Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2015

211

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (a) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı Seçiminin yapılması için olağanüstü olarak toplanıldı.

Meclis Üyelerinden H.Mustafa PALANCIOĞLU ve Fatih KIZILIŞIK tasnif heyeti olarak seçilmişlerdir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (a) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi için yapılan gizli oylamada 68 üyenin katılımı sonucunda; Mustafa ÇELİK 48 oy, Dursun ATAŞ 19 oy almış, 1 adet oy pusulası ise boş çıkmıştır.

Buna göre; 48 oy alarak kanunda istenen 2/3 çoğunluğundan fazla oy alan Mustafa ÇELİK’in Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.