T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

163

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 63 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu taşınmaz üzerinde eğitim veren Nuh Mehmet Yamaner İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine; 2012-2013 öğretim yılında İmam Hatip Lisesi olarak hizmet verilmeye başlanan söz konusu alanın ihtiyaca cevap vermediğini belirterek; mevcut okul alanının batısında bulunan ve “oyun alanı ve otopark alanı” olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7500 m²’lik alanın “Lise alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş istenmiştir. Talebin kurum görüşü geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından; reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

164

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 64 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 2843 parsel, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında OBH (Organize tarım ve hayvancılık) ve tarım alanı, 2852, 2853 parseller ise OBH (Organize tarım ve hayvancılık) olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden, parseller üzerinde 29.12.2006 tarih, 2006-1, 2006-2, 2006-3 sayılı yapı kullanım izin belgeleri ile hazır beton tesisinin işletilmekte olduğunu belirterek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için bahsi geçen alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

165

Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 65 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, resmi kurum alanı ve yol olarak planlı olup, bahsi geçen resmi kurum alanın imar planından kaldırılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

166

Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 55 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar ve Germir Mahalleleri'nde, vatandaşların talebine istinaden yoğunluk artışı istenmektedir. Bahsi geçen alan nazım imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve ticaret alanı olarak planlı olup, bir bölümü de doğal sit alanı ve kentsel sit alanı olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Konaklar ve Germir Mahalleleri'nde revizyon imar planı çalışmaları devam ettiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin daha sonra değerlendirilmek üzere reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

167

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 66 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı olup alt ölçekli imar planları bulunmamaktadır.

Söz konusu ilave nazım imar planı talebi hakkındaki incelemeler neticesinde; bölgeye yönelik yapılması planlanan genel revizyon imar planı çalışmalarında etrafı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

168

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün, Nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 67 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Boğazköprü-Garipçe Kavşağı arası Devlet Yolu Km: 0+000 - 10+600 arası kesim ve Kayseri Güney Çevre Yolu 0+000 – 4+500 arası kesimde hazırlanan devlet yolu ve çevre yolu çalışmalarıyla mevcut imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi talep edilmektedir. Söz konusu alanda hazırlanan öneri plan komisyonumuzca incelenmiştir.

1/5000 ölçekli K34-c-01-b, K34-c-02-a, K34-c-01-c, K34-c-01-d, K34-c-06-a, K34-d-10-b, K34-d-10-c, K34-c-06-d, K34-c-06-c nazım imar planı paftalarında plan müellifli tarafından hazırlanıp, onama sınırı içerisine alanın bölgedeki 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

169

Talas Belediyesinin, Kiçiköy ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 04.03.2014 tarih ve 80 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmında ticaret alanı planlanması talep edilmiştir. Eksilen yeşil alan ihtiyacı bahsi geçen alanın doğusundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve konut alanı arasındaki yaya yollarının yeşil alan olarak planlanması ile karşılanmıştır. Ancak bu şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki yaya yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına konu olması teknik olarak uygun görülmemiştir. Talas Belediyesi tarafından şifai olarak önerilen Yenidoğan Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı yerin fiili durumuna uygun olarak yeşil alan olarak planlanması ile azalan yeşil alan ihtiyacının bir kısmının karşılanacağı kanaatine varılmıştır.

Yenidoğan Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, sosyal kültürel tesis alanı ve yol olarak planlı yerlerin Erciyes Üniversitesi ile Talas Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde fiili durum dikkate alınarak yeşil alan, sosyal kültürel tesis alanı ve yol olarak planlanması talep edilmektedir. Mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait taşınmaz üzerinde yapılan yeniden düzenleme ile ortaya çıkan yeşil alanın yukarıda bahsi geçen nazım imar planı değişikliğindeki azalan yeşil alanı tamamladığı görülmektedir. Bahsi geçen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin yukarıda ifade edildiği şekilde kabulünün uygun olduğu kanaatine varıldığından talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

170

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 04.03.2014 tarih ve 81 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak planlıdır. Talas Belediyesi parsel malikin talebine istinaden, bahsi geçen alandaki 15 metre genişliğindeki yolun, imar parselinin tesciline uygun olarak 12 metreye düşürülmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki 15 metre genişliğindeki yolun 12 metreye düşülmesi uygun görülmemiş olup, konu ile ilgili diğer hususların 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenlenmesi gerektiği kanaatine varıldığından ve plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, nazım imar planı tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

