T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

781

Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 17’nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı, Kocasinan Belediyesinin 2012–2016 Mali Yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan stratejik amaçları, hedefleri, faaliyet ve projelere uygun olarak hazırlandığı, birimlerin performans programlarını bütçelerine uygun olarak hazırladıkları, programda yer alan 3 adet stratejik amaç, 16 adet stratejik hedef, 62 adet performans hedefi için 125.000.000,00TL kaynak dağılımı öngörülerek 2009–2013 yıllarını kapsayan, ulaşabilen kesin veya tahmini verileri içeren performans değerlendirilerek, harcama birimlerinin görevleri faaliyetleri veya hizmetleri performans hedeflerinin genel bilgi özetleri ve bütçe özetlerinin hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile 2013 Mali Yılı Performans Programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

782

Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 18’nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2013 Yılı Performans Programında 2012-2016 dönemi Stratejik planında yer alan 3 stratejik alana orta ve uzun vadede ulaşılması amacıyla öncelikli olarak 3 stratejik amaç belirlendiği

1.Belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 19 stratejik hedef belirlendiği,

  1. Belirtilen stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla 61 performans hedefi belirlendiği,

3. Performans hedeflerini oluşturan 61 adet faaliyet belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik amaçlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olduğu incelenmiştir.

SIRA

STRATEJİK AMAÇLAR

KAYNAK İHTİYACI ( TL )

2013 YILI

1

KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

17.951.950

2

KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

72.689.500

3

TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

29.488.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

120.129.450

4. Toplam kaynak ihtiyacının ise;

a) Faaliyet Maliyetleri Toplamı : 120.129.450,00TL

b) Genel Yönetim Giderleri Toplamı: 100.660.550,00TL

c) Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kay.: 4.210.000,00TL 225.000.000,00TL olduğu

2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısının 225.000.000,00TL olduğu tespit edildiğinden Belediyemiz 2013 mali yılı performans programı taslağının 2013 mali yılı Bütçe tasarısı ve 2012-2016 Stratejik Planı ile uyumlu olduğuna Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile 2013 Mali Yılı Performans Programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

783

Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 19’nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı 2010–2014 Mali Yıllarını kapsayan stratejik alanda yer alan stratejik amaçları, hedefleri, faaliyet ve projelere uygun olarak hazırlandığı, birimlerin performans programlarını bütçelerine uygun olarak hazırladıkları, programda yer alan 9 adet stratejik amaç, 17 adet stratejik hedef, 19 Adet performans hedefi için 23.720.000,00TL kaynak dağılımı öngörülerek 2013 yılını kapsayan, ulaşabilen kesin veya tahmini verileri içeren performans değerlendirilerek, harcama birimlerinin görevleri faaliyetleri veya hizmetleri performans hedeflerinin genel bilgi özetleri ve bütçe özetlerinin hazırlanmış olduğu görülmüştür.

Belediye bütçesinin tamamlayıcı unsuru olan Talas Belediyesinin 2013 Mali Yılı Performans Programı’nın konulan hedefler doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile 2013 Mali Yılı Performans Programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 
 

Top Tarihi : 16.11.2012

             

Toplantı Yılı : 2012

 

Karar No : 784

               

Toplantı No : 11

 

Konusu : Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

Birleşim No : 2

 

Oturum No : 1

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

                         

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan 13.11.2012 tarih ve 16’nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesinin;

                         

A

2464 SAYILI YASAYA GÖRE

VERGİ VE HARÇLAR

                       
 

1- 2464 Sayılı Kanunla belirlenen en az ve en çok maktu miktarlar mahallelerin ekonomik ve sosyal gelişmişliklerine göre dört bölgeye ayrılarak her bölge için ayrı ayrı miktarlar uygulanacaktır.

 

2- Bölgelerin Tanımı;

 

a) Birinci Bölge : Sivas cad. Alpaslan parkı girişinden eski Emniyet binası önüne kadar, İstasyon cad. Emek kavşağından Talas durağına kadar olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm birinci bölgedir.

 

b) İkinci Bölge : Oylum Fabrikası karşısından, Alpaslan parkı girişine kadar Eski Emniyet Müdürlüğünden DSİ girişine kadar, İstasyon caddesi Emek kavşağından Ihlamur köprüsüne kadar, Talas durağından Kartal kavşağına kadar olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm,ayrıca Talas Kız Yurdu girişinden Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi istikametindeki ana cadde,Ali Dağ yolu girişinden yukarı Talas Dörtyol kavşağı istikametindeki ana cadde ikinci bölgedir.

 

c) Üçüncü Bölge : Oylum Fabrikası karşısından Cırgalan yol ayrımına kadar DSİ girişinden Anbar çıkışına kadar Kartal kavşağından İlahiyat Fakültesi karşısına kadar Ihlamur köprüsünden Kayseri Spor Tesislerine kadar olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm ve ayrıca Mimarsinan dörtyol kavşağı girişinden Malatya yolu Ünlüler Petrol çıkışına kadar, Sivas caddesi Gesi yol ayrımından Gesi Belediyesine kadar olan ana caddeler üçüncü bölgedir.

 

d) Dördüncü Bölge : Birinci, İkinci,Üçüncü bölge dışında kalan yerler ile Belediyemiz mücavir alanlar içerisinde kalan bölüm ayrıca Erkilet Aşık Hasan Parkından Mehmet Oktay Parkına kadar, Hacılar Mezbahasından Hacılar Mezarlığına kadar, Boğaz köprüden İncesu Belediyesine kadar, Boğaz köprü Ankara yol ayrımından Beydeğirmeni yol ayrımına kadar olan ana caddeler dördüncü bölgedir.

 

 

 

3-VERGİ VE HARÇ TARİFESİ Verginin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutarı (TL)

 

TEKLİF

TEKLİF

TEKLİF

TEKLİF

KAB.ED.

KAB.ED.

KAB.ED.

KAB.ED.

 

 

YASA MAD.

ALT SINIR

ÜST SINIR

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

4.BÖLGE

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

4.BÖLGE

A

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

2464/12-16 Md.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek

 

20

100

100

90

60

40

100

90

60

40

 

erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levhanın m² ‘sinden yıllık olarak:

15. Md/1. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek

 

20

100

39

36

34

31

39

36

34

31

 

erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim ve yazının m² ‘sinden yıllık olarak:

15. Md/1. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan

 

8

40

40

35

30

19

40

35

30

19

 

ilan ve reklamların beher m² yıllık olarak

15. Md/2. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen,

 

2

10

10

9

7

5

10

9

7

5

 

binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve reklamların m² sinden haftalık olarak:

15. Md/3. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

 

30

150

140

125

70

47

140

125

70

47

 

her m²’si için yıllık olarak; levhalar

15.Md./4. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

 

30

150

55

51

47

44

55

51

47

44

 

her m²’si için yıllık olarak; yazı ve resimler

15.Md./4. Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,

 

0,01

0,25

0,25

0,22

0,17

0,11

0,25

0,22

0,17

0,11

 

duvar ve cep takvimleri,biblolar veya benzerlerinin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

her biri için:

15.Md./5.Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler

 

0,02

0,5

0,5

0,44

0,33

0,22

0,5

0,44

0,33

0,22

 

ve benzerlerinin beherinin m² sinden:

15.Md/6.Fıkra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

EĞLENCE VERGİSİ

2464/17-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük

 

5

100

60

48

36

24

60

48

36

24

C

İŞGAL HARCI

2464/52-57 Md.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazılı işgallerde beher m² için günde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Taksi Durakları dışında kalanlar

 

0,5

2,5

2,35

1,65

1,38

1,1

2,35

1,65

1,38

1,1

2

52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satıcılarının işgallerinde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Satışı yapılan Küçükbaş hayvan başına

2464/56 Md.2 a.ben.

0,5

2,5

2,2

1,65

1,1

0,66

2,2

1,65

1,1

0,66

b

Satışı yapılan Büyükbaş hayvan başına

2464/56 Md.2 b.ben.

1

5

3,3

2,75

2,2

1,65

3,3

2,75

2,2

1,65

3

52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Her taşıttan beher saat için

2464/56 Md.3/a

0,25

1,25

1,25

1,1

0,77

0,39

1,25

1,1

0,77

0,39

b

Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için:

2464/56 Md.3/b

0,5

2,5

2,5

2,2

1,65

1,38

2,5

2,2

1,65

1,38

D

TATİL GÜNL. ÇALIŞMA RUH. HRC.

2464/58-62 Md.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı

 

20

800

217

151

79

38

217

151

79

38

 

işin mahiyetine göre yılda ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI

2464/81- 84/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beher metrekare için işin mahiyetine göre)

 

0,1

1

1

0,88

0,66

0,44

1

0,88

0,66

0,44

 

Ancak bu miktar hiçbir suretle beş bin metrekareye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isabet edecek tutarı aşamaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                         

B

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

I

İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZI ARACILIĞI İLE BANKACILIK HİZMETİ YAPILMASI AMACIYLA, MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLER İLE UMUMA AİT YERLERİN TAHSİS EDİLMESİ HALİNDE 2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ.

                         

YASAL DAYANAK:

                         

Madde 1- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.Mad. g fıkrası, 23. maddesinin (e )ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (f) ve 59 ncu maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

                         

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZI KONULACAK YERLER:

                         

Madde 2

A- İlan ve Reklam konulacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait alanlar.

2- Umuma ait meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, yeşil alanlar, bariyerler, alt ve üst geçitler, vb gibi kamu emlakından sayılan yerler,

3- Belediyemiz otobüsleri, Halk otobüsleri ve Ticari minibüslerin dış yüzeyleri ve şoför arka camları,

4- Özel mülkiyete konu binaların cephe ve çatıları,

5- Satış yapılmamak üzere sergi, teşhir ve tanıtım yapmak amacıyla stand veya araçlarda(kamyonet, kamyon, tır vs.) gibi Kamu emlakı sayılan meydan ve tretuvar.

                         

B- ATM Cihazı konulacak yerler aşağıda belirtilmiştir.

                         

1- Mülkiyeti Belediyemize ait alanlar.

2- Umuma ait meydan, cadde, bulvar, ana arter, tretuvar, yeşil alanlar, bariyerler, alt ve üst geçitler, vb gibi kamu emlakından sayılan yerler,

                         
                         

İLAN - REKLAM ve ATM CİHAZININ ÇEVREYE UYUMU

                         

Madde 3- İkinci maddede sayılan yerlere konulacak ilan, reklamlar ve ATM cihazları; araç ve yaya yoluna engel olmaması, çevreye uyumu, yaratacağı görüntü, can ve mal güvenliğinin korunması hususundaki etkileri göz önüne alınarak tahsis işlemi yapılacaktır.

                         

İDARENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

                         

Madde 4- İlan -Reklam ve Bankacılık hizmeti yapılması amacıyla ATM cihazı için tahsis edilen yerlerin ilgililerine teslimi, tahsis işleminin idaremiz izniyle konulduğunu belgelendiren bandrolün verilmesi gibi yükümlülükler Belediyemize aittir.

Tahsis edilen yerde konuşlandırılan cihazların çalınması veya herhangi bir hasara uğratılmaları ile bu araçların üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan Belediyemiz sorumlu değildir.

                         
                         

ADINA TAHSİS İŞLEMİ YAPILAN ŞAHSIN VEYA FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

                         

Madde 5-Tahsis hizmeti alacaklar; Tahsis aracının cinsini, mahiyetini, yerini, ebadı ve sayısı ile teknik görünümünü belirten krokisi ekli bir dilekçe ile Belediyemize müracaat edecektir.

Talebin uygun görülmesi halinde reklam sahibi 6 ncı maddede belirlenen tarifeye göre gerekli ücretleri yatırdıktan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 Maddeleri hükümlerine istinaden gerekli beyanda bulunup vergisini ödedikten sonra bandrol alacaktır.

Tahsis aracının belirlenen yere konulması (montajı) Belediyemiz yetkililerinin denetiminde ilgililerince yaptırılacaktır. İleriki zamanlarda reklam araçlarında meydana gelecek bozulmalar ve idarece yapılacak kontrollerde belirlenecek eksikliklerin giderilmesi tahsis hizmeti alana aittir.

                         
                         
                         
                         
                         

TARİFE:

Madde 6- İkinci madde ile belirlenen yerlere üçüncü madde ile tespit edilen reklam araçlarını koymak isteyenlerden aşağıdaki tarifeye göre tahsis ve bakım ücreti alınır.

               

 

2012 Yılı Uygulanan

2013 Yılı Birim Teklifi

Mec.Kab. Edilen

 
     

 

 

           

A- Mülkiyeti Belediyemize ait yerler veya kamu emlakı sayılan yerlerde yapılan bez afişler, karton afişler, Belediye Otobüsleri, Halk otobüsleri ve Dolmuş dış yüzeyleri, şoför arka camları afişleri;

a-

Bez Afiş (haftalık m² sinden) ...................................

 

17 TL

19 TL

19 TL

 

b-

Karton Afiş (0,5 m² yi geçemez) adet günlük...........

3,25 TL

3,57 TL

3,57 TL

 

c-

Belediye Otobüsleri Dış yüzey giydirme reklam yıllık

3.200 TL

3.520 TL

3.520 TL

 

d-

Belediye Otobüsleri dış yüzey şerit reklam yıllık

1.600 TL

1.760 TL

1.760 TL

 

e-

Halk otobüsleri dış yüzey giydirme reklam yıllık (%40’a tekabül eden miktar)

1.250 TL

1.375 TL

1.375 TL

 

f-

Halk otobüsleri dış yüzey şerit reklam yıllık (%40’a tekabül eden miktar)

625 TL

690 TL

690 TL

 

g-

Belediyemiz otobüs şoför arka camı bir adet günlük

       
 

A3 Ebadındaki afişler (29,5 cm.42 cm.)

