Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

56

Mevcut çöp depolama tesisimizde, 2016 yılı için atık bertaraf ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, mevcut çöp depolama tesisimizde, 2016 yılı için atık bertaraf ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 13.01.2016 tarih ve 1 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin; Kağıt Fabrikası atıkları için ton başına 16,00TL+KDV, diğer atıklar için ton başına 37,00TL+KDV olarak belirlenmesi ve 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

57

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 1 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Hacılar-Erciyes yolunun yaz-kış ulaşımın güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu kurumun talebine istinaden Hacılar Belediyesi tarafından sunulan 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı talebi ile, yeni yol güzergahı, kavşak düzenlemeleri, toplayıcı yollar ve yol platformu projeleri göz önünde bulundurularak, önerilen yol güzergahı çevresiyle birlikte revize edilerek planlara işlenmiştir.

1/5000 ölçekli K34-c-15-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol, yeşil alan, konut alanı, ilköğretim alanı ve ibadet alanı olarak planlanması yönündeki (4032,7 plan işlem numaralı) ilave–revizyon nazım imar planı yapılması hususundaki talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

58

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Melikgazi Belediyesinin, 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 2 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat Mahallesi’nde, mülkiyeti belediyemize ait mevcut nazım imar planında yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlı yerin akaryakıt-servis istasyonu alanı ve yeşil alan olarak planlanması, bu alanın güneybatısındaki resmi kurum alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, akaryakıt servis istasyonu alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,109 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

59

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 3 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden, üniversite alanı olarak planlı olan alanda, koordinatları belirtilen yaklaşık 40.000 m² büyüklüğündeki yerin, öğrenci yurdu yapılmak üzere gerekli plan değişikliğinin yapılarak sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, üniversite alanı olarak planlı yerin bir kısmının sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,106 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

60

Fen İşleri Daire Başkanlığınca çalışmaları devam eden Kocasinan Bulvarı üzerinde 2 adet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ise 1 adet olmak üzere 3 adet yaya üst geçidi projelerinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığınca çalışmaları devam eden Kocasinan Bulvarı üzerinde 2 adet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ise 1 adet olmak üzere 3 adet yaya üst geçidi projelerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 4 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Daire Başkanlığınca çalışmaları devam eden Kocasinan Bulvarı Üzerinde 2 adet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ise 1 adet olmak üzere 3 adet yaya üst geçit projelerinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/f maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 29L-IIb, 30M-IIId, 30M-IVc ve 30M-IVd Uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde yaya üst geçidi planlanması yönündeki (NİP-4306,8 Plan İşlem Numaralı) Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

61

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 43 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 5 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden, askeri alan olarak planlı yerin bir kısmının yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu alan, mevcut nazım imar planında askeri alan ve park alanı olarak planlı olup, askeri amaç için kullanılmadığı, askeri güvenlik bölgesi dışında kaldığı, ilgili kurumun bahsi geçen parselle ilgili herhangi bir tasarrufu ve kamulaştırma faaliyetinin olmadığı gerekçesiyle, askeri alandan çıkarılarak yeniden planlanması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınır içerisine alınan yerin, askeri alan ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,117 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

62

Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Cırkalan Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Cırkalan Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 6 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi; 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (marjinal) tarım alanı olarak planlı alanda, birçok esnaf gurubunun daha düzenli çalışmayı kolaylaştıran esnaf siteleri yapılması yönünde talepleri bulunduğunu ve bu yönde esnafımızın gelişimi ve büyümesini istihdamın artmasını sağlayarak yeni iş imkanları oluşturacak, ekonomiye katkı sağlayacak esnaf siteleri kurulması için sanayi ve ticaret alanları ve eskiyen kent dokusunu yenilemek her türlü doğal afet risklerine karşı korunaksız durumda bulunan mahallelerimizi bir an önce yenilenmesi için konut alanları oluşturulması amacıyla ekli haritada sınırları belirtilen Cırkalan Mahallesi 6192 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 parsel 6193 ada 2,3,4 parsel 6194 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 parsel 6200 ada 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,59 ,60 ,61 ,62,63 ,64 ,68, 69, 70, 71 ,72 parsel 6201 ada 14 parsel 6202 ada 18, 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ,38 ,39, 40, 41, 42 ,44, 45 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 6213 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 parsel 6215 ada 1 parsel 6216 ada 1 parsel 6217 ada 1,2 parsel 6218 ada 1 parsel 6219 ada 1 parsel 6220 ada 1,2 parsel 6221 ada 1,2 parsel 6222 ada 1 parsel 6223 ada 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49 parsel 6224 ada 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parsel 6308 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 parsel 6309 ada 1 parsel 6457 ada 1,2,3 parsel ile Beyazşehir Mahallesi 6329 ada 1, 2, 3 parsel 6330 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda konut, sanayi ve ticaret merkezleri oluşturmayı amaçladıklarını belirtmektedir.

