2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.07.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 330

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah.

6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 141 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Fatih Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında yapılmak istenen ilave nazım imar planının, planlama alanını kapsayan alandaki tüm parsel maliklerinin muvaffakatları tamamlanmadığından ve işlem süreci devam ettiğinden, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 331

Konusu : Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt,

Bağpınar ve Güzelköy Mahallelerinin

ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar ve Güzelköy Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 142 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar ve Güzelköy Köy Yerleşim Alanlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasını istemektedir. Konunun il tarım müdürlüğünden alınacak görüşlerden sonra yeniden meclisimize sunulmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 332

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi,

1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 143 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 333

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve

Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahalleleri, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 133 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde ilave nazım imar planı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 334

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Maliye

Hazinesine ait Konaklar Mahallesi, 6059 ada,

1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 134 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, Belediye hizmet alanı olarak planlı yerin Başbakanlık Bölge Daire Başkanlığının talebine istinaden resmi kurum alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 335

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve

36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 144 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Süksün Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 15 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında, Kocasinan İlçesi sınırlarında kalan yerler olduğu tespit edilmiş olup, bu alan dışında kalan yerlerde yapılan ilave ve revizyon uygulama imar planının kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığından, İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 36 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 336

Konusu : İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii

ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 145 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, konut alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 337

Konusu : İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi,

425 ada, 316 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 146 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vali İhsan Aras Mahallesinde düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin, orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 338

Konusu : Belediyemiz uygulama imar planı lejantının

2. maddesinin yeniden düzenlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Belediyemiz uygulama imar planı lejantının 2. maddesine göre bazı yapılar hariç kent bütününde yapılacak tüm yapılarda çatı yapılması zorunluluğu belirtilmiş olup, teknolojik gelişmelere göre estetik görünümlü yapılar oluşturmak amacı ile yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 148 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mevcut imar planı lejantının 2. maddesinde sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma ve resmi kurum alanları dışındaki tüm yapılarda çatı yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Ancak gelişen teknolojik gelişmeler dikkate alındığında ve estetik açından binalara değer katacağı düşünüldüğünde günümüzde binaların mevcut sistemdeki gibi çatılarla örtüleceğini dayatmanın uygun olmadığı kanaatine varılmış ve imar plan lejantının 2. maddesinin;

 

Y

işaretli alanlarda yapılacak yapılarda çatı yapılamaz. Sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma ve resmi kurum alanlarında çatı isteğe bağlıdır. Bunlar dışındaki tüm yapılarda, herhangi bir çatı sistemi seçilerek çatı yapılır. Çatı eğimi (meyili) maksimum %45’i geçemez. Teras çatı sistemlerinde son katla bağlantılı olarak yapılacak piyeslerin yüksekliği maksimum çatı meyili ölçüleri içinde kalacak şekilde yapılır. Ölçüler izin verse bile iç yükseklik 4.00 metreyi geçemez. Zorunlu sistemler (asansör makine dairesi, baca klima sistamlei vb ) bu ölçünün dışındadır. Bitişik ve blok nizamlı yapılar bitişik yapıların genel karakterine uyacaktır. Çatılarda herhangi bir çatı örtü sistemi kullanılabilir. şeklindeki imar planı lejant hükmünün kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 339

Konusu : Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195

sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Şakşak mevkiinde, Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.06.2010 tarih ve 130 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şakşak mevkiinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına istinaden cami alanı olarak planlanan imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz dilekçesinde cami alanının “M” lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep hakkında plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmakta olup kişisel ranta sebep olacağı kanaatine varıldığından itiraz talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 340

Konusu : İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde

nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 135 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde konut alanı olarak planlı yerlerin ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-14-b ve K34-d-15-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerlerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 341

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih,

128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.07.2010 tarih ve 147 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarihli kararlarından,

