür.

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 830.000.000 TL olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin gelirleri; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 770.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli – A (Örnek - 20)

2- Bütçe Kararnamesi (Örnek -21)

3-- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması – B Cetveli (Örnek - 11)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 12)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 13)

6- Gelecek Yıllara Yangın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek - 22)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 23)

8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek - 24)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek - 25)

10- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) (Örnek – 26)

11- İzleyen İki yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek - 28)

12- İzleyen İki yıl Bütçe Giderleri Tahmini Cetveli (Örnek - 27)

13- İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek - 29)

14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 30)

15- Finansman Programı (Örnek - 31)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen işler için borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

İç Borçlanma: 150.000.000 TL Dış Borçlanma: 50.000.000 TL Borçlanma Toplam: 200.000.000 TL

İç Borç Ödeme: 94.400.000 TL Dış Borç Ödeme: 45.600.000TL Toplam Borç Ödeme: 140.000.000 TL

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tespit edilir.

Madde 12- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 15- Belediye konservatuar ve benzeri eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görevlendirilenlere her yıl bütçe kanununun (K) cetvelindeki ders saat ücretleri olarak belirtilen miktardan ödeme yapılır.

Madde 16- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecri misil bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Gerek 3194 sayılı İmar Kanunu ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilerden tahsil edilir. Yasal usullere uymayanların tesis ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 17- 2464 sayılı Belediye Gelirler kanununun 16. maddesi uyarınca ilan reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15. maddesi, 5281 sayılı kanunun 16. maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşit taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan reklam vergisi yılı içerisinde Şubat ve Temmuz olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır. 2017 yılı gelir tarifesinin I-7. maddesinin b fıkrası gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücretleri ile yine gelir tarifesinin III-3. maddesi gereğince alınacak mezarlık ücretleri yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi 19 maddeden ibaret olup ve ekli cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

Büyükşehir Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

       

548

Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gelir tarifesinin incelenmesi.

:

:

:

 
 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI GELİR TARİFESİ için tıklayınız....

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

549

Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 11 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

12

 

Melikgazi Belediyesi

360.000.000

360.000.000

360.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.450.000

1.450.000

1.450.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

8.000.000

8.000.000

8.000.000

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

6.000.000

6.000.000

6.000.000

 

 

 

11

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

21.750.000

21.750.000

21.750.000

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

38.000.000

38.000.000

38.000.000

 

 

 

25

Basın Yayın ve Halkla İl. Müdürlüğü

1.750.000

1.750.000

1.750.000

 

 

 

30

Emlak İstimlak Müdürlüğü

1.350.000

1.350.000

1.350.000

 

 

 

31

Fen İşleri Müdürlüğü

46.000.000

46.000.000

46.000.000

 

 

 

32

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

550.000

550.000

550.000

 

 

 

33

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.100.000

2.100.000

2.100.000

 

 

 

34

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

12.850.000

12.850.000

12.850.000

 

 

 

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

45.000.000

45.000.000

45.000.000

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

29.000.000

29.000.000

29.000.000

 

 

 

37

Plan ve Proje Müdürlüğü

12.000.000

12.000.000

12.000.000

 

 

 

38

Temizlik İşleri Müdürlüğü

27.000.000

27.000.000

27.000.000

 

 

 

40

Yazı İşleri Müdürlüğü

1.250.000

1.250.000

1.250.000

 

 

 

41

Zabıta Müdürlüğü

4.650.000

4.650.000

4.650.000

 

 

 

43

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1.750.000

1.750.000

1.750.000

 

 

 

44

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

8.300.000

8.300.000

8.300.000

 

 

 

45

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

30.250.000

30.250.000

30.250.000

 

 

 

46

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

0

0

0

 

 

 

47

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

61.000.000

61.000.000

61.000.000

 

 

 

 

TOPLAM

360.000.000.

360.000.000.

360.000.000.

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik

Kodlama

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince Kabul Edilen

01

PERSONEL GİDERLERİ

35.474.000

35.474.000

35.474.000

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİM GİD.

5.851.000

5.851.000

5.851.000

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDER.

112.595.000

112.595.000

112.595.000

04

FAİZ GİDERLERİ

1.000.000

1.000.000

1.000.000

05

CARİ TRANSFERLER

10.085.000

10.085.000

10.085.000

06

SERMAYE GİDERLERİ

158.880.000

158.880.000

158.880.000

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.115.000

1.115.000

1.115.000

09

YEDEK ÖDENEK

35.000.000

35.000.000

35.000.000

TOPLAM

360.000.000

360.000.000

360.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

 

 

TL

 

Foksiyonel Kodlama

Açıklama

Bş.Bl.Encümen İiçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

120.230.000

120.230.000

120.230.000

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.

6.170.000

6.170.000

6.170.000

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

64.350.000

64.350.000

64.350.000

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

28.750.000

28.750.000

28.750.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

98.650.000

98.650.000

98.650.000

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.

41.850.000

41.850.000

41.850.000

 

TOPLAM

360.000.000

360.000.000

360.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 360.000.000 TL olarak bağlanması,

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli I. Düzeyinde İncelendiğinde;

 

 

 

 

 

 

TL

 

Kodu

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

Vergi Gelirleri

87.485.000

87.485.000

87.485.000

 

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

10.370.000

10.370.000

10.370.000

 

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

50.500.000

50.500.000

50.500.000

 

05

Diğer Gelirler

151.295.000

151.295.000

151.295.000

 

06

Sermaye Gelirleri

60.650.000

60.650.000

60.650.000

 

09

Red ve İadeler (-)

-300.000

-300.000

-300.000

 

Toplam Gelir Bütçesi

360.000.000

360.000.000

360.000.000

360.000.000

                 

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 360.000.000.TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1-Belediyemiz birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (360.000.000) TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2-Belediyemiz bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (360.000.000) TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3–2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile gelir bütçesi ödenek toplamı arasında oluşan 300.000.TL’ lik fark gelir bütçesi içerisinde yer alan ve (-) eksi bakiyesi olarak düşünülen red ve iadelerden oluşmaktadır. Bu miktarın gelir bütçesinden düşülmesi halinde gelir ve gider bütçesinin denkliği sağlanmıştır.

 

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örn.-8),

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20),

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26),

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16- Finansman Programı (Örnek- 28),

 

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9-Gayrimenkul satışlarında ve kat karşılığı yap-işlet-devret anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Üst yönetici tarafından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili hakkındaki kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Üst yönetici tarafından süre uzatılmaz veya uzatılan süre sonun dada ödeme aksatılır veya hiç ödeme yapılmazsa ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, Sözleşmesi fesih edilir. Sözleşmenin feshiyle birlikte yatırılan teminatları irat kayıt edilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonunda başlamak üzere 4’er ay ara ile ve 3 eşit taksitte faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 10- Belediye Gayrimenkullerini 3 seneden az süreyle kiraya verilmesinde, Belediye Encümeni yetkilidir.

