Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

613

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231 ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, ve 236 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.08.2015 tarih ve 281 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarihli kararlarından;

231 sayılı kararı ile; dört ayrı A-4 yapı nizamlı imar adasında, fiilen yapılı binaların ruhsatlandırılabilmesi için, çekme mesafesi, emsal değerinin yeniden düzenlenmesi ve azami yüksekliğinin artırılması hususundaki (UİP-3364,4 plan işlem numaralı), (UİP-3034,19 plan işlem numaralı), (UİP-3050,13 plan işlem numaralı), (UİP-3365,8 plan işlem numaralı) taleplerinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

236 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde, A-4 yapı nizamlı imar adasında, fiilen yapılı binanın ruhsatlandırılabilmesi için, çekme mesafesi, emsal değerinin yeniden düzenlenmesi ve azami yüksekliğinin artırılması hususundaki (UİP-3364,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.06.2015 tarihli kararlarından, 231 ve 236 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

 

10.08.2015

614

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 278 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi’nde, cami alanı ve park alanının yer değiştirmesi talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3051,12 plan işlem numaralı) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 268 sayılı kararının, yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

615

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 273 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,68 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

616

Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e maddesi gereğince Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 271 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki, tahsis talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

617

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 275 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan taşınmazın yer aldığı alanın imar planlarına dahil edilerek ilave nazım imar planının yapılması hususundaki (NİP-2759,70 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

618

Yeni Mahalle, 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erciyes Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, Yeni Mahalle, 2887 ada, 1 ve 22 parseller hariç olmak üzere, aynı bölgede bulunan 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 272 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebine istinaden, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki (NİP-2759,71 plan işlem numaralı) çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

619

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesinde 11388 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesinde 11388 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 255 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu askeri alan olarak planlı yerin, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden, tel örgü sınırı dışında kalan ve askeri amaçlar için fiilen kullanılmayan alanın, yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan askeri alan olarak planlı olan yerin, yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,72 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

620

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda parsel maliklerinden bir tanesi tarafından bu alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda parsel maliklerinden bir tanesi tarafından bu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 246 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde, spor tesis alanı olarak planlı olan yerin, parsel maliklerinden birinin talebine istinaden, spor alanından çıkarılması talep edilmektedir. Plan değişikliği talebinin parsel bazında olması, plan bütünlüğünün bozucu nitelik taşıması ve diğer parsel maliklerinin muvafakatlarının olmaması sebebiyle, plan müellifinin verdiği olumsuz görüş dikkate alınarak, (NİP-2759,73 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

621

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 10513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 10513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 256 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı konut alanı olarak planlı olan alanda, parsel maliklerinin birinin talebine istinaden, ibadet alanı veya okul alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Talep ile ilgili diğer parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından, (NİP-2759,74 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

622

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 806 ada, 1 ve 14 parsel nolu taşınmazların doğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 806 ada, 1 ve 14 parsel nolu taşınmazların doğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 257 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu park alanı olarak planlı olan, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda, bölgedeki cami ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bu alanın dini tesis alanı olarak planlanması istenmektedir. Konu ile ilgili, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinin, 3/b bendinde belirtilen kaldırılacak yeşil alan yerine aynı bölgeye hizmet edecek şekilde yeni bir alan önerilmediği gerekçesiyle plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmasına rağmen, yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu bölgede hizmet yarıçapı dahilinde cami alanı olmadığı ve bölge halkının cami alanına ihtiyacı olduğu göz önüne alınarak talep uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar planı paftasında, park alanı olarak planlı olan yerin, cami alanı olacak şekilde planlanması yönündeki (NİP-2761,10 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

623

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesinde 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesinde 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 247 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, Özel proje alanı (ÖPA) ve yeşil alan olarak planlı olan alanda, daha verimli projeler üretilebilmesi gerekçesiyle yoğunluk artışı talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlıdır. Yoğunluk artışı talep edilen alanın yoğunluk kararları üst ölçek plan kararlarına uygun olarak verilmiş olduğundan ve talebin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 3.bölümün, 6. Maddesinin, 2.bendinde belirtilen “mekansal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır” ifadesine aykırı olduğu tespit edildiğinden, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak, (NİP-2761,11 plan işlem numaralı) talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

624

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde 1346 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde 1346 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 248 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi’nde, konut alanı ve yol olarak planlı olan alanda, yoğunluk artışı talebinde bulunmaktadır. Söz konusu alandaki yoğunluk kararlarının bulunduğu bölgeyle uyumlu olmasından dolayı, talebin yerine getirilmesi halinde, plan bütünlüğünün bozulacağı ve genel yoğunluk kararlarını olumsuz etkileyeceği kanaatine varılmıştır. Konu ile ilgili plan müellifinin de vermiş olduğu olumsuz görüş dikkate alınarak, (NİP-2759,75 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

