2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.03.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

1

1

 

129

İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parselde NİP tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2012 tarih ve 44 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Beylik Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulmasını istemektedir. İlgili alanda LPG ye yönelik izinlerin mevcut olduğu ve LPG satışı yapıldığı tespit edilmiştir.

1/5000 ölçekli K34-d-10-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

12.03.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

3

1

1

 

130

Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2012 tarih ve 45 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi yönündeki talebe dair çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

61

Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 15’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında çok az yoğun (bağ-bahçe nizamı) gelişme konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, Hacılar Belediyesi düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlayabilmek amacıyla bu bölgede 1/25000 ölçekte gerekli plan değişiklikleri ve 1/5000 ölçekte nazım imar planı yapılmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

62

Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi, 3 pafta, 1016 nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi 3 pafta, 1016’nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 22’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kay-Koop ve Beyazşehir Toplu konut alanlarının arasında plansız bir alanda bulunmakta olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin başvurusu üzerine bu alanın da içinde bulunduğu plansız olan bölgenin planlanmasını istemektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

63

Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kayseri’deki yapılaşmalarda Peyzaj Mimarlığı hizmetlerinin işlevsel hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 19’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; aşağıdaki ilke kararının alınması uygun görülmüştür.

Kayseri imar planlarında konut alanı olarak planlı alanlarda bahçeli olarak yapılaşmasına izin verilen parsellerde bina alanı hariç 1200 m2 bahçesi olan parseller ile ada bazında uygulama yapılan konut alanlarında, toplu konut alanlarında, sanayi alanlarında, konut dışı kentsel çalışma alanlarında, kentsel servis alanlarında, turizm alanlarında, sosyal tesis alanlarında, kamusal binaların yer aldığı taşınmazlarda, akaryakıt ve lpg istasyonlarında peyzaj projeleri hazırlanması esastır. Peyzaj projeleri; mimari projeye uygun olarak peyzaj mimarları tarafından hazırlanan projelerdir. Bu projeler 1/200, 1/100, 1/50 ölçeklerinde çizilen plan ve yeteri kadar kesitleri ile nokta detaylarından oluşur. Peyzaj projeleri ruhsat aşamasında mimari projenin eki olarak belediyesine sunulur. Bu projeler ilçe belediyeleri ile Erkilet, Gesi ve Mimarsinan mahallelerinin 2004 yılı öncesi sınırlarında yer alan taşınmazlarda hazırlanır, şeklinde uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Komisyon Başkanı A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü öneresi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

64

İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi, 384 ada 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 16’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Beylik Mahallesinde, akaryakıt istasyonu olarak planlı yere LPG lejant işareti koyulması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

65

Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 13’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına işlenmesi yönündeki talebe dair çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

66

Sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sit alanlarının üst ölçekli planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2012 tarih ve 7’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Şeker Gölünde bulunan II.derece doğal sit alanının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve Talas İlçesi, Zincidere Mahallesinde yer alan III.derece arkeolojik sit alanının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.08.2011 tarih, 546 sayılı kararına istinaden onanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak hazırlanmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-B3, K35-D1 ve 31K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan III.derece arkeolojik sit alanı sınırının ve II.derece doğal sit alanı sınırının planlara işlenmesi yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

67

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliğinin, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" nin 57. maddesinde uygulanması gerekli jeofizik etütlerde herhangi bir kat sınırlanmasının söz konusu olmadığı belirtilmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinin ilgili paragrafında yer alan jeofizik etüdlerin 9 kat ve üzeri yapılara yapılmasına ait maddenin değiştirilerek kat sınırlaması ve ayrımı gözetmeksizin her zemin etüdü projesine uygulanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 17’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Yönetmeliğinin 57. maddesinin ilgili paragrafında yer alan jeofizik etütlerin 9 kat ve üzeri yapılara yapılmasına ait maddenin değiştirilmesine dair talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

68

Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi, 338-405-1 pafta, 5031 ada, 1 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Yıldızevler Mahallesi, 338-405-1 pafta, 5031 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2012 tarih ve 11’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi bahsi geçen alanın uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla mülkiyet durumunun dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve özel sektör tarafından yatırım yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde “M” lejant işaretinin konulmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30N Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin “M” lejant işaretli Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