 

Madde 11- Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları, diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri ( 5393 SK.15.M. ); 2017 yılında programa alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt ve alt yapı çalışmaları, Sosyal konutlar yapımı, Park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, Temizliği, bakım ve onarım vs. gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

 

Madde 12- İlçenin kalkınması bakımından bütçe gereğince yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere finansmanının devletçe temin edilerek İller bankasına intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere milli banka ve müesseselerden 2017 yılında meclis kararı ile borçlanmaya üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 13- Belediye tahsilâtının milli bankalar kanalı ile yaptırılmasına Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 14- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye meclisince gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 15- Harp hali, deprem, sel, heyelan, yangın gibi olağanüstü hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevleri olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere kadrodaki işçilerin yetersizliğinde Üst yöneticinin onayı ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi çalıştırılır ve araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu ödeneğinden karşılanır.

 

Madde 16- Belediye daire müdürlüklerinde çalışan işçilerin mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına, Belediye araçlarını kiraya vermeye Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 17- Toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmak koşulu ile belediye ve müdürlüklerimizde çalışan işçilerin karşılıklı olarak müktesep hakları ile nakledilmelerine Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 18- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları yasasına tabi olan personele yapılacak yemek yardımının, 11.12.1986 tarih ve 19308 nolu resmi gazetede yayımlanan “ Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği “ esaslarına göre yapılmasına ve ödeneğin aktarılmasına belediye encümeni yetkilidir.

 

Madde 19- Belediye lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekâlet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele 26.09.2011 tarih ve 659 nolu Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan usul ve sınırlar dâhilinde ödenir.

 

Madde 20-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Madde 22- İş bu kararname 22 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu,

 

Melikgazi Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

550

Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2016 tarih ve 17 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Kocasinan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

 

 

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

650.000,00

650.000,00

650.000,00

 

 

 

 

 

09

Sağlık işleri Md

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

 

 

 

 

 

11

Makine İkmal ve Bak.On Md

13.100.000,00

13.100.000,00

13.100.000,00

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

 

 

 

 

 

24

Hukuk İşleri Md

15.300.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

 

 

 

 

 

25

Basın Yayın Md

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

 

 

 

 

 

30

Fen İşleri Md

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

 

 

 

 

 

31

İmar ve Şehircilik Md

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

 

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

35.250.000,00

35.250.000,00

35.250.000,00

 

 

 

 

 

33

Park Bahçeler Md

22.070.000,00

22.070.000,00

22.070.000,00

 

 

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

19.600.000,00

19.600.000,00

19.600.000,00

 

 

 

 

 

35

Veterinerlik Md

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

 

 

 

 

 

36

Emlak İstimlak Md

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

 

 

 

 

 

37

Zabıta Md

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

 

 

 

 

 

38

Çevre Koruma ve Kont. Md.

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

520.000,00

520.000,00

520.000,00

 

 

 

 

 

40

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

4.700.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

 

 

 

 

 

41

Etüt ve Proje Müdürlüğü

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

 

 

42

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

8.300.000,00

8.300.000,00

8.300.000,00

 

 

 

 

 

43

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

4.270.000,00

4.270.000,00

4.270.000,00

 

 

 

 

 

44

Mezarlıklar Müdürlüğü

450.000,00

4500.000,00

4500.000,00

 

 

 

 

 

45

Plan Proje Müdürlüğü

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

 

 

 

 

 

46

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

230.000,00

230.000,00

230.000,00

 

 

 

 

 

47

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

16.150.000,00

16.150.000,00

16.150.000,00

 

 

 

 

 

48

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

280.000,00

280.000,00

280.000,00

 

 

 

 

 

49

Muhtarlıklar Müdürlüğü

220.000,00

220.000,00

220.000,00

 

 

 

 

 

50

Spor İşleri Müdürlüğü

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

220.000.000,00

 

                                       

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

26.114.000,00

26.114.000,00

26.114.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

4.373.000,00

4.373.000,00

4.373.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

104.701.000,00

104.701.000,00

104.701.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

5.805.000,00

5.805.000,00

5.805.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

48.099.000,00

48.099.000,00

48.099.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

908.000,00

908.000,00

908.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

220.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

 

 

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

90.790.000,00

90.790.000,00

90.790.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

5.020.000,00

5.020.000,00

5.020.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

74.350.000,00

74.350.000,00

74.350.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

19.850.000,00

19.850.000,00

19.850.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.870.000,00

2.870.000,00

2.870.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

250.000,00

250.000,00

250.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

26.870.000,00

26.870.000,00

26.870.000,00

 

 

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

220.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 220.000.000,00 –TL. olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

41.193.000,00

41.193.000,00

41.193.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.971.000,00

3.971.000,00

3.971.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

15.504.000,00

15.504.000,00

15.504.000,00

05

 

Diğer Gelirler

100.278.000,00

100.278.000,00

100.278.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

69.304.000,00

69.304.000,00

69.304.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

Toplam Gelir Bütçesinin 230.000.000,00-TL. olarak bağlanması,

KODLAR

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

I

II

III

IV

1

 

 

 

İÇ BORÇLANMA

-20.000.000,00

-20.000.000,00

-20.000.000,00

1

09

 

 

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

-20.000.000,00

-20.000.000,00

-20.000.000,00

1

09

52

 

DİĞER BANKALARDAN

-20.000.000,00

-20.000.000,00

-20.000.000,00

1

09

52

1

BORÇLANMA

0,00

0,00

0,00

1

09

52

2

ÖDEME

-20.000.000,00

-20.000.000,00

-20.000.000,00

3

 

 

 

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3

02

 

 

BANKALAR

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3

02

01

 

Türk Lirası cinsinden banka hesapları

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3

02

01

01

Türk Lirası Cinsinden banka hesapları

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Toplam

-10.000.000,00

-10.000.000,00

-10.000.000,00

 

Toplam Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının -10.000.000,00-TL. olarak bağlanması,

 

Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Gider Bütçesinin 220.000.000,00-TL, Gelir Bütçesinin 230.000.000,00-TL. olarak hazırlandığı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen, iç borçlanmaya ait 20.000.000,00-TL. ödeme ve bankalarda bulundurulacak 10.000.000,00-TL. likidite amaçlı tutulan nakit ile bütçe denkliği sağlanmıştır.

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Kocasinan Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesine (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 220.000.000,00-TL. olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Kocasinan Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesine (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 230.000.000,00-TL. olarak ödenek verilmiştir.

Madde 3-Kocasinan Belediyesi 2017 Malı Yılı Gider Bütçe Tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirlere, finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterilen iç borçlanmaya ait 20.000.000,00-TL. ödeme ve bankalarda bulundurulacak 10.000.000,00-TL. likidite amaçlı tutulan nakit ile bütçe denkliği sağlanmıştır.

Madde 4-Gelirlerin yasal dayanağı (C) Cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5-Kocasinan Belediyesi Harcama Birimleri (G) Cetvelinde gösterilen nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Vergi Resim harçlar ile katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda tahsil edilir.

Madde 8-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 59. Maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye Hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde 9-Belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmazların, taşınmaz malın tüm niteliklerini (pafta, ada, parsel gibi özeliklerini) belirtmek suretiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla satılmasına, belediye encümeni yetkilidir.

Madde 10-Gayrimenkul satışlarında ve kat karşılığı “yap-işlet-devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanundaki gecikme faizi oranları uygulanmak şartıyla, şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılmaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmaz ise ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen dördüncü ayın sonundan başlamak üzere dörder ay ara ile üç eşit taksitte faizsiz olarak iade edilir.

Madde 11-Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenlerden, işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tespiti Belediye Encümenince yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de encümen yetkilidir. Gerek 3194 gerekse 775 Sayılı Kanunların uygulanmasına kadar, işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediye tarafından derhal yıktırılır.

