Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

158

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2015 yılına ait 1 yıllık Faaliyet Raporunun tasdik edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2015 yılına ait 1 yıllık Faaliyet Raporunun tasdik edilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.04.2016 tarih ve 1118 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2015 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ile 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasına istinaden tasdik ve kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

159

Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Başkan Vekili seçiminin yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Başkan Vekili seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 705 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; gizli oy açık tasnif ile yapılan oylamaya 61 Meclis Üyesi iştirak etmiş olup,

Meclis I. Başkan Vekilliğine 50 oy alan Bekir YILDIZ’ın, Meclis II. Başkan Vekilliğine ise 49 oy alan Mehmet SAVRUK’un, yerel seçimlere kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

160

Büyükşehir Belediye Meclisine 2 asil 2 yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisine 2 asil, 2 yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 706 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; gizli oy açık tasnif ile yapılan oylamaya 61 Meclis Üyesi iştirak etmiş olup,

Asil Meclis Divan Katipliğine 48’er oy alan Merve SARIOĞLU ve Yusuf ÖZKAYA’nın seçilmelerine, Meclis Divan Yedek Katipliğine ise 49 oy alan Hakan DEMİR ile 50 oy alan Oğuzhan BERK’in, yerel seçimlere kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

161

Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince, Encümene üye seçimi yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 698 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; gizli oy açık tasnif ile yapılan oylamaya 61 Meclis Üyesi iştirak etmiş olup,

Encümen Üyeliğine 48’er oy alan Mehmet SAVRUK, Mehmet BÜYÜKBAŞ, Merve SARIOĞLU’nun ve 49’ar oy alan Zekeriye ERGÜNEŞ ve Metin MERMERKAYA’nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

162

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 701 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis Üyeleri Metin MERMERKAYA ve H.Ahmet DOĞAN’ın verdikleri yazılı önerge ile İmar ve Bayındırlık Komisyon üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık usul ile yapılmasına karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine; Ahmet Tahir GÜL, Zekeriye ERGÜNEŞ, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Ahmet Serdar ALTUNTUĞ, Mustafa GENGEÇ, Halil BÜYÜKNALBANT, Arif BALKAYA, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

163

Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 702 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis Üyeleri Metin MERMERKAYA ve Zekeriye ERGÜNEŞ’in verdikleri yazılı önerge ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık usul ile yapılmasına karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Mehmet BÜYÜKBAŞ, Levent BÜYÜKKEÇECİ, Özkan ALTUN, Mustafa İNCEOK, İlyas EMRE, Mustafa TEMUR, Ramazan YAPICI, İrfan DURSUN ve Osman KOÇ’un 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

164

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 700 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis Üyeleri Ahmet BİLİCİ ve Zekeriye ERGÜNEŞ’in verdikleri yazılı önerge ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık usul ile yapılmasına karar verildi.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine; Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Murat KALEM, Ömer ÖZUZUN, Cemal ACER, Tuncay ŞAHİN, Mustafa AKBULUT, Ayşe SEYHAN, Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU ve Necati ERAVŞAR’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

165

Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 703 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis Üyeleri H. Ahmet DOĞAN ve Mustafa AKBULUT’un verdikleri yazılı önerge ile Ulaşım Komisyonu üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık usul ile yapılmasına karar verildi.

Ulaşım Komisyonu Üyeliğine; Mustafa GENGEÇ, Mesut MUCUK, Osman TURAN, H. Ahmet DOĞAN, Oğuzhan BERK, Kamuran TEMİR, Ömer ÖZUZUN, Fazıl DEMİRCİOĞLU ve Fatih KIZILIŞIK’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

166

Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 04.04.2016 tarih ve 699 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis Üyeleri Arif BALKAYA ve Cemal ACER’in verdikleri yazılı önerge ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık usul ile yapılmasına karar verildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine; Mehmet Seyhan KALKAN, Ahmet BİLİCİ, Mehmet ÖZOĞUL, Suna ÇAKIR, Hüseyin EKER, Ahmet BOSTANCI, Mustafa AKBULUT, Hayri SOLAK ve Mustafa GÖKTAŞ’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

