Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

918

Belediyemizin 2016-2020 dönemlerini kapsayan stratejik planın incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2016-2020 dönemlerini kapsayan stratejik planın görüşülmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2015 tarih ve 1684 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2016-2020 dönemlerini kapsayan stratejik planın görüşülmesi talebinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

919

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.11.2015 tarih ve 1683 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

920

Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.11.2015 tarih ve 1667 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

921

Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.11.2015 tarih ve 1666 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

922

Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.11.2015 tarih ve 1668 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

923

Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifinin incelenmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.11.2015 tarih ve 1669 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

924

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri Bütçesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile, 16 İlçe Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 1664 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile, 16 İlçe Belediyesinin 2016 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

 

 

 

 

925

Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.10.2015 tarih ve 1632 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

926

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 393 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, S.S.İldem Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, imar planında konut alanı olarak planlı olan yerlerde, inşaat alanında herhangi bir artış olmaksızın imar adalarının farklı yoğunluklarda planlanması gerekçesiyle söz konusu imar adalarında yoğunluk transferi yapılması talebinde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda yapılmak istenen değişikliğin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından (NİP-2813,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

927

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 406 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, mevcut nazım imar planında, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlı olan alanda, söz konusu parselin üzerinden yol geçmesi ve mevcut mülkiyet dokusundan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı gerekçesiyle plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile parselin denk geldiği park alanının bir kısmı doğusunda bulunan konut alanına ilave edilerek konut alanı olarak planlanmış, bu alandan kaldırılan park alanı ise parselin batısında bulunan ticaret alanında önerilmiştir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından, teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, ticaret+konut alanı (TİCK) ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,97 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

928

Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 399 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Develi Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma şartları A-3, Yençok:10m ve A-5, Yençok:16m olan konut adasının, E=1.80, Yençok 21.50 yapılaşma şartlarında ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin civarın karakterine uygun olmadığı kanaatine varıldığından (NİP-4051,9 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

929

İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.10.2015 tarih ve 379 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, daha önce onaylanmış olan mevzi imar planına uygun olacak şekilde, çevresindeki planlama kararları da dikkate alınarak ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda plan değişikliği talebinde bulunmuş olan vatandaş, tarafımıza vermiş olduğu 20.10.2015 tarihli dilekçe ile talebinden vazgeçtiğini beyan ettiğinden, (NİP-2750,9 plan işlem numaralı) talebin, meclis gündeminden düşürülmesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

930

Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 400 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 2007 yılında bahsi geçen taşınmazın akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlandığı daha sonraki plan değişikliği ile KDKÇA olarak planlandığı belirtilerek ilgili alanın önceki imar durumuna göre yeniden planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu parselin tapu kayıtları incelendiğinde, mülkiyet sahibinin konut dışı kentsel çalışma alanı iken taşınmazı satın aldığı belirlenmiş olup, herhangi bir müktesep haktan bahsedilebilmesi için taşınmaza dair inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve GSM ruhsatı gibi belgelerin bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun olmadığı kanaatine varıldığından (NİP-11809,2 Plan İşlem Numaralı) talebin Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR'ın kabul oyuna karşın oyçokluğu ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

931

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 407 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu sosyal tesis alanı olarak planlı olan yerde, parsel maliklerinin talebine istinaden, özel sektör tarafından yatırım yapılabilmesi için, sosyal tesis alanına “özel” ibaresinin konulması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,88 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

932

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosya ekinde belirtilmiş alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosya ekinde belirtilmiş alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 394 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, mahalle sakinlerinin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle, park alanı olarak planlı 7738 ada, 4 parsel, spor tesisi alanı olarak planlı olan 1492 parsel ve spor tesis alanının batısında bulunan kültürel tesis alanı olarak planlı olan alanlardan uygun olanının cami alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, bölgede cami alanına ihtiyaç olduğu tespit edildiğinden, önerilen alanlar arasından en uygun alanın, 7738 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu park alanının olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu park alanının güneybatı kısmının, bölgedeki cami ihtiyacını karşılayacak şekilde küçük ölçekli cami alanı olarak planlanması uygun görülmüştür. NİP-2761,14 plan işlem numaralı talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

933

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 395 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu sosyal tesis alanı ve orta öğretim tesisi alanı olarak planlı olan yerlerin, özel yatırımcıya imkan sağlanması amacıyla özel sosyal tesis alanı ve özel orta öğretim alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından (NİP-2759,94 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

934

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 396 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, söz konusu alanda bulunan kadastro parsellerinin konumlarından dolayı imar planı ile uyuşmadığı ve imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle bahsi geçen alanda, Melikgazi Belediyesi tarafından 18.madde uygulaması yapılacağı belirtildiğinden ilgili yerlerin yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Plan onama sınırı içerisindeki alanın, küçük sanayi alanı, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, yeşil alan, dini tesis alanı ve yol olarak planlanması önerilmektedir.

