T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

95

Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin hazırlanan yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 05 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Oto Kiralama işi yapan iş yerlerinin Yönetmeliği bulunmadığından dolayı ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Zabıta Daire Başkanlığınca hazırlanan Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

96

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev Sorumluluk ve Çalışma esaslarına ilişkin yeniden hazırlanan yönetmeliğin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 6 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

97

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Personel Servis Araçları Yönetmeliği’nin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “ Personel Servis Araçları Yönetmeliğinin” onaylanması talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 07 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliğinin” ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

98

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmeliğinin incelenmesi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 08 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmeliğin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

99

Talas Belediyesi’nin, Harman ve Yukarı Mahallelerinde bulunan bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman ve Yukarı Mahallelerinde bulunan bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 09 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi 1444 ada civarında bulunan;

a-İmar Planında 7 metrelik yol olarak planlı yola reyhan sokak isminin verilmesi talebi Reşadiye Mahallesinde aynı isimli bir sokak bulunduğundan, adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 14. maddesi gereği talebin reddinin uygun olacağı,

b- İmar Planında 10 metrelik yol olarak planlı yola “Ehlibeyit sokak” isminin verilmesinin uygun olduğu,

Yine Talas İlçesi Yukarı Mahallede bulunan Fevzioğlu Sokaktan ayrılıp, İmar Planına göre Ağbayır Caddesine birleşen isimsiz yola “Kantarcıoğlu Sokak” isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

100

Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Yeşil Sokak isminin ‘Türbedar Mehmet ÜNLÜ Sokağı’ olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Yeşil Sokak isminin ‘Türbedar Mehmet ÜNLÜ Sokağı’ olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 10 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde bulunan Yeşil Sokak isminin yörede bilinen şekliyle ‘Türbedar Mehmet Emmi Sokağı’ olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

101

Gesi Kuzey Mahallesinde bulunan Güner Sokak isminin, ÇETİNKAYA Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Gesi Kuzey Mahallesinde bulunan Güner Sokak isminin, ÇETİNKAYA Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 11 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hali hazırda bu yolun ismi bulunduğundan ve uzun yıllar bu şekilde kabul gördüğünden ve değişikliğe gerek olmadığından Gesi Kuzey Mahallesi, Güner Sokak isminin Çetinkaya Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

102

‘Prof. Dr. Turhan FEVZİOĞLU’ isminin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde bulunan caddeye verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, ‘Prof. Dr. Turhan FEVZİOĞLU’ isminin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde bulunan caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan 16.01.2013 tarih ve 12 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Talas Bulvarından başlayıp Fen Edebiyat Fakültesine kadar devam eden Caddeye Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

103

Gülük Mahallesi ile Hunat Mahallesi’ndeki çok katlı otoparkların Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına tahsis edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Gülük Mahallesi’ndeki çok katlı otopark ile Hunat Mahallesi’ndeki çok katlı otopark Ulaşım Tur. İnş. Taah. Prj. Müş. Telekom San. Tic. A. Ş’ye10 yıllığına tahsis edilmiş olup, söz konusu otoparkların parkmetre hizmetlerinde, uygulama birliğini ve tek elden yönetilmesini sağlamak amacıyla tahsisin Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.01.2013 tarih ve 02 numaralı Plan ve Bütçe komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Mülkiyeti Belediyemize ait Hunat mahallesinde bulunan çok katlı otopark, Belediye Meclisimizin 10.01.2011 tarih ve 40 sayılı kararı ile 10 yıllığına toplam 10.000,00 TL bedel karşılığında, yine Gülük mahallesinde bulunan çok katlı otopark Belediye Meclisimizin 13.08.2012 tarih ve 542 sayılı kararı ile 3 yıllığına 30.000,00 TL bedel karşılığında Kayseri Ulaşım Tur. İnş.Taah.Proj.Müş. Telekom. San.Tic.A.Ş. adına tahsis edilmiştir.

Kayseri Ulaşım Tur. İnş.Taah.Proj.Müş. Telekom. San.Tic.A.Ş’nin 04.01.2013 tarih ve 7 sayılı yazılarıyla şirket işlerinin yoğunluğu nedeniyle iade edilmesini istemiştir.