69

Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, K34-B24-A3 pafta, 6562 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2012 tarih ve 9’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kentsel Servis Alanı olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi, S.S.Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin başvurusu doğrultusunda bu alanın Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında incelemeler devam ettiğinden, talebin yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

70

Kocasinan Belediyesi, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, Çandır Mahallesi, 287 pafta, 4392 ada, 1 ve 4 parseller ile 4393 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 14’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, bahsi geçen parsellerinde yatırım yapılarak değerlendirilmesini planladıklarını, ancak taşınmazlarının ayrı, ayrı adalarda ve şahıs mülkiyeti ile bitişik olması nedeniyle kurum menfaatinin sağlanamadığı, ayrıca yeşil alan olarak planlı alan ile ticaret alanı olarak planlı taşınmazlar yol ile ayrılmadığından kütlenin bu yönlerinde cephe açılamadığını belirtilerek, ilgili parsel maliklerinin muvafakatları doğrultusunda plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Konu hakkında incelemeler devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

71

İncesu Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parselde imar plan tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Sultansazı Mahallesi, 279 ada 75 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2012 tarih ve 8’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Sultansazı Mahallesinde, tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı olan yere, elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla fotovoltaik panelli güneş enerjisi santrali kurulabilmesi için yapılan plan tadilatı talebi ile ilgili incelemeler henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

72

Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün belirledikleri güney çevre yolu güzergâhının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 18’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği güney çevre yolu güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

73

Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 260 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2012 tarih ve 10’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Mahallesinde, konut alanı olarak planlı imar adalarının güneyinde ada kenar çizgileri tescilli parsellere uygun olarak planlanmış olup yolda kalan alanların otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih, 260 sayılı kararının yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

74

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 309 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 309 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 24’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Altınoluk Mahallesinde, ilkokul alanı olarak planlı yerin çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi yönündeki imar plan tadilatı talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 309 sayılı kararının yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

75

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 23’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 02.01.2012 tarihli kararlarından;

8 sayılı kararı ile; Gesi-Bahçeli Mahallesinde, park alan olarak planlı yerin trafo alanı olarak planlanması talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

9 sayılı kararı ile, Anbar Mahallesinde, park alan olarak planlı yerin trafo alanı olarak planlanması talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

10 sayılı kararı ile; Karacaoğlu ve Battalgazi Mahallelerinde, A-3 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı yerlerde onama sınırı içerisine alınan imar adalarının, minimum parsel büyüklüğü 700m², ayrık nizam ve KAKS=1,60 olacak şekilde kutulu nizamda planlanması talebi, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

11 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Şirintepe Mahallesinde, İlköğretim alanı olarak planlı yerdeki, 40 metrelik çekme mesafesinin 10 metreye düşürülmesi talebiyle ilgili incelemeler devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesinde, ortaokul alanı olarak planlı yerdeki 30 metrelik çekme mesafesinin 15 ve 10 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebiyle ilgili incelemeler devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

13 sayılı kararı ile; Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarınnın turizm tesis alanı, bağ-sayfiye evi alanı, park ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.08.2011 tarih, 599 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak plan müellifi açıklama raporuna plan notu olarak;

-turizm tesis alanı olarak planlanacak olan alanın peyzaj projesi yapılarak uygulama yapılacaktır.

- turizm tesis alanı ifraz edilemez,

- kapalı manejlerde inşaat alanı tek kat olarak değerlendirilecektir.

maddelerinin eklenerek meclis kararının bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 02.01.2012 tarih, 8 ve 9 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 11, 12 ve 13 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 10 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun ise, Komisyon Başkanı A.Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü talebi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

76

Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2012 tarih ve 6’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yeni Mahalle Mevkiinde iki ayrı adada eğitim tesisi alanı olarak planlı imar adalarının tek bir imar adasında birleştirilerek eğitim tesis alanı olarak planlanması, ayrıca güneyinde planlı 7 metre genişliğindeki yaya yolu ve konut alanının tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.09.2011 tarih, 617 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Hacılar Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

77

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 20’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane mahallesinde, E=1.00, hmax=8.95 ticaret alanı olarak planlı parselin bulunduğu alanda otel yapımına imkan sağlayacak şekilde bu alanın hmax değerinin kaldırılarak E=1.50 olacak şekilde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 196 sayılı kararının yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

