Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

219

B.Şehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili Seçiminin yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Başkan Vekili seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 31.03.2014 tarih ve 445 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine istinaden, yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Meclis Başkan Vekili seçimine 68 meclis üyesi iştirak etmiş, Meclis I. Başkan Vekilliği adaylarından, Bekir YILDIZ 50, Necati ERAVŞAR 17 oy, Meclis II. Başkan Vekilliği adaylarından Mehmet SAVRUK 49, Hayri SOLAK 17 oy almışlardır.

Meclis I. Başkan Vekilliğine 50 oy alan Bekir YILDIZ’ın, Meclis II. Başkan Vekilliğine 49 oy alan Mehmet SAVRUK’un 2 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

220

B.Şehir Belediye Meclisine 2 asil 2 yedek Meclis Divan Katibi Seçiminin yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, iki asil, iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 31.03.2014 tarih ve 446 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine istinaden gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi iki asil ve iki yedek Divan Katipleri seçimine 69 meclis üyesi iştirak etmiş,

Asil Meclis Divan Katipliğine; 52 oy alan Merve SARIOĞLU ve 52 oy alan Yusuf ÖZKAYA’nın seçilmelerine, Meclis Divan Yedek Katipliğine ise 52 şer oy alan Hakan DEMİR ile 52 oy alan Oğuzhan BERK’in 2 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

221

B.Şehir Belediye Belediye Encümenine üye Seçiminin yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 31.03.2014 tarih ve 444 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; Seçime ilişkin verilen iki adet önerge okundu. Verilen önergeler doğrultusunda yapılan gizli oylama neticesinde, 69 üyenin katılımıyla, Metin MERMERKAYA, Mehmet KEÇİBAŞ, Mehmet SAVRUK, Zekeriye ERGÜNEŞ 52 oy, Mehmet BÜYÜKBAŞ 50 oy, Mustafa AKPINAR, İrfan Dursun ve Hikmet ŞAHİN 17 oy almışlardır.

Büyükşehir Belediye Encümenine 52 şer oy alan Metin MERMERKAYA, Mehmet KEÇİBAŞ, Mehmet SAVRUK, Zekeriye ERGÜNEŞ ve 50 oy alan Mehmet BÜYÜKBAŞ’ın 1 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2014

Karar No : 222

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 31.03.2014 tarih ve 439 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; Seçime ilişkin verilen iki adet önerge okundu. Verilen önergeler doğrultusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonun 9 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Ahmet Serdar ALTUNTUĞ, Ahmet Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Mustafa GENGEÇ, Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU, Hakan MAHİROĞLU, Halil BÜYÜKNALBANT ve Mustafa AKPINAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2013

Karar No : 223

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 31.03.2014 tarih ve 442 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; Seçime ilişkin verilen iki adet önerge okundu. Verilen önergeler doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonunun 9 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Özkan ALTUN, Levent BÜYÜKKEÇECİ, Ramazan YAPICI, Mustafa İNCEOK, İlyas EMRE, Mustafa TEMUR, Mehmet BÜYÜKBAŞ, Necati ERAVŞAR, İrfan DURSUN’un seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2014

Karar No : 224

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 31.03.2014 tarih ve 441 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; Seçime ilişkin verilen iki adet önerge okundu. Verilen önergeler doğrultusunda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 9 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Ömer ÖZUZUN, Cemal ACER, Mustafa AKBULUT, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Tuncay ŞAHİN, Murat KALEM, Ayşe SEYHAN, Şükrü KALKANLI ve Mustafa SAVAŞ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2014

Karar No : 225

Konusu : Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 31.03.2014 tarih ve 443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: Seçime ilişkin verilen iki adet önerge okundu. Verilen önergeler doğrultusunda Ulaşım Komisyonunun 9 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Mustafa GENGEÇ, Mesut MUCUK, Osman TURAN, H. Ahmet DOĞAN, Oğuzhan BERK, Kamuran TEMİR, Ömer ÖZUZUN, Osman KOÇ, Hikmet ŞAHİN’in seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2014