128 sayılı kararı ile, Demirciyazısı mevkiinde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar kütlesinin bir miktar kaydırılması talebi, bahsi geçen alanın fiilen arazide görülmesi gerektiği kanaatine varıldığından, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile, Karacaoğlu ve Battalgazi Mahallelerinde imar adalarında ön bahçe mesafesi “0” olarak belirlenmiş alanlardaki değerin “5” metre olarak planlara işlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 342

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih,

131, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 136 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarihli kararlarından,

131 sayılı kararı ile, Başakpınar-Gaziler mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ada ayırma çizgisinin güneyi A-3 yapı nizamı olması gerekirken çizim hatası ile A-2 yapı nizamlı olarak planlara işlenmiştir. Yapılan bu yanlışlığın giderilmesine yönelik hazırlanan plan değişikliği talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

137 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde yeni yapılan blokların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili kurum görüşü doğrultusunda 6 adet trafo binasının planlara işlenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin imar komisyonu üyesi Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

139 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde 15 katlı kütle parselin 25 m’lik yola cepheli olması nedeniyle asma kat yapılamamasından dolayı 30 m’lik yoldan cephe almasına olanak sağlamak amacıyla öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde asma katların nasıl yapılacağı belirlenmiş olup söz konusu talebin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131 ve 139 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 137 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 343

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih,

13 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.06.2010 tarih ve 131 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sakar mevkiinde trafo alanı olarak planlı yerin, ilgili kurum görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenerek, geri kalan kısmının konut alanı ve yol olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 344

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih,

12 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.06.2010 tarih ve 132 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Beğendik-Sakar mevkiinde, 2489, 2490 ve 2492 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar adalarının birleştirilerek yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 345

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih,

111 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 137 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarihli kararlarından;

111 sayılı kararı ile, Yeni Terminal alanı ile Kuzey Çevre yolunu birbirine bağlayan 40 m’lik yol ve civarında, Özel Üniversite Alanı, Kentsel Servis Alanı, Sağlık kampüsü alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Gelişme konut alanı, Fuar ve Panayır Alanı, sosyal donatıları ile birlikte gelişme konut alanları, yeşil alan ve yol olarak planlanan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2008 tarih, 6 sayılı ve 15.01.2010 tarih, 42 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı kararı ile, Sahabiye mahallesinde 1/5000 ölçekli planlarda MİA alanı olarak planlı imar adasının 1/1000 ölçekli planlarda sehven konulmayan M lejant işaretinin planlara işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 346

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih,

128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 ve 136 sayılı

kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 138 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarihli kararlarından;

128 sayılı kararı ile, Çandır mahallesinde 1/5000 ölçekli planlarda MİA alanı olarak planlı imar adasının 1/1000 ölçekli planlarda sehven konulmayan M lejant işaretinin planlara işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile, Erkilet Mahallesinde ticaret ve cami alanı olarak planlı alanın tescile uygun olarak yeniden planlanması ve ticaret alanının batı çekme mesafesinin 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

130 sayılı kararı ile, Mevlana Mahallesinde resmi kurum alanı olarak planlı yerin kuzeyinde yer alan yeşil alanın Resmi kurum alanına dahil edilmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.03.2010 tarih, 106 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

131 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesinde park alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması, kaldırılan yeşil alanın da Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerin bir kısmında planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.03.2010 tarih, 131 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

132 sayılı kararı ile, Cırkalan Mahallesinde konut alanı olarak planlı alanın tescile uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

134 sayılı kararı ile, Hacıkılıç Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda ilgili kurumun görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı kararı ile, Pervane Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda ilgili kurumun görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

136 sayılı kararı ile, Hacısaki Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda ilgili kurumun görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenmesi talebi, ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 ve 136 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 347

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii,

853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada

128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 139 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı iken fiilen Akaryakıt İstasyonu olarak kullanılan alanın, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlara işlenerek çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 348

Konusu : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek

planları ile uyumlu hale getirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 140 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, tarım alanı olarak planlı yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasını istemektedir. Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 349