78

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 31.01.2012 tarih ve 21’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarihli kararlarından;

7 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde park alanı olarak planlı alanda trafo binasının işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

9 sayılı kararı ile; Erkilet yerleşiminde Kuzey çevre yolu kuzeyinde Özel Üniversite alanı çevresinde 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.09.2011 tarih, 607 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile; Şeker mahallesinde Kaptaj alanı olarak planlı yerin Kaski’nin bu alanın kaptaj alanından çıkarılması yönündeki talebi üzerine, bu alanın civarın karakterine uygun olarak sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.09.2011 tarih, 611 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği, 7 ve 12 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

79

Yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesinin imzalanması için imza yetkisi verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetki vereceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.12.2011 tarih ve 21’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dahil) memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan çalışanların, T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu İş Sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika Bem-Bir-Sen ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun, Meclis üyesi Mustafa YILDIRIM ve Tuncay ŞAHİN’in yazılı önergesi doğrultusunda, TBMM’de Memur Toplu sözleşme Kanunu yasalaşmadığından dolayı komisyon raporunun daha sonra tekrar görüşülmek üzere geri çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

80

İstinaf Mahkemeleri ile İdare ve Bölge İdare Mahkemesi Binalarının Belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması yetkisi verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait muhtelif yerlerdeki parsellerin Belediyemize devri karşılığı, İstinaf Mahkemeleri ile İdare ve Bölge İdare Mahkemesi Binalarının Belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 31.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-92 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı ve Adalet Bakanlığına tahsisli, halen üzerinde eski Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Kocasinan Meslek Yüksek Okulu binalarının bulunduğu, Kocasinan İlçesi, Sümer mahallesi, 302 pafta, 3361 ada, 1 parsel, 20.20,681 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binaların Belediyemizce yıkılarak, mülkiyeti maliye hazinesine ait muhtelif yerlerdeki parsellerin inşaat yapım bedeli mukabilince belediyemize devri karşılığında İstinaf Mahkemeleri ile İdare ve Bölge İdare Mahkemesi Binalarının Belediyemizce yapılması düşünülmektedir.

Kurumlar arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait muhtelif yerlerdeki parsellerin belediyemize devri karşılığı, İstinaf Mahkemeleri ile İdare ve Bölge İdare Mahkemesi Binalarının Belediyemizce yapılması hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesine; talebinde geçen “Belediyemizce Yıkılarak” ifadesinin, Meclis üyesi Mustafa YILDIRIM ve Tuncay ŞAHİN’in yazılı önergesi doğrultusunda, Belediyemizce ifadesinin çıkartılarak talebin kabulünün uygun olacağı yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

81

Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet minibüs ile bir adet kapalı kasa kamyonet alınması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. maddesi gereğince, Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet minibüs ile bir adet kapalı kasa kamyonet alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Zabıta Dairesi Başkanlığının 19.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/5-97 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. maddesi gereğince, Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet minibüs ile bir adet kapalı kasa kamyonet alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

82

Hal kompleksinde faaliyet gösteren dükkan sahiplerinin her birinden, alınacak teminat miktarının belirlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Hal Kompleksinin KAYSEM AŞ. ile olan sözleşmesini, şirketinde talebi ile Belediyemiz Encümeni 01.01.2012 tarihi itibariyle karşılıklı fesih edilmesi nedeni ile, 5957 Sayılı Hal Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, Hal kompleksinde faaliyet gösteren dükkan sahiplerinin her birinden alınacak teminat miktarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Zabıta Dairesi Başkanlığının 19.01.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/5-98 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Hal Kompleksinin KAYSEM AŞ. ile olan sözleşmesini, şirketinde talebi ile Belediyemiz Encümeni 01.01.2012 tarihi itibariyle karşılıklı fesih edilmesi nedeni ile, 5957 Sayılı Hal Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, Hal kompleksinde faaliyet gösteren dükkan sahiplerinin her birinden alınacak teminat miktarının belirlenmesinin, hususunda Meclis üyesi Mustafa YILDIRIM ve Tuncay ŞAHİN’in yazılı önergesi doğrultusunda, Hal kompleksinde faaliyet gösteren dükkan sahiplerinin her birinden, 5.000TL teminat alınması yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

