2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.03.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 87

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 68 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında yapılan planlama çalışmalarına ilişkin komisyonumuzun incelemeleri devam ettiğinden, talebin daha sonra görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 88

Konusu : Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 67 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 sayılı kararı ile Bozdağ mevkiinde üniversite alanı planlanması talebine ilişkin meclis kararı incelemesi henüz tamamlanmadığından, konunun daha sonra değerlendirmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 89

Konusu : İncesu Belediyesinin 08.02.2008 tarih, 19 ve 20 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 08.02.2008 tarih, 19 ve 20 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 51 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye meclisinin 08.02.2008 tarihli karalarından,

19 Sayılı kararı ile Örenşehir Mahallesi’nde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 12.11.2007 tarih, 501 Sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

20 Sayılı kararı ile, Örenşehir Mahallesi’nde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Akaryakıt İstasyonu Alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 12.11.2007 tarih, 502 Sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

İncesu Belediye meclisinin 08.02.2008 tarih, 19 sayılı kararının kabulüne oybirliği ile, 20 sayılı karırının kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 90

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 15 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 15 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 52 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 15 sayılı kararı ile, Demirciyazısı Mevkiinde kurum görüşüne istinaden Enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçeklu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 08.10.2007 tarih, 440 Sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Melikgazi Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 15 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 91

Konusu : Turan Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Turan Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 53 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemiz Meclisinin 12.11.2007 tarih, 508 Sayılı kararı ile kabul edilmiş, Belediyesinde askı ilana çıkarıldığı dönemde plana bazı itirazlar olduğu, bu itirazlardan bazılarının Turan Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararı ile kabul edildiği görülmüştür.

İtiraz gerekçeleri incelendiğinde Kadir ÖZSOY’un itirazı ile 15 metrelik yolun batı yönünde kaydırılmasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirdiği tespit edildiğinden bu konunun reddine, diğer itirazların ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı gerektirmediğinden itirazlara istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Turan Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 4 Sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 92

Konusu : Talas Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 17 ve 18 Sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 17 ve 18 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 54 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye meclisinin 04.02.2008 tarihli kararlarından,

17 sayılı kararı ile, Yenibağlar Mevkii’nde Sağlık Ocağı alanının kurum görüşüne istinaden Konut Alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.11.2006 tarih, 496 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

18 sayılı kararı ile, Harman Mahallesinde Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanda mülkiyet hatlarına uygun olarak yaya yolunun kaydırılması talebi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge kurulunun uygun bulduğu şekli ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 17 sayılı kararının kabulüne oyçokluğu ile, 18 sayılı kararının kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 93

Konusu : Kıranardı Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 Sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 60 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kıranardı Belediye meclisinin 04.02.2008 tarihli kararlarından,

3 sayılı kararı ile, Kıranardı Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Belediyemiz Meclisinin, 12.11.2007 tarih, 499 sayılı kararı ile onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu alanda yapılan planlamaya ilave olarak 15 metrelik yolun batısında 18.madde uygulaması yapılacağından, onama sınırı içerisine alınan konut alanı uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi için yeniden düzenlenmiştir. Plan tadilatı talebinin uygun olacağı,

4 sayılı kararı ile, Kıranardı meydanından güneye giden 7 metrelik yolun uygulamada yetersiz kalmasından dolayı 10 metre olarak planlanması ve meydanın güney istikametinde genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli, Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Kıranardı Belediye meclisinin 04.02.2008 tarih, 3 ve 4 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 94

Konusu : Anbar Mevkii, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli 31 İ NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 55 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkiinde, 2190 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yeşil alan ve yol olarak planlı yerin bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla Dini Tesis Alanı ( Cami ) olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31 İ Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Dini Tesis Alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönünde hazırlanan Nazım İmar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 95

Konusu : Gürpınar Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım İmar planı paftasında tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Gürpınar Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım İmar planı paftasında tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 66 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gürpınar Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı ve park alanı olarak planlı yerde mülkiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesi için bu alanın yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 50L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 96

Konusu : Bağpınar Mahallesi, 134 pafta, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-18-b NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 134 pafta, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-18-b Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 56 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar planında Tarım Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları bulunmamaktadır. Tarım İl Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanının fiili duruma uygun olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-18b Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan Mevzi İmar Planı’nın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 97

Konusu : Yıldırım Beyazıt mahallesi,3286 ada, 77 ve 96 Parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3286 ada, 77 ve 96 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 57 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında, resmi kurum alanı, yeşil alan, yol ve otopark olarak planlı parsellerin alan kullanımlarının değiştirilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin 3194 sayılı İmar Kanunun “Plan Yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin” 3’cü bölümünün 27. maddesine istinaden olumsuz görüşü doğrultusunda, bu tesise eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 98

