Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

545

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.06.00-2272-4070 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

546

Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde isimsiz yere Taha isminin verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.05.00-375-3951 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

547

Özel Halk Otobüsleri araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşım biletlerinden, Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca %5 oranında durak katkı payı olarak yapılan kesintinin; doğal gazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğalgazlı araç alacak, araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.29.00.00.10/1720 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşım biletlerinden, Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca %5 oranında durak katkı payı olarak yapılan kesintinin; doğal gazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğalgazlı araç alacak, araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

548

Erciyes Dağı’nda mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerde jeotermal kaynak aramak için kurulacak şirkete ortak olmak için protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı’nda mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerde jeotermal kaynak aramak için Fırtına Limitet Şirketi’nin talebiyle, belediyemizin çoğunluk hissesi belediyemize ait şirketle ortak bir şirket kurmak için yapılacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 07.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.00.00/1283 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı’nda mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerde jeotermal kaynak aramak için Fırtına Limitet Şirketi’nin talebiyle, belediyemizin çoğunluk hissesi belediyemize ait şirketle ortak bir şirket kurmak için yapılacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

549

12.500 ton asfaltın Ağırnas Belediyesine verilebilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Ağırnas Belediyesine 12.500 ton asfaltın verilebilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 10.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.11.03.00/2178 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ağırnas Belediyesince ana arter, meydan ve ihtiyaç duyulan diğer yollarda kullanılmak üzere 12.500 ton asfaltın verilebilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

550

Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi’ndeki Gevher Nesibe Medresesi’nde “Selçuklu Müzesi” kurulması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi’ndeki belediyemize tahsisi gerçekleşen, Gevher Nesibe Medresesi’nde “Selçuklu Müzesi” kurulması talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 07.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19/12-674 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi, 22 pafta, 240 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan Gevher Nesibe (Gıyasiye) Medresesinin Vakıflar Genel Müdürlüğünden Belediyemize tahsisi gerçekleşmiştir. Gevher Nesibe Medresesi’nde “Selçuklu Müzesi” kurulması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

551

Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi yapabilmek için, 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre ilçe belediyelerinin yetkilendirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, kentin uygun görülen alanlarında, bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi yapabilmek için, 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre ilçe belediyelerinin yetkilendirilmesi ve bina cephelerinde yapacakları değişikliklerin projelendirilip Kent Estetik Kurulu’nun da onayına sunulması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.01.310.99/2269-4026 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, kentin uygun görülen alanlarında, bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi yapabilmek için, 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre ilçe belediyelerinin yetkilendirilmesini talep etmiştir.

Belediyemiz sınırları içinde yer alan Melikgazi Belediyesi ve diğer İlçe Belediyelerinin de 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre yetkilendirilmesi ve bina cephelerinde yapacakları değişikliklerin projelendirilip “Kent Estetik Kurulu’nun” da onayına sunulması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

552

Hamdi ELCUMAN’ın ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hamdi ELCUMAN’ın ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/892 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hamdi ELCUMAN’ın ataması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

553

Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 03.08.2012 tarihli ve 251 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından hazırlanan Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

554

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2341/4153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

555

Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2364/4214 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

556

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2407/4266 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

557

Melikgazi İlçesi, 3248 parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 parseldeki trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan Melikgazi İlçesi, 3248 parsel numaralı parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 numaralı parselde bulunan trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli veM.38.1.KBB.013.04-310.01.04- 2102/3723 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan Melikgazi İlçesi, 3248 parsel numaralı parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 numaralı parselde bulunan trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

558

2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacı için Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parseldeki trafo 11 binasında yapılan değişikliğin imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki trafo 11 binasına yapılan değişikliğin imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2092/3707 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki trafo 11 binasının imar planına işlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

559

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6700 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2331/4139 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi’nde bulunan 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

560

Mülkiyeti Talas Belediyesi’nin Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 6 pafta, 867 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyelerine ait 6 pafta, 867 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2363/4215 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyelerine ait kayıtlı 6 pafta, 867 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

561

Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi’nde çeşitli parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 numaralı parseller; 3796 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller; 3795 ada, 1, 3, 4, 5 numaralı parseller ile 4376 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2373/4242 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 numaralı parseller; 3796 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller; 3795 ada, 1, 3, 4, 5 numaralı parseller ile 4376 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

562

Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2354/4171 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

563

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2104/3729 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

564

Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi’ndeki 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2302/4099 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

565

Mülkiyeti Talas Belediyesi Kiçiköy Mahallesi’nde bulanan şahıslara ait taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 58 ada, 55 parsel ile 543 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 1 pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2365/4213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait kayıtlı Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 58 ada, 55 parsel ile 543 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 1 pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

566

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mah. 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel ile Bahçelievler Mah. 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2362/4216 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

