2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.12.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 475

Konusu : İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2009 tarih ve 159 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, II. etap toplu konut alanı içerisinde bulunan, imar planında çocuk oyun alanı olarak planlı yerin, toplu konut idaresinin (TOKİ), uygun görüşü doğrultusunda dini tesis alanı olarak planlanmasını, kaldırılan çocuk oyun alanına eş değer büyüklükteki yeni çocuk oyun alanının ise bu alanın kuzey batısında yer alan gelişme konut alanı içerisinde planlanmasını istenmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d–14-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan çocuk oyun alanı olarak planlı yerin dini tesis alanı, gelişme konut alanı olarak planlı yerin de çocuk oyun alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 476

Konusu : Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel

taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.11.2009 tarih ve 147 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında Pazar alanı ve otopark alanı olarak planlı olup, 400 metre ileride imar planlarında park alanı olarak planlı yerde fiilen Pazar yeri kurulmasından dolayı, pazar alanının imar planına işlenmesi, ayrıca bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanın da konut alanı, park alanı ve otopark alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Pazar alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin, konut alanı, park alanı ve otopark alanı, park alanı olarak planlı yerin ise Pazar alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağıyönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 477

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih, 298 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih ve 298 sayılı kararı ile Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Solmazlar Gıda Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.11.2009 tarih ve 148 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz meclisinin 10.08.2009 tarih 298 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Solmazlar Gıda Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. tarafından itiraz edilmiş olup, itiraz gerekçesi komisyonca uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, ticaret alanı, park alanı ve yol olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 478

Konusu : Kocasinan İlçesi, Argıncık Mevkii, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mevkii, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.11.2009 tarih ve 149 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanın M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması ayrıca bu alan ve çevresinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 479

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi, 49 pafta, 558 ada, 3 ve 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan-Şirin tepe Mahallesi, 49 pafta, 558 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.11.2009 tarih ve 150 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ile ticaret alanı olarak planlı alan söz konusu kadastro parsellerin bulunduğu alanda Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin 2007/1347 esas, 2009/266 karar sayılı kararına istinaden plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-d–02-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin kullanımlara uygun olarak akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 480

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2009 tarih ve 160 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda spor alanı ve çocuk oyun alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 481

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.11.2009 tarih ve 151 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında konut alanı ve eğitim tesisleri alanı olarak planlı yerin yeniden planlanmasını istemektedir. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 482

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkii, 6837 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.11.2009 tarih ve 155 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar mevkiinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31İ nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 483

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait,

4423 ada, 2 parselin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, 4423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2009 tarih ve 161 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlı olup, İl Sağlık Müdürlüğünün olumlu görüşü doğrultusunda bahsi geçen alanın M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı (spor tesisi alanı) olarak planlanması istenmektedir.

Plan değişikliği yapılmak istenen alanda daha önce mahkeme kararı doğrultusunda bir düzenleme yapılmış olup, önerilen değişiklik ile mahkeme kararını bozucu nitelikte plan değişikliği yapılacağı, bununla birlikte çevredeki mahalle sakinlerinin bahsi geçen plan değişikliğine itiraz dilekçeleri de göz önünde bulundurularak, nazım imar planı tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 484

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin yerleşimi,

1/5000 ölçekli K34-b-12-d pafta, 109 ada, 90 ve 91 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin yerleşimi 1/5000 ölçekli K34-b–12-d, 109 ada, 90 ve 91 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.11.2009 tarih ve 152 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan imar planında küçük sanatlar alanı, park alanı, hayvan pazarı alanı ve yol olarak planlı olup, parsel maliklerinin Mahzemin Belediyesi Başkanlığı aleyhine dava açılmış, Kayseri 2.İdare Mahkemesinin 2006/339 esas, 2008/521 sayılı karar ile planının iptali yönünde karar alınmıştır. Bahsi geçen mahkeme kararı doğrultusunda bu alanın yeniden planlanması istenmektedir.

