Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

468

Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 435 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi 1780 ada, 1 nolu taşınmaz üzerinde bulunan özel sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, E:0.60 olan değerinin, E:1.20 değerine çıkartılması talebi, Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile E:1.00 olacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiş olup, (UİP-1110,116 Plan İşlem Numaralı) Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 116 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 116 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

469

İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 437 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin girişinin 15 metre genişliğinde yoldan olacak şekilde planlanması ve bu alanda LPG satışı yapılabilmesi için gerekli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.03.2015 tarih, 216 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6766,7 Plan İşlem Numaralı) plan tadilatı talebinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. İncesu Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 83 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

470

Kocasinan Belediyesinin, Askeri Güvenlik Bölgesi olarak planlı alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Askeri Güvenlik Bölgesi olarak planlı alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 438 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat kapsamında, aralarında Kayseri İlinin de bulunduğu bazı illerdeki askeri güvenlik bölgeleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanmış, onaylanan askeri güvenlik bölgelerinin imar planlarına işlenmesi gerektiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın yazısıyla bildirilmiştir. Kocasinan Belediyesi Askeri Güvenlik Bölgelerine ait koordinat listesi ve netcad uzantılı sayısal verilerin dikkate alınarak imar planı müellifince hazırlanan alanda plan değişikliği talep etmektedir. Söz konusu alanlardan Serçeönü Mahallesi, 186 ada, 9 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda parselin yollara basan kısımlarındaki talep fiili durum göz önüne alınarak uygun görülmemiş, batısındaki alanda planda askeri alan olarak planlı yerin bir kısmı parsel sınırına uygun olarak yeşil alan olarak planlanmıştır. Ayrıca Pervane Mahallesi, 925 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda kadastro sınırına uygun olarak askeri alanın planlara işlenmesi halinde bu alanın yola cephesi kalmadığı görüldüğünden 70 metre yola cephe kısmı korunarak parsel sınırlarına göre askeri alan plana işlenmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki plan değişikliğinde; Pervane Mahallesi 925 ada, 19 parsel no’lu parseldeki düzenlemenin bu alanın kuzeyindeki resmi kurum alanının cephesinin genişletilerek, askeri alana dâhil edilen alan kadar resmi kurum alanına eklenerek planlanması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 29M ve 30M nazım imar planı paftalarındaki (NİP-3311,29 Plan İşlem Numaralı) askeri alan düzenlemelerinden Serçeönü Mahallesi, 186 ada, 9 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alandaki değişikliğin oy birliği ile kabulünün, Pervane Mahallesi 925 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alandaki değişikliğin ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

471

Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl Yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Özvatan-Felahiye İl Yolu ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 439 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden Özvatan-Felahiye İl Yolu Km:46+000-51+050 arası kesim ile Felahiye mevcut imar planları içerisinde kalmakta olup, kamulaştırma planı ile imar planları karşılaştırıldığında yol güzergahı ile kamulaştırma sınırı arasında farklılık olduğu tespit edildiği belirtilerek, kamulaştırma planına uygun olarak söz konusu alanda düzenleme yapılmasını ve bu bölgede ilave revizyon nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 18G, 18H, 19G, 19I, 19H, 20I, 20H nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde 30 metre yol düzenlemesi ile birlikte, Felahiye Belediyesinin talep ettiği bazı bölgelerde değişiklik yapılmasına ilişkin (NİP-3696,5 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

472

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 12413 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 12413 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 441 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait meslek lisesi alanı olarak planlı yerin, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere nazım imar planında özel eğitim alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 33P nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan meslek lisesi alanı olarak planlı yerin özel eğitim alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2813,8 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