Madde 12-Kocasinan Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, ilçenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bunlarla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

Madde 13-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. Maddesinde (değişik 6745 Sayılı Kanunun 33.) ”Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere ihtiyaç olması halinde belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az % 4 oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca 2016 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamının % 4 olan 4.856.921,00-TL. kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

Madde 14-Toplu iş sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sosyal güvenlik kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, diğer iş yerine işçilerin kadroları ve müktesep hakları ile nakledilmesine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece hesabın tahsil olunmasına müteakip muhasebe kayıtlarına alınır. Hesaba alınan avukatlık ücretleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 82. Maddesi ile 659 Sayılı KHK hükümleri ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme Hükümlerinde yer alan düzenlemelerdeki usul ve esaslar dahilinde ödenir.

Madde 16- Kocasinan Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurt dışında meydana gelebilecek büyük yangın, deprem, sel, toprak kayması vb. afet ve olağan üstü hallerde, afet bölgelerine müdahale etmeye, ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, Belediye kanununa göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağan üstü hal bölgelerine yardım yapmaya yetkilidir.

Madde 17-Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

a- Bütçe kararnamesi

b- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

c- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)

d- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

e- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

f- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

g- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Ör-8)

h- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

i- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

j- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

k- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

l- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1)Cetveli (Örnek-23)

m- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

n- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

 • o- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

p- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

q- Finansman Programı (Örnek-28)

 

Madde 18-Bu kararname hükümleri 01 OCAK 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 19 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Kocasinan Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

551

Talas Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Talas Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 21.11.2016 tarih ve 24 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

17

 

Kayseri Talas Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

500.000,00

500.000,00

500.000,00

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

34.560.000,00

34.560.000,00

34.560.000,00

 

 

 

11

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

4.928.000,00

4.928.000,00

4.928.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

113.000,00

113.000,00

113.000,00

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

820.000,00

820.000,00

820.000,00

 

 

 

25

Basın ve Halkla İlişiler Müd.

502.000,00

502.000,00

502.000,00

 

 

 

30

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

 

 

 

31

Fen Hizmetleri Müdürlüğü

17.246.000,00

17.246.000,00

17.246.000,00

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürü

11.099.500,00

11.099.500,00

11.099.500,00

 

 

 

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.460.000,00

1.460.000,00

1.460.000,00

 

 

 

35

Destek Hizmetler Müdürlüğü

975.000,00

975.000,00

975.000,00

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

4.180.000,00

4.180.000,00

4.180.000,00

 

 

 

37

Temizlik İşleri Müdürlüğü

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

 

 

 

38

Zabıta Müdürlüğü

775.000,00

775.000,00

775.000,00

 

 

 

39

Etüt Proje Müdürlüğü

4.690.000,00

4.690.000,00

4.690.000,00

 

 

 

41

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

150.000,00

150.000,00

150.000,00

 

 

 

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

44

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

244.500,00

244.500,00

244.500,00

 

 

 

46

Plan Proje Müdürlüğü

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

47

Muhtarlıklar Müdürlüğü

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

98.000.000,00

98.000.000,00

98.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

16.460.000,00

16.460.000,00

16.460.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİM GİD.

2.431.000,00

2.431.000,00

2.431.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

45.793.500,00

45.793.500,00

45.793.500,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

325.000,00

325.000,00

325.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.513.000,00

1.513.000,00

1.513.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

22.308.000,00

22.308.000,00

22.308.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

188.274,00

188.274,00

188.274,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

8.981.226,00

8.981.226,00

8.981.226,00

 

 

TOPLAM

98.000.000,00

98.000.000,00

98.000.000,00

 

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

54.234.500,00

54.234.500,00

54.234.500,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

775.000,00

775.000,00

775.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

24.010.500,00

24.010.500,00

24.010.500,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

6.980.000,00

6.980.000,00

6.980.000,00

 

 

TOPLAM

98.000.000,00

98.000.000,00

98.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 98.000.000,00 TL. olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

16.896.000,00

16.896.000,00

16.896.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler

3.353.500,00

3.353.500,00

3.353.500,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar

11.902.000,00

11.902.000,00

11.902.000,00

05

 

Diğer Gelirler

36.574.700,00

36.574.700,00

36.574.700,00

06

 

Sermaye Gelirleri

29.273.800,00

29.273.800,00

29.273.800,00

09

 

Red ve İadeler (-)

0,00

0,00

0,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

98.000.000,00

98.000.000,00

98.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Talas Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 98.000.000,00 TL olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 98.000.000,00 (doksansekizmilyon) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 98.000.000,00 TL (doksansekizmilyon) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2017 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli-B, (Örnek-15),

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-16)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek -19 )

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ( Örnek – 20 )

10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25),

15-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek 26)

16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17-Finansman Programı ( Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerin ise taksitler halinde alınmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilatını ve personel ödemelerini özel ve milli bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belediye teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşından kesilen emekli keseneği, gelir vergisi, sosyal sigortalar primi ile diğer kanuni borçları mali imkansızlıklar sebebi ile kanuni süresinde ödenmemesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 11- Fevkalade haller ile bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin ifasında kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde hariçten mevsimlik-gündelikçi işçi çalıştırmaya, vasıta kiralamaya, beldeye hizmet eden kamu kuruluşları araçlarının akaryakıtı, personelin fazla mesai ve ibate - iaşelerinin karşılanmasına belediye başkanı yetkili olup böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu fasıl ve maddelere konulan ödeneklerden karşılanır.

Madde 12- Belediye personeline mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya, yetkili sendikayla sözleşme yapmaya, birimler arası işyerlerini değiştirmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediye sınırlarında gerekli görülen yerlerde zabıta karakolları kurulmasına belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14-Gayrimenkul satışlarında, yap - işlet, yap - işlet- devret ve kat karşılığı anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri üst yönetici tarafından 6183 Sayılı Kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Bununla birlikte tamirat ve imalat niteliğindeki mesleklerin icrası amacıyla, küçük sanayi siteleri için yapılan işyerleri, satış bedelinin en az % 20’sine kadarı peşin, kalan miktarı ise 10 yıl içerisinde ödenmesi şartıyla satılabilir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için 6183 Sayılı yasaya göre vade farkı uygulanır. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Konut ve işyerlerinin satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir.

Madde 15- Banka ATM ve taksi duraklarının 10 yıla kadar yer tahsis veya kiralanmasına Belediye Meclisi yetkilidir.

Madde 16- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 17- Belediye başkanı bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. ecrimisillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 19- Belediyemiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.

Madde 20- Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçların karşılanması, geçici olarak araç ve personel temin edilebilir. Bu kapsamda mücavir alan dışına sürücüsü ile birlikte cenaze taşıma aracı ve diğer belediye araçlarını görevlendirme hususunda belediye başkanı yetkilidir.