1/25000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34-b–12-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 485

Konusu : Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, Çevre Düzeni planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2009 tarih ve 162 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Turizm Planları hakkındaki çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 486

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.11.2009 tarih ve 158 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi tarafından itrf koordinat sisteminde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planları 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygunluğu ve planlama yaklaşımı açısından incelenmiştir. Öneri planlar 1/5000 ölçekli nazım imar plan ana kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu planda “SY” lejant işaretli yapı adaları oluşturulmuş olup serbest çalışma uygulaması yapılamaz şeklinde geliştirilen bu lejant hükmünün yerinde olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak “SY” işareti bulunmayan 3 katlı ve üzeri konut adalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 65. madde uygulamasının yapılabilecek olması, bölgenin karakterini bozucu nitelikte olup bu imar adalarına R lejant işaretinin konularak çevresine uygun yapılaşmanın daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte Hacılar eski kent dokusunun özgün karakteri nedeniyle yeni bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği mütalaa edilmiştir. Eski kent dokusunun korunması ve yenilenmesini sağlamak amacıyla söz konusu alanda detaylı bir çalışmanın yapılması gerektiğinden, bahsi geçen alanın plan onama sınırı dışında bırakılarak mevcut plan uygulamalarının durdurulması kanaatine varılmış olup, öneri 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planları hakkındaki Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih, 27 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 487

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 212, 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.11.2009 tarih ve 157 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarihli kararlarından;

212 sayılı kararı ile, Konaklar mevkiinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında otopark, yol, yeşil alan ve konut alanı olarak planlı yerlerin, yeniden planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 11.05.2009 tarih, 141 sayılı meclis kararına istinaden hazırlanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı ancak söz konusu alanın kuzeybatısında yer alan spor tesisi alanının da onama sınır içerisine alınarak 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi kanaatine varıldığından, talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

214 sayılı kararı ile, Köşkdağı mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, üniversite alanı olarak planlı yerin, kentsel servis alanı (KSA) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2009 tarih, 142 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 212 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 214 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 488

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 198, 201 ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 198, 201 ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.11.2009 tarih ve 153 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarihli kararlarından,

198 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde yeni yapılan binaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan 1 adet trafo binası 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

201 sayılı kararı ile, Başakpınar mahallesinde 7 metrelik yolun batı istikametinde kaydırılması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

212 sayılı kararı ile, Harami mevkiinde eğitim tesis alanı ile spor alanını ayıran 7 metrelik yolun kaldırılması talebi incelenmiş olup eğitim tesis alanında E=0.60 olacak şekilde tadilatın değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 198, 201 ve 212 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 489

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih,

237, 238, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 237, 238, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.11.2009 tarih ve 154 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 02.11.2009 tarihli kararlarından;

237 sayılı kararı ile, Keykubat Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, Kentsel Servis Alanı(KSA), ticaret alanı, yeşil alan, yol ve otopark olarak planlı yerlerin, ticaret alanı, otopark ve yeşil alan olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 13.07.2009 tarih, 253 sayılı meclis kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

238 sayılı kararı ile, Çaybağları mevkiinde, askeri koruma kuşağı alanı olarak planlı yerin, bağ ve sayfiye evi alanı, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 13.07.2009 tarih, 252 sayılı kararına istinaden hazırlanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı, ancak uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla sağlık tesis alanındaki 0,25 olan emsal değerinin, 0,30 olacak şekilde talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

240 sayılı kararı ile, Gürpınar mahallesinde, imar planında konut alanı olarak planlı yerin kuzeyi, fiilen dere yatağında kaldığından, imar adasının kuzeyinin mülkiyete uygun olacak şekilde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

242 sayılı kararı ile, Kemeraltı Mahallesi’nde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, tapu kayıtlarında cami yeri olarak görünen alanın, imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