473

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi, Fatih, Kayapul ve Dere Mahallelerinin bulunduğu alanda, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi, Fatih, Kayapul ve Dere Mahallelerinin bulunduğu alanda, Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 271 sayılı kararına istinaden eş zamanlı olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 442 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi, Fatih, Kayapul ve Dere Mahallelerinin bulunduğu alanda Mimarsinan OSB’nin talebine istinaden belirtilen koordinatlara uygun olarak hazırlanan enerji nakil hattının Melikgazi Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih, 271 sayılı Kararına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının eş zamanlı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-03-A, K35-D-02-B, K35-A22-C,K35-A22-B nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli K35-D-03-A-1-A, K35-D-03-A-1-D, K35-D-02B-2-B, K35-A-22-C-3A, K35-A-22-C-3B, K35-A-22-C-3C, K35-A-22-C-2-A, K35-A-22-C-2-B, K35-A-22-C-2-C, K35-A-22-B-4-C, K35-A-22-B-4-D uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde enerji nakil hattı planlanması yönündeki (NİP-2761,23 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

474

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.09.2016 tarih ve 424 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Selimiye Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve bölgenin daha fonksiyonel olarak kullanılmasının sağlanılması amacıyla plan onama sınırı içerisine alınan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal ve kültürel tesis alanı, M ticaret lejant işaretli ilköğretim alanı, meslek okulu ve yeşil alan olarak planlı yerlerin 18. Madde uygulaması yapılabilecek şekilde yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30J ve 30K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, özel sosyal tesis alanı, özel eğitim alanı, eğitim alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,156 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

475

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) Kocasinan İlçesinde Cırkalan ve Oymaağaç Mahallelerinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) Kocasinan İlçesinde Cırkalan ve Oymaağaç Mahallelerinde dere yataklarının imar planlarına işlenmesi yönünde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 443 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Mobilyacılar Sitesi içerisinden geçen kanalın devamında mevcut dere yatağının planlara işlenmesini, 08.06.2016 tarih, 1486-2466 sayılı yazıları ile de Cırkalan Bölgesinde Söğüt Deresi taşkın sularının bertaraf edilmesi amacıyla kanalların imar planlarına işlenmesini ve bir kısmının da hattının değiştirilmesi talep etmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c ve 7/r maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli 31N, 32N, 32O nazım imar planı paftalarındaki ve 1/1000 ölçekli 31N-Ia, 31N-Ib, 31N-Ic, 31N-IIa, 32N-IIIb, 32N-IIIc, 32N-IIId, 32N-IVc, 32O-Ic, 32O-Id, 32O-IIb, 32O-IIc, 32O-IId, 32O-IVa (NİP-6611,16 Plan İşlem Numaralı) Cırkalan Mahallesi Söğüt Deresi ile ilgili kanal çalışması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, Oymaağaç Mahallesi, Mobilyacılar Sitesi devamındaki kanal ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden bu alandaki (NİP-2061,6 Plan İşlem Numaralı ) nazım imar planı talebinin ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

476

Hacılar Belediyesinin, Aşağı Mahallesi, 191 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Aşağı Mahallesi, 191 ada, 3 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.09.2016 tarih ve 425 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi Aşağı Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin güneyinin, ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-15-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin akaryakıt ve servis istasyonu alanı ile ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,8 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

477

Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi’nde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin güneyinde planlı bulunan 50 metre genişliğindeki yolun 1/5000 ölçekli nazım imar planından kaldırılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi’nde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin güneyinde planlı bulunan 50 metre genişliğindeki yolun 1/5000 ölçekli nazım imar planından kaldırılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 446 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi Karpuzsekisi Mahallesi’nde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin güneyinde planlı bulunan 50 metre genişliğindeki yolun 1/5000 ölçekli nazım imar planından kaldırılması ve bu alanın civarın karakterine uygun olarak konut dışı kentsel çalışma alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut dışı kentsel çalışma alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,12 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

478

Develi Belediyesinin, Develi-Erciyes yolu ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Develi-Erciyes yolu ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2016 tarih ve 430 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda mevcut imar yolu koridoru ile karayolları koridoru arasında farklılıklar bulunduğu tespit edilmiş olup, Develi Belediyesi, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 13.05.2016 tarih ve E.115596 sayılı yazısına istinaden alandaki uyuşmazlıkların düzeltilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeniden düzenlenerek 40 metre genişliğinde yol ve yol koruma kuşağı olarak planlanması yönündeki (NİP-4051,23 Plan İşlem Numaralı) imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