625

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 616 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 616 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 249 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, konut alanı olarak planlı olan alanın, Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden, mevcut durumda bulunan cami alanının, fiili kullanıma uygun olacak şekilde, nazım imar planına işlenmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu alanın mevcut hali ile planlara işlenmesi durumunda diğer parseller için kullanılamaz konut alanları oluştuğu ve plan bütünlüğünün bozulduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili plan müellifinin de vermiş olduğu olumsuz görüş dikkate alınarak, mülkiyet ile ilgili sorunlar çözüldükten sonra değerlendirilmek üzere (NİP-2759,76 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

626

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 3993 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 3993 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 268 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı olan alanın, ticaret+konut alanı (TİCK) olacak şekilde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak, imar planı değişiklik talebinde bulunulan bölgede, TİCK alanına ihtiyaç duyulmadığı, yapılacak değişikliğin bölgenin plan bütünlüğünü bozacağı ve olumsuz bir emsal teşkil edeceği görüşüyle (NİP-2759,77 plan işlem numaralı talebin) oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

627

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 269 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesi’nde, ticaret alanı (M işaretli konut alanı) ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından (NİP-2759,78 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

628

Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 270 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, İl Genel Meclisi'nin 02.01.2012 tarih, 3 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu, Lokanta ve Dinlenme Tesisleri olarak planlanmış ve askı-ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir. Kocasinan Belediyesi, söz konusu parselin bulunduğu alanda, Karayolları kamulaştırma sınırı değiştiğinden, kamulaştırma sınırına uygun olarak parselin yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 13685 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

629

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi'nin kuzey sınırındaki kanal kenarında ve 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi'nin kuzey sınırındaki kanal kenarında ve 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.07.2015 tarih ve 243 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, 7502 ada, 1 parsel ise konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi'nin kuzey sınırında, Kuzey Çevreyolu ile Osman Kavuncu Bulvarı arasında kalan, KASKİ tarafından projelendirilen kanal boyunca, bölgedeki yapılaşmalara hizmet vermek üzere yeni bir taşıt yolu güzergahının planlandığını ve bağlantı yolu olarak düşünülen bu yol üzerinde mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait yeşil alanın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu planlanmasını, ayrıca bu alandan kaldırılan yeşil alanın yine mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Konut Alanı olarak planlı 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-b-23c ve K35-b-24d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 2061,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

630

Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi'nde, Kuzey Çevreyolu Horsana bağlantı yoluna erişimin sağlandığı yol ile 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi'nde, Kuzey Çevreyolu Horsana bağlantı yoluna erişimin sağlandığı yol ile 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 265 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan, 3266 ada, 27 parsel no’lu taşınmaz ise konut alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Tanpınar Mahallesi'nde gerek bölgedeki toplu işyerlerine, gerekse de Kuzey Çevreyolu bağlantısını sağlayan yol geçişinde hizmet vermek amacıyla, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ihtiyacı doğmuş olduğu belirtilerek; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan olarak planlı alanda, mevcut yolun da dikkate alındığı, Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu planlanması, bu alandan kaldırılan yeşil alanın da Konut Alanı olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31N ve 32N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 6611,8 Plan İşlem Numaralı) Nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

631

Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ihlamur Yolu üzerindeki alan ile 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ortayol Projesinin bir bölümünü oluşturan Ihlamur Yolu üzerindeki alan ile 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.07.2015 tarih ve 244 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yeşil alan, 7263 ada, 10 parsel no’lu taşınmaz ise konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ortayol Projesinin bir bölümünü oluşturan Ihlamur Yolu da gerek bölgedeki yapılaşmalara hizmet vermek, gerekse de Havaalanı ve Kuzey Çevreyol bağlantılarını sağlamak üzere yoğun taşıt trafiğine maruz kaldığı, söz konusu bölgede Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ihtiyacı doğmuş olduğu belirtilerek; mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan olarak planlı alanın Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması, bu alandan kaldırılan yeşil alanın da Konut Alanı olarak planlı, yine mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30 M ve 31M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 3311,14 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

632

Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, 5466 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, 5466 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.07.2015 tarih ve 245 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Küçük Sanayi Sitesi olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, S.S. Kocasinan Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin talebi üzerine, söz konusu alanda fiilen yerinde olmayan enerji nakil hattının ve koruma kuşağının imar planlarından kaldırılarak alanın yeniden planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin 02.06.2015 tarih, E.5964 sayılı yazısında Oruçreis Mahallesinde bu alan ve devamında mevcutta bulunmayan hattın planlardan kaldırılması yönünde görüş bildirmiştir.