167

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 3 adet Cenaze Taşıma ve 4 adet Cenaze Yıkama Aracı alınması talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan; Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde hizmetlerin daha verimli yürütülmesi amacı ile, 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamında 3 adet Cenaze Taşıma ve 4 adet Cenaze Yıkama Aracı alınması talebi hususunda; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 29.03.2016 tarih ve 169 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 3 adet Cenaze Taşıma ve 4 adet Cenaze Yıkama Aracının, 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

168

Belediye Meclisimizce Erciyes A.Ş.' ye tahsis edilen taşınmazların tahsisinin kaldırılması talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan; Erciyes Kayak Merkezi bünyesindeki kurumumuza ait tesisler, Belediyemiz tarafından çalıştırılacağından, daha önce Belediye Meclisimizce Erciyes A.Ş.' ye tahsis edilen Hisarcık kapıda bulunan 28 odalı personel binası hariç, diğer tüm taşınmazların tahsisinin kaldırılıp iptal edilmesi talebi hususunda; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 04.04.2016 tarih ve 1119 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Kayak Merkezi bünyesinde bulunan kurumumuza ait tesisler, Belediyemiz tarafından çalıştırılacağından, daha önce Belediye Meclisimizce Erciyes A.Ş.' ye tahsis edilen Hisarcık kapıda bulunan 28 odalı personel binası hariç, diğer tüm taşınmazların tahsisinin kaldırılıp iptal edilmesi hususunda Meclis Üyeleri Mehmet ÖZOĞUL ve Ahmet BOSTANCI’nın; tahsisin kaldırılması durumunda teslim işlemleri uzun süreceğinden tahsislerin 01.06.2016 tarihinden itibaren kaldırılması yönünde vermiş olduğu önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

169

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde 11461 ada, 12 ve 13 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde 11461 ada, 12 ve 13 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 113 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, mevcut nazım imar planında, yeşil alan olarak planlı olup, konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Plan müellifinin görüşünde de belirtildiği üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7.bölümünün 26.maddesinde ifade edilmekte olan, kaldırılması düşünülen yeşil alanın yerine aynı bölgeye hizmet edecek eş değer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmediği için, (NİP-2759,128 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

170

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 112 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, mevcut nazım imar planında, ticaret alanı, yeşil alan ve konut alanı, mevcut uygulama imar planında, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı, yeşil alan, yol ve yaya yolu olarak planlı olup, yapılaşma imkanı bulunamadığı gerekçesiyle, parselin kuzey tarafında bulunan yeşil alan ve yaya yolunu içine alacak şekilde genişletilerek ticaret+konut(TİCK) olacak şekilde düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın ise parselin batısında bulunan otopark alanında planlanması istenmektedir. Plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 31. ve 26. maddeleri dikkate alınarak diğer parsel maliklerinin muvafakatlarının olmaması ve kaldırılan otopark alanının yerine aynı bölgeye hizmet edecek eşdeğer büyüklükte bir otopark alanı önerilmemesi sebebiyle, (NİP-2759,127 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

171

Melikgazi Belediyesinin, Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan 1031 ada, 11, 15 ve 16 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan 1031 ada, 11, 15 ve 16 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 111 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Çorakçılar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ve Melikgazi Belediyesi’ne ait olan, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, mevcut nazım imar planında, ticaret alanı, mevcut uygulama imar planında, (M) ticaret lejant işaretli B-6 katlı konut alanı olarak planlı olup, daha sağlıklı ve yaşanabilir konut alanları oluşabilmesi gerekçesiyle, ticaret+konut (TİCK) olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda talep edilen plan değişikliğinin inşaat artışına sebep olduğu tespit edildiğinden, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7.bölümünün 26.maddesi dikkate alınarak, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu olan alana hizmet vermek üzere ayrılması gerekliliğini belirtir 5/a bendine istinaden ve yükseklik artışının çevresiyle uyumsuzluk taşıması sebebiyle (NİP-2759,126 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