479

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 121 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.09.2016 tarih ve 426 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, parsel malikinin talebine istinaden ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2761,25 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

480

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 319, 321, 322 ve 323 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 319, 321, 322 ve 323 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 447 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarihli kararlarından;

319 sayılı kararı ile; Hisarcık Erciyes Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu B-2 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı imar adasının uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla A-2 yapı nizamlı konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3055,10 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

321 sayılı kararı ile; Kemeraltı Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu M ticaret lejant işaretli konut adasında, K8 olan kat yüksekliğinin kaldırılarak, herhangi bir inşaat alanı artışı olmayacak şekilde Yençok: 37,50 metre yapılanma şartının konulması ve bu alanın TİCK olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034,56 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

322 sayılı kararı ile; Becen Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu bağ ve sayfiye alanı olarak planlı imar adasındaki 10 metre olan ön bahçe çekme mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3051,28 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

323 sayılı kararı ile; Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu konut adasındaki mevcut ruhsatlı yapılaşmalar dikkate alınarak imar adasına Yençok:21,50 metre ve tüm cephelerden 5 metre çekme mesafelerinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3404,22 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 319 sayılı kararının oy çokluğu ile kabulünün, 321, 322 ve 323 sayılı kararlarının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 319 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile 321, 322 ve 323 sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

481

Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2130 ada 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 2130 ada 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2016 tarih ve 431 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında sağlık tesisi alanı olarak planlıdır. Develi Belediyesi, alanda yapılan 18. madde uygulamasının iptal gerekçesini ortadan kaldırmak ve Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak 150 yataklı hastane yatırımına zemin hazırlamak amacıyla taşınmazın özel sağlık tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesine istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2016 tarih ve 417 sayılı ortak işbirliği kararı doğrultusunda, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin özel sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 4051,22 Plan İşlem Numaralı) imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

482

Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 270 ada 26 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda taşınmaz malikinin dilekçesine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 270 ada 26 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda taşınmaz malikinin dilekçesine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 449 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesi, Beyler Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 207 ada 26 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, taşınmaz malikinin talebine istinaden, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerde LPG satışının da yapılması için gerekli imar plan değişikliklerinin yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 19H nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin LPG satışına imkân sağlayacak şekilde akaryakıt istasyonu olarak planlanması yönündeki (NİP- 3696,6 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

483

Yahyalı Belediyesinin, Taşhan Mahallesi’nde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Taşhan Mahallesi’nde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2016 tarih ve 432 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanda 08.02.2016 tarih ve 89 sayılı karar ile onanan Taşhan rüzgar enerji santrali (RES) bulunmakta olup, Yahyalı Belediyesi, lisans sahası içerisinde ilave 1 adet tribün planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 22062 Plan İşlem Numaralı) imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

484

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11441 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11441 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.09.2016 tarih ve 427 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, bölgenin daha fonksiyonel olarak kullanılmasının sağlanılması ve 18. Madde uygulaması yapılabilmesi amacıyla plan onama sınırı içerisine alınan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,159 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

485

Melikgazi Belediyesinin, Vekse Mahallesinde 1/25000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Vekse Mahallesinde 1/25000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.09.2016 tarih ve 428 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Vekse Mahallesinde, Mahalle Muhtarının talebine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planı bulunmayan yerlerin imar planlarının yapılması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin il genelinde yapılmakta olan üst ölçekli plan çalışmalarının tamamlanması, planı yapılması istenen alanlara ilişkin jeolojik etüt ile hâlihazır haritaların yapılması ve ilgili kurum görüşlerinin tamamlanmasından sonra meclisimizce değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,160 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