1/5000 ölçekli 30İ ve 31İ nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, küçük sanayi alanı, yeşil alan, kültürel tesis alanı, otopark alanı, dini tesis alanı ve yol olarak planlaması yönündeki (NİP-2759,95 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

935

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 408 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi’nde, mevcut nazım imar planında resmi kurum alanı ve yeşil alan olarak planlı olan alanda, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, polis merkez amirliği hizmet binası yapımı ihtiyacının karşılanabilmesi için, resmi kurum alanının, doğusundaki yeşil alanı içine alacak şekilde büyütülmesi istenmektedir. Tadilat talebi ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmasına rağmen, İl Emniyet Müdürlüğü’nün, 24.05.2015 tarih, 428 sayılı yazısı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 02.06.2015 tarih, 7545 sayılı yazısı dikkate alınarak, yapılmak istenen plan değişikliğinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-22-b nazım imar planı paftasında, resmi kurum alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, kamu hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2746,12 plan işlem numaralı) talebin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

936

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 397 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikinin talebine istinaden ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmazın yer aldığı alanın bir kısmı turizm tesis alanı olarak planlı olup, bir kısmının da planları bulunmamaktadır. Uygulamadaki sorunların ortadan kaldırılması için parselin plan dışında kalan kısmının da imar planlarının yapılması yönündeki (NİP-9198,3 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

937

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılmasıtalebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 409 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlı olan yerde, taşınmaz maliklerinin talebine istinaden, bağ ve sayfiye evi alanının, batısındaki yaya yolu ve yeşil alanı içerisine alacak şekilde genişletilmesi istenmektedir. (NİP-2759,96 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

938

Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 401 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, B-4 yapı nizamında konut ve ticaret alanı olarak planlı bulunmaktadır. Tomarza Belediyesi, parsel maliklerinin talebi ve 288 ada, 31 parsel numaralı taşınmaza ait 26.11.1999 tarih ve 184 numaralı yapı ruhsatını emsal kabul ederek bahsi geçen alanın B-5 yapı nizamında konut ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen taşınmaza emsal gösterilen 288 ada, 31 parsel numaralı taşınmazında güncel imar durumunun B-4 olduğu, talebin yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu ve civarın karakterine aykırı olduğu kanaatine varıldığından (NİP-4050,6 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

939

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 398 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Güzelöz Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, güneş enerji santrali kurulabilmesi için, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, gerekli nazım imar planının yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli L33-b-15-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,8 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

940

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 372, 373 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 372, 373 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 410 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli kararlarından,

366 sayılı kararı ile; 30 Ağustos Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı, devlet lojmanı olarak planlı olan alanın, Milli Emlak Müdürlüğü’nün talep dilekçesine istinaden, bakımsız ve yıpranmış olduğu, kullanıma elverişli olmadığı gerekçesiyle plan değişikliği talebinde bulunulmuştur. Konu ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3050,16 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

372 sayılı kararı ile; Sivas-Gesi yolu kavşağından, Mimarsinan kavşağına kadar olan bölgede, Sivas Bulvarı ile birlikte yolun doğusunda bulunan konut adalarının yeniden düzenlenmesi talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.10.2014 tarih, 680 sayılı kararına istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu alanda, imar adalarındaki yapılaşma düzeninin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre düzenlenmesi, TAKS=0,30 ve KAKS=1,20 ile Yençok=53.00 metre ve açıklama raporuna “konut alanlarında asma kat yapılamaz ve en çok 15 kat yapılabilir” ifadesinin plan notu olarak eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3070,4 plan işlem numaralı) talebin, yukarda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

373 sayılı kararı ile; Germir Mahallesi’nde, E=1.00 yapılaşma şartına haiz konut alanı olarak planlı olan yerdeki emsal değerinin, E=1.20 olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, söz konusu alanda, imar adasındaki yapılaşma düzeninin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3070,5 plan işlem numaralı) talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

376 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesi’nde, ayrık nizam dört katlı konut olarak planlı olan imar adasında, ada içinde plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için, ada içerisindeki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak, yeniden planlanması yönündeki (UİP-3052,13 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 372 ve 373 sayılı kararlarının değiştirilerek kabulünün, 366 ve 376 sayılı kararlarının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

 

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 372, 373 ve 376 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

941

Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih ve 178 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih ve 178 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 402 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli kararlarından;

178 sayılı kararı ile; Mevlana, Harman ve Başakpınar-Yıldıztepe Mahallelerinde bulunan Talas Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda, 5998 sayılı Kanunla Değişik 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince ''kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı'' ilan edilmesi, ilan edilen alanlarda uygulamaların Talas Belediyesince yapılması veya yaptırılması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması ile ilgili talep üzerinde çalışmalar devam ettiğinden yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 178 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

