2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 10.10.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

640

Yeşilyurt Mahallesi ve civarında ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.09.2011 tarih ve 300’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi (KSS) alanı olacak şekilde ilave ve revizyon nazım imar planı yapılmasını istemektedir. Konu hakkında çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

641

Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 291’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Resmi Kurum Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında DÜÇ (Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlıdır. Söz konusu alanın (zemin+4 kat) olacak şekilde konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

642

Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, 2 pafta, 142 ada, 20 ve 51 parseller ile 2 pafta, 142 ada, 11 ve 19 parsel ve 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ile 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu aşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilatı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 2 pafta, 142 ada, 20 ve 51 parseller ile mülkiyeti şahıslara ait 2 pafta, 142 ada, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ve 61-77 pafta, 1129 ada, 1 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 61 pafta, 1129 ada, 2 parsel ile 77 pafta, 1129 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 293’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı alanın, fiili duruma uygun olarak belediye hizmet alanı olarak planlanması istenmektedir. Eksilen yeşil alanın aynı bölgedeki dini tesis alanı olarak planlı alanın kuzeyinden karşılanarak sağlanması talep edilmiş olup dini tesis alanı, yeşil alan ve otopark alanı olacak şekilde öneri nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-D-06-B ve K35-D-07-A paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması ve aynı bölgedeki dini tesis alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan ve otopark alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

643

Abdullah GÜL Üniversitesi alanının, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih ve 242 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılan Abdullah GÜL Üniversitesi alanının, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 294’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Abdullah Gül Üniversitesi alanının doğu ve kuzey yönünde genişletilmesi talebi incelenmiş ve doğu yönünde genişletilmesinin uygun olacağına karar verilerek öncelikle 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği onanarak yürürlüğe girmiştir. 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olacak şekilde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları hazırlatılmıştır.

1/25000 ölçekli K35-d1 ile 1/5000 ölçekli 28P ve 27P nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Üniversite alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

644

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 295’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt mahallesinde, söz konusu parselin bulunduğu alan ve civarında konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi yönündeki talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

645

Gesi-Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 30-43 pafta, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 296’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih mahallesinde, söz konusu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Mevcut imar planlarında konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu plan tadilatı hususuyla ilgili yapılan incelemeler sonucunda, plan değişikliği talep edilen alan ve civarında yeni bir ticaret alanına ihtiyaç olmadığı ve şahsa yönelik bir değişiklik olduğu kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

646

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 132 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 132 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 292’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 132 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde, 362 pafta,3804 ada A-4 yapı nizamlı imar adasının güneyinde kalan 12 metrelik yolun 10 metreye düşürülmesi talebinin reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

647

Hacılar Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.09.2011 tarih ve 301’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Beğendik-Sakar Mevkiinde, meskun halde bulunan yapı ile bahçesinin 7 metrelik yaya yolu ile bölünmesinden dolayı, yolun kuzeye alınması suretiyle yaya yolu ve konut adalarının yeniden düzenlenerek planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

648

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 297’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 153, 154 ve 155 sayılı kararlarından;

150 sayılı kararı ile; Mimarsinan Kavşağının kuzeyindeki bölgede yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih, 308 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

151 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 2966 ada, 8 nolu parselin (M) lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih, 233 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

153 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektik A.Ş.’nin talebi üzerine 8 adet trafo yerinin planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

154 sayılı kararı ile; Kayserigaz Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin çelik, polietilen doğalgaz hatları ile yerüstü tesislerinin Kocasinan Belediyesi sınırları içinde belediyesince yapılacak her türlü imar planında ve uygulamada altlık olarak kullanılması yönündeki kararın kabulünün uygun olacağı,

155 sayılı kararı ile; Erkilet Belediyesi, Özel Üniversite Alanı çevresinde 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon uygulama imar planı, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih, 269 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 150, 151, 154 ve 155 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 153 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