83

2012 yılı içerisinde uygulanmak üzere belirlenen Katı Atık Depolama Ücretinin yeniden görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş’nin, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/01/2012 tarih ve 25 sayılı kararı ile 2012 yılı içerisinde uygulanmak üzere belirlenen Katı Atık Depolama Ücretinin düşük olması nedeni ile bu ücretin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.22-02/120 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; HER Enerji ve Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş’nin, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/01/2012 tarih ve 25 sayılı kararı ile 2012 yılı içerisinde uygulanmak üzere belirlenen Katı Atık Depolama Ücreti ton başına 15,00 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.

Yüklenici firma 25/01/2012 tarihli dilekçesinde diğer şehirlerdeki ücret tarifesine göre belirlenen tarifenin düşük olduğunu belirterek konunun yeniden incelenmesini talep etmiştir.

Talep hakkında Meclis üyesi Mustafa YILDIRIM ve Tuncay ŞAHİN’in yazılı önergesi doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönündeki önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

84

Melikgazi İlçesi, Tavukçu Mahallesinde yapılması planlanan kentsel tasarım binalarının ihale edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavukçu Mahallesi, Kentsel Sit alanı içerisinde oluşturulması planlanan Kayseri Mahallesi kapsamında, 265 ada da bulunan ve restorasyonları Belediyemizce gerçekleştirilen 7 adet konak ile, 266 ada üzerinde yapılması planlanan kentsel tasarım binalarının (otel, restoran, bakkal, kıraathane, berber vs) 49 yıla kadar yap-işlet, yap-işlet-devret veya uygun diğer yöntemlerin herhangi biriyle ihale edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Tavukçu Mahallesi, Kentsel Sit alanı içerisinde oluşturulması planlanan Kayseri Mahallesi kapsamında, 265 ada da bulunan ve restorasyonları Belediyemizce gerçekleştirilen 7 adet konak ile, 266 ada üzerinde yapılması planlanan kentsel tasarım binalarının (otel, restoran, bakkal, kıraathane, berber vs) 49 yıla kadar yap-işlet, yap-işlet-devret veya uygun diğer yöntemlerin herhangi biriyle ihale edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

85

Belediyemiz ile Kültür Bakanlığı arasında yapılacak olan protokolün imzalanması için yetki verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kayseri iç kale içerisinde Belediyemizce yaptırılacak Kültür Sanat Merkezinin bodrum ve asma katının Kültür Bakanlığınca Kayseri Müzesi olarak kullanılması için hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri iç kale içerisinde Belediyemizce yaptırılacak Kültür Sanat Merkezinin bodrum ve asma katının Kültür Bakanlığınca Kayseri Müzesi olarak kullanılması için hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

86

Yapay Tırmanma projesi kapsamında inşa edilecek altyapının sahipliği/intifa hakkı.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, ORAN Kalkınma ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan “Kayseri Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi olduğu TR72-11-KOA-01/46 Yapay Tırmanma projesi kapsamında inşa edilecek altyapının sahipliği/intifa hakkı, projenin tamamlanmasının ardından 3 yıl (asgari 3 yıl) süre ile kurumumuza ait olacağı” ile ilgili talebin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12-138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ORAN Kalkınma ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan “ Kayseri Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi olduğu TR72-11-KOA-01/46 Yapay Tırmanma projesi kapsamında inşa edilecek altyapının sahipliği/intifa hakkı, projenin tamamlanmasının ardından 3 yıl (asgari 3 yıl) süre ile kurumumuza ait olması talep edilmektedir.