942

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 598 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 598 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.10.2015 tarih ve 380 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, plan müellifinin de olumsuz görüşü dikkate alınarak, talep edilen plan değişikliğinin parsel bazında olmasından dolayı mevcut plan bütünlüğünü bozacağı kanaatiyle (NİP-2771,9 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

943

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesi’nde, 2568 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesi’nde, 2568 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 411 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12.Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Köşkdağı Mahallesi’nde, mevcut nazım imar planında, askeri alan ve yol olarak planlı olan yerin üzerinden merkez taşkın koruma kanalının geçtiği için, mevcut durumun korunması ve ilerde sorunlarla karşılaşılmaması gerekçesiyle, mevcut durumu gözetilecek şekilde imar uygulamasının yapılması talep edilmektedir. Konu ile ilgili plan müellifinin vermiş olduğu görüş de dikkate alınarak, ilgili kurum tarafından imar uygulamasına dair istenen değişikliğin, imar plan değişikliğine ilişkin bir durum olmadığı kanaatine varıldığından (NİP-2759,100 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

944

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3993 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3993 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.10.2015 tarih ve 381 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olan yerde, bölgenin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle ticaret ve konut alanı (TİCK) olacak şekilde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması istenmektedir. Plan değişikliği talebi ile ilgili plan müellifinin vermiş olduğu olumsuz görüş de dikkate alınarak, çevresi için olumsuz örnek teşkil edeceği ve plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından (NİP-2759,98 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

945

Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 412 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı, turizm tesis alanı olarak planlı olan yerin, bölgenin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle, ticaret+konut alanı (TİCK) olarak plan değişikliğinin yapılması istenmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından (NİP-2759,99 plan işlem numaralı) talebin, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

946

Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi, 116 ada, 81, 82, 83, 84, 86 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karakimse Mahallesi, 116 ada, 81, 82, 83, 84, 86 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.10.2015 tarih ve 377 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Bu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-a-09-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-15608 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

947

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 6700 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 6700 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.10.2015 tarih ve 384 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Pazar Alanı (Ticaret Borsası Alanı) olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Borsası yetkililerinin talebi üzerine, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 6700 ada, 1 parsel üzerinde Hububat Ticaret Merkezi ve Hububat Borsası Binası yapılmak istendiği, ancak bu alan içerisinde DSİ tahliye kanalı ve 6700 ada, 22 parselde ilköğretim tesisi alanı, 6700 ada, 23 parselde ortaöğretim tesis alanı planlı olduğunu belirtilerek, söz konusu alanın daha verimli kullanılması için yeniden planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve D.S.İ 12. Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşleri bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 31K ve 32K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Pazar Alanı (Ticaret Borsası Alanı), Eğitim Tesisleri Alanı (İlkokul Alanı-Ortaokul Alanı) ve yeşil alan planlaması yönündeki (NİP-2183,10 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

948

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 6440 ada 1 parsel, 6442 ada 41 parsel, 6444 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 6440 ada 1 parsel, 6442 ada 41 parsel, 6444 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.10.2015 tarih ve 385 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Tarım Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi; söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın, ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda, kent halkının sosyal ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda; sosyal tesis, karting pistleri, formula 3 pisti, doğal yürüyüş ve koşu parkuru, bisiklet pisti, tırmanma duvarları, güvenli sürüş teknikleri eğitimi alanı vb. faaliyetlerin yapılabileceği rekreasyon alanlarının planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talep 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden, Belediyemiz Meclisi’nin 17.10.2014 tarih, 759 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 17.11.2014 tarih, 18268 sayılı yazıları ile imar planı değişikliği talebi ile ilgili “kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması kaydıyla bu planda değişikliği gerek olmaksızın onaylanan planların sayısal ortamda veri tabanına işlenmesi üzere Bakanlığa gönderilmesi gerektiği” doğrultusunda görüş bildirmiştir. Söz konusu plan değişikliği talebi 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 1/25.000 ölçekli K35-a4 Nazım imar planı paftasında Rekreasyon alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6151,9 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği ve1/5000 ölçekli K35-a-21-b nazım imar planı paftasında Buğdaylı imar planlarına ilave olarak Rekreasyon Alanı ve yol planlanması yönündeki (NİP-2238,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