Konusu : 1170 adanın bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Mülkiyeti hazineye ait, 1170 adanın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 59 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Mimarsinan organize sanayi bölgesi doğusundaki söz konusu kadastro parselin bulunduğu alanın, organize sanayi bölgesindeki fabrikalar ile civarındaki konut alanlarının faydalanabilmesi için Dini Tesis alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-03-d nazım imar planı paftasında onama sınırı içerisine alınan yerin Dini Tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 99

Konusu : Boğazköprü mahallesi, K34-B-21-C pafta, 144 ada, 112 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü mahallesi, K34-B-21-C pafta, 144 ada, 112 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 20.02.2008 tarih ve 58 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Boğazköprü mahallesinde 1/1000 ölçekli mevzi imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı planlı ve fiilen yapılı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ile ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Belediyemiz meclisinin 14.01.2008 tarih, 15 sayılı kararı ile bahsi geçen alanıda kapsayan revizyon nazım imar planında, Belediyemize herhangi bir mevzi plan ulaşmadığından söz konusu alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli K34-b-21-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ile ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 100

Konusu : Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 63 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarındaki Trafo merkezine ait yapılar 15 metrelik yolda kaldığından, bahsi geçen yapıların yoldan kurtarılması için yolun bir miktar kaydırılması istenmektedir.

Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan tadilatı konusunun muvaffakat geldikten sonra değerlendirilmesi kanaatine varıldığından, tadilat talebinin daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 101

Konusu : Örenşehir mahallesi, 6 pafta, 1607 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 6 pafta, 1607 numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34-D-05-C ve K34-C-01-D Nazım imar plan paftasında imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 61 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Örenşehir mahallesinde söz konusu kadastro parseli civarında uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 15 metrelik yolun kuzey istikametinde kaydırılması istenmektedir.

Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan tadilatının, Örenşehir mahallesi ve civarında ileride yapılacak Revizyon İmar planı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Nazım İmar plan tadilatı talebinin daha sonra yapılacak Revizyon Nazım İmar planı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 102

Konusu : Örenşehir mahallesi, 121 ada, 2parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 62 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu Sanayi Alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Bahsi geçen alanda yapılmak istenen plan tadilatının ileride yapılacak Revizyon İmar planı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Nazım İmar plan tadilatı talebinin daha sonra yapılacak Revizyon Nazım İmar planı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 103

Konusu : Mimarsinan Bld, 561 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait 561 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b Nazım imar plan paftasında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 64 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak planlı yere özek sektör tarafından da yatırım yapılmasına olanak sağlamak üzere M Ticaret lejant İşaretinin konulmasını istemektedir. Yapılmak istenen plan tadilatı ile bölgenin bu yöndeki ihtiyacının karşılanacağı düşünülmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak planlı yere M Ticaret Lejant İşaretinin konulması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 104

Konusu : Mimarsinan İlçesi 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 29.02.2008 tarih ve 65 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlı yere özek sektör tarafından da yatırım yapılmasına olanak sağlamak üzere M Ticaret lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

Yapılmak istenen plan tadilatı talebi şahsa yönelik olduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 105

Konusu : Mimarsinan Belediyesince yeni açılan Caddelere isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesince, yeni açılan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.02.2008 tarih ve 11 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince;

Kayapul Mahallesinde yeni oluşturulan Caddeye, Fevzi Çakmak Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Mimarsinan Caddesi, Sağlık Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, İbni Sina Caddesi, Karşı Geçe Caddesi, Lokman Hekim Caddesi, Kuzey Kıbrıs Caddesi, Atatürk Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi, Sanayi Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Dere Boyu Caddesi, Evliyalar Caddesi,

Kayapul Mahallesinde yeni oluşturulan Sokaklara, DumluPınar Sokak, Güngören Sokak, Sade Sokak, Seyit Burhanettin Sokak, Konak Sokak, Efe Sokak, Karatepe Sokak, Gökdumanlı Sokak, Özveren Sokak, Nazlıcan Sokak, Okul Sokak, Mutlu Sokak, Çetindaş Sokak, Taşlıdere Sokak, Bahçe Sokak, Karadağ Sokak, Aygördü Sokak, Estergon Sokak, Kevser Sokak, Battalgazi Sokak, Dereli Sokak, Adalı Halil Sokak, Pamukdede Sokak, Pelinsu Sokak, Piri Reis Sokak, Pınar Sokak, Dilek Sokak, Barbaros Hayrettin Sokak, Narçiçeği Sokak, Karçiçeği Sokak, Dereüstü Sokak, Öztemur Sokak, Gündüz Sokak, Çoban Yıldızı Sokak, Özlem Sokak, Yeşildere Sokak, Ulu Cami Sokak, Söğütlü Sokak, Şahmeran Sokak,