Parkmetre hizmetlerinde, uygulama birliğini ve tek elden yönetilmesini sağlamak amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden, daha önce yapılan tahsislerin kaldırılarak, Hunat çok katlı otopark ile Gülük Mahallesinde bulunan çok katlı otoparkın yukarda belirtilen süre ve bedelle Kayseri İmar ve İnşaat Tic.A.Ş. adına tahsis edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı Mustafa AKTAŞ’ın sözlü önerisi ile Hunat çok katlı otoparkın aynı şartlarda, Gülük Mahallesindeki çok katlı otoparkın ise 10 yıllığına 30.000TL bedel ile Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına tahsis edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

104

Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesislerine ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri olarak bilinen Hamdi ÇALAPKORUR’a (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. ve San. Ltd. Şti.) ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri ve ödenecek bedelin tespiti hususunda hazırlanan 15.01.2013 tarih ve 03 numaralı Plan ve Bütçe komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri olarak bilinen Hamdi ÇALAPKORUR’a (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. ve San. Ltd. Şti.) ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri ile ilgili meclisimizce oluşturan Teknik Komisyonun hazırlamış olduğu rapora göre:

24.12.2012 tarihinde protokolün imzalanmasından itibaren 14.01.2013 tarihine kadar Kayseri Erciyes A.Ş. yetkilileri tarafından sahada bilet gişesinin ekteki tabloda gösterilen geçerli bilet fiyatları üzerinden istatistik verileri tutularak yapılan inceleme neticesinde işletmeciden Belediye’ye devrolunacak 1.450 metre uzunluğundaki Zümrüt I ve 1.500 metre uzunluğundaki Zümrüt II telesiyej tesislerinin kış ve yaz sezonları dikkate alınarak hesaplanan ekteki gelir-gider tablosuna göre 30 Ocak 2015 tarihine kadar tahmini karı 1.908.333,00TL; işletmeciye ait 493,39 metrekaresi kapalı olmak üzere terası ile birlikte toplamda 882,68 metrekare alana sahip kafeterya ve kayakçı dükkanının 30.01.2015’e kadar olan tahmini karı da 150.000,00TL olarak öngörülmektedir. Dolayısıyla telesiyej tesisleri ile dükkan ve kafeteryanın bu süre zarfındaki toplam kar kaybı 2.058.333,00TL olarak tespit edilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıllık kira ihalesi gerçekleştirilen Tekir Bölgesi, Hisarcık Kapı, Hacılar Kapı ve Karakulak Tepe’de yapılan diğer kafeteryaların konum, alan, cephe gibi özellikleriyle mukayese edildiğinde Zümrüt Ltd. Şti.’ne 10 yıllığına tahsis edilen 370 metrekare kapalı alana sahip kafeteryanın terası ile birlikte kirasının 277.333,00TL olacağı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yukarıdaki hesaplamalar neticesinde Zümrüt Ltd. Şti.’nin muhtemel gelirleri hesaba katıldığında Belediye tarafından işletmeciye tahsis edilen kafeteryanın kira bedeli düşülerek sözleşmenin erken feshinden kaynaklanan telafi edilebilecek rakam olarak 1.781.000,00TL tespit edilmiştir.

Tespit edilen bu bedele KDV ilave edilerek (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. ve San. Ltd. Şirketine) Hamdi ÇALAPKORUR’a ödenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

105

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yangın risk haritasının görüşülmesi talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalara ilişkin, 7269 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereğince yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yangın Risk Haritasının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 11 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığının "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri, itfaiye yangın raporları ve istatistikleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, 7269 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince hazırlanan Yangın Risk Haritasında belirlenmiş olup, onaylanmak üzere Belediyemiz Meclisine sunulmuştur. Söz konusu talep Komisyonumuzca incelenerek uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Yangın Risk Haritasının onaylanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

106

Belediyemiz Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 645 sayılı kararına yapılan itirazın incelenmesi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 645 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan 55 adet itirazın görüşülmesi talebi hususunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 12 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.10.2012 tarih, 645 sayılı kararı ile Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde ticaret alanının yeşil alan olarak, Bahçelievler Mahallesi'nde ise yeşil alan olarak planlı alanın ticaret alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bahsi geçen itirazlar kabul edilerek, ilgili alanların imar planının nazım imar planı değişikliği yapılmadan önceki haline getirilmesinin uygun olacağı yönündeki İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

