Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

545

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.06.00-2272-4070 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

546

Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde isimsiz yere Taha isminin verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.05.00-375-3951 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Akdam Mahallesinde bulunan Buhara Çıkmazı ile Şahin Tepesi sokak arasında kalan isimsiz yere Taha isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

547

Özel Halk Otobüsleri araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşım biletlerinden, Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca %5 oranında durak katkı payı olarak yapılan kesintinin; doğal gazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğalgazlı araç alacak, araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.29.00.00.10/1720 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşım biletlerinden, Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca %5 oranında durak katkı payı olarak yapılan kesintinin; doğal gazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğalgazlı araç alacak, araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

548

Erciyes Dağı’nda mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerde jeotermal kaynak aramak için kurulacak şirkete ortak olmak için protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı’nda mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerde jeotermal kaynak aramak için Fırtına Limitet Şirketi’nin talebiyle, belediyemizin çoğunluk hissesi belediyemize ait şirketle ortak bir şirket kurmak için yapılacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 07.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.00.00/1283 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı’nda mülkiyeti belediyemize ait olan yerlerde jeotermal kaynak aramak için Fırtına Limitet Şirketi’nin talebiyle, belediyemizin çoğunluk hissesi belediyemize ait şirketle ortak bir şirket kurmak için yapılacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

549

12.500 ton asfaltın Ağırnas Belediyesine verilebilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Ağırnas Belediyesine 12.500 ton asfaltın verilebilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 10.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.11.03.00/2178 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ağırnas Belediyesince ana arter, meydan ve ihtiyaç duyulan diğer yollarda kullanılmak üzere 12.500 ton asfaltın verilebilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

550

Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi’ndeki Gevher Nesibe Medresesi’nde “Selçuklu Müzesi” kurulması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi’ndeki belediyemize tahsisi gerçekleşen, Gevher Nesibe Medresesi’nde “Selçuklu Müzesi” kurulması talebinin görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 07.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19/12-674 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesi, 22 pafta, 240 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan Gevher Nesibe (Gıyasiye) Medresesinin Vakıflar Genel Müdürlüğünden Belediyemize tahsisi gerçekleşmiştir. Gevher Nesibe Medresesi’nde “Selçuklu Müzesi” kurulması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

551

Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi yapabilmek için, 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre ilçe belediyelerinin yetkilendirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, kentin uygun görülen alanlarında, bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi yapabilmek için, 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre ilçe belediyelerinin yetkilendirilmesi ve bina cephelerinde yapacakları değişikliklerin projelendirilip Kent Estetik Kurulu’nun da onayına sunulması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.01.310.99/2269-4026 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, kentin uygun görülen alanlarında, bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi yapabilmek için, 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre ilçe belediyelerinin yetkilendirilmesini talep etmiştir.

Belediyemiz sınırları içinde yer alan Melikgazi Belediyesi ve diğer İlçe Belediyelerinin de 6306 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine göre yetkilendirilmesi ve bina cephelerinde yapacakları değişikliklerin projelendirilip “Kent Estetik Kurulu’nun” da onayına sunulması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

552

Hamdi ELCUMAN’ın ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hamdi ELCUMAN’ın ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/892 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hamdi ELCUMAN’ın ataması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

553

Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 03.08.2012 tarihli ve 251 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından hazırlanan Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

554

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2341/4153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 182, 183, 184 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

555

Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2364/4214 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisi’nin 06.08.2012 tarih, 126 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

556

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2407/4266 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.08.2012 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

557

Melikgazi İlçesi, 3248 parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 parseldeki trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan Melikgazi İlçesi, 3248 parsel numaralı parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 numaralı parselde bulunan trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli veM.38.1.KBB.013.04-310.01.04- 2102/3723 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan Melikgazi İlçesi, 3248 parsel numaralı parseldeki trafo 14 ve Talas İlçesi 27 ada, 336 numaralı parselde bulunan trafo 16 binalarının, imar planına işlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

558

2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacı için Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parseldeki trafo 11 binasında yapılan değişikliğin imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki trafo 11 binasına yapılan değişikliğin imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2092/3707 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kocasinan İlçesi, 2283 parsel ve 3592 ada, 3 parsel numaralı taşınmazdaki trafo 11 binasının imar planına işlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

559

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6700 ada, 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2331/4139 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi’nde bulunan 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

560

Mülkiyeti Talas Belediyesi’nin Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 6 pafta, 867 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyelerine ait 6 pafta, 867 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2363/4215 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyelerine ait kayıtlı 6 pafta, 867 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

561

Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi’nde çeşitli parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 numaralı parseller; 3796 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller; 3795 ada, 1, 3, 4, 5 numaralı parseller ile 4376 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2373/4242 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Mithatpaşa Mahallesi, 372 pafta, 4206 ada, 1, 2 numaralı parseller; 3796 ada, 3, 4, 5 numaralı parseller; 3795 ada, 1, 3, 4, 5 numaralı parseller ile 4376 ada, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

562

Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2354/4171 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Kötügöller Mahallesi 2855 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

563

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2104/3729 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 450 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

564

Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi’ndeki 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2302/4099 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Pervane Mahallesi 150 pafta, 944 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

565

Mülkiyeti Talas Belediyesi Kiçiköy Mahallesi’nde bulanan şahıslara ait taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 58 ada, 55 parsel ile 543 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 1 pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2365/4213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait kayıtlı Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 58 ada, 55 parsel ile 543 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan mülkiyeti şahıslara ait 1 pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

566

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mah. 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel ile Bahçelievler Mah. 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2362/4216 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

567

Belediyemiz Meclisi’nin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına Gavremzade Abdülkadir Ağa bin Ali Vakfı vekili Avukat Muttalip AYTEKİN tarafından askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2170/3843 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına Gavremzade Abdülkadir Ağa bin Ali Vakfı vekili Avukat Muttalip AYTEKİN tarafından askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

568

Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2416/4275 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

569

Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2405/4265 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

570

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2404/4264 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

571

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mah. 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi’ndeki 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2351/4191 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi’ndeki 10540 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

572

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mah. 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-2356/4169 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi’ndeki 76-97 pafta, 800 ada, 2 parsel ile 76 pafta, 791 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

573

Kocasinan Belediyesi’nde belediyemize devredilecek muhtelif taşınmazların satışı için iki belediye arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı, 79.758,29 m² yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti belediyemize ait, Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselin takas edilmesi ayrıca belediyemize devredilecek taşınmazın satılması için iki belediye arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-1881/4269 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunana Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı, 79.758,29 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti belediyemize ait Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselin takas edilmesi kararıyla belediyemize devredilecek olan taşınmazın satılması için iki belediye arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

574

KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, KASKİ’nin Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.5.01.05.01-94/2394 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ yönetim Kurulu’nun 13.08.2012 tarih ve 198 sayılı kararıyla, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki bazı maddelerin değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Komisyonuna havalesinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

575

KASKİ’nin Finansman Kredisi Temini talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Finansman Kredisi Temini talebinin görüşülmesi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 13.08.2012 tarihli ve M.38.1.KBB.5.01.05.01/95-2395 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün inşaatlarının devam etmesi, hak edişlerin yoğun olması ve cari harcamaların birikmiş olmasından dolayı borçlarını ödemeleri için finansman kredi temini edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.08.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

8

1

1

 

576

Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile 3264 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü önerisi ile, Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 60. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.