Konusu : Talas, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin,

Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Doç.Dr.Murat ŞEN ve Dr. Oktay KARACALAR’ın, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.06.2010 tarih ve 10 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 350

Konusu : İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil

isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan

birisine verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.07.2010 tarih ve 11 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin, Erkilet Camikebir Mahallesinde bulunan, Zihniye BAYKAN Caddesi ile Sağlık Caddesi arasında kalan bağlantı yoluna verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 351

Konusu : Şehit Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de

uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi üzerine, hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.07.2010 tarih ve 12 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin, Cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere komisyona havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 352

Konusu : Karpuzatan Spor Tesislerinin kiraya verilmesi hk.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Belediyemize ait, Karpuzatan mevkii 245 pafta, 1511 ada, 20 parselde ki 68.000m2 arsa üzerine kurulmuş olan komple Spor tesisi ayrılmaz parçaları ile birlikte 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-290 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize ait, Karpuzatan mevkii 245 pafta, 1511 ada, 1511 ada, 20 parselde ki 68.000m2 arsa üzerine kurulmuş olan komple Spor tesisi ayrılmaz parçaları ile birlikte 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64’uncü maddesi gereğince yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 353

Konusu : Pakistan’ın Sialkot şehri ile kardeş şehir

olunması hk.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Pakistan’ın Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehri ile kardeş şehir olunması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 22.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/147 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pakistan’ın Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehri ile kardeş şehir olunması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 354

Konusu : İncesu İlçesi, Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin

değiştirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Eyyuphan ÖRDEK ve Salim ALTUKAYNAK’ın, İncesu İlçesi Örenşehir Beylik mevkiinde bulunan Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin kendilerinin belirlemiş oldukları isimlerden biri ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-277-1439 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eyyuphan ÖRDEK ve Salim ALTUKAYNAKın, İncesu İlçesi Örenşehir Beylik mevkiinde bulunan Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin kendilerinin belirlemiş oldukları isimlerden biri ile değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 355

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna

Üye Seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Meclis Üyemiz Ömer DENGİZ’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasıyla boşalan komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden seçim yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/337 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan iş’ari oylamada Hüdai BARUT’un seçilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 356

Konusu : B.Şehir Belediye Encümenine

Üye Seçilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Meclis Üyemiz Ömer DENGİZ’in Encümen üyeliğinden istifasıyla boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesine istinaden seçim yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 25 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama ile, Büyükşehir Belediye Encümenine; 21 oy alan M.Fatih ÖZDAMAR’ın kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 357

Konusu : Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, havlu takımı

ücretinin 2010 yılı gelir tarifesine eklenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, cenaze yıkanması esnasında kullanılmak üzere alınan havlu takımının (erkek takımında 2 adet havlu, bayan takımında 2 adet havlu – 1 adet tülbent) bedelinin 10 TL olarak belirlenmesi ve 2010 yılı gelir tarifesine eklenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 09.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-02-06-79/662 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, cenaze yıkanması esnasında kullanılmak üzere alınan havlu takımının (erkek takımında 2 adet havlu, bayan takımında 2 adet havlu – 1 adet tülbent) bedelinin 10 TL olarak belirlenmesi ve 2010 yılı gelir tarifesine eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 358

Konusu : Hatice Serra BAYRAM’ın sözleşmeli olarak

işe başlatılması ve ücretinin belirlenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Hatice Serra BAYRAM’a 2010 Mali Yılında ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/822 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Hatice Serra BAYRAM’a 2010 Mali Yılında ödenecek ücretin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2010 Net Tavan Ücret

2010 Belirlenecek Net Ücret

1

Hatice Serra BAYRAM

5

Mühendis

1.950,38

1.684,00

 

Yukarıda adı geçen personele tabloda belirtilen net aylık ücretinin 2010 Mali Yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 359

Konusu : “Beyaz Melekler” başlıklı proje uygulaması hakkında.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2010 tarih ve 227 sayılı kararı ile “İSKUR-PWE-321 referans no’lu ve “Beyaz Melekler” başlıklı proje için proje uygulama kararının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alındığı ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlendiği” kabul edilmiş olup hibe programları için sözleşme makamı olan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi konu ile ilgili Meclis kararında aşağıdaki ifadelerin de yer almasını talep etmiştir.

