Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

23.09.2016

462

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 319, 321, 322, 323 ve 324 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 319, 321, 322, 323 ve 324 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.09.2016 tarih ve 417 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarihli kararlarından;

324 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının belediye hizmet alanı olarak planlanması ve bu alanın güney doğusunda planı bulunmayan yerin ise yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2016 tarih, 220 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3421,50 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 324 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 319, 321, 322 ve 323 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

23.09.2016

463

İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 98 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.09.2016 tarih ve 418 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Karahöyük Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurulabilmesi için bu alanın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 17.06.2016 tarih, 332 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (NİP-20831,2 plan işlem numaralı) talebe ilişkin İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 98 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

23.09.2016

464

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 199 ve 200 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 199 ve 200 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.09.2016 tarih ve 419 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarihli kararlarından;

199 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 3448 ada, 3 parselin bulunduğu konut alanı olarak planlı alanın, çevresindeki yapılaşmalar dikkate alınarak kat adedi 14'ü geçmeyecek şekilde, yükseklik koşulunun Yençok:43,00 m. olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-2309,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

200 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesi, 7025 ada 1 parsel ve 7012 ada 1 parselin bulunduğu alanın sanayi alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (UİP-6589,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2016 tarih, 250 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından; Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 199 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 200 sayılı kararının ise oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 199 sayılı kararının kabulüne oy birliği ile 200 sayılı kararının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

23.09.2016

465

Talas Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 135, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 135, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.09.2016 tarih ve 420 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarihli kararlarından;

135 sayılı kararı ile; Çatakdere Mahallesi, 1 pafta 2 ve 931 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali yapılabilmesi için bu alanın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı ve 15 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-1110,118 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.04.2016 tarih, 227 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

137 sayılı kararı ile; Kamber Mahallesi 654 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali yapılabilmesi için bu alanın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Üretim Tesis Alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-1110,112 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.03.2016 tarih, 126 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

139 sayılı kararı ile; Erciyes-Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metre genişliğindeki yolun çevresindeki yol, yeşil alanlar ve konut alanlarının fiili duruma göre yeniden düzenlenerek planlanması şeklinde hazırlanan (UİP-1110,121 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisi’nin 08.02.2016 tarih, 74 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 135, 137 ve 139 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

23.09.2016

466

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.09.2016 tarih ve 421 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Mahallesi 355 ada 1 parsel 361 ada 19-22 parsel 420 ada 18 parsel, Düzencik Mahallesi 150 ada 82-131 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurulabilmesi için bu alanın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED) olarak planlanması yönündeki (UİP-2151,0 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 17.06.2016 tarih, 335 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih, 35 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

23.09.2016

467

Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Riskli Alan ilan edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 721 sayılı kararına yaptığı itirazın görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Riskli Alan ilan edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 721 sayılı kararına yaptığı itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan 21.09.2016 tarih ve 422 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ahievran Mahallesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Riskli Alan ilan edilen alan ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22.06.2015 tarih, 10381 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” un 6. Madde 12. Fıkrasındaki “ Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.” hükmüne istinaden “Riskli Alan” ilan edilen 50,87 ha’lık alanda; her tür ölçekte harita, imar planı, imar uygulaması, tasarım projelerini hazırlama, inceleme ve onaylama yetkisini Kayseri Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğuna bırakmıştır. Kocasinan Belediyesi 09.09.2016 tarih, 2740 sayılı yazısı ile askı ilan süresi içerisinde planlara itiraz etmiştir.

Kocasinan Belediyesi bölgede yapılan fizibilite çalışmaları ve maliyet analizleri sonucunda Riskli Alan ilan edilen sınır içerisinde planların etaplanarak yapılmasının uygun olacağını belirterek söz konusu alanın kuzeyi ve güneyindeki bir kısım alanın 1. Etap olarak belirlenmesini; diğer kısımların ise daha sonra etaplanmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 721 sayılı kararından önceki haline döndürülerek planlanmasını talep etmektedir.

Kocasinan Belediyesinin talepleri dikkate alınarak plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak yeniden hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1. Etabının planlanması; diğer kısımların da ilerde etaplanmak üzere plan sınırları içerisinde kalmak şartıyla revizyon imar planı öncesi durumuna döndürülmesi yönündeki (NİP-6611,17 Plan İşlem Numaralı) öneri planın ve 14.08.2015 tarih ve 721 sayılı kararına yaptığı itirazın oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.