172

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde bulunan 716 ada, 92 parsel (yenisi 10630 ada, 79 parsel) no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi'nde bulunan 716 ada, 92 parsel (yenisi 10630 ada, 79 parsel) no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 110 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmaz mevcut nazım imar planında konut alanı ve yol olarak planlı olup, parsel malikleri tarafından uygulama esnasında sorunlarla karşılaşıldığı gerekçesiyle, 10 metrelik yolun güney bölümünün batı yönüne kaydırılması talep edilmektedir. İmar plan değişikliği talebinin yol güzergahını olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varıldığından plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2759,125 plan işlem numaralı) talebin oy birliği reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

173

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2016 tarih ve 129 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, bir kısmı turizm tesis alanı, bir kısmı plansız alanda kalan söz konusu taşınmazın, plansız alanda kalan kısmının, turizm tesis alanı olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Konu ile ilgili jeolojik etüd raporu onaylandıktan sonra talebin değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-9198,5 plan işlem numaralı) talebin bu haliyle oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

174

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11089 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11089 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 140 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, özel eğitim alanı olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, özel eğitim alanı olacak şekilde planlanması yönündeki (NİP-2759,123 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

175

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 747 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parselde NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 747 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 141 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahalllesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alan, mevcut imar planlarında konut alanı olarak planlı olup, ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Plan müellifinin görüşünde belirtildiği üzere, imar planı değişiklik talebinde bulunulan bölgede ticaret alanı planlanmasının diğer uygulamalara kötü emsal teşkil edeceği, talebin parsel bazında olduğu ve plan bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle, (NİP-2761,20 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

176

Konaklar Mahallesi, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanla ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 927 sayılı kararına şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 927 sayılı kararına istinaden hazırlanıp, 29.01.2016-28.02.2016 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askı ilan edilmiş olan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine şahıslar tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 142 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih, 927 sayılı kararına istinaden hazırlanarak onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği ile birlikte, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1932 parselin bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, mevcut imar planına göre uygulamada karşılaştığı sorunları giderebilmek için mevcut inşaat alanında artış olmamak kaydıyla, ilgili parselin isabet ettiği park alanının bir kısmı doğusunda bulunan konut alanına ilave edilerek konut alanı olarak planlanmış, bu alandan kaldırılan park alanı ise parselin batısında bulunan ticaret alanında önerilmiştir. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yeşil alanın konut alanına dönüştürüldüğü gerekçesiyle, Neziha ŞAHİN, Münevver ŞAHİN, İsmail ŞAHİN, Yahya OYBAK, Necla YİĞİT, Fatma ÖZTEMİR, Selami SARI, İlknur BALCIOĞLU, Neslihan ALTUNÖZ, Murat AVCI tarafından itirazda bulunulmuştur. Söz konusu değişiklik, parsel malikinin mağduriyetinin giderilebilmesi için, herhangi bir inşaat alanı artışı olmadan yapılmış olup, park alanının hitap ettiği hizmet etki alanı değiştirilmemiş ve alan küçültülmemiş olduğundan, plan müellifinin görüşü de göz önünde bulundurularak, itirazların oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

177

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, K34-c-05b-2a pafta, 7316 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, K34-c-05b-2a pafta, 7316 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 109 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlıdır. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü mülkiyeti kendilerine ait 26.480,57 m²’lik taşınmazın Belediyemiz ile yapılacak protokol kapsamında, İdare Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri ve Giriş Danışma binaları yapılması karşılığında alanın bir kısmını Belediyemize bırakacağından, yazı ekinde gönderilen öneri plana göre alanın 2 kısma ayrılmasını talep etmektedir. Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemekte olup;

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/n maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 30M-Ib, 30M-Ic Uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Resmi kurum alanının 2 kısma ayrılarak planlanması yönündeki (NİP-3311,21 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