567

Belediyemiz Meclisi’nin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına Gavremzade Abdülkadir Ağa bin Ali Vakfı vekili Avukat Muttalip AYTEKİN tarafından askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2170/3843 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına Gavremzade Abdülkadir Ağa bin Ali Vakfı vekili Avukat Muttalip AYTEKİN tarafından askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

568

Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2416/4275 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

569

Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2405/4265 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

570

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2404/4264 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

571

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mah. 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi’ndeki 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2351/4191 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi’ndeki 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

572

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mah. 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2356/4169 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

573

Kocasinan Belediyesi’nde belediyemize devredilecek muhtelif taşınmazların satışı için iki belediye arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı, 79.758,29 m² yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti belediyemize ait, Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselin takas edilmesi ayrıca belediyemize devredilecek taşınmazın satılması için iki belediye arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-1881/4269 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunana Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı, 79.758,29 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti belediyemize ait Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselin takas edilmesi kararıyla belediyemize devredilecek olan taşınmazın satılması için iki belediye arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

574

KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, KASKİ’nin Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.5.01.05.01-94/2394 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ yönetim Kurulu’nun 13.08.2012 tarih ve 198 sayılı kararıyla, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki bazı maddelerin değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Komisyonuna havalesinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

575

KASKİ’nin Finansman Kredisi Temini talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Finansman Kredisi Temini talebinin görüşülmesi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.5.01.05.01/95-2395 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün inşaatlarının devam etmesi, hak edişlerin yoğun olması ve cari harcamaların birikmiş olmasından dolayı borçlarını ödemeleri için finansman kredi temini edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

576

Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile 3264 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü önerisi ile, Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 60. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 204

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 492 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesi’nin, Kızık Mahallesi, 5597 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu 5597 ada, 14 parsel nolu taşınmaz 1/25.000 ölçekli nazım imar planında köy yerleşim alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda muhtemel deprem afeti nedeni ile hak sahibi kabul edilen 1 aileye 7269-1051 sayılı yasa kapsamında E.Y.Y.(evini yapana yardım) metodu ile afet evi yaptırılmasının planlandığı, afetzedenin kendine ait taşınmaza ilişkin yer seçim çalışmasının yapıldığı, yer seçim protokolünün düzenlendiği ve protokolün Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylandığı belirtilerek, yer seçim çalışması yapılan alanın ilave konut alanı yapılacak bölgenin de dahil edilerek Kızık yerleşiminin yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-12-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, park alanı, dini tesis alanı, ilköğretim tesisi alanı, spor tesisi alanı, sağlık tesisi alanı, ticaret alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve yol olarak planlanması yönündeki Kızık yerleşimi nazım imar planının kabulünün, ayrıca kuzeyindeki mevcut yerleşim alanının da plan çalışmalarının en kısa zamanda yapılmasının uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 205İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 495 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi’nde, mülkiyeti vakfa ait olan, 5313 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Altınoluk Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin kuzey doğusunun ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Yapılmak istenen tadilatın plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından ve çevrede yeni bir ticaret alanına ihtiyaç olmadığı düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No :206

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 496 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi’nde, 5236 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Esentepe Mahallesinde, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak konu incelenmiş ve kaldırılan yeşil alan yerine eşdeğer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmediği tespit edilmiştir. Tadilat talebi ile ilgili plan müellifinin de olumsuz görüşü göz önünde bulundurularak talebin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur. 
     
Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 207

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 501 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2,3,4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alan mevcut nazım imar planında konut alanı ve su deposu alanı olarak planlı olup, alanda fiilen su kuyuları bulunduğundan mevcut su deposu alanın genişletilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 208

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 502 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı olarak planlıdır. Adı geçen parsel maliki Kocasinan Belediyesine başvurarak, taşınmaza mevzii imar planı yapılarak, konut alanı olarak planlanmasını talep etmiştir. Kocasinan Belediyesi söz konusu alanın plan değişikliği yapılarak tarım dışı faaliyetlerde kullanılması hususunda alınan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, 21.06.2012 tarih ve 7399 sayılı yazıları ile birlikte nazım imar planı değişikliği talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 209

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 503 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, K34-B-25-B-2 pafta, 6612 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı, 1/5000 Nazım İmar Planında yeşil alan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Adı geçen parsel maliki Kocasinan Belediyesine başvurarak, tavuk çiftliği ve yumurta üretim tesisi bulunduğunu belirterek, mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesi için plan tadilatı yapılarak taşınmazlarının park alanından çıkarılmasını talep etmektedir. Kocasinan Belediyesi konu ile ilgili nazım imar planı değişikliği talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan; talebin reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 210

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 505 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin 02.07.2012 tarih, 156, 157, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarından;