1/5000 ölçekli 31K, 31L ve 32K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Enerji Nakil Hattının kaldırılması yönündeki (NİP- 4306,6 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

633

Yahyalı Belediyesinin, İsmet Mahallesi’nde, 624 ada, 49, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81 ve 84 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, İsmet Mahallesi’nde, 624 ada, 49, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81 ve 84 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 279 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla bahsi geçen alanın enerji depolama alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli L34c-10d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanın enerji depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP- 13756 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

634

Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahalleleri’nde, mülkiyeti Ventis Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye ait parsellerde NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahalleleri’nde, mülkiyeti Ventis Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye ait, 131 ada, 24 ve 25 parsel, 146 ada, 6 parsel, ve 148 ada, 61, 62, 63, 64, 91, 146, 147 ve 150 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 280 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla bahsi geçen alanın enerji depolama alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli L35d-21c ve L35d-22d nazım imar planı paftalarında ilgili plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanın Enerji depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-13757 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

635

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.08.2015 tarih ve 282 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı ve akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, LPG satışını gerçekleştirebilmek için akaryakıt istasyonu olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki (NİP-2750,7 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

636

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 258 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olan yerin güney kısmının ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, akaryakıt istasyonu ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2761,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

637

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1274 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1274 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 259 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor alanı olarak planlı yerin, özel spor alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alanın mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait olup, özel sektöre dönüştürülebilmesi için Talas Belediyesi tarafından Kayseri Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü'ne 29.04.2014 tarih, sayılı yazı ile görüş sorulduğu belirtilmektedir. Ancak konuya ilişkin her hangi bir görüş bildirilmediği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 4. bölüm, 8. madde, 2. bendinde "Kurum ve kuruluşlar görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kurum ve kuruluşların talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir." denildiğinden ilgili kurum görüşü olumlu kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli K35-D-02-D nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan spor alanı planlı yerin özel spor alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2780,39 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

638

Belediyemiz meclisinin 09.03.2015 tarih ve 216 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içinde yapılan itiraz.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Şeker Akaryakıt Nakliyat Gıda Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda belediyemiz meclisinin 09.03.2015 tarih ve 216 sayılı kararına istinaden uygun görülerek hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 250 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonuna LPG lejant işaretinin konulmasına yönelik yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz değerlendirilmiş olup, söz konusu kişinin daha önceden yaptığı müracaat kanun ve yönetmeliklere uymadığından reddedilmiş olduğundan bu parsele yapılan itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

639

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 276 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Yahyalı Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine, söz konusu alanın ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2909,8 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

640

Erciyes Petrol. Ltd. Şti.nin, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 255 ada, 399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Erciyes Petrol. Ltd. Şti.nin, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 255 ada, 399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 254 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan taşınmazın, parsel malikinin talebine istinaden akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması istenmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu alanda müktesep bir hak olmadığı kanaatine varıldığından (NİP-9673,2 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

641

Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.nin, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 260 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesinde, mülkiyeti ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. 'ne ait 115 ada, 3 ve 42 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması için 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K36C-06A, K36C-06B nazım imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı, yol, ve pasif yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 13707 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

642

Kocasinan Belediyesinin, “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.08.2015 tarih ve 283 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, Sivas Caddesi üzerinde, Harikalar Diyarı Rekreasyon alanının karşısında, çoğunlukla konut ve ticaret alanı olarak kullanılan ve yapıların ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı “Riskli Alan” ilan edilen 50,87 ha’lık bir alandır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22.06.2015 tarih, 10381 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” un 6. Madde 12. Fıkrasındaki “ Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.” hükmüne istinaden Riskli alan ilan edilen 50,87 ha’lık alanda; her tür ölçekte harita, imar planı, imar uygulaması, tasarım projelerini hazırlama, inceleme ve onaylama yetkisini Kayseri Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğuna bırakmıştır.

Kocasinan Belediyesi, Riskli Alan olarak ilan edilen alanda mekansal ve ekonomik yapının güçlendirilmesi, mevcut ve gelecekteki kullanıcılar için kaliteli, konforlu ve olası afet risklerine karşı hazırlıklı yapılar üretilmesi, sağlıklı mekansal çevre ve buna bağlı olarak gelişen sosyal yaşam alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirterek; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki devrine istinaden 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin, oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

643

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 123, 124, 128, 129, 130, 131 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 123, 124, 128, 129, 130, 131 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 266 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarihli kararlarından;

123 sayılı kararı ile; Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden Düver mahallesinde Devlet Karayolunun karayolu kenar çizgisinin imar planlarına işlenmesi yönündeki (UİP- 12400,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.10.2014 tarih, 760 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

124 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden, Camikebir Mahallesinde otopark alanı olarak planlı yerde 2 adet, Kayabaşı Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerde 1 adet, Argıncık Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerde 1 adet, Pervane Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerde 1 adet trafo alanı planlaması yönündeki (UİP- 2382,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi 402 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanması ve Emsal değerinin 1.50 olarak değiştirilmesi yönündeki (UİP-2654,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 144 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile; Vatan Mahallesinde 2868 m²’lik alanın Vatan Mahallesi planlarına ilave olarak mezarlık alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-12401,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 130 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

130 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden Erkilet Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alana trafo binasının işlenmesi yönündeki (UİP- 2654,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi;1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

 