Madde 21-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 22 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 23 - Bu kararname hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 23 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

Talas Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

552

Develi Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Develi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 13 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

07

 

Kayseri Develi Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

260.000,00

260.000,00

260.000,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

90.000,00

90.000,00

90.000,00

 

 

 

 

30

Destek Hizmetleri Md

3.832.000,00

3.832.000,00

3.832.000,00

 

 

 

 

31

Fen İşleri Md

8.761.000,00

8.761.000,00

8.761.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

4.691.000,00

4.691.000,00

4.691.000,00

 

 

 

 

33

Temizlik işleri Md

3.480.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

 

 

 

 

34

Zabıta Md

80.500,00

80.500,00

80.500,00

 

 

 

 

35

İmar ve Şehircilik Md

3.895.000,00

3.895.000,00

3.895.000,00

 

 

 

 

37

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

7.320.500,00

7.320.500,00

7.320.500,00

 

 

 

 

40

Strateji Geliştirme Md

70.000,00

70.000,00

70.000,00

 

 

 

 

41

Kültür ve Sosyal İşler Md

1.140.000,00

1.140.000,00

1.140.000,00

 

 

 

 

42

Park Bahçeler Md

3.812.000,00

3.812.000,00

3.812.000,00

 

 

 

 

43

Kırsal Hizmetler Md.

3.068.000,00

3.068.000,00

3.068.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

40.500.000,00

40.500.000,00

40.500.000,00

                                   

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

4.635,400,00

4.635,400,00

4.635,400,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

655.100,00

655.100,00

655.100,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

18.638.500,00

18.638.500,00

18.638.500,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

224.640,00

224.640,00

224.640,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.096.360,00

1.096.360,00

1.096.360,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

12.250.000,00

12.250.000,00

12.250.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

 

 

TOPLAM

40.500.000,00

40.500.000,00

40.500.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

12.431.500,00

12.431.500,00

12.431.500,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

80.500,00

80.500,00

80.500,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

15.661.000,00

15.661.000,00

15.661.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.480.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

3.895.000,00

3.895.000,00

3.895.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.952.000,00

4.952.000,00

4.952.000,00

 

 

TOPLAM

40.500.000,00

40.500.000,00

40.500.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 40.500.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

5.422.000,00

5.422.000,00

5.422.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.001.500,00

1.001.500,00

1.001.500,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

900.000,00

900.000,00

900.000,00

05

 

Diğer Gelirler

22.776.500,00

22.776.500,00

22.776.500,00

06

 

Sermaye Gelirleri

7.400.000,00

7.400.000,00

7.400.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

40.500.000,00

40.500.000,00

40.500.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Develi Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 40.500.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 40.500.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 40.500.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere Gelir Bütçesi’nde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırma tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle 3.000.000,00 TL borçlanılarak denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınması temin için meclisçe yapılması uygun görülen işler için borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

İç Borçlanma:3.000.000,00 TL

 

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 11 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Develi Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

553

Yahyalı Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Yahyalı Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2016 tarih ve 18 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

19

 

Yahyalı Belediyesi

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

 

 

 

2

Özel Kalem Müdürlüğü

1.103.750,00

1.103.750,00

1.103.750,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

268.000,00

268.000,00

268.000,00

 

 

 

30

Fen İşleri Md

7.116.110,00

7.116.110,00

7.116.110,00

 

 

 

31

Mali Hizmetler Md

2.449.030,00

2.449.030,00

2.449.030,00

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

5.609.040,00

5.609.040,00

5.609.040,00

 

 

 

36

Zabıta Md

766.020,00

766.020,00

766.020,00

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Md

3.779.000,00

3.779.000,00

3.779.000,00

 

 

 

39

İnsan Kaynakları Md.

274.010,00

274.010,00

274.010,00

 

 

 

40

Basın Yayın Md

381.030,00

381.030,00

381.030,00

 

 

 

41

Muhtarlılar Müdürlüğü

69.010,00

69.010,00

69.010,00

 

 

 

42

Destek Hiz.Md

105.000,00

105.000,00

105.000,00

 

 

 

43

Bilgi İşlem Md

80.000,00

80.000,00

80.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.342.340,00

3.342.340,00

3.342.340,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV. PRİM GİD.

434.010,00

434.010,00

434.010,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

12.588.610,00

12.588.610,00

12.588.610,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

430.000,00

430.000,00

430.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

805.040,00

805.040,00

805.040,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

 

 

TOPLAM

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.348.800,00

4.348.800,00

4.348.800,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

766.020,00

766.020,00

766.020,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

381.030,00

381.030,00

381.030,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

5.609.040,00

5.609.040,00

5.609.040,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

10.895.110,00

10.895.110,00

10.895.110,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

 

 

TOPLAM

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 22.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

2.557.500,00

2.557.500,00

2.557.500,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

457.000,00

457.000,00

457.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

857.500,00

857.500,00

857.500,00

05

 

Diğer Gelirler

14.848.000,00

14.848.000,00

14.848.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

3.280.000,00

3.280.000,00

3.280.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Yahyalı Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 22.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 22.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 22.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (22.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (22.000.000,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 9 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Yahyalı Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

554

Bünyan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Bünyan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2016 tarih ve 21 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Bünyan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

294.500,00

294.500,00

294.500,00

 

 

 

 

 

31

Başkanlık Encümen

978.600,00

978.600,00

978.600,00

 

 

 

 

 

32

Fen İşleri Müdürlüğü

9.258.700,00

9.258.700,00

9.258.700,00

 

 

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürlüğü

11.026.000,00

11.026.000,00

11.026.000,00

 

 

 

 

 

34

Park Bahçeler ve Mezarlıklar Müd.

1.537.000,00

1.537.000,00

1.537.000,00

 

 

 

 

 

36

Zabıta Müdürlüğü

631.000,00

631.000,00

631.000,00

 

 

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Müd.

439.000,00

439.000,00

439.000,00

 

 

 

 

 

39

Temizlik İşleri Müd.

3.314.000,00

3.314.000,00

3.314.000,00

 

 

 

 

 

40

Destek Hizmetleri Müd.

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

 

41

Bilgi İşlem Müd.

6.300,00

6.300,00

6.300,00

 

 

 

 

 

42

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.

493.100,00

493.100,00

493.100,00

 

 

 

 

 

43

Etüt Proje Müd.

8.900,00

8.900,00

8.900,00

 

 

 

 

 

44

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

 

45

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

 

                                       

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.595.600,00

3.595.600,00

3.595.600,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

414.700,00

414.700,00

414.700,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

10.513.700,00

10.513.700,00

10.513.700,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

6.422.000,00

6.422.000,00

6.422.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

2.612.000,00

2.612.000,00

2.612.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

2.327.000,00

2.327.000,00

2.327.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

2.105.000,00

2.105.000,00

2.105.000,00

 

 

TOPLAM

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

 

 

TOPLAM

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 28.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.939.000,00

1.939.000,00

1.939.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

739.000,00

739.000,00

739.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

2.905.000,00

2.905.000,00

2.905.000,00

05

 

Diğer Gelirler

19.227.000,00

19.227.000,00

19.227.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

20.000,00

20.000,00

20.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Bünyan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 28.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

KAYSERİ/BÜNYAN BELEDİYESİ

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 28.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 28.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (28.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (28.000.000,00) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0,00), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2017 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs” aylarında, 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

 

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Bünyan Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

555

Pınarbaşı Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Pınarbaşı Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 21.11.2016 tarih ve 27 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

14

 

Pınarbaşı Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

298.400,00

298.400,00

298.400,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

201.000,00

201.000,00

201.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2.705.250,00

2.705.250,00

2.705.250,00

 

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

574.000,00

574.00,00

574.00,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

17.221.350,00

17.221.350,00

17.221.350,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.821.300,00

2.821.300,00

2.821.300,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

424.150,00

424.150,00

424.150,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6.655.550,00

6.655.550,00

6.655.550,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

260.00,00

260.000,00

260.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

120.00,00

120.000,00

120.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

9.119.000,00

9.119.000,00

9.119.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

 

