Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

847

Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 24 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2015 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

848

Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 22 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2015 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

849

Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 26 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Talas Belediyesinin 2015 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

850

Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 14.11.2014 tarih ve 20 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Develi Belediyesinin 2015 yılı Performans Programının ekte sunulan şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy biriliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

851

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 12.11.2014 tarih ve 13 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

B.Ş.Bld.

Encümen Teklifi

B.Ş. Bld. Bütçe

Komisyon Teklifi

B.Ş.Bld. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

800.000.000

820.000.000

820.000.000

 

38

 

 

Kayseri İli

800.000.000

820.000.000

820.000.000

 

 

01

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

800.000.000

820.000.000

820.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

9.460.000

9.460.000

9.460.000

 

 

 

03

Sivil Savunma Amirliği

225.000

225.000

225.000

 

 

 

04

Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı

89.900.000

98.900.000

98.900.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Eğt.Dai.Bşk.

12.700.000

12.700.000

12.700.000

 

 

 

06

Kültür ve Sos. Hiz.Dai.Bşk.

2.400.000

2.400.000

2.400.000

 

 

 

10

Bilgi işlem Daire Başkanlığı

5.800.000

5.800.000

5.800.000

 

 

 

11

Makine İkmal Daire Başkanlığı

68.200.000

68.200.000

68.200.000

 

 

 

12

İşt.ve İşletmeler Daire Başkanlığı

87.000.000

87.000.000

87.000.000

 

 

 

13

Çevre Kor.ve Kont.Dai.Bşk.

15.990.000

15.990.000

15.990.000

 

 

 

20

Teftiş Kurulu Başkanlığı

328.000

328.000

328.000

 

 

 

21

İç Denetim Birimi

54.000

54.000

54.000

 

 

 

24

1.Hukuk Müşavirliği

50.082.000

50.082.000

50.082.000

 

 

 

25

Basın Yayın Müdürlüğü

2.150.000

2.150.000

2.150.000

 

 

 

30

Fen Daire Başkanlığı

130.236.000

130.236.000

130.236.000

 

 

 

31

İmar Daire Başkanlığı

19.850.000

19.850.000

19.850.000

 

 

 

32

İtfaiye Daire Başkanlığı

15.800.000

15.800.000

15.800.000

 

 

 

33

Ulaşım Daire Başkanlığı

48.355.000

48.355.000

48.355.000

 

 

 

34

Zabıta Daire Başkanlığı

3.500.000

3.500.000

3.500.000

 

 

 

35

Etüt ve Projeler Dai.Bşk.

6.000.000

6.000.000

6.000.000

 

 

 

36

Yapı ve Kontrol Dai.Bşk.

75.350.000

75.350.000

75.350.000

 

 

 

37

Destek Hizmetler Dai.Bşk.

675.000

675.000

675.000

 

 

 

38

Park Bahçeler Ve Ağaç. Dai. Bşk

33.800.000

33.800.000

33.800.000

 

 

 

39

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı

87.000

87.000

87.000

 

 

 

40

Sosyal Hizmetler Dai Bşklığı

7.854.000

7.854.000

7.854.000

 

 

 

41

Kırsal Hizmetler Dai Bşklığı

114.204.000

125.204.000

125.204.000

Şeklinde düzenlenerek Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bütçelerinde artış yapılarak sonuçlandırılmıştır.

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

Ekonomik

Kod

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bld.

Encümen Teklifi

B.Ş. Bld. Bütçe

Komisyon Teklifi

B.Ş.Bld. Meclisince kabul Edilen

01

PERSONEL GİDERLERİ

80.909.769

80.909.769

80.909.769

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

15.589.531

15.589.531

15.589.531

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

215.120.554

215.120.554

215.120.554

04

FAİZ GİDERLERİ

23.420.000

23.420.000

23.420.000

05

CARİ TRANSFERLER

20.781.799

20.781.799

20.781.799

06

SERMAYE GİDERLERİ

380.318.147

391.318.147

391.318.147

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

8.859.200

8.859.200

8.859.200

08

BORÇ VERME

1.000

1.000

1.000

09

YEDEK ÖDENEK

55.000.000

64.000.000

64.000.000

 

TOPLAM

800.000.000

820.000.000

820.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde incelendiğinde;

Fonksiyonel Kod

 

 

 

 

TL

Fonksiyonel Kodun Adı

B.Ş.Bld.

Encümen Teklifi

B.Ş. Bld. Bütçe

Komisyon Teklifi

B.Ş.Bld. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

207.742.450

207.742.450

207.742.450

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

225.000

225.000

225.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

22.790.550

22.790.550

22.790.550

04

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

437.099.500

448.099.500

448.099.500

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

13.808.800

13.808.800

13.808.800

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

19.937.000

19.937.000

19.937.000

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

755.200

755.200

755.200

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

89.787.500

89.787.500

89.787.500

10

SOS. GÜV. VE SOS.YRD. HİZMETLERİ

7.854.000

7.854.000

7.854.000

 

TOPLAM

800.000.000

820.000.000

820.000.000

 

Toplam Gider Bütçesinin 820.000.000 TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Komisyonumuzca yapılan incelememiz neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlemiştir.

 

Buna Göre;

 

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİNİN I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bld.

Encümen Teklifi

B.Ş. Bld. Bütçe

Komisyon Teklifi

B.Ş.Bld. Meclisince kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

9.216.000

9.216.000

9.216.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

195.576.000

195.576.000

195.576.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

11.500.000

11.500.000

11.500.000

05

Diğer Gelirler

409.772.000

409.772.000

409.772.000

06

Sermaye Gelirleri

23.936.000

43.936.000

43.936.000

 

 

 

 

 

09

Red ve İadeler (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

650.000.000

670.000.000

670.000.000

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ I.DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Finansmanın Adı

 

 

B.Ş.Bld.

Encümen Teklifi

B.Ş. Bld. Bütçe

Komisyon Teklifi

B.Ş.Bld. Meclisince kabul Edilen

 

1

İÇ BORÇLANMA

115.000.000

115.000.000

115.000.000

 

 

a)Borçlanma

50.000.000

50.000.000

50.000.000

 

b)Ödeme

65.000.000

65.000.000

65.000.000

 

 

 

 

 

2

DIŞ BORÇLANMA

35.000.000

35.000.000

35.000.000

 

Ödeme

35.000.000

35.000.000

35.000.000

 

TOPLAM

150.000.000

150.000.000

150.000.000

 

Böylece 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 670.000.000 TL olarak, iç ve dış borçlanma 150.000.000 TL olarak toplamda 820.000.000 TL bağlandığı; Gelir ve Gider bütçelerinin denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 820.000.000TL olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin gelirleri; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 670.000.000.TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle 150.000.000 TL borçlanılarak denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli – A (Örnek - 20)

2- Bütçe Kararnamesi (Örnek -21)

3-- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması – B Cetveli (Örnek - 11)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 12)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 13)

6- Gelecek Yıllara Yangın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek - 22)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 23)

8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek - 24)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek - 25)

10- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) (Örnek – 26)

11- İzleyen İki yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek - 28)

12- İzleyen İki yıl Bütçe Giderleri Tahmini Cetveli (Örnek - 27)

13- İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek - 29)

14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 30)

15- Finansman Programı (Örnek - 31)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen işler için borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

İç Borçlanma: 115.000.000 TL

Dış Borçlanma 35.000.000 TL

Toplam: 150.000.000 TL

 

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tesbit edilir.

Madde 12- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 15- Belediye konservatuar ve benzeri eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görevlendirilenlere her yıl bütçe kanununun (K) cetvelindeki ders saat ücretleri olarak belirtilen miktardan ödeme yapılır.

Madde 16- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Gerek 3194 sayılı İmar Kanunu ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilerden tahsil edilir. Yasal usullere uymayanların tesis ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 17- 2464 sayılı Belediye Gelirler kanununun 16. maddesi uyarınca ilan reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15. maddesi, 5281 sayılı kanunun 16. maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşit taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan reklam vergisi yılı içerisinde Şubat ve Temmuz olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır. 2015 yılı gelir tarifesinin 1-7 maddesinin b fıkrası gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücretleri ile yine gelir tarifesinin III-3. maddesi gereğince alınacak mezarlık ücretleri yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 19 maddeden ibarettir.

Büyükşehir Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Toplantı Tarihi : 20.11.2014

                     
 

Karar No : 852

                     
 

Konusu : Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir tarifesinin incelenmesi.

   
                         
 
                         

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Ttarifesi hususunda hazırlanan 12.11.2014 tarih ve 11 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu. SSSSSSSYapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin;

                         

2464 SAYILI KANUNUN 97.MADDESİ GEREĞİNCE

İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN BELEDİYEMİZCE YAPILACAK

HİZMETLERDEN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ

                         

I

İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZI ARACILIĞI İLE BANKACILIK HİZMETİ YAPILMASI AMACIYLA, MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLER İLE UMUMA AİT YERLERİN TAHSİS EDİLMESİ HALİNDE 2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ.

                         

YASAL DAYANAK:

                         

Madde 1- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.Mad. g fıkrası, 23. maddesinin (e )ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (f) ve 59 ncu maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

                         

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZI KONULACAK YERLER:

                         

Madde 2

A- İlan ve Reklam konulacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait alanlar.

2- Umuma ait meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, yeşil alanlar, bariyerler, alt ve üst geçitler, vb gibi kamu emlakından sayılan yerler.

3- Belediyemiz otobüsleri ve Halk otobüslerinin dış yüzeyleri ile şoför arka camları, ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksidolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçlar ve bu araçlarla çekilen römorklarda.

4- Satış yapılmamak üzere sergi, teşhir ve tanıtım yapmak amacıyla stand veya araçlarda(kamyonet, kamyon, tır vs.) gibi Kamu emlakı sayılan meydan ve tretuvar.

                         

B- ATM Cihazı konulacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

                         

1- Mülkiyeti Belediyemize ait alanlar.

2- Umuma ait meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, yeşil alanlar, bariyerler, alt ve üst geçitler, vb gibi kamu emlakından sayılan yerler.

                         

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZININ ÇEVREYE UYUMU:

                         

Madde 3- İkinci maddede sayılan yerlere konulacak ilan, reklamlar ve ATM cihazları; araç ve yaya yoluna engel olmaması, çevreye uyumu, yaratacağı görüntü, can ve mal güvenliğinin korunması hususundaki etkileri göz önüne alınarak tahsis işlemi yapılacaktır.

                         

İDARENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

                         

Madde 4- İlan -Reklam ve Bankacılık hizmeti yapılması amacıyla ATM cihazı için tahsis edilen yerlerin ilgililerine teslimi, tahsis işleminin idaremiz izniyle konulduğunu belgelendiren bandrolün verilmesi gibi yükümlülükler Belediyemize aittir.

Tahsis edilen yerde konuşlandırılan cihazların çalınması veya herhangi bir hasara uğratılmaları ile bu araçların üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan Belediyemiz sorumlu değildir.

                         
                         

ADINA TAHSİS İŞLEMİ YAPILAN ŞAHSIN VEYA FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

                         

Madde 5-Tahsis hizmeti alacaklar; Tahsis aracının cinsini, mahiyetini, yerini, ebadı ve sayısı ile teknik görünümünü belirten krokisi ekli bir dilekçe ile Belediyemize müracaat edecektir.

Talebin uygun görülmesi halinde reklam sahibi 6 ncı maddede belirlenen tarifeye göre gerekli ücretleri yatırdıktan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 Maddeleri hükümlerine istinaden gerekli beyanda bulunup vergisini ödedikten sonra bandrol alacaktır.

Tahsis aracının belirlenen yere konulması (montajı) Belediyemiz yetkililerinin denetiminde ilgililerince yaptırılacaktır. İleriki zamanlarda reklam araçlarında meydana gelecek bozulmalar ve idarece yapılacak kontrollerde belirlenecek eksikliklerin giderilmesi tahsis hizmeti alana aittir.

                         
                         

TARİFE:

Madde 6- İkinci madde ile belirlenen yerlere üçüncü madde ile tespit edilen reklam araçlarını koymak isteyenlerden aşağıdaki tarifeye göre tahsis ve bakım ücreti alınır.

               

 

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 
     

 

 

           

A- Mülkiyeti Belediyemize ait yerler veya kamu emlakı sayılan yerlerde yapılan bez afişler, karton afişler, Belediye Otobüsleri, Halk otobüsleri ve Dolmuş dış yüzeyleri, şoför arka camları afişleri;

a-

Bez Afiş (haftalık m² sinden) ...................................

 

20 TL

22 TL

22 TL

 

b-

Karton Afiş (0,5 m² yi geçemez) adet günlük...........

3,80 TL

4,20 TL

4,20 TL

 

c-

Belediye Otobüsleri Dış yüzey giydirme reklam yıllık

3.730 TL

4.100 TL

4.100 TL

 

d-

Belediye Otobüsleri dış yüzey şerit reklam yıllık

1.865 TL

2.050 TL

2.050 TL

 

e-

Halk otobüsleri dış yüzey giydirme reklam yıllık (%40’a tekabül eden miktar)

1.492 TL

1.650 TL

1.650 TL

 

f-

Halk otobüsleri dış yüzey şerit reklam yıllık (%40’a tekabül eden miktar)

746 TL

825 TL

825 TL

 

g-

Belediyemiz otobüs şoför arka camı bir adet günlük

       
 

A3 Ebadındaki afişler (29,5 cm.42 cm.)

             

2,91 TL

3,20 TL

3,20 TL

 
 

A4 Ebadındaki afişler (21 cm.,29,7 cm.)

             

1,57 TL

1,75 TL

1,75 TL

 
 

A5 Ebadındaki afişler (14.8 cm.,21 cm.)

             

0,87 TL

1 TL

1 TL

 

Not: Otobüs Şoför arka camına yapılacak afişler yukarda belirtilen standartların %50’sini aşması halinde bir üst tarifeden ücret alınır.

