Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

101

Kayseri toplu taşımacılık işini yürüten taşımacıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesine ilave ödeme yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kayseri toplu taşımacılık işini yürüten taşımacıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla; 4736 sayılı Kanun’un 1. Maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesine ilave ödeme yapılması talebi hususunda hazırlanan 09.02.2016 tarih ve 02 numaralı Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu ulaşım araçlarının ücret tarifelerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında doğal gaz yakıt bedeli, asgari ücretteki artış, yedek parça - bakım - sigorta maliyetlerindeki artışlar nedeniyle taşımacılar üzerindeki maliyetler artmış olup, buna mukabil taşınan yolcuların yaklaşık %50 lik büyük bir bölümünün "Ücretsiz serbest kart", "Öğrenci - Öğretmen indirimli grup" ve diğer "ücretli - ücretsiz aktarma" grubundan teşekkül etmesi sebebiyle, Kayseri toplu taşımacılık işini yürüten taşımacıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla; 4736 sayılı Kanun’un 1. maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, Özel Halk Otobüsleri taşımacıları ve Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. hakedişlerine ilave her biniş için;

  • 65 Yaş üzeri, Engelli yolcu ve Refakatçileri, Şehit Ailesi ve Gazi Kartı sahiplerinin her geçişlerinde 0,60 TL,
  • Öğrenci yolcuların her geçişleri için 0,20 TL,
  • Aylık Öğrenci 50 binişlik Abonman Seyahat Kartı kullanan yolcuların her binişi karşılığı 0,15 TL toplamda 7,50 TL,
  • Aylık Tam 50 binişlik Abonman Seyahat Kartı kullanan yolcuların her binişi karşılığı 0,35 TL toplamda 17,50 TL, bedelin, 5393 sayılı Kanunun 75/a maddesi ile 5216 sayılı Kanun'un 7. maddesinin (f) bendi ile 24. maddesi (r) bendi kapsamında Büyükşehir Belediyemizce ilgili taşımacılara ödenmesi,
  • Abonman Seyahat Kartlarındaki binişlerin kullanım süresi yüklendiği tarihten itibaren 35 gün olup, 35. günden sonra kullanılmayan biniş kalır ise, 10 (on) binişe kadar olanı aboneliğin yenilenmesi halinde, bir sonraki aya devrolunur.

Şeklinde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

102

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 56 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Saraycık Mahallesi’nde plan onama sınırı içerisine alınan yerde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından toplu konut projesi yapılacağı gerekçesiyle bağ-sayfiye evi alanı, belediye hizmet alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin, konut alanı, ticaret alanı, ibadet alanı, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, ticaret alanı, ibadet alanı, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-16419,1 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

103

Derevenk viyadüğü ve bağlantı yolları işi kapsamında belirlenen kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi ve gerekli imar plan değişikliğinin yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6.Bölge Müdürlüğünün, Abdullah Gül Üniversitesi kavşağı-Mimarsinan OSB kavşağı arasında yer alan şev taşmalarından kaynaklanan düzenlemeler yapılmış olup, Derevenk viyadüğü ve bağlantı yolları işi kapsamında belirlenen kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi ve gerekli imar plan değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 57 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yolları işi kapsamında belirlenen, kamulaştırma sınırının imar planlarına işlenmesi ve gerekli imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

Abdullah Gül Üniversitesi kavşağı ile Mimarsinan Organize Sanayi kavşağı arasında kalan şevlerin imar adalarına taşmasından kaynaklanan sorunların, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından istinat perdeleriyle herhangi bir imar plan tadilatına gerek kalmaksızın çözülebileceği belirtildiğinden, (NİP-2761,19 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

104

Yeşilhisar Belediyesinin, Fatih Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan söz konusu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Fatih Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan söz konusu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 63 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda mevcut durum ve mülkiyet yapısı dikkate alınarak, dinlenme, konaklama, yöresel ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi amacıyla turizm tesis alanı, akaryakıt servis istasyonu alanı ve pazar alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan turizm tesis alanı olarak planlanacak olan yerin, ticaret alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli L34-a-12-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı olan yerin, ticaret alanı, akaryakıt servis istasyonu alanı ve pazar alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,11 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

105

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi'nde bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 58 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, mevcut nazım imar planında resmi kurum alanı, park alanı ve yol olarak planlı olan yerin, raylı sistem geceleme sahası olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı olarak planlanması istenmektedir. Konu ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerin, kuzey istikametinde 7 metre genişletilmesinin yeterli olacağı ve bu alanın kuzeyinde imar planı bulunmayan, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait alanın ise yeşil alan olarak planlanması uygun bulunduğundan, plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