131 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden Pervane Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alandaki trafo binasının yerinin değiştirilerek yeniden planlanması yönündeki (UİP- 11245,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi;1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

133 sayılı kararı ile; Uğurevler Mahallesi, 5045 ada,6 parsel ile 4839 ada, 6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda inşaat alanı artışı olmaksızın uygulamada kolaylık sağlayacak şekilde blok yapı düzeninde planlanması yönündeki (UİP- 2653,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, oy birliği ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 124, 130, 131 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 123, 128, 129, 133 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

644

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 281, 284, 285, 286, 287, 293, 295, 296 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 281, 284, 285, 286, 287, 293, 295, 296 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.08.2015 tarih ve 284 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarihli kararlarından,

281 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesi’nde, A-4 yapı nizamlı imar adasında, fiilen yapılı binanın ruhsatlandırılabilmesi için, çekme mesafesi, emsal değerinin yeniden düzenlenmesi ve azami yüksekliğinin artırılması hususundaki (UİP-3050,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

284 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, A-4 yapı nizamlı imar adasında, fiilen yapılı binanın ruhsatlandırılabilmesi için, çekme mesafesi, emsal değerinin yeniden düzenlenmesi ve azami yüksekliğinin artırılması hususundaki (UİP-3365,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

285 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, A-4 yapı nizamlı imar adasında, fiilen yapılı binanın ruhsatlandırılabilmesi için, çekme mesafesi, emsal değerinin yeniden düzenlenmesi ve azami yüksekliğinin artırılması hususundaki (UİP-3365,14 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

286 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesi’nde, E=2.00 ve hmax=30.50 yapılaşma şartlarının bulunduğu imar adasında mimari açıdan daha estetik ve uygun projeler yapılabilmesi gerekçesiyle imar adasındaki hmax=30.50 ifadesinin kaldırılması yönündeki (UİP-3421,16 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

287 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, iki ayrı imar adasında, E=2.00 ve hmax=30.50 yapılaşma şartlarının bulunduğu imar adalarında mimari açıdan daha estetik ve uygun projeler yapılabilmesi gerekçesiyle imar adalarındaki hmax=30.50 ifadesinin kaldırılması yönündeki (UİP-3421,17 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

293 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesi’nde, mevcut imar planlarında spor tesisi alanı olarak planlı olan yerin özel sektörün de yatırım yapmasına imkan sağlamak amacıyla uygulama imar planında özel spor tesis alanı olarak planlanması istenmektedir. Ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, EK-1ç ilave nazım imar planı gösterimlerinin, 15 no’lu açıklama notundaki, “eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler gibi sosyal altyapı alanlarının özele dönüştürülmesine yönelik plan değişikliklerinde kullanımın başına “ÖZEL” ifadesi eklenir” ifadesinden, plan değişikliğine konu edilen alana ilişkin olarak spor tesis alanının başına nazım imar planında da “Özel” ibaresinin eklenmesi uygun görülmüştür. (UİP-3050,15 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı,

295 sayılı kararı ile; Selçuklu Mahallesi’nde, söz konusu imar adasının parselasyon planına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususundaki (UİP-3054,9 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

296 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı olan yerin, özel sektörün de yatırım yapmasına imkan sağlamak amacıyla özel sosyal tesis alanı (kreş) olarak planlanması talep edilmektedir. Ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, EK-1ç ilave nazım imar planı gösterimlerinin, 15 no’lu açıklama notundaki, “sosyal tesis alanının özele dönüştürülmesine yönelik plan değişikliklerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis kullanımın başına “özel” ifadesi eklenir” hükmü gereği söz konusu talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmektedir. (UİP-3057,12 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı,

297 sayılı kararı ile; Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi’nde, imar adası ada ayırma hattının tescilli parsele uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-3055,3 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 281, 284, 285, 286, 287, 295 ve 297 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

645

Talas Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 267 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 06.07.2015 tarihli kararlarından;

138 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi'nde bulunan, KASKİ'nin 22.03.2015 tarih ve 1723 sayılı dilekçe ekinde koordinatları verilen mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında çocuk bahçesi olarak planlı yerin, su deposu olarak planlanması yönündeki (UİP- 1110,70 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

139 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS:0.30, E:1.80, A-6 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak planlı yerin, yoğunluk artışı olmayacak şekilde, E:1.80, Yençok: 45.50 metre yapılaşma koşullarında, yapı yaklaşma sınırı 5 metre olacak şekilde yeniden planlanması yönündeki (UİP- 1110,71 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 138 ve 139 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

646

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.08.2015 tarih ve 285 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediye Meclis'inin 01.07.2015 tarih ve 42 sayılı kararı ile; Tomarza İlçesi, 469 ada,1 parsel numaralı taşınmaz akaryakıt istasyonu olarak planlı bulunmakta olup, bahsi geçen alanın kuzey cephesinde mevcut 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olacak şekilde yeniden planlanması yönünde hazırlanan (UİP- 13561,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih, 42 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