178

Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesinde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait, 3695 ada, 1 parsel, 3697 ada, 1 parsel, 3626 ada, 1 parsel, 3629 ada, 1 parsel, 3651 ada, 1 ve 2 parsel, 3655 ada, 1 parsel, 3640 ada, 4 parsel, 3702 ada, 1 parsel, 3694 ada, 1 parsel, 3683 ada, 1 parsel, 3624 ada, 1 parsel, 3623 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 119 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında CNG İkmal İstasyonu alanı, Sosyal Tesis Alanı, Spor Alanı, Resmi Kurum Alanı, Kreş Alanı, Belediye Hizmet Alanı, teknik alt yapı alanı, park alanı olarak planlı olup, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda plan müellifi tarafından yeni bir düzenleme yapılarak imar planı değişikliği talep edilmektedir. Aynı zamanda bu düzenleme ile birlikte Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin 11.03.2016 tarih, E.2883 sayılı yazılarına istinaden planlama bölgesi içerisindeki Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağının kaldırılması, ayrıca 15.03.2016 tarih, E.3325 sayılı yazıları ile 3629 ada, 1 parsel no’lu taşınmazda bulunan trafo alanının da mülkiyeti belediyemize ait park alanı olarak planlı 3675 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanması talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli 32P, 32O nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 32P-Id, 32P-IVa, 32O-IIc, 32O-IIIb uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki (NİP-6611,13 Plan işlem numaralı) imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

179

Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesi, 6963 ada 1 parsel, Mimarsinan Mahallesi, 4796 ada, 1 parsel, Erciyesevler Mahallesi, 4422 ada, 1 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ziya Gökalp Mahallesi, 6963 ada 1 parsel, Mimarsinan Mahallesi, 4796 ada, 1 parsel, Erciyesevler Mahallesi, 4422 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 131 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, söz konusu parseller üzerinde belirlenmiş günlerde pazar kurulmakta ve mahalle halkına hizmet vermekte olduğunu, haftanın kalan günlerinde atıl durumda kalmaması, mahallelinin diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu alanlarda, kapalı yüzme havuzu, düğün salonu, fitness, aerobik salonu, kreş, çocuk oyun alanı, kafeterya gibi sosyal alanların yapılması yönünde imar planı değişikliği talep etmektedir. Ayrıca Ziya Gökalp Mahallesinde gerek görsel gerekse de ticari faaliyet açısından sağlıksız ve yıpranmış dükkanların yıkılarak pazar alanı yanında faaliyet göstermesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30L, 30K, 30N, 30M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki ( NİP-3311,22 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

180

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde bulunan 988 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde bulunan 988 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 132 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı yerin yapılaşma koşullarının arttırılması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2780,56 plan işlem numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

181

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.04.2016 tarih ve 154 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Sultansazı Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan söz konusu taşınmazın yer aldığı alanda, güneş enerji santrali kurulabilmesi için, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı olacak şekilde mevzi nazım imar planının yapılması yönündeki (NİP-16784 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

182

Develi Belediyesinin, Güney Aşağı Mahallesi 451 ada 76 ve 77 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Güney Aşağı Mahallesi 451 ada 76 ve 77 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2016 tarih ve 121 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 3. derece arkeolojik sit alanı ve sanayi alanı olarak planlı bulunmakta olup, Develi Belediyesi parsel maliki ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.04.2015 tarih ve 1524 sayılı kararına istinaden bahsi geçen alanın sanayi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili 3. derece arkeolojik sit alanı ve sanayi alanı olarak planlı bulunan yerde arkeolojik sit alanının sanayi alanı olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP-4051,18 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

183

Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.04.2016 tarih ve 153 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı bulunmaktadır. Develi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden belediye hizmet alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebi ile belediye hizmet alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP-4051,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

184

Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 144 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 144 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 133 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fatih Mahallesi'ndeki Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sanayi alanı olarak planlı olup, Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-B-12-C paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sanayi Alanı olarak planlı alanın, (NİP-11809,10 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planında Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak planlanmasının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

185

Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 367 ada, 273 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Fatih Mahallesi'nde bulunan 367 ada, 273 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 147 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fatih Mahallesi'ndeki Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında mezarlık alanı olarak planlı yerin kuzeyine ilave mezarlık alanı planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan 367 ada, 273 parselin bir kısmının mezarlık alanı olarak planlanması hususu değerlendirilmiş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b, 7/c ve 7/s maddelerine istinaden ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planının birlikte yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 28.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, (NİP-11809,8 Plan İşlem Numaralı) ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planında mezarlık alanı olarak, (UİP-15387,4 Plan İşlem Numaralı) ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise mezarlık alanı ve sağlık koruma bandı alanı olarak planlanmasının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