486

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde parsel maliklerinin talebine istinaden çok sayıda taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde parsel maliklerinin talebine istinaden çok sayıda taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.09.2016 tarih ve 429 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde çok sayıda parsel malikinin talebine istinaden E=0,90 yoğunluğunda konut alanı olarak planlı yerlerde yoğunluk artışı yapılması talebinde bulunmaktadır. Yapılmak istenen değişikliğin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,161 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

487

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesinde 231 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesinde 231 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 456 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Erciyes Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı yeşil alan olarak planlı yerin ibadet alanı olarak planlanması, ibadet alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin ibadet alanı olarak, ibadet alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-9198,7 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

488

Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesinde 1041 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesinde 1041 ada 1 parsel ve 10693 ada 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2016 tarih ve 433 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin, ticaret-turizm-konut alanı olarak tekrar planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki, konut alanı olarak planlı yerin, ticaret-turizm-konut alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan (NİP-11809,19 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

489

Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1237 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1237 ada 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.09.2016 tarih ve 434 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı olarak planlı olup, belediye hizmet alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan otopark ve pazarlama alanı olarak planlı yerin belediye hizmet alanı ve otopark olarak planlanması yönündeki (NİP- 4051,24 Plan İşlem Numaralı) imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

490

İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesi 110 ada, 146 ve 155 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Subaşı Mahallesi 110 ada, 146 ve 155 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.09.2016 tarih ve 458 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Subaşı Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanda güneş enerji santrali yapılabilmesi için gerekli nazım imar planının yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-d-20-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-22092 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

491

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Kayserili hemşehrimiz Mertcan YILDIRIMER’e gösterdiği üstün başarıdan dolayı ödül verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Kayserili hemşehrimiz Mertcan YILDIRIMER’e gösterdiği üstün başarıdan dolayı ödül verilmesi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 29.09.2016 tarih ve 73 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 27 Ağustos - 03 Eylül 2016 tarihleri arasında İrlanda’nın Dublin kentinde yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Kayserili hemşehrimiz Mertcan YILDIRIMER’in gösterdiği üstün başarıdan dolayı 10 çeyrek altın ile ödüllendirilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Kamuran TEMİR ve Mustafa İNCEOK’un verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

492

Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan sosyal tesislerin Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan sosyal tesislerin Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.10.2016 tarih ve 2026 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan sosyal tesislerin Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi (KAY-TUR) A.Ş.’ye 5 yıllığına yıllık 1.000,00TL bedelle tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Oğuzhan BERK ve Ömer ÖZUZUN’un verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

493

Mülkiyeti Belediyemize ait Bünyan, Tomarza ve Felahiye İlçelerinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinin binası ve müştemilatı ile birlikte KAYMEK A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Dervişağa Mahallesi, Şehit Enes Bediz Cad. No:2 Bünyan/KAYSERİ, Cumhuriyet Mahallesi İzzet Özilhan Bulvarı No:44/1 Tomarza/KAYSERİ ve Kale Mahallesi Mevlana Caddesi No:10/1 Felahiye/KAYSERİ adreslerinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinin binası ve müştemilatı ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 05.10.2016 tarih ve 431 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Dervişağa Mahallesi, Şehit Enes Bediz Cad. No:2 Bünyan/KAYSERİ, Cumhuriyet Mahallesi İzzet Özilhan Bulvarı No:44/1 Tomarza/KAYSERİ ve Kale Mahallesi Mevlana Caddesi No:10/1 Felahiye/KAYSERİ adreslerinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinin binası ve müştemilatı ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Mehmet Seyhan KALKAN ve Levent BÜYÜKKEÇECİ’nin verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

494

Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan sosyal tesisin KAYMEK A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Meral Sokak No:21 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 05.10.2016 tarih ve 432 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Meral Sokak No:21 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye 5 yıllığına yıllık 1.000,00TL bedelle tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Metin MERMERKAYA ve Hakan DEMİR’in verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