İSKUR-PWE-321 referans no’lu ve “Beyaz Melekler” başlıklı proje için proje uygulamasına karar verilmesi, projeden doğacak borçlar/MFİB'ye yapılacak geri ödeme Belediyenin İller Bankası alacağından kesilebileceği ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi” talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-371 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İSKUR-PWE-321 referans no’lu ve “Beyaz Melekler” başlıklı proje için proje uygulamasına kararının verilmesi, projeden doğacak borçlar/MFİB'ye yapılacak geri ödemenin Belediyemizin İller Bankası alacağından kesilebileceğine ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 360

Konusu : “Erciyes Kadınları” başlıklı proje uygulaması hakkında.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İSKUR-PWE-604 referans nolu ve “Erciyes Kadınları” başlıklı proje için proje uygulama kararının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alındığı ve bu proje için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetkili kişi olarak belirlendiği” kabul edilmiş olup hibe programları için sözleşme makamı olan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi konu ile ilgili Meclis kararında aşağıdaki ifadelerin de yer almasını talep etmiştir.

İSKUR-PWE-604 referans no’lu ve “Erciyes Kadınları” başlıklı proje için proje uygulamasına karar verilmesi, projeden doğacak borçlar/MFİB'ye yapılacak geri ödeme Belediyenin İller Bankası alacağından kesilebileceği ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi” talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-273 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İSKUR-PWE-604 referans no’lu ve “Erciyes Kadınları” başlıklı proje için proje uygulamasına kararının verilmesi, projeden doğacak borçlar/MFİB'ye yapılacak geri ödemenin Belediyemizin İller Bankası alacağından kesilebileceğine ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 361

Konusu : AB “Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesi

hakkında.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, AB “Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesi kapsamında, Belediyemiz meclisi toplantı halinde olmadığından, Belediyemiz Encümenince 07.07.2010 tarih ve 27-546 sayılı kararı ile; “İŞKUR-PYE-462 referans nolu ve Genç Umutlar” başlıklı proje için projenin uygulanması ve bu proje için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi ile ilgili Encümen kararının kabul edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-372 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; AB “Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesi kapsamında, hibe programları için sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ilgi (a) yazısı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve proje uygulama kararının alındığı Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yetkili yönetim organının kararının 09.07.2010 tarihine kadar Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmesi istendiğinden, Belediyemiz meclisi toplantı halinde olmadığından, Belediyemiz Encümenince 07.07.2010 tarih ve 27-546 sayılı kararı ile; “İŞKUR-PYE-462 referans nolu ve Genç Umutlar” başlıklı proje için “Projenin uygulanması, bu proje için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere yetki verilmesi” ile ilgili alınan Encümen kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 362

Konusu : Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde

Küçük Sanayi sitesi alanı olarak planlı yerde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde Küçük Sanayi sitesi alanı olarak planlı yerde, 1/5000 ölçekli 33 P nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1468-1816 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti söz konusu kooperatif, Melikgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve şahıslara ait Küçük Sanayi sitesi alanı olarak planlı yerde, 1/5000 ölçekli 33 P nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 363

Konusu : Talas Belediyesi, Harami Mevkii,

34 pafta, 346 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 34 pafta, 346 parsel nolu taşınmaz ile yine aynı bölgede bulunan Belediye hizmet alanı olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1457-1792 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 34 pafta, 346 parsel nolu taşınmaz ile yine aynı bölgede bulunan Belediye hizmet alanı olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 364

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi,

Komando caddesi üzerinde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1458-1791 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 365

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi,

1 pafta, 325 parsel nolu taşınmazda NİP değişikliği.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 325 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1461-1803 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 325 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 366

Konusu : İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi,

137 ada, 46 ve 48 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1465-1809 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 367