170

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 04.03.2014 tarih ve 81 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak planlıdır. Talas Belediyesi parsel malikin talebine istinaden, bahsi geçen alandaki 15 metre genişliğindeki yolun, imar parselinin tesciline uygun olarak 12 metreye düşürülmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki 15 metre genişliğindeki yolun 12 metreye düşülmesi uygun görülmemiş olup, konu ile ilgili diğer hususların 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenlenmesi gerektiği kanaatine varıldığından ve plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, nazım imar planı tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

171

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5840 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 33 pafta, 5840 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 68 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak planlıdır. Talas Belediyesi parsel malikin talebine istinaden, bahsi geçen alandaki 15 metre genişliğindeki yolun, imar parselinin tesciline uygun olarak 12 metreye düşürülmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

172

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde 81 ada, 60 ve 63 parsel numaralı ve 427 ada, 220 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesinde 81 ada, 60 ve 63 parsel numaralı ve 427 ada, 220 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 04.03.2014 tarih ve 82 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras Mahallesi’nde, mevcut nazım imar planında, mülkiyeti İncesu Belediyesi’ne ait, ticaret alanı (1/1000 ölçekli uygulama imar planında M ticaret lejant işaretli konut alanı) olarak planlı yerin güneyinin yeşil alan, bu alanın güneyinde, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan yeşil alan olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, ticaret alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

173

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde Şeker gölü ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde Şeker gölü ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 69 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; II. Derece Doğal Sit Alanı olarak planlı alanın kuzeyinde bulunmakta olup; Şeker Fabrikası ve civarını kapsayan planlama bölgesi 3. Etap olarak belirlenen alanda kalmaktadır. Kocasinan Belediyesi; Belediyemiz Meclisinin 13.02.2013 tarih, 66 sayılı kararı ile planlanan Doğal sit alanının kuzeyinde plansız kalan yeşil alan ve otopark alanının planlara işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31K nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeşil alan ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

174

Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 56 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Çadır Mahallesinde iş merkezleri ve hastanelerin yapılması ile araç yoğunluğunun arttığı, dolayısıyla bu alan ve çevresinde otopark alanlarının yetersiz kaldığını belirterek; otopark ihtiyacını karşılamak için mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Salih Avgun Paşa İlköğretim Okulu’nun batısında yer alan otopark ve yeşil alan olarak planlı alanda bölgeye hizmet edecek katlı otopark alanı ve ticaret alanı yapılmasını istemektedir.

Talep edilen değişiklik ile önerilen Ticaret alanına bölgenin ihtiyacı olmadığı, katlı otopark olarak önerilen alanın ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında otopark alanı olarak planlı olduğundan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin konusu olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle katlı otopark alanı talebinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yönünden incelenmesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yönünden karar almaya gerek olmadığı; ticaret alanı talebinin ise reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

175

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 5382 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 70 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi Mahalle sakinlerinin talebine istinaden, bahsi geçen alandaki yeşil alanın bir kısmının dini tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, taşınmazın bulunduğu alanda nüfusun ihtiyacını karşılayacak kadar dini tesis alanı henüz faal olmayan bir camii bulunması ve bölgenin koruma alanına sınır olması nedeniyle yeni bir camii alanı planlamasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis Üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

176

Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.03.2014 tarih ve 83 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Saraybosna Mahallesi'ndeki, söz konusu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarım alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, ilgili alandaki parsel maliklerinin talebine istinaden, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilerek bu bölgenin konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

177

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1607 ada, 3547 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 57 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; 1/5000 nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Askeri alan, yol ve otopark alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebi üzerine; mülkiyeti maliye hazinesine ait olup Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli söz konusu parsel üzerinde Beşparmak Türbesinin yer aldığını belirtmişlerdir. Kayseri Kültür Varlıklarını Korunma Bölge Kurulunca tescil edilen ve koruma alanı belirlenen türbenin gezilebilmesi, ziyaretçi sirkülasyonunun ve arazi bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlı kısmın askeri alan olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; Beşparmak Türbesinin bulunduğu askeri alan olarak planlı alanın yeşil alan olarak, otopark alanı olarak planlı yerin ise askeri alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin Kayseri Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

178

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 71 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaokul alanı olarak planlıdır. Parsel malikinin belediyesine başvurusunda söz konusu taşınmaz üzerinde kamulaştırma işleminin yapılmadığı, mülkiyetinden kaynaklanan haklarını kullanamadığından mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunmuştur. Bahsi geçen alanla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17.06.2013 tarih, 1400373 sayılı yazısında “imar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer bir alanın ayrılması süratiyle yapılabilir.” şeklinde görüş bildirmiştir.