             

2,50 TL

2,75 TL

2,75 TL

 
 

A4 Ebadındaki afişler (21 cm.,29,7 cm.)

             

1,35 TL

1,49 TL

1,49 TL

 
 

A5 Ebadındaki afişler (14.8 cm.,21 cm.)

             

0,75 TL

0,83 TL

0,83 TL

 

Not: Otobüs Şoför arka camına yapılacak afişler yukarda belirtilen standartların %50’sini aşması halinde bir üst tarifeden ücret alınır.

 

                       

ı-

Halk otobüsleri şoför arka camı bir adet günlük

                   
 

A3 Ebadındaki afişler (29,5 cm.42 cm.)

   

 

       

1,10 TL

1,21 TL

1,21 TL

 
 

A4 Ebadındaki afişler (21 cm.,29,7 cm.)

             

0,60 TL

0,66 TL

0,66 TL

 
 

A5 Ebadındaki afişler (14.8 cm.,21 cm.)

             

0,45 TL

0,50 TL

0,50 TL

 
                         

Not: Otobüs Şoför arka camına yapılacak afişler yukarda belirtilen standartların %50’sini aşması halinde bir üst tarifeden ücret alınır.

                         

B- Mülkiyeti Belediyemize ait yerler veya kamu emlâkı sayılan yerlerde asılan ve takılan her çeşit vinil, bez, levha, yazı ve resim gibi bütün ilan reklamların beher adetten alınacak yıllık tahsis ücreti.

 

                       

1- Işıklı veya projeksiyonla beher adet ilan reklamlardan alınacak yıllık tahsis ücreti:

a) 1.Bölge

             

1.475 TL

1.620 TL

1.620 TL

 

b) II.Bölge

             

1.150 TL

1.270 TL

1.270 TL

 

c) III.Bölge

             

725 TL

800 TL

800 TL

 

d) IV.Bölge

             

400 TL

440 TL

440 TL

 

2- Işıksız beher adet ilan reklamlardan alınacak yıllık tahsis ücreti:

a) 1.Bölge

             

1.200 TL

1.320 TL

1.320 TL

 

b) II.Bölge

             

950 TL

1.050 TL

1.050 TL

 

c) III.Bölge

             

600 TL

660 TL

660 TL

 

d) IV.Bölge

             

310 TL

340 TL

340 TL

 
                         

C) 1- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araölarla çekilen römorklarda, Belediyemizce verilecek ticari araç reklam yetki belgesi ve ticari araç reklam izin belgesi ücreti:

 

a) Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Ücreti

                     
 

1. Taksi, kiralık otomobil ve hafif römorklar için yıllık araç başı

         

400 TL

440 TL

440 TL

 
 

2. Minibüs ve kamyonetler yıllık araç başı

           

800 TL

880 TL

880 TL

 
 

3. Otobüsler yıllık araç başı

             

1.600 TL

1.760 TL

1.760 TL

 
 

b) Ticari Araç Reklam İzin Belgesi Ücreti

                     
 

1. Taksi, kiralık otomobil ve hafif römorklar için yıllık araç başı

         

400 TL

440 TL

440 TL

 
 

2. Minibüs ve kamyonetler yıllık araç başı

           

800 TL

880 TL

880 TL

 
 

3. Otobüsler yıllık araç başı

             

1.600 TL

1.760 TL

1.760 TL

 
                         

2- Şehrin muhtelif yerlerinde müzikli yada insan tarafından yapılan reklam ücretleri:

             
 

a) Müzik yayını (günlük)

             

---------

150 TL

150 TL

 
 

b) Gezginci özelliği bulunan insan tarafından icra edilen paten, palyaço, bale, karagöz oyunu,

           
 

kukla oyunu gösterilerinden günlük (iki kişiyi geçmemek kaydıyla)

       

---------

150 TL

150 TL

 

3- Satış yapılmamak üzere, sadece sergi, teşhir ve tanıtım yapmak amacıyla stand veya araç üzerinde( kamyonet, kamyon, tır vs.) firma ürün reklamlarının yapılması (Günlük)

 

a) Uygun görülecek meydan ve tretuvarlarda ....

           

330 TL

360 TL

360 TL

 

D)- a)ATM Cihazları tahsis ücreti (yıllık)

         

8.800 TL

9.680 TL

9.680 TL

 

b)Belediyemizce yapılı ATM yeri (yıllık)

         

---------

20.000 TL

20.000 TL

 

c) )Belediyemizce yapılı Taksi durakları (yıllık)

         

---------

2.000 TL

2.000 TL

 

Madde 7-ORTAK HÜKÜMLER:

                   
                         

a) Altıncı maddenin A fıkrası gereğince yapılacak tahsis izinleri Belediyemiz ilgili birimlerince, B, C ve D fıkrası gereğince verilecek tahsis izinleri ise Belediyemiz encümenince verilir. İlgili birimler ve Encümenin kabul etmediği alanlara ilan – reklam ve ATM cihazı konulamaz. Genel ahlak kurallarına aykırı reklam türleri ile alkol ve sigara satış ve tüketimini özendirici reklamlara hiçbir surette izin verilemez.

b) Altıncı maddenin B ve D fıkrası gereğince Belediyemiz Encümenince izin verilmesi halinde yapılacak tahsislerde tahsis sahipleri ile Belediyemiz arasında başlangıç tarihi Encümen kararından sonraki 15.gün, bitiş tarihi 31.12.2013 tarihi olmak üzere sözleşme yapılacaktır.

c) Yedinci maddenin b fıkrası gereğince Belediyemizle sözleşme yapan tahsis sahipleri tahsis, bakım ve kontrol ücretlerini yılı içerisinde iki eşit taksitte ödeyeceklerdir. 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren yapılacak sözleşmelerden doğan ücretler ile Altıncı Maddenin A ve C fıkrasındaki alınacak ücretler peşin ödenecektir.

d)Bölgelerin Tanımı:

                     

Birinci Bölgenin Tanımı:

                     

Sivas cad. Alpaslan parkı girişinden eski Emniyet Binası önüne kadar, İstasyon cad. Emek kavşağından Talas durağına kadar olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm birinci bölgedir.

İkinci Bölgenin Tanımı:

                     

Oylum fabrikası karşısından, Alpaslan parkı girişine kadar, Eski Emniyet Müdürlüğünden DSİ girişine kadar, İstasyon caddesi Emek kavşağından Ihlamur köprüsüne kadar, Talas durağından Kartal kavşağına kadar, olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm ikinci bölgedir.

Üçüncü Bölgenin Tanımı:

                     

Oylum Fabrikası karşısından, Cırgalan yol ayrımına kadar, DSİ girişinden Ambar çıkışına kadar, Kartal kavşağından İlahiyat Fakültesi karşısına kadar, Ihlamur köprüsünden Kayseri Spor Tesislerine kadar, olan dörtgen alan içerisinde kalan bölüm üçüncü bölgedir.

Dördüncü Bölgenin Tanımı:

                     

Birinci, İkinci, Üçüncü bölge dışında kalan yerler ile Belediyemiz mücavir alanlar içerisinde kalan bölümler dördüncü bölgedir.

e) Teşhir edilecek reklam panolarının öncelikle Belediyemizce belirlenen İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği Esaslarına uygun olması şarttır. Özel Mülkiyeti Konu alanlarda yapılacak reklamlarda Bina sahibi veya yönetiminden izin alınması sorumluluğu reklamı veren ilgiliye ait olacak olup, Bu hususta taraflar arasında doğabilecek Hukuki anlaşmazlıklarda Belediyemiz muhatap gösterilmeyecektir. Belediyemizin sorumluluk alanı her türlü iklim şartlarında reklam araçlarının çevreye verebileceği zararların önlenmesi için tabela güvenliğinin kontrol edilmesi, estetik görünüm açısından şehrin genel bütünlüğünün korunması konusundaki Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin teknik incelemelerinin yapılması gibi görevlerle sınırlıdır.

f) Konuşlandırılacak sabit reklam araçları ve ATM cihazları yılından daha az süreyi kapsaması halinde, bakım ve tahsis ücretlerinin 31 Aralık 2013 tarihi esas alınarak güne çevrilmek suretiyle hesaplanır. Gelecek yılların ücretleri o yıla ait belirlenecek tarifeden alınır.

g) Bu tarife gereğince ödenecek tahsis, bakım ve kontrol ücretleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen İlan ve Reklam Vergisinin ödenmesine engel değildir. Konulacak her türlü ilan ve reklamlara ait gerekli bildirim ve beyanlar 2464 Sayılı Kanunla belirlenen esaslara göre aynen yürütülür.

h) Belediyemizden izin almaksızın 2 nci madde ile belirlenen yerlere konulan sabit ilan ve reklam araçlarının durumları Belediyemiz Encümeni tarafından değerlendirilir. Belediyemize müracaat etmeden kaçak asılan ilan ve reklam tabelalarının kaldırılmasına karar verilenler, hiçbir ikaza gerek kalmaksızın Belediyemizce kaldırılır.

ı) Araçlar müsaade edilen yerler haricinde hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve devredilemez. Asılmasına müsaade edilen ilan ve reklamın ibaresi değiştirilemez.

i) Araçlar konusunda yapılacak her türlü sigorta masraflarının yükümlülüğü ilgili müracaatçı şahıs/şirket/firmaya ait olacaktır.

j) Araçların tahsis süreleri 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri ile sınırlıdır. Tahsis sürelerinin uzatılması Belediyemiz tasarrufundadır. Belediyemiz Encümenince önceki yıllarda verilmiş izin kararı olan reklam araçlarının Belediyemiz meclisi, encümeni, kent estetik kurulu veya Belediyemizin diğer ilgili birimleri tarafından önceki verilen kararın aksine tabelanın kaldırılması konusunda herhangi bir karar alınmadığı sürece araç sahibi Belediyemiz ilgili birimlerince yeni bir karar alınmaksızın önceki karar geçerli sayılarak Ocak ayı içerisinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’ne müracaat edecek, İlan ve Reklam Beyannamesi verecektir. Tarh olunacak vergiyi kanuni süresi içerisinde ödemek şartı ile tahsis süresinin uzatılması talebinde bulunacaktır. Belediyemiz organlarınca reklam araçlarının kaldırılması konusunda karar alındığı takdirde ise ilgili bu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 10 gün içerisinde tabelasını kaldırmak zorundadır.

II

İLGİLİLERİN TALEBİNE BİNAEN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLER İLE, UMUMİ HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE; SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER İLE TİCARİ BİR GAYE İÇİN YER VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNACAK KİŞİLERE, BU YERLERİN TAHSİSİ İLE İLGİLİ ESAS VE USÜLLERİN VE BU KİŞİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR TARİFEDİR.

YASAL DAYANAK:

                     
 

Madde 1-

                     
                         

a) Mülkiyeti belediyemize ait Hobi Bahçesi, Tiyatro salonu ve Mimarsinan parkındaki anfi tiyatroda sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,

b) İntifa hakkı Belediyemize ait Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde tanıtım-seminer, miting-genel kurul, konser, sergi ve kermes gibi sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

(a) ve (b) fıkrasında belirtilenler 5393 Sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıkrası 15 nci maddenin (h) fıkrası ile 5216 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin l ve m fıkrası,

hükümleri gereğince hazırlanmış olan iş bu tarife doğrultusunda tahsis ücreti alınır.

TAHSİS ESAS ve USULLERİ:

                     

Madde 2- Birinci maddenin (a) ve (b) fıkraları ile belirlenen yerlerden adlarına tahsis yapılmasını isteyecekler bir dilekçe ile belediyeye başvuracaklardır.

Birinci maddenin:

                     

1-(a) ve (b) fıkrasında sayılan yerler için talepte bulunacakların talepleri doğrultusunda, tahsise müsait yerin bulunması halinde,

Aynı maddenin (a) ve (b) fıkrasındaki yerler için belediyemizin ilgili birimlerinin; tahsisin kabulüne ilişkin verecekleri karar sonucu, ilgililerce iş bu tarife ile belirlenecek tahsis ücretlerinin peşin yatırılması halinde, tahsis işlemi gerçekleşmiş sayılır. Talepleri uygun bulunmayanlar idaremizden herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

                         

TARİFE:

                     

Madde 3- Adlarına tahsis yapılacaklardan aşağıdaki tarifeye göre tahsis ücreti alınır.

             
       

 

 

 

 

Tahsis yapılacak yerler

             

2012 Yılı Uygulanan

2013 Yılı Birim Teklifi

Mec.Kab. Edilen

 
                         

A- ) Şehir Tiyatrosu:

                     
 

a) İki saat

             

450 TL

450 TL

450 TL

 
 

b) Günlük

             

550 TL

550 TL

550 TL

 
                         

B- ) Hobi Bahçesi Ücret Tarifesi

                     
 

1- Karpuzatan Hobi Bahçesi (6 Yıllık)

             

2.400 TL

2.400 TL

2.400 TL

 
 

2- Altınoluk Hobi Bahçesi (7 Yıllık)

             

2.800 TL

2.800 TL

2.800 TL

 
 

3- Beştepeler Hobi Bahçesi (7 Yıllık)

             

2.800 TL

2.800 TL

2.800 TL

 
 

4- Cırgalan Hobi Bahçesi (Yıllık)

             

400 TL

450 TL

450 TL

 
 

5- Selçuklu Hobi Bahçesi (8 Yıllık)

             

3.500 TL

3.500 TL

3.500 TL

 
                         

NOT: Çok yıllık hobi bahçesi tahsislerinde ücret 200 TL'lik aylık taksitler halinde, tahsisi takiben tahsil edilir.