 

TOPLAM

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.204.650,00

3.204.650,00

3.204.650,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

574.000,00

574.000,00

574.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

17.221.350,00

17.221.350,00

17.221.350,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

 

 

 

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 21.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.541.000,00

1.541.000,00

1.541.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.749.700,00

2.749.700,00

2.749.700,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

2.300,00

2.300,00

2.300,00

05

 

Diğer Gelirler

16.707.000,00

16.707.000,00

16.707.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

 

 

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Pınarbaşı Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 21.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 21.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (21.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (21.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 9 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Pınarbaşı Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

556

İncesu Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, İncesu Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2016 tarih ve 20 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

38

 

 

Kayseri İli

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

 

10

 

İncesu Belediyesi

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

 

 

02

Özel Kalem

980.000,00

980.000,00

980.000,00

 

 

 

18

Yazı İşl. Müdürlüğü

120.000,00

120.000,00

120.000,00

 

 

 

31

Fen İşl. Müdürlüğü

11.800.000,00

11.800.000,00

11.800.000,00

 

 

 

32

Mali Hiz. Müdürlüğü

2.115.000,00

2.115.000,00

2.115.000,00

 

 

 

33

Zabıta müdürlüğü

225.000,00

225.000,00

225.000,00

 

 

 

34

Ruhsat ve Den. Müdürlüğü

90.000,00

90.000,00

90.000,00

 

 

 

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.470.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

 

 

 

36

Park Ve Bahçeler Müd.

1.200.000,00

1200.000,00

1200.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup,

 

I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.724.000,00

2.724.000,00

2.724.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİM GİD.

444.000,00

444.000,00

444.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

11.628.000,00

11.628.000,00

11.628.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

60.000,00

60.000,00

60.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

69.000,00

69.000,00

69.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.575.000,00

1.575.000,00

1.575.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

0,00

0,00

08

 

BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

 

TOPLAM

18.000 .000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 18.000.000,00. TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

3.418.000,00

3.418.000,00

3.418.000,00

03

 

TEŞEBBÜ VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.422.000,00

1.422.000,00

1.422.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

05

 

Diğer Gelirler

10.610.000,00

10.610.000,00

10.610.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

-200.000,000

-200.000,00

-200.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

İncesu Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 18.000.000,00.TL olarak bağlanması,

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

Madde 1- Belediye / bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde “ gösterildiği gibi (18.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (18.000.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 – 2017 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur:

 1. Bütçe kararnamesi.
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15)
 4. Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)

5. Gelirlerin Yasal dayanağı Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli ( Örn.8)

8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19)

9. Çok yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek 20)

10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek 21)

11. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli ( örnek 22)

12. İhdas Edilen memur kadrolarının Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

13. İhdas Edilen İşçi kadrolarının Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

15. Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli ( Örnek-26)

16. Ayrıntılı Harcama Programı ( Örnek-27)

17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8: -Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve Beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10-Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır, taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12-Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13-Bütçeye Gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.

Madde 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu kararname hükümlerin üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 15 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

İncesu Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

557

Tomarza Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Tomarza Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2016 tarih ve 22 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom. Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

18

 

Kayseri Tomarza Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

491.500,00

491.500,00

491.500,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

394.100,00

394.100,00

394.100,00

 

 

 

 

32

Mali İşler Müdürlüğü

8.852.000,00

8.852.000,00

8.852.000,00

 

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

557.500,00

557.500,00

557.500,00

 

 

 

 

35

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

1.776.100,00

1.776.100,00

1.776.100,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

8.468.300,00

8.468.300,00

8.468.300,00

 

 

 

 

53

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

460.500,00

460.500,00

460.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.067.300,00

2.067.300,00

2.067.300,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

282.600,00

 

282.600,00

 

282.600,00

 

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

9.503.300,00

 

9.503.300,00

 

9.503.300,00

 

04

 

FAİZ GİDERLERİ

325.000,00

 

325.000,00

 

325.000,00

 

05

 

CARİ TRANSFERLER

6.411.500,00

 

6.411.500,00

 

6.411.500,00

 

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

905.300,00

 

905.300,00

 

905.300,00

 

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.500.000,00

 

1.500.000,00

 

1.500.000,00

 

 

 

TOPLAM

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

10.198.100,00

 

10.198.100,00

 

10.198.100,00

 

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ

557.500,00

 

557.500,00

 

557.500,00

 

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

8.468.300,00

 

8.468.300,00

 

8.468.300,00

 

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.766.100,00

 

1.766.100,00

 

1.766.100,00

 

 

 

TOPLAM

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 21.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

806.700,00

 

806.700,00

 

806.700,00

 

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

206.000,00

206.000,00

206.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

300.000,00

300.000,00

300.000,00

05

 

Diğer Gelirler

15.887.300,00

 

15.887.300,00

 

15.887.300,00

 

06

 

Sermaye Gelirleri

3.800.000,00

 

3.800.000,00

 

3.800.000,00

 

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Tomarza Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 21.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 21.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlası Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9-Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ayılı belediye gelirler kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

 

Madde 10-Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tespit edilir.

 

Madde 11- Belediye ve bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılması ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 12-Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

 

Madde 13-Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis, meskenleri ve tarım arazilerini işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümenince yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 14- 2464 Belediye Gelirleri kanununun 16.maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15.maddesi,5281 sayılı kanunun 16.maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşi taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan ve reklam vergisi yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır.

 

Madde 15-Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları, diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri (5393 Sk. 15.M.); 2017 yılında programa alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt, park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, temizliği, bakım ve onarım vs gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

 

Madde 16-Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 17- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olup, iş bu kararname 17 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Tomarza Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

558

Yeşilhisar Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Yeşilhisar Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 18.11.2016 tarih ve 19 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom. Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Kayseri Yeşilhisar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

473.000,00

473.000,00

473.000,00

 

 

 

 

 

31

Yazı İşleri Md

274.000,00

274.000,00

274.000,00

 

 

 

 

 

32

Zabıta Md

323.000,00

323.000,00

323.000,00

 

 

 

 

 

34

Mali Hizmetler Md

1.410.000,00

1.410.000,00

1.410.000,00

 

 

 

 

 

39

Fen İşleri Md

8.129.000,00

8.129.000,00

8.129.000,00

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

10.609.000,00

10.609.000,00

10.609.000,00

 

                                       

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.522.000,00

1.522.000,00

1.522.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

343.000,00

343.000,00

343.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

3.877.000,00

3.877.000,00

3.877.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

80.000,00

80.000,00

80.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

287.000,00

287.000,00

287.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

3.605.000,00

3.605.000,00

3.605.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

895.000,00

895.000,00

895.000,00

 

 

TOPLAM

10.609.000,00

10.609.000,00

10.609.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile düzeltilerek yeniden belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.529.000,00

3.529.000,00

3.529.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

 

 

 

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

 

 

 

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

7.080.000,00

7.080.000,00

7.080.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

10.609.000,00

10.609.000,00

10.609.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 10.609.000,00¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.978.000,00

1.978.000,00

1.978.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.088.000,00

1.088.000,00

1.088.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.420.000,00

1.420.000,00

1.420.000,00

05

 

Diğer Gelirler

6.123.000,00

6.123.000,00

6.123.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

 

 

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

10.609.000,00

10.609.000,00

10.609.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Yeşilhisar Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 10.609.000,00¨ olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 10.609.000,00¨ ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 10.609.000,00¨ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (10.609.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (10.609.000,00¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen bütçe denkliğinin sağlandığı,

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 11 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

Yeşilhisar Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

559

Sarıoğlan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Sarıoğlan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 21.11.2016 tarih ve 25 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

5

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom. Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

38

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Yazı İşleri Md

4.683.950,00

4.403.950,00

4.403.950,00

 

 

 

 

 

 

02

Mali Hiz. Mdr.

