2006 YILININ 14.07.2006 GÜNLÜ 7.TOPLANTININ 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : 341

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2007-2011 yılları arası (2011 yılı dahil) hazırlanan stratejik plan taslağı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 12.07.2006 tarih ve 05 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince, ekte sunulan şekli ile hazırlanan, Belediyemizin 2007-2011 yılları arasını kapsayan (2011 yılı dahil) stratejik plan taslağının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 342

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, Özel Servis araçlarından 2007 yılında alınacak “Uygunluk Belgesi Hizmet Harcı ve Çalışma Ruhsat Harçlarının” belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 12.07.2006 tarih ve 04 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, 2006 yılı için uygulanan Özel Servis araçlarından, alınan “Uygunluk Belgesi Hizmet Harcı ve Çalışma Ruhsat Harçları” 2006 yılı Uygunluk Belgesi Hizmet Harcı ve Çalışma Ruhsat harcı;

  1. GRUP ARAÇLAR İÇİN (36 kişiden fazla yolcu taşıyan otobüsler için) :125.00.YTL
  2. GRUP ARAÇLAR İÇİN (24-36 kişilik Midibüsler için) :100.00.YTL
  3. GRUP ARAÇLAR İÇİN (14-24 kişilik Minibüsler için) : 75.00.YTL

2006 yılı Çalışma ruhsat harcı;

  1. GRUP ARAÇLAR İÇİN (36 kişiden fazla yolcu taşıyan otobüsler için) : 125.00.YTL
  2. GRUP ARAÇLAR İÇİN (24-36 kişilik Midibüsler için) :100.00.YTL
  3. GRUP ARAÇLAR İÇİN (14-24 kişilik Minibüsler için) : 75.00.YTL

Olarak 2006 yılı için belirlenen uygunluk belgesi harcı ve ruhsat harcı ücretinin arttırılmadan 2007 yılında da aynı şekilde devam etmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 343

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Belediyemiz sınırlarını kapsayan, Plan müellifince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım imar planı ve açıklama raporunun 5216 Sayılı Yasanın 7/b maddesi ve 5393 Sayılı Yasanın 18/c maddesi uyarınca incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.07.2006 tarih ve 148 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar planlarının teknik gereklere ve 12.05.2006 tarih, 221 sayılı Belediyemiz Meclisince kabul edilen Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.

Plan müellifince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım imar planı, plan notları ve açıklama raporunun 5216 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesi ve 7/b maddesine göre kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.