Nevruz Sokak, Çiğdem Sokak, Bayırgülü Sokak, Safa Sokak, İnci Bayırlı Sokak, Yazgülü Sokak, Yakamoz Sokak, Merve Sokak, Öztürk Sokak, Mehmetcik Sokak, Farabi Sokak, Eşref Bitlis Sokak, Alabey Sokak, Subaşı Sokak, Bahadır Sokak, Esenkaya Sokak, isimlerinin verilmesi talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 106

Konusu : Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimiz arasında kardeş şehir Olma talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin, Meydan Vardak İl Meclisi’nce alınan 03.11.1386 (22.Ocak 2008) tarih ve 78 sayılı kararın bir örneği, Türkçe çevrisiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı (Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı) tarafından Belediyemize ulaşan taleb hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.02.2008 tarih ve 11 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Afganistan’ın Meydan Vardak ili ile Kayseri şehrimiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 107

Konusu : Adıyaman Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Adıyaman Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 15.02.2008 tarih ve 10 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Adıyaman Belediye meclisinin 11.01.2008 tarih ve 7 Sayılı kararının incelenmesi neticesinde, Adıyaman ili ile, Kayseri şehrimizin kardeş şehir olma talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 108

Konusu : Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (t) bendine istinaden; Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebi hususnda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.02.2008 tarih ve 31 nolu Plan ve Bütçe komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (t) bendine istinaden; Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Yaş Meyve ve Sebze Hal İşletmesinin, İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Encümene yetki verilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 109

Konusu : İmar yönetmeliğinin 59. maddesine ek yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İmar Yönetmeliğimizin 59. maddesine ek yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.472-780 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar Yönetmeliğimizin 59. maddesine ek yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 110

Konusu : Raylı sistem Şube Müdürü Semattin ÖZTÜRK’ün yurt dışına görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “Kayse Ray” Proje kapsamında, 16-20 Mart 2008 tarihleri arasında, Almanya’da gerçekleştirilecek olan Fabrika Kabul testlerinde makas ünitelerinin teknik şartname ve ilgili standartlara uygunluğunun kontrolü için Raylı sistem Şube Müdürü Semattin ÖZTÜRK’ün yurt dışına görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 28.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.126 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “Kayse Ray” Proje kapsamında, 16-20 Mart 2008 tarihleri arasında, Almanya’da gerçekleştirilecek olan Fabrika Kabul testlerinde makas ünitelerinin teknik şartname ve ilgili standartlara uygunluğunun kontrolü için Raylı sistem Şube Müdürü Semattin ÖZTÜRK’ün yurt dışına görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı harcırah kanunu çerçevesinde, harcırahının Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 111

Konusu : Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesine ilişkin bilgilendirme.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “Kayseray” Proje kapsamında, 3-9 Şubat 2008 tarihleri arasında, İtalya’nın Floransa kentine görevlendirilen, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 06.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.137 sayılı yazıları okundu.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem dairesi Başkanı Arif EMECEN’in İtalya’nın Floransa kentine mevcut Kayseray projesi “Araç İmalatı ilerleme” aylık toplantısı, fabrika imalatının son durumunun gözlenmesi-incelenmesi ve tetkik edilmesi ile Araçların test alanına sevkıyatından önce son kontrollerinin yapılması amacıyla 3-9 Şubat 2008 tarihleri arasında, Encümenin 30.01.2008 tarih ve 5-61 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 112

Konusu : Almanyanın Krefeld Belediyesinin Kardeş Şehir olma talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Almanyanın Krefeld şehri ile kardeş şehir kurulması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28.02.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.21.57 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Almanyanın Krefeld Belediye Başkanı Gregor KATHSTEDE’nin, Kayseri İlimiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 113

Konusu : Raylı sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında; Raylı Sistem araçlarından I. sinin montajı tamamlanmış olduğundan, 12-15 Mart 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Livorno kentinde yapılacak, test için denetim ve kontrolünün yapılması için, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.147 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında; Raylı Sistem araçlarından I. sinin montajı tamamlanmıştır. 12-15 Mart 2008 tarihleri Montajı biten ilk Raylı Sistem aracının test öncesi denetim ve kontrolüne yönelik olarak aracın montaj yapıldığı fabrikada incelemelerde bulunmak üzere İtalya’nın Livorno kentine Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in yurt dışına görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde, harcırahının Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 114

Konusu : Talas Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.538-841 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 115

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.537-838 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 116