         
                         

C- ) Mimarsinan Parkı Anfitiyatro (Günlük):

 

           

350 TL

360 TL

360 TL

 
                         

III

İLGİLİLERİN TALEBİ ÜZERİNE

BELEDİYEMİZE AİT İŞ MAKİNALARI, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARLA YAPILACAK ÇALIŞMA İLE, DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ

YASAL DAYANAK

                     

Madde 1- Belediyemizin mecburi ve ihtiyari görevleri arasında sayılmayan ve ilgililerin talebi üzerine doğrudan belediyemiz araç, gereç ve ekipmanlarıyla verilecek hizmetler karşılığında; 5216 Sayılı Kanunun 23.maddesinin (m) fıkrasına istinaden, 5393 Sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Kanunun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97 nci maddeleri gereğince hazırlanmış olan iş bu tarifeye göre ücret alınır.

 

TARİFE

                     
 

Madde 2- Yapılacak işler karşılığı alınacak ücretler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

             

İşin Mahiyeti

 

 

     

2012 Yılı Uygulanan

2013 Yılı Birim Teklifi

Mec.Kab. Edilen

 

1- İş Makineleri ile çalışma (Saat ücreti)

           

 

       

a) Riberli dozer (D8 ve ayarında)

             

475 TL

525 TL

525 TL

 

b) Greyder

   

 

       

300 TL

330 TL

330 TL

 

c) Vibrasyonlu silindir

 

 

         

220 TL

250 TL

250 TL

 

d) Beko Loder Kepçe

   

 

       

200 TL

220 TL

220 TL

 

e) Büyük kamyon (20 Tonluk)

             

150 TL

165 TL

165 TL

 

f) Kompresör

 

 

   

 

   

140 TL

155 TL

155 TL

 

g) Küçük kamyon (10 Tonluk)

             

110 TL

120 TL

120 TL

 

h) Arozöz (Beher seferi)

   

 

       

160 TL

175 TL

175 TL

 

ı) Asfalt kesme makinesi (1 mt tül asfalt kesme için)

           

18 TL

20 TL

20 TL

 

i) TIR (Dorseli)

             

330 TL

360 TL

360 TL

 

j) Ekskavatör (180 HP)

             

300 TL

330 TL

330 TL

 

k) 950 Muadili kepçe

             

300 TL

330 TL

330 TL

 
                         

l) Çim kesme makinesi (m²)

         

0,80 TL

0,85 TL

0,85 TL

 

m) Şahıs adına ağaç dikilmesi (adet)

         

12 TL

15 TL

15 TL

 

n) Ağaç sökme ve dikme makinesi

 

           

150 TL

160 TL

160 TL

 
                         

NOT: Çalışma müddetine gidiş- dönüş ve yakıt ücretleri dahildir.

                 
                         

Konkasör ve Kum Ocağından Verilecek Malzeme Bedeli ücret tarifesi:

               

a) Tüvanan kaba malzeme Yükleme idareden (ton)

           

7 TL

8 TL

8 TL

 

b) “ “ “ Yükleme kendinden (ton)

           

6 TL

7 TL

7 TL

 

c) “ ince malzeme Yükleme idareden (ton)

           

7 TL

8 TL

8 TL

 

d) “ “ “ Yükleme kendinden (ton)

           

6 TL

7 TL

7 TL

 

e) Konkasör malzemesi 1-2-3 nolu Yükleme idareden (ton)

         

13 TL

15 TL

15 TL

 

f) “ “ 1 (Bir)’lik Yükleme idareden (ton)

         

13 TL

15 TL

15 TL

 

g) “ “ 2 (iki) “ “

             

13 TL

15 TL

15 TL

 

ğ) By-pass, elek altı malz. Yükleme idareden (ton)

           

7 TL

8 TL

8 TL

 
                         

2- Ekiple yapılan işler:

                     

A-) Yol ve kaldırım bozma ücretleri: (m²)

                     

a) Asfalt yolun bozulması

             

170 TL

185 TL

185 TL

 

b) Stabilize yolun bozulması

             

60 TL

65 TL

65 TL

 

c) Parke yolun veya yaya yolun bozulması

           

120 TL

130 TL

130 TL

 

d) Beton yol ve yaya kaldırımların bozulması

           

130 TL

145 TL

145 TL

 

e) Karo kaplama yolun ve yaya yolunun bozulması

           

150 TL

165 TL

165 TL

 

f) Taş kaplama yolun ve yaya yolunun bozulması

         

220 TL

240 TL

240 TL

 

NOT: Bozulmaların eni en az 1 m olarak alınır.

                     
                         

B-) Merdiven aracı

                     

a) Merdiven aracı (1 saat ücreti)54 m. Merdiven şnorkel çıkış

           

1.190 TL

1.250 TL

1.250 TL

 

b) Merdivenli araç “

             

300 TL

330 TL

330 TL

 

c) Kapı açma 1 saat ücreti

             

55 TL

60 TL

60 TL

 

d) Pankart asma indirme 1 adet ücreti (5 m2'ye kadar haftalık tahsis ücreti dahil)

       

200 TL

233 TL

233 TL

 

e) Seyyar merdiven (Ahşap-metal) 1 saat

             

35 TL

40 TL

40 TL

 
                         

C-) Su verme hizmeti (Resmi yerler)

                     

a) Gidiş-dönüş (Her km.)

             

3 TL

3,25 TL

3,25 TL

 

b) 8 Tonluk araç

             

100 TL

110 TL

110 TL

 

c) 12 Tonluk araç

             

130 TL

145 TL

145 TL

 
                         

D-) Su verme hizmeti (özel yerler)

                     

a) Gidiş dönüş (Her km.)

             

3 TL

3,25 TL

3,25 TL

 

b) 8 Tonluk araç

             

140 TL

155 TL

155 TL

 

c) 12 Tonluk araç

             

240 TL

265 TL

265 TL

 

d) 1 m³ su (araçsız) fiyatı

         

2,50 TL

2,75 TL

2,75 TL

 
                         

E-) Yangın raporu

                     

a) Havai fişek rapor ücreti

             

110 TL

120 TL

120 TL

 
                         

F-) Atık su tahliyesi

                     

a) Motopomp 1 saat ücreti

             

55 TL

60 TL

60 TL

 

b) Dalgıç 1 saat ücreti

             

45 TL

50 TL

50 TL

 

c) İtfaiye pikabı ile çıkış

             

40 TL

45 TL

45 TL

 
                         

G-) Baca Temizleme ücretleri

                     

a) Baca temizleme yetki belgesi

             

1.730 TL

1.900 TL

1.900 TL

 

b) Baca temizleme yetki belgesi (3 yıllık)

         

4.800 TL

5.280 TL

5.280 TL

 

Soba bacası temizleme daire başına

                     

a) Tek kat müstakil konutlar

             

7 TL

8 TL

8 TL

 

b) 1-5 kat arası

             

16 TL

18 TL

18 TL

 

c) 6 kat ve yukarısı

             

22 TL

25 TL

25 TL

 

ç) Tıkalı baca açılması

             

77 TL

85 TL

85 TL

 

d) Tıkalı ve ziftli baca açılması

             

88 TL

100 TL

100 TL

 

e) Ziftli baca

             

66 TL

70 TL

70 TL

 

f) Şönt baca temizliği

             

50 TL

55 TL

55 TL

 

g) Kat kaloriferi bacası

             

60 TL

65 TL

65 TL

 

h) Şömine bacası

             

70 TL

80 TL

80 TL

 

Sıvı ve Katı Yakıtlı Kalorifer Bacaları için

                     

a) Tek kazanlı kalorifer bacaları

             

100 TL

110 TL

110 TL

 

b) Çift kazanlı “ “

             

120 TL

130 TL

130 TL

 

c) Üç “ “ “

             

130 TL

140 TL

140 TL

 

d) Dört “ “ “

             

165 TL

170 TL

170 TL

 

Doğalgazlı Kalorifer Bacaları için

                     

a) 1-5 Kat arası

             

55 TL

60 TL

60 TL

 

b) 6 Kat ve yukarısı için

             

65 TL

70 TL

70 TL

 

Fabrika ve Sanayi Tipi Bacalar için

                     

a) 4000 kalori'ye kadar olan kalorifer bacaları

             

465 TL

450 TL

450 TL

 

b) 6000 kaloriye kadar olan kalorifer bacaları

             

465 TL

500 TL

500 TL

 

c) 6000 kalori üzeri olan kalorifer bacaları

             

465 TL

550 TL

550 TL

 

Sıvı Yakıt Tankları Temizlenmesi için

                     

a) 11-20 Ton arası

             

215 TL

240 TL

240 TL

 

b) 21-30 Ton arası

             

300 TL

330 TL

330 TL

 

c) 31 Ton ve yukarısı için

             

360 TL

395 TL

395 TL

 

Fırın, Lokanta,Kafeterya,Restaurant, Unlu Mamül Üretim yerleri için

               

a) Baca yüksekliği 1 ila 5 m.arası olanlar

             

75 TL

80 TL

80 TL

 

b) Baca yüksekliği 6 ila 10 metre arası olanlar

             

110 TL

120 TL

120 TL

 

c) Baca yüksekliği 11 metreden fazla olanlar

             

140 TL

150 TL

150 TL

 

Sıvı ve Katı Yakıtlı Kalorifer Bacaları için(Resmi Kurumlar)

                 

a) Tek kazanlı kalorifer bacaları

             

70 TL

75 TL

75 TL

 

b) Çift “ “ “

             

100 TL

110 TL

110 TL

 

c) Üç “ “ “

             

115 TL

125 TL

125 TL

 

d) Dört “ “ “

             

125 TL

135 TL

135 TL

 

Doğalgazlı Kalorifer Bacaları için(Resmi Kurumlar)

                   

a) 1-5 Kat arası

             

55 TL

60 TL

60 TL

 

b) 6 kat ve yukarısı için

             

65 TL

70 TL

70 TL

 

İşin Mahiyeti

 

 

     

2012 Yılı Uygulanan

2013 Yılı Birim Teklifi

Mec.Kab. Edilen

 

H-) İskan Muayene

                     

1.Grup (Resmi bina-okul-ibadethane sivil top.kur.)

                   

(yönetmeliğinde hayır kurumu olan) m² aranmaksızın

           

10 TL

12 TL

12 TL

 

2.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreye kadar

         

0,30 TL/m²

0,33 TL/m²

0,33 TL/m²

 

3.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreden yüksek olan

           

0,36 TL/m²

0,40 TL/m²

0,40 TL/m²

 

4.Grup (Büro ve dükkanlar)

   

 

     

0,72 TL/m²

0,80 TL/m²

0,80 TL/m²

 

5.Grup (Tiyatro,spor salonu,kreş,sinema,özel okul,dershane,düğ.sa.)

   

0,42 TL/m²

0,47 TL/m²

0,47 TL/m²

 

6.Grup (Alış veriş merkezi,iş hanı)

       

1 TL/m²

1,10 TL/m²

1,10 TL/m²

 

7.Grup (Sağlık merk.,Depo,Otel,Yurt,otopark)

         

1,32 TL/m²

1,45 TL/m²

1,45 TL/m²

 

8.Grup (Yük.tehli.yer.Akar.,LPG ve CNG ist.)3.000 m²’ye kadar

         

3,90 TL/m²

4,30 TL/m²

4,30 TL/m²

 

9.Grup (Yük.tehli.yer.Akar.,LPG ve CNG ist.) 3.000 m²’yi aşan kıs.için

         

1,50 TL /m²

1,65 TL /m²

1,65 TL /m²

 

10.Grup (Brüt alanı 30.000 m²’ye kadar olan sanayi sitesi)(fab.iml.ha.)

         

2,20 TL/m²

2,40 TL/m²

2,40 TL/m²

 

11.Grup (Brüt alanı 30.000 m² yi geçen san.sit.,aşan kıs.için) (fab.iml.ha.)

         

1,10 TL/m²

1,20 TL/m²

1,20 TL/m²

 

12.Grup Daha önce yap.kul.iz.bel.almış olup tad.dol.mes.baş.bul.yük.teh.

                 

yer.akar.LPG ve CNG ikm.ist.)3.000 m²’ye kadar

             

2 TL/m²

2,20 TL/m²

2,20 TL/m²

 

13.Grup Daha önce yap.kul.iz.bel.almış olup tad.dol.mes.baş.bul.yük.teh.