156 sayılı karar ile; Anafartalar Mahallesi, 1860 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu, mevcut uygulama imar planında kütle nizam ticaret alanı, otopark alanı ve yaya yolu olarak planlı alanda yer alan mevcut ticaret alanının, imar uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla inşaat artışı olmaksızın güney- kuzey istikametinde tek kütle olacak şekilde yeniden planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

157 sayılı karar ile; Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu, mevcut uygulama imar planında Akaryakıt İstasyonu olarak planlı alanda 20 metre olan çekme mesafelerin ve K3 olan yapı nizamının akaryakıt istasyonu olacak şekilde yapılaşmaya izin vermemesi sebebiyle, adanın güneyindeki çekme mesafesinin 6 metre, kuzey ve doğusundaki çekme mesafelerinin 5 metre ve K3 yapı nizamının kaldırılarak E:0.40 ve hmax: 7.50 m olacak şekilde planlanması talebinin, alanın güneyindeki çekme mesafesinin 10 metre olacak şekilde ve alanın doğusunda bulunan yaya yolunun yeşil alan olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

158 sayılı karar ile; 30 Ağustos Mahallesinde, mevcut uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

159 sayılı karar ile, Anbar Mahallesinde, mevcut uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

160 sayılı karar ile; Çorakçılar Mahallesinde, mevcut uygulama imar planında yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediyesi’nin 02.07.2012 tarih ve 156, 158, 159 ve 160 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, 157 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 211İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 506 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 66 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, İncesu-Beylik Mahallesinde akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 12.03.2012 tarih, 129 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 02.07.2012 tarih, 66 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 25.07.2012

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 212

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 510 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Beğendik-Sakar Mevkiinde konut alanı park alanı ve yol olarak planlı alanda, meskun halde bulunan yapının 7 metrelik yol ve park alanında kalmasından dolayı, bu alanın yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.03.2012 tarih, 138 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 38 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 213

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 465 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu, alan ve civarındaki, imar adalarının, yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 18.11.2011 tarih, 778 sayılı karara istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 76 sayılı kararının reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 214

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 456 sayılı kararı ile, Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Belediyemiz ve Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı arasında yapılan protokolde yer almayan, ancak Milli Savunma Bakanlığı tarafından istenen ve onaya gönderilen protokolde bahsi geçen Madde 2-a’da belirtilen alanda yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Madde uygulamasının Belediyemizce yapılamayacağı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2012 tarih, 226-2745 sayılı yazısı ile bildirildiğinden, söz konusu alandaki kadastro parselleri dikkate alınarak plan değişikliği yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29L ve 30L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Askeri alan, Konut dışı kentsel çalışma alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan, otopark alanı ve Anatamir girişinden başlayarak DSİ kavşağına kadar olan yol hattının yeniden düzenlenerek planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 215

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 491 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Oruçreis Mahallesi, K34-b-24-c-3 pafta, 6709 ada, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 91 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu 1218 ada, 16 parsel nolu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ortaöğretim tesisi alanı (lise), oyun alanı, otopark alanı, yol ve kısmen de konut alanı, 6709 ada, 66, 67, 68, 69, 83, 84, 91 nolu taşınmazlar da otopark alanı, konut alanı, dini tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyet problemlerinin çözümü ile okul alanının faaliyete geçirilebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait konut alanı olarak planlı yerin lise alanı, lise alanı olarak planlı alanında konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konuya ilişkin İlgisi belediyesi ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde; çalışmaların tamamlanmadığı anlaşıldığından, konunun çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere gündemden düşürülmesinin uygun olacağı; Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 216

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 494 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesi’nin, Cengiz Topel Mahallesi, 3103 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “İdari Tesis Alanı” ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “PTT Hizmet Binası” olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Türk Telekom Anadolu Merkez İl Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine bu alanın ‘Turizm Tesis Alanı’ olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 217

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 497 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Harman Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak (M) lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 218

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 498 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde, mülkiyeti şahsa ait 11 pafta, 1702 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı yerin güney kısmının konut alanı olarak planlanıp, cami alanının mülkiyet durumuna göre düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-13-B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı olarak planlı yerin güney kısmının konut alanı olarak planlanması ve cami alanının mülkiyete göre düzenlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatının kabulünün uygun olacağı Meclis'e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 219

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 499 sayılı kararı ile, Talas Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi’nde, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne kayıtlı, X:4285800-4285950 ve Y:461350-461500 koordinatları arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin rekreasyon alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-02-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin rekreasyon alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatının Cengiz AKPARLARIN red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı Meclis'e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 220

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORUBüyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 500 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 111 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Bahsi geçen alan mevzi nazım imar planında Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak planlı bulunmakta olup, alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

Konu ile ilgili mahkeme süreci devam ettiğinden, söz konusu talebin süreçler tamamlandıktan sonra ele alınmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 221

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 504 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 104, 107 ve 123 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Talas Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarihli kararlarından;