 

                       

ı-

Halk otobüsleri şoför arka camı bir adet günlük

                   
 

A3 Ebadındaki afişler (29,5 cm.42 cm.) (%40’a tekabül eden miktar)

 

       

1,16 TL

1,30 TL

1,30 TL

 
 

A4 Ebadındaki afişler (21 cm.,29,7 cm.) (%40’a tekabül eden miktar)

         

0,63 TL

0,70 TL

0,70 TL

 
 

A5 Ebadındaki afişler (14.8 cm.,21 cm.) (%40’a tekabül eden miktar)

         

0,35 TL

0,40 TL

0,40 TL

 
                         

Not: Otobüs Şoför arka camına yapılacak afişler yukarda belirtilen standartların %50’sini aşması halinde bir üst tarifeden ücret alınır.

                         

B- Mülkiyeti Belediyemize ait yerler veya kamu emlâkı sayılan yerlerde asılan ve takılan her çeşit vinil, bez, levha, yazı ve resim gibi bütün ilan reklamların beher adetten alınacak yıllık tahsis ücreti.

 

                       

1- Işıklı veya projeksiyonla beher adet ilan reklamlardan alınacak yıllık tahsis ücreti:

a) 1.Bölge

             

1.710 TL

1.880 TL

1.880 TL

 

b) II.Bölge

             

1.340 TL

1.470 TL

1.470 TL

 

c) III.Bölge

             

840 TL

920 TL

920 TL

 

d) IV.Bölge

             

460 TL

500 TL

500 TL

 

2- Işıksız beher adet ilan reklamlardan alınacak yıllık tahsis ücreti:

a) 1.Bölge

             

1.400 TL

1.540 TL

1.540 TL

 

b) II.Bölge

             

1.110 TL

1.220 TL

1.220 TL

 

c) III.Bölge

             

700 TL

770 TL

770 TL

 

d) IV.Bölge

             

360 TL

390 TL

390 TL

 
                         

C) 1- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen römorklarda, Belediyemizce verilecek ticari araç reklam yetki belgesi ve ticari araç reklam izin belgesi ücreti:

 

a) Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Ücreti

                     
 

1. Taksi, kiralık otomobil ve hafif römorklar için yıllık

           

750 TL

825 TL

825 TL

 
 

2. Minibüs ve kamyonetler yıllık

             

1.500 TL

1.650 TL

1.650 TL

 
 

3. Otobüsler yıllık

             

3.000 TL

3.300 TL

3.300 TL

 
 

b) Ticari Araç Reklam İzin Belgesi Ücreti

                     
 

1. Taksi, kiralık otomobil ve hafif römorklar için yıllık araç başı

         

750 TL

825 TL

825 TL

 
 

2. Minibüs ve kamyonetler yıllık araç başı

           

1.500 TL

1.650 TL

1.650 TL

 
 

3. Otobüsler yıllık araç başı

             

3.000 TL

3.300 TL

3.300 TL

 
                         

2- Şehrin muhtelif yerlerinde müzikli yada insan tarafından yapılan reklam ücretleri:

             
 

a) Müzik yayını (günlük)

             

160 TL

175 TL

175 TL

 
 

b) Gezginci özelliği bulunan insan tarafından icra edilen paten, palyaço, bale, karagöz oyunu,

           
 

kukla oyunu gösterilerinden günlük (iki kişiyi geçmemek kaydıyla)

       

160 TL

175 TL

175 TL

 

3- Satış yapılmamak üzere, sadece sergi, teşhir ve tanıtım yapmak amacıyla stand veya araç üzerinde( kamyonet, kamyon, tır vs.) firma ürün reklamlarının yapılması (Günlük)

 

a) Uygun görülecek meydan ve tretuvarlarda ....

           

380 TL

415 TL

415 TL

 

D)- a) ATM Cihazları tahsis ücreti (yıllık)

         

10.450 TL

11.500 TL

11.500 TL

 

b) Belediyemizce yapılı ATM yeri (yıllık)

         

21.200 TL

21.000 TL

21.000 TL

 
                         
                         

Madde 7-ORTAK HÜKÜMLER:

                   
                         

a) Altıncı maddenin A fıkrası gereğince yapılacak tahsis izinleri Belediyemiz ilgili birimlerince, B, C ve D fıkrası gereğince verilecek tahsis izinleri ise Belediyemiz encümenince verilir. İlgili birimler ve Encümenin kabul etmediği alanlara ilan – reklam ve ATM cihazı konulamaz. Genel ahlak kurallarına aykırı reklam türleri ile alkol ve sigara satış ve tüketimini özendirici reklamlara hiçbir surette izin verilemez.

b) Altıncı maddenin B ve D fıkrası gereğince Belediyemiz Encümenince izin verilmesi halinde yapılacak tahsislerde tahsis sahipleri ile Belediyemiz arasında başlangıç tarihi Encümen kararından sonraki 15.gün, bitiş tarihi 31.12.2015 tarihi olmak üzere sözleşme yapılacaktır.

c) Yedinci maddenin b fıkrası gereğince Belediyemizle sözleşme yapan tahsis sahipleri, tahsis, bakım ve kontrol ücretlerini, yılı içerisinde iki eşit taksitte ödeyeceklerdir. 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren yapılacak sözleşmelerden doğan ücretler ile Altıncı Maddenin A ve C fıkrasındaki alınacak ücretler peşin ödenecektir.

d) Bölgelerin Tanımı:2464 Sayılı Kanunun 96/a maddesi 2. paragrafı gereğince (6527 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddeleri ekli) belirlenen en az ve en çok maktu miktarlar mahallelerin ekonomik ve sosyal gelişmişliklerine göre dört bölgeye ayrılarak her bölge için ayrı ayrı miktarlar uygulanacaktır.

Birinci Bölgenin Tanımı:

                     

Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyesi sınırları içerisinde; meydan, bulvar ve cadde olarak adlandırılan yerler birinci bölgedir.

İkinci Bölgenin Tanımı:

                     

Develi Belediyesi sınırları içerisinde; meydan, bulvar ve cadde olarak adlandırılan yerler ikinci bölgedir.

Üçüncü Bölgenin Tanımı:

                     

Hacılar, İncesu, Yahyalı, Bünyan ve Pınarbaşı Belediyesi sınırları içerisinde; meydan, bulvar ve cadde olarak adlandırılan yerler üçüncü bölgedir.

Dördüncü Bölgenin Tanımı:

                     

Tomarza, Yeşilhisar, Sarız, Felahiye, Akkışla, Sarıoğlan ve Özvatan Belediyesi sınırları içerisinde; meydan, bulvar ve cadde olarak adlandırılan yerler dördüncü bölgedir.

e) Teşhir edilecek reklam panolarının öncelikle Belediyemizce belirlenen İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği Esaslarına uygun olması şarttır. Özel Mülkiyeti Konu alanlarda yapılacak reklamlarda Bina sahibi veya yönetiminden izin alınması sorumluluğu reklamı veren ilgiliye ait olacak olup, Bu hususta taraflar arasında doğabilecek Hukuki anlaşmazlıklarda Belediyemiz muhatap gösterilmeyecektir. Belediyemizin sorumluluk alanı her türlü iklim şartlarında reklam araçlarının çevreye verebileceği zararların önlenmesi için tabela güvenliğinin kontrol edilmesi, estetik görünüm açısından şehrin genel bütünlüğünün korunması konusundaki Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin teknik incelemelerinin yapılması gibi görevlerle sınırlıdır.

f) Konuşlandırılacak sabit reklam araçları ve ATM cihazları yılından daha az süreyi kapsaması halinde, bakım ve tahsis ücretlerinin 31 Aralık 2015 tarihi esas alınarak güne çevrilmek suretiyle hesaplanır. Gelecek yılların ücretleri o yıla ait belirlenecek tarifeden alınır.

g) Bu tarife gereğince ödenecek tahsis, bakım ve kontrol ücretleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen İlan ve Reklam Vergisinin ödenmesine engel değildir. Konulacak her türlü ilan ve reklamlara ait gerekli bildirim ve beyanlar 2464 Sayılı Kanunla belirlenen esaslara göre aynen yürütülür.

h) Belediyemizden izin almaksızın 2 nci madde ile belirlenen yerlere konulan sabit ilan ve reklam araçlarının durumları Belediyemiz Encümeni tarafından değerlendirilir. Belediyemize müracaat etmeden kaçak asılan ilan ve reklam tabelalarının kaldırılmasına karar verilenler, hiçbir ikaza gerek kalmaksızın Belediyemizce kaldırılır.

ı) Araçlar müsaade edilen yerler haricinde hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve devredilemez. Asılmasına müsaade edilen ilan ve reklamın ibaresi değiştirilemez.

i) Araçlar konusunda yapılacak her türlü sigorta masraflarının yükümlülüğü ilgili müracaatçı şahıs/şirket/firmaya ait olacaktır.

j) Araçların tahsis süreleri 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri ile sınırlıdır. Tahsis sürelerinin uzatılması Belediyemiz tasarrufundadır. Belediyemiz Encümenince önceki yıllarda verilmiş izin kararı olan reklam araçlarının Belediyemiz meclisi, encümeni, kent estetik kurulu veya Belediyemizin diğer ilgili birimleri tarafından önceki verilen kararın aksine tabelanın kaldırılması konusunda herhangi bir karar alınmadığı sürece araç sahibi Belediyemiz ilgili birimlerince yeni bir karar alınmaksızın önceki karar geçerli sayılarak Ocak ayı içerisinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’ne müracaat edecek, İlan ve Reklam Beyannamesi verecektir. Tarh olunacak vergiyi kanuni süresi içerisinde ödemek şartı ile tahsis süresinin uzatılması talebinde bulunacaktır. Belediyemiz organlarınca reklam araçlarının kaldırılması konusunda karar alındığı takdirde ise ilgili bu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 10 gün içerisinde tabelasını kaldırmak zorundadır.

II

İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLER İLE, UMUMİ HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE; SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER İLE TİCARİ BİR GAYE İÇİN YER VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNACAK KİŞİLERE, BU YERLERİN TAHSİSİ İLE İLGİLİ ESAS VE USÜLLERİN VE BU KİŞİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR TARİFEDİR.

YASAL DAYANAK:

                     
 

Madde 1-

                     

a) Mülkiyeti belediyemize ait Hobi Bahçesi, Tiyatro salonu ve Mimarsinan parkındaki anfi tiyatroda sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

b) İntifa hakkı Belediyemize ait Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde tanıtım-seminer, miting-genel kurul, konser, sergi ve kermes gibi sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

(a) ve (b) fıkrasında belirtilenler 5393 Sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıkrası 15 nci maddenin (h) fıkrası ile 5216 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin l ve m fıkrası,

hükümleri gereğince hazırlanmış olan iş bu tarife doğrultusunda tahsis ücreti alınır.

TAHSİS ESAS ve USULLERİ:

                     

Madde 2- Birinci maddenin (a) ve (b) fıkraları ile belirlenen yerlerden adlarına tahsis yapılmasını isteyecekler bir dilekçe ile belediyeye başvuracaklardır.

Birinci maddenin:

                     

1-(a) ve (b) fıkrasında sayılan yerler için talepte bulunacakların talepleri doğrultusunda, tahsise müsait yerin bulunması halinde,

Aynı maddenin (a) ve (b) fıkrasındaki yerler için belediyemizin ilgili birimlerinin; tahsisin kabulüne ilişkin verecekleri karar sonucu, ilgililerce iş bu tarife ile belirlenecek tahsis ücretlerinin peşin yatırılması halinde, tahsis işlemi gerçekleşmiş sayılır. Talepleri uygun bulunmayanlar idaremizden herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

                         

TARİFE:

                     

Madde 3- Adlarına tahsis yapılacaklardan aşağıdaki tarifeye göre tahsis ücreti alınır.

             

Tahsis yapılacak yerler

             

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 
                         

A- ) Şehir Tiyatrosu:

                     
 

a) Gündüz (2 saate kadar)

             

450 TL

450 TL

450 TL

 
 

Gündüz (2 saat üzeri)

             

-------

500 TL

500 TL

 
 

b) Akşam (2 saate kadar)

             

-------

550 TL

550 TL

 
 

Akşam (2 saat üzeri)

             

-------

600 TL

600 TL

 
 

c) Tam gün

             

550 TL

700 TL

700 TL

 
                         

B- ) Hobi Bahçesi Ücret Tarifesi

                     
 

1- Karpuzatan Hobi Bahçesi (4 Yıllık)

             

2.000 TL

1.600 TL

1.600 TL

 
 

2- Altınoluk Hobi Bahçesi (5 Yıllık)

             

2.400 TL

2.000 TL

2.000 TL

 
 

3- Beştepeler Hobi Bahçesi (5 Yıllık)

             

2.400 TL

2.000 TL

2.000 TL

 
 

4- Cırgalan Hobi Bahçesi (Yıllık)

             

450 TL

450 TL

450 TL

 
 

5- Selçuklu Hobi Bahçesi (6 Yıllık)

             

3.500 TL

3.100 TL

3.100 TL

 
                         

NOT: Çok yıllık hobi bahçesi tahsislerinde ücret 200 TL'lik aylık taksitler halinde, tahsisi takiben tahsil edilir.

 

         
                         

C- ) Mimarsinan Parkı Anfitiyatro (Günlük):

 

           

380 TL

400 TL

400 TL

 
                         

D- ) Kültür ve Sanat Merkezi (1200 Kişilik Salon)

                   
 

1-Tanıtım ve Seminer

                     
 

a) Gündüz: 08.00-17.00 saatleri arası

             

850 TL

1.000 TL

1.000 TL

 
 

b) Gece: 18.00-24.00 saatleri arası

             

1.250 TL

1.400 TL

1.400 TL

 
 

2- Genel Kurul

                     
 

a) Gündüz: 08.00-17.00 saatleri arası

             

1.750 TL

2.000 TL

2.000 TL

 
 

b) Gece: 18.00-24.00 saatleri arası

             

2.750 TL

3.000 TL

3.000 TL

 
 

3- Konser

                     
 

a) Gündüz: 08.00-17.00 saatleri arası

             

3.500 TL

4.000 TL

4.000 TL

 
 

b) Gece: 18.00-24.00 saatleri arası

             

4.500 TL

5.000 TL

5.000 TL

 
 

4- Sivil Toplum Kuruluşların Bedelsiz Düzenleyecekleri Etkinlikler

               
 

a) Gündüz: 08.00-17.00 saatleri arası

             

125 TL

150 TL

150 TL

 
 

b) Gece: 18.00-24.00 saatleri arası

             

175 TL

200 TL

200 TL

 
                         

III

İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN

BELEDİYEMİZE AİT İŞ MAKİNALARI, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARLA YAPILACAK ÇALIŞMA İLE, DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ

YASAL DAYANAK

                     

Madde 1- Belediyemizin mecburi ve ihtiyari görevleri arasında sayılmayan ve ilgililerin talebi üzerine doğrudan belediyemiz araç, gereç ve ekipmanlarıyla verilecek hizmetler karşılığında; 5216 Sayılı Kanunun 23.maddesinin (m) fıkrasına istinaden, 5393 Sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Kanunun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97 nci maddeleri gereğince hazırlanmış olan iş bu tarifeye göre ücret alınır.