649

İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih 76 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih 76 ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.09.2011 tarih ve 302’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarihli kararlarından;

76 sayılı kararı ile, Kızılören mahallesinde, 7 metrelik yaya yolunun batı yönüne doğru kaydırılması talebi, tadilatı ilgilendiren parsel maliklerinin muavafakatı bulunmadığından reddinin uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile, Süksün mahallesine ait revizyon uygulama imar planına ilişkin incelemeler henüz tamamlanmadığından konunun incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

İncesu Belediye Meclisinin, 05.09.2011 tarih, 76 ve 78 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

650

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 206 ve 208 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.09.2011 tarih ve 303’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi 05.09.2011 tarihli kararlarından;

197 sayılı kararı ile; Gürpınar Mahallesinde, mevcut uygulama imar planında park alanı olarak planlı yerin, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde konut alanı olarak planlanması talebinin kabulünün uygun olacağı,

198 sayılı kararı ile; Kayseri 2.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının talebine istinaden, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde, askeri alandan çıkarılan yerlerin civarın karakterine uygun olacak şekilde planlanması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 11.04.2011 tarih, 245 sayılı nazım imar plan değişikliği kararına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

200 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, civarın elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için, park alanı olarak planlı iki ayrı parselin bir kısmına trafo alanı yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

202 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesinde, bahsi geçen parselin yeniden düzenlenerek otopark alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu, 11.04.2011 tarih, 240 sayılı nazım imar plan değişikliği kararına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

203 sayılı kararı ile; Nurihas Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın, ilgili alanı da içine alan bölgede hava mania alanlarının kaldırıldığına dair, 23.12.2009 tarih, 4220-5457 sayılı yazısına istinaden, A-1 ve A-2 yapı nizamındaki adaların, civarın yapılaşma şartlarına uygun olacak şekilde, A-3 yapı nizamında uygulama imar planına işlenmesi talebi, öneri imar adalarındaki kutulu sistemdeki lejant hükümlerinin kaldırılarak, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

204 sayılı kararı ile; Germir Mahallesinde, bahsi geçen parsel üzerinde bulunan cami alanının kıble yönünün uygun olmamasından dolayı kuzeydoğu yönünde genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

206 sayılı kararı ile; Hisarcık-İbrahim Tennuri Mahallesinde, park alanı olarak planlı yerin bir kısmında yer alan trafo alanının yakında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonun yer alması dolayısıyla, trafo alanının, güneybatı yönüne, otopark alanı olarak planlı yerin bir kısmına taşınması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

208 sayılı kararı ile, Seyitgazi Mahallesinde, 23*23 ebatlarında 9 katlı ve 20*20 ebatlarında 8 katlı (M) ve (C) lejant işaretli iki kütlenin, inşaat alanı artışı olmaksızın birleştirilerek, 21*60 ebatlarında 8 katlı (M) işaretli tek bir kütle olacak şekilde planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 197, 198, 202, 203, 204 ve 208 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 200 ve 206 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

651

Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 298’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 205, 206 sayılı kararlarından,

196 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında teknik altyapı alanı olarak planlı yerin tescil sınırına uygun olarak yeniden düzenlenerek doğu cephesinin batı yönünde 5 metre kaydırılması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

199 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında çocuk oyun alanı olarak planlı yerin rekreasyon alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih, 255 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

205 sayılı kararı ile; Başakpınar - Yıldıztepe Mahallesindeki, kadastroda taşlık olarak tescilli alanın belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2011 tarih, 411 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık talebin kabulünün uygun olacağı,

206 sayılı kararı ile; Başakpınar - Yıldıztepe Mahallesinde, bölgedeki ihtiyacı karşılamak amacıyla ortaöğretim tesisi alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2011 tarih, 415 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 196, 199 ve 07.09.2011 tarih, 206 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 07.09.20011 tarih ve 205 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