243 sayılı kararı ile, Tacettin Veli Mahallesi’nde, imar planında park ve otopark alanı olarak planlı yerde, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun talebine istinaden tescilli yapı koruma alanı sınırı ve tescilli parselin imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 237, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 238 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 490

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 161, 162, 167, 168, 169 ve 170 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 161, 162, 167, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; buna dair; 18.11.2009 tarih ve 156 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2009 tarihli meclis kararlarından,

161 sayılı kararı ile, Erkilet yerleşimi genelindeki imar planlarında donatı alanlarına yapı yoğunlukları (emsal değerleri) verilmemiş olduğu belirtilerek, uygulamada karşılaşılacak sorunların giderilmesi amacıyla donatı alanı olarak planlı alanlardaki yapılaşma koşullarının Kocasinan ilçesi plan bütünlüğüne uygun olacak şekilde planlara işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

162 sayılı kararı ile, Erkilet yerleşiminde imar planlarında konut alanı olarak planlı bazı bölgelerde mülkiyet durumuna uygun olarak imar adalarının düzenlenmesi, ayrıca çalışma alanının kuzeyinde yapılaşma koşulu S-2 olarak planlı iki adet imar adasının ada bütünlüğünü bozmayacak şekilde A-3 yapılaşma koşulunda, güneyinde ise ada bütününde yan bahçe mesafesi şartına uyulmaksızın yapılaşan konut alanlarında yeni yapılacak parsellerdeki mağduriyetin giderilmesi amacıyla A-3 yapı nizamında konut adalarında yan bahçe şartının kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

167 sayılı kararı ile, Cırgalan mahallesinde meslek okulu alanı, ilkokul alanı, ortaöğretim alanı, yurt ve ortaöğretim tesisleri alanı, konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerde Milli Eğitim Bakanlığının olumlu görüşüne istinaden fiilen yapılı bulunan alanda daha iyi ve düzenli eğitim verilebilmesi amacıyla bu alanın yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.06.2009 tarih 205 sayılı kararına istinaden onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

168 sayılı kararı ile, Şeker mahallesinde kaptaj alanı olarak planlı yerin Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin talebine istinaden bahsi geçen alanın içerisinde 20mlik yol geçtiğinden tesislerinin bütünlüğü bozulduğu gerekçesiyle bu alanın kaptaj alanınından çıkarılması talebi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektiğinden, bu konunun daha sonra bu alanda yapılacak revizyon planlar ile birlikte değerlendirilmesi kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı,

169 sayılı kararı ile, Gevher Nesibe Mahallesinde, M ticaret lejant işaretli 20x60 ebatlı kütle parsel olarak planlı yerde, asansör yapılmak kaydıyla kütle ebadı değiştirilmeden imar planlarına sadece asansör yeri işlenerek, imar planın Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

170 sayılı kararı ile, Hacıkılınç Mahallesinde BL-4 ve kütle yapı nizamında planlı konut alanındaki ada ayırma çizgisinin mülkiyete uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 161, 162, 167, 168 ve 170 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 169 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 491

Konusu : Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahallesinde isimsiz olan caddeye BAYKAN Bulvarı isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Hanif BAYKAN, Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahallesinde isimsiz olan caddeye BAYKAN Bulvarı isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair, 03.12.2009 tarih ve 16 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hanif BAYKAN, Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahalalesinde ismi olmayan Caddeye BAYKAN Bulvarı isminin verilmesini talep etmiştir.