949

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ve Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanlarda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel ve Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanlarda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.10.2015 tarih ve 378 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan, 1/25000 nazım imar planında Öneri Üniversite Alanı olarak planlı; Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih, 558 sayılı kararı ile orta yoğun gelişme konut alanı ve Eğitim tesisi alanı olarak planlanması, 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.11.2013 tarih, 17639 sayılı yazısı ile söz konusu plan değişikliğinin uygun bularak 1/100000 ölçekli planlara işlemiştir. Ancak plan müellifi Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti., Tanpınar Mahallesi , 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih, 558 sayılı kararı ile üniversite alanı olarak planlı alanın konut alanı olarak planlanması üzerine projeksiyon nüfusunun etkilendiği ve nüfusun yeniden dengelenmesi gerektiğini belirterek; bu alanın etrafındaki planlamaya uygun olarak Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlanması talep etmiştir. Söz konusu talep, 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği yönünden incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. Bakanlık 16.12.2013 tarih, 19531 sayılı yazıları ile değişikliğe gerek olmadan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarının tarafımızca yapılmasının uygun olacağı yönünde görüş vermiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih, 80 sayılı kararı ile 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri ÇDP’ye uygun olarak; plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Erkilet Mahallesinde, Üniversite alanı olarak planlı alan orta yoğun konut alanı ve Eğitim Tesisi Alanı olarak, Tanpınar Mahallesinde de Konut alanı olarak planlı alan Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanarak nüfus dengelemesi sağlanmıştır.

Ancak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 06.05.2015 tarih, 6560 sayılı yazısı ile mera vasfında bulunan Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda tahsis amacı değişikliğinin Valilik Makamının 05.05.2015 tarih, 2490-6495 sayılı Olurları ile uygun bulunmadığını tarafımıza bildirmiştir.

Konu ile ilgili plan müellifinin kurum görüşü çerçevesinde yaptığı değerlendirmede; Tanpınar Mahallesi, 6925 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın ve nüfus dengesinin sağlanması için bu alanla birlikte planlanan Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih, 80 sayılı kararı öncesi durumuna dönülmesi gerektiğini belirterek öneri plan hazırlamıştır.

1/25000 ölçekli K35-a4 ve 1/5000 ölçekli 32N nazım imar planında Küçük Sanayi Sitesi olarak planlı yerin ve 1/25000 ölçekli K34-b3 nazım imar planında orta yoğun konut alanı ve Eğitim Tesisi Alanı olarak planlı ve 1/5000 ölçekli 33M nazım imar planında Konut alanı, Dini tesis alanı, Ticaret alanı, İlköğretim Tesis Alanı, M işaretli Eğitim Tesisi alanı olarak planlı

alanların Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih, 80 sayılı kararı öncesi durumuna dönülerek planlanması yönündeki (NİP-6151,10 Plan İşlem Numaralı) 1/25.000 ölçekli

nazım imar planı ve (NİP-2710,8 Plan İşlem Numaralı) 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

950

Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 314 pafta, 3007 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 314 pafta, 3007 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.10.2015 tarih ve 386 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ve yeşil alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebi üzerine, söz konusu parselin doğusunun imar planına uygun olarak inşa ettiklerini ve faal olarak kullanıldığı, ancak parselin batısının atıl durumda kaldığı belirtilerek, batı kısmının ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve TSE Standartlarına uygun şekilde hazırlanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve servis istasyonu alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2183,11 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

951

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, Zincidere 1.Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi, Zincidere 1.Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 388 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Erciyes Mahallesinde konuşlu Zincidere 1. Komando Tugay Komutanlığı alanının güney kısmının yola kadar 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı ve mutlak tarım alanı olarak planlı olup, askeri alan olarak planlanması istenmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamulaştırma programına alınan ve Kayseri Valiliği İl İdare Kurulunca Kamu Yararı Kararı alınan alan ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uygun görüşü bulunmaktadır. Ayrıca Talas Belediyesi plan değişikliği yapılmasında her hangi bir sakınca olmadığını belirtmiştir.

1/25.000 ölçekli K35-D-1 nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan mutlak tarım alanı ve diğer tarım alanı şeklinde plan kararı bulunan alanın askeri alan olarak planlanması yönündeki (NİP-6151,8 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

952

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 353 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 353 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 389 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesindeki, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında çocuk bahçesi alanı olarak planlı alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alan 07.10.1992 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı iken, 2001 yılında yapılan revizyon imar planında çocuk bahçesi olarak planlanmıştır. Bu plana askı süresi içinde yapılan 19.07.2001 tarihli dilekçe ile çocuk bahçesi olan alan yeniden konut alanı olarak planlanmıştır. 2008 yılında ise son duruma göre parselasyon planı onaylanmıştır. Yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmediği tespit edilmiş olup, uyumsuzluğun giderilmesi için çocuk bahçesi alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-07-C nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan çocuk bahçesi olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2819,5 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

953

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 981 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 981 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 390 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti şahıslara ait 981 parsel numaralı taşınmaz, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise IV lejant işaretli bahçeli konut alanı ve yol olarak planlıdır. Taşınmaz maliki civarın yapılaşma koşullarına göre parselinin emsal değerinin arttırılmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,44 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

954

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1033 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1033 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 391 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti şahıslara ait 1033 parsel numaralı taşınmaz, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise IV lejant işaretli bahçeli konut alanı ve yol olarak planlıdır. Taşınmaz maliki civarın yapılaşma koşullarına göre parselinin emsal değerinin arttırılmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,43 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