1.943.000,00

1.943.500,00

1.943.500,00

 

 

 

 

 

 

06

İskan İşleri ve Hiz.

6.237.050,00

5.367.050,00

5.367.050,00

 

 

 

 

 

 

07

Toplum Refahı ve Hiz.

335.500,00

285.500,00

285.500,00

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

13.200.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

 

                                           

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.770.150,00

1.770.150,00

1.770.150,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

248.600,00

248.600,00

248.600,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

7.672.150,00

6.537.150,00

6.537.150,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

220.500,00

220.500,00

220.500,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.421.500,00

1.421.500,00

1.421.500,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

742.100,00

677.100,00

677.100,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0

0

0

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

 

 

TOPLAM

13.200.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

6.627.450,00

6.347.450,00

6.347.450,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

 

 

 

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

 

 

 

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

6.572.550,00

5.652.550,00

5.652.550,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

13.200.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 12.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

2.234.661,00

2.031.527,00

2.031.527,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.743.593,00

1.585.100,00

1.585.100,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.069.256,00

972.061,00

972.061,00

05

 

Diğer Gelirler

5.825.869,00

5.296.181,00

5.296.181,00

06

 

Sermaye Gelirleri

2.342.023,00

2.129.133,00

2.129.133,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-15.402,00

-14.256,00

-14.256,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

13.200.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Sarıoğlan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 12.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 12.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 12.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (12.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (12.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2017 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 19- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 20- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 21 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Sarıoğlan Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

560

Hacılar Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Hacılar Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 14 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

09

 

Hacılar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü (Başkanlık)

641.000,00

641.000,00

641.000,00

 

 

 

31

Yazı ve Kararlar Müdürlüğü

395.000,00

395.000,00

395.000,00

 

 

 

32

Mali İşler Müdürlüğü

4.507.000,00

4.507.000,00

4.507.000,00

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

95.000,00

95.000,00

95.000,00

 

 

 

35

Temizlik İşleri Müdürlüğü

592.000,00

592.000,00

592.000,00

 

 

 

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

287.000,00

287.000,00

287.000,00

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

646.000,00

646.000,00

646.000,00

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

7.111.000,00

7.111.000,00

7.111.000,00

 

 

 

41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

521.000,00

521.000,00

521.000,00

 

 

 

44

Park, Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü

810.000,00

810.000,00

810.000,00

 

 

 

54

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

385.000,00

385.000,00

385.000,00

 

 

 

55

Muhtarlıklar Müdürlüğü

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiştir;

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.461.000,00

2.461.000,00

2.461.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURM.DEV PRİM GİD.

476.000,00

476.000,00

476.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6.016.000,00

6.016.000,00

6.016.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

50.000,00

50.000,00

50.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.983.000,00

1.983.000,00

1.983.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

3.680.000,00

3.680.000,00

3.680.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

84.000,00

84.000,00

84.000,00

08

 

BORÇ VERME

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

 

 

TOPLAM

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

5.076.000,00

5.076.000,00

5.076.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

95.000,00

95.000,00

95.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

7.819.000,00

7.819.000,00

7.819.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.372.000,00

1.372.000,00

1.372.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

1.321.000,00

1.321.000,00

1.321.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

30.000,00

30.000,00

30.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM

287.000,00

287.000,00

287.000,00

 

 

TOPLAM

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

YTL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon

Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

6.088.000,00

6.088.000,00

6.088.000,00

03

 

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

960.000,00

960.000,00

960.000,00

05

 

Diğer Gelirler

5.552.000,00

5.552.000,00

5.552.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.730.000,00

1.730.000,00

1.730.000,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Hacılar Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Analitik Bütçesinin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 16.000,000.00 TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde : 1 Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 16.000.000.00.- Türk Lirası ödenek verilmiştir.

 

Madde : 2 Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi üzere toplam 16.000.000.00.- Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde : 3 2017 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik kaynaklar karşılık göstermek suretiyle arasında denklik sağlanmıştır.

 

Madde : 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde : 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde : 6 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’ inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde : 7 Bütçeye aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1 – Bütçe kararnamesi

2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14).

3 – Gelirin Ekonomik sınıflandırması cetveli (B) (Örnek-15)

4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5 – Gelirin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17).

6 – Çok Yıllı Gider Bütcesi Cetveli (Örnek 18)

7 - Fonk. Ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde İzleyen iki yıl Bütce Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8 – Çok Yıllı Gelir Bütcesi Cetveli (Örnek 19)

9 – Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10- Gelecek Yıllar Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)

11- Memur Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22).

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) cetveli (örnek-23). .

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24).

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli(Örnek-25).

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27).

17- Finansman Programı (Örnek-28).

 

Madde :8 Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde :9 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 9 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu,

 

Hacılar Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

561

Sarız Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Sarız Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 21.11.2016 tarih ve 28 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Kayseri Sarız Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.462,650,00

1.462,650,00

1.462,650,00

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

265.900,00

265.900,00

265.900,00

 

 

 

 

 

31

Fen İşleri Md

4.837.300,00

4.837.300,00

4.837.300,00

 

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

2.434,150,00

2.434,150,00

2.434,150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

 

                                     

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

685.500,00

685.500,00

685.500,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV. PRİM GİD.

361.900,00

361.900,00

361.900,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

5,328.650,00

5,328.650,00

5,328.650,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

57.200,00

57.200,00

57.200,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

260.700,00

260.700,00

260.700,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.437.700,00

1.437.700,00

1.437.700,00

07

 

YEDEK ÖDENEK

868.350,00

868.350,00

868.350,00

09

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.294.350,00

3.294.350,00

3.294.350,00

02

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

4.837.300,00

4.837.300,00

4.837.300,00

03

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

04

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

05

 

YEDEK ÖDENEK

868.350,00

868.350,00

868.350,00

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 9.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

308.942,00

308.942,00

308.942,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

221.755,00

221.755,00

221.755,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.071.917,00

1.071.917,00

1.071.917,00

05

 

Diğer Gelirler

5.538.604,00

5.538.604,00

5.538.604,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.858.782,00

1.858.782,00

1.858.782,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Sarız Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 9.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 9.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 9.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (9.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (9.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu ( 0,00¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2017 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

Madde 15- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde 16- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

Madde 17- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 18- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 19- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 20 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Sarız Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

562

Felahiye Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Felahiye Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 21.11.2016 tarih ve 26 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

08

 

Kayseri Felahiye Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri

5.500.000,00

6.500.000.00

6.500.000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

5.500.000,00

6.500.000.00

6.500.000.00

 

                                   

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

794.000.00

794.000.00

794.000.00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV. PRİM GİD.