Meclis üyesi Mustafa YILDIRIM ve Tuncay ŞAHİN’in yazılı önerisi ile ORAN Kalkınma ajansı tarafından hibe almaya hak kazanan “ Kayseri Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi olduğu TR72-11-KOA-01/46 Yapay Tırmanma projesi kapsamında inşa edilecek altyapının sahipliği/intifa hakkı, projenin tamamlanmasının ardından 3 yıl (asgari 3 yıl) süre ile kurumumuza ait olacağı” ifadesine eklenmek üzere “Yapay tırmanma bahçesi projesinin uygulanmasına, projede kurumumuzu temsile/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın yetkili kılınması” ifadesinin eklenmesi yönünde verilen önergeyle birlikte talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

87

KASKİ Memurlarına Ödenecek İkramiye Yönetmeliğinin iptal edilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 1 bendi gereğince, KASKİ Memurlarına Ödenecek İkramiye Yönetmeliğinin iptal edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarih ve 3/1-13-342 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 1 bendi gereğince, KASKİ Memurlarına Ödenecek İkramiye Yönetmeliğinin iptal edilmesi talebinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

88

KASKİ Sicil Amirleri Yönetmeliğinin iptal edilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 1 bendi gereğince, KASKİ Sicil Amirleri Yönetmeliğinin iptal edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarih ve 3/1-13-343 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2560 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 1 bendi gereğince, KASKİ Sicil Amirleri Yönetmeliğinin iptal edilmesi talebinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

89

Belediyelerin yetki, görev ve sorumluluk alanları.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilan reklam ve tabela yönetmeliği kriterlerini sağlamak şartıyla meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda cephesi bulunan yapılar üzerindeki reklamlarda her türlü ilan ve reklam vergisinin ilgili ilçe belediyelerince; meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan açık hava reklamlarının ise her türlü ilan ve reklam vergisi ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesince alınması, Yine meydan bulvar, cadde ve sokaklardan 2464 sayılı Kanun gereğince alınacak harcamalara katılım payının tamamının ilgili ilçe belediyelerince, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin tamamının Büyükşehir Belediyesince alınması talebin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/89 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilan reklam ve tabela yönetmeliği kriterlerini sağlamak şartıyla meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda cephesi bulunan yapılar üzerindeki reklamlarda her türlü ilan ve reklam vergisinin ilgili ilçe belediyelerince; meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan açık hava reklamlarının ise her türlü ilan ve reklam vergisi ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesince alınması, Yine meydan bulvar, cadde ve sokaklardan 2464 sayılı Kanun gereğince alınacak harcamalara katılım payının tamamının ilgili ilçe belediyelerince, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin tamamının Büyükşehir Belediyesince alınması talep edilmektedir.

Meclis üyesi M.Kenan BAŞYAZICIOĞLU ve A.Serdar ALTUNTUĞ’un yazılı önerisi ile 5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesi (g) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi (n) bendi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 10. Maddesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca bina cephelerinde müteahhit firmaları tanıtıcı hiçbir reklam yazısına, logosuna izin verilmemesi, yapı kullanma izinlerinin verilmesinden önce inşaat ruhsatı veren Belediyenin yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitinde bu hususunda dikkate alınması yönünde verilen önergeyle birlikte talep tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

90

Mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alandan ayrılarak imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesinde bulunan Kayseri şehir Mezarlığı ve civarı imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı bulunduğundan, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alandan ayrılarak imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-459-813 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesinde bulunan Kayseri şehir Mezarlığı ve civarı imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı bulunduğundan, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alandan ayrılarak imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

91

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi, 1792 ada, 1 parselde NİP tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi, 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-411-712 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu mahallesi, 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

92

Lifos dağı üzerindeki Lifos kalesinin bulunduğu alanda üst ölçek plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen Melikgazi ve Hacılar İlçesi Lifos dağı üzerindeki Lifos kalesinin bulunduğu alanda üst ölçek plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-396-643 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen Melikgazi ve Hacılar İlçesi Lifos dağı üzerindeki Lifos kalesinin bulunduğu alanda üst ölçek plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

93

Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldız Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parselde NİP tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldız Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-426-756 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldız Mahallesindeki, 3 pafta, 898, 899 ve 3331 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

94

Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan vaziyet planının imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan vaziyet planının imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-422-733 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Engelsiz Yaşam Merkezine ait avan vaziyet planının imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

95

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parselde NİP tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-425-755 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesindeki 9 pafta, 1342 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

96

Hacılar Belediyesinin, Beğendik-Sakar mevkiinde 1707 ve 1708 parsellerde NİP değişikliği.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik-Sakar mevkiinde 1707 ve 1708 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-456-782 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Beğendik-Sakar mevkiinde 1707 ve 1708 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