495

Polonya’nın Sosnowiec kentinde düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU ve İsmail GÜNGÖR’ün görevlendirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında, Polonya’nın Sosnowiec kentinde düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen Proje ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU ve İhale İşleri Şube Müdürü İsmail GÜNGÖR’ün görevlendirilmesi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 07.10.2016 tarih ve 556 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında, Polonya’nın Sosnowiec kentinde düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen Proje ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU ve İhale İşleri Şube Müdürü İsmail GÜNGÖR’ün görevlendirilmesine ve adı geçenlerin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

496

Akkışla Belediyesine 1.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesine 1.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 07.10.2016 tarih ve 2049 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediyesinin 2016 Yılı kesinleşmiş bütçesi 5.000.000,00 TL olup, 2016 Yılı Ağustos Ayı sonu harcaması 3.390.086,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Akkışla Belediyesine 2016 Yılı için 1.000.000,00 TL ek bütçe verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

497

Melikgazi Belediyesi’nin 03.10.2016 tarih ve 359 sayılı meclis kararına istinaden 16.500.000,00 TL ödeneğin ekleme ve aktarma yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin 03.10.2016 tarih ve 359 sayılı meclis kararlarına istinaden 16.500.000,00 TL ödeneğin ekleme ve aktarma yapılması talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 07.10.2016 tarih ve 2050 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin 03.10.2016 tarih ve 359 sayılı meclis kararlarına istinaden 16.500.000,00 TL ödeneğin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

498

Pınarbaşı İlçesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Yenicami Mahallesi, Mehmet Ali Bey Sokak, No: 3 adresinde bulunan zemin kat sol taraftaki 156 m2 alanlı, 5 odalı bölümün Pınarbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının, Pınarbaşı İlçe merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Yenicami Mahallesi, Mehmet Ali Bey Sokak, No: 3 adresinde bulunan zemin kat sol taraftaki 156 m2 alanlı, 5 odalı bölümün Pınarbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.10.2016 tarih ve 3270 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının, Pınarbaşı İlçe merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Yenicami Mahallesi, Mehmet Ali Bey Sokak, No: 3 adresinde bulunan zemin kat sol taraftaki 156 m2 alanlı, 5 odalı bölümün Pınarbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, vakıf faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Hacı Ahmet DOĞAN ve Mustafa AKBULUT’un verdiği yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

499

ORAN Kalkınma Ajansı projelerinde kurumumuzu temsile, ilzama ve projelerin belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, ORAN Kalkınma Ajansı 2016 yılı Mali Destek Programı kapsamında kabul gören “Kayseri Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi” ve Seyyid Burhaneddin Türbesi Restorasyon ve Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin tanıtılması” projelerinde kurumumuzu temsile, ilzama ve projelerin belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 07.10.2016 tarih ve 562 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ORAN Kalkınma Ajansı 2016 yılı Mali Destek Programı kapsamında kabul gören “Kayseri Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi” ve Seyyid Burhaneddin Türbesi Restorasyon ve Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin tanıtılması” projelerinde kurumumuzu temsile, ilzama ve projelerin belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

500

Mülkiyeti Felahiye Belediyesine ait arsa üzerine Belediyemizce yapılmış olan taziye evinin Felahiye Belediyesine tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Felahiye Belediyesine ait arsa üzerine Belediyemizce yapılmış olan taziye evinin Felahiye Belediyesine tahsis edilmesi talebi hususunda Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 10.10.2016 tarih ve 671 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Felahiye Belediyesine ait arsa üzerine Belediyemizce yapılmış olan taziye evinin Felahiye Belediyesine belediye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 yıllığına yıllık 1.000,00TL bedelle tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Cemal ACER ve A.Serdar ALTUNTUĞ’un verdiği yazılı önerge okundu. Meclis Üyesi Dursun ATAŞ’ın bedelsiz tahsis edilmesi yönündeki sözlü önerisiyle taziye evinin Belediye faaliyetlerinde kullanılmak üzere Felahiye Belediyesine 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsisinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2016

501

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 73. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.