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü,

Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parselde NİP değişikliği.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1350-1681 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 368

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyünde

nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü yeni yerleşim alanı olarak belirtilen alanda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 24.07.2002 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı imar planı olduğu belirtilerek söz konusu köy yerleşim planının üst ölçekli planlara 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenerek imar planı değişikliğinin yapılması ve bu değişikliğe uygun olarak da 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1351-1680 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü yeni yerleşim alanı olarak belirtilen alanda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 24.07.2002 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı imar planı olduğu belirtilerek söz konusu köy yerleşim planının üst ölçekli planlara 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenerek imar planı değişikliğinin yapılması ve bu değişikliğe uygun olarak da 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 369

Konusu : T.C.D.D.Y’ile yapılacak olan protokolü imzalamak

üzere yetki verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti T.C.D.D.Y ait eski Gar- Hava İkmal Bakım Merkezi demiryolu hattında bulunan Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 107 pafta, 478 ada, 1 parsel nolu 2800 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi adında kayıtlı bulunan ve Belediyemize devredilmesi hususundaki çalışmaların devam ettiği, Kayseri İli, Kötügöller Mahallesi, 1062-1 ada 6 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1075 ada 9 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1078 ada 56 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada 126 parsel, Alagöz Mahallesi, 941 parsel, Cırkalan Mahallesi, 449 parsel, Erkilet, 749 ada,4 parsel, 451 ada, 4 parsel, mülkiyeti Belediyemiz adında kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi, Çaytarla mevkii, 4 Pafta, 8732 parsel numaralı taşınmazlardan demiryolu güzergahında kalan kısımlarının, karşılıklı takaslarının yapılması hususunda hazırlanan taslak protokolü imzalamak üzere 5216 sayılı kanunun 18.g maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği birine imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-541-1817 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti T.C.D.D.Y ait eski Gar- Hava İkmal Bakım Merkezi demiryolu hattında bulunan Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, 107 pafta, 478 ada, 1 parsel nolu 2800 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi adında kayıtlı bulunan ve Belediyemize devredilmesi hususundaki çalışmaların devam ettiği, Kayseri İli, Kötügöller Mahallesi, 1062-1 ada 6 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1075 ada 9 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1078 ada 56 parsel, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada 126 parsel, Alagöz Mahallesi, 941 parsel, Cırkalan Mahallesi, 449 parsel, Erkilet, 749 ada,4 parsel, 451 ada, 4 parsel, mülkiyeti Belediyemiz adında kayıtlı Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi, Çaytarla mevkii, 4 Pafta, 8732 parsel numaralı taşınmazlardan demiryolu güzergahında kalan kısımlarının, karşılıklı takaslarının yapılması hususunda hazırlanan taslak protokolü imzalamak üzere 5216 sayılı kanunun 18.g maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği birine imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 370

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih,

152 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 152 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1456-1793 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 152 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 371

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih,

156, 158, 159, 160, 161, 163, 164 ve 166

sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1433-1772 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 372

Konusu : Şair Yunus BEKİR’in, cadde, park yada

uygun görülen bir yere isminin verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis Üyesi Şaban SOLMAZ’ın yazılı talebi ile; Kayseri’de ilk Türkçe gazeteyi çıkarmış, sağlık ve eğitimde büyük hizmetleri olmuş gazeteci, şair Yunus BEKİR’in, cadde, park yada uygun görülen bir yere isminin verilmesi talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 43. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri’de ilk Türkçe gazeteyi çıkarmış, sağlık ve eğitimde büyük hizmetleri olmuş gazeteci, şair Yunus BEKİR’in, cadde, park yada uygun görülen bir yere isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 373

Konusu : Şehit, gazi, dul ve yetimlerine birer adet

konut veya konut arsası verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis Üyesi Şaban SOLMAZ’ın yazılı talebi ile; Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilere Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 44. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilere Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 374