955

Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle, Kibritlik Mevkii, 145 ada, 127 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 392 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Mahallede, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanın güneş enerjisi elektrik üretim santrali kurulması için 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda, halihazır harita ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır. Kurumlardan alınan görüşlerden Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü görüşü eksik olduğundan bu görüşe göre karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Söz konusu talep ile ilgili dosya muhteviyatının tamamlanması süreci devam ettiğinden (NİP-15613 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

956

Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 403 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarihli kararlarından,

186 sayılı karar ile; Yenidoğan Mahallesindeki, mülkiyeti Talas Belediyesine ait 394 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazlar ile yol ve park olarak terkin edilen alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında pazar yeri alanı şeklinde planlı olup, kapalı pazar alanı ve park alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Belediyemiz Meclisinin 13.04.2015 tarih, 305 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,80 Plan İşlem Numaralı) talebin Muzaffer ERCAN'ın şerhine karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

187 sayılı karar ile; Yukarı Mahalledeki, 216 ada, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında IV lejant işaretli bahçeli konut alanı olarak planlı olup, imar adasının yol tarafına doğru genişletilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (UİP-1110,81 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

188 sayılı karar ile; Harman Mahallesindeki, 51 ada, 64 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında B3 lejant işaretli konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın kuzeyinde planlı olan yolun kuzey yönüne kaydırılarak minimum 1500 m2 olan ifraz şartına uygun olarak üç parsel oluşturulması amacıyla yeniden düzenleme yapılması talep edilmektedir. Bu değişiklik ile 51 ada, 64 parsel nolu taşınmazın kuzeyindeki imar adasında kalan konut alanı hakkı azaltılmış ve ilgili parselin yukarıda ifade edildiği şekilde uygulama yapabilmesi sağlanmıştır. Bahsi geçen taşınmazın toplam inşaat alanında bir değişiklik yapılmadan ve başka mülkiyetlere her hangi bir zarar vermeden hazırlanan (UİP-5451,12 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

189 sayılı karar ile; Harman Mahallesindeki, 1694 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında IV lejant işaretli konut alanı ve E:0.05, A-2 konut alanı ile yol olarak planlıdır. İmar planı değişikliği yapılarak taşınmazın kuzeyinden geçen arkın, imar adası dışında bırakılması talep edilmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla parselin kuzeyinden geçen arkın imar adası dışında bırakılacak şekilde ada kenarlarının yeniden düzenlenmesi yönündeki talep, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,83 Plan İşlem Numaralı) plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

 

 

190 sayılı karar ile; Harman Mahallesindeki, 16 ada, 5 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında IV lejant işaretli konut alanı ve yol olarak planlıdır. İmar planı değişikliği yapılarak 16 ada, 5 parsel nolu taşınmazın kuzeyinden geçen küçük çay ve 16 ada, 11 parsel nolu taşınmazın güneyinden geçen arkın, imar adası dışında bırakılması talep edilmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla ilgili taşınmazların kuzeyinden geçen kanalın ve güneyinden geçen arkın imar adası dışında bırakılacak şekilde ada kenarlarının yeniden düzenlenmesi yönündeki talep, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,84 Plan İşlem Numaralı) plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

191 sayılı karar ile; Bahçelievler Mahallesindeki, 22 ada, 50, 51, 52, 55, 56 ve 57 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50, Hmax: 15.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, konut adasının yüksekliğinin Yençok:33.50 metre olarak planlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda Talas Belediye Meclisi söz konusu parsellerin bulunduğu 22 ada ile çevresindeki 442 ada ve 976 adanın inşaat alanlarında her hangi bir artışa gidilmeden yükseklik değerinin Yençok: 33.50 metre olarak planlanması yönünde karar almıştır.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (UİP-1110,77 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 05.10.2015 tarih ve 186 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

957

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 426, 429, 434, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 426, 429, 434, 437 ve 438 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 413 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarihli kararlarından;

413 Sayılı Kararı ile; Anbar Mahallesinde Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi alanının genişletilerek düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3346,7 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin kabulünün uygun olacağı,

416 Sayılı Kararı ile; Gesi Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı imar adasındaki Hmax=30.50 ifadesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,23 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

417 Sayılı Kararı ile; Anbar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu K5 yapılanma şartı bulunan konut alanının, çevredeki yapılaşmalar dikkate alınarak K5 yapılanma şartının kaldırılması ve inşaat alanında herhangi bir artış yapmaksızın bu alana Yençok=33.50 ve İnşaat Alanı=2280 m2 ifadelerinin yazılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak İnşaat alanı=2280 m2 ifadesinin teknik olarak açıklama raporunda yazması daha uygun olacağından, (UİP-3050,21 plan işlem numaralı) talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