111.500.00

111.500.00

111.500.00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2.647.500.00

3.547.500.00

3.547.500.00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

500.000.00

500.000.00

500.000.00

05

 

CARİ TRANSFERLER

97.500.00

97.500.00

97.500.00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

836.000.00

836.000.00

836.000.00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

13.500.00

13.500.00

13.500.00

09

 

YEDEK ÖDENEK

500.000.00

600.000.00

600.000.00

 

 

TOPLAM

5.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.126.500.00

3.226.500.00

3.226.500.00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

5.000.00

5.000.00

5.000.00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

22.000.00

22.000.00

22.000.00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

8.500.00

8.500.00

8.500.00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.836.500.00

2.736.500.00

2.736.500.00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

35.000.00

35.000.00

35.000.00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

322.000.00

322.000.00

322.000.00

09

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

0

0

0

10

 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

144.500.00

144.500.00

144.500.00

 

 

TOPLAM

5.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 6.500.000.00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

511.000.00

511.000.00

511.000.00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

133.000.00

683.000.00

683.000.00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.120.000.00

1.645.000.00

1.645.000.00

05

 

Diğer Gelirler

2.906.000.00

2.956.000.00

2.956.000.00

06

 

Sermaye Gelirleri

325.000.00

700.000.00

700.000.00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

5.000.00

5.000.00

5.000.00

09

 

Red ve İadeler (-)

0

0

0

 

 

Fin. Eko. Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

5.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Felahiye Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 6.500.000,00¨ olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde:1- Belediye/bağlı /idare/birlik birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam (6.500.000,00) TL.gider olacağı tahmin edilmiştir.

 

Madde:2-Belediyemiz Bütçesinin (B) gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (6.500.000,00) TL.gelir olacağı tahmin edilmiştir.

 

Madde:3-2017 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklara karşılık gösterilmek üzere denklik sağlanmıştır.

Madde:4-Gelir bütçesinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde:5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde:6-6245 Sayılı Harcırah Kanunun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yakınlarına, Sözleşmeli personele yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde:7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe kararnamesi (Örnek 21)
 2. Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde ödenek cetveli (Örnek.18)
 3. Ödenek Cetveli (A) (Örnek:20)
 4. Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetveli (B) (Örnek 11)
 5. Açık/Fazlanın Ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek 12)
 6. Gelirlerin Yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek 13)
 7. Gelecek yıllara yaygın yüklemelere girişmeye izin verilen hizmetlere ait (G) Cetveli (Örn 22)
 8. Memur ve Hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) Cetveli (Örnek 23)
 9. İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli (Örnek 24)
 10. İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (örnek:25)
 11. 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) Cetveli (Örnek:26)
 12. İzleyen iki yılı Gider bütçe tahmin cetveli (Örnek:27)
 13. İzleyen iki yılı gelirlerin tahmini cetveli (Örnek:28)
 14. İzleyen iki yılın açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek:29)
 15. Ayrıntılı harcama programı (Örnek:30)
 16. Finansman programı (Örnek: 31)
 17. İhtiyaç duyulan diğer cetveller

 

Madde:8-Belediyemizce 2017 Mali yılı içerisinde gerektiği zaman ve usulüne uygun işlem yapmak üzere

 

01

Vergi Gelirleri

511.000,00.-TL

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

683.000,00.TL

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

1.645.000,00.-TL

05

Diğer Gelirler

2.956.000,00.-TL

06

Sermaye Gelirleri

700.000,00.-TL

08

Alacaklardan Tahsil

5.000,00.-TL

 

Gelir kodlarına toplam 6.500.000,00.TL Gelir tahmini yapılmıştır.

 

 

 

Madde:9-2017 Mali yılı Gider Bütçesine usulüne uygun işlem yapmak üzere:

 

01

Personel Giderleri

794.000.00.- TL

02

SGK Devlet Primi Giderleri

111.500.00.-TL

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.547.500.00.-TL

04

Faiz Giderleri

500.000.00.TL

05

Cari Transferler

97.500,00.TL

06

Sermaye Giderleri

836.000.00.TL

07

Sermaye Transferleri

13.500.00.TL

09

Yedek Ödenekler

600.000.00.TL

 

 

 

Gider kodlarına toplam 6.500.000.00.TL. Ödenek konulmuştur.

 

Madde:10-2017 yılı gelir bütçesi: Belediyeler için tahsil etme hakkını veren 1319.S.K.,1-11 Maddesi 12,21 Maddesi 2464 S.K.Mülk.44.Maddesi 2464 S.K.29-33-34-39 maddesi 17-22,40,44,12-16 72-75 52-57 63-66 76-78 58-62 67-71 80-84 ek 1-81,87,88,86,97-8 maddeleri 775 S.K.12 Maddesi .2380 S.K.Kapsayan maddeler 5393 S.K.5216 S.K ve 5018 Sayılı Tahakkuk Esasa dayalı Muhasebe yönetmeliğine.Genel Bütçe Kanununa dayalı Mahalli idarelerin tahsil etme ve ödenek koyma hakkı tanıdığı gelir kalemlerine ödenek konulmuştur.Yukarıda belirtilen Gelir kodlarına dayalı Gelir kodları dışında gelir tahmini ve ödenek konulmamıştır.

 

Madde:11-237 Sayılı Kanunu gereği 6360 Sayılı Kanundan dolayı Belediyemize intikal eden ve mevcut araçlardan kullanım ömrünü tamamlamış tamir maliyeti yüksek olabilecek araçların hurdaya terkin edilmesine ve terkin edilen araçlarında başka kurumlara hibe edilmesine kanuna uygunluğu araştırılarak Belediye encümenince ihale yolu ile satılmasına bu işlem için Belediye Encümenine yetki verilmesine Faal durumda olanların Belediye Başkanınca Mevzuata uygun olarak kullanılmasına,

 

Madde:12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde.13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici (Belediye Başkanı) yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 13 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Felahiye Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

563

Akkışla Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Akkışla Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 15 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş. Belediye Bütçe Kom. Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

 

 

 

 

05

 

Kayseri Akkışla Belediyesi

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

 

 

 

 

 

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

 

 

 

 

 

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

08

DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYALYARDIM HİZNMETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

 

                                   

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş. Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.002.300,00

1.002.300,00

1.002.300,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV. PRİM GİD.

207.000,00

207.000,00

207.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2.790.300,00

3.090.300,00

3.090.300,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

100.000,00

100.000,00

100.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

2.127.400,00

627.400,00

627.400,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.273.000,00

1.273.000,00

1.273.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

700.000,00

700.000,00

700.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

8.200.000,00

7.000.000.00

7.000.000.00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş. Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

00

00

00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

00

00

00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

00

00

00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

00

00

00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

00

00

00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

00

00

00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

00

00

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 7.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

439.700,00

439.700,00

439.700,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

222.000,00

222.000,00

222.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

579.000.00

579.000,00

579.000,00

05

 

Diğer Gelirler

5.300.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.659.300.00

1.659.300,00

1.659.300,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

00

00

00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

------

-------

-------

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

8.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Akkışla Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde ¨7.000.000,00 olarak bağlanması,

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 7.000.000,00¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi ¨ 7.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (7.000.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (7.000.000,00¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek- 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 10 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Akkışla Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

 

 

 

 

564

Özvatan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Özvatan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 21.11.2016 tarih ve 29 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş. belediye Bütçe Kom. Teklif Edilen

Bş. Bl. Meclisince kabul Edilen

 

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Kayseri Özvatan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

3.832.341,00

3.832.341,00

3.832.341,00

 

 

 

 

 

31

Başkanlık Hizmetleri

554.500,00

554.500,00

554.500,00

 

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

813.159,00

813.159,00

813.159,00

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

 

                                     

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.205.710,00

1.205.710,00

1.205.710,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PRİM GİD.