Kocasinan Belediyesi yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Cırkalan Mahallesinde adı geçen parsellerin bulunduğu alanda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri talep etmektedir.

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi;

''73-Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır.

Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir'' hükmünü içermektedir.

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Cırkalan Mahallesinde yukarıda adı geçen parsellerin bulunduğu alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

63

Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Kuşcu Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Kuşcu Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 7 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi 1/125000 ölçekli nazım imar planında Günübirlik Tesis alanı olarak planlı alanda, Yamula Barajı kenarında bulunan Kuşçu Mahallesi rekreasyon (piknik ve eğlence) alanları, konut alanları ve su sporları merkezi kurulması ihtiyaç haline geldiğini ve Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, eşsiz güzellikteki bu bölgenin halkımız hizmetine açılması, İç Anadolu'nun göbeğinde su sporları merkezi kurulması sporcuların yetiştirilmesi bu bağlamda il halkımıza hizmet edilmesinin yanında halkımızın yaşam kalitesinin de artırılmasına yardımcı olması amacıyla ekli haritada sınırlandırılan ve Tapu Kadastro Müdürlüğünde Kuşçu Mahallesi 198 ada 29, 286, 310, 312, 320 parsel 199 ada 49, 52 parsel no’lu taşınmaz olarak tescil edilen alanda rekreasyon alanı, konut ve spor merkezi oluşturarak yaşam standardına bir adım daha yukarı taşıyacak bir kent oluşturmayı amaçladıklarını belirtmektedir.

Söz konusu alana ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 01.10.2015 tarih, 9075 sayılı yazısı ile uygun görüş vermiştir.

Kocasinan Belediyesi yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Kuşcu Mahallesinde adı geçen parsellerin bulunduğu alanda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri talep etmektedir.

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi;

''73-Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir'' hükmünü içermektedir.

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Kayseri Büyükşehir Belediyenin yetkisinde bulunan Kuşcu Mahallesinde yukarıda adı geçen parsellerin bulunduğu alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

64

Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde, 6 pafta 758, 759, 760 parseller ve 9 pafta 4682, 4683 parsellerde 1/25.000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5.000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6 pafta 758, 759, 760 parseller ve 9 pafta 4682, 4683 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 8 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Diğer Tarım Ve Tarım Dışı Alanları” ile “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olup, bu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Talas Belediyesi, söz konusu alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planında tamamının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planında ise belediye hizmet alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Talebe ilişkin ilgili kurum görüşleri ve imar planına esas jeolojik etüt raporu bulunmaktadır.

1/25.000 ölçekli K35-d2 nazım imar planı paftası ile 1/5000 ölçekli K35-d-08-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, (NİP-6151,13 Plan İşlem Numaralı) 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve (NİP-17008 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

65

Talas Belediyesinin, Kepez Mahallesi'nde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1 pafta, 1732 ve 1735 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kepez Mahallesi'nde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1 pafta, 1732 ve 1735 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 9 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Talas Belediyesi ilgili alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-14-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin spor alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-17009 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

66

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 10 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti hazinesine kayıtlı olan, konut alanı olarak planlı olan yerde, Jandarma Genel Komutanlığı hizmet binası ve tesisleri ile lojman binası yapılabilmesi amacıyla askeri alan olarak plan değişikliğinin yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.07.2015 tarih, 535 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak askeri alan olarak planlanmış olan yerdeki hmax=18,50 ifadesinin Yençok=18,50 olarak planlara işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-9639,3 plan işlem numaralı ) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih, 5 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2016

67

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.01.2016 tarih ve 11 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisi'nin 07.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile; Yahyalı İlçesi, İsmet Mahallesi, 624 ada 49, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81 ve 84 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (YED) olarak planlanması istenmektedir. Bahsi geçen talep ile ilgili plan üzerinde yoğunluk ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı bunun yerine plan açıklama raporuna "Planlama alanında güneş enerji panellerinin yanı sıra idari ve sosyal tesis, personel lojmanı, elektrik kontrol odası, trafo, lojistik destek tesisleri ve güvenlik birimi için yapı ve tesisler yapılabilir. Yapılacak tesislerin toplam alanı her bir ada için 300m²'yi geçemez." ifadesinin eklenmesi gerektiği kanaatine varıldığından (UİP-16985 plan işlem numaralı) talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.