Karar No : 226

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 31.04.2013 tarih ve 440 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; Seçime ilişkin verilen iki adet önerge okundu. Verilen önergeler doğrultusunda yapılan oylamada; Çevre ve Sağlık Komisyonunun 9 kişiden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Mehmet Seyhan KALKAN, Ahmet BİLİCİ, Ahmet BOSTANCI, Suna ÇAKIR, Hüseyin EKER, Mehmet ÖZOĞUL, Mustafa AKBULUT, Fatih KIZILIŞIK, Yusuf AKBULUT’un seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2014

Karar No : 227

Konusu : Tarihi Kentler Birliğine üye seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine, Birlik Tüzüğü gereğince birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 4 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi, Meclis dışından bir kişinin daha Tarihi Kentler Birliği Meclisine üye olarak bildirilmesi halinde yedek üye sayısının da tüzük uyarınca Meclisimiz içinden 3’e tamamlanması talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 08.04.2014 tarih ve 78 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine, Birlik Tüzüğü gereğince birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 4 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi, Meclis dışından bir kişinin daha Tarihi Kentler Birliği Meclisine üye olarak bildirilmesi halinde yedek üye sayısının da tüzük uyarınca Meclisimiz içinden 3’e tamamlanması gerekmektedir.

Buna göre; Seçime ilişkin verilen iki adet önerge okundu. Verilen önergeler doğrultusunda Meclis üyelerimiz arasından Büyükşehir Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal üye olarak Belediye Başkanımız Mehmet ÖZHASEKİ, asil üyelikler için Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri; A.Serdar ALTINTUĞ, A.Tahir GÜL ve Hayri SOLAK, Belediyemiz Meclis üyesi olmayan ve dışarıdan seçilen Prof.Dr. Metin SÖZEN’in asil üye olarak, yedek üyelikleri için Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden Levent BÜYÜKKEÇECİ, Kamuran TEMUR, Fazlı DEMİRCİOĞLU’nun, seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2014

Karar No : 228

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2013 yılına ait 1 yıllık faaliyet

raporunun tasdik edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2013 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporu hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.04.2014 tarih ve 514 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2013 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

229

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2013 Mali yılına ait Hesap, İş ve İşlemleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2013 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan 23.01.2014 tarih ve 2 numaralı Denetim Komisyon Raporu okundu.

Belediyemizin 2013 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerini ilişkin ekte sunulduğu şekli ile hazırlanan Denetim komisyon raporu hakkında, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

230

Mezarlıklar ile ilgili görev ve yetkilerin İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan; 31.03.2014 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçe sınırlarındaki (köy iken mahalle olanlar dahil ) her türlü mezarlıklar ile ilgili, 5216 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkilerin adı geçen ilçe belediyelerine devredilmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 31.03.2014 tarih ve 164 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.03.2014 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçe sınırlarındaki (köy iken mahalle olanlar dahil ) her türlü mezarlıklar ile ilgili, 5216 sayılı kanunda belirtilen görev ve yetkilerin adı geçen ilçe belediyelerine devredilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

231

Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Develi Belediye Başkanlığına devredilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Develi İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Develi Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 31.03.2014 tarih ve 165 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Develi İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Develi Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

232

Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Bünyan Belediye Başkanlığına devredilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Bünyan İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Bünyan Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 31.03.2014 tarih ve 166 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Bünyan İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Bünyan Belediye Başkanlığı’na devredilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

233

Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Yahyalı Belediye Başkanlığına devredilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Yahyalı İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Yahyalı Belediye Başkanlığına devredilmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 31.03.2014 tarih ve 167 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 29.08.2013 tarihli ve Yahyalı İlçesinin Köylerinin Devri konulu karar tutanağının 1. Madde 2. Paragrafında ( Ek-1 ) tespit edilerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen Cenaze Yıkama ve Morg araçlarının Yahyalı Belediye Başkanlığına devredilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

234

Mezbaha ile ilgili görev ve yetkilerin İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin ( t ) bendinde belirtilen mezbaha görevlerinin İlçe Belediyelerine devredilmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 08.04.2014 tarih ve 169 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, 5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin ( t ) bendinde belirtilen mezbaha görevlerinin ilçe belediyelerine devredilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

235

Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan; Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan, Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.04.2014 tarih ve 207 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan, Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebi hususunda Meclis üyeleri Serdar ALTUNTUĞ ve Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun yazılı önergesi doğrultusunda aylık brüt 3.000,00-TL ödenmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