Konusu : Son dönemde şehit olan askerlerimizin isimlerinin

uygun görülen cadde veya sokaklara verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis Üyesi Şaban SOLMAZ’ın yazılı talebi ile; Şehit Uzman Çavuş Nuri Aydın SAĞIR, Şehit Uzman Çavuş Kemal KOÇYİĞİT, Şehit Uzman Çavuş Birol MUTLU ve Şehit Astsubay Başçavuş Duran BAYRAM isimlerinin uygun görülen cadde veya sokaklara isimlerinin verilmesi talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 45. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Uzman Çavuş Nuri Aydın SAĞIR, Şehit Uzman Çavuş Kemal KOÇYİĞİT, Şehit Uzman Çavuş Birol MUTLU ve Şehit Astsubay Başçavuş Duran BAYRAM isimlerinin uygun görülen cadde veya sokaklara isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 12.07.2010

Karar No : 375

Konusu : Kocasinan Belediyesi ile Belediyemiz arasında

arsa takası yapılması hakkında.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi adında kayıtlı ve Demiryolu güzergahında bulunan Erkilet 451 ada, 4 parselden 119.43 m2, 749 ada, 4 parselden 6.262.82 m2 alanın anlaşmaya dahil edilmesi istenildiğinden, bu parsellere karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4177 ada, 3 parselden 80000/227277 hissenin (800.00 m2) Kocasinan Belediyesine verilerek 5393 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince karşılıklı takaslarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-543-1827 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından yapılacak olan yol ve çevre düzenleme alanında bulunan mülkiyeti TCDD ait Köşkdağı (Gültepe )Mahallesi, 478 ada 1 parsel, 2800.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın takasında kullanılmak üzere, TCDD yeni demiryolu hattı güzergahında bulunan ve kısmen kamulaştırma kapsamına alınan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Kötügöller Mahallesi, 1062-1 ada, 6 parsel, 3079.00 m2, 1077 ada, 126 parsel, 39.208.48 m2, 1078 ada, 56 parsel, 2927.00 m2, 1075 ada, 9 parseldeki 500/38808 hisse, Cırkalan Mahallesi, 1 pafta, 449 parsel, 7150.00 m2, Elagöz Mahallesi, 2 pafta, 941 parsel, 4348.70 m2 taşınmazlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4624 ada, 4 parsel, 783.56 m2, 4179 ada, 2 parsel, 559.84 m2 taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince takaslarının yapılması hususunda 12.04.2010 tarih, 161 sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Ancak TCDD teknik elemanları ve Belediyemiz teknik elemanları ile yapılan görüşmelerde takasa konu taşınmazların denk gelmediği, Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi adında kayıtlı ve Demiryolu güzergahında bulunan Erkilet 451 ada, 4 parselden 119.43 m2, 749 ada, 4 parselden 6.262.82 m2 alanın anlaşmaya dahil edilmesi istenildiğinden, bu parsellere karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Pervane Mahallesi, 4177 ada, 3 parselden 80000/227277 hissenin (800.00 m2) Kocasinan Belediyesine verilerek 5393 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince, Mehmet BERK’in sözlü talebi doğrultusunda başa baş karşılıklı takaslarının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

12.07.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARI

 

 

 

Toplantı Tarihi : 23.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 130

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 303 sayılı kararı ile, Talas İlçesi, Şakşak mevkiinde, Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Şakşak mevkiinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına istinaden cami alanı olarak planlanan imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz dilekçesinde cami alanının “M” lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu talep hakkında plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmakta olup kişisel ranta sebep olacağı kanaatine varıldığından itiraz talebinin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 25.06.2010

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 131

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 311 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Sakar mevkiinde trafo alanı olarak planlı yerin, ilgili kurum görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenerek, geri kalan kısmının konut alanı ve yol olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 25.06.2010

Toplantı Günü : Cuma

Rapor No : 132

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 312 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Beğendik-Sakar mevkiinde, 2489, 2490 ve 2492 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar adalarının birleştirilerek yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 133

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 270 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahalleleri, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde ilave nazım imar planı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 134