647

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 251 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şenyurt –Bakarcak Mahalleleri arasında kalan 30 metrelik taşıt yolunun doğu ve batısında bulunan yaklaşık 25 hektarlık bölgenin sosyal donatı alanları ile birlikte E=1.00, Yençok=12.50 yapılaşma nizamında gelişme konut alanları olarak planlanması yönündeki (UİP-11811,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.12.2014 tarih, 898 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak E=1.00, Yençok=12.50 yapılaşma nizamında gelişme konut alanlarına TAKS=0.25 ifadesinin eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından;

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararının oybirliği ile yukarıda açıklandığı şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

648

Akkışla Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 274 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle 184 ada, 197, 328, 329, 330, 331, 334 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında spor alanı olarak planlı yerin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebine istinaden, spor alanın güney-doğusunda bulunan 10 metre çekme mesafesi ile kuzey-batı yönlerinde bulunan 25 metre çekme mesafelerinin fiili duruma göre 3 metreye düşürülmesi yönünde hazırlanan (UİP-11152,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Akkışla Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 17 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

649

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.07.2015 tarih ve 277 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediye Meclis'inin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararı;

46 sayılı kararı ile; Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 27.09.2012 tarih ve 200 sayılı yazısına istinaden, Tomarza -(Kayseri-Pınarbaşı) ayrımı il yolu 1. kısımda yer alan Tomarza Çevre Yolu mevcut imar planlarının İl Yolu Projeleriyle uyuşmamasından dolayı, mevcut 40 metre olan yol genişliğinin 50 metre olacak şekilde yeniden planlanması yönünde hazırlanan (UİP- 13561,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 156 sayılı kararına istinaden onanan1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih, 46 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

650

İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 252 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, çocuk bahçesi alanı olarak planlı yerin, cami alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 12.12.2014 tarih, 960 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak cami alanındaki E=0,60 değerinin kaldırılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-6718,7 plan işlem numaralı) İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararının oy birliği ile bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

651

İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 253 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi’nde, sosyal donatı alanlarıyla birlikte düşük yoğunluklu konut alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 16.01.2015 tarih, 122 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak cami alanındaki E=0,60 değerinin kaldırılmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-6766,3 plan işlem numaralı) İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı kararının oy birliği ile bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı karına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

652

İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 79 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 79 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 261 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.03.2015 tarih, 1493 sayılı kararında, İncesu Kentsel Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, plan notları ve Ulaşım, Bölgeleme, Öncelikli Koruma Geliştirme Bölgelerine ilişkin paftaları uygun bulmuştur. Bu doğrultuda söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan notları ile 1/2000 ölçekli Ulaşım, Bölgeleme, Öncelikli Koruma Geliştirme Bölgelerine ait paftaları Belediyemiz Meclisi'nin 17.04.2015 tarih, 382 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.

İncesu Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek Belediyemize gönderilen (UİP-4037 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve plan açıklama raporu incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığı, belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisi'nin 08.07.2015 tarih, 79 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

653

İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 262 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarihli kararlarından;

80 sayılı kararı ile; Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde, sosyal tesis (Gençlik Merkezi) alanı olarak planlı olan yerin kuzeyine, Kayseri ve Civarı Elektirik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-6718,8 plan işlem numaralı) talebin, kabulünün uygun olacağı,

81 sayılı kararı ile; Bahçesaray, Bahçelievler ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde, Kayseri ve Civarı Elektirik T.A.Ş.’nin talebine istinaden dört ayrı alanda trafo planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-6718,9 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisinin, 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

654

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.08.2015 tarih ve 286 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Akköy, Kale, Keşlik, Derbentbaşı, Kavak, Buget, Araplı, Doğanlı, Kayadibi, Kuşcu, Çadırkaya ve Yeşilova Mahallelerine dair on iki adet yerleşim alanına ait önerilen köy yerleşik alan sınırı haritaları hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 68 sayılı kararının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

655

İncesu Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 263 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde, çocuk bahçesi olarak planlı olan yerin kuzeybatısında, Kayseri ve Civarı Elektirik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-6718,6 plan işlem numaralı) İncesu Belediye Meclisinin, 04.05.2015 tarih, 52 sayılı kararının, Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Raporda geçen Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık (oy birliği ile) kabulünün uygun olacağı ibaresinin (oyçokluğu ile) şeklinde değiştirilerek İncesu Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 52 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

656

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 835 ada, 1 parsel, 312 ada, 1 parsel ve 8729 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 835 ada, 1 parsel, 312 ada, 1 parsel ve 8729 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.07.2015 tarih ve 264 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi–Fatih Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, ticaret alanı ve park alanı olarak planlı olan alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Ticaret alanında yapılaşma aşamasında problemler oluştuğu gerekçesiyle, hazırlanmış olan öneri planda, 835 ada, 1 parselde bulunan ticaret alanının bir kısmı, 312 ada, 1 parselin doğusundaki park alanında, bir kısmı ise 8729 ada, 1 parselde bulunan park alanının kuzeyinde, bu alanlardan kaldırılan park alanları ise 835 ada, 1 no’lu parselde olacak şekilde plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-a-22-b ve K35-a-23-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, yeşil alan ve ticaret alanı olacak şekilde planlanması yönündeki (NİP-2746,9 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