 

TARİFE

                     
 

Madde 2- Yapılacak işler karşılığı alınacak ücretler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

             

İşin Mahiyeti

 

 

     

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 

1- İş Makineleri ile çalışma (Saat ücreti)

           

 

       

a) Riberli dozer (D8 ve ayarında)

             

530 TL

530 TL

530 TL

 

b) Greyder

   

 

       

350 TL

350 TL

350 TL

 

c) Vibrasyonlu silindir

 

 

         

260 TL

260 TL

260 TL

 

d) Beko Loder Kepçe

   

 

       

230 TL

230 TL

230 TL

 

e) Büyük kamyon (20 Tonluk)

             

170 TL

170 TL

170 TL

 

f) Kompresör

 

 

   

 

   

160 TL

160 TL

160 TL

 

g) Küçük kamyon (10 Tonluk)

             

120 TL

120 TL

120 TL

 

h) Arozöz (Beher seferi)

   

 

       

180 TL

180 TL

180 TL

 

ı) Asfalt kesme makinesi (1 mt tül asfalt kesme için)

           

25 TL

25 TL

25 TL

 

i) TIR (Dorseli)

             

370 TL

370 TL

370 TL

 

j) Ekskavatör (180 HP)

             

340 TL

340 TL

340 TL

 

k) 950 Muadili kepçe

             

340 TL

340 TL

340 TL

 
                         

l) Çim kesme makinesi (m²)

         

0,90 TL

1 TL

1 TL

 

m) Şahıs adına ağaç dikilmesi (adet)

         

15 TL

15 TL

15 TL

 

n) Ağaç sökme ve dikme makinesi (saat)

 

           

170 TL

170 TL

170 TL

 
                         

NOT: Çalışma müddetine gidiş- dönüş ve yakıt ücretleri dahildir.

                 
                         

Konkasör ve Kum Ocağından Verilecek Malzeme Bedeli ücret tarifesi:

               

a) Tüvanan kaba malzeme Yükleme idareden (ton)

           

9 TL

9 TL

9 TL

 

b) “ “ “ Yükleme kendinden (ton)

           

8 TL

8 TL

8 TL

 

c) “ ince malzeme Yükleme idareden (ton)

           

9 TL

9 TL

9 TL

 

d) “ “ “ Yükleme kendinden (ton)

           

8 TL

8 TL

8 TL

 

e) Konkasör malzemesi 1-2-3 nolu Yükleme idareden (ton)

         

16 TL

16 TL

16 TL

 

f) “ “ 1 (Bir)’lik Yükleme idareden (ton)

         

16 TL

16 TL

16 TL

 

g) “ “ 2 (iki) “ “

             

16 TL

16 TL

16 TL

 

ğ) By-pass, elek altı malz. Yükleme idareden (ton)

           

9 TL

5 TL

5 TL

 
                         

2- Ekiple yapılan işler:

                     

A-) Yol ve kaldırım bozma ücretleri: (m²)

                     

a) Asfalt yolun bozulması

             

185 TL

190 TL

190 TL

 

b) Stabilize yolun bozulması

             

70 TL

70 TL

70 TL

 

c) Parke yolun veya yaya yolun bozulması

           

130 TL

130 TL

130 TL

 

d) Beton yol ve yaya kaldırımların bozulması

           

145 TL

145 TL

145 TL

 

e) Karo kaplama yolun ve yaya yolunun bozulması

           

165 TL

165 TL

165 TL

 

f) Taş kaplama yolun ve yaya yolunun bozulması

         

240 TL

240 TL

240 TL

 

g) Asfalt Freze Malzemesi (ton) yükleme idareden

           

15 TL

15 TL

15 TL

 
                         
                         

B-) Merdiven aracı

                     

a) Merdiven aracı (1 saat ücreti)54 m. Merdiven şnorkel çıkış

           

1.375 TL

1.500 TL

1.500 TL

 

b) Merdivenli araç “

             

365 TL

400 TL

400 TL

 

c) Kapı açma 1 saat ücreti

             

65 TL

70 TL

70 TL

 

d) Pankart asma indirme 1 adet ücreti (5 m2'ye kadar haftalık tahsis ücreti dahil)

       

255 TL

300 TL

300 TL

 

e) Seyyar merdiven (Ahşap-metal) 1 saat

             

45 TL

50 TL

50 TL

 

C-) Su verme hizmeti (Resmi yerler)

                     

a) Gidiş-dönüş (Her km.)

             

3,50 TL

4 TL

4 TL

 

b) 5 Tonluk araç

             

120 TL

200 TL

200 TL

 

c) 10 Tonluk araç

             

160 TL

300 TL

300 TL

 
                         

D-) Su verme hizmeti (özel yerler)

                     

a) Gidiş dönüş (Her km.)

             

3,50 TL

4 TL

4 TL

 

b) 5 Tonluk araç

             

170 TL

250 TL

250 TL

 

c) 10 Tonluk araç

             

290 TL

350 TL

350 TL

 

d) 1 m³ su (araçsız) fiyatı

         

3,50 TL

5 TL

5 TL

 
                         

E-) Yangın raporu

                     

a) Havai fişek rapor ücreti

             

130 TL

145 TL

145 TL

 
                         

F-) Atık su tahliyesi

                     

a) Motopomp 1 saat ücreti

             

65 TL

75 TL

75 TL

 

b) Dalgıç 1 saat ücreti

             

55 TL

60 TL

60 TL

 

c) İtfaiye pikabı ile çıkış

             

50 TL

55 TL

55 TL

 
                         

G-) Baca Temizleme ücretleri

                     

a) Baca temizleme yetki belgesi

             

2.090 TL

2.300 TL

2.300 TL

 

b) Baca temizleme yetki belgesi (3 yıllık)

         

5.800 TL

6.400 TL

6.400 TL

 

Soba bacası temizleme daire başına

                     

a) Tek kat müstakil konutlar

             

9 TL

10 TL

10 TL

 

b) 1-5 kat arası

             

20 TL

25 TL

25 TL

 

c) 6 kat ve yukarısı

             

30 TL

35 TL

35 TL

 

ç) Tıkalı baca açılması

             

90 TL

100 TL

100 TL

 

d) Tıkalı ve ziftli baca açılması

             

110 TL

120 TL

120 TL

 

e) Ziftli baca

             

75 TL

80 TL

80 TL

 

f) Şönt baca temizliği

             

60 TL

65 TL

65 TL

 

g) Kat kaloriferi bacası

             

70 TL

80 TL

80 TL

 

h) Şömine bacası

             

90 TL

100 TL

100 TL

 

Sıvı ve Katı Yakıtlı Kalorifer Bacaları için

                     

a) Tek kazanlı kalorifer bacaları

             

120 TL

130 TL

130 TL

 

b) Çift kazanlı “ “

             

145 TL

160 TL

160 TL

 

c) Üç “ “ “

             

155 TL

170 TL

170 TL

 

d) Dört “ “ “

             

185 TL

200 TL

200 TL

 

Doğalgazlı Kalorifer Bacaları için

                     

a) 1-5 Kat arası

             

65 TL

70 TL

70 TL

 

b) 6 Kat ve yukarısı için

             

80 TL

90 TL

90 TL

 

Fabrika ve Sanayi Tipi Bacalar için

                     

a) 4000 kalori'ye kadar olan kalorifer bacaları

             

495 TL

540 TL

540 TL

 

b) 6000 kaloriye kadar olan kalorifer bacaları

             

550 TL

600 TL

600 TL

 

c) 6000 kalori üzeri olan kalorifer bacaları

             

600 TL

660 TL

660 TL

 

Sıvı Yakıt Tankları Temizlenmesi için

                     

a) 11-20 Ton arası

             

265 TL

290 TL

290 TL

 

b) 21-30 Ton arası

             

360 TL

400 TL

400 TL

 

c) 31 Ton ve yukarısı için

             

435 TL

480 TL

480 TL

 

Fırın, Lokanta,Kafeterya,Restaurant, Unlu Mamül Üretim yerleri için

               

a) Baca yüksekliği 1 ila 5 m.arası olanlar

             

90 TL

100 TL

100 TL

 

b) Baca yüksekliği 6 ila 10 metre arası olanlar

             

130 TL

145 TL

145 TL

 

c) Baca yüksekliği 11 metreden fazla olanlar

             

165 TL

180 TL

180 TL

 

Sıvı ve Katı Yakıtlı Kalorifer Bacaları için(Resmi Kurumlar)

                 

a) Tek kazanlı kalorifer bacaları

             

80 TL

90 TL

90 TL

 

b) Çift “ “ “

             

120 TL

130 TL

130 TL

 

c) Üç “ “ “

             

135 TL

150 TL

150 TL

 

d) Dört “ “ “

             

150 TL

165 TL

165 TL

 

Doğalgazlı Kalorifer Bacaları için(Resmi Kurumlar)

                   

a) 1-5 Kat arası

             

65 TL

70 TL

70 TL

 

b) 6 kat ve yukarısı için

             

75 TL

80 TL

80 TL

 

İşin Mahiyeti

 

 

     

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 

H-) İskan Muayene

                     

1.Grup (Resmi bina-okul-ibadethane sivil top.kur.)

                   

(yönetmeliğinde hayır kurumu olan) m² aranmaksızın

           

15 TL

16,50 TL

16,50 TL

 

2.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreye kadar

         

0,36 TL/m²

0,40 TL/m²

0,40 TL/m²

 

3.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreden yüksek olan

           

0,44 TL/m²

0,50 TL/m²

0,50 TL/m²

 

4.Grup (Büro ve dükkanlar)

   

 

     

0,88 TL/m²

1 TL/m²

1 TL/m²

 

5.Grup (Tiyatro,spor salonu,kreş,sinema,özel okul,dershane,düğ.sa.,sos.tesis)

   

0,52 TL/m²

0,60 TL/m²

0,60 TL/m²

 

6.Grup (Alış veriş merkezi,iş hanı)

       

1,20 TL/m²

1,35 TL/m²

1,35 TL/m²

 

7.Grup (Sağlık merk.,Depo,Otel,Yurt,otopark)

         

1,60 TL/m²

1,80 TL/m²

1,80 TL/m²

 

8.Grup (Yük.tehli.yer.Akar.,LPG ve CNG ist.)3.000 m²’ye kadar

         

4,75 TL/m²

5,50 TL/m²

5,50 TL/m²

 

9.Grup (Yük.tehli.yer.Akar.,LPG ve CNG ist.) 3.000 m²’yi aşan kıs.için

         

1,80 TL /m²

2 TL /m²

2 TL /m²

 

10.Grup (Brüt alanı 30.000 m²’ye kadar olan sanayi sitesi)(fab.iml.ha.)

         

2,65 TL/m²

3 TL/m²

3 TL/m²

 

11.Grup (Brüt alanı 30.000 m² yi geçen san.sit.,aşan kıs.için) (fab.iml.ha.)

         

1,30 TL/m²

1,50 TL/m²

1,50 TL/m²

 

12.Grup Daha önce yapı kul.iz.bel.almış olup tad.dol.mes.baş.bul.yük.teh.

                 

yer.akar.LPG ve CNG ikm.ist.)3.000 m²’ye kadar

             

2,45 TL/m²

2,70 TL/m²

2,70 TL/m²

 

13.Grup Daha önce yap.kul.iz.bel.almış olup tad.dol.mes.baş.bul.yük.teh.

                 

yer.akar.LPG ve CNG ikm.ist.)3.000 m²’yi aşan kısmı için

           

0,90 TL/m²

1 TL/m²

1 TL/m²

 

14.Grup Açık arazi ve işl. (beton santralleri,açık otopark.vb.) 3.000 m²’ye kadar

       

0,88 TL/m²

1 TL/m²

1 TL/m²

 

15.Grup Açık arazi ve işl. (beton santralleri,açık otopark.vb.) 3.000 m²’den sonra

       

0,22 TL/m²

0,25 TL/m²

0,25 TL/m²

 

16. İkinci tetkik ve takip edilen tetkikler

             

65 TL

70 TL

70 TL

 
                         

I-) İtfaiye İşyeri (Zabıta) Kontrol

                     

a) Sabit ücret (Kapalı alanlarda 0-33 m² )

             

50 TL

55 TL

55 TL

 

b) Sabit ücret (Kapalı alanlarda 33-100 m² )

             

100 TL

110 TL

110 TL

 

c) 500 m² ye kadar Esnaf işyerleri (ticaret, eğlence,oyun,dinlenme,

                 

bekleme yeri,lokanta,büro,fırın,unlu mam.,imlhn.,atölye.) 100 m²’yi aşan her m² için

       

0,40 TL/m²

0,45 TL/m²

0,45 TL/m²

 

d) 500 m² 'den 1000 m² 'ye kadar büyük ticaret yeri (Marketler-Katlı mağazalar-

               

Alışveriş Merkezleri)- İmalathaneler-Atölyeler (üretim-imalat yeri-atölye-

                 

tamirhane servis ve satış yeri) 100 m² 'yi aşan her m² için

           

0,80 TL/m²

0,85 TL/m²

0,85 TL/m²

 

e) 1000m² den büyük Fabrikalar (üretim-imalat yeri-atölye-

                   

tamirhane servis ve satış yeri) 100 m² yi aşan her m² için

           

0,80 TL/m²

0,85 TL/m²

0,85 TL/m²

 

f) Eğitim Spor Kurumları (Özel Okul-Dershane-Kurs-Kreş-

                   

Rehabilitasyon-Spor salonu) 100 m² yi aşan her m² için

           

1,20 TL/m²

1,30 TL/m²

1,30 TL/m²

 

g) Oteller,Moteller,Pansiyonlar,Yurtlar,Kapalı Otoparklar

                   

100 m² yi aşan her m² için

             

1,30 TL/m²

1,40 TL/m²

1,40 TL/m²

 

h) Sağlık Kurumları (Hastane,Sağlık-Tıp-Tedavi Merkezi,

                   

Poliklinik,Muayenehane,Eczane-Optik medikal) 100 m² yi aşan her m² için

         

1,30 TL/m²

1,40 TL/m²

1,40 TL/m²

 

ı) Açık alanlar (2000 m² ye kadar her m² için)

             

1 TL/m²

1,10 TL/m²

1,10 TL/m²

 

i) Açık Alanlar (2000 m² yi aşan her m² için)

             

0,088 TL/m²

0,10 TL/m²

0,10 TL/m²

 

j) Akaryakıt ve LPG-CNG istasyonları- LPG tüp dolum ve depolama

                 

tesisleri 1000 m²’ye kadar sabit ücret

             

1.900 TL

2.000 TL

2.000 TL

 

k) Akaryakıt ve LPG-CNG istasyonları- LPG tüp dolum ve depolama

                 

tesisleri 1000 m² yi aşan her m² için

             

1 TL/m²

1,10 TL/m²

1,10 TL/m²

 

l) Depolar 100 m² yi aşan her m² için

             

0,55 TL/m²

0,60 TL/m²

0,60 TL/m²

 

m) Diğer Kapalı alanlar (banka vs.) 100 m² yi aşan her m² için

           

0,55 TL/m²

0,60 TL/m²

0,60 TL/m²

 

n) İkinci tetkik ve takip eden tetkikler

             

55 TL

60 TL

60 TL

 

o) Resmi bina-okul-ibadethane-hay.kurum.(yönetmeliğinde “Hayır Kurumu”

               

yazılı olan sivil top.kuruluş.) m² aramaksızın

             

15 TL

16 TL

16 TL

 
                         

NOT:

                     

* 100 m² den büyük kapalı alanlarda ilk 100 m² için sabit ücret 110 TL'dir.