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 271 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, Belediye hizmet alanı olarak planlı yerin Başbakanlık Bölge Daire Başkanlığının talebine istinaden resmi kurum alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 135

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 305 sayılı kararı ile, İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İncesu Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde konut alanı olarak planlı yerlerin ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-14-b ve K34-d-15-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerlerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 136

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 310 sayılı kararı ile, İncesu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarihli kararlarından,

131 sayılı kararı ile, Başakpınar-Gaziler mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ada ayırma çizgisinin güneyi A-3 yapı nizamı olması gerekirken çizim hatası ile A-2 yapı nizamlı olarak planlara işlenmiştir. Yapılan bu yanlışlığın giderilmesine yönelik hazırlanan plan değişikliği talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

137 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde yeni yapılan blokların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili kurum görüşü doğrultusunda 6 adet trafo binasının planlara işlenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin imar komisyonu üyesi Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

139 sayılı kararı ile, Mevlana mahallesinde 15 katlı kütle parselin 25 m’lik yola cepheli olması nedeniyle asma kat yapılamamasından dolayı 30 m’lik yoldan cephe almasına olanak sağlamak amacıyla öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde asma katların nasıl yapılacağı belirlenmiş olup söz konusu talebin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 137

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 313 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarihli kararlarından;

111 sayılı kararı ile, Yeni Terminal alanı ile Kuzey Çevre yolunu birbirine bağlayan 40 m’lik yol ve civarında, Özel Üniversite Alanı, Kentsel Servis Alanı, Sağlık kampüsü alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Gelişme konut alanı, Fuar ve Panayır Alanı, sosyal donatıları ile birlikte gelişme konut alanları, yeşil alan ve yol olarak planlanan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2008 tarih, 6 sayılı ve 15.01.2010 tarih, 42 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı kararı ile, Sahabiye mahallesinde 1/5000 ölçekli planlarda MİA alanı olarak planlı imar adasının 1/1000 ölçekli planlarda sehven konulmayan M lejant işaretinin planlara işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 138

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 314 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarihli kararlarından;

128 sayılı kararı ile, Çandır mahallesinde 1/5000 ölçekli planlarda MİA alanı olarak planlı imar adasının 1/1000 ölçekli planlarda sehven konulmayan M lejant işaretinin planlara işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile, Erkilet Mahallesinde ticaret ve cami alanı olarak planlı alanın tescile uygun olarak yeniden planlanması ve ticaret alanının batı çekme mesafesinin 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

130 sayılı kararı ile, Mevlana Mahallesinde resmi kurum alanı olarak planlı yerin kuzeyinde yer alan yeşil alanın Resmi kurum alanına dahil edilmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.03.2010 tarih, 106 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

131 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesinde park alanı olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması, kaldırılan yeşil alanın da Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerin bir kısmında planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.03.2010 tarih, 131 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

132 sayılı kararı ile, Cırkalan Mahallesinde konut alanı olarak planlı alanın tescile uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

134 sayılı kararı ile, Hacıkılıç Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda ilgili kurumun görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı kararı ile, Pervane Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda ilgili kurumun görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

136 sayılı kararı ile, Hacısaki Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda ilgili kurumun görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenmesi talebi, ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı

Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 134 ve 135 sayılı kararlarının kabulünün, 136 sayılı kararının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 139

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 316 sayılı kararı ile, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı iken fiilen Akaryakıt İstasyonu olarak kullanılan alanın, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlara işlenerek çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 30.06.2010

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 140

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 318 sayılı kararı ile, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İncesu Belediyesi, tarım alanı olarak planlı yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasını istemektedir. Konuya ilişkin çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 141

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 260 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Mimarsinan Fatih Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında yapılmak istenen ilave nazım imar planının, planlama alanını kapsayan alandaki tüm parsel maliklerinin muvaffakatları tamamlanmadığından ve işlem süreci devam ettiğinden, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 142