657

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmenliğinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmenliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 14 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

658

İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 15 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

659

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 13 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

660

Prof.Dr.Kutlu EMRE isminin bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, "Prof.Dr.Kutlu EMRE" isminin cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 11 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültepe kazılarının başladığı 1955 yılından vefatına kadar kazı çalışmalarına katıldığından dolayı Prof.Dr. Tahsin ÖZGÜÇ Caddesinin batısında bulunan kazı alanına giden sokağa, "Prof.Dr.Kutlu EMRE" Sokağı isminin verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

661

Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan numaralı sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan numaralı sokaklara önerilen isimlerin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.07.2015 tarih ve 12 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan 1388. Sokağa Derinyayla Sokağı, 1389. Sokağa Batıyayla Sokağı ve 1396. Sokağa ise Maşatlık Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

662

TCDD Genel Müdürlüğü Sivas 4. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için yetki talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, M.Kemal Paşa bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişimin de yer alan katlı kavşak projesi kapsamında, TCDD Genel Müdürlüğü Sivas 4. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.08.2015 tarih ve 421 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce yapımı gerçekleştirilmekte olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı kesişiminde yer alan katlı kavşak projesi TCDD Kayseri-Sivas Hattı 381+400 km'de Demiryolu hattı üzerinden geçmektedir.

Demiryolu güzergâhında yapılacak inşaat, bakım onarım ve benzeri işlerde "Demiryolu Üzerinde, Kenarında Ve Yakınında Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılacak, Yol Bakım Ve İnşaat Çalışmalarına Uyulacak Kurallarına Dair 2701 Numaralı Genel Emir" doğrultusunda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas 4. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında gerçekleştirilecek protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

663

300 adet Kaybis bisikleti ve 30 adet bisiklet istasyonunun Kayseri Ulaşım AŞ.’ye devredilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Raylı sistem ve diğer toplu taşıma araçları ile ilgili entegrasyon sağlanması için, 300 adet kaybis bisikleti ve 30 adet bisiklet istasyonunun Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekom. San. ve Tic. A.Ş’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.08.2015 tarih ve 1332 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Raylı sistem ve diğer toplu taşıma araçları ile ilgili entegrasyon sağlanması için temin edilen 300 adet kaybis bisikleti ve 30 adet bisiklet istasyonları ile Belediyemizin demirbaşlarında kayıtlı ve işletmeciliğinin sürekliliği ile sürdürülebilirliğinin temini için yapılan, yapılacak olan, alınan ve alınacak olan tüm yatırım ve demirbaşları ile birlikte Kaybis taşıma hizmet işletmeciliğinin, %96 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekom. San. ve Tic. A.Ş’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Talep hakkında Meclis Üyeleri Dr. Doğan EKİCİ ve Dr. H.Mustafa PALANCIOĞLU’nun yazılı önergesi doğrultusunda; 300 adet kaybis bisikleti ve 30 adet bisiklet istasyonunun, 10 yıllığına bedelsiz olarak Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekom. San. ve Tic. A.Ş’ye tahsis edilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

664

Keykubadiye Sarayı kazısının Belediyemizce desteklenmesi hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Şeker Gölü kenarında bulunan Keykubadiye Sarayı kazısının Belediyemizce desteklenmesi hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.08.2015 tarih ve 419 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Şeker Gölü kenarında bulunan Keykubadiye Sarayı kazısının Belediyemizce desteklenmesi hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

665

İlimizde ihtiyaç bulunan yerlerde yeni karakol ve Hizmet binası inşa edilmesi hususunda İl emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği ile Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, İlimizde ihtiyaç bulunan yerlerde yeni karakol ve Hizmet binası inşa edilmesi hususunda İl emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği ile Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için, Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.08.2015 tarih ve 420 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde ihtiyaç bulunan yerlerde yeni karakol ve Hizmet binası inşa edilmesi hususunda İl emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği ile Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için, Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

666

Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. şirket sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. şirket sermayesini 4.500.000,00-TL’den 6.500.000,00-TL’ye çıkarmış ve bu sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacak ise payımıza tekabül eden 1.994.600,00-TL’nin ödenmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 04.08.2015 tarih ve 432 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. şirket sermayesini 4.500.000,00-TL’den 6.500.000,00-TL’ye çıkarmış olup, bu sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkının kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 1.994.600,00-TL’nin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