418 Sayılı Kararı ile; Anbar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu K5 yapılanma şartı bulunan konut alanının, çevredeki yapılaşmalar dikkate alınarak K5 yapılanma şartının kaldırılması ve inşaat alanında herhangi bir artış yapmaksızın bu alana Yençok=30.50 ve İnşaat Alanı=2280 m2 ifadelerinin yazılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak İnşaat alanı=2280 m2 ifadesinin teknik olarak açıklama raporunda yazmasına ve Yençok değerinin ise bu alanın hemen kuzeyinde bulunan konut alanına uygun olarak Yençok=33.50 olacak şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3050,22 plan işlem numaralı) talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

419 Sayılı Kararı ile; Becen Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerde ifraz işlemi yapılırken kadastro müdürlüğünce söz konusu alanda ark (su kanalı) olduğu tespit edildiğinden, bu alanın imar adası dışına çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3351,17 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

421 Sayılı Kararı ile; Nurihas Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, imar adasının diğer kısımlarında Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğine göre yapılan binalar bulunduğundan, bahsi geçen taşınmazların her cephesinden 5’er metre çekme mesafesi konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3034,27 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havalesinin uygun olacağı,

426 Sayılı Kararı ile; Esenyurt Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, imar adasının diğer kısımlarında Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğine göre yapılan binalar bulunduğundan, bahsi geçen taşınmazların her cephesinden 5’er metre çekme mesafesi konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3034,28 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havalesinin uygun olacağı,

429 Sayılı Kararı ile; Erenköy Mahallesinde, Bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin doğusunda 15 metre genişliğindeki yola cephesi bulunan alandaki 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3057,14 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

434 Sayılı Kararı ile; Eğribucak Mahallesinde, Bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerdeki 16 metre genişliğindeki çekme mesafesinin, aynı yola cepheli batı yönündeki çekme mesafesine uygun olarak 10 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3053,10 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

437 Sayılı Kararı ile; Melikgazi Mahallesinde, bahçeli kütle parsel olarak planlı 3 ayrı imar adasında emsal değeri ve Yençok değeri belirlenmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (UİP-3365,18 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havalesinin uygun olacağı,

438 Sayılı Kararı ile; Gesi Fatih Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı imar adasındaki Hmax=30.50 ifadesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,27 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 426, 429, 434, 437 ve 438 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

958

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ve 471 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ve 471 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 414 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli kararlarından,

460 sayılı kararı ile; Sakarya Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması amacıyla, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının, trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. (UİP-3052,11 plan işlem numaralı) talebin, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı

461 sayılı kararı ile; Battalgazi Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması amacıyla, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının, trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. (UİP-3052,11 plan işlem numaralı) talebin, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı,

462 sayılı kararı ile; Gesi Fatih Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden, bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması amacıyla, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının, trafo alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Ancak ilçe belediyesi tarafından, yerinde yapılan incelemeler sonucunda, önerilen trafo alanının, park alanının kuzeybatısında yer alan cami alanının 15 metrelik yola cepheli olan kısmında, çekme mesafesinin içinde kalacak şekilde önerilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından plan müellifine yeni bir öneri hazırlatılmıştır Söz konusu talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. (UİP-3421,28 plan işlem numaralı) talebin, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

463 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı konut alanı olarak planlı olan imar adasının, kuzeydoğusunda yer alan imar adasındaki yapılaşmış olan konut adası emsal alınarak, inşaat alanında artış olmaksızın, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek azami yükseklik bilgisinin planlara işlenmesi istenmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3365,20 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

464 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu K7 yapılaşma şartlı, bahçeli kütle yapı düzenli konut alanının, uygulama sırasında karşılaşılan sorunlardan dolayı bahçesiz kütke yapı düzenli konut alanı olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3034,30 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

465 sayılı kararı ile; Mimarsinan Mahallesi’nde, sosyal tesis alanı olarak planlı olan yerin, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, resmi kurum alanı (emniyet) olarak planlanması istenen talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.05.2015 tarih, 455 sayılı kararına istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, planlanan alanın 30 ve 10 metre genişliğindeki yollara cepheli olan çekme mesafelerinin 10 metre olacak şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. (UİP-3404,10 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

 

 

466 sayılı kararı ile; Osman Kavuncu Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, resmi kurum alanı (T.E.K), yol, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlı olan yerlerin, TEİAŞ’ın talebine istinaden, mevcut tesislerin yenilenmesi ve trafo merkezi kurulması amacıyla alanın mülkiyet yapısı da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. (UİP-3050,23 plan işlem numaralı) talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.05.2015 tarih, 397 sayılı kararına istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

467 sayılı kararı ile; Sakarya Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında yeşil alan olarak planlı olan yerin, söz konusu bölgede var olan hızlı yapılaşma sonucunda cami alanına ihyiyaç olduğu gerekçesiyle, yeşil alanın bir kısmının cami alanı olarak planlanması istenmektedir. (UİP-3050,23 plan işlem numaralı) talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.05.2015 tarih, 395 sayılı kararına istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