652

İncesu İlçesi Saraycık Mahallesi Bedir bağları sınırları içerisinde yer alan 250 hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/500 ilave Nazım İmar Planın görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi Saraycık Mahallesi, Bedir bağları sınırları içerisinde yer alan 250 hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ilave Nazım İmar Planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.09.2011 tarih ve 299’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Bedir Bağları mevkiinde, mülkiyeti maliye hazinesi ait yerler, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı olup, üst ölçek plan kararlarına uygun olacak şekilde planlanarak ilave nazım imar planının yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-c-01-a, K34-c-01-b ve K34-c-01-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, diğer tarım alanı olarak ilave nazım imar planının yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

653

Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.09.2011 tarih ve 16’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesi, Tatlıcak Sokak isminin, Tüfekçi Sokak olarak değiştirilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

654

İspanyanın Barcelona kentine Şükrü ADAHAN ile Murat KUYTAK’ın görevlendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 20-24 Ekim tarihleri arasında İspanyanın Barcelona kentinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm konulu çalışmaya katılmak üzere Tapu ve İstimlak Şube Müdürü Şükrü ADAHAN ile Kadastro Şube Müdürü Murat KUYTAK’ın görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı geçici görev yolluğu ve gündelik harcırahlarının ödenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1349-3830 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 20-24 Ekim tarihleri arasında İspanyanın Barcelona kentinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm konulu çalışmaya katılmak üzere Tapu ve İstimlak Şube Müdürü Şükrü ADAHAN ile Kadastro Şube Müdürü Murat KUYTAK’ın görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı geçici görev yolluğu ve gündelik harcırahlarının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

655

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2012 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 06.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/1208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2012 Mali Yılı Performans Programı teklifi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

656

Belediyemize ait Erciyesteki dükkanların Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor.Etk.San. Tic.A.Ş.’ye tahsisin yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Erciyes Kayak Merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunan 1, 2 ve 3 nolu dükkan, Hacılar bölgesinde bulunan 1 ve 2 nolu dükkan ve Halilin Yurdu bölgesinde bulunan 1 nolu dükkan, Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %83 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor.Etk.San.Tic.A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 06.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/425 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere Kayseri kayak merkezi mevcut giriş bölgesinde bulunan 1, 2 ve 3 nolu dükkan, Hacılar bölgesinde bulunan 1 ve 2 nolu dükkan ve Halilin Yurdu bölgesinde bulunan 1 nolu dükkan, Encümenimizin 28.09.2011 tarih ve 40-941 sayılı kararı ile ihaleden çekilmiştir.

Kayak sporu yapmaya gelen vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla (ilk yardım, acil arama-kurtarma ve yangına ilk müdahalede kullanılacak malzemelerin konuşlandırılması, güvenlik noktası oluşturulması, hava koşullarının çok sert olduğu durumlarda sığınma evi olarak kullanılması, idare binası, kayak okulu faaliyetleri, tanıtım amaçlı turizm ofisi vs.) Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, 6 adet dükkanın 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %83 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor.Etk.San. Tic.A.Ş.’ye tahsisinin yapılması talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis Üyeleri Kıyasi KAYA ve Çiğdem YAĞCIOĞLU’nun yazılı önergeleri doğrultusunda; 6 adet dükkanın 10 yıllığına, yıllık 1.000,00TL olmak üzere toplam 6.000,00TL bedelle adı geçen şirkete tahsisinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

657

İntifa hakkı Belediyemize ait olan Kayseri Evlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, İntifa hakkı Belediyemize ait olup, Tavukçu mahallesinde bulunan 57 pafta, 265 ada, 1-2-23-24-25-26-27 nolu parsellerde kayıtlı bulunan Gürbazlar, Dülgeroğlu, Efendiağalıar, Camcıoğlu, Kuyumcuoğlu, Bezircioğlu ve Selçuki evlerinin 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 06.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/424 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İntifa hakkı Belediyemize ait olup, Tavukçu mahallesinde bulunan 57 pafta, 265 ada, 1-2-23-24-25-26-27 nolu parsellerde kayıtlı bulunan Gürbazlar, Dülgeroğlu, Efendiağalıar, Camcıoğlu, Kuyumcuoğlu, Bezircioğlu ve Selçuki evlerinin 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