667

Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri A.Ş. şirket sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri (KAY-TUR) A.Ş şirket sermayesini 50.000,00TL’den 2.000.000,00-TL’ye çıkarmış ve bu sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacak ise payımıza tekabül eden 1.721.194,60-TL’nin ödenmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 05.08.2015 tarih ve 433 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri (KAY-TUR) A.Ş şirket sermayesini 50.000,00TL’den 2.000.000,00-TL’ye çıkarmış olup, bu sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkının kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 1.721.194,60-TL’nin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

668

Kayseri ve Civarı Yakacak alım ve Dağıtım A.Ş. şirket sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Yakacak alım ve Dağıtım (YAK-TAŞ) A.Ş şirket sermayesini 3.600.000,00-TL’den 3.850.000,00-TL çıkarmış ve bu sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacak ise payımıza tekabül eden 175.000,00-TL’nin ödenmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 05.08.2015 tarih ve 434 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ve Civarı Yakacak alım ve Dağıtım (YAK-TAŞ) A.Ş şirket sermayesini 3.600.000,00-TL’den 3.850.000,00-TL çıkarmış olup, bu sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkının kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 175.000,00-TL’nin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

669

Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin bazı fıkralarında değişiklik yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 7. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “12 saat iş, 24 saat istirahat” ibaresinin, “24 saat iş, 48 saat istirahat” şeklinde değiştirilmesi talebi hususunda, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 30.07.2015 tarih ve 2752 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2007 tarih ve 567 sayılı kararı ile genel çerçevesi belirlenen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliği” nin 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “12 saat iş 24 saat istirahat ” ibarelerinin “24 saat iş 48 saat istirahat” şeklinde, 37. maddesinin ise “24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3 öğün yemek verilir. Ancak oluşan şartlar nedeniyle (Çeşitli bölgelerde oluşturulan itfaiye Grup Amirliklerinin uzaklığı sebebiyle) yemek vermenin mümkün olmadığı personellere “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” nin 4. maddesi uyarınca mali yılı bütçesine kadro adedine karşılık konulan 1 öğün yemek maiyetinin yarısı (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak belge karşılığı) fiili çalışma puantaj kayıtları esas alınarak 3 öğün üzerinden maaşları ile birlikte ücreti ödenir.” şeklinde değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

670

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesi, K35D01A4C pafta, 12193 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın satılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut (TİCK) olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesi, K35D01A4C pafta, 12193 ada, 1 parsel numaralı, 999.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2313 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut (TİCK) olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesi, K35D01A4C pafta, 12193 ada, 1 parsel numaralı, 999.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

671

Mobilyakent projesi kapsamında yapılacak Ek Protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Mobilyakent projesi kapsamında yapımcı TOKİ ile Kooperatif arasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Mobilyacılar odası ve TOKİ arasında, Büyükşehir Belediyesine yükümlülük getirmeyen Ek Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 06.08.2015 tarih ve 1094 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapımı devam eden Mobilyakent projesi kapsamında yapımcı TOKİ ile Kooperatif arasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Mobilyacılar odası ve TOKİ arasında, Büyükşehir Belediyesine yükümlülük getirmeyen Ek Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

672

Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 05.08.2015 tarih ve 970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

673

Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesinde bulunan Haymana 1. Sokak isminin "BALLIK" Caddesi olarak değiştirilmesi ve "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin biryere verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesinde bulunan Haymana 1. Sokak isminin "BALLIK" Caddesi olarak değiştirilmesi ve "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin Meclisin uygun göreceği bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 226 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesinde bulunan Haymana 1. Sokak isminin "BALLIK" Caddesi olarak değiştirilmesi ve "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin Meclisin uygun göreceği bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

674

Yeniden güncellenen Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, yeniden güncellenen Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 1017 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; yeniden güncellenen Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

675

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ve 10540 ada, 20 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ve 10540 ada, 20 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2348 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ve 10540 ada, 20 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

676

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararına istinaden yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararına istinaden askı-ilan edilen nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2341 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararına istinaden askı-ilan edilen nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

677

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 10267 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 10267 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2350 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 10267 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

678

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığı tarafından, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2342 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığı tarafından, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

679

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, 10628 ada, 19 parsel ve 10566 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, 10628 ada, 19 parsel ve 10566 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2339 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, 10628 ada, 19 parsel ve 10566 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

680

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10160 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10160 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2333 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10160 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

681

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2334 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

682

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 1822 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 1822 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2335 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 1822 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

683

Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi, 1903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi, 1903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi, 1903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

684

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde, 3003 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde, 3003 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2337 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde, 3003 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

685

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2332 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

686

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2331 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

687

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2330 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

688

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2327 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

689

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2346 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

690

Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi sınırları içerisinde 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi sınırları içerisinde 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2344 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi sınırları içerisinde 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

691

Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2321 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

692

Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 123 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 123 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2345 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 123 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

693

İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2354 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

694

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2352 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