                 

* 19.12.2007 tarih, 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hk. yönetmelik hükümleri yürürlüğünden önceki raporlar yeniden düzenlenir ve ücretlendirilir.

* 19.12.2007 tarih, 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hk. yönetmelik hükümleri yürürlüğünden sonra verilen raporların güncellemesi için şahıs ismi, şirket ismi ve faaliyet konusunun değişmemesi şartıyla 2. tetkik ücretiyle yeniden rapor düzenlenir.

İşin Mahiyeti

 

 

     

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 

J-) Eğitim

                     

a)Resmi kurumlara,her ders saati

                     

(45 dk)için (İtfaiye merkezinde eğitim)

             

70 TL

80 TL

80 TL

 

b)Resmi kurumlara,her ders saati

                     

(45 dk)için (yerinde eğitim)

             

100 TL

110 TL

110 TL

 

c) Resmi kurum ve özel kuruluşlarda eğitimde kullanılan sarf

                   

malzemeleri(benzin,mazot,LPG,KKT,köpük vs.)giderleri

           

120 TL

130 TL

130 TL

 

d) Özel sektör her ders saati için(45 dk)

                     

(İtfaiye merkezinde eğitim)

             

90 TL

100 TL

100 TL

 

e) Özel sektör her ders saati için (45 dk)

                     

(yerinde eğitim)

             

160 TL

175 TL

175 TL

 

f) Resmi kurumlar ve eğitim öğretim kurumları için eğitim ve tatbikatlar

         

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

g) Resmi kurum ve özel kuruluşlardaki eğitim ve tatbikatlar için

                 

itfaiye aracı

             

90 TL

100 TL

100 TL

 
                         

NOT: Yerinde verilen eğitimlerde ulaşım kurum ve kuruluşlarca karşılanacaktır.

               
                         

K-) Yangın önleme tedbirleri

                     

a) Çok maksatlı araç 1 saat

             

190 TL

210 TL

210 TL

 

b) Su tanklı araç

             

155 TL

175 TL

175 TL

 

c) Havai fişek gösterisi

             

550 TL

610 TL

610 TL

 

d) Temiz hava sol.cihazı tüp dolumu (1 adet)

             

30 TL

35 TL

35 TL

 
                         

L-) Proje Kontrol

                     

1.Grup (Resmi bina-okul-ibadethane sivil top.kuruluş.)

                   

(yönetmeliğinde hayır kurumu olan) m² aranmaksızın

           

15 TL

16,50 TL

16,50 TL

 

2.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreye kadar

           

0,033 TL/m²

0,040 TL/m²

0,040 TL/m²

 

3.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreden yüksek olan

           

0,040 TL/m²

0,050 TL/m²

0,050 TL/m²

 

4.Grup (Büro ve dükkanlar)

             

0,072 TL/m²

0,080 TL/m²

0,080 TL/m²

 

5.Grup (Tiyatro,spor salonu,kreş,sinema,özel okul,ders.düğ.sal.,sos.tesis)

       

0,050 TL/m²

0,055 TL/m²

0,055 TL/m²

 

6.Grup (Alış veriş merkezi,iş hanı)

             

0,11 TL/m²

0,12 TL/m²

0,12 TL/m²

 

7.Grup (Sağlık merk.,Depo,Otel,Yurt,otopark)

 

           

0,072 TL/m²

0,080 TL/m²

0,080 TL/m²

 

8.Grup (Yüksek tehlikeli yerler Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonları)

                 

3.000 m²’ye kadar (m² aranmaksızın)

             

365 TL

400 TL

400 TL

 

9.Grup (Yüksek tehlikeli yerler Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonları)

                 

3.000 m²’yi aşan kısmı için

             

0,0072 TL/m²

0,0080 TL/m²

0,0080 TL/m²

 

10.Grup (Brüt alanı 30.000 m²’ye kadar olan sanayi sitesi)

                   

(fabrika imalathane)

       

 

   

0,025 TL/m²

0,030 TL/m²

0,030 TL/m²

 

11.Grup (Brüt alanı 30.000 m² yi geçen sanayi sit.aşan kıs.iç.)

                   

(fabrika imalathane)

             

0,25 TL/m²

0,30 TL/m²

0,30 TL/m²

 

12.Grup Açık arazi ve işl. (beton santralleri,açık otopark.vb.) 3.000 m²’ye kadar

       

0,072 TL/m²

0,080 TL/m²

0,080 TL/m²

 

13.Grup Açık arazi ve işl. (beton santralleri,açık otopark.vb.) 3.000 m²’den sonra

       

0,018 TL/m²

0,020 TL/m²

0,020 TL/m²

 
                         

M-) İsteğe Bağlı Denetim Hizmetleri (Kamu Kurumları)

                   

a) 5.000 m² olan binalar için

             

130 TL

140 TL

140 TL

 

b) 5.000-10.000 m² arası

             

200 TL

220 TL

220 TL

 

c) 10.000 m² üzeri

             

265 TL

280 TL

280 TL

 

d) İkinci tetkik ve takip eden tetkikler

             

55 TL

60 TL

60 TL

 
                         

N-) İsteğe Bağlı Denetim Hizmetleri (Özel Kurumlar)

                   

a) 5.000 m² olan binalar için

             

265 TL

275 TL

275 TL

 

b) 5.000-10.000 m² arası

             

400 TL

420 TL

420 TL

 

c) 10.000 m² üzeri

             

530 TL

550 TL

550 TL

 

d) İkinci tetkik ve takip eden tetkikler

             

70 TL

100 TL

100 TL

 
                         

İşin Mahiyeti

 

 

     

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 

3- Mezar ücretleri:

                     

10.07.2004 Tarih ve 5216 say.Büyükşehir Kanunun 3/45 (s) maddesine bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

   
                         

A-) Eski mezarlık mevkii:

                     

a) (A-B-C-D-E-F-G-H-YF-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

                   

-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37- 40-42-44-46-48-52 adalarında yapılı bir mezar.

   

6.000 TL

6.000 TL

6.000 TL

 

b) (A-B-C-D-E-F-G-H-YF-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

                   

-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37- 40-42-44-46-48-52 adalarında topraktan verilecek mezar yeri .

 

5.500 TL

5.500 TL

5.500 TL

 

c) 39-41-43-45-47-49-51-53-55-60-66-68-70-72-74-76 adalarında yapılı mezar

         

5.000 TL

5.000 TL

5.000 TL

 

d) 39-41-43-45-47-49-51-53-55-60-66-68-70-72-74-76 adalarında topraktan mezar yeri.

       

4.500 TL

4.500 TL

4.500 TL

 

e) 50, 57, 59, 61, 78 adalarda yapılı mezar

             

5.000 TL

5.000 TL

5.000 TL

 

f) 50, 57, 59, 61, 78 adalarda topraktan mezar

           

4.500 TL

4.500 TL

4.500 TL

 
                         

B-) Taşlıburun mevkii:

                     

a) Tüm adalarda yapılı mezar

             

3.200 TL

3.200 TL

3.200 TL

 

b) Tüm adalarda topraktan mezar

             

2.700 TL

2.700 TL

2.700 TL

 
                         

C-) Gesi-İldem mezarlığı:

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

             

150 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

 

           

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

 
                         

D-) Argıncık Mezarlığı:

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

 

 

         

150 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

 

 

         

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

 
                         

E-) Anbar Mezarlığı:

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

 

 

         

150 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

             

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

 
                         

F-) Bülbül Pınarı Mezarlığı

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

             

150 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

             

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

 
                         

G-) Gayri Müslim Mezarlığı

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

             

600 TL

600 TL

600 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

 

           

3.000 TL

3.000 TL

3.000 TL

 
                         

4- Cenaze nakli ve defin hizmetleri:

                     

A-) Cenaze nakilleri:

                     

a) İl içi mezarlıklara

             

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

b) İl dışına (km/TL) (KDV dahil)

             

1,25 TL

1 TL

1 TL

 

B-) Defin hizmetleri:

                     

a) Cenaze yıkama

             

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

b) Kefen - Havlu takımı

             

40 TL

40 TL

40 TL

 

c) Tapulu Mezara cenaze nakli için,mezar açma-kapama

           

100 TL

100 TL

100 TL

 

C-) Diğer hizmetler:

                     

a) Mezar tapusu yenileme

 

 

 

       

50 TL

50 TL

50 TL

 

b) Mezar lahit veya üst yapımı

 

           

15 TL

15 TL

15 TL

 

c) Hayrat-Çeşme Yer Ücretleri (1,5 m².)

 

 

                 

1- Şehir mezarlığında

 

 

         

150 TL

150 TL

150 TL

 

2- Anbar, Argıncık, Gesi-İldem, Bülbül Pınarı Mezarlıklarında

         

100 TL

100 TL

100 TL

 

d) Otobüs hizmeti

 

 

                 

1- 0-15 km / 1.otobüs ücretsiz, 2.otobüs (gidiş/dönüş)

 

         

20 TL

20 TL

20 TL

 

2- 15 km ve sonrası / 1.otobüs ücretsiz, 2.otobüs (gidiş/dönüş)

         

50 TL

50 TL

50 TL

 
                         

5- Çevre Sağlığı hizmetleri:

                     
 

G.S.M. Ruhsat Harcı

                     

A-) Basılı Evrak (Matbu evrak ücreti)

           

150 TL

150 TL

150 TL

 

B-) Geçiş yolu izin belgesi hizmet bedeli

           

1.500 TL

1.500 TL

1.500 TL

 

C-) GSM İnceleme Komisyonu ve Geçiş Yolu İzin Belgesi İnceleme Komisyonu Yerinde Tespit Ücreti (sefer başı) 20 km mesafedekiler

   

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

 
 

20 km'den fazlası

             

1.500 TL

1.500 TL

1.500 TL

 
                         

İşin Mahiyeti

 

 

     

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 

6- Sosyal hizmetler:

                     

A-) Özel Etkinlikler İçin Bando ve Mehter takımı: (Günlük) (Resmi Görevler Hariç)

             

a) Büyükşehir Mücavir alanı(Ulaşım dahil)

             

750 TL

800 TL

800 TL

 

b) İlçeler ve köyler(Ulaşım dahil)

             

800 TL

1.000 TL

1.000 TL

 

c) İl Dışı (Ulaşım Hariç)

 

 

         

1.400 TL

1.500 TL

1.500 TL

 
                         

7- Zabıta Hizmetleri:

                     

A-) Özel Servis Araçları İşletme Ruhsat Ücreti :

               

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin f fıkrası: “kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemeyi”, yine aynı kanunun p fıkrası ise “Büyükşehir sınırları içerisindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarını ruhsat vermeyi” Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasına alınmıştır.

Bu çerçevede daha önce Belediyemizden özel izin belgesi alarak taşımacılık yapan gerçek ve tüzel şahısların 2015 yılı içerisinde de bu işi sürdürmek istemeleri halinde;

a) 9 - 17 Kişilik araçlardan

   

 

     

200 TL

200 TL

200 TL

 

b) 18 - 29 Kişilik araçlardan

             

225 TL

225 TL

225 TL

 

c) 30 ve üzeri araçlardan

             

250 TL

250 TL

250 TL

 
                         

B-) Ticaret Sicil Tasdikname Ücreti:

                     

Ticaret Sicil Tasdiknamesinin 29. maddesi uyarınca belediyemize vaki müracaatla; belirtilen adreste Zabıta ekiplerimizce yapılacak inceleme ve denetim sonucu düzenlenerek talep sahiplerine verilecek olan Ticaret Sicil Tasdiknamelerinden 2467/97. maddeleri uyarınca Ticaret Tasdikname ücreti alınır.

a) Ticaret Şirketlerinden

             

220 TL

220 TL

220 TL

 

b) Kooperatiflerden

   

 

       

175 TL

175 TL

175 TL

 

c) Diğerlerinden

             

150 TL

150 TL

150 TL

 

 

                       

C) Hal Kompleksindeki İş Yerleri Yıllık Teminat Miktarı

                   

07.07.2012 tarihinde 28346 sayılı resmi gazetede yayımlanan sebze ve meyve ticareti ve toptancı halleri hakkında yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrasına göre haldeki iş yerlerinden:

 

a) Teminat miktarı

             

6.500 TL

7.000 TL

7.000 TL

 
                         

D-) Kar Motorları İşletme Ruhsat Ücreti :

             

300 TL

300 TL

300 TL

 
                         

8- İmar İle İlgili Hizmetler:

                     

A-) İmar planı pafta ve kopyaları:

                     

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde:59 (a ) ve (e), 2464 Sayılı Kanunun Madde:97, 3194 Sayılı Kanunun madde:8/b hükümleri gereğince;

   

a) 1/1.000 Ölç. Halihazır harita paftası (1 Adet)

             

9 TL

10 TL

10 TL

 

b) 1/5.000 Ölç. Halihazır pafta (1 adet)

 

           

9 TL

10 TL

10 TL

 

c) 1/1.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaysız)

 

           

28 TL

30 TL

30 TL

 

ç) 1/1.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaylı)

 

           

56 TL

60 TL

60 TL

 

d) 1/5.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaysız)

             

28 TL

30 TL

30 TL

 

e) 1/5.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaylı)

             

56 TL

60 TL

60 TL

 

f)1/25.000 Ölç. Nazım İmar Planı (renkli) paftası (bir adet)

           

100 TL

110 TL

110 TL

 

g) İmar planı ve röper krokisinden A4 ebadında fotokopi (onaysız)

         

11 TL

12 TL

12 TL

 

ğ) İmar planı ve röper krokisinden A4 ebadında fotokopi (onaylı)

         

22 TL

25 TL

25 TL

 

h) İmar planından A3 ebadında çekilen fotokopi (onaysız)

           

22 TL

25 TL

25 TL

 

ı) İmar planından A3 ebadında çekilen fotokopi (onaylı)

           

44 TL

50 TL

50 TL

 

i) 1/25000 Ölçekli ofset uydu fotoğrafı (mahalle isimleri yazısız)

         

150 TL

165 TL

165 TL

 

j) Herhangi bir bölgenin uydu fotoğrafı A4 renkli çıktısı(1/25.000 ölç.)