658

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif taşınmazların satışının yapılması.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Terminal olarak kullanılan Şeker Mahallesi, 427-428-523-524 pafta, 4623 ada, 1 parsel numaralı, 56.960,17m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Batı Garajı olarak kullanılan Şeker Mahallesi, 427-428 pafta, 4623 ada, 3 parsel numaralı, 2.383,88m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 05.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23/1398-3903 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Terminal olarak kullanılan Şeker Mahallesi, 427-428-523-524 pafta, 4623 ada, 1 parsel numaralı, 56.960,17m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Batı Garajı olarak kullanılan Şeker Mahallesi, 427-428 pafta, 4623 ada, 3 parsel numaralı, 2.383,88m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

659

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Şevket ACI ‘nın ücretinin belirlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Şevket ACI’ya 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 28.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/1101 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2011 Net Tavan Ücret

2011 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Şevket ACI

7

Tercüman

Y.Dil Muhabirliği

1.257,08

1.250

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

660

Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un yurtdışına görevlendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 21-26 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Kortrijk kentinde düzenlenecek olan BUSWORLD 2011 Otobüs Fuarına katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Yurtdışı Geçici Görev yolluğunun ödenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 06.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.70/262 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 21-26 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Kortrijk kentinde düzenlenecek olan BUSWORLD 2011 Otobüs Fuarına katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Yurtdışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

661

KASKİ Vezne Tahsilatları’nın Bankalar aracılığı ile yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, KASKİ Vezne Tahsilatları’nın Bankalar aracılığı ile yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 05.10.2011 tarih ve B/1-94-2376 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2560 Sayılı yasanın (değişik 3009) 6 ncı Maddesinin (m) bendi gereğince KASKİ Vezne Tahsilatları’nın Bankalar aracılığı ile yapılması talebinin kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

662

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Mehmet GÜNEŞ’in atanması hakkında Meclisin Bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kadrosuna Mehmet GÜNEŞ’in ataması yapılmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Meclisin bilgilendirilmesi gerektiğinden buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1117 sayılı yazıları okundu.

Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kadrosuna Mehmet GÜNEŞ’in ataması yapılmış olup, 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

663

Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, Hollanda’ya görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Belediyemizle ilgili çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, 28 Eylül- 01 Ekim 2011 tarihleri arasında Hollanda’ya görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi talebi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 29.09.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/468 sayılı yazıları okundu.

Belediyemizle ilgili çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, Belediyemiz Encümeninin 21.09.2011 tarih 39-917 sayılı kararı ile, 28 Eylül- 01 Ekim 2011 tarihleri arasında Hollanda’ya görevlendirilmesine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

664

Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3361 ada, 1 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3361 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palını değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1892-3778 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3361 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palını değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

665

Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1915-3813 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

666

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-396-3828 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

667

Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mah. Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-374-3652 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

668

2.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı ile Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolü imzalamak için yetki verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, DSİ - Karayolları kavşakları arasında yaşanan trafik yoğunluğunun çözümü için hazırlanan yol projesi kapsamında 2.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nın kullanımında bulunan otopark alanları ile hazırlanan proje gereğince iptal edilen Nizamiye girişinin, kurum tarafından gösterilecek başka bir alana nakledilmesi için hazırlanacak protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi/kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/1824 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; DSİ - Karayolları kavşakları arasında yaşanan trafik yoğunluğunun çözümü için hazırlanan yol projesi kapsamında 2.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nın kullanımında bulunan otopark alanları ile hazırlanan proje gereğince iptal edilen Nizamiye girişinin, kurum tarafından gösterilecek başka bir alana nakledilmesi için hazırlanacak protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi/kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

