T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

194

İncesu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.02.2013 tarih ve 58 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Bedir Bağları mevkii ve civarında, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin, 10.10.2011 tarih ve 652 sayılı kararına istinaden onanan, ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin, 07.01.2013 tarih ve 8 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

195

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parselin bulunduğu alan ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatına, Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 710 sayılı kararı ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatına, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.02.2013 tarih ve 59 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, Belediyemiz meclisinin 12.11.2012 tarih, 710 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

İtirazın Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

196

Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 727 sayılı kararına Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Meclisi’nin 12.11.2012 tarih ve 727 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.02.2013 tarih ve 60 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mithatpaşa Mahallesinde muhtelif parsellerde konut alanı, Ticaret alanı ve Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.11.2012 tarih, 727 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

197

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.02.2013 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.02.2013 tarih, 47, 48 ve 49 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.02.2013 tarih ve 61 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2013 tarihli kararlarından;

47 sayılı kararı ile; Kötügöller Mevkiinde ticaret alanı, konut alanı, sosyal tesis alanı olarak planlı alanda imar planları ile tescilli parseller arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

48 sayılı kararı ile; Sümer, Pervane mahallelerinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.AŞ.’nin talebi üzerine park alanı olarak planlı alanlarda 4 adet trafo alanı planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

49 sayılı kararı ile; Pervane mahallesinde Ticaret alanı olarak planlı alanın bir kısmının Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ve yaya yolu olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 16.11.2012 tarih, 793 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.02.2013 tarih ve 47 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 48 ve 49 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

198

Melikgazi Belediyesi’nin, Muhtelif Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Cumhuriyet, Mimarsinan-Demokrasi, Mimarsinan-Şirintepe, Danişmentgazi, Selçuklu, Altınoluk, Yeniköy ve Anafartalar Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.02.2013 tarih ve 62 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, sekiz ayrı yerde fiilen kullanılmakta olan pazar yerlerinin, imar planlarına işlenmesini istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, Mimarsinan-Şirintepe ve Mimarsinan-Demokrasi Mahallelerindeki Pazar alanı planlaması hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, bu alanlardaki çalışmaların yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin, diğer mahallelerdeki önerilen Pazar alanlarının ise kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-23-a, 28K, 30J, 29L, 28L, 27L nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerinse alınan yerlerin, Pazar alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı taleplerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

199

Talas Belediyesi’nin, Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.02.2013 tarih ve 63 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerde nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planında kentsel yerleşime açılması istenmektedir.

Bahsi geçen alanın bir kısmının orman alanı olması nedeniyle ilgili kurum görüşünün bulunmaması, alanın jeolojik - jeoteknik etüt raporunun olmaması ve plan müellifinin konu ile ilgili olumsuz görüşünün bulunmasından dolayı talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

200

Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.02.2013 tarih ve 64 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı ve genel otopark alanı olarak planlıdır. Fiili durumda kapalı pazaryeri bulunmasından dolayı fiili duruma uygun olarak bu alanın pazar alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan genel otopark alanı ve park alanı olarak planlı yerin, pazar alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

201

Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak isminin değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak isminin, Muhtar Ergün KOÇER sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.02.2013 tarih ve 13 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Kocatepe Mahallesi, 3025. Sokak isminin, Muhtar Ergün KOÇER sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

202

Kazım YEDEKÇİOĞLU’nun isminin uygun bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Şehrimize hizmeti geçmiş merhum Kazım YEDEKÇİOĞLU’nun isminin uygun bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 14.02.2013 tarih ve 14 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi 1. Sokak ve 8. Caddenin Sümer Eğitim Yerleşkesi içinde kalan kısmının Kazım YEDEKÇİOĞLU Sokağı olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

203

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.02.2013 tarih ve 15 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

204

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.02.2013 tarih ve 16 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

205

İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.02.2013 tarih ve 17 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.02.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

2

2

1

 

206

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talebi hususunda hazırlanan 14.02.2013 tarih ve 18 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında jeotermal kaynakların verimli kullanılması ve birlik ile güç birliği yapmak, danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talep edilmiştir.

Belediyemizin Jeotermal Kaynakları bulunmadığından, T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunması talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.