97

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami mevkiinde Üniversite alanı planlaması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami mevkiinde belirtilen taşınmazların Üniversite alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-460-814 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünün, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami mevkiinde belirtilen taşınmazların Üniversite alanı olarak planlanması yönündeki 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

98

Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 720 sayılı kararına Mustafa BEĞENDİK tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 720 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi (Fuar alanı ve civarında) yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Mustafa BEĞENDİK tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-169-271 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih ve 720 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi (Fuar alanı ve civarında) yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Mustafa BEĞENDİK tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

99

Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 781 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 781 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Belsin Bölgesinde yapılan 1/5000 Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde S.S Kayseri Hafriyatçılar ve İş makinecileri Toplu iş yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-57-50 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 18.11.2011 tarih ve 781 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Belsin Bölgesinde yapılan 1/5000 Nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde S.S Kayseri Hafriyatçılar ve İş makinecileri Toplu iş yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

100

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-256-434 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

101

Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-153-238 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

102

Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-445-774 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

103

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-449-781 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2012 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

104

İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-109-161 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih, 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

105

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-419-724 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

106

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih, 34, 35, 37, 38, 39, 42 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih, 34, 35, 37, 38, 39, 42 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-421-742 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih, 34, 35, 37, 38, 39, 42 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

107

Talas Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-420-737 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 26 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

108

Norm Kadro Cetvellerindeki değişikliğin onaylanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/166 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin, ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

109

Yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71–167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

110

Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan 39 adet personelin ücret ve ek ödeme oranlarının belirlenmesi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Ekli listede adı soyadı kariyer unvanları yazılı 39 adet personel, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacağından adı geçenlere 2012 Mali Yılında ödenmek üzere hizalarında gösterilen ücret ve ek ödeme oranlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 13.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/172 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ekli listede adı soyadı kariyer unvanları yazılı 39 adet personel, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacağından adı geçenlere 2012 Mali Yılında ödenmek üzere hizalarında gösterilen aylık net ücret ve ek ödeme oranlarının ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

111

Sözleşmeli olarak çalışan 97 Personelin 2012 yılı ücret ve Ek ödeme oranlarının tespiti talebi.

 

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2011 tarihinde sona eren ekli listede adı soyadı ünvanları yazılı 97 personel 2012 Mali Yılında çalışmalarına devam edeceklerinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin Ek 9. maddesi uyarınca kadro karşılığı gösterilerek 2012 mali yılında ödenmek üzere hizalarında belirtilen ek ödeme oranı ile aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/168 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2011 tarihinde sona eren ekli listede adı soyadı ünvanları yazılı 97 personel 2012 Mali Yılında çalışmalarına devam edeceklerinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin Ek 9. maddesi uyarınca kadro karşılığı gösterilerek 2012 mali yılında ödenmek üzere hizalarında belirtilen ek ödeme oranı ile aylık net ücretlerinin ekli listede belirtilen şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

112

Avusturyadan hibe edilen 2 adet aracın ithalatı için izin talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Dağı Master Planı kapsamında belediyemiz arama, kurtarma, itfaiye biriminde dağda mahsur kalanlara ulaşmak ve kurtarmak için gerekli olan aşağıda detayları yazılı 2 (iki) adet snowtruck ticari isimli Avusturya’da yerleşik Doppelmayr Seilbahnen Gmbh firmasından Belediyemize hibe olarak gönderilecektir. Söz konusu eşyaların hibe olarak belediyemize ithaline izin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.32/124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Dağı Master Planı kapsamında belediyemiz arama, kurtarma, itfaiye biriminde dağda mahsur kalanlara ulaşmak ve kurtarmak için gerekli olan aşağıda detayları yazılı 2 (iki) adet snowtruck ticari isimli Avusturya’da yerleşik Doppelmayr Seilbahnen Gmbh firmasından Belediyemize hibe olarak gönderilecektir. Söz konusu eşyaların hibe olarak belediyemize ithaline izin verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

113

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4113 ada, 2 parselde NİP tadılat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4113 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-448-772 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, 4113 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.02.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

2

1

1

 

114

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11538 ada, 29 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11538 ada, 29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.02.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-447-771 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11538 ada, 29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.