Bu bölgede Kocasinan Belediyesi’nce Sahil Yolu çalışmaları çerçevesinde talebin daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 492

Konusu : 2010 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 2010 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.11.2009 tarih ve 17 sayılı Plan ve Bütçe komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak, faydalanacakların tespitine ilişkin 4736 Sayılı Kanun 08.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 19.01.2002 tarih ve 24645 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Ancak, yasanın yürürlüğe konulmasından sonra, yine yasanın verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 Sayılı Kararname ile 11.02.2002 tarih ve 2002/3700 Sayılı Ek Kararname yürürlüğe konulmuştur. Bu kararnameye istinaden;

 

Serbest Kişiselleştirilmiş Kontaksız kart verilecekler;

1. 4736 Sayılı Kanun ile bu kanuna dayalı yetki ile çıkarılan kararnameler hükümlerine göre 1005 sayılı kanunla; Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan, Kore’de fiilen savaşa katılmış olan ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşları ile hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlara,

2. 2330 Sayılı Kanunla maddi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlara,

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimselere ve yayınlanan ek kararnameler ile Gaziler ve eşleri, Şehit eşleri, yetimleri ve şehidin anne ve babalarına;

3. 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişilere,

4. Harcırah Kanununa göre memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören ve seyahat kartı ücretlerini, 6245 Sayılı Kanunun 48. Maddesine göre Belediyeye yatıran; memur ve hizmetlilerden; tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru ve mübaşir olarak yapanlara,

5. Basın Mensubu ve Sarı Basın Kartı sahiplerine,

6. Milli Sporcu olduğunu belgelendirip, yurt dışı müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporculara, belge tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreli 730 binişlik seyahat kartı verilmesinin,

7. İlimizde yüksek öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu öğrencilere,

8. Belediyemiz Meclisince alınmış olan 04.07.2002 tarih ve 64 sayılı kararla belediye zabıta personeline,

9. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2002 tarihli yazılarında açıklanan “…Belediyelerde görev yapan personelin toplu taşım araçlarından hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan yararlandırılması mümkün görülmemektedir. Ancak, servis hizmeti mahiyetinde belediye personeline işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla paso, görev kartı vb. bir belgenin verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır…” ifadeleriyle açıklanan şekliyle, Büyükşehir, Merkez İlçe Belediyeleri ile Kaski’de görev yapan personele (24 saat dönüşümlü olarak görev yapanlar) işe gidiş, dönüş ve görev esnasında ücretsiz kullanılması amacıyla Proximity (Kontaksız) kart verilmesinin uygun olacağı,

 

Kişiselleştirilmiş indirimli Kontaksız kart verilecekler.

 

1. İlköğretim, Ortaöğretim, Üniversite, Meslek okulları, Çıraklık Okulları, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kurs süresi 6 ay ve fazlası olan dershanelerde okuyan öğrenciler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı olmak üzere, Diyanet İşleri Başkalığına bağlı Kur’an kursu öğrencilerine,

2. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında (Eğitim ve Öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenler, İlköğretim Müfettişleri ve Yardımcıları) görevli personellere,

3. Özürlü kimliği olanlar, 16 Temmuz 2006 tarih ve 26230 sayılı resmi gazetede yayımlanan hükümler doğrultusunda % 40 ve üzeri oranda sağlık kurulu raporu olanlar, Akıl Hastaları (mental retarde, şizofreni vs.), kronik böbrek hastalarından diyalize girenler ve 14 yaşından küçük devamlı tedavi olmak zorunda olan kanser hastalarına Özürlü indirimli kart verilip, Belediyemiz araçlarından da ücretsiz olarak yararlandırılmalarının uygun olacağı,

Verilen kartlar, daimi olmayan sakatlık oranının % 40’ın altına düşmesi durumunda takip eden dönem başında iptal edilmesinin,

4. Akıl Hastaları (mental retarde, şizofreni vs.), spastik özürlü ve lösemili diyaliz hastaları, 16 yaşından küçük kanser hastaları ve sakatlık oranı % 85’den fazla olan hastaların bakmakla yükümlü olduğu bir yakınına Refakatçi kartı verilip, yanında özürlüsü (hak sahibi kişi) ile Belediyemiz araçlarından da ücretsiz olarak yararlandırılmalarının uygun olacağı,

 

Kontaksız Kartların başkası tarafından kullandıranlara;