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 262 sayılı kararı ile, Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar ve Güzelköy Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar ve Güzelköy Köy Yerleşim Alanlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasını istemektedir. Konunun il tarım müdürlüğünden alınacak görüşlerden sonra yeniden meclisimize sunulmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 143

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 268 sayılı kararı ile, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 144

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 278 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İncesu Süksün Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 15 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında, Kocasinan İlçesi sınırlarında kalan yerler olduğu tespit edilmiş olup, bu alan dışında kalan yerlerde yapılan ilave ve revizyon uygulama imar planının kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığından, İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 36 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 145

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 299 sayılı kararı ile, İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İncesu Belediyesi, konut alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 146

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 300 sayılı kararı ile, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Vali İhsan Aras Mahallesinde düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin, orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 147

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 309 sayılı kararı ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarihli kararlarından,

128 sayılı kararı ile, Demirciyazısı mevkiinde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar kütlesinin bir miktar kaydırılması talebi, bahsi geçen alanın fiilen arazide görünmesi gerektiği kanaatine varıldığından, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile, Karacaoğlu ve Battalgazi Mahallelerinde imar adalarında ön bahçe mesafesi “0” olarak belirlenmiş alanlardaki değerin “5” metre olarak planlara işlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 01.07.2010

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 148

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih 302 sayılı kararı ile, Belediyemiz uygulama imar planı lejantının 2. maddesine göre bazı yapılar hariç kent bütününde yapılacak tüm yapılarda çatı yapılması zorunluluğu belirtilmiş olup, teknolojik gelişmelere göre estetik görünümlü yapılar oluşturmak amacı ile yeniden düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; mevcut imar planı lejantının 2. maddesinde sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma ve resmi kurum alanları dışındaki tüm yapılarda çatı yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Ancak gelişen teknolojik gelişmeler dikkate alındığında ve estetik açından binalara değer katacağı düşünüldüğünde günümüzde binaların mevcut sistemdeki gibi çatılarla örtüleceğini dayatmanın uygun olmadığı kanaatine varılmış ve imar plan lejantının 2. maddesinin aşağıdaki gibi düzenlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Y

 

işaretli alanlarda yapılacak yapılarda çatı yapılamaz. Sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma ve resmi kurum alanlarında çatı isteğe bağlıdır. Bunlar dışındaki tüm yapılarda, herhangi bir çatı sistemi seçilerek çatı yapılır. Çatı eğimi (meyili) maksimum %45’i geçemez. Teras çatı sistemlerinde son katla bağlantılı olarak yapılacak piyeslerin yüksekliği maksimum çatı meyili ölçüleri içinde kalacak şekilde yapılır. Ölçüler izin verse bile iç yükseklik 4.00 metreyi geçemez. Zorunlu sistemler (asansör makine dairesi, baca klima sistamlei vb ) bu ölçünün dışındadır. Bitişik ve blok nizamlı yapılar bitişik yapıların genel karakterine uyacaktır. Çatılarda herhangi bir çatı örtü sistemi kullanılabilir. şeklindeki imar planı lejant hükmünün kabulünün uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 22.06.2010

Toplantı Günü : Salı

Rapor No : 10

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.06.2010 tarih ve 298 sayılı kararı ile, Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesi talebinin görüşülmesi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 22.06.2010

Toplantı Günü : Salı

Rapor No : 10

 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.06.2010 tarih ve 297 sayılı kararı ile, Doç.Dr.Murat ŞEN ve Dr. Oktay KARACALAR’ın, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 02.07.2010

Toplantı Günü : CUMA

Rapor No : 11

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.06.2010 tarih ve 298 sayılı kararı ile, Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin, Erkilet Camikebir Mahallesinde bulunan, Zihniye BAYKAN Caddesi ile Sağlık Caddesi arasında kalan bağlantı yoluna verilmesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

 

Toplantı Tarihi : 02.07.2010

Toplantı Günü : CUMA

Rapor No : 12

 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.06.2010 tarih ve 320 sayılı kararı ile, Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin, Cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere komisyona havalesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.