469 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olan alanlarda daha sağlıklı bir yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla, söz konusu alandaki konut adalarının ve yolların yeniden düzenlenmesi istenmektedir. (UİP-3364,7 plan işlem numaralı) talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.05.2015 tarih, 459 sayılı kararına istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

470 sayılı kararı ile; Esentepe ve Osman Kavuncu Mahalleleri, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişimin de kavşak düzenlemesi yapıldığından, yol projesine uygun olacak şekilde imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.05.2015 tarih, 456 sayılı kararıyla birlikte, konunun 1/5000 ve 1/1000 imar planı kararının verildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yeni bir karar almaya gerek olmadığından (UİP- 3050,25 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile gündemden düşürülmesinin uygun olacağı,

471 sayılı kararı ile; Selimiye Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, (M) işaretli ilköğretim alanı olarak planlı olan yerin, Türk İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, hizmet binası yapılabilmesi için, resmi kurum alanı olarak yeniden planlanması yönündeki talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.05.2015 tarih, 399 sayılı kararına istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, planlanan alanın ön çekme mesafesinin 15 metre olacak şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. (UİP-3050,26 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih ve 460, 461 ve 462 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ve 471 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

959

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189, 191 ve 192 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189, 191 ve 192 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.10.2015 tarih ve 387 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarihli kararlarından;

189 sayılı kararı ile; Beşparmak Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden, yeşil alan olarak planlı yerde trafo binasının imar planlarına işlenmesi yönündeki (UİP-5842,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

191 sayılı kararı ile, Mithatpaşa Mahallesi, 5194 ada, 11 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu A-4 yapı nizamında konut alanı olarak planlı alanın, inşaat alanı artışı olmaksızın uygulamada kolaylık sağlamak üzere E=2.08 Yençok=40 m olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-2382,12 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

192 sayılı kararı ile; Örnekevler Mahallesi, 954 ada, 358 ve 359 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu M ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı alana Mahkeme kararı doğrultusunda C lejant işaretinin konulması yönündeki (UİP-2653,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantında “C” lejantı bulunmadığından ve yönetmeliğin 10. Maddesinde geçen “Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz.” hükmüne istinaden talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 189 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 191ve 192 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

960

Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.10.2015 tarih ve 382 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Yediağaç Mahallesinde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı bölgede, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilebilmesi amacıyla, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun parsel malikinin talebine istinaden, kendi mülkiyet sınırları dahilinde, doğu istikametinde kaydırılması istenmektedir. (UİP-15075,1 plan işlem numaralı) plan değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Hacılar Belediye meclisinin 05.10.2015 tarih, 54 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

961

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.10.2015 tarih ve 383 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait belediye hizmet alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu alanın fiili durumda atıl vaziyette bulunan bir briket üretim tesisi olduğu belirtilerek bu alanın Kayseri-Adana karayolu üzerinde ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. (UİP-15156 plan işlem numaralı) talep, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.04.2015 tarih, 311 sayılı kararına istinaden onanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 75 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

962

Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 404 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 58 sayılı kararı ile Camicedit Mahallesi 1494 ada, 8,9,10,12,13 ve 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda inşaat alanı değişmemek kaydıyla A-3 ve A-5 yapı nizamında planlı bulunan yapı adasının A-5 yapı nizamında ve TAKS: 0,40, KAKS: 1,60 yoğunluğunda yeniden düzenlenerek planlanması yönünde hazırlanan (UİP-4138,7 Plan İşlem Numaralı ) talebin civarın karakterini bozucu nitelikte olduğu kanaatine varıldığından oybirliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

963

Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2015 tarih ve 405 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarız Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile Günesen Mahallesi 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor tesisi yatırımı yapılması amacıya alanın konut alanı, sosyal tesis, spor alanı, otopark ve park alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-7780,2 plan ) talebin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 17.04.2015 tarih ve 384 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı kanaatine varıldığından oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

964

Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.11.2015 tarih ve 27 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyon Raporu hakkında Komisyon Başkanı Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi yönündeki sözlü teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

965

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 25 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

966

Hacılar Belediyesinin, isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" isminin verilmesi talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 27.10.2015 tarih ve 26 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, isimsiz bir yola "ÇATALOĞLU SOKAK" isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

967

Kira sözleşme süresi sona eren Belediyemize ait işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kira sözleşme süresi sona eren Belediyemize ait işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 19.10.2015 tarih ve 1628 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kira sözleşme süresi sona eren Belediyemize ait işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