Kişiselleştirilmiş indirimli ve serbest kontaksız kartların bir başkası tarafından kullanıldığı tespit edilirse; İlk tespitte 20 tam biniş (Kontaksız akıllı kart 1 tam biniş tarifesi X20) bilet bedeli, 2. tespitte 50 tam biniş (Kontaksız akıllı kart 1 tam biniş tarifesi X50) bilet bedeli tahsili karşılığında, kart sahibine iade edilmesi, 3. kez tekrarında ise kartın 1 yıl süre ile alıkonulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 493

Konusu : Taksi durakları ve ticari taksi taşımacılık esasları yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Taksi durakları ve ticari taksi taşımacılık esasları yönetmeliği hususunda hazırlanan Ulaşım Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 08.12.2009 tarih ve 02 nolu Ulaşım komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 ve 5216 Sayılı Kanun hükümleri gereğince, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 9 sayfa ve 52 Maddeden oluşan Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliğinin ekte sunulan şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 494

Konusu : Pervane mahallesinde bulunan, 507 pafta 4977 ada 1 parsel numaralı parselde cami olarak planlı

taşınmazın Kayseri İl Müftülüğüne tahsisi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçe Müftülüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 507 pafta, 4977 ada, 1 parsel nolu İmar planında Cami olarak belirlenmiş taşınmazın dini hizmetlerde kullanılmak üzere, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–23–794–2924 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 507 pafta, 4977 ada, 1 parsel numaralı, imar planında cami olarak belirlenmiş taşınmazın dini hizmetlerde kullanılmak üzere ileri bir tarihte Maliye Hazinesi ile yapılacak trampaya konu olması halinde, tahsisin kaldırılması şartı ile imar planında belirlenen amaç doğrultusunda kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsisinin yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 495

Konusu : Erciyes Dağı Sosyal tesisleri içerisinde bulunan kafeterya ve kayak kulübü işletmeciliğinin

kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes Dağı Sosyal tesisleri içerisinde bulunan kafeterya ve kayak kulübü işletmeciliğinin, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereğince 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–698 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği 3 yıldan fazla kiralamalar, Belediyemiz Meclisinin iznine tabi bulunduğundan, Erciyes Dağı Sosyal tesisleri içerisinde bulunan kafeterya ve kayak kulübünün 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 496

Konusu : Adres Kayıt Sistemi Uygulama yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 2006 yılında yayınlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik ve 2007 yılında Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi (madde 31) ile bu işleri yürütme görevi ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. 5747 Sayılı yasa ile İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu sebeple 2009 yılında 3 İlçe (Talas, Hacılar, İncesu) ve İlk Kademe Belediyelerine verilen kapı numarası verme işlerini yürütme yetkisinin kaldırılarak bu yetkinin Belediyemiz hinterlant sınırları içinde ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereği Büyükşehir Belediyemize verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-577-2923 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2006 yılında yayınlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik ve 2007 yılında Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi (madde 31) ile bu işleri yürütme görevi ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. 5747 Sayılı yasa ile İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu sebeple 2009 yılında 3 İlçe (Talas, Hacılar, İncesu) ve İlk Kademe Belediyelerine verilen kapı numarası verme işlerini yürütme yetkisinin kaldırılarak bu yetkinin Belediyemiz hinterlant sınırları içinde ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereği Büyükşehir Belediyemize verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 497

Konusu : Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğüne Aylık 200 biletin ücretsiz verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğünün, maddi durumu yetersiz kişilerin İŞKUR tarafından iş görüşmelerine gönderilmekte kullanılmak üzere, aylık 200 biletin ücretsiz verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığının 19.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1605 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğüne, maddi durumu yetersiz kişilerin iş görüşmelerine gönderilmelerinde kullanılmak üzere, aylık 200 biletin ücretsiz verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 498

Konusu : 2010 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması.