186

Bünyan-Köprübaşı İl Yolu'nun, Bünyan geçişinde bulunan kavşak projelerinden kaynaklı, kamulaştırma sınırı ve kadastro hattına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden Bünyan-Köprübaşı İl Yolu'nun, Bünyan geçişinde bulunan kavşak projelerinden kaynaklı, kamulaştırma sınırı ve kadastro hattına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 148 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan İlçesi'nde, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında 50 metre genişliğinde yol olarak planlı yerde, kavşak projelerinden kaynaklı, kamulaştırma sınırı ve kadastro hattına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesini talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden Bünyan-Köprübaşı İl Yolu'nun yukarıda açıklandığı gibi yeniden düzenlenerek planlanması hususunda hazırlanan (NİP-11809,7 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

187

Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi, 4166-4183-4186-4265-4191-4187 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Elbaşı Mahallesi, 4166-4183-4186-4265-4191-4187 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 136 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı, park alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-C-09-D, K35-C-09-C nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı, park alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-18059 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

188

Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi, 2 ada, 8 parsel ve 1 ada 98 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Sağlık Mahallesi, 2 ada, 8 parsel ve 1 ada 98 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 05.04.2016 tarih ve 155 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sağlık Mahallesi'ndeki söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı olup, imar adalarının şekillerinin değiştirilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yol, park alanı ve pazar alanı olarak planlanması talep edilmiştir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-11809,4 plan işlem numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

189

Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2016 tarih ve 128 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, İçmece Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, gelişme konut alanı, ticaret, dini tesis alanı, park alanı, eğitim tesisleri alanı, sosyal tesis alanı, su deposu alanı ve yol olacak şekilde1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, TEİAŞ’ın görüşü doğrultusunda plan değişikliği önerilen alan yeniden gözden geçirilmiş ve bahsi geçen alanın küçültülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Konu ile ilgili plan müellifi tarafından yeni bir öneri plan hazırlanarak, sosyal tesis alanı, yeşil alan, konut alanı, yol ve su deposu alanı olarak yeniden düzenlenmiştir.

1/5000 ölçekli L34-d-03-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal tesis alanı, yeşil alan, konut alanı, yol ve su deposu alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,10 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

190

Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, İsmet ve Fethullah Mahallelerinde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 107 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 135358 sayılı yazısına istinaden Yahyalı İlçesinin kuzeyinde bulunan Develi ve Yeşilhisar yollarının kesiştiği kavşağın genişletilmesi ve 20 metre genişliğindeki Yeşilhisar yolunun 40 metreye çıkarılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Yeşilhisar ve Develi yollarının kesiştiği kavşağın genişletilmesi ve Yahyalı-Yeşilhisar yolunun bir kısmının 20 metreden 40 metreye çıkarılması yönünde hazırlanan (NİP-2909,13 plan işlem numaralı) nazım imar planı tadilatı talebinin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

191

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Camikebir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 108 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, Belediyemiz Meclis'inin 17.10.2014 tarih ve 761 sayılı kararı ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş olan 7.46 hektarlık alanda mevcut imar planının yetersiz kalması sebebiyle alanın yeniden planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yürürlükteki imar planının bölgenin ihtiyacını karşılayamaması ve daha sağlıklı bir fiziksel çevre oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş olan alanın yeniden düzenlenerek ticaret alanı, konut alanı, Ticaret+konut alanı(TİCK), dini tesis alanı, rekreasyon alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-2909,12 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

192

Tomarza Belediyesinin, Söğütlü Mahallesi 105 ada 192, 193, 195, 196, 242 ve 246 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Söğütlü Mahallesi 105 ada 192, 193, 195, 196, 242 ve 246 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2016 tarih ve 122 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, Tomarza Belediyesi bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurulması amacıyla alanın enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-18421 plan işlem numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