236

Sosyal Denge Sözleşmesinin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan; Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.04.2014 tarih ve 206 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

237

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesinin, giriş ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan; Belediyemiz tarafından hizmete açılan olan, Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesinin, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, müze giriş ücretinin belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09.04.2014 tarih ve 530 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından hizmete açılan olan, Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesinin, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, müze giriş ücretinin; tam bilet 2 TL, indirimli bilet (öğrenci-öğretmen) 1 TL, 0-12 yaş arası ve 65 yaş üzeri ücretsiz olarak belirlenmesi talep edilmiştir.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis 1. Başkan Vekili Bekir YILDIZ ve Meclis üyesi Ali Osman YILDIZ’ın sözlü teklifleri doğrultusunda; 0-12 yaş arasında olanlar, öğrenci ve öğretmenlere, camii görevlilerine, (İmam-Müezzin) 65 yaş üstü olanlara ücretsiz ve diğer hallerde müze giriş ücretinin 2.00TL olmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

238

Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan; Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 847 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

239

Sancaktepe Mahallesi, 1078 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Sancaktepe Mahallesi, 1078 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 851 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sancaktepe Mahallesi, 1078 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

240

Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ethem AKIN ve Kerem AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2013 tarih ve 883 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ethem AKIN ve Kerem AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 850 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2013 tarih ve 883 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ethem AKIN ve Kerem AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

241

Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan; Belediyemiz Meclisinin almış olduğu, 09.12.2013 tarih ve 881 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 848 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin almış olduğu, 09.12.2013 tarih ve 881 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Osman YÜCEL ve Şerife BUDAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

242

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 849 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

243

Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1556 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1556 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 898 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1556 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

244

Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1298 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan; Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1298 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 889 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 1298 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

245

Mimarsinan Dere Mahallesi, 5414 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 5414 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 890 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 5414 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

246

Erciyes Mahallesi, 10658 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan; Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10658 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 896 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10658 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

247

Konaklar Mahallesi, 11442 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11442 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 895 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11442 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

248

Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan; Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 897 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ünpet Turizm Gıda Petrol Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin, Köşk Mahallesi, 5182 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

249

Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 902 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Bahçelievler Mahallesi, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

250

Battalgazi Mahallesi, 529 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 529 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 901 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 529 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

251

Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 900 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

252

Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 899 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

253

Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 894 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

254

Kayseri Kuzey Çevre Yolu ile paralelinde bulunan yeni demiryolu hattı arasında kalan imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak planlı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevre Yolu ile paralelinde bulunan yeni demiryolu hattı arasında kalan imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak planlı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 893 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevre Yolu ile paralelinde bulunan yeni demiryolu hattı arasında kalan imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak planlı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

255

Elagöz Mahallesi, K34-b-25-b2 pafta, 6610 ada, 12 numaralı parsel ve 6609 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Elagöz Mahallesi, K34-b-25-b2 pafta, 6610 ada, 12 numaralı parsel ve 6609 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 892 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Elagöz Mahallesi, K34-b-25-b2 pafta, 6610 ada, 12 numaralı parsel ve 6609 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

256

Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan; Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 891 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

257

Necmettin KELEŞ isminin, Çimeriç isminin, Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan; Necmettin KELEŞ isminin, Çimeriç isminin, Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 117 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Necmettin KELEŞ isminin, Çimeriç isminin, Merhum Murat KUYTAK isminin, uygun görülen bir cadde ve sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.04.2014

 

 

 

 

258

Ulusal adres veri tabanı adres ve Numarataj yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olması kaydıyla ilgili 11 İlçe Belediyesi ile birlikte yürütülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/f maddesinde belirtilen “…meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” görevinin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu Belediye sınırında Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan diğer 11 ilçe belediyesinde ise, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/z maddesi gereği, ulusal adres veri tabanı adres ve Numarataj yetkisinin büyükşehir belediyesinde olması kaydıyla ilgili 11 ilçe belediyesi ile birlikte yürütülmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 14.04.2014 tarih ve 125 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/f maddesinde belirtilen “…meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” görevinin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu Belediye sınırında Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan diğer 11 ilçe belediyesinde ise, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/z maddesi gereği, ulusal adres veri tabanı adres ve Numarataj yetkisinin büyükşehir belediyesinde olması kaydıyla ilgili 11 ilçe belediyesi ile birlikte yürütülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.