695

İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi’nde, 138 ada, 167 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi üretim tesis alanı planlanmasına yönelik ilave nazım planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi’nde, 138 ada, 167 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi üretim tesis alanı planlanmasına yönelik ilave nazım planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2353 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi’nde, 138 ada, 167 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi üretim tesis alanı planlanmasına yönelik ilave nazım planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

696

REA Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd Şti’nin, Zincirli tepe Mevkiinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, REA Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd Şti’nin, Zincirli tepe Mevkiinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2355 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; REA Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd Şti’nin, Zincirli tepe Mevkiinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

697

Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi, 1096 ada, 8, 10 ve 14 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi, 1096 ada, 8, 10 ve 14 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2322 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi, 1096 ada, 8, 10 ve 14 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

698

Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2323 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

699

Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2356 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

700

Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi, Akçamaşat Mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 204 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 88. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi, Akçamaşat Mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 204 ada, 1 parsel nolu taşınmazın 15675 m²’lik kısmının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2328 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi, Akçamaşat Mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 204 ada, 1 parsel nolu taşınmazın 15675 m²’lik kısmının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

701

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 89. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2340 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

702

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 90. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2338 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

703

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 149, 151 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 91. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 149, 151 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2319 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 149, 151 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

704

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2015 tarih, 358, 359, 360, 361, 362 ve 363 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 92. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2015 tarih, 358, 359, 360, 361, 362 ve 363 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2349 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2015 tarih, 358, 359, 360, 361, 362 ve 363 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

705

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 326, 327, 328, 332 ve 333 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 93. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 326, 327, 328, 332 ve 333 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2347 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 326, 327, 328, 332 ve 333 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

706

Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 94. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2320 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

707

İncesu Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 95. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2351 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

708

Develi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 96. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2324 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

709

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 97. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2015 tarih ve 2296 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

710

Özvatan Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 98. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 2343 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

711

I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 99. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebi hususunda, İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 1148 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin ekteki şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

712

Yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 100. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebi hususunda, İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 1147 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre tanzim edilen teşkilat şemasının ekteki şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

713

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 101. maddesinde bulunan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 1149 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

714

Yeniden düzenlenen Disiplin Amirleri yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 102. maddesinde bulunan, Yeniden hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda, İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.08.2015 tarih ve 1150 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine istinaden 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrası ve 2015/I sayılı İçişleri Bakanlığının genelgesi ekindeki Tip Yönetmelik taslağına uygun olarak yeniden hazırlanan “Disiplin Amirleri yönetmeliği” nin ekteki şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

715

Belediyemizde çalıştırılacak olan 1 Adet Makine Mühendisinin ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 103. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aşağıda boş kadro karşılığı gösterilen 1 adet Makine Mühendisinin, Belediyemizde sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılması planlandığından, çalıştırılacak personele 2015 mali yılında ödenmek üzere kadro ünvanı hizasında gösterilen ücretin belirlenmesi talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2015 tarih ve 1151 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Kadro Ünvanı

Görev Ünvanı

K/D

Adet

2015 Net Tavan Ücret

2015 Ödenecek Net Ücret

1

Mühendis (384)

Makine Mühendisi

5

1

2.993,38

1.525,00

 

Kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan personele, yukarıdaki tabloda belirtilen net ücretin 2015 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

716

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari taksi ve taksi durakları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 104. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari taksi ve taksi durakları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 1024 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari taksi ve taksi durakları yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

717

Belediyemize ait bazı sosyal tesislerin, Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri (KAY-TUR) A.Ş.’ye devredilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 105. maddesinde bulunan, Belediyemize ait bazı sosyal tesislerin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi uyarınca Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri (KAY-TUR) A.Ş.’ye devredilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 10.08.2015 tarih ve 440 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemize ait sosyal tesis ve işletmelerden; Emirgan çay bahçesi, Kardanadam tesisleri, belediye yemekhanesi, Sahabiye Medresesi, belediye hizmet binası ve eklentilerinde bulunan çay ocakları, Hunat Medresesi, orduevi alt geçitte bulunan dükkanlar, Talas seyir yolundaki büfe, Yoğunburç kafeterya, Ok burcu kafeterya, Talas Öğretmenevi kafeterya ve restorantı, Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi içerisinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Belediyemize ait bütün sosyal tesislerin ve yerlerin işletilmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi uyarınca Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri (KAY-TUR) A.Ş.’ye devredilmesi talep edilmiştir.

Talep hakkında Meclis Üyeleri Dr. Doğan EKİCİ ve Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU’nun yazılı önergesi doğrultusunda; devredilmesi istenilen sosyal tesis ve işletmelerin 10 yıllığına ve bedelsiz olarak Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm Tesisleri (KAY-TUR) A.Ş.’ye devredilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

718

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 4206 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 106. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 4206 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2364 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 4206 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

10.08.2015

719

Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, Yazlak Mevkii, 12 pafta, 451 ve 470 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 107. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, Yazlak Mevkii, 12 pafta, 451 ve 470 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2365 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, Yazlak Mevkii, 12 pafta, 451 ve 470 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.