193

Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde yaklaşık olarak 150 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, Kızılgeriş Mevkiinde yaklaşık olarak 150 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2016 tarih ve 126 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planında Ağaçlandırılacak Alan, (T) Turistik Tur Güzergahı olarak planlı olup, Sarıoğlan 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırı dışında kalmaktadır. Sarıoğlan Belediyesi, mülkiyeti yaklaşık 25 hektarlık alanı şahıs, yaklaşık 65 hektarlık alanı maliye hazinesi, geri kalan yaklaşık 60 hektarlık alan mera olarak kayıtlı alanın Sanayi Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönünde ilave nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir. Bahsi geçen alana ilişkin ilgili kurum görüşleri ve imar planına esas jeolojik etüt raporu bulunmaktadır.

Söz konusu planın, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı yürürlüğe girdikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-4871,6 Plan İşlem Numaralı) ilave nazım imar planının oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

194

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih, 72, 75, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih, 72, 75, 76, 77 ve 80 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.03.2016 tarih ve 125 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarihli kararlarından;

72 sayılı kararı ile, Tavlusun Mahallesinde A-5 yapılaşma şartlı konut alanı olarak planlı yerin, çevresindeki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak ilgili parseldeki A-5 yapılanma şartının kaldırılarak, E=2.00 ve Yençok=30.50 metre (10 kat) yapılanma şartlarının imar adasına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3404,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

75 sayılı kararı ile, Altınoluk Mahallesinde 7 metre genişliğindeki yola cepheli bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı imar adalarındaki 10 metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3053,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

76 sayılı kararı ile, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde K10 ve 22x27 ölçülerinde konut alanı olarak planlı yerin çevresindeki yapı yüksekliklerine de uygun olacak şekilde parsel ölçüleri ve inşaat alanı değişmeyecek şekilde K10 yapılanma şartının kaldırılarak Yençok=42,50 yapılanma şartının plana işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,38 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

77 sayılı kararı ile, İsaağa Mahallesinde İl Kültür Turizm Müdürlüğünün talebine istinaden kütüphane alanı olarak planlı yerin bahçe duvarının tapu kayıtlarında geçen bahçe sınırı ile uyuşmadığından, bu sınırın fiili duruma uygun olarak uygulama imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 851 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3034,39 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

80 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde, Melikgazi Belediye Meclisinin 26.01.2016 tarih, 429 sayılı kararına istinaden onanan söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarını gösterir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Melikgazi Belediyesinde askı ilan edilmiş, askı ilan edilen plana 10478 ada, 7 parsel nolu taşınmaz maliki, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasındaki 25 ve 12 metre genişliğindeki yollara cepheli alanlardaki çekme mesafelerinin de 5 metre olarak planlanması için itirazda bulunmuştur. Melikgazi Belediyesince söz konusu talep uygun bulunarak imar adasının tamamına 5 metre çekme mesafesi konulması yönünde öneri plan hazırlanmıştır. Tadilat talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3057,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih, 72, 75, 76 ve 77 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile, 80 sayılı kararının ise İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı A.Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

195

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 120 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihli kararlarından;

67 sayılı karar; Erkilet Dere Mahallesi, 7414 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün talebine istinaden 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası yapılmak üzere Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-2654,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisi’nin 16.10.2015 tarih, 912 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

68 sayılı karar; Yenişehir Mahallesinde mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 4093 ada, 3 parsel, 2754 ada, 3 parsel, 2757 ada, 1 parsel ve 626 ada, 242 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda yeşil alan, yol ve konut alanı düzenlenmesine ilişkin ( UİP-5842,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisi’nin 16.10.2015 tarih, 910 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

69 sayılı karar; Gaziosmanpaşa Mahallesinde 3279 ada, 31 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu yol ve yeşil alan olarak planlı yerin batısındaki cami alanı olarak planlı alana dahil edilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin ( UİP-6227,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisi’nin 16.10.2015 tarih, 911 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

70 sayılı karar; Buğdaylı Mahallesi 6440 ada, 1 parsel, 6442 ada, 40 parsel, 6444 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanın sosyal ve sportif ihtiyaçların karşılanması amacıyla Rekreasyon Alanı olarak planlanması yönündeki ( UİP-6746,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisi’nin 09.11.2015 tarih, 948 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