147.500,00

147.500,00

147.500,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.826.946,00

1.826.946,00

1.826.946,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

60.000,00

60.000,00

60.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

49.659,00

49.659,00

49.659,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.390.185,00

1.390.185,00

1.390.185,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0

0

0

09

 

YEDEK ÖDENEK

520.000,00

520.000,00

520.000,00

 

 

TOPLAM

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.744.269,00

1.744.269,00

1.744.269,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

0

0

0

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

0

0

0

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

0

0

0

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

3.455.731,00

3.455.731,00

3.455.731,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

0

0

0

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

0

0

0

 

 

TOPLAM

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 5.200.000,00¨ olarak bağlanması,

 

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

240.000,00

240.000,00

240.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

270.000,00

270.000,00

270.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

270.000,00

270.000,00

270.000,00

05

 

Diğer Gelirler

3.520.000,00

3.520.000,00

3.520.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

900.000,00

900.000,00

900.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

0

0

0

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Özvatan Belediyesinin 2017 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 5.200.000,00¨ olarak bağlanması,

 

 

2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 5.200.000,00¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 5.200.000,00¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (5.200.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (5.200.000,00¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 10 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

 

Özvatan Belediyesi’nce 2017 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

565

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 278 ada 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 278 ada 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 502 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’ye ait söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan konut projeleri için imar planında konut alanı olarak planlı yerin bir kısmının ibadet alanı ve ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. İlgili alanın batısındaki taşkın koruma kanalının yapılması ile ilgili Melikgazi Belediyesinin 12.10.2016 tarih, 3405 sayılı Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine ait yazısında kanala ilişkin sorunların çözümlendiği ifade edildiğinden bahsi geçen alana ait 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-A-22-B ve K35-22-C nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, ibadet alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2761,27 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

566

Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 503 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı iken Kocasinan Belediyesi Kadastro dışı taşlık olarak belirlenen yerde tarım alanı niteliğinin değiştirilerek asfalt plent alanı yapılmak amacı ile Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması talep edilmişti. Belediyemiz Meclisinin 15.04.2016 tarih, 222 sayılı kararı ile Belediyemizce yürütülen mezarlık çalışmaları dikkate alınarak talep edilen alanın yolun kuzeyindeki 23 ha’lık kısmının mezarlık alanı olarak planlanması uygun görülmüş ve talep değiştirilerek kabul edilmiştir. Ancak bölgede yapılan arazi çalışmaları neticesinde mezarlık alanı olarak planlanan alanın jeolojik yapısının kullanıma uygun olmadığı tespit edildiğinden; sınırları belirlenen yaklaşık 40 ha büyüklüğündeki diğer (marjinal) tarım alanı olarak planlı yerin ilk talep edildiği şekliyle Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması, mezarlık alanı yerinin arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra tespit edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2. Bendine istinaden 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 18955 Plan İşlem Numaralı) imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

567

Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, 6107 ada, 10, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, 6107 ada, 10, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 504 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi söz konusu alanda hayvansal atıkların dönüşümü ve biyogaz tesisi kurulması amacıyla ilgili kurumlardan görüşler alarak, bu alanın biyogaz tesis alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, İmar Planlarına Dair Esaslar Başlıklı 7. Bölümünün 21. Maddesinin 2. Bendine istinaden 1/25000 ölçekli (NİP-6151,16 Plan İşlem Numaralı) ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (NİP- 23101 Plan İşlem Numaralı) paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan diğer tarım alanı olarak planlı yerin biyogaz tesis alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

568

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 591 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 591 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 505 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kamber Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanda güneş enerji santrali yapılabilmesi için gerekli nazım imar planının yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-C-06-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin enerji üretim dağıtım ve depolama alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-23112 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

569

Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada 167 ve 176 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada 167 ve 176 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 506 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, Sarıoğlan Belediyesi bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurulması amacıyla alanın enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J35-C-19-C nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-4871,8 plan işlem numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

570

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 ve 246 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 ve 246 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 507 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarihli kararlarından;

246 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediyesinin Hasanarpa Mahallesi sınırları içerisinde 6107 ada 10, 11 ve 19 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alandaki imar planı değişikliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ''Diğer Kuruluşlarla İlişkiler'' başlıklı 75. Maddesinde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli imar planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 sayılı kararının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin, 246 sayılı kararının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

571

Talas Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 157 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 157 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 508 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesinde talep ekinde koordinatları belirtilen yerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılırken söz konusu kütlenin harita tescil işlemleri sırasında kuru dereye bastığı belirlendiğinden kütlenin kaydırılıp, park ve yol olarak planlı alan ile yer değiştirilerek tekrar planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 17.06.2016 tarih, 331 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,126 plan işlem numaralı) Talas Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 157 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

572

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 509 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması hususunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yapılması hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ''Diğer Kuruluşlarla İlişkiler'' başlıklı 75. Maddesinde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 97 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

573

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 11660 ada 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 11660 ada 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.11.2016 tarih ve 510 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait söz konusu taşınmazın bulunduğu plansız alanda kalan yerin civarın karakterine uygun olarak konut alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması düşünülmektedir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesi uyarınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli öneri imar planları hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2813,9 Plan İşlem Numaralı) ilave nazım ve uygulama imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

574

İncesu Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 109 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 109 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.11.2016 tarih ve 511 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Beylik Mahallesinde, 1997 yılında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden düzenlenerek civarın karakterine uygun olarak ITRF96 koordinat sisteminde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2016 tarih, 214 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6821,3 plan işlem numaralı) imar planı yapılması hususundaki İncesu Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 109 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

575

Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde 6814 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde 6814 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.11.2016 tarih ve 512 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yeniköy Mahallesinde 6814 ada, 1 parsel ve 2399 ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanlarda; kütüphane alanı olarak planlı yerin TİCK (ticaret + konut alanı) olarak, M ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerin ise kültürel tesis alanı olarak yeniden planlanması için gerekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin TİCK (ticaret+konut alanı) ve kültürel tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,167 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

576

Bünyan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 74 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 74 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.11.2016 tarih ve 513 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi 144 ada 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan sanayi alanı olarak planlı olup, E:0.50 özel sosyal altyapı alanı ve 12 metrelik yol olarak düzenlenip tekrar planlanması talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, Yençok:9.50 metre, Taks:0.25, Kaks:0.50, kat adedinin 2 katı geçmeyecek şekilde değiştirilerek planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Belediyemiz Meclisinin, 11.04.2016 tarih, 184 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-15387,12 plan işlem numaralı) Bünyan Belediye Meclisinin, 03.10.2016 tarihli 74 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

25.11.2016

577

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.11.2016 tarih ve 514 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeniocak Mahallesi 157 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan Ticaret-Turizm Alanı (TİCT) E:1,2 ve Yençok:15,5 olarak planlı olup, E:1,5 ve Yençok:18,5 metre olarak düzenlenmesi şeklindeki talep, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yerinde değerlendirilmiş olup, Yençok:23.45 metre, kat adedinin 6 katı geçmeyecek şekilde değiştirilerek planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (UİP- 11314,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Pınarbaşı Belediye Meclisinin, 04.10.2016 tarihli 44 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.