 

Meclis gündeminin. 24 maddesinde bulunan, Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı kanunun 3 ncü maddeleri gereğince, 2010 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 01.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1260 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri gereğince, 2010 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 499

Konusu : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.11.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.24–573–2881 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 500

Konusu : Avrupa Birliği Hibe Destekli Projeleri kapsamında yapılan Beğendik Projesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Avrupa Birliği Hibe Destekli Projeleri kapsamında Yapılan Beğendik Projesi ödemesi hakkında Hacılar Belediyesinin talebinin, 2560 Sayılı Yasanın (Değişik 3009) 6. maddesinin (m) bendi gereğince, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi bulunduğundan buna dair; KAKİ Genel Müdürlüğünün 25.11.2009 tarih ve 3/1–116–2687 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Yönetim Kurulunun 23.11.2009 tarih ve 346 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulmasına karar verilen, Avrupa Birliği Hibe Destekli Projeleri ile yapılan Beğendik Projesi kapsamındaki çalışmalar karşılığı olarak düzenlenen hak edişlerden kalan bakiye borcun ödenmesi için, Hacılar Belediyesince talep edilen 310.000TL’ nin; KASKİ ile Belediye arasında, Merkezi Finans ve İhale Biriminden Belediye hesabına gelecek paranın KASKİ’ye aktarılması bunun mümkün olmaması halinde ÇTV ve benzeri alacaklarından mahsup edilmesi kaydıyla, yapılacak protokol kapsamında Belediyeye borç kaydedilmek suretiyle ödünç olarak verilmesinin uygun olduğuna, 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin (m) bendi gereğince, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 501

Konusu : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, 04.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.63.4/604 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 502

Konusu : Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığınca hazırlanan, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığının 08.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/277 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 503

Konusu : Uğurevler, Yıldızevler mahallelerinde 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler, Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–2859–2974 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler, Yıldızevler mahallelerinin içinde bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 504

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2698-2877 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen mahallesi, 542 ada, 50, 51, 52, 53 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 505

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu mahallesi, 3790 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2828-2943 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 506

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2433-2729 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk mahallesi, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 507

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi mahallesi, 6 pafta, 1142 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi mahallesi, 6 pafta, 1142 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2827-2944 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi mahallesi, 6 pafta, 1142 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 508

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2857-2971 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 509

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan mahallesi sınırları içerisinde nazım imar plan değişikliği.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan mahallesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan ve önemli alanların bulunduğu bölgede nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2856-2972 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan mahallesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan ve önemli alanların bulunduğu bölgede nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 510

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes Mah. 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2858-2968 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık, Erciyes mahallesi, 51 pafta, 5580, 5067, 5057 ve 5582 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 511

Konusu : Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına istinaden yapılan plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2592-2847 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına istinaden yapılan plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 512

Konusu : Kocasinan İlçesi, Pervane mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait,

285 pafta, 4181 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Pervane mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 285 pafta, 4181 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2871-2983 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Kocasinan İlçesi, Pervane mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, 285 pafta, 4181 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 513

Konusu : Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesinde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 18 Meslek gurubuna yönelik olarak kurulan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E–25–2824–2931 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 18 Meslek gurubuna yönelik olarak kurulan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda üretim ve satış mağzalarının yapılabileceği bir alan oluşturulması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. ve 73. maddelerine istinaden, 1/50.000 Ölçekli Çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 514

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde TOKİ’ye ait muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2602-2851 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde mülkiyeti (TOKİ) adına kayıtlı 1505, 1531, 1552, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 515

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mevkii ve Kavakyazısı mevkiinde muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ve 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2869-2978 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 nolu parsel ve Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 250 ve 251 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 516

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar mahallesi, 912 parselin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar mahallesi, 912 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2831-2945 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar mahallesi, 912 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 517

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2826-2947 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2009 tarih, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.12.2009

Karar No : 518

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.12.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E-25-2863-2975 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.12.2009 tarih, 186, 187 ve 188 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.