                 

yer.akar.LPG ve CNG ikm.ist.)3.000 m²’yi aşan kısmı için

           

0,75 TL/m²

0,82 TL/m²

0,82 TL/m²

 

14. İkinci tetkik ve takip edilen tetkikler

             

55 TL

60 TL

60 TL

 
                         

I-) İtfaiye İşyeri (Zabıta) Kontrol

                     

a) Sabit ücret (Kapalı alanlarda ilk 33 m² için)

             

40 TL

45 TL

45 TL

 

b) Sabit ücret (Kapalı alanlarda ilk 33 m²’den sonraki ilk 100 m² için)

         

80 TL

90 TL

90 TL

 

c) Esnaf işyerleri (500m² ye kadar ticaret eğlence,oyun,dinlenme,

                 

bekleme yeri,lokanta,büro,fırın,unlu mam.) 100 m³’ü aşan her m³ için

         

0,085 TL

0,090 TL

0,090 TL

 

ç) Marketler-Katlı mağazalar-Alışveriş Merkezleri

                     

(500m² den büyük ticaret yeri) 100 m³ ü aşan her m³ için

           

0,14 TL

0,15 TL

0,15 TL

 

d) İmalathaneler-Atölyeler (1000m² ye kadar üretim-imalat yeri-

                   

atölye-tamirhane servis ve satış yeri) 100 m³ ü aşan her m³ için

           

0,20 TL

0,22 TL

0,22 TL

 

e) Fabrikalar (1000m² den büyük üretim-imalat yeri-atölye-

                   

tamirhane servis ve satış yeri) 100 m³ ü aşan her m³ için

           

0,20 TL

0,22 TL

0,22 TL

 

f) Eğitim Spor Kurumları (Özel Okul-Dershane-Kurs-Kreş-

                   

Rehabilitasyon-Spor salonu) 100 m³ ü aşan her m³ için

           

0,27 TL

0,30 TL

0,30 TL

 

g) Oteller,Moteller,Pansiyonlar,Yurtlar,Kapalı Otoparklar

                   

100 m³ ü aşan her m³ için

             

0,33 TL

0,36 TL

0,36 TL

 

h) Sağlık Kurumları (Hastane,Sağlık-Tıp-Tedavi Merkezi,

                   

Poliklinik,Muayenehane,Eczane-Optik medikal) 100 m³ ü aşan her m³ için

         

0,33 TL

0,36 TL

0,36 TL

 

ı) Açık alanlar (2000 m² ye kadar her m² için)

             

0,80 TL

0,90 TL

0,90 TL

 

i) Açık Alanlar 2000m² yi aşan her m² için

             

0,073 TL

0,80 TL

0,80 TL

 

j) Akaryakıt ve LPG-CNG istasyonları- LPG tüp dolum ve depolama

                 

tesisleri 1000 m²’ye kadar sabit ücret

             

1.600 TL

1.750 TL

1.750 TL

 

k) Akaryakıt ve LPG-CNG istasyonları- LPG tüp dolum ve depolama

                 

tesisleri 1000 m² yi aşan her m² için

             

0,80 TL

0,90 TL

0,90 TL

 

l) Depolar 100 m³ ü aşan her m³ için

             

0,14 TL

0,15 TL

0,15 TL

 

m) Diğer Kapalı alanlar (banka vs.) 100 m³ ü aşan her m³ için

           

0,14 TL

0,15 TL

0,15 TL

 

n) İkinci tetkik ve takip eden tetkikler

             

45 TL

50 TL

50 TL

 

o) Resmi bina-okul-ibadethane-hay.kurum.(yönetmeliğinde “Hayır Kurumu”

               

yazılı olan sivil top.kuruluş.) m² aramaksızın

             

10 TL

12 TL

12 TL

 
                         

NOT:

                     

* 100m² den büyük kapalı alanlarda hacim hesabı yapılır ve ilk 100 m³ için sabit ücret 90 TL dir.

           

* Yapı yükseklikleri en fazla 5 m alınır.

* 19.12.2007 tarih, 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hk. yönetmelik hükümleri yürürlüğünden önceki raporlar yeniden düzenlenir ve ücretlendirilir.

* 19.12.2007 tarih, 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hk. yönetmelik hükümleri yürürlüğünden sonra verilen raporların güncellemesi için şahıs ismi, şirket ismi ve faaliyet konusunun değişmemesi şartıyla 2. tetkik ücretiyle yeniden rapor düzenlenir.

İşin Mahiyeti

 

 

     

2012 Yılı Uygulanan

2013 Yılı Birim Teklifi

Mec.Kab. Edilen

 

J-) Eğitim

                     

a)Resmi kurumlara,grup başına(25 kişi)her ders saati

                   

(45 dk)için (İtfaiye merkezinde eğitim)

             

55 TL

60 TL

60 TL

 

b)Resmi kurumlara,grup başına(25 kişi)her ders saati

                   

(45 dk)için (yerinde eğitim)

             

80 TL

90 TL

90 TL

 

c) Resmi kurum ve özel kuruluşlarda eğitimde kullanılan sarf

                   

malzemeleri(benzin,mazot,LPG,KKT,köpük vs.)giderleri

           

100 TL

110 TL

110 TL

 

d) Özel sektör grup başına(25 kişi)her ders saati için(45 dk)

                   

(İtfaiye merkezinde eğitim)

             

70 TL

80 TL

80 TL

 

e) Özel sektör grup başına(25 kişi)her ders saati için (45 dk)

                   

(yerinde eğitim)

             

130 TL

145 TL

145 TL

 

f) Eğitim ve öğretim kurumları için eğitim ve tatbikat

           

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

g) Resmi kurum ve özel kuruluşlardaki eğitim ve tatbikatlar için

                 

itfaiye aracı

             

70 TL

80 TL

80 TL

 
                         

NOT: Yerinde verilen eğitimlerde ulaşım kurum ve kuruluşlarca karşılanacaktır.

               
                         

K-) Yangın önleme tedbirleri

                     

a) Çok maksatlı araç 1 saat

             

155 TL

170 TL

170 TL

 

b) Su tanklı araç

             

125 TL

140 TL

140 TL

 

c) Havai fişek gösterisi

             

460 TL

500 TL

500 TL

 
                         

L-) Proje Kontrol

                     

1.Grup (Resmi bina-okul-ibadethane sivil top.kuruluş.)

                   

(yönetmeliğinde hayır kurumu olan) m² aranmaksızın

           

10 TL

12 TL

12 TL

 

2.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreye kadar

           

0,025 TL/m²

0,030 TL/m²

0,030 TL/m²

 

3.Grup (Konut) Yapı yüksekliği 30.50 metreden yüksek olan

           

0,030 TL/m²

0,035 TL/m²

0,035 TL/m²

 

4.Grup (Büro ve dükkanlar)

             

0,060 TL/m²

0,065 TL/m²

0,065 TL/m²

 

5.Grup (Tiyatro,spor salonu,kreş,sinema,özel okul,ders.düğ.sal.)

         

0,040 TL/m²

0,045 TL/m²

0,045 TL/m²

 

6.Grup (Alış veriş merkezi,iş hanı)

             

0,085 TL/m²

0,1 TL/m²

0,1 TL/m²

 

7.Grup (Sağlık merk.,Depo,Otel,Yurt,otopark)

 

           

0,060 TL/m²

0,065 TL/m²

0,065 TL/m²

 

8.Grup (Yüksek tehlikeli yerler Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonları)

                 

3.000 m²’ye kadar (m² aranmaksızın)

             

300 TL

330 TL

330 TL

 

9.Grup (Yüksek tehlikeli yerler Akaryakıt, LPG ve CNG istasyonları)

                 

3.000 m²’yi aşan kısmı için

             

0,0060 TL/m²

0,0065 TL/m²

0,0065 TL/m²

 

10.Grup (Brüt alanı 30.000 m²’ye kadar olan sanayi sitesi)

                   

(fabrika imalathane)

       

 

   

0,019 TL/m²

0,022 TL/m²

0,022 TL/m²

 

11.Grup (Brüt alanı 30.000 m² yi geçen sanayi sit.aşan kıs.iç.)

                   

(fabrika imalathane)

             

0,19 TL/m²

0,22 TL/m²

0,22 TL/m²

 
                         

M-) İsteğe Bağlı Denetim Hizmetleri (Kamu Kurumları)

                   

a) 5.000 m² olan binalar için

             

110 TL

120 TL

120 TL

 

b) 5.000-10.000 m² arası

             

165 TL

180 TL

180 TL

 

c) 10.000 m² üzeri

             

220 TL

240 TL

240 TL

 

d) İkinci tetkik ve takip eden tetkikler

             

----

50 TL

50 TL

 
                         

N-) İsteğe Bağlı Denetim Hizmetleri (Özel Kurumlar)

                   

a) 5.000 m² olan binalar için

             

220 TL

240 TL

240 TL

 

b) 5.000-10.000 m² arası

             

330 TL

360 TL

360 TL

 

c) 10.000 m² üzeri

             

440 TL

480 TL

480 TL

 

d) İkinci tetkik ve takip eden tetkikler

             

----

60 TL

60 TL

 
                         

3- Mezar ücretleri:

                     

10.07.2004 Tarih ve 5216 say.Büyükşehir Kanunun ile 5272 sayılı Belediye Kanunu 3/45 (s)maddesine bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

   
                         

A-) Eski mezarlık mevkii:

                     

a) (A-B-C-D-E-F-G-H-YF-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

                   

-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37- 40-42-44-46-48 adalarında yapılı bir mezar.

   

4.000 TL

5.000 TL

5.000 TL

 

b) (A-B-C-D-E-F-G-H-YF-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

                   

-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37- 40-42-44-46-48 adalarında topraktan verilecek mezar yeri .

 

3.500 TL

4.500 TL

4.500 TL

 

c) 39-41-43-45-47-49-51-52-53-55-60-66-68-70-72-74-76 adalarında yapılı mezar

       

3.500 TL

4.250 TL

4.250 TL

 

ç) 39-41-43-45-47-49-51-53-55-60-66-68-70-72-74-76 adalarında topraktan mezar yeri.

       

3.000 TL

3.750 TL

3.750 TL

 

d) 50, 57, 59, 61, 78 adalarda yapılı mezar

             

2.500 TL

3.250 TL

3.250 TL

 

e) 50, 57, 59, 61, 78 adalarda topraktan mezar

           

2.000 TL

2.750 TL

2.750 TL

 
                         

B-) Taşlıburun mevkii:

                     

a) A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-Y-Z-AB-AH-AE-AF-

                 

AK-AG-AP-AR-AL-TA-YA-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-65 Adalarında yapılı mezar yeri

   

2.000 TL

2.500 TL

2.500 TL

 

b) A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-Y-Z-AB-AH-AE-AF-

                 

AK-AG-AP-AR-AL-TA-YA-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-65 Adalarında topraktan mezar yeri

 

1.500 TL

2.000 TL

2.000 TL

 

c) D ada 79-80-81 parsellerde yapılı mezar

             

2.500 TL

3.000 TL

3.000 TL

 
                         

C-) Gesi-İldem mezarlığı:

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

             

125 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

 

           

750 TL

800 TL

800 TL

 
                         

D-) Argıncık Mezarlığı:

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

 

 

         

125 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

 

 

         

750 TL

800 TL

800 TL

 
                         

E-) Anbar Mezarlığı:

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

 

 

         

125 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

             

750 TL

800 TL

800 TL

 
                         

F-) Gayri Müslim Mezarlığı:

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

             

400 TL

500 TL

500 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

             

2.500 TL

2.500 TL

2.500 TL

 
                         

G-) Bülbül Pınarı Mezarlığı

                     

a) Cenaze anında verilecek bir mezar

             

125 TL

150 TL

150 TL

 

b) Cenaze olmadan verilecek bir mezar

 

           

750 TL

800 TL

800 TL

 
                         

NOT: Bir başka mezarlıktan Belediyemize ait mezarlığa nakledilmek istenen cenazelerle, Belediyemizin mezarlığında iken, yine Belediyemize ait başka mezarlığa nakledilmek istenen cenazeler için nakli yapılacağı mezarlığa ait yukarıdaki tarifelerin (b) fıkraları uygulanarak ücret alınır.

                         

4- Cenaze nakli ve defin hizmetleri:

                     

A-) Cenaze nakilleri:

                     

a) İl dışına (Km. başına)

             

1 TL

1,25 TL

1,25 TL

 

b) Şehir içi mezarlıklara

             

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

B-) Defin hizmetleri:

                     

a) Tapulu Mezara cenaze nakli için,mezar açma,kapama

           

75 TL

100 TL

100 TL

 

b) Cenaze yıkama

             

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

 

c) Kefen - Havlu takımı

             

40 TL

40 TL

40 TL

 

C-) Diğer hizmetler:

                     

a) Mezar tapularının yenilenmesi

 

 

 

       

30 TL

50 TL

50 TL

 

b) Lahit veya mezar üst yapımı izin belgesi bedeli

 

           

15 TL

15 TL

15 TL

 

c) Hayrat Çeşme Yer Ücretleri (1,5 m².)**

 

 

                 

1- Şehir mezarlığında

 

 

         

150 TL

150 TL

150 TL

 

2- Anbar, Argıncık, Gesi-İldem, Bülbül Pınarı Mezarlıklarında

         

100 TL

100 TL

100 TL

 
                         

5- Veterinerlik hizmetleri:

                     

A-) Hayvanat Bahçesindeki Hayvanların satış ücreti;

                   
 

—Pekin Ördeği

             

35 TL

35 TL

35 TL

 
 

—Yerli Kaz

             

30 TL

30 TL

30 TL

 
 

—Amerikan Ördeği

             

35 TL

35 TL

35 TL

 
 

—Tavuk çeşitleri

             

30 TL

30 TL

30 TL

 
 

—Kafkas Sülün (erkek)

         

250 TL

250 TL

250 TL

 
 

—Midilli Atı (erkek)

 

         

2.500 TL

2.500 TL

2.500 TL

 
 

—Ankara Keçisi (tiftik-erkek)

 

         

350 TL

350 TL

350 TL

 
 

—Keçi (kıl-erkek)

             

350 TL

350 TL

350 TL

 
 

—Güvercin çeşitleri

             

20 TL

20 TL

20 TL

 
 

—Kamerun Koyunu (erkek)

             

350 TL

350 TL

350 TL

 
                         

6- Çevre Sağlığı hizmetleri:

                     

Yasal Dayanak:

                     

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesi (i) ve (j) fıkrası, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan S.K.K.Y.(Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliği) ve G.S.M. Gayrı sıhhi müesseseler izin ve ruhsat işlemleri kapsamında yürütülen belgelendirme çalışmaları hizmet giderleri .