Bahsi geçen alanda yapılan incelemelerde 1995 yılında yapılan Barbaros-Hoca Ahmet Yesevi Mahalleleri revizyon nazım imar planında konut alanı, ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaokul alanı olarak planlandığı tespit edilmiş, 1995 yılına ait plan değişikliğine ait plan müellifi raporunun 1. sayfasında “30L-IIIb paftasında parselasyonu bulunan adalar üzerinde, önceki planda önerilen ortaokul kaldırılmış, 30L-IIIa paftasında yer alan ilkokul alanının genişletilerek, ortaokul ve ilkokulun birlikte hizmet vereceği temel eğitim alanı olarak önerilmiştir.” denilmektedir.

Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

179

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 1370 ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 72 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı söz konusu parsele LPG lejant işaretinin konulmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

180

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 850 ada, 1 ve 2 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 992 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 73 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, yeşil alan olarak planlı yerin, sağlık tesis alanı, mülkiyeti hazineye ait, sağlık tesis alanının bir kısmının ise yeşil alan olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

181

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 74 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın bulunduğu yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

182

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 75 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M ticaret lejant işaretli konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen alandaki yeşil alanın kaldırılarak M ticaret lejant işaretli konut alanına dahil edilmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

183

Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 76 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Danişmentgazi Mahallesi’nde, sağlık tesis alanı olarak planlı yerin kuzeyinin, bahsi geçen parselin bulunduğu alan ve çevresinin günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gerekçesiyle, ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliği ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

184

Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsellerde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 2350 ada, 1 parsel ile 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.03.2014 tarih ve 84 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu 2350 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı, 4803 ada, 77 ve 78 parsel numaralı taşınmazlar ise yeşil alan ve otopark alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi'nin talebine istinaden ilgili taşınmazlardan yeşil alan ve otopark alanı olarak planlı yerin, sağlık tesisi alanı olarak, sosyal tesis alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

185

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11270 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11270 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.03.2014 tarih ve 85 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve otopark olarak planlıdır. Melikgazi belediyesi, Kayseri Tapu ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü'nün talebine istinaden bahsi geçen alanın resmi kurum alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Kayseri Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 29.01.2014 tarih ve 01317 sayılı yazısı da göz önünde bulundurularak, resmi kurum alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

186

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı’nın, Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 11389 ada, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 58 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Esenyurt Mahallesi’nde, Milli Savunma Bakanlığı’nın kamulaştırma planı içerisinde yer alan söz konusu parsellerin bulunduğu alanda, Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Sivas Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmuştur. Bahsi geçen taşınmazların yeşil alan olarak planlı yerlerin, doğusunda yer alan askeri alan olarak planlı alana dahil edilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, askeri alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

187

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 77 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarihli kararlarından;

38 sayılı kararı ile; Mobilyakent projesi kapsamında S.S.Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin talebine istinaden küçük sanayi sitesi olarak planlı alanda inşaat alanı artışı olmaksızın TAKS değerinin 0.50 olarak düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

39 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı alanda, çekme mesafelerinin batı yönünde 6 metre, diğer yönlerde ise 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 38 ve 39 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 38 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 39 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

188

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 53, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 53, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 59 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarihli kararlarından;

52 sayılı kararı ile; Erkilet yerleşimi Kuzey Çevre yolu kuzeyi ile Erkilet Kavşağının doğusunda yer alan bölgede Kocasinan Belediye Meclisinin 09.06.2011 tarih, 127 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ilave- revizyon uygulama imar planları Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2012/465 esas 2013/705 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

53 sayılı kararı ile; Beyazşehir Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine yeşil alan olarak planlı alanda trafo yerinin planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden; Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

56 sayılı kararı ile; Hacısaki Mahallesinde Kocasinan Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih, 155 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün yaptığı itiraz kabul edilmiştir. Karakol alanı olarak planlanan yerin tahsis amacına uygun olarak Resmi Kurum alanı olarak yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

57 sayılı kararı ile; Yıldızevler mahallesinde otopark alanı olarak planlı alanın Dini tesis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisi’nin 22.11.2013 tarih, 875 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 52, 56 ve 57 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 53 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

189

İncesu Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 60 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisi’nin, 10.10.2013 tarihli kararlarından,

98 sayılı kararı ile; Süksün-Zafer Mahallesi’nde, park alanı olarak planlı yerin batısının Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