         

11 TL

12 TL

12 TL

 

k) Herhangi bir bölgenin uydu fotoğrafı A3 renkli çıktısı(1/25.000 ölç.)

         

42 TL

45 TL

45 TL

 

l) 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası sayısal (NCZ uzantılı)**

         

334 TL

360 TL

360 TL

 

m) 1/5.000 ölçekli sayısal halihazır pafta (1 Adet NCZ uzantılı)**

         

265 TL

285 TL

285 TL

 

n) 1/1.000 ölçekli sayısal halihazır pafta (1 Adet NCZ uzantılı)**

         

265 TL

285 TL

285 TL

 

o) 1/1.000 ölçekli ortofoto pafta çıktısı

             

400 TL

450 TL

450 TL

 

**Pafta boyutu dışında alınacak verilerde enter plasyon yoluyla fiyat belirlenecektir.

             
                         

NOT: Emniyet Müdürlüğünden, Askeri Birliklerden ve Resmi Kurumlardan gelecek talepler ile öğrencilerin çalışma alanlarını üniversiteden getirecekleri Resmi yazı ile belirlemeleri halinde, sayısal olmayan planları ücretsiz vermeye İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, sayısal pafta taleplerini Büyükşehir Belediye Encümeni vermeye yetkilidir.

                         

İşin Mahiyeti

 

 

     

2014 Yılı Uygulanan

Kom.Kab. Edilen

Mec.Kab. Edilen

 

B-) Yıllık Vize Ücretleri:

                     

5216 Sayılı Kanunun Madde:23 (m) Delaletiyle, 5393 sayılı Kanunun Madde: 59 (a) ve (e) , 2464 sayılı Kanunun Madde: 97 hükümleri gereğince;

   

a) Mühendis ve Mimarların yıllık vizelerinde

             

80 TL

85 TL

85 TL

 

Daha önceki yıllarda vize işlemini yaptırmayanların geçmiş yıllara sari vize ücr. yürürlükte olan tarifeye göre alınır.

       

b) Müteahhitlik yazısı almak için başvurulardan (her bir parsel için)

         

100 TL

110 TL

110 TL

 

c) Sürveyan, usta ve kalfaların yeni kayıtlarından ve yıllık vizelerinden

         

40 TL

45 TL

45 TL

 

d) Zemin etüdü ve jeolojik rapor (Yer mühendislik prj.) hazırlayacak kişi ve kuruluşlardan (bina başına)

   

90 TL

95 TL

95 TL

 
                         

9- Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İlgili Hizmetler:

                     

5393 sayılı Belediye Kanununun Madde: 59 (a) ve (e ), 2464 sayılı Kanunun Madde:97 hükümleri gereğince;

         

a)

Sayısal kent rehberi (binalar hariç)

             

1.000 TL

3.000 TL

3.000 TL

 

b)

Sayısal kent rehberi (binalar dahil)

             

2.000 TL

7.000 TL

7.000 TL

 
                         

Kapı Numaralama Ücreti:

                     

5490 sayılı kanunun 49. maddesi ve adres numaralama yönetmeliğinin 17. maddesi gereği;

a) Müstakil konutlar için

         

10 TL

12 TL

12 TL

 

b) Apartman ve çok katlı mesken binaların her bir bağımsız bölümü için

       

10 TL

12 TL

12 TL

 

c) İşyeri, iş merkezi, alışveriş merkezi vb. binaların her bir bağımsız bölümü için

       

10 TL

12 TL

12 TL

 

d) Otel, motel, pansiyon, hastane, dershane, misafirhane, yurt, okul vb. binaların her biri için

   

10 TL

12 TL

12 TL

 
                         

NOT: Resmi kurumlardan kapı numaralama ücreti alınmaz.

 

 

                     

10- Belediye Otobüsleri ile İlgili Hizmetler:

                     
 

4736-5393-5216-5018 sayılı Kanunların ilgili maddeleri gereği;

                 

A-) Eğitim Kurumları Faaliyetleri:

                     

a) 0-15 km otobüs adedi (gidiş-dönüş/1 saat)

             

2 Bilet

2 Bilet

2 Bilet

 

b) 15-40 km otobüs adedi (gidiş-dönüş/2 saat)

             

4 Bilet

4 Bilet

4 Bilet

 
                         

B-) Sivil Toplum Örgütleri ve Diğer Faaliyetler:

                   

a) 0-15 km otobüs adedi (gidiş-dönüş/2 saat)

             

200 TL

250 TL

250 TL

 

b) 15-40 km otobüs adedi (gidiş-dönüş/3 saat)

             

400 TL

450 TL

450 TL

 

c) Kırık-kayıp akıllı seyehat kartı değişim hizmet bedeli

           

--------

5 TL

5 TL

 
                         

C-) Cenaze Hizmetleri Faaliyeti:

                     

a) 0-15 km/1.otobüs ücretsiz, 2.otobüs (gidiş-dönüş)

           

20 TL

20 TL

20 TL

 

b) 15-40 km/1.otobüs ücretsiz, 2.otobüs (gidiş-dönüş)

           

50 TL

50 TL

50 TL

 
                         
 

NOT: 1-Belirtilen bedeller bahsedilen saat aralığına aittir. Her değişen saat aralığı için ücret yeniden hesaplanır.

       
 

2- Bu hizmetler; Ana toplu ulaşımın aksatılmaması şartıyla verilir. Ancak; 40 km'den sonrasına araç tahsisi yapılamaz.

     
                         

11- Bilgi Edinme Başvuru Ücreti:

                     

Bilgi edinme kanununun 10. maddesine istinaden her sayfa başına

         

10 TL

10 TL

10 TL

 
                         

12- Ulaşım Hizmetleri:

                     

a)

Ticari Taksi İşletme Belgesi Ücreti

             

55 TL

60 TL

60 TL

 
 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 23. md. (n) fıkrası gereğince.

               
                         

YÜRÜRLÜK: 2015 Yılı “Verilecek Hizmetlere İlişkin ÜCRET TARİFESİ” 5393 Sayılı Kanunun 23 'üncü maddesi gereğince 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer. Mezar ücretleri, defin hizmetleri ve kapı numaralama ücretleri KDV’den istisnadır. Belirlenen diğer ücretlerde Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı gelir tarifesinin yukardaki şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

853

Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 21 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

12

 

Kayseri Melikgazi Belediyesi

250.000.000

250.000.000

250.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.870.000

1.870.000

1.870.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

9.354.000

9.354.000

9.354.000

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

,00

,00

,00

 

 

 

11

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

18.630.000

18.630.000

18.630.000

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

33.700.000

33.700.000

33.700.000

 

 

 

25

Basın Yayın ve Halkla İl. Müdürlüğü

1.178.500

1.178.500

1.178.500

 

 

 

31

Fen İşleri Müdürlüğü

82.895.500

82.895.500

82.895.500

 

 

 

32

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

814.000

814.000

814.000

 

 

 

33

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.007.000

2.007.000

2.007.000

 

 

 

34

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.900.00

9.900.00

9.900.00

 

 

 

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

30.000.000

30.000.000

30.000.000

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

18.308.000

18.308.000

18.308.000

 

 

 

37

Plan ve Proje Müdürlüğü

13.134.000

13.134.000

13.134.000

 

 

 

38

Temizlik İşleri Müdürlüğü

20.301.000

20.301.000

20.301.000

 

 

 

40

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.660.000

2.660.000

2.660.000

 

 

 

41

Zabıta Müdürlüğü

3.770.000

3.770.000

3.770.000

 

 

 

43

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1.478.000

1.478.000

1.478.000

 

 

 

 

TOPLAM

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik

Kodlama

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

30.248.500

30.248.500

30.248.500

 

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİM GİD.

4.500.500

4.500.500

4.500.500

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDER.

81.963.000

81.963.000

81.963.000

 

04

FAİZ GİDERLERİ

2.500.000

2.500.000

2.500.000

 

05

CARİ TRANSFERLER

6.523.000

6.523.000

6.523.000

 

06

SERMAYE GİDERLERİ

102.665.000

102.665.000

102.665.000

 

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.600.000

1.600.000

1.600.000

 

09

YEDEK ÖDENEK

20.000.000

20.000.000

20.000.000

 

TOPLAM

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

             

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

 

 

TL

 

Foksiyonel Kodlama

Açıklama

Bş.Bl.Encümen İiçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

97.124.500

97.124.500

97.124.500

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

82.000

82.000

82.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.

4.770.000

4.770.000

4.770.000

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

21.779.000

21.779.000

21.779.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

98.035.500

98.035.500

98.035.500

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.

28.208.000

28.208.000

28.208.000

 

TOPLAM

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 250.000.000 TL olarak bağlanması,

 

 

 

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli I. Düzeyinde İncelendiğinde;

 

 

 

 

 

 

TL

 

Kodu

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

Vergi Gelirleri

67.485.000

67.485.000

67.485.000

 

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.880.000

5.880.000

5.880.000

 

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

28.800.000

28.800.000

28.800.000

 

05

Diğer Gelirler

115.890.000

115.890.000

115.890.000

 

06

Sermaye Gelirleri

32.200.000

32.200.000

32.200.000

 

09

Red ve İadeler (-)

-255.000

-255.000

-255.000

 

Toplam Gelir Bütçesi

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

                 

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Melikgazi Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 250.000.000TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1-Belediyemiz birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (250.000.000) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediyemiz bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (250.000.000) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3–2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile gelir bütçesi ödenek toplamı arasında oluşan 255.000TL’ lik fark gelir bütçesi içerisinde yer alan ve (-) eksi bakiyesi olarak düşünülen red ve iadelerden oluşmaktadır. Bu miktarın gelir bütçesinden düşülmesi halinde gelir ve gider bütçesinin denkliği sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örn.-8),

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20),

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26),

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16- Finansman Programı (Örnek- 28),

 

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9-Gayrimenkul satışlarında ve kat karşılığı yap-işlet-devret anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Üst yönetici tarafından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili hakkındaki kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Üst yönetici tarafından süre uzatılmaz veya uzatılan süre sonun dada ödeme aksatılır veya hiç ödeme yapılmazsa ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, Sözleşmesi fesih edilir. Sözleşmenin feshiyle birlikte yatırılan teminatları irat kayıt edilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonunda başlamak üzere 4’er ay ara ile ve 3 eşit taksitte faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 10- Belediye Gayrimenkullerini 3 seneden az süreyle kiraya verilmesinde, Belediye Encümeni yetkilidir.

 

Madde 11- Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları, diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri ( 5393 SK.15.M. ); 2014 yılında programa alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt ve alt yapı çalışmaları, Sosyal konutlar yapımı, Park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, Temizliği, bakım ve onarım vs. gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

 

Madde 12- İlçenin kalkınması bakımından bütçe gereğince yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere finansmanının devletçe temin edilerek İller bankasına intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere milli banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararı ile borçlanmaya üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 13- Belediye tahsilâtının milli bankalar kanalı ile yaptırılmasına Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 14- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye meclisince gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 15- Harp hali, deprem, sel, heyelan, yangın gibi olağanüstü hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevleri olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere kadrodaki işçilerin yetersizliğinde Üst yöneticinin onayı ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi çalıştırılır ve araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu ödeneğinden karşılanır.

 

Madde 16- Belediye daire müdürlüklerinde çalışan işçilerin mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına, Belediye araçlarını kiraya vermeye Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 17- Toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmak koşulu ile belediye ve müdürlüklerimizde çalışan işçilerin karşılıklı olarak müktesep hakları ile nakledilmelerine Üst yönetici yetkilidir.

 

Madde 18- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları yasasına tabi olan personele yapılacak yemek yardımının, 11.12.1986 tarih ve 19308 nolu resmi gazetede yayımlanan “ Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği “ esaslarına göre yapılmasına ve ödeneğin aktarılmasına belediye encümeni yetkilidir.

 

Madde 19- Belediye lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele 26.09.2011 tarih ve 659 nolu Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan usul ve sınırlar dâhilinde ödenir.