A-) G.S.M. Dosya Basılı Evrak (Matbu evrak) Ücreti:

           

150 TL

150 TL

150 TL

 

B-) Geçiş yolu izin belgesi hizmet bedeli

           

1.500 TL

1.500 TL

1.500 TL

 

C-) Gıda sicil sertifikası hizmet bedeli

             

1.500 TL

1.500 TL

1.500 TL

 
                         

İşin Mahiyeti

 

 

     

2012 Yılı Uygulanan

2013 Yılı Birim Teklifi

Mec.Kab. Edilen

 

7- Sosyal hizmetler:

                     

A-) Özel Etkinlikler İçin Bando ve Mehter takımı: (Günlük)(Resmi Görevler Hariç)

             

a) Büyükşehir Mücavir alanı(Ulaşım dahil)

             

650 TL

700 TL

700 TL

 

b) İlçeler ve köyler(Ulaşım Hariç)

             

700 TL

750 TL

750 TL

 

c) İl Dışı (Ulaşım Hariç)

 

 

         

1.200 TL

1.300 TL

1.300 TL

 
                         

8- Zabıta Hizmetleri:

                     

A-) Ticaret Sicil Tasdikname Ücreti:

                     

Ticaret Sicil Tasdiknamesinin 29. maddesi uyarınca belediyemize vaki müracaatla; belirtilen adreste Zabıta ekiplerimizce yapılacak inceleme ve denetim sonucu düzenlenerek talep sahiplerine verilecek olan Ticaret Sicil Tasdiknamelerinden 2467/97. maddeleri uyarınca Ticaret Sicil Tasdikname ücreti alınır.

a) Ticaret Şirketlerinden

             

200 TL

220 TL

220 TL

 

b) Kooperatiflerden

   

 

       

150 TL

175 TL

175 TL

 

c) Diğerlerinden

             

125 TL

150 TL

150 TL

 

 

                       

B-) Özel Servis Araçları İşletme Ruhsat Ücreti :

               

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin f fıkrası: “kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemeyi”, yine aynı kanunun p fıkrası ise “Büyükşehir sınırları içerisindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarını ruhsat vermeyi” Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasına alınmıştır.

Bu çerçevede 2012 yılı içerisinde özel servis aracı çalıştıran gerçek ve tüzel şahısların 2013 yılı içerisinde de bu işi sürdürmek istemeleri halinde;

a) 14 Kişilik araçlardan

   

 

     

150 TL

175 TL

175 TL

 

b) 15 - 24 Kişilik araçlardan

             

175 TL

200 TL

200 TL

 

c) 25 - 36 Kişilik araçlardan

             

200 TL

225 TL

225 TL

 
                         

C) Hal Kompleksindeki İş Yerleri (Yıllık)

                     

07.07.2012 tarihinde 28346 sayılı resmi gazetede yayımlanan sebze ve meyve ticareti ve toptancı halleri hakkında yönetmeliğin 31. maddesinbin 3. fıkrasına göre haldeki iş yerlerinden:

 

a) Teminat miktarı

             

5.000 TL

6.000 TL

6.000 TL

 
                         

D-) Kar Motorları İşletme Ruhsat Ücreti :

             

250 TL

275 TL

275 TL

 
                         

9- İmar İle İlgili Hizmetler:

                     

A-) İmar planı pafta ve kopyaları:

                     

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde:59 (a ) ve (e), 2464 Sayılı Kanunun Madde:97, 3194 Sayılı Kanunun madde:8/b hükümleri gereğince;

   

a) 1/1.000 Ölç. Halihazır harita paftası(1 Adet)

             

8 TL

8,50 TL

8,50 TL

 

b) 1/5.000 Ölç. Halihazır pafta(1 adet)

 

           

8 TL

8,50 TL

8,50 TL

 

c) 1/1.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaysız)

 

           

25 TL

26,50 TL

26,50 TL

 

ç) 1/1.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaylı)

 

           

50 TL

53 TL

53 TL

 

d) 1/5.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaysız)

             

25 TL

26,50 TL

26,50 TL

 

e) 1/5.000 Ölç. İmar paftası (1 adet onaylı)

             

50 TL

53 TL

53 TL

 

f)1/25.000 Ölç. Nazım İmar Planı (renkli) paftası (bir adet)

           

90 TL

95 TL

95 TL

 

g)1/50.000 Ölç. Çevre Düzeni Planı (renkli) paftası (bir adet)

         

90 TL

95 TL

95 TL

 

ğ)İmar planı ve röper krokisinden A4 ebadında fotokopi (onaysız)

         

10 TL

10,50 TL

10,50 TL

 

h)İmar planı ve röper krokisinden A4 ebadında fotokopi (onaylı)

         

20 TL

21 TL

21 TL

 

ı)İmar planından A3 ebadında çekilen fotokopi (onaysız)

           

20 TL

21 TL

21 TL

 

i)İmar planından A3 ebadında çekilen fotokopi (onaylı)

           

40 TL

42 TL

42 TL

 

j)1/10.000 Ölçekli ofset uydu fotoğrafı (mahalle isimleri yazılı)

         

160 TL

170 TL

170 TL

 

k)1/25000 “ “ “ “ (mahalle isimleri yazısız)

           

135 TL

143 TL

143 TL

 

l)Herhangi bir bölgenin uydu fotoğrafı A 4 renkli çıktısı(1/2.500 ölç.)

         

10 TL

10,50 TL

10,50 TL

 

m) “ “ “ “ “ A 3 “ “ “

           

20 TL

21 TL

21 TL

 

n)1/250.000 ölçekli mücavir alan sınırı(Hinterlant)renkli çık.

           

15 TL

16 TL

16 TL

 

o)1/100.000 “ “ “ “ “

           

65 TL

69 TL

69 TL

 

ö) 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası sayısal (NCZ uzantılı)**

         

300 TL

318 TL

318 TL

 

p) 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı sayısal (1 Adet NCZ uzantılı)**

         

600 TL

635 TL

635 TL

 

r) 1/5.000 ölçekli sayısal halihazır pafta (1 Adet NCZ uzantılı)**

         

240 TL

255 TL

255 TL

 

s) 1/1.000 ölçekli sayısal halihazır pafta (1 Adet NCZ uzantılı)**

         

240 TL

255 TL

255 TL

 

ş) 1/1.000 ölçekli ortofoto pafta çıktısı (1 Adet)**

           

360 TL

380 TL

380 TL

 

t) Sayısal kent rehberi (binalar hariç)

             

295 TL

500 TL

500 TL

 

t) Sayısal kent rehberi (binalar dahil)

             

-----

1.000 TL

1.000 TL

 

**Pafta boyutu dışında alınacak verilerde enter plasyon yoluyla fiyat belirlenecektir.

             
                         

NOT: Emniyet Müdürlüğünden, Askeri Birliklerden ve Resmi Kurumlardan gelecek talepler ile öğrencilerin çalışma alanlarını üniversiteden getirecekleri Resmi yazı ile belirtmeleri halinde, sayısal olmayan planları ücretsiz vermeye İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, sayısal pafta taleplerini Büyükşehir Belediye Encümeni vermeye yetkilidir.

                         

İşin Mahiyeti

 

 

     

2012 Yılı Uygulanan

2013 Yılı Birim Teklifi

Mec.Kab. Edilen

 

B-) Yıllık Vize Ücretleri:

                     

5216 Sayılı Kanunun Madde:23 (m) Delaletiyle, 5393 sayılı Kanunun Madde: 59 (a) ve (e) , 2464 sayılı Kanunun Madde: 97 hükümleri gereğince;

   

a) Mühendis ve Mimarların yıllık vizelerinde

             

70 TL

75 TL

75 TL

 

Daha önceki yıllarda vize işlemini yaptırmayanların geçmiş yıllara sari vize ücr. yürürlükte olan tarifeye göre alınır.

       

b) Müteahhitlik yazısı almak için başvurulardan(her bir parsel için)

         

90 TL

95 TL

95 TL

 

c) Sürveyan, usta ve kalfaların yeni kayıtlarından ve yıllık vizelerinden

         

35 TL

37 TL

37 TL

 

d) Zemin etüdü ve jeolojik rapor (Yer mühendislik prj.) hazırlayacakkişi ve kuruluşlardan (bina başına)

   

80 TL

85 TL

85 TL

 
                         

C-) Kapı Numaralama Ücreti:

                     

5490 sayılı kanunun 49. maddesi ve adres numaralama yönetmeliğinin 17. maddesi gereği;

 

 

                     

a) Müstakil konutlar için

         

10 TL

10 TL

10 TL

 

b) Apartman ve çok katlı mesken binaların her bir bağımsız bölümü için

       

10 TL

10 TL

10 TL

 

c) İşyeri, iş merkezi, alışveriş merkezi vb. binaların her bir bağımsız bölümü için

       

10 TL

10 TL

10 TL

 

d) Otel, motel, pansiyon, hastane, dershane, misafirhane, yurt, okul vb. binaların her bir odası için

   

10 TL

10 TL

10 TL

 
                         

NOT: Resmi kurumlardan kapı numaralama ücreti alınmaz.

 

 

                     

10- Belediye Otobüsleri ile İlgili Hizmetler:

                     
 

4736-5393-5216-5018 sayılı Kanunların ilgili maddeleri gereği;

                 

A-) Eğitim Kurumları Faaliyetleri:

                     

a) 0-15 km/otobüs adedi (gidiş-dönüş/1 saat)

             

2 Bilet

2 Bilet

2 Bilet

 

b) 15 km ve sonrası/otobüs adedi (gidiş-dönüş/2 saat)

           

4 Bilet

4 Bilet

4 Bilet

 
                         

B-) Sivil Toplum Örgütleri ve Diğer Faaliyetler:

                   

a) 0-15 km/otobüs adedi (gidiş-dönüş/2 saat)

             

180 TL

180 TL

180 TL

 

b) 15 km ve sonrası/otobüs adedi (gidiş-dönüş/3 saat)

           

300 TL

300 TL

300 TL

 
                         

C-) Cenaze Hizmetleri Faaliyeti:

                     

a) 0-15 km/1.otobüs ücretsiz, 2.otobüs (gidiş-dönüş)

           

20 TL

20 TL

20 TL

 

b) 15 km ve sonrası/1.otobüs ücretsiz, 2.otobüs (gidiş-dönüş/3 saat)

         

50 TL

50 TL

50 TL

 
                         
 

NOT: 1-Belirtilen bedeller bahsedilen saat aralığına aittir. Her değişen saat aralığı için ücret yeniden hesaplanır.

       
 

2-Belediye otobüsleri ile ilgili hizmetler Büyükşehir Belediyesi hinterland sınırları dahilindedir.

         
                         

D-) Hinterlant sınırları harici otobüs başı hizmet bedeli 1 km ücreti

         

3 TL

3 TL

3 TL

 
                         

11- Bilgi Edinme Başvuru Ücreti:

             

10 TL

10 TL

10 TL

 

(Bilgi edinme kanununun 22. maddesine istinaden her sayfa başına)

                 
                         

12- Ulaşım Hizmetleri:

                     

a)

Ticari Taksi İşletme Belgesi Ücreti

             

------

50 TL

50 TL

 
                         
                         
                         
                         

YÜRÜRLÜK: 2013 Yılı Gelir Tarifesinin (A) Bölümünde belirlenen “Vergi ve Harçlara ait Tarife ve (B) Bölümünde belirlenen “Verilecek Hizmetlere İlişkin ÜCRET TARİFESİ” 5393 Sayılı Kanunun 23 nci maddesi gereğince 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer. Mezar ücretleri, Cenaze nakli ve defin hizmetleri ile kapı numaralanma ücretleri KDV’den istisnadır. (B) bölümünde belirlenen diğer ücretlerde Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı Gelir tarifesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

                         

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

785

Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali yılına ait

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan 13.11.2012 tarih ve 15’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

38

 

 

Kayseri İli

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

 

01

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

515.000.000

515.000.000

515.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

3.360.185

3.360.185

3.360.185

 

 

 

03

Sivil Savunma Amirliği

122.500

122.500

122.500

 

 

 

04

Mali Hizmetler Dai. Başkanlığı

47.703.649

47.703.649

47.703.649

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Eğt.Dai.Bşk.

8.396.249

8.396.249

8.396.249

 

 

 

06

Kültür ve Sos. Hiz.Dai.Bşk.

2.315.896

2.315.896

2.315.896

 

 

 

11

Makine İkmal Daire Başkanlığı

35.806.934

35.806.934

35.806.934

 

 

 

12

İşt.ve İşletmeler Daire Başkanlığı

30.400.829

30.400.829

30.400.829

 

 

 

13

Çevre Kor.ve Kont.Dai.Bşk.

12.517.624

12.517.624

12.517.624

 

 

 

20

Teftiş Kurulu Başkanlığı

100.291

100.291

100.291

 

 

 

21

İç Denetim Birimi

49.616

49.616

49.616

 

 

 

24

1.Hukuk Müşavirliği

72.859.569

72.859.569

72.859.569

 

 

 

25

Basın Yayın Müdürlüğü

847.745

847.745

847.745

 

 

 

30

Fen Daire Başkanlığı

91.216.173

91.216.173

91.216.173

 

 

 

31

İmar Daire Başkanlığı

15.858.910

15.858.910

15.858.910

 

 

 

32

İtfaiye Daire Başkanlığı

6.516.404

6.516.404

6.516.404

 

 

 

33

Ulaşım Daire Başkanlığı

75.696.230

75.696.230

75.696.230

 

 

 

34

Zabıta Daire Başkanlığı

3.125.067

3.125.067

3.125.067

 

 

 

35

Etüt ve Projeler Dai.Bşk.