100 sayılı kararı ile; Sultansazı Mahallesi’nde, tarım ve hayvancılık alanı olarak planlı yerde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, bu alanın yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin almış olduğu, 08.07.2013 tarih, 535 sayılı karara istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisi’nin 10.10.2013 tarih ve 98 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulünü oyçokluğu ile, 100 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

190

Talas Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 78 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 03.02.2014 tarihli kararlarından,

20 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerdeki Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin talebine istinaden, 80 m2 olarak planlı trafo alanının altından su dağıtım hattının geçmesi nedeniyle tesis edilemediğinden aynı park alanı içinde doğu yönüne kaydırılarak ve 24 m2 olacak şekilde trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşı kabulünün uygun olacağı,

22 sayılı kararı ile; Erciyes Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı ve yaya yolu olarak planlı yerin, yeniden düzenlenerek konut dışı kentsel çalışma alanı, yaya yolu ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisi'nin 09.09.2013 tarih, 678 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 03.02.2014 tarih, 20 ve 22 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

191

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 57, 58, 59, 60 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih, 57, 58, 59, 60 ve 61 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 61 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarihli kararlarından;

57 sayılı kararı ile, Gesi Bahçelievler Mahallesi’nde Pazar yeri alanı olarak planlı yerin bir kısmının, dini tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.09.2013 tarih, 703 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

58 sayılı kararı ile, Yeniköy Mahallesi’nde otopark alanı olarak planlı yerin bir kısmının, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

59 sayılı kararı ile Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde, otopark alanı olarak planlı yerin bir kısmının, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

60 sayılı kararı ile, Gökkent Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait yeşil alan olarak planlı yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 24.10.2013 tarih, 793 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

61 sayılı kararı ile, Tınaztepe Mahallesi’nde enerji nakil hattının kaldırılması ve sosyal-kültürel tesis alanının güney istikametinde kaydırılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.11.2013 tarih, 810 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.02.2014 tarih, 57 ve 61 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulü oybirliği ile, 58, 59 ve 60 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

192

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29, 30, 33, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 29, 30, 33, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.02.2014 tarih ve 62 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarihli kararlarından;

29 sayılı kararı ile, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahalleleri’nde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı hususundaki çalışmalar tamamlanmadığından, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

30 sayılı kararı ile, Becen Mahallesi’nde 7 metre genişliğindeki yaya yolunun fiili duruma istinaden yeniden düzenlenmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar adalarının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı

33 sayılı kararı ile, Germir Mahallesi’nde, rekreasyon alanı olarak planlı yerin bir kısmının, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

35 sayılı kararı ile, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı imar adasının batısındaki 10 metrelik çekme mesafesinin, 5 metre olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

36 sayılı kararı ile, Tınaztepe Mahallesi’nde, konut alanı, ticaret alanı, ilköğretim alanı, eğitim tesisleri alanı, kültürel tesis alanı, sağlık tesis alanı, pazarlama alanı, ağaçlandırılacak alan, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin almış olduğu 13.09.2013 tarih, 731 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, konut adalarına Taks değeri konulmadığı tespit edildiğinden, onama sınırı içerisindeki ilave plan yapılan alandaki 4 ayrı imar adasına Taks=0,30 değerinin konulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Tadilat talebinin bu şekliyle Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih, 33 ve 36 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 29, 30, 35 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

193

Anbar Mahallesi, 48 pafta, 2073, 2079 ve 2080 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Anbar Mahallesi, 48 pafta, 2073, 2079 ve 2080 parsel numaralı parsellerin bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 79 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait olan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Konu ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, yapılmak istenen plan değişikliğinin parsel bazında olduğu ve alanla ilgili kurum görüşlerinin olmadığı tespit edilmiş olup, ileride yapılması düşünülen ilave imar planları kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

194

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılacak iş birliği protokolü.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanlığı ile ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla iş birliği protokolünün içeriğinin tespiti hususunda hazırlanan 27.02.2014 tarih ve 03 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkileri artırmak ve geliştirmek amacıyla imzalanacak işbirliği protokolünün ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

195

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.02.2014 tarih ve 02 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun, Meclis Üyeleri M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU ve Şaban SOLMAZ’ın sözlü önerileri ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

196

Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerine Ayrıştırma Tesisi kurulması, Çöp Transfer İstasyonu ile Molu Çöp Depolama Sahası İşletmeciliği ve Molu Çöp Depolama Sahası’nın Rehabilitasyonu İşi İdari Şartnamesinin 9’ncu maddesi gereğince, kendi imkanları ile depo sahasına atık getiren firmalardan, HER Enerji A.Ş. tarafından 2014 yılında alınacak olan Katı Atık Depolama Ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.02.2014 tarih ve 01 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin; Kağıt Fabrikası atıkları için 15,00TL+KDV, diğer atıklar için 35,00TL+KDV olarak belirlenmesi ve 31.12.2014 tarihine kadar geçerli olmasının kabulünün uygun olacağı komisyon raporunda belirtilmiştir.

