T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

447

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 156 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesinde Küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, plan onama sınırı içerisindeki parsellerin fiili durumuna uygun olarak imar planına işlenmesinin sağlanması için Melikgazi Belediyesinden yerinde çalışma yapılması talep edilmiş ve Melikgazi Belediyesinin, 30.04.2013 tarih 2885 sayılı yazısı ekinde gönderilen krokiye uygun olarak hazırlatılan K3 ve E=1.66 yapılanma şartlarının bulunduğu uygulama imar planının kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih, 103 sayılı kararının bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 103 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

448

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 159, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 159, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 158 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 09.05.2013 tarihli kararlarından;

156 sayılı kararı ile, Gökkent mahallesinde cami alanı olarak planlı yerin kuzeyindeki 15 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

157 sayılı kararı ile, Yeniköy mahallesinde kamu tesisi alanı olarak planlı yerin İbadet yeri (cami) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 18.01.2013 tarih, 114 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

158 sayılı kararı ile, Gesi Cumhuriyet mahallesinde konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 18.01.2013 tarih, 113 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

159 sayılı kararı ile, Yeşilyurt Mahallesinde küçük sanayi sitesi alanı ve konut alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2013 tarih, 6 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

160 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde konut alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 18.01.2013 tarih, 112 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

161 sayılı kararı ile, Erenköy mahallesinde Melikgazi Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarih, 154 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında Kayseri 1. İdare Mahkemesi, 2011/337 esas, 2013/139 karar sayılı kararı ile meclis kararını iptal etmiştir. Söz konusu alana ilişkin imar planlarında Taks=0.20 ve Kaks=0.40 değerlerinin, Taks=0.12 ve Kaks=0.24 olarak planlanması yönündeki ilçe Belediyesi meclis kararının kabulünün uygun olacağı, ancak bahsi geçen karara uygun olarak hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarının onanmak üzere başkanlığımıza gönderilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 160 ve 161 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 159 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

449

Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 159 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 08.05.2013 tarihli kararlarından;

85 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında pazar alanı olarak planlı yerin bir kısmının Emsal değeri 1.00 olan ibadet yeri alanı (cami alanı) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2013 tarih, 16 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak talep edilen Emsal değerinin öneri plandan kaldırılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

86 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı," M" lejant işaretli konut alanı, park alanı, 10 metrelik yol, yaya yolu ve otopark alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek Belediye Hizmet Alanı, "M" lejant işaretli konut alanı, park alanı, yaya yolu ve otopark alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 18.01.2013 tarih, 117 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih ve 85 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 86 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

450

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 99, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 99, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 160 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli kararlarından;

99 sayılı kararı ile, Oruçreis Mahallesinde İlköğretim Tesisi Alanı olarak planlı alanın mülkiyete göre yeniden düzenlenerek “M” lejand işareti konulması ve yapı yaklaşma mesafelerinin her cephede 10 metre olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 18.01.2013 tarih, 115 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

101 sayılı kararı ile, Beyazşehir Mahallesinde Resmi Kurum Alanı ve Temel Eğitim Alanı olarak planlı alanın yer değiştirerek, Temel Eğitim Alanına “M” lejand işareti konulması ve kuzeyindeki lise alanının güneybatısında otopark ve yeşil alan planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 18.01.2013 tarih, 116 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

98, 100, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 99 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

451

Melikgazi Belediyesi’nin, Selçuklu Mahallesi, 3897 ada, 1 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Selçuklu Mahallesi, 3897 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 157 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, İlçe Müftülüğü'nün talebine istinaden, Selçuklu mahallesinde bulunan cami alanının genişletilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin tamamının dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

452

Melikgazi Belediyesi’nin, Camikebir Mahallesi, 1558 ada, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363 ve 364 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Camikebir Mahallesi, 1558 ada, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363 ve 364 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 161 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda otopark alanı olarak planlı yerde bölgenin ihtiyacı doğrultusunda özel yatırımcıya imkan sağlamak üzere bu alanda yapılacak yapının zemin katının ticaret, bodrum katlarının ise bölge otoparkı olarak kullanılabilmesi için gerekli plan değişikliğinin yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan otopark alanı olarak planlı yere ticaret taramasının eklenmesinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

453

Kocasinan Belediyesi, Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 3 parsel, 3597 ada, 1 parsel, 3729 ada, 1 parsel ve Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 7 parsel, 3597 ada, 2 parsel ve 3729 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 3 parsel, 3597 ada, 1 parsel, 3729 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ancak takas sonucu Belediyemize geçecek olan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 7 parsel, 3597 ada, 2 parsel ve 3729 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 162 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlar, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlı olup, bu alanlara özel sektörün yatırım yapmasına olanak sağlayacak şekilde M ticaret lejant işaretinin konulması düşünülmektedir.

Maliye Hazinesi ile Belediyemiz arasında yürütülen trampa işlemleri neticesinde söz konusu taşınmazlardaki Maliye Hazinesine ait kısımların Belediyemize devri, ilgili Bakanlığın 07.05.2013 tarih, 18056 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü ve Belediyemiz Encümeninin 15.05.2013 tarih, 2013/489 sayılı kararı ile kabul edilen takas işlemi sonucu mülkiyetler Belediyemize geçeceğinden;

1/5000 ölçekli 32O ve 32P nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin M ticaret lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

454

Belediyemizin 2012 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının incelemesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabın talebi hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 12 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2012 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

 

 

Belediyemizin 2012 yılı gider bütçesi gelir bütçesi 515.000.000TL olarak kabul edilmiş olup, 2011 yılından sermaye giderlerindeki 15.500.000TL ödenek 2012 yılına devredilerek gider bütçesi 530.500.000TL olmuştur. Yılı içerisinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 131.987.299,17TL ilave ve tenzilinin yapılmıştır. 530.500.000TL ödenekten yılı içerisinde 370.116.872,92TL harcanmıştır. Kalan 160.383.127,08TL ödenek ise encümen kararı gereğince imha edilmiştir.

Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı %70 Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise %84 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdikinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

17.05.2013

 

 

 

 

455

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.04.2013 tarih ve 331 sayılı kararı ile kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan 16.05.2013 tarih ve 26 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.