104 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'nin talebine istinaden bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

107 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'nin talebine istinaden bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

123 sayılı kararı ile; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında KTA (Kentsel Tasarım Alanı) alanı olarak planlı yerde sokak siluetini olumsuz etkileyen dükkanların batı yönünde kaydırılarak planlanması talebi, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.06.2012 tarih, 267 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi'nin 02.07.2012 tarih, 104, 107 ve 123 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı Meclis'e arz olunur.Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 222

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 507 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 156, 158 ve 159 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarihli kararlarından;

156 sayılı kararı ile; Yavuz Selim Mahallesinde park alanı olarak planlı alanda Kayseri ve Civarı elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo binasının imar planına işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

158 sayılı kararı ile; Ahievran Mahallesinde h=5.75 ticaret alanı olarak planlı yerin, 20*55 ebatlarında, K2, h=8.75 ticaret alanı ve bir kısmının da ağaçlandırılacak alan planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 09.04.2012 tarih, 214 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanının K2, H=8.00 (4+4) olacak şekilde, ön bahçe ve yan bahçelere 5 metre çekme mesafesi konulması ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanan yerin ise yeşil alan olarak planlanması kaydıyla, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

159 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde 40 metrelik yol ve çevresinde konut alanı olarak planlı alanın Enerji nakil hattı altında kalan kısmının yeşil alan, parsel mücavirinde bulunan yeşil alan olarak planlı alanın da M ticaret lejand işaretli Sosyal Tesis alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 13.04.2012 tarih, 286 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 156, ve 159 sayılı kararlarının kabulünün, 158 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 223

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2012 tarih ve 508 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarihli kararlarından;

142 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde B2, h=6.50 ticaret alanı olarak planlı alanda yükseklik şartının hmax=8.50 olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, ticaret alanında 303 ada, 10 parselin dışında henüz yapılaşmayan 303 ada, 6 ,7 ve 8 parselinde fiili durumdaki yapıya uygun olarak yapılması şartıyla, talebin kabulünün uygun olacağı,

143 sayılı kararı ile; Mehmet Akif Ersoy mahallesinde konut alanı olarak planlı alanda, kadastro verileri ile imar planı arasındaki kayıklıkların giderilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih, 142 ve 143 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 03.08.2012

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 224

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 516 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 178 ve 179 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.07.2012 tarihli kararlarından;

178 sayılı kararı ile; 19 mayıs mahallesinde, plan onama sınır içerisine alınan yerlerdeki bahçeli kütle nizamda planlı imar parsellerinin, herhangi bir inşaat alanı artışı olmayacak şekilde yeniden düzenlenerek bahçesiz kütle parsel şeklinde planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.04.2012 tarih, 229 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

179 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesinde, sur kalıntılarının bulunduğu ticaret alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin, yeşil alan ve sağlık tesisi alanı olarak, bu alanın güneybatısındaki, yeşil alan olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.04.2012 tarih, 285 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2012 tarih, 178 ve 179 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

Toplantı Tarihi : 30.07.2012

 

Toplantı Günü : Pazartesi

 

Rapor No : 8

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09.07.2012 tarih ve 485 sayılı kararıyla, Molu Katı Atık Depolama sahası işletmeciliğini üstlenen HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş.’nin Katı Atık Depolama Ücret Tarifesi konusunda Meclisimizin almış olduğu 09.01.2012 tarih ve 25 sayılı kararının revize edilerek, ücretlerin yeniden belirlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

 

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin; Kağıt Fabrikası atıkları için 10TL+KDV, diğer atıklar için 22TL+KDV olarak belirlenmesi ve 30.06.2013 tarihine kadar geçerli olmasının kabulünün uygun olacağı meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 07.08.2012

 

Toplantı Günü : Salı

 

Rapor No : 9

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09.07.2012 tarih ve 475 sayılı kararıyla, Özürlüler ve Refakatçilerinin, Toplu taşıma araçlarının kendileri için ücretsiz olması talebi incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Özür oranı %60 ve üzeri olan, İlçe Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılacak Genel Sağlık Sigortası değerlendirme taramasına göre G0 (Kişi başına aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olanlar) kategorisine tabi olan özürlülere ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları seyahat kartları uygulama yönetmeliğinde tarif edilen refakatçilerine;

 

1- Günlük 2 biniş (aktarmalı) hakkı verilmesi,

 

2- Belediye otobüslerinden sınırsız ücretsiz yararlanmalarının devamı,

 

3- Uygulamanın 01.01.2013 tarihinden geçerli olması,

 

4- Yukarıdaki kriterleri sağlamayan özürlüler için; Özel Halk Otobüslerinden ve Raylı Sistem Araçlarından indirimli, Belediye otobüslerinden sınırsız ücretsiz yararlanmalarının devamının uygun olacağı Meclis’e arz olunur.