Konusu : Arsa takası Talebinin Görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Sena İnşaat Mühendislik Gıda, Katı ve sıvı Yakıt, Basın Yayın, Nakliye, Sanayi ve Ticaret A.Ş, Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklar Mahallesinde bulunan 706 pafta, 7002 ada, 1 parsel, 4.513.58 M2 yüzölçümlü taşınmaz ile, mülkiyeti Şirketlerine ait Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894 parseldeki 4000/11780 hissileri (1.465.43M2) ve Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 2 ada, 22 parseldeki ½ hisseleri (6.562.50M2) ile takas yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.5371-838 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sena İnşaat Mühendislik Gıda, Katı ve sıvı Yakıt, Basın Yayın, Nakliye, Sanayi ve Ticaret A.Ş, Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklar Mahallesinde bulunan 706 pafta, 7002 ada, 1 parsel, 4.513.58 M2 yüzölçümlü taşınmaz ile, mülkiyeti Şirketlerine ait Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894 parseldeki 4000/11780 hissileri (1.465.43M2) ve Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 2 ada, 22 parseldeki ½ hisseleri (6.562.50M2) ile takas yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 117

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.517-822 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 118

Konusu : Kızılören Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.524-824 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 119

Konusu : Erkilet Belediye meclisinin 05.03.2008 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 05.03.2008 tarih ve 22 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.545-845 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 05.03.2008 tarih ve 22 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 120

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 03.03.2008 Tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.570-870 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 121

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 27, 28 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 27, 28 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.550-849 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 27, 28 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 122

Konusu : Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 6593 ada, 1 parsel, 6594 ada, 1 parsel ve 6595 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.560-860 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 6593 ada, 1 parsel, 6594 ada, 1 parsel ve 6595 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 123

Konusu : Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mah. Demirciyazısı mev.NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, Demirciyazısı mevkiinde 1593 ada, 3121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.556-854 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, Demirciyazısı mevkiinde 1593 ada, 3121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 124

Konusu : Melikgazi İlçesi, Çaybağları mevkii 125 pafta, 485 ada 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkii, 125 pafta, 485 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.558-858 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çaybağları mevkii, 125 pafta, 485 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 125

Konusu : Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 1857 adanın bulunduğu yer ve civarı ile19 Mayıs Mahallesi, 2410 ada, 18 parsel nolu taşınmazların Bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1857 adanın bulunduğu yer ve civarı ile 19 Mayıs Mahallesi, 2410 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 2 ayrı bölgenin, 1/5000 ölçekli 30J ve 28M Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.561-859 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1857 adanın bulunduğu yer ve civarı ile 19 Mayıs Mahallesi, 2410 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 2 ayrı bölgenin, 1/5000 ölçekli 30J ve 28M Nazım İmar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 126

Konusu : Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesinde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 315 pafta, 2480 ada, 13 parsel, 315-336 pafta 533 ada, 5, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.559-862 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 315 pafta, 2480 ada, 13 parsel, 315-336 pafta 533 ada, 5, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 127

Konusu : Melikgazi İlçesi, Konaklar Mevkiinde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 5444 ada, 1 parsel ve 5445 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.557–853 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 5444 ada, 1 parsel ve 5445 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım İmar plan tadilat talebinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 128

Konusu : Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.575–873 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 129

Konusu : İncesu Bld., Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sultansazı mevkiinde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sultansazı mevkii, 279 ada 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.573–880 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sultansazı mevkii, 279 ada 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği talebinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 130

Konusu : İncesu Bld., Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.574–881 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 131

Konusu : Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar Sanayi bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün, Kayseri Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 1/25000 ölçekli K35-d1 ve K34-d2 Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.232-455 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar Sanayi bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, Kayseri Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 1/25000 ölçekli K35-d1 ve K34-d2 Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 132

Konusu : Kıranardı Belediyesi, Fatih Mahallesi, Taşkesti mevkii, 181 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kıranardı Belediyesinin, Mülkiyeti S.S Kıranardı Toplu Konut yapı Kooparatifine ait Fatih Mahallesi, Taşkesti mevkii, 181 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.416–703 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kıranardı Belediyesinin, Mülkiyeti S.S Kıranardı Toplu Konut yapı Kooparatifine ait Fatih Mahallesi, Taşkesti mevkii, 181 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 133

Konusu : İncesu Belediye meclisinin 07.03.2008 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 07.03.2008 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.583–884 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 07.03.2008 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Karar No : 134

Konusu : Şehit Ailelerine Konut yapılması talebi.

 

Meclis Üyesi Mehmet TARINÇ ve Nail ŞAHAN’ın yazılı talepleri üzerine, Meclis 2. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 48. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslim edilmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.