106

Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 483 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 483 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 64 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesi'ndeki söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ibadet alanı olarak planlı alan yeşil alan olarak, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı alanın ise ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasından plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı, yeşil alan ve ibadet alanı olarak planlı yerin, düzenlenerek ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2780,52 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

107

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 959 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 960 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 959 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 960 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 59 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, S.S. Yıldız Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifinin talebine istinaden, mevcut uygulama imar planında, 10 metre genişliğinde yol ve sanayi alanı olarak planlı olan, söz konusu taşınmazların bulunduğu yerde nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Söz konusu alanda, 10 metre genişliğindeki iki ayrı yolun tır ve kamyon gibi araç girişlerinin daha güvenli şekilde dönüşlerinin sağlanması için 18 metre olacak şekilde genişletilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 18 metre genişliğinde yol ve sanayi alanı olarak planlanması yönündeki talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

108

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 24, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 24, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 60 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarihli kararlarından;

24 sayılı kararı ile; Cumhuriyet Mahallesi'nde, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerde, arkatın kapatılarak imar adasına dahil edilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3034,31 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

30 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi'nde bağ sayfiye alanı ve yol olarak planlı alanda, imar planı ile tescilli parseller arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3051,20 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

31 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesi'nde, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılması planlanan sosyal konutlar için daha sağlıklı projeler üretilmesi amacıyla, 10 metre genişliğindeki yolun imar adalarına dahil edilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3052,15 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

32 sayılı kararı ile; Battalgazi Mahallesi’nde konut alanı olarak planlı adada ki cephe işaretinin, yapılaşmayı kısıtlamasından dolayı kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3034,18 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 24, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

109

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 61 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihli kararlarından;

62 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi'nde cami alanı olarak planlı yerde, ruhsatlı yapılaşma sağlanabilmesi için, alanının doğusundaki şahıs parseline basan kısmın cami alanı dışında bırakılması talebi, belediyemiz meclisinin 14.09.2015 tarih, 744 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3051,22 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

64 sayılı kararı ile; Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi ait, Abdullah Gül Üniversitesi adına tahsisli olan, imar planında üniversite alanı olarak planlı yerin bir kısmının Özel Eğitim Alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 12.10.2015 tarih, 836 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6029,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

66 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi'nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait cami alanı olarak planlı yerde, ilgili parsel üzerinde yapılan jeolojik etüt çalışmalarına istinaden, cami alanının güney yönünde kaydırılması talebi, belediyemiz meclisinin 12.10.2015 tarih, 854 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-2759,93 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.02.2016 tarih, 62, 64 ve 66 sayılı kararlarının kabulünün, 60, 61, 63, 65, 67 ve 68 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

110

İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 5 sayılı, 01.02.2016 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 5 sayılı, 01.02.2016 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 62 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 01.02.2016 tarihli kararlarından;

21 sayılı kararı ile; Bahçesaray Mahallesi’nde, meslek yüksekokulu yapılabilmesi için, üniversite alanı planlanması ile 1. ve 3. Etap Toki’yi birbirine bağlayan 24 metre genişliğinde yol planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 18.09.2015 tarih, 820 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6718,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

İncesu Belediye Meclisinin, 01.02.2016 tarih, 21 sayılı kararının kabulünün, 01.02.2016 tarih, 20 sayılı kararı ile 04.01.2016 tarih, 5 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.02.2016

111

Büyükşehir Belediye Meclisinin, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ile Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parselde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP değişikliğine ilişkin Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının itirazının görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 949 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ile Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının itirazının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 10.02.2016 tarih ve 65 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Erkilet Mahallesinde Üniversite alanı olarak planlanan alan ile ilgili askı ilan süresinde itirazda bulunmaktadır.

Söz konusu alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih, 80 sayılı kararı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Erkilet Mahallesinde, Üniversite alanı olarak planlı alan orta yoğun konut alanı ve Eğitim Tesisi Alanı olarak, Tanpınar Mahallesinde de Konut alanı olarak planlı alan Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanarak nüfus dengelemesi sağlanmıştır.

Ancak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 06.05.2015 tarih, 6560 sayılı yazısı ile mera vasfında bulunan Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda tahsis amacı değişikliğinin Valilik Makamının 05.05.2015 tarih, 2490-6495 sayılı Olurları ile uygun bulunmadığını tarafımıza bildirdiğinden; kurum görüşü çerçevesinde yapılan değerlendirmede; Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın ve nüfus dengesinin sağlanması için bu alanla birlikte planlanan Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih, 80 sayılı kararı öncesi durumuna dönülmesi gerektiğinden Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 949 sayılı kararı alınmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 949 sayılı kararına ilişkin onanan plan kurum görüşüne istinaden yapıldığından ve plan müellifinin Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı itirazına ilişkin olumsuz görüşü bulunduğundan; Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 949 sayılı kararına ilişkin itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.