4.357.778

4.357.778

4.357.778

 

 

 

36

Yapı ve Kontrol Dai.Bşk.

89.320.182

89.320.182

89.320.182

 

 

 

37

Destek Hizmetler Dai.Bşk.

315.485

315.485

315.485

 

 

 

38

Park Bahçeler Ve Ağaç. Dai. Bşk

14.032.775

14.032.775

14.032.775

 

 

 

39

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı

79.909

79.909

79.909

Şeklinde düzenlenmiştir;

 

 

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

Ekonomik

Kod

 

 

 

 

 

 

 

TL

01

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş. Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

02

PERSONEL GİDERLERİ

44.641.569,00

44.641.569,00

44.641.569,00

03

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

9.427.898,00

9.427.898,00

9.427.898,00

04

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

107.592.090,00

107.592.090,00

107.592.090,00

05

FAİZ GİDERLERİ

11.431.000,00

11.431.000,00

11.431.000,00

06

CARİ TRANSFERLER

7.974.425,00

7.974.425,00

7.974.425,00

07

SERMAYE GİDERLERİ

292.633.016,00

292.633.016,00

292.633.016,00

08

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.300.001,00

1.300.001,00

1.300.001,00

09

BORÇ VERME

1,00

1,00

1,00

 

 

YEDEK ÖDENEK

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

 

TOPLAM

515.000.000,00

515.000.000,00

515.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının %10 undan fazla %5 inden az olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde incelendiğinde;

Fonksiyonel Kod

 

 

 

 

TL

Fonksiyonel Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

151.757.587

151.757.587

151.757.587

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

122.500

122.500

122.500

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

11.455.481

11.455.481

11.455.481

04

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

290.339.784

290.339.784

290.339.784

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

6.891.458

6.891.458

6.891.458

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

15.938.819

15.938.819

15.938.819

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

3.300

3.300

3.300

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

35.276.714

35.276.714

35.276.714

10

SOS. GÜV. VE SOS.YRD. HİZMETLERİ

3.214.357

3.214.357

3.214.357

 

TOPLAM

515.000.000

515.000.000

515.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 515.000.000TL olarak bağlanması,

GELİR BÜTÇESİ:

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, Gelir Bütçesi aşağıdaki şekliyle tanzim edilerek düzenlemiştir.

 

Buna Göre;

 

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİNİN I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Ekonomik Kodun Adı

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye Bütçe

Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince

kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

7.171.000

7.171.000

7.171.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

169.576.000

169.576.000

169.576.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

11.500.000

11.500.000

11.500.000

05

Diğer Gelirler

201.376.000

201.376.000

201.376.000

06

Sermaye Gelirleri

75.377.000

75.377.000

75.377.000

 

 

 

 

 

09

Red ve İadeler (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

465.000.000

465.000.000

465.000.000

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASININ I.DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Finansmanın Adı

 

 

B.Ş.Bel.

Encümen Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

1

İÇ BORÇLANMA

47.000.000

47.000.000

47.000.000

 

 

a)Borçlanma

47.000.000

47.000.000

47.000.000

2

DIŞ BORÇLANMA

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 

a)Borçlanma

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 

TOPLAM

50.000.000

50.000.000

50.000.000

 

 

Böylece 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 465.000.000TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının (Borçlanma) İç Borçlanma 47.000.000TL Dış Borçlanma 3.000.000TL toplam 50.000.000TL gelir bütçesinin 515.000.000TL olarak bağlandığı; Gelir ve Gider bütçelerinin denkleştirilmesinin sağlandığı görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

2013 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 515.000.000,00TL olarak ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin gelirleri; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 465.000.000,00TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2013 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1- Ödenek Cetveli – A (Örnek - 20)

2- Bütçe Kararnamesi (Örnek -21)

3-- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması – B Cetveli (Örnek - 11)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 12)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 13)

6- Gelecek Yıllara Yangın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek - 22)

7- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 23)

8- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek - 24)

9- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek - 25)

10- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) (Örnek – 26)

11- İzleyen İki yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek - 28)

12- İzleyen İki yıl Bütçe Giderleri Tahmini Cetveli (Örnek - 27)

13- İzleyen İki yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek - 29)

14- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 30)

15- Finansman Programı (Örnek - 31)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen işler için borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

İç Borçlanma: 47.000.000,00TL Dış Borçlanma: 3.000.000,00TL TOPLAM: 50.000.000,00TL

 

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda belirtildiği şekilde diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamlarda iki eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 11- Belediye birimlerinde istihdam edilecek işçilerin kadroları Belediye Meclisince tesbit edilir.

Madde 12- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyedeki araçları kiraya vermeye ve belediyenin asli görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü aracı kiralamaya belediye başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerin uygun görülen sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesine belediye başkanı yetkilidir.

 

Madde 14- Belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan personelin yemek yardımı 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamına dahil memur kadro adedine göre belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 15- Belediye Konservatuar ve benzeri eğitim kurumlarında öğretim üyesi olarak görevlendirilenlere her yıl bütçe kanununun (K) cetvelindeki ders saat ücretleri olarak belirtilen miktardan ödeme yapılır.

Madde 16- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi veya kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri, işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere geriye dönük ecrimisil alınır. Ecrimisillerin tayin ve tesbiti belediye encümenince yapılır. Encümence belirlenen ecrimisil bedelleri 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Gerek 3194 Sayılı İmar Kanunu ve gerekse 775 Sayılı Gecekondu Kanununun uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararlar işgalcilerden tahsil edilir. Yasal usullere uymayanların tesis ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde 17- 2464 sayılı Belediye Gelirler kanununun 16. maddesi uyarınca ilan reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Yine aynı kanunun 15. maddesi, 5281 Sayılı kanunun 16. maddesi değişen şekli ile 1-2-4 bentlerinde yazılı yıllık ilan reklamlara ait vergiler yılı içinde 2 eşit taksitle almaya Belediye Meclisi yetkilidir, hükmünü içermektedir. Buna göre idare 1-2 ve 4. bentlerde yazılı ilan reklam vergisi yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilecektir. Harcamalara katılma payı 2 yılda ve 4 eşit taksitle tahsil olunur. Taksitler yılın mayıs ve kasım aylarıdır. 2013 Yılı Gelir Tarifesinin B-1-7 maddesinin (b) fıkrası gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücretleri ile yine gelir tarifesinin B-III-3. maddesi gereğince alınacak mezarlık ücretleri yılı içerisinde 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Madde 18- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri Meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 19 maddeden ibarettir.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu,

Büyükşehir Belediyesi’nce 2013 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

786

Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali yılına ait

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 20’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

12

 

Melikgazi Belediyesi

225.000.000

225.000.000

225.000.000

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.370.000

1.370.000

1.370.000

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

11.047.000

11.047.000

11.047.000

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.437.000

1.437.000

1.437.000

 

 

 

11

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

13.944.000

13.944.000

13.944.000

 

 

 

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

31.000.000

31.000.000

31.000.000

 

 

 

25

Basın Yayın ve Halkla İlişk. Müdürlüğü

777,000

777,000

777,000

 

 

 

30

Emlak ve Gelir Müdürlüğü

1.429.250

1.429.250

1.429.250

 

 

 

31

Fen İşleri Müdürlüğü

84.612.550

84.612.550

84.612.550

 

 

 

32

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

551.000

551.000

551.000

 

 

 

33

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

719.000

719.000

719.000

 

 

 

34

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.100.000

6.100.000

6.100.000

 

 

 

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

24.973.000

24.973.000

24.973.000

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

17.000.000

17.000.000

17.000.000

 

 

 

37

Plan ve Proje Müdürlüğü

9.527.200

9.527.200

9.527.200

 

 

 

38

Temizlik İşleri Müdürlüğü

16.000.000

16.000.000

16.000.000

 

 

 

40

Yazı İşleri Müdürlüğü

528.500

528.500

528.500

 

 

 

41

Zabıta Müdürlüğü

3.005.500

3.005.500

3.005.500

 

 

 

43

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

979.000

979.000

979.000

 

 

 

 

TOPLAM

225.000.000

225.000.000

225.000.000

Şeklinde düzenlenmiştir,

 

 

 

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

 

Ekonomik

Kodlama

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

26.998.500

26.998.500

26.998.500

 

02

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PRİM GİD.

4.588.550

4.588.550

4.588.550

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDER.

63.363.950

63.363.950

63.363.950

 

04

FAİZ GİDERLERİ

300.000

300.000

300.000

 

05

CARİ TRANSFERLER

5.716.500

5.716.500

5.716.500

 

06

SERMAYE GİDERLERİ

103.032.500

103.032.500

103.032.500

 

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.000.000

1.000.000

1.000.000

 

09

YEDEK ÖDENEK

20.000.000

20.000.000

20.000.000

 

TOPLAM

225.000.000

225.000.000

225.000.000

225.000.000

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

Foksiyonel Kodlama

Açıklama

Bş.Bl.Encümen İiçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

86.933.750

86.933.750

86.933.750

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

123.000

123.000

123.000

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.

3.005.500

3.005.500

3.005.500

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

16.979.000

16.979.000

16.979.000

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

94.858.750

94.858.750

94.858.750

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.

23.100.000

23.100.000

23.100.000

 

TOPLAM

225.000.000

225.000.000

225.000.000

Toplam Gider Bütçesinin 225.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli I. Düzeyinde İncelendiğinde;

 

 

 

 

 

TL

Kodu

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

Vergi Gelirleri

60.320.000

60.320.000

60.320.000

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.080.000

4.080.000

4.080.000

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

28.500.000

28.500.000

28.500.000

05

Diğer Gelirler

90.650.000

90.650.000

90.650.000

06

Sermaye Gelirleri

41.630.000

41.630.000

41.630.000

09

Red ve İadeler (-)

-180.000

-180.000

-180.000

Toplam Gelir Bütçesi

225.000.000

225.000.000

225.000.000

Şeklinde düzenleniş olup;

Melikgazi Belediyesinin 2013 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 225.000.000,00TL olarak bağlanması,

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

Madde 1-Belediyemiz birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (225.000.000,00)TL ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediyemiz bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (225.000.000,00)TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3–2013 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile gelir bütçesi ödenek toplamı arasında oluşan 180.000,00TL’lik fark gelir bütçesi içerisinde yer alan ve (-) eksi bakiyesi olarak düşünülen red ve iadelerden oluşmaktadır. Bu miktarın gelir bütçesinden düşülmesi halinde gelir ve gider bütçesinin denkliği sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örn.-8),

7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20),

9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek-26),

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16- Finansman Programı (Örnek- 28),

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Gayrimenkul satışlarında ve kat karşılığı yap-işlet-devret anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Üst yönetici tarafından 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili hakkındaki kanundaki gecikme oranlarını uygulamak şartıyla, şartnamedeki sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Üst yönetici tarafından süre uzatılmaz veya uzatılan süre sonun dada ödeme aksatılır veya hiç ödeme yapılmazsa ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, Sözleşmesi fesih edilir. Sözleşmenin feshiyle birlikte yatırılan teminatları irat kayıt edilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonunda başlamak üzere 4’er ay ara ile ve 3 eşit taksitte faizsiz olarak iade edilir.

Madde 10- Belediye Gayrimenkullerini 3 seneden az süreyle ve 1TL’den fazla bedelle kiraya verilmesinde, Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 11- Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları, kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkul malları, bankadaki nakit paraları, diğer kurumlar nezdindeki hak ve alacakları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri ( 5393 SK.15.M. ); 2013 yılında programa alınan; muhtelif bölgelerdeki asfalt ve alt yapı çalışmaları, Sosyal konutlar yapımı, Park ve bahçe tanzimleri, cadde ve yolların yapılması, Temizliği, bakım ve onarım vs. gibi amme hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12- İlçenin kalkınması bakımından bütçe gereğince yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere finansmanının devletçe temin edilerek İller bankasına intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere milli banka ve müesseselerden 2013 yılında meclis kararı ile borçlanmaya üst yönetici yetkilidir.

Madde 13- Belediye tahsilâtının milli bankalar kanalı ile yaptırılmasına üst yönetici yetkilidir.

Madde 14- Belli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve özel müesseseler ile şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler, belediye meclisince gelir bütçesine gelir, diğer taraftan gider bütçesinin ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmete harcanır. Bağışlar gayrimenkul mahiyetinde ise belediye gayrimenkulleri arasına intikal ettirilir. Ayni bağışlar belediyece amacına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 15- Harp hali, deprem, sel, heyelan, yangın gibi olağanüstü hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevleri olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere kadrodaki işçilerin yetersizliğinde Üst yöneticinin onayı ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi çalıştırılır ve araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu ödeneğinden karşılanır.

Madde 16- Belediye daire müdürlüklerinde çalışan işçilerin mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına, Belediye araçlarını kiraya vermeye üst yönetici yetkilidir.

Madde 17- Toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmak koşulu ile belediye ve müdürlüklerimizde çalışan işçilerin karşılıklı olarak müktesep hakları ile nakledilmelerine üst yönetici yetkilidir.

Madde 18- Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları yasasına tabi olan personele yapılacak yemek yardımının, 11.12.1986 tarih ve 19308 nolu resmi gazetede yayımlanan “ Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği “ esaslarına göre yapılmasına ve ödeneğin aktarılmasına belediye encümeni yetkilidir.

Madde 19- Belediye lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele 26.09.2011 tarih ve 659 nolu Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan usul ve sınırlar dâhilinde ödenir.