107

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 13 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 10.01.2013 tarihli kararlarından;

30 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde parsel malikleri tarafından yapılan itirazlar ilçe meclisinde görüşülerek reddedilmiştir. İlgili meclis kararında nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenecek bir durum söz konusu olmadığından bu hususta herhangi bir meclis kararı almaya gerek olmadığı,

31 sayılı kararı ile; Hisarcık meydanında, ticaret alanı, cami alanı, çocuk oyun alanı, meydan, yeşil alan, belediye hizmet alanı (konuk evi) yol ve otopark alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 08.10.2012 tarih, 640 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca aynı meclis kararıyla talep edilen, planlama alanının kuzeyindeki akaryakıt ve LPG ikmal istasyonunun çıkışının güneyinden sağlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak plan onama sınırının söz konusu akaryakıt ve LPG ikmal istasyonunu da içine alacak şekilde genişletilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin, bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

32 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, park alanı olarak planlı yerin, 20x25 ebatlarında, K2 yapılaşma koşulu bulunan sosyal tesis alanı ve otopark alanı olarak, çocuk oyun alanı olarak planlı yerin ise, yeşil alan olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 14.09.2012 tarih, 634 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

33 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesinde, su deposu alanı olarak planlı yerin, bağ-sayfiye evi alanı, su deposu alanı ve yaya yolu olarak fiili duruma uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 08.10.2012 tarih, 639 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

34 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclsinin, 10.01.2013 tarih, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

108

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 10, 11, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 10, 11, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 14 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarihli kararlarından;

10 sayılı kararı ile; Kemeraltı Mahallesinde, Gubaroğlu Camii civarında, konut alanı, park alanı, cami alanı, otopark alanı ve yaya yolu planlanması talebi ile ilgili olarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının beklenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

11 sayılı kararı ile; Seyitgazi Mahallesinde, M ve C lejant işaretli, 23x23 ebatlarında, K9 ve 20x20 ebatlarında K8 yapılaşma koşullu kütle parsellerin, K8 ve 25x25 ebatlarında, (M) ticaret lejant işaretli iki adet kütle parsel şeklinde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

13 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde, ilkokul alanı olarak planlı yerin, mülkiyet durumundan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ilkokul alanının güneybatısında şahıs mülkiyetinde olan kısmının park alanı olarak planlanması talebi, bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak uygun görülmüştür. İlgili talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

14 sayılı kararı ile; Gülük Mahallesinde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği, kültür varlığı olarak tescil edilen alanın uygulama imar planlarına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarih, 10 ve 14 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 13 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 11 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporu hakkında Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile “söz konusu kütle parsellerin bulunduğu alanlara SY Lejant işareti konularak talebin bu şekliyle kabulünün uygun olacağı” şeklinde Komisyon raporunun değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

109

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 24, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 24, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 15 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.01.2013 tarihli kararlarından;

24 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alanda (M) ticaret lejand işareti konulması ve yapılaşma koşulunun E=1.00 olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.09.2012 tarih, 593 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

25 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde, Sümer Anadolu Lisesinin ve civarındaki diğer okulların faaliyet gösterdiği alanda mevcut yapı ve fiili yolların dikkate alınarak kampüs alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2012 tarih, 632 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

26 sayılı kararı ile, Cengiz Topel Mahallesinde PTT Hizmet Binası alanı olarak planlı alanın Turizm Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.09.2012 tarih, 583 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.01.2013 tarih ve 25 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 24 ve 26 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

110

Talas Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararları ile 09.01.2013 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararları ile 09.01.2013 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 16 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 09.01.2013 tarihli kararlarından,

17 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerin rekreasyon alanı olarak planlanması talebi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.08.2012 tarih, 525 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