Madde 20-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde 22- İş bu kararname 22 maddeden ibarettir.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu,

Melikgazi Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

854

Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 23 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Kocasinan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

3.575.000,00

3.575.000,00

3.575.000,00

 

 

 

 

03

Sivil Savunma Uzmanlığı

320.000,00

320.000,00

320.000,00

 

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

2.145.000,00

2.145.000,00

2.145.000,00

 

 

 

 

09

Sağlık işleri Md

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

3.110.000,00

3.110.000,00

3.110.000,00

 

 

 

 

11

Makine İkmal ve Bak.On Md

32.900.000,00

32.900.000,00

32.900.000,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

970.000,00

970.000,00

970.000,00

 

 

 

 

24

Hukuk İşleri Md

14.480.000,00

14.480.000,00

14.480.000,00

 

 

 

 

25

Basın Yayın Md

1.235.000,00

1.235.000,00

1.235.000,00

 

 

 

 

30

Fen İşleri Md

60.475.000,00

60.475.000,00

60.475.000,00

 

 

 

 

31

İmar ve Şehircilik Md

2.820.000,00

2.820.000,00

2.820.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

42.100.000,00

42.100.000,00

42.100.000,00

 

 

 

 

33

Park Bahçeler Md

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

 

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

17.070.000,00

17.070.000,00

17.070.000,00

 

 

 

 

35

Veterinerlik Md

1.255.000,00

1.255.000,00

1.255.000,00

 

 

 

 

36

Emlak İstimlak Md

1.305.000,00

1.305.000,00

1.305.000,00

 

 

 

 

37

Zabıta Md

3.330.000,00

3.330.000,00

3.330.000,00

 

 

 

 

38

Çevre Koruma ve Kont. Md.

745.000,00

745.000,00

745.000,00

 

 

 

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

415.000,00

415.000,00

415.000,00

 

 

 

 

40

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2.555.000,00

2.555.000,00

2.555.000,00

 

 

 

 

41

Etüt ve Proje Müdürlüğü

1.025.000,00

1.025.000,00

1.025.000,00

 

 

 

 

42

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

 

 

 

 

43

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

 

44

Mezarlıklar Müdürlüğü

120.000,00

120.000,00

120.000,00

 

 

 

 

45

Plan Proje Müdürlüğü

12.100.000,00

12.100.000,00

12.100.000,00

 

 

 

 

46

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

20.930.851,00

20.930.851,00

20.930.851,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

3.572.000,00

3.572.000,00

3.572.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

92.885.000,00

92.885.000,00

92.885.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

3.968.000,00

3.968.000,00

3.968.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

70.110.000,00

70.110.000,00

70.110.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

15.534.149,00

15.534.149,00

15.534.149,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

 

 

TOPLAM

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

101.820.000,00

101.820.000,00

101.820.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

320.000,00

320.000,00

320.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

3.745.000,00

3.745.000,00

3.745.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

79.675.000,00

79.675.000,00

79.675.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

17.815.000,00

17.815.000,00

17.815.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM

2.820.000,00

2.820.000,00

2.820.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

250.000,00

250.000,00

250.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

23.555.000,00

23.555.000,00

23.555.000,00

 

 

TOPLAM

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 230.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

62.114.000,00

62.114.000,00

62.114.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.374.000,00

4.374.000,00

4.374.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

9.015.000,00

9.015.000,00

9.015.000,00

05

 

Diğer Gelirler

99.034.000,00

99.034.000,00

99.034.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

30.663.000,00

30.663.000,00

30.663.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-200.000,00

-200.000,00

-200.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

230.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Kocasinan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 230.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 230.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 205.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (230.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (205.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen iç borçlanma (30.000.000,00 ¨ borçlanmanın 5.000.000,00 ¨ si geri ödeme olarak gösterilmiştir.), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

Kocasinan Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

855

Talas Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Talas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 25 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

17

 

Kayseri Talas Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

 

1.247.000,00

1.247.000,00

1.247.000,00

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

 

572.000,00

572.000,00

572.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

771.000,00

771.000,00

771.000,00

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

706.000,00

706.000,00

706.000,00

 

 

 

25

Basın ve Halkla İlişiler Müd.

 

1.810.000,00

1.810.000,00

1.810.000,00

 

 

 

30

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

 

4.662.000,00

4.662.000,00

4.662.000,00

 

 

 

31

Fen Hizmetleri Müdürlüğü

 

16.313.000,00

16.313.000,00

16.313.000,00

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürü

 

7.292.000,00

7.292.000,00

7.292.000,00

 

 

 

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

1.642.000,00

1.642.000,00

1.642.000,00

 

 

 

35

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

851.000,00

851.000,00

851.000,00

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

 

7.724.000,00

7.724.000,00

7.724.000,00

 

 

 

37

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

10.824.000,00

10.824.000,00

10.824.000,00

 

 

 

38

Zabıta Müdürlüğü

 

2.013.000,00

2.013.000,00

2.013.000,00

 

 

 

39

Etüt Proje Müdürlüğü

 

1.445.000,00

1.445.000,00

1.445.000,00

 

 

 

42

İşletme Müdürlüğü

 

3.849.000,00

3.849.000,00

3.849.000,00

 

 

 

41

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

 

919.000,00

919.000,00

919.000,00

 

 

 

45

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

609.000,00

609.000,00

609.000,00

 

 

 

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

 

 

 

44

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 

691.000,00

691.000,00

691.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

 

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

10.405.000,00

10.405.000,00

10.405.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

1.530.000,00

1.530.000,00

1.530.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

12.874.849,00

12.874.849,00

12.874.849,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

0,00

0,00

0,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

825.000,00

825.000,00

825.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

32.850.000,00

32.850.000,00

32.850.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

171.151,00

171.151,00

171.151,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

6.344.000,00

6.344.000,00

6.344.000,00

 

 

TOPLAM

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

18.626.000,00

18.626.000,00

18.626.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

2.013.000,00

2.013.000,00

2.013.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

10.824.000,00

10.824.000,00

10.824.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

21.151.000,00

21.151.000,00

21.151.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

12.386.000,00

12.386.000,00

12.386.000,00

 

 

TOPLAM

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 52.500.000,00 TL. olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

 

14.931.000,00

14.931.000,00

14.931.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler

 

3.177.000,00

3.177.000,00

3.177.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar

 

13.520.000,00

13.520.000,00

13.520.000,00

05

 

Diğer Gelirler

 

26.962.000,00

26.962.000,00

26.962.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

6.410.000,00

6.410.000,00

6.410.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

 

0,00

0,00

0,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

 

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Talas Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 65.000.000.00 TL. olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (65.000.000,00) TL. ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (65.000.000,00) TL. olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli-B, (Örnek-15),

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-16)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek -19 )

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ( Örnek – 20 )

10-Gelecek YıllaraYaygınYüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G)Cetveli (Örnek-21)

11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25),

15-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek 26)

16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17-Finansman Programı ( Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ve 1319 sayılı kanunlarda gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerin ise taksitler halinde alınmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilatını ve personel ödemelerini özel ve milli bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belediye teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşından kesilen emekli keseneği, gelir vergisi, sosyal sigortalar primi ile diğer kanuni borçları mali imkansızlıklar sebebi ile kanuni süresinde ödenmemesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 11-Fevkalade haller ile bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin ifasında kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde hariçten mevsimlik-gündelikçi işçi çalıştırmaya, vasıta kiralamaya, Beldeye hizmet eden kamu kuruluşları araçlarının akaryakıtı, personelin fazla mesai ve ibate-iaşelerinin karşılanmasına belediye başkanı yetkili olup böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu fasıl ve maddelere konulan ödeneklerden karşılanır.

Madde 12- Belediye personeline mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya, yetkili sendikayla sözleşme yapmaya, birimler arası işyerlerini değiştirmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediye sınırlarında gerekli görülen yerlerde zabıta karakolları kurulmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 14- Gayrimenkul satışlarında, yap- işlet, yap-işlet-devret ve kat karşılığı anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri üst yönetici tarafından 6183 Sayılı Kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Bununla birlikte tamirat ve imalat niteliğindeki mesleklerin icrası amacıyla, küçük sanayi siteleri için yapılan işyerleri, satış bedelinin en az % 20’sine kadarı peşin, kalan miktarı ise 10 yıl içerisinde ödenmesi şartıyla satılabilir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için 6183 Sayılı yasaya göre vade farkı uygulanır. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Konut ve işyerlerinin satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir.

Madde 15- Banka ATM ve taksi duraklarının 15 yıla kadar yer tahsis veya kiralanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 16- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 17- İmar programının uygulanması, ilçenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 18- Belediye başkanı bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

Madde 19- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tespiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 20- Belediyemiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.

Madde 21- Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçların karşılanması, geçici olarak araç ve personel temin edilebilir. Bu kapsamda mücavir alan dışına sürücüsü ile birlikte cenaze taşıma aracı ve diğer belediye araçlarını görevlendirme hususunda belediye başkanı yetkilidir.

Madde 22-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 23 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24 - Bu kararname hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 24 maddeden ibarettir.

Talas Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

856

Hacılar Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Hacılar Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 27 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

09

 

Kayseri Hacılar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü (Başkanlık)

406.000,00

406.000,00

406.000,00

 

 

 

09

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1.587.000,00

1.587.000,00

1.587.000,00

 

 

 

31

Yazı ve Kararlar Müdürlüğü

272.000,00

272.000,00

272.000,00

 

 

 

32

Mali İşler Müdürlüğü

2.634.000,00

2.634.000,00

2.634.000,00

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

90.000,00

90.000,00

90.000,00

 

 

 

35

Temizlik İşleri Müdürlüğü

376.000,00

376.000,00

376.000,00

 

 

 

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

156.000,00

156.000,00

156.000,00

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

474.000,00

474.000,00

474.000,00

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

4.199.000,00

4.199.000,00

4.199.000,00

 

 

 

41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

415.000,00

415.000,00

415.000,00

 

 

 

44

Park, Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü

290.000,00

290.000,00

290.000,00

 

 

 

53

Yapı Kontrol Müdürlüğü

101.000,00

101.000,00

101.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiştir;

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.289.000,00

2.289.000,00

2.289.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

381.000,00

381.000,00

381.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

968.000,00

968.000,00

968.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

 

 

 

05

 

CARİ TRANSFERLER

1.190.000,00

1.190.000,00

1.190.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.352.000,00

5.352.000,00

5.352.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

20.000,00

20.000,00

20.000,00

08

 

BORÇ VERME

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

800.000,00

800.000,00

800.000,00

 

 

TOPLAM

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.630.000,00

4.630.000,00

4.630.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

90.000,00

90.000,00

90.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

4.754.000,00

4.754.000,00

4.754.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

646.000,00

646.000,00

646.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

704.000,00

704.000,00

704.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

20.000,00

20.000,00

20.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM

156.000,00

156.000,00

156.000,00

 

 

TOPLAM

11.000.000.00

11.000.000.00

11.000.000.00

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

YTL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon

Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

4.050.000,00

4.050.000,00

4.050.000,00

03

 

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

806.000,00

806.000,00

806.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

745.000,00

745.000,00

745.000,00

05

 

Diğer Gelirler

4.094.000,00

4.094.000,00

4.094.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.305.000,00

1.305.000,00

1.305.000,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Hacılar Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Analitik Bütçesinin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 11,000,000.00 TL olarak bağlanması,

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde : 1 Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 11,000.000.00.- Türk Lirası ödenek verilmiştir.

Madde : 2 Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi üzere toplam 11,000.000.00.- Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

Madde : 3 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik kaynaklar karşılık göstermek suretiyle arasında denklik sağlanmıştır.

Madde : 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde : 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde : 6 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’ inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde : 7 Bütçeye aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1 – Bütçe kararnamesi

2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14).

3 – Gelirin Ekonomik sınıflandırması cetveli (B) (Örnek-15)

4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5 – Gelirin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17).

6 – Çok Yıllı Gider Bütcesi Cetveli (Örnek 18)

7 - Fonk. Ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde İzleyen iki yıl Bütce Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8 – Çok Yıllı Gelir Bütcesi Cetveli (Örnek 19)

9 – Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10- Gelecek Yıllar Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)

11- Memur Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22).

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) cetveli (örnek-23). .

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24).

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli(Örnek-25).

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27).

17- Finansman Programı (Örnek-28).

Madde :8 Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde :9 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 9 maddeden ibarettir.

Hacılar Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

857

İncesu Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, İncesu Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 28 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

 

38

 

 

Kayseri İli

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

 

 

10

 

Kayseri İncesu Belediyesi

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

 

 

 

02

Özel Kalem

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

 

 

 

18

Yazı İşl. Müdürlüğü

150.000,00

150.000,00

150.000,00

 

 

 

31

Fen İşl. Müdürlüğü

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

 

 

 

32

Mali Hiz. Müdürlüğü

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

 

 

 

33

Zabıta müdürlüğü

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

 

 

34

Ruhsat ve Den. Müdürlüğü

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

36

Park ve bahçeler Müdürlüğü

400.000,00

400.000,00

400.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

11.250.000,00

 

11.250.000,00

 

11.250.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup,

 

I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.448.000,00

2.448.000,00

2.448.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

410.000,00

410.000,00

410.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

5.806.000,00

5.806.000,00

5.806.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

200.000,00

200.000,00

200.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

91.000,00

91.000,00

91.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.295.000,00

1.295.000,00

1.295.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

0,00

0,00

08

 

BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

 

 

TOPLAM

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

11.250.000,00

11.250000,00

11.250000,00

 

 

TOPLAM

11.250 .000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 11.250.000,00. TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

3.950.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00

03

 

TEŞEBBÜ VE MÜLKİYET GELİRLERİ

521.000,00

521.000,00

521.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

600.000,00

600.000,00

600.000,00

05

 

Diğer Gelirler

4.707.000,00

4.707.000,00

4.707.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.772.000,00

1.772.000,00

1.772.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

-300.000,000

-300.000,00

-300.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

İncesu Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 11.250.000,00.TL olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

Madde 1- Belediye / bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde “ gösterildiği gibi (11.250.000,00) liralık ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (11.250.000,00) olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 – 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur:

  1. Bütçe kararnamesi.
  2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
  3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15)
  4. Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)

5. Gelirlerin Yasal dayanağı Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli ( Örn.8)

8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19)

9. Çok yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek 20)

10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek 21)

11. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli ( örnek 22)

12. İhdas Edilen memur kadrolarının Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

13. İhdas Edilen İşçi kadrolarının Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

15. Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli ( Örnek-26)

16. Ayrıntılı Harcama Programı ( Örnek-27)

17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8: -Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve Beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10-Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır.taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12-Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13-Bütçeye Gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.

Madde 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu kararname hükümlerin üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 15 maddeden ibarettir.