669

Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bakım ve onarımının yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bakım ve onarımının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 07.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/1825 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (n) bendi gereğince bakım ve onarımının yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

670

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet alınması.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kullanılmak üzere 1 adet kamyonet alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 07.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/1823 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet kamyonetin, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi gereğince satın alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

671

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Selman Sefa SÜRMELİOĞLU‘nun ücretinin belirlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek Belediyemizde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılacak olan Selman Sefa SÜRMELİOĞLU’na 2011 Mali yılında ödenecek olan ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/1134 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2011 Net Tavan Ücret

2011 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Selman Sefa SÜRMELİOĞLU

7

Mühendis

End. Mühendisi

2.195

1.500

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

672

Kayseri Erciyes Turz.İnş.Spor Etk.San. ve Tic.A.Ş’nin sermayesinin artırılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Ortağı bulunduğumuz Kayseri Erciyes Turz.İnş.Spor Etk.San. ve Tic.A.Ş’nin %83 hissesi Kayseri Büyükşehir Belediye’sine ait şirketin operasyon ve işletmecilik kabiliyetinin genişletilmesi maksadıyla şirketin 500.000TL olan sermayesinin 2.000.000TL artırılarak toplamda 2.500.000TL’ye çıkartılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/851 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ortağı bulunduğumuz Kayseri Erciyes Turz.İnş.Spor Etk.San. ve Tic.A.Ş’nin %83 hissesi Kayseri Büyükşehir Belediye’sine ait şirketin operasyon ve işletmecilik kabiliyetinin genişletilmesi maksadıyla şirketin 500.000TL olan sermayesinin 2.000.000TL artırılarak toplamda 2.500.000TL’ye çıkartılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

673

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4052 ada, 1 parselde NİP talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4052 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1949-3927 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4052 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

674

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel ve civarında NİP talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1950-3928 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

675

Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi, 5646 ada, 1 parsel ve civarında NİP tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5646 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1961-3916 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5646 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

676

Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih ve 488 sayılı kararına Şaban SOLMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih ve 488 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, Şeker Fabrikası ve civarında yapılan Revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde Şaban SOLMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1832-3621 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih ve 488 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, Şeker Fabrikası ve civarında yapılan Revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde Şaban SOLMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

677

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1948-3926 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

678

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1947-3925 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

679

Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1952-3924 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

680

Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan mevcut tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan mevcut tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1980-3982 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan mevcut tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

681

Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesinde (Fuar alanı ve civarı) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1972-3965 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesinde (Fuar alanı ve civarı) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

682

Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1973-3966 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

683

Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Terminal alanı olarak planlı alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Terminal alanı olarak planlı alanda imar planı değişikliği yapılması talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1945-3906 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Terminal alanı olarak planlı alanda imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

684

Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1951-3923 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

685

Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 322, 323, 324 parseller ile 1554 ada, 1019 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Sağlık Bakanlığı, Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 322, 323, 324 parseller ile 1554 ada, 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-244-494 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sağlık Bakanlığı, Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 322, 323, 324 parseller ile 1554 ada, 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

686

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1977-3970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

687

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1964-3919 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

688

İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1970-3960 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

689

Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1976-3968 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

690

Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1975-3969 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

691

Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1969-3959 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

692

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1958-3910 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

693

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1971-3964 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

694

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1987-3985 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.10.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

1

1

 

695

Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın ailelerine konut verilmesi.

 

 

 

Meclis üyesi Şaban SOLMAZ’ın sözlü önerisi ile, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın ailelerine konut verilmesinin gündeme alınması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 56. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın ailelerine konut verilmesi hususu, konu ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 430 sayılı kararı ile oluşturulan şehit ailelerine konut tahsis komisyonu tarafından incelenerek tahsis işlemlerinin komisyon tarafından yapılmasına ayrıca şehit isimlerinin cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebinin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.