18 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Revizyon Koruma Amaçlı İmar planı plan notları uygulama koşullarındaki B (B1,B2,B3) plan lejantlı (Doğal Karakteri ve Bitki Örtüsü Korunacak Alanlar) imar adalarında imar planı lejantındaki "Bu bölgelerde yapılacak yapılarda zemin kat hiç bir biçimde 150 m2' yi geçemez." ifadesinin "Bu bölgelerde yapılacak yapılarda zemin kat hiçbir biçimde 150 m2' yi geçemez. Ancak minimum parsel büyüklüğünün en az 2 katı büyüklüğündeki parsellerde TAKS koşulları aynı kalmak ve bir parsele bir yapı yapmak şartıyla 150 m2'lik zemin kullanım hakkı %20 arttırılabilir." şeklinde değiştirilmesine; plan hükümlerinin II.1.7. Doğal Karakteri Korunacak Bağ ve Bahçe Alanları başlığı altında yer alan "Bu alanlarda emsale bakılmaksızın minimum yapı taban alanı 60 m2, maksimum yapı alanı 150 m2, H: maksimum 6,50 m'dir." bendine söz konusu ifadenin eklenmesi yönündeki talep, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi'nin 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 09.01.2013 tarih ve 17 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 18 sayılı kararı ile 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

111

Melikgazi İlçesi, Kentsel Sit alanındaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planına ait plan notlarında değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Kentsel Sit alanındaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planına ait plan notlarında değişiklik yapılması talebi hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 17 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanındaki 1/1000 ölçekli revizyon koruma amaçlı uygulama imar planı plan notlarında, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın talebine istinaden, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, plan müellifinin raporu doğrultusunda plan notlarının 3.11.2, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.2.5, 4.6.1, 4.6.2 ve 4.6.4 maddelerine yönelik hazırlanan plan notu değişikliğinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

112

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mah. 3222 ada, 2, 3, 4, 5 parsel ve 7731 ada, 4 parsellerin bulunduğu imar adasında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3222 ada, 2, 3, 4, 5 parsel ve 7731 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 18 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu alanda, S.S Yıldırım Beyazıt Kent Konut Yapı Kooperatifinin yapmış olduğu asma katlı bahçeli kütle parsel bulunduğundan, bu alana ruhsat verilebilmesi için kütle parselin bulunduğu imar adasının tamamına (M) ticaret lejant işareti konulması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

113

Mülkiyeti Belediyemize ait, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 431 ada, 2 parselin bulunduğu alanda NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 431 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 19 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Cumhuriyet Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin, bu alan ve civarının ticaret ihtiyacının karşılanması amacıyla, taşınmazın bulunduğu yerin ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

114

Melikgazi Belediyesi’nin Yeniköy Mahallesi, 1593 ada, 3029 ve 3030 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Yeniköy Mahallesi, 1593 ada, 3029 ve 3030 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 20 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yeniköy Mahallesinde Osman Ulubaş Camisinin bulunduğu, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı alanda, nazım imar planı değişikliği yapılarak resmi kurum alanı olarak planlı yerin, dini tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin, dini tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

115

Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada, 17 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 21 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, fiili durumda yatırım yapılmayan ilköğretim alanının özel sektör tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla (M) lejant işareti konulmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31L Nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan İlköğretim Alanı olarak planlı yerin, (M) lejant işaretli İlköğretim Alanı olarak planlanması yönündeki plan değişikliği talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

116

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3731 ada, 1 parsel ve 3732 ada 1 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3731 ada, 1 parsel ve 3732 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 22 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim Alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak planlıdır. Fiili durumda yatırım yapılmayan ilköğretim alanının özel sektör tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla (M) lejant işareti konulması, ayrıca; Resmi Kurum alanı olarak planlı yerin kuzeye kaydırılarak, 3731 ada, 1 ve 2 parselde planlı bulunan ilköğretim alanının, mülkiyeti Belediyemize ait söz konusu 3731 ada, 1 parselin bir kısmı ve 3732 ada, 1 parselde planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 32P ve 32O Nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan İlköğretim Alanı ve Resmi Kurum alanı olarak planlı yerde, kullanımların yer değiştirerek (M) lejant işaretli İlköğretim alanı ve Resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki plan değişikliği talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

18.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

2

1

 

117

Talas Belediyesi’nin Kiçiköy Mahallesi, 27 ada, 384 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Kiçiköy Mahallesi, 27 ada, 384 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2013 tarih ve 23 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Belediye hizmet alanının batısında bulunan yeşil alanın kaldırılarak belediye hizmet alanı olarak planlanması, kaldırılan yeşil alanın belediye hizmet alanının doğusunda bulunan ticaret alanının küçültülerek bir kısmının yeşil alan olarak planlanması istenmiştir.

1/5000 ölçekli K35d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin belediye hizmet alanı, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.