196

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 115 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zekaibey Mahallesi, Kayseri Civarı ve Elektrik T.A.Ş. nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı 2 adet trafo binasının kaldırılarak yeni trafo binasının imar planlarına işlenmesi yönündeki (UİP- 2653,11 Plan İşlem Numaralı) Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden;

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 52 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

197

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 05.04.2016 tarih ve 151 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Saraybosna Mahallesi, 7301 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu A-n, KAKS=1.00 konut alanı olarak planlı yere uygulamada kolaylık sağlayacak şekilde E=1.00, Yençok=53 metre ifadesinin eklenmesi yönündeki (UİP- 2834,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, mevcut uygulamalara göre imar planı değişikliğine gerek olmadığı anlaşıldığından,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 16 sayılı kararının oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

198

Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 116 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti belediyesine ait Kale Mahallesi, 144 ada , 9 ve 45 numaralı parsellerin bulunduğu Spor Alanı olarak planlı yerin Sosyal Tesis Alanı (Gençlik Merkezi) olarak; 136 ada, 114 numaralı parselin bulunduğu konut, ağaçlandırılacak alan ve yol alanı olarak planlı alanın bir kısmın da Spor Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP- 7800,2 Plan İşlem Numaralı) Uygulama İmar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.04.2015 tarih, 385 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 6 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

199

Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 117 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, Beyler Mahallesi, 204 ada, 1 numaralı parselin 15675 m2'lik kısmında Felahiye Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine hizmet binası yapılması için mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı, konut ve yol alanı olarak planlı alanın Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak planlanması yönündeki (UİP- 7800,3 Plan İşlem Numaralı) Uygulama İmar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih, 762 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Felahiye Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 7 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

200

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.03.2016 tarih ve 127 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bakarcak Mahallesinde mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait 239 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu E=1.00, TAKS=0,25, Yençok=12.50 olarak planlı imar adasının bulunduğu alanda Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan projelerin uygulanabilmesi için, E=1.20, Yençok=15.50 olarak planlanması yönündeki ( UİP-11811,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak söz konusu değişikliğin imar adası bütününde yapılması ve TAKS=0.25 ifadesinin eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından;

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 13 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

201

Bünyan Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 137 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cami Kebir Mahallesindeki mülkiyeti maliye hazinesine ait, 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan dini tesis alanı, ilkokul alanı, gelişme konut alanı, park alanı, sosyal tesis alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlanması yönündeki hazırlanan (UİP-15387,2 Plan İşlem Numaralı) ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih ve 755 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Bünyan Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih, 19 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

202

Yahyalı Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 118 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlyaslı Mahallesi 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclis'inin 14.12.2015 tarih ve 1063 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında depolama alanı olarak planlı yerde taşınmazın 30 metre genişliğinde ana yola cephe güney kısmında 20 metre olarak planlanan yapı yaklaşma mesafesinin, mevcut vaziyet planında yapılaşmaya engel teşkil ettiği gerekçesiyle 10 metreye düşürülmesi yönünde parsel malikleri tarafından askı ilan sürecinde itiraz edilmiştir. Yahyalı Belediye Meclis'inin 11.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile itirazı kabul ederek çekme mesafesinin 10 metreye düşürülmesi uygun bulunmuştur.

Yahyalı Belediye Meclis'inin 11.03.2016 tarih ve 24 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

203

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 149 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, kent merkezine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla genel bir revizyon yapılması için İller Bankası A.Ş.'ne yetki verilerek hazırlatılmıştır. Söz konusu imar planı revizyonu, müellif Dampo Plan Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda Pınarbaşı Belediye Meclisi tarafından uygun bulunarak Belediyemize gönderilen 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenmiştir.