Komisyon Başkanı Mustafa AKTAŞ’ın sözlü önerisi ile, Katı Atık Depolama Ücret Tarifesinin; Kağıt Fabrikası atıkları için ton başına 13,00TL+KDV, diğer atıklar için ton başına 30,00TL+KDV olarak alınması yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

197

Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi, Tekir yaylası mevkiinde Mülkiyeti Belediyemize ait 1.252.728,36 m² yüzölçümlü 6796 numaralı parselin 716,58 m² lik kısmının Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi, Tekir yaylası mevkiinde bulana Mülkiyeti Belediyemize ait 1.252.728,36 m² yüzölçümlü 6796 numaralı parselin 716,58 m² lik kısmının Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2014 tarih ve 604 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi, Tekir yaylası mevkiinde bulanan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 11431 ada, 2 parselde bulunan Erciyes Türk Silahlı Kuvvetleri Kış Eğitim Merkez Komutanlığı Astsubay bölümünün otoparkı üzerinden yol geçmesi nedeniyle giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşandığı belirtilerek, tesise gelen araçların giriş çıkışlarında sıkıntı yaşanması amacıyla, mülkiyeti Belediyemize ait 1.252.728,36 m² yüzölçümlü 6796 numaralı parselin 716,58 m² lik kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontral Kanunun 47. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (h) fıkrası gereğince, Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

198

24-26 Mart 2014 tarihlerinde Belçika / Brüksel'de düzenlenecek olan "Atık Yönetimi" başlıklı çalıştaya, Çevre Müh. İbrahim MEYİLLİ’nin görevlendirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 24-26 Mart 2014 tarihlerinde Belçika/Brüksel'de düzenlenecek olan "Atık Yönetimi" başlıklı çalıştaya, Türkiye Belediyeler Birliğinin davetlisi olarak Çevre Müh. İbrahim MEYİLLİ’nin görevlendirilmesi talebi hususunda Çevre Koruma ve kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 03.03.2014 tarih ve 106 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Teknik Destek ve Bilgi değişimi (TAIEX) Mekanizması dahilinde sürdürülen Yerel İdare İmkanı (Local Administration Facility-LAF) faaliyetleri kapsamında 4-26 Mart 2014 tarihlerinde Belçika/Brüksel'de düzenlenecek olan "Atık Yönetimi" başlıklı çalıştaya, Türkiye Belediyeler Birliğinin davetlisi olarak Çevre Müh. İbrahim MEYİLLİ’nin görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

199

Asfalt Şube müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere, 4 adet kargo kamyon, 1 adet çift kabinli pikap üzeri Asfalt Emisyon aracı alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Asfalt Şube müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere, 4 adet kargo kamyon, 1 adet çift kabinli pikap üzeri Asfalt Emisyon aracı alınması talebinin görüşülmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2014 tarih ve 432 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Asfalt Şube Müdürlüğü emrinde çalışan aşağıda belirtilen araçlar ekonomik ömrünü tamamlamış olan,

 

1- 1986 Model Ford Cargo Distribütör (Asfalt altı astar serme aracı)

2- 1986 Model Ford Cargo Vinç (Malzeme - İndirme- Bindirme ve yol düzenleme çalışmalarında bariyer yerleştirme ve benzeri amaçlarla kullanılmaktadır.)

3- 1985 Model Ford Cargo Toz depolama ve Nakliye aracı (Asfalt Şantiyesinde Plent altında kullanılmaktadır.)

4- 1985 Model Ford Cargo Su Arazözü Yol Yapım çalışmalarında kullanılmaktadır.