Madde 20-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde 22- İş bu kararname 22 maddeden ibarettir.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu,

Melikgazi Belediyesi’nce 2013 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

787

Kocasinan Belediyesi’nin 2013 Mali yılına ait

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince Kocasinan Belediyesi’nin 2013 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 21 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

 

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.belediye Bütçe Kom.Teklif Edilen

Bş.Bl. Meclisince Kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

11

 

Kayseri Kocasinan Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

 

 

 

03

Sivil Savunma Uzmanlığı

725.000,00

725.000,00

725.000,00

 

 

 

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

 

 

 

09

Sağlık işleri Md

575.000,00

575.000,00

575.000,00

 

 

 

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

985.000,00

985.000,00

985.000,00

 

 

 

11

Makine İkmal ve Bak.On Md

13.415.000,00

13.415.000,00

13.415.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Md

605.000,00

605.000,00

605.000,00

 

 

 

24

Hukuk İşleri Md

13.140.000,00

13.140.000,00

13.140.000,00

 

 

 

25

Basın Yayın Md

470.000,00

470.000,00

470.000,00

 

 

 

30

Fen İşleri Md

27.790.000,00

27.790.000,00

27.790.000,00

 

 

 

31

İmar ve Şehircilik Md

16.400.000,00

16.400.000,00

16.400.000,00

 

 

 

32

Mali Hizmetler Md

13.545.000,00

13.545.000,00

13.545.000,00

 

 

 

33

Park Bahçeler Md

8.190.000,00

8.190.000,00

8.190.000,00

 

 

 

34

Temizlik işleri Md

17.770.000,00

17.770.000,00

17.770.000,00

 

 

 

35

Veterinerlik Md

365.000,00

365.000,00

365.000,00

 

 

 

36

Emlak İstimlak Md

725.000,00

725.000,00

725.000,00

 

 

 

37

Zabıta Md

2.460.000,00

2.460.000,00

2.460.000,00

 

 

 

38

Çevre Koruma ve Kont. Md.

365.000,00

365.000,00

365.000,00

 

 

 

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

575.000,00

575.000,00

575.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

125.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

                                         

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

17.758.186,00

17.758.186,00

17.758.186,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEV.PİRİM GİD.

2.804.000,00

2.804.000,00

2.804.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

55.861.000,00

55.861.000,00

55.861.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

11.000,00

11.000,00

11.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

3.253.200,00

3.253.200,00

3.253.200,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

35.051.000,00

35.051.000,00

35.051.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERİ

356.614,00

356.614,00

356.614,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

9.905.000,00

9.905.000,00

9.905.000,00

 

 

TOPLAM

125.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyinde;

 

Foksiyonel Kodlama

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komis. Teklifi

Bş.Bl. Meclisince Kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

49.785.000,00

49.785.000,00

49.785.000,00

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

725.000,00

725.000,00

725.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

3.035.000,00

3.035.000,00

3.035.000,00

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

28.155.000,00

28.155.000,00

28.155.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

18.135.000,00

18.135.000,00

18.135.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

16.400.000,00

16.400.000,00

16.400.000,00

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

575.000,00

575.000,00

575.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

8.190.000,00

8.190.000,00

8.190.000,00

 

 

TOPLAM

125.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

 

Toplam Gider Bütçesinin 125.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ;

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİ

 

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş. Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

29.790.000,00

29.790.000,00

29.790.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.801.000,00

1.801.000,00

1.801.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

3.016.000,00

3.016.000,00

3.016.000,00

05

 

Diğer Gelirler

65.342.000,00

65.342.000,00

65.342.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

25.201.000,00

25.201.000,00

25.201.000,00

09

 

Red ve İadeler ( - )

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

 

 

Fin.Eko.Sınıflandırılması

0,00

0,00

0,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

125.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

 

Şeklinde düzenleniş olup;

 

Kocasinan Belediyesinin 2013 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 125.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

2013 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde1- Belediye birimleri için “ (A) Ödenek Cetveli’nde” gösterildiği gibi toplam 125.000.000,00TL Ödenek verilmiştir.

Madde2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 125.000.000,00TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde3- 2013 yılı Gider Bütçesi’nde yer alan ödeneklere (125.000.000,00TL), “Gelir Bütçesi’nde” tahmin edilen gelirler (125.000.000,00TL) karşılık gösterilerek bütçe denkliği sağlanmıştır.

Madde4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde6- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a)-Bütçe kararnamesi,

b)-Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14),

c)-Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek - 15),

ç)-Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 16),

d)-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek - 17),

e)-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18),

f)-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

(Örnek-8),

g)-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19),

ğ)-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20),

h)-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21),

ı)-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek - 22),

i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli ( Örnek - 23),

j)-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24),

k)-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek -25),

l)- Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26),

m)-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27),

n)-Finansman Programı (Örnek - 28),

Madde 8- Beldenin kalkınması bakımından bütçe gereğince, yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere, finansman devletçe temin edilerek İller Bankasından intikal ettirilen ve mahsubu yapılmak üzere Milli Banka ve müesseselerden 2013 yılında meclis kararıyla borçlanmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilâtının Milli Bankalar kanalıyla yaptırılmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belirli bir işin yerine getirilmesi için resmi ve hususi müesseselerin daire ve şahıslar tarafından yapılacak nakdi yardımlar veya bu maksatla yapılacak sair ödemeler Belediye Meclisince bir taraftan gelir bütçesine irat diğer taraftan gider bütçesine ait olduğu maddesine bu miktar ödenek konularak tahsis edildiği hizmette harcanır. Bağışlar mülk ve gayrimenkul mahiyetinde ise belediye mülkleri arasında intikal ettirilir. Aynı bağışlar belediye maksadına uygun işlerde sarf olunur.

Madde 11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergilerinin 1. taksitleri “Mart - Nisan – Mayıs”, aylarında 2. taksitleri ise Kasım ayı sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 12- Harp hali, deprem heyelan yangın gibi fevkalade hallerde ve bunun dışında belediyenin asli görevi olan hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılmak üzere, kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde, belediye başkanından olur almak sureti ile hariçten mevsimlik gündelikçi işçi alınabilir, araç kiralanabilir. Böylece tahakkuk edecek miktarlar, gider bütçesine ait olduğu ödenekten karşılanır.

Madde 13- Belediyeye bağlı daire müdürlüklerindeki çalışan işçilere mevzuat ve Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırılmasına ve belediyeden kiraya verilecek araçları, kiraya vermeye belediye başkanı yetkilidir.

Madde 14- Toplu-İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak koşulu ile sigorta Kanunu kapsamına alınarak tescil edilmiş bir iş yerinden, iş ve sigorta kapsamına alınmış diğer iş yerine bağlı bulunduğu müdürlüklerimizin karşılıklı olarak yazılı önerileri ile işçilerin kadro ve müktesep hakları ile nakledilmelerine Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 15- Belediye tarafından veya belediye aleyhine açılıp da avukatlar tarafından takip ve intaç edilmiş ve edilecek olan her türlü dava ve icra takibinden dolayı adli idari, mali kaza mercileri tarafından belediye lehine hükme bağlanan avukatlık ücretleri belediyece ve hesabın tahsil olunmasına, müteakip bütçenin ilgili olduğu bölümü veya maddeye gelir, karşılığı gider bütçesine ödenek kayıt edilerek 311 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile tespit edilen ve 1136 Sayılı avukatlık Kanununun, 199. Maddesi hükümlerin göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde Avukat olan Hukuk İşleri Müdürü (Müşaviri) muavinleri, avukat ile hukuk işleri personeline tevzi ve tediye edilir.

Madde16- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan tüm Belediye gelirleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarda gösterilen Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde17- Belediyemizin özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışa konulan taşınmaz malın tüm nitelikleri ( pafta, ada, parsel ) gibi özellikleri belirtmek suretiyle, belediye meclisince satışı uygun bulunan taşınmaz mallar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulmak şartıyla Belediye Encümeni’nce satılabilir.

Madde18- Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde kişi ve kurumlarca yapılmış olan tesis ve meskenleri işgal edenler tarafından işgal ettiği tarihten başlamak üzere, geriye dönük ecri misil alınır. Ecri misillerin tayin ve tespiti Belediye Encümeni’nce yapılır. Ayrıca taksitlendirilmesine de Encümen yetkilidir. Gerek 3194 ve gerekse 775 sayılı kanunların uygulanmasına kadar işgal edenler tarafından belediyeye verilen zararları işgalcilere tazmin ettirilir. Yasal usullere uymayanların tesisi ve meskenleri belediyece derhal yıktırılır.

Madde19-Gayrimenkul satışlarında kat karşılığı “yap - işlet – devret” anlaşmalarında şartnamelerde belirtilen süreler içerisinde satış bedellerini ve taksitlerini ödemeyenlerin süreleri Belediye Başkanı tarafından 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanundaki gecikme faizi oranları uygulamak şartıyla şartnamedeki sürelerin yarısı kadar uzatılabilir. Belediye Başkanı tarafından süre uzatılamaz veya uzatılan sürede de ödeme aksatılır veya hiç yapılmazsa ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte yatırılan teminatlar irat kaydedilir. Ödenen taksitler sözleşmenin fesih tarihini izleyen 4. ayın sonundan başlamak üzere 4 er ay ara ile 3 eşit taksitle faizsiz olarak iade edilir.

Madde20- Elektrik tüketim vergisi ve eğlence vergisi her ayın 20 sine kadar, Haberleşme vergisi ise her ayın sonuna kadar tahsil edilir.

Madde21- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde22- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri, Meclis Tutanaklarına uygun ve iş bu kararnamenin 22 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

Kocasinan Belediyesi’nce 2013 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

788

Talas Belediyesi’nin 2013 Mali yılına ait

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince Talas Belediyesi’nin 2013 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 22 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

Kurumsal Kodlama

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

 

17

 

Kayseri Talas Belediyesi

 

 

 

 

 

 

 

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

 

7.520.000,00

7.520.000,00

7.520.000,00

 

 

 

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

25

Basın ve Halkla İlişiler Müd.

 

670.000,00

670.000,00

670.000,00

 

 

 

30

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

 

2.020.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

 

 

 

31

Fen Hizmetleri Müdürlüğü

 

7.160.000,00

7.160.000,00

7.160.000,00

 

 

 

33

Mali Hizmetler Müdürü

 

4.435.000,00

4.435.000,00

4.435.000,00

 

 

 

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

2.195.000,00

2.195.000,00

2.195.000,00

 

 

 

35

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

 

 

36

Park Bahçeler Müdürlüğü

 

3.275.000,00

3.275.000,00

3.275.000,00

 

 

 

37

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

5.235.000,00

5.235.000,00

5.235.000,00

 

 

 

38

Zabıta Müdürlüğü

 

340.000,00

340.000,00

340.000,00

 

 

 

39

Plan Proje Müdürlüğü

 

2.640.000,00

2.640.000,00

2.640.000,00

 

 

 

42

İşletme Müdürlüğü

 

4.010.000,00

4.010.000,00

4.010.000,00

 

 

 

 

TOPLAM

 

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

 

Ekonomik sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

Ekonomik Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl. Meclis Teklifi

Bş. Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

6.178.000,00

6.178.000,00

6.178.000,00

02

 

SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PİRİM GİD.

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

9.312.000,00

9.312.000,00

9.312.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

99.465,00

99.465,00

99.465,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

285.535,00

285.535,00

285.535,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

19.175.000,00

19.175.000,00

19.175.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

50.000,00

50.000,00

50.000,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

3.810.000,00

3.810.000,00

3.810.000,00

 

 

TOPLAM

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup; 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran %40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I. düzeyinde;

Foksiyonel Kodlama

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

17.135.000,00

17.135.000,00

17.135.000,00

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

340.000,00

340.000,00

340.000,00

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

5.235.000,00

5.235.000,00

5.235.000,00

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

11.995.000,00

11.995.000,00

11.995.000,00

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

5.295.000,00

5.295.000,00

5.295.000,00

 

 

TOPLAM

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 40.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

Kodu

 

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

 

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş. Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

 

7.563.000,00

7.563.000,00

7.563.000,00

03

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler

 

1.366.000,00

1.366.000,00

1.366.000,00

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar

 

9.720.000,00

9.720.000,00

9.720.000,00

05

 

Diğer Gelirler

 

16.341.000,00

16.341.000,00

16.341.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

 

5.010.000,00

5.010.000,00

5.010.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

 

---

---

---

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

 

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

Talas Belediyesinin 2013 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 40.000.000.00TL olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde 1- Belediye birimleri için “(A)Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (40.000.000,00)TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (40.000.000,00)TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2013 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli-B, (Örnek-15),

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-16)

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek -19 )

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ( Örnek – 20 )

10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25),

15-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek 26)

16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17-Finansman Programı ( Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ve 1319 Sayılı Kanunlarda gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerin ise taksitler halinde alınmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 9- Belediye tahsilatını ve personel ödemelerini bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10- Belediye teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşından kesilen emekli keseneği, gelir vergisi, sosyal sigortalar primi ile diğer kanuni borçları mali imkansızlıklar sebebi ile kanuni süresinde ödenmemesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 11-Fevkalade haller ile bunun dışında Belediyenin asli görevi olan hizmetlerin ifasında kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde hariçten mevsimlik-gündelikçi işçi çalıştırmaya, vasıta kiralamaya, Beldeye hizmet eden kamu kuruluşları araçlarının akaryakıtı, personelin fazla mesai ve ibate-iaşelerinin karşılanmasına encümen kararı ile belediye Başkanı yetkili olup böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu fasıl ve maddelere konulan ödeneklerden karşılanır.