İncesu Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

858

Develi Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Develi Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2014 tarih ve 19 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

07

 

Kayseri Develi Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

480.000,00

480.000,00

480.000,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

215.800,00

215.800,00

215.800,00

 

 

 

 

30

Destek Hizmetleri Md

3.127.650,00

3.127.650,00

3.127.650,00

 

 

 

 

31

Fen İşleri Md

6.059.165,00

6.059.165,00

6.059.165,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

12.025.645,00

12.025.645,00

12.025.645,00

 

 

 

 

33

Temizlik işleri Md

3.356.150,00

3.356.150,00

3.356.150,00

 

 

 

 

34

Zabıta Md

997.450,00

997.450,00

997.450,00

 

 

 

 

35

İmar ve Şehircilik Md

1.616.550,00

1.616.550,00

1.616.550,00

 

 

 

 

37

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

1.185.150,00

1.185.150,00

1.185.150,00

 

 

 

 

40

Strateji Geliştirme Md

132.650,00

132.650,00

132.650,00

 

 

 

 

41

Kültür ve Sosyal İşler Md

754.900,00

754.900,00

754.900,00

 

 

 

 

42

Park Bahçeler Md

3.040.890,00

3.040.890,00

3.040.890,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.755.840,00

3.755.840,00

3.755.840,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

545.715,00

545.715,00

545.715,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

11.921.000,00

11.921.000,00

11.921.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

225.000,00

225.000,00

225.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

8.122.445,00

8.122.445,00

8.122.445,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.430.000,00

5.430.000,00

5.430.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

 

 

TOPLAM

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

14.047.245,00

14.047.245,00

14.047.245,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

997.450,00

997.450,00

997.450,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

9.186.815,00

9.186.815,00

9.186.815,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.356.150,00

3.356.150,00

3.356.150,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.616.550,00

1.616.550,00

1.616.550,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

3.795.790,00

3.795.790,00

3.795.790,00

 

 

TOPLAM

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 33.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

4.200.500,00

4.200.500,00

4.200.500,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

779.500,00

779.500,00

779.500,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

700.000,00

700.000,00

700.000,00

05

 

Diğer Gelirler

21.820.000,00

21.820.000,00

21.820.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

 

Develi Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 33.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 33.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 33.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (33.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (33.000.000,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

Develi Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

859

Bünyan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Bünyan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2014 tarih ve 16 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Bünyan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

362.306,05

291.770,67

291.770,67

 

 

 

 

31

Başkanlık Encümen

4.125.412,23

4.074.626,39

4.074.626,39

 

 

 

 

32

Fen İşleri Müdürlüğü

12.155.427,31

11.877.558,96

11.877.558,96

 

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürlüğü

7.657.343,42

8.056.532,99

8.056.532,99

 

 

 

 

34

Park Bahçeler ve Mezarlıklar Müd.

815.954,14

815.954,14

815.954,14

 

 

 

 

36

Zabıta Müdürlüğü

2.574.313,85

2.574.313,85

2.574.313,85

 

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Müd.

1.274.543,00

1.274.543,00

1.274.543,00

 

 

 

 

39

Temizlik İşleri Müd.

254.300,00

254.300,00

254.300,00

 

 

 

 

40

Destek Hizmetleri Müd.

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

41

Bilgi İşlem Müd.

254.300,00

254.300,00

254.300,00

 

 

 

 

42

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.

224.300,00

224.300,00

224.300,00

 

 

 

 

43

Etüt Proje Müd.

288.900,00

288.900,00

288.900,00

 

 

 

 

44

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

45

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

4.300,00

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

4.382.448,78

1.680.000,00

1.680.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

511.964,82

511.964,82

511.964,82

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

9.315.934,27

11.566.245,48

11.566.245,48

04

 

FAİZ GİDERLERİ

24.878,30

24.878,30

24.878,30

05

 

CARİ TRANSFERLER

4.865.762,01

4.865.762,01

4.865.762,01

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.351.149,39

5.351.149,39

5.351.149,39

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

2.547.862,43

3.000.000,00

3.000.000,00

 

 

TOPLAM

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

 

 

TOPLAM

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 30.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

3.185.530,77

3.185.530,77

3.185.530,77

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

626.509,12

626.509,12

626.509,12

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

7.680.000,00

7.680.000,00

7.680.000,00

05

 

Diğer Gelirler

15.405.023,21

15.405.023,21

15.405.023,21

06

 

Sermaye Gelirleri

3.114.277,18

3.114.277,18

3.114.277,18

08

 

Alacaklardan Tahsilat

18.659,72

18.659,72

18.659,72

09

 

Red ve İadeler ( - )

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Bünyan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 30.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 30.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 30.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2014 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (30.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (30.000.000,00) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (……………………), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Bünyan Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

860

Pınarbaşı Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Pınarbaşı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2014 tarih ve 30 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

14

 

Kayseri Pınarbaşı Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

353.000,00

353.000,00

353.000,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

62.000,00

62.000,00

62.000,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3.781.000,00

3.781.000,00

3.781.000,00

 

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

455.000,00

455.000,00

455.000,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

13.349.000,00

13.349.000,00

13.349.000,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

389.000,00

389.000,00

389.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

8.336.000,00

8.336.000,00

8.336.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

500.000,00

500.000,00

500.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

280.000,00

280.000,00

280.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.295.000,00

5.295.000,00

5.295.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.196.000,00

4.196.000,00

4.196.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

455.000,00

455.000,00

455.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

13.349.000,00

13.349.000,00

13.349.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

 

 

 

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 18.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.512.967,61

1.512.967,61

1.512.967,61

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.207.038,97

1.207.038,97

1.207.038,97

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

2.250,00

2.250,00

2.250,00

05

 

Diğer Gelirler

15.277.743,42

15.277.743,42

15.277.743,42

06

 

Sermaye Gelirleri

 

 

 

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Pınarbaşı Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 18.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 18.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 18.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (18.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (18.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (……… ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2014 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Pınarbaşı Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

861

Tomarza Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Tomarza Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2014 tarih ve 17 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

18

 

Kayseri Tomarza Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

297.890,00

297.890,00

297.890,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

459.095,00

459.095,00

459.095,00

 

 

 

 

32

Mali İşler Müdürlüğü

4.654.126,00

4.879.126,00

4.879.126,00

 

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

357.600,00

357.600,00

357.600,00

 

 

 

 

35

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

1.390.495,00

1.390.495,00

1.390.495,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

6.788.279,00

7.063.279,00

7.063.279,00

 

 

 

 

53

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

552.515,00

552.515,00

552.515,00

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

500.000,00

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.720.781,00

1.495.781,00

1.495.781,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

209.000,00

209.000,00

209.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

5.576.350,00

6.076.350,00

6.076.350,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

200.000,00

200.000,00

200.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

3.622.265,00

3.622.265,00

3.622.265,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

2.671.604,00

2.671.604,00

2.671.604,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

500.000,00

725.000,00

725.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

500.000,00

0

0

 

 

TOPLAM

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

5.963.626,00

6.188.626,00

6.188.626,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

357.600,00

357.600,00

357.600,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

6.788.279,00

7.063.279,00

7.063.279,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.390.495,00

1.390.495,00

1.390.495,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

500.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 15.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kod u

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

335.280.00

335.280.00

335.280.00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

266.750,00

266.750,00

266.750,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

885.500,00

885.500,00

885.500,00

05

 

Diğer Gelirler

12.137.470,00

12.137.470,00

12.137.470,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.375.000,00

1.375.000,00

1.375.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Tomarza Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 15.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 15.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 15.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere ,gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlası Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Meclis ce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9- Vergi,resim,harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ayılı belediye gelirler kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

 

Madde 10- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tesbit edilir.

 

Madde 11- Belediye ve bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılması ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 12- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

 

Madde 13- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis, meskenleri ve tarım arazilerini işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere,geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tesbiti Belediye Encümenince yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesinede Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 14- Belediye menkullerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- 2464 Belediye Gelirleri kanununun 16.maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15.maddesi,5281 sayılı kanunun 16.maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşi taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir,hükmünü içermektedir.Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan ve reklam vergisi yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır.

 

Madde 16- Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,şartlı bağışları,kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları,bankadaki nakit paraları,diğer kurumlar neznindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri (5393 Sk. 15.M.); 2015 yılında proğrama alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt, park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması,temizliği,bakım ve onarım vs gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

 

Madde 17- Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 18- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olup, iş bu kararname 18 maddeden ibarettir.

 

Tomarza Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

862

Yeşilhisar Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Yeşilhisar Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2014 tarih ve 15 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

20

 

Kayseri Yeşilhisar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

353.000,00

353.000,00

353.000,00

 

 

 

 

31

Yazı İşleri Md

279.000,00

279.000,00

279.000,00

 

 

 

 

32

Zabıta Md

288.000,00

288.000,00

288.000,00

 

 

 

 

34

Mali Hizmetler Md

1.787.000,00

1.372.000,00

1.372.000,00

 

 

 

 

39

Fen İşleri Md

6.189.000,00

5.604.000,00

5.604.000,00

 

 

 

 

43

Şu İşleri Md.

61.000,00

61.000,00

61.000,00

 

 

 

 

45

Veterinerlik Md

43.000,00

43.000,00

43.000,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.980.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

429.000,00

429.000,00

429.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

3.421.000,00

3.186.000,00

3.186.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

113.000,00

113.000,00

113.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

302.000,00

302.000,00

302.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.540.000,00

1.190.000,00

1.190.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.215.000,00

800.000,00

800.000,00

 

 

TOPLAM

9.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile düzeltilerek yeniden belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.330.000,00

3.915.000,00

3.915.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

 

 

 

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

 

 

 

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

4.670.000,00

4.085.000,00

4.085.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 8.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

866.363,00

866.363,00

866.363,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.365.014,00

965.014,00

965.014,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.225.495,00

1.225.495,00

1.225.495,00

05

 

Diğer Gelirler

5.543.128,00

4.943.128,00

4.943.128,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

 

 

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

9.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Yeşilhisar Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 8.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 8.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 8.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (8.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (8.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2014 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Yeşilhisar Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

863

Sarıoğlan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Sarıoğlan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2014 tarih ve 31 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

0

0

0

 

 

 

 

03

Sivil Savunma Uzmanlığı

0

0

0

 

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

0

 

0

0

 

 

 

 

09

Sağlık işleri Md

0

0

0

 

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

0

0

0

 

 

 

 

11

Makine İkmal ve Bak.On Md

0

0

0

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

4.500.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

 

 

 

 

24

Hukuk İşleri Md

0

0

0

 

 

 

 

25

Basın Yayın Md

0

0

0

 

 

 

 

30

Fen İşleri Md

11.400.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

 

 

 

 

31

İmar ve Şehircilik Md

0

0

0

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

 

 

 

 

33

Park Bahçeler Md

0

0

0

 

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

0

0

0

 

 

 

 

35

Veterinerlik Md

0

0

0

 

 

 

 

36

Emlak İstimlak Md

0

0

0

 

 

 

 

37

Zabıta Md

0

0

0

 

 

 

 

38

Çevre Koruma ve Kont. Md.

0

0

0

 

 

 

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

0

0

0

 

 

 

 

 

TOPLAM

20.900.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.250.500,00

807.000,00

807.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

183.000,00

183.000,00

183.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

12.403.500,00

9.699.000,00

9.699.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

400.000,00

400.000,00

400.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

3.815.000,00

2.815.000,00

2.815.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.396.000,00

1.396.000,00

1.396.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0

0

0

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.452.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

 

 

TOPLAM

20.900.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

9.500.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

0

0

0

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

0

0

0

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

0

0

0

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

11.400.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

0

0

0

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

0

0

0

 

 

TOPLAM

20.900.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 17.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.802.264,00

1.802.264,00

1.802.264,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6.475.552,00

3.475.552,00

3.475.552,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

965.823,00

965.823,00

965.823,00

05

 

Diğer Gelirler

8.642.306,00

7.742.306,00

7.742.306,00

06

 

Sermaye Gelirleri

3.027.267,00

3.027.267,00

3.027.267,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-13.212,00

-13.212,00

-13.212,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

20.900.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Sarıoğlan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 17.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 17.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 17.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2014 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (17.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (17.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Sarıoğlan Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

864

Sarız Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Sarız Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2014 tarih ve 32 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

16

 

Kayseri Sarız Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.032,074

640.048,00

640.048,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

104,912

104,912

104,912

 

 

 

 

31

Fen İşleri Md

2.046,400

2.094,554,00

2.094,554,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

1.816,614

1.160,486,00

1.160,486,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

5.000.000

4.000.000

4.000.000

                                     

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

981.226,00

359.000,00

359.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

434.716,00

230.690,00

230.690,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1,926.732,00

2.061.732,00

2.061.732,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

40.000,00

40.000,00

40.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

174.344,00

154.344,00

154.344,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

957,294,00

820,448,00

820,448,00

07

 

YEDEK ÖDENEK

485.688,00

333.786,00

333.786,00

09

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.921.526,00

1.571.660,00

1.571.660,00

02

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.046.400,00

2.094.554,00

2.094.554,00

03

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

321.140,00

 

 

04

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

225.246,00

 

 

05

 

YEDEK ÖDENEK

485.688,00

333.786,00

333.786,00

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 4.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

264.044,00

216.044,00

216.044,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

212.989,00

155.070,00

155.070,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

562.607,00

400.607,00

400.607,00

05

 

Diğer Gelirler

3.610.483,00

3.024.897,00

3.024.897,00

06

 

Sermaye Gelirleri

349.877,00

203.382,00

203.382,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

 

Sarız Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 4.000.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 4.000.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 4.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (4.000.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (4.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu ( ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

Sarız Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

865

Yahyalı Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Yahyalı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2014 tarih ve 14 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

19

 

Kayseri Yahyalı Belediyesi

14.830.900,00

14.830.900,00

14.830.900,00

 

 

 

2

Özel Kalem Müdürlüğü

1.479.450,00

1.479.450,00

1.479.450,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

292.550,00

292.550,00

292.550,00

 

 

 

30

Fen İşleri Md

6.179.050,00

6.179.050,00

6.179.050,00

 

 

 

31

Mali Hizmetler Md

1.903.875,00

1.903.875,00

1.903.875,00

 

 

 

33

Güçsüzlere Yardım ve (Mezarlık Hizmetleri )

24.450,00

24.450,00

24.450,00

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

1.852.050,00

1.852.050,00

1.852.050,00

 

 

 

36

Zabıta Md

750.355,00

750.355,00

750.355,00

 

 

 

38

İmar ve Şehircilik Md

2.072.810,00

2.072.810,00

2.072.810,00

 

 

 

39

İnsan Kaynakları Md.