Bu araçların yerine 4 adet kargo kamyon, 1 adet çift kabinli pikap üzeri Asfalt Emisyon aracının, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

200

Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Gesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan sokaklarda isim değişikliği ile, hayırsever Merhum Nuh Mehmet BALDÖKTÜ ile, şehit Ahmet BALDÖKTÜ'nün isimlerinin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Gesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan sokaklarda isim değişikliği ile, hayırsever Merhum Nuh Mehmet BALDÖKTÜ ile, şehit Ahmet BALDÖKTÜ'nün yaptıkları hayır eserlerinin yakınlarındaki uygun cadde ve sokaklara isimlerinin verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2014 tarih ve 79 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Gesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan sokaklarda isim değişikliği ile, hayırsever Merhum Nuh Mehmet BALDÖKTÜ ile, şehit Ahmet BALDÖKTÜ'nün yaptıkları hayır eserlerinin yakınlarındaki uygun cadde ve sokaklara isimlerinin verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

201

İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hüseyin İL'in ve İtfaiye 2. Grup Amiri Nuri SAYAN'ın, Belediyemiz Encümenin 05.02.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile yurt dışına görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Trafik Kazalarına Müdahale Uygulamalarının İncelenmesi Projesine katılmak üzere 16 Şubat 2014 - 01 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya'nın Krefeld kentindeki programa İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hüseyin İL'in ve İtfaiye 2. Grup Amiri Nuri SAYAN'ın, Belediyemiz Encümenin 05.02.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair meclisin bilgilendirilmesi talebinin hususunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 06.03.2014 tarih ve 621 sayılı yazıları okundu.

Trafik Kazalarına Müdahale Uygulamalarının İncelenmesi Projesine katılmak üzere 16 Şubat 2014 - 01 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya'nın Krefeld kentindeki programa İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hüseyin İL'in ve İtfaiye 2. Grup Amiri Nuri SAYAN'ın, Belediyemiz Encümenin 05.02.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

202

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde bulunan açık otopark alanının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde bulunan açık otopark alanının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 628 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde bulunan açık otopark alanının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

203

Melikgazi Belediyesinin, Tekin petrol A.Ş. ne ait, Anbar Mahallesi 2664 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tekin petrol A.Ş. ne ait, Anbar Mahallesi 2664 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 631 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tekin petrol A.Ş. ne ait, Anbar Mahallesi 2664 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

204

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 629 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

205

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Selçuklu Mahallesi, 11223 ada, 5 parsel, ve 3654 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Selçuklu Mahallesi, 11223 ada, 5 parsel, ve 3654 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 639 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Selçuklu Mahallesi, 11223 ada, 5 parsel, ve 3654 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

206

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Kemal TÜRKTEKİN Vekili Av. Seyfi TOPUZOĞLU’nun nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış olduğu itiraz.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Kemal TÜRKTEKİN Vekili Av. Seyfi TOPUZOĞLU, Belediyemiz Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanmış olan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış oldukları itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 634 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Kemal TÜRKTEKİN Vekili Av. Seyfi TOPUZOĞLU, Belediyemiz Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanmış olan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış oldukları itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

207

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde, 8 pafta, 5705 ve 5660 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde, 8 pafta, 5705 ve 5660 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 637 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde, 8 pafta, 5705 ve 5660 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

208

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 632 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

209

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih, 62, 63, 65, 69, 70, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih, 62, 63, 65, 69, 70, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 633 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih, 62, 63, 65, 69, 70, 72 ve 73 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

210

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 630 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

211

Doğal Gazlı ve Dizel yakıtlı Özel Halk Otobüsleri araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 2 yıl süre ile alınmaması talebi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15/a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmenliğinin 17/a maddeleri uyarınca alınan % 5 lik durak katkı payının Doğal gazlı olarak çalışan araçlardan Temmuz 2014 tarihinden itibaren 2 yıl, Dizel araç sahiplerinden Mart 2014 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile alınmaması talebi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 325 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15/a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmenliğinin 17/a maddeleri uyarınca alınan % 5 lik durak katkı payının Doğal gazlı olarak çalışan araçlardan Temmuz 2014 tarihinden itibaren 2 yıl, Dizel araç sahiplerinden Mart 2014 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile alınmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.03.2014

 

 

 

 

212

Melikgazi İlçesi 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde bulunan enerji nakil hatlarının yer altına alınması talebi.

 

 

Melikgazi İlçesi, 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde bulunan enerji nakil hatlarının imar yollarının açılmasını kolaylaştırmak ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla Enerji Nakil Hatlarının imar planlarında yer altına alınarak planlanması talebi, Meclis 1. Başkan V. Mehmet SAVRUK tarafından Gündemin 50. Maddesi olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde bulunan enerji nakil hatlarının imar yollarının açılmasını kolaylaştırmak ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla Enerji Nakil Hatlarının imar planlarında yer altına alınarak planlanması talebi tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.