Madde 12- Belediye memurları ve işçilerine fazla mesai yaptırmaya, 4857 Sayılı Kanuna göre işçilerle veya yetkili sendikayla sözleşme yapmaya, birimler arası işyerlerini değiştirmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13- Belediye sınırlarında gerekli görülen yerlerde zabıta karakolları kurulmasına Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 14- Belediye Başkanının izinli ve raporlu olduğu günlerde ödeneği yine kendisine ödenecektir.

Madde 15-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 16 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17 - Bu kararname hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesinin 17 maddeden ibaret olduğu ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

Talas Belediyesi’nce 2013 Mali Yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan, Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönündeki Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

789

Hacılar Belediyesinin 2013 Mali yılına ait

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince Hacılar Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 23’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

 

 

 

 

38

 

 

Kayseri İli

 

 

 

 

 

09

 

Hacılar Belediyesi

 

 

 

 

 

 

02

Özel Kalem Müdürlüğü (Başkanlık)

242.162,19

242.162,19

242.162,19

 

 

 

09

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

858.826,26

858.826,26

858.826,26

 

 

 

32

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1.485.933,76

1.485.933,76

1.485.933,76

 

 

 

31

Yazı ve Kararlar Müdürlüğü

268.479,66

268.479,66

268.479,66

 

 

 

39

Fen İşleri Müdürlüğü

1.415.786,04

1.415.786,04

1.415.786,04

 

 

 

38

İmar Müdürlüğü

758.445,19

758.445,19

758.445,19

 

 

 

34

Zabıta Müdürlüğü

64.776,60

64.776,60

64.776,60

 

 

 

44

Park, Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü

287.809,96

287.809,96

287.809,96

 

 

 

53

Yapı kontrol Müdürlüğü

418.979,20

418.979,20

418.979,20

 

 

 

35

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1.067.630,10

1.067.630,10

1.067.630,10

 

 

 

41

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

131.169,04

131.169,04

131.169,04

 

 

 

 

TOPLAM

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup,

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.943.909,27

1.943.909,27

1.943.909,27

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

473.512,43

473.512,43

473.512,43

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2.280.856,17

2.280.856,17

2.280.856,17

04

 

FAİZ GİDERLERİ

2.700.00

2.700.00

2.700.00

05

 

CARİ TRANSFERLER

264.848,42

264.848,42

264.848,42

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.310.173,49

1.310.173,49

1.310.173,49

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

33.000,00

33.000,00

33.000,00

08

 

BORÇ VERME

 

 

 

09

 

YEDEK ÖDENEK

691.000,22

691.000,22

691.000,22

 

 

TOPLAM

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.111.932,94

3.111.932,94

3.111.932,94

02

 

SAVUNMA HİZMETLERİ

 

 

 

03

 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM

64.776,60

64.776,60

64.776,60

04

 

EKONOMİK İŞLER HİZMETLER

1.668.905,21

1.668.905,21

1.668.905,21

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.345.240,05

1.345.240,05

1.345.240,05

06

 

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

758.445,19

758.445,19

758.445,19

07

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

10.200,01

10.200,01

10.200,01

08

 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

40.500,00

40.500,00

40.500,00

09

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

 

 

10

 

SOS. GÜV. VE SOS.YRD. HİZMETLERİ

 

 

 

 

 

TOPLAM

7.000.000.00

7.000.000.00

7.000.000.00

Toplam Gider Bütçesi 7.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

 

Kodu

 

 

 

YTL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Komisyon

Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

2.259.825,16

2.259.825,16

2.259.825,16

03

 

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

459.750,01

459.750,01

459.750,01

04

 

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

1.306.000,16

1.306.000,16

1.306.000,16

05

 

Diğer Gelirler

2.670.674,53

2.670.674,53

2.670.674,53

06

 

Sermaye Gelirleri

283.500,13

283.500,13

283.500,13

08

 

Alacaklardan Tahsilat

20.250,01

20.250,01

20.250,01

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Şeklinde düzenleniş olup;

Hacılar Belediyesinin 2013 Mali yılına ait Analitik Bütçesinin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 7.000.000,00TL olarak bağlanması,

 

 

Bütçe kararnamesi madde madde incelendiğinde;

 

Madde : 1 Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 7.000.000,00 Türk Lirası ödenek verilmiştir.

Madde : 2 Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi üzere toplam 7.000.000,00 Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

Madde : 3 2013 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik kaynaklar karşılık göstermek suretiyle arasında denklik sağlanmıştır.

Madde : 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde : 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde : 6 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’ inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde : 7 Bütçeye aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1 – Bütçe kararnamesi

2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14).

3 – Gelirin Ekonomik sınıflandırması cetveli (B) (Örnek-15)

4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

5 – Gelirin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17).

6 – Çok Yıllı Gider Bütcesi Cetveli (Örnek 18)

7 - Fonk. Ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde İzleyen iki yıl Bütce Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8 – Çok Yıllı Gelir Bütcesi Cetveli (Örnek 19)

9 – Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)

10- Gelecek Yıllar Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21)

11- Memur Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22).

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) cetveli (örnek-23). .

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24).

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli(Örnek-25).

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27).

17- Finansman Programı (Örnek-28).

Madde :8 Bu kararname Hükümleri 01 ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde :9 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 9 maddeden ibarettir.

Hacılar Belediyesi’nce 2013 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

790

İncesu Belediyesinin 2013 Mali yılına ait

Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince İncesu Belediyesi’nin 2013 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 24’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 

GİDER BÜTÇESİ:

Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde inceleme sonucunda;

 

 

 

 

TL

1

2

3

4

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

46

 

 

 

Belediyeye Bağlı İdareler

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

 

38

 

 

Kayseri İli

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

 

 

10

 

İncesu Belediyesi

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

 

 

 

02

Özel Kalem

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

 

 

 

18

Yazı İşl. Müd.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

31

Fen İşl. Müd.

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

 

 

 

32

Mali Hiz. Müd.

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

 

 

 

33

Zabıta İşleri

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

 

 

34

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

 

 

36

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

350.000,00

350.000,00

350.000,00

 

 

 

 

T O P L A M

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

 

Şeklinde düzenlenmiş olup,

 

 

I. Düzeyinde inceleme neticesinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

1.850.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

02

 

SOSYAL GÜV.KURUM.DEVLET PİRİM GİD.

368.000,00

368.000,00

368.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

5.243.000,00

5.243.000,00

5.243.000,00

04

 

FAİZ GİDERLERİ

114.000,00

114.000,00

114.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

142.000,00

142.000,00

142.000,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.028.000,00

1.028.000,00

1.028.000,00

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

0,00

0,00

08

 

BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

09

 

YEDEK ÖDENEK

755.000,00

755.000,00

755.000,00

 

 

TOPLAM

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen Personel Giderleri gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı VUK.’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30’unu aşamaz. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde bu oran % 40’ı aşamaz hükmüne istinaden Personel Giderleri yukarıdaki şekli ile düzenlenmiştir. Yedek ödenek tertibine konulan ödenek ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesinde belirtilen bütçe gelirleri toplamının % 10 unda fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur hükmüne istinaden düzenlendiği görülmüştür.

 

Fonksiyonel sınıflandırmanın I nci düzeyinde;

 

 

 

 

TL

1

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

 

 

TOPLAM

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

Toplam Gider Bütçesinin 9.500.000,00TL olarak bağlanması,

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ I. DÜZEYİNDE İNCELENDİĞİNDE;

 

Kodu

 

 

 

TL

 

 

Açıklama

İlçe Bl.Meclis Teklifi

Bş.Belediye

Bütçe Komisyon Teklifi

Bş.Bl. Meclisince kabul Edilen

01

 

Vergi Gelirleri

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

03

 

TEŞEBBÜ VE MÜLKİYET GELİRLERİ

700.000,00

700.000,00

700.000,00

04

 

Alım Bağış ve Yardımlar

500.000,00

500.000,00

500.000,00

05

 

Diğer Gelirler

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

06

 

Sermaye Gelirleri

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

09

 

Red ve İadeler (-)

-300.000,000

-300.000,00

300.000,00

 

 

Toplam Gelir Bütçesi

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

Şeklinde düzenlenmiş olup;

İncesu Belediyesinin 2013 Mali yılına ait, Bütçenin Giderleri/Gelirleri yukarıda belirtildiği şekilde 9.500.000,00.TL olarak bağlanması,

 

Bütçe Kararnamesi madde madde incelendiğinde;

Madde 1- Belediye / bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde “ gösterildiği gibi (9.500.000,00)TL’lik ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (9.500.000,00)TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 – 2013 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur:

  1. Bütçe kararnamesi.
  2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
  3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) (Örnek-15)
  4. Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)

5. Gelirlerin Yasal dayanağı Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli ( Örn.8)

8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19)

9. Çok yıllı Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( Örnek 20)

10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek 21)

11. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli ( örnek 22)

12. İhdas Edilen memur kadrolarının Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

13. İhdas Edilen İşçi kadrolarının Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

15. Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli ( Örnek-26)

16. Ayrıntılı Harcama Programı ( Örnek-27)

17. Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve Beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır.taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12- Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 13- Bütçeye Gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.

Madde 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu kararname hükümlerin üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve Eki Cetvelleri meclis tutanaklarına uygun ve işbu kararname 15 maddeden ibarettir.

İncesu Belediyesi’nce 2013 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere yukarıdaki şekli ile hazırlanan Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

791

Belediyemiz Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 631 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 631 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 14.11.2012 tarih ve 310 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde kentsel sit alanına yönelik yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planlarına askı ilan süresi içinde itiraz edilmiştir. İtiraza konu olan imar planlarına ilişkin Kayseri 2.İdare Mahkemesi'nin 2011/94 sayılı yürütmenin durdurulması kararı bulunduğundan yeni öneri imar planları hazırlatılarak Belediyemiz Meclisi'nin 16.03.2012 tarih, 196 sayılı kararı incelenmek üzere Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmuştur. Belediyemiz Meclisi'nin bu kararında itiraza konu olan parsel 8 kat ve 18X30 ebatlarında ticaret kütlesi olarak planlıdır. Ancak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 19.06.2012 tarih, 283 sayılı kararında ilgili ticaret parselinin ve ruhsat alarak yapılı bulunan kütlelerin yeni yapılanmalarda yüksekliklerinin hmaks: 10.50 metre olarak planlanmasını talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda istenen değişiklikler yapılarak 10.50 metre olacak şekilde Koruma Kuruluna sunulmuştur. Koruma Kurulu 14.08.2012 tarih, 329 sayılı kararında yapılan değişiklikleri uygun bularak Belediyemize onanmak üzere göndermiştir. Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2012 tarih, 631 sayılı kararı ile anılan koruma amaçlı imar planları onaylanarak askı ilan edilmiştir. Bahsi geçen süreçte Belediyemiz Meclisi yapılanma haklarının korunması yönündeki imar planlarını hazırlamıştır. Ancak ilgili parsel kentsel sit alanı içerisinde kaldığından 2863 sayılı yasa gereği nihai kararları Koruma Kurulu vermektedir. Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı itirazın reddinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

792

Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 525 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 525 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 311 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi sınırları içerisinde bulunan yeşil alan olarak planlı yerin rekreasyon alanı olarak planlanmasına yönelik yapılan itiraz değerlendirilmiş olup, yeşil alanın aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak amacıyla rekreasyon alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın karşı oyuna rağmen reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

793

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 7202 ada, 1 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 7202 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 312 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanı olarak planlı olup, bu alanın Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu olarak planlanması istenmektedir. Bahsi geçen alana ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Ticaret Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

794

Erciyes dağı Hisarcık Kapısı ve Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erciyes dağı kış sporları turizm merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hisarcık Kapısı ve Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.11.2012 tarih ve 313 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Halinin Yurdu Kapısı (Hisarcık Kapı) ve Hacılar Kapısına yönelik hazırlanan imar planlarında; Hacılar Kapısına ilişkin imar planı çalışmalarının daha ayrıntılı olarak yapılmasının gerektiği düşüncesiyle çalışmaların devam etmesi uygun olacağından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Hisarcık Kapıya yönelik ise plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin kabulünün uygun olduğu, Hisarcık Kapısı Kayak Giriş Alanının Erciyes Kış Turizm Merkezi içerisinde bulunması nedeniyle onanmak üzere ilgili kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

795

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 14.11.2012 tarih ve 314 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.11.2012 tarihli kararlarından;

248 sayılı karar ile, Tacettin Veli Mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut imar planında Kuran Kursu alanı olarak planlı olup, alanın Kültür Yolu Master Planı Projesi kapsamında oluşturulacak meydanın içerisinde kalması ve çevresindeki tarihi eserlerin bulunduğu dokuda görüntü kirliliği oluşturması sebebiyle ilgili alanın ibadet yeri (cami) ve meydan olarak planlanması yönündeki imar planı tadilatı talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.07.2012 tarih ve 515 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

247, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlar ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konuların yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 05.11.2012 tarih, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260 ve 261 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

16.11.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

11

2

1

 

796

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 14.11.2012 tarih ve 315 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 09.11.2012 tarihli kararlarından;

272 sayılı kararı ile, Yeşilyurt Mahallesinde S.S. Kayseri İnşaat Malzemecileri Kooperatifinin talebine istinaden uygulama imar planında küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerlerin inşaat alanlarında artış ve ada sınırlarında değişiklik olmaksızın imar adalarının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak onama sınırı içerisinde bazı imar ada sınırlarının değiştiği tespit edildiğinden, Meclis Kararındaki “inşaat alanlarında artış ve ada sınırlarında değişiklik olmaksızın” ifadesinin, “inşaat alanlarında artış olmaksızın” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından Meclis kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisi'nin, 09.11.2012 tarih, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir

Melikgazi Belediye Meclisi'nin, 09.11.2012 tarih, 272, 273, 274 ve 275 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.