65.310,00

65.310,00

65.310,00

 

 

 

40

Basın Yayın Md

211.000,00

211.000,00

211.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

14.830.900,00

14.830.900,00

14.830.900,00

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.319.210,00

2.826.210,00

2.826.210,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

387.430,00

380.430,00

380.430,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6.066.610,00

6.490.610,00

6.490.610,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

300.000,00

300.000,00

300.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

563.600,00

563.600,00

563.600,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

2.884.050,00

2.884.050,00

2.884.050,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.310.000,00

1.386.000,00

1.386.000,00

 

 

TOPLAM

14.830.900,00

14.830.900,00

14.830.900,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.741.185,00

3.741.185,00

3.741.185,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

750.355,00

750.355,00

750.355,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

211.000,00

211.000,00

211.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.852.050,00

1.852.050,00

1.852.050,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

8.251.860,00

8.251.860,00

8.251.860,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

24.450,00

24.450,00

24.450,00

 

 

TOPLAM

14.830.900,00

14.830.900,00

14.830.900,00

Toplam Gider Bütçesinin 14.830.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

1.476.850,00

1.476.850,00

1.476.850,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.065.500,00

1.065.500,00

1.065.500,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

1.155.000,00

1.155.000,00

1.155.000,00

05

 

Diğer Gelirler

10.538.550,00

10.538.550,00

10.538.550,00

06

 

Sermaye Gelirleri

595.000,00

595.000,00

595.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

14.830.900,00

14.830.900,00

14.830.900,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Yahyalı Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 14.830.900,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 14.830.900,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 14.830.900,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (14.830.900,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (14.830.900,00 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 9 maddeden ibarettir.

 

Yahyalı Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

866

Felahiye Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Felahiye Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 15.11.2014 tarih ve 29 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

08

 

Kayseri Felahiye Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

454.440,00

454.440,00

454.440,00

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

1.233.568,00

632.911,00

632.911,00

 

 

 

 

30

İmar ve Fen Hizmetleri Müdürlüğü

1.772.760,00

2.373.407,00

2.373.407,00

 

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri

489.242,00

489.242,00

489.242,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

3.950.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.237.521,00

425.778,00

425.778,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

228.501,00

228.501,00

228.501,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.755.764,00

1.755.764,00

1.755.764,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

63.000,00

63.000,00

63.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

74.042,00

74.042,00

74.042,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

195.500,00

1.007.243,00

1.007.243,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

43.670,00

43.670,00

43.670,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

352.002,00

352.002,00

352.002,00

 

 

TOPLAM

3.950.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.856.470,00

1.044.727,00

1.044.727,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

3.120,00

3.120,00

3.120,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

15.000,00

15.000,00

15.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

580.163,00

580.163,00

580.163,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

349.591,00

349.591,00

349.591,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

924.611,00

1.736.354,00

1.736.354,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

25.725,00

25.725,00

25.725,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

122.330,00

122.330,00

122.330,00

09

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

28.891,00

28.891,00

28.891,00

10

 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

44.099,00

44.099,00

44.099,00

 

 

TOPLAM

3.950.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 3.950,000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

322.662,00

322.662,00

322.662,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

274.911,00

274.911,00

274.911,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

566.776,00

566.776,00

566.776,00

05

 

Diğer Gelirler

2.754.648,00

2.754.648,00

2.754.648,00

06

 

Sermaye Gelirleri

31.000,00

31.000,00

31.000,00

08

 

Alacaklardan Tahsilat

3,00

3,00

3,00

09

 

Red ve İadeler (-)

0

0

0

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

3.950.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Felahiye Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 3.950.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 3.950,000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 3.950,000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (3.950,000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (3.950,000,00 ¨) karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Felahiye Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

867

Akkışla Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Akkışla Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 14.11.2014 tarih ve 18 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

05

 

Kayseri Akkışla Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.649.284,00

1.636.924,00

1.636.924,00

 

 

 

 

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

--

---

---

 

 

 

 

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

129.500,00

154.860,00

154.860,00

 

 

 

 

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

35.000,00

35.000,00

35.000,00

 

 

 

 

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

--

---

---

 

 

 

 

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.062.004,00

673.216,00

673.216,00

 

 

 

 

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

---

---

---

 

 

 

 

08

DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

---

---

---

 

 

 

 

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

---

---

---

 

 

 

 

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYALYARDIM HİZNMETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

2.875.788

2.500.000

2.500.000

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

843.000,00

385.000,00

385.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

156.002,00

49.002,00

49.002,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.152.832,00

1.395.480,00

1.395.480,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

70.000,00

50.000,00

50.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

18.951,00

34.591,00

34.591,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

435.003,00

335.927,00

335.927,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

200.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

TOPLAM

2.875.788,00

2.500.000,00

2.500.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.649.284,00

1.798.924,00

1.798.924,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

-

-

-

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

129.500,00

78.360,00

78.360,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

35.000,00

35.000,00

35.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

 

 

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.062.004,00

587.716,00

587.716,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

 

 

 

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

2.875.788,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 2.500.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

 

 

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

105.450,00

105.450,00

105.450,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

174.000,00

113.834,00

113.834,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

330.050,00

215.660,00

215.660,00

05

 

Diğer Gelirler

2.031.278,00

1.830.056,00

1.830.056,00

06

 

Sermaye Gelirleri

235.000,00

235.000,00

235.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

10,00

 

 

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

------

-------

-------

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

2.875.788,00

2.500.000,00

2.500.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Akkışla Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 2.500.000,00 ¨ olarak bağlanması,

 

2014 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 2.500.000,00 ¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 2.500.000.000,00 ¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (2.500.000,00 ¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (2.500.000.000,00 ¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2015 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Akkışla Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

868

Özvatan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerince hazırlanan, Özvatan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.11.2014 tarih ve 33 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

13

 

Kayseri Özvatan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

3.271.869,00

3.228.675,00

3.228.675,00

 

 

 

 

31

Başkanlık Hizmetleri

247.020,00

279.214,00

279.214,00

 

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

1.251.111,00

992.111,00

992.111,00

 

 

 

 

 

TOPLAM

4.770.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

                                     

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

704.920,00

617.000,00

617.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

94.512,00

94.512,00

94.512,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.394.620,00

2.059.041,00

2.059.041,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

150.000,00

200.000,00

200.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

743.884,00

793.884,00

793.884,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

91.564,00

285.563,00

285.563,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

0

0

0

09

 

YEDEK ÖDENEK

1.590.500,00

450.000,00

450.000,00

 

 

TOPLAM

4.770.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzeltilerek düzenlenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen yedek ödeneğin bütçe gelirleri toplamının % 10 unu aşamaz ve en az % 5 olarak belirlenir hükmü gözetilerek Yedek Ödenek yukarıdaki şekli ile belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.809.724,00

1.546.725,00

1.546.725,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

0

0

0

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

63.700,00

61.700,00

61.700,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

0

0

0

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

0

0

0

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.896.576,00

2.891.575,00

2.891.575,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

0

0

0

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

0

0

0

 

 

TOPLAM

4.770.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 4.500.000,00¨ olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

140.350,00

140.350,00

140.350,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

661.050,00

661.050,00

661.050,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

250.050,00

250.050,00

250.050,00

05

 

Diğer Gelirler

2.948.550,00

2.678.550,00

2.678.550,00

06

 

Sermaye Gelirleri

770.000,00

770.000,00

770.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

0

0

0

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0

0

0

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

4.770.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

 

 

Özvatan Belediyesinin 2015 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 4.500.000,00¨ olarak bağlanması,

 

2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 4.500.000,00¨ ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 4.500.000,00¨ olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (4.500.000,00¨), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (4.500.000,00¨) ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterilen likidite durumu (0 ¨), karşılık gösterilerek bütçe denkliğinin sağlandığı,

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16)

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17)

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

 

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2014 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

 

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

 

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

 

Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

Madde 17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

 

Madde 18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

 

Madde 19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

 

Madde 20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

 

Madde 21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibarettir.

 

Özvatan Belediyesi’nce 2015 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

869

İncesu Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 2.000.000TL ek bütçe yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 2.000.000 TL ek bütçe yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.11.2014 tarih ve 12 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanununun 14. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince, İncesu Belediyesinin 2014 yılı Bütçesi 9.800.00,00TL olup, 2014 Yılı Ekim sonu harcaması 8.555.422,22TL gerçekleşmiştir. İncesu Belediyesinin 2014 Yılı bütçesine 2.000.000TL Ek Bütçe yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

870

Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Seyrani Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Konut alanı, Cami alanı, Yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı alanda Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.11.2014 tarih ve 353 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi; günümüzde kent makraformunun yeni ulaşım arterleri, alt yapı yatırımları, sosyal ve fiziksel planlama süreçleriyle biçimlendiğini, Seyrani Mahallesinin Kocasinan İlçesinin makroformunu yeniden biçimlendirmek ve erişilebilirliğin artırılmasını sağlamak adına çalışmaları başlatılan Ortayol projesi güzergahında üzerinde yer aldığını; ancak uygulama imar planları ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde, bölgede sosyal ve teknik altyapının yetersiz olduğunun, ruhsatsız ve riskli yapıların bulunduğunun tespit edildiği ve mevcut imar planları ile herhangi bir iyileştirmenin yapılamayacağının öngörüldüğünü belirtmişlerdir.

Kocasinan Belediyesi gecekondu alanlarının düzenli konut alanlarına dönüştürülmesi, bölgenin yeniden canlandırılması ile yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini; bu kapsamda ekonomik, fiziksel, çevresel koşullarda kalıcı çözümlerin sağlanması amacıyla Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen Seyrani Mahallesinde sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30L, 30M, 31L,31M Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, konut+ticaret alanı (TİCK), ticaret alanı, eğitim tesisi alanları, ibadet alanları, sosyal tesis alanları, belediye hizmet alanı, spor tesisi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması hususundaki (NİP-3311,8 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

871

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait 8600 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 8600 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.11.2014 tarih ve 354 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan küçük sanayi sitesi(KSS) alanı olarak planlı yerin, Milli Emlak Müdürlüğü’nün uygun görüşüne istinaden, eğitim tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, küçük sanayi sitesi (KSS) alanı olarak planlı yerin, eğitim alanı olarak planlanması yönündeki(NİP-2813,4 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

872

Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.11.2014 tarih ve 355 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesinde, Avize sokak ile organize bölge 29. sokak arasında kalan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, 25 metre genişliğinde yol planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 25 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-6881 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

873

Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı olan 4953 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı olan 4953 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.11.2014 tarih ve 356 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, park alanı olarak planlı yerin bir kısmına, yeşil alanların sulanması amacıyla, yer altı su deposu alanı planlanması istenmektedir.

1/1000 ölçekli 30L-IVd uygulama imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c ve 7/p maddelerine istinaden yer altı su deposu alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,25 plan işlem numaralı) tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

874

Bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için gereken kuranglezlerin yapılanma şartları ile çatı saçağı ve engelli rampası gibi alanların ne şekilde yapılabileceği ilke kararı oluşturulması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle nizam şeklinde planlı alanlardaki yapılara ait bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için gereken kuranglezlerin yapılanma şartları ile çatı saçağı ve engelli rampası gibi alanların ne şekilde yapılabileceği hususlarında Kayseri İl bütününde geçerli olacak ilke kararı oluşturulması talebi hususunda hazırlanan 13.11.2014 tarih ve 357 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Bahçesiz Kütle Nizam olarak planlanmış alanlarda, bodrum katlarda yapılacak müştemilatların havalandırılması için uygulanacak kuranglezlerin yapılanma şartları ile engelli rampası ve çatı saçağı hususları değerlendirilmiş olup belirsizliklerin giderilmesine yönelik Belediyemiz sınırlarında geçerli olmak üzere İlke Kararı oluşturulmuştur.

Alınan ilke kararı bahçesiz kütle nizam şeklinde planlanan parsellerde geçerli olup aşağıda açıklanmıştır.

Bahçesiz Kütle Nizam Şeklinde Planlanan Parsellerde:

- Kamusal alanlara engel olmamak kaydıyla; Bodrum katlarda yapılacak zorunlu müştemilatlardan kazan dairesi, jeneratör odası, hidrofor odası vb. mekanların havalandırılmaları için mekanik projede oluşacak zorunluluk durumlarında cephe uzunluğunun 1/5 oranında ve bulunduğu cepheden 125 cm'i geçmeyecek şekilde kuranglez yapılabilir. Yapılacak kuranglezler tretuvar kotunu aşacak şekilde inşa edilemez.

- Kamusal alanlara engel olmamak kaydıyla; Engelli rampası veya mekanik engelli platformu için projenin gerektirdiği kadar alanın kütle parsel sınırı dışında kullandırılmasında Belediyesi yetkilidir.

- Çatı saçağı 50 cm'e kadar yapılabilir.

Yukarıda tespit edilen hususların uygulamada karşılaşılan sorunları gidereceği kanaatine varıldığından ilke kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

875

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1030 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.11.2014 tarih ve 358 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı 1030 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın ibadet yeri alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen plan değişikliğine ilişkin Talas Belediyesi 10.11.2014 tarih, 144 sayılı ikinci yazısı ile, Talas İlçe Müftülüğü'nün 07.11.2014 tarih, 623 sayılı yazısına istinaden 1030 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın kuzey doğusunda dini tesis alanı olarak planlı 693 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın belediye hizmet alanı olarak planlanmasını talep etmiştir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı olarak planlı yerin ibadet yeri alanı olarak, dini tesis alanı olarak planlı yerin ise belediye hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2780,17 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

20.11.2014

 

 

 

 

876

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 13.11.2014 tarih ve 359 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi 03.11.2014 tarihli kararlarından,

357 sayılı kararı ile, Becen Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerdeki imar adasının kadastro durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3051,4 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı,

358 sayılı kararı ile Tavlusun Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu ticaret alanı olarak planlı yerin kuzeyinde 19 araçlık otopark alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak Melikgazi Belediyesi Meclis Kararında 11104 ada 4 parsel olarak ifade edilen parsel numarasının yanlışlıkla 4 olarak yazıldığı anlaşıldığından, parsel numarasının 2 olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 11104 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın kuzey kısmında yapılan (UİP-6029,1plan işlem numaralı) tadilat talebinin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 357 ve 358 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.