2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.08.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tarihi : 15.08.2008

Karar No : 381

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2008 tarih, 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.08.2008 tarih 148 ve 149 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.08.2008 tarih ve 168’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 07.08.2008 tarihli meclis kararlarından,

148 sayılı meclis kararı ile Enerji Nakil Hattı güvenlik sınırları içerisinde kalan resmi kurum alanının kuzey istikamette kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

149 sayılı karar ile, daha önce Ortaöğretim alanı olarak planlanan alana şahıs mülkiyeti bastığından, uygulamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi amacı ile söz konusu alanın otopark alanı olarak Uygulama İmar Planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.08.2008 tarih, 148 ve 149 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.08.2008

Karar No : 382

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Hacısaki Mahallesi, 3110 ada, 1 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hacısaki Mahallesi, 3110 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.08.2008 tarih ve 169’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlı söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanın Sağlık Bakanlığından alınan ön izin belgesi ile birlikte Özel Hastaneler yönetmeliğine göre (M) ticaret lejant işaretli Sağlık tesisi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.08.2008

Karar No : 383

Konusu : Tacettin Veli Mahallesi, 5024 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 5024 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.08.2008 tarih ve 170’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlı yerin, M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.08.2008

Karar No : 384

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 101-305 pafta, 688 ada, 20, 50 ve 57 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Örnekevler Mahallesi, 101-305 pafta, 688 ada, 20, 50 ve 57 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.08.2008 tarih ve 171’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlı söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, fiili durumda faaliyet gösteren Hastane alanının Özel Hastaneler yönetmeliğine göre (M) ticaret lejant işaretli Sağlık tesisi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.08.2008

Karar No : 385

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, 39-40 Pafta 131 ada, 2 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi, 39-40 pafta, 131 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talibi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.08.2008 tarih ve 172’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, İncesu Belediyesi Örenşehir Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında, Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden İmar planlarında 15 metre olarak planlı yolun 7 metreye düşürülmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-10b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, 7 metrelik yaya yolu 1/5000 ölçekli nazım planda gösterilmediğinden bu alanın 1/1000 ölçekli planlarda 7 metrelik yol ve otopark alanı olarak düzenlenmesi kaydıyla, 15 metre olarak planlı yolun kaldırılması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.