Belediyemiz Meclisinin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı 30.07.2015-28.08.2015 tarihleri arasında askı ilan edilmiştir. Askı süresi içinde nazım imar planına muhtelif itirazlar olmuştur. İtirazlar hususunda Belediyemiz Meclisi iki alan ile ilgili itirazı yerinde bularak kabul etmiştir. İtirazlar sonucu Belediyemiz Meclisinin 18.09.2015 tarih, 823 sayılı kararı ile kabul edilen K36C-03B, K36C-03C nazım imar planı paftalarındaki değişiklikler yeniden askı ilan edilerek kesinleşmiştir. İtirazlara ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli 3 paftadaki uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 18.09.2015 tarih, 823 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olduğundan, (UİP-11314,2 Plan İşlem Numaralı) daha önce onama dışı bırakılan K36C-03B-4D, K36C-03C-1A ve K36C-03B-3C paftalarındaki 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarih, 44 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekilde oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

204

Hacılar Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 31.03.2016 tarih ve 150 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Akdam Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı konut alanı, park alanı, yol ve yaya yolu olarak planlı olan yerde, yaya yolunun mevcut kullanımlı yapının üzerine isabet etmesi nedeniyle, yaya yolu ve park alanının güneye kaydırılarak yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-4912,8 plan işlem numaralı) talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Hacılar Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 15 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

205

Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.03.2016 tarih ve 123 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclis'inin 07.03.2016 tarih ve 18 sayılı kararı ile İbrahimağa Mahallesi 1508 ada 2 parselin bulunduğu alan E:1,60 Hmax:16.00 m yapılaşma şartlarına sahiptir. Bahsi geçen alanda fiili olarak yapılı bulunan bina, mimari projeye uygun olarak yapılmamış ve yüksekliğin imar planındaki yüksekliği geçtiği tespit edilmiş olup, parsel malikleri mevcut imar planının fiili durumda yapılı binaya uydurulmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili E:1,60 Hmax:16.00 m olan yapılaşma şartlarının, inşaat alanı sabit kalmak şartıyla E:1,60 Yençok: 20.20 m olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-4138,13 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

206

Melikgazi İlçesi, Çorakçılar Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Çorakçılar Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 06 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Çorakçılar Mahallesi, Yunus Emre Caddesi ile Şht. Miralay Nazım Bey Bulvarı arasında kalan, İyiler Caminin batısında bulunan isimsiz sokağa İyiler Cami Sokak isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

207

Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 08 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

208

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 07 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

209

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 09 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

210

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin tetkik ve incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 22.03.2016 tarih ve 10 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

211

Mülkiyeti Belediyemize ait arsa vasıflı muhtelif taşınmazların satışının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada, 1 parsel numaralı, 2.148,66m² yüzölçümlü, 3655 ada, 1 parsel numaralı, 2.317,04m² yüzölçümlü, 3629 ada, 1 parsel numaralı, 3.216,28m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2016 tarih ve 1128 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3702 ada, 1 parsel numaralı, 2.148,66m² yüzölçümlü, 3655 ada, 1 parsel numaralı, 2.317,04m² yüzölçümlü, 3629 ada, 1 parsel numaralı, 3.216,28m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

212

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ve Erciyes Enerji Üretim San. Tic. AŞ’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin (KCETAŞ) sermayesini 81.900.000,00-TL’den 62.244.000,00-TL artırarak 144.144.000,00-TL’ye çıkarmış, Erciyes Enerji Üretim San.Tic. AŞ ise 67.000.000,00-TL’den 34.000.000.00-TL artırarak 101.000.000,00-TL’ye çıkarmıştır. Olağan Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 06.04.2016 tarih ve 151 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin (KCETAŞ) sermayesini 81.900.000,00-TL’den 62.244.000,00-TL artırarak 144.144.000,00-TL’ye çıkarmış, Erciyes Enerji Üretim San.Tic. AŞ ise 67.000.000,00-TL’den 34.000.000.00-TL artırarak 101.000.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve payımıza tekabül eden miktarların ödenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

11.04.2016

213

Meclisin Bilgilendirilmesi ve Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 31.03.2016 tarih ve 02 nolu Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur.

Meclis gündeminin 11 ve 81. maddelerinde bulunan yurtdışı gezileriyle ilgili Meclis bilgilendirilmiştir.

Meclis gündeminin 14, 27, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile,

Meclis gündeminin 78 ve 79. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.