968

Faransa’nın Strasbourg’a Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ’nün görevlendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 17-21 Kasım 2015 tarihleri arasında, Faransa’nın Strasbourg şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Dünya demokrasi Formuna katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ’nün görevlendirilmesine ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesi talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 22.10.2015 tarih ve 185 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 17-21 Kasım 2015 tarihleri arasında, Faransa’nın Strasbourg şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Dünya demokrasi Formuna katılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ’nün görevlendirilmesine ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğunun ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

969

Tomarza Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.500.000TL ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.500.000TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda Mali hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 1665 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.500.000TL ek bütçe verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

970

Yeşilhisar Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.160.000TL ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.160.000TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda Mali hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.11.2015 tarih ve 1698 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 1.160.000TL ek bütçe verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

971

İncesu Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 2.000.000TL ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 2.000.000TL ek bütçe verilmesi talebi hususunda Mali hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.11.2015 tarih ve 1697 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin 2015 yılı Bütçesine 2.000.000TL ek bütçe verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

972

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet 4X4 pick-up arazi aracı ve 28 m merdivenli itfaiye aracının alınması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere kurtarma ekipmanları ve Rodfire yangın söndürme sistemi ile donatılmış 2 adet 4X4 pick-up arazi aracı ve 28 m merdivenli itfaiye aracının alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 05.11.2015 tarih ve 3554 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere kurtarma ekipmanları ve Rodfire yangın söndürme sistemi ile donatılmış 2 adet 4X4 pick-up arazi aracı ve 28 m merdivenli itfaiye aracının 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

973

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili tahsis talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3429 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

974

Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak ve Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki isimsiz yola Hacı Ahmet Efendi isminin verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak ve Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki isimsiz yola Hacı Ahmet Efendi isminin verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 04.11.2015 tarih ve 287 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesindeki isimsiz yola Emirzade Sokak ve Develi İlçesi Tombak Mahallesindeki isimsiz yola Hacı Ahmet Efendi isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

975

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3466 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

976

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3461 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih, 97, 98 ve 100 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

977

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3435 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

978

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3428 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

979

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 473, 474, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 473, 474, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3440 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 473, 474, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

980

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222, 223 ve 224 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222, 223 ve 224 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3437 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222, 223 ve 224 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

981

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 232, 233 ve 234 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

982

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3433 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

983

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3434 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

984

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3427 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

985

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3457 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

986

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3455 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

987

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 208, 209, 210 ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 208, 209, 210 ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3449 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 208, 209, 210 ve 211 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

988

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3460 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

989

Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih, 826 sayılı kararına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih, 826 sayılı kararına istinaden, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3467 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih, 826 sayılı kararına istinaden, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

990

Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3432 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

991

Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, Sakar Mevkiinde, 4110 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, Sakar Mevkiinde, 4110 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3452 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, Sakar Mevkiinde, 4110 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

992

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 18 pafta, 9903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 18 pafta, 9903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3453 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 18 pafta, 9903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

993

Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3442 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

994

Komando Caddesine cepheli konut alanlarının inşaat alanı artışı olmaksızın ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, konut alanı ve yol olarak planlı olan alanda, bölgenin ticaret alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için, söz konusu mahalle sınırları içerisinde bulunan Komando Caddesine cepheli konut alanlarının inşaat alanı artışı olmaksızın ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3438 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, konut alanı ve yol olarak planlı olan alanda, bölgenin ticaret alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için, söz konusu mahalle sınırları içerisinde bulunan Komando Caddesine cepheli konut alanlarının inşaat alanı artışı olmaksızın ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

995

Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, 74 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, 74 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3465 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, 74 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

996

Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 4959 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 4959 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3439 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 4959 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

997

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3431 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

998

Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi’nde, 133 ada, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Şeker Fabrikasının talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi’nde, mülkiyeti Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait olan, 133 ada, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Şeker Fabrikasının talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3430 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi’nde, mülkiyeti Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait olan, 133 ada, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Şeker Fabrikasının talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

999

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7159 ada, 1 parsel ve 8424 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7159 ada, 1 parsel ve 8424 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3448 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7159 ada, 1 parsel ve 8424 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1000

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3459 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1001

Kocasinan Belediyesinin, Cırakalan Mahallesi 6198 ada, 116 ve 198 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırakalan Mahallesi 6198 ada, 116 ve 198 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3456 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırakalan Mahallesi 6198 ada, 116 ve 198 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1002

Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooparatifinin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3446 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooparatifinin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1003

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahalle sınırları içerisinde 902 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahalle sınırları içerisinde 902 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3445 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahalle sınırları içerisinde 902 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1004

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1042 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1042 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3444 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1042 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1005

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 88. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3450 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1006

Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 89. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3447 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1007

Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi 2252 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 90. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi 2252 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3462 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi 2252 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1008

Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 91. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3436 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1009

Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 92. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3441 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1010

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 137 ada, 89 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 93. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 137 ada, 89 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3451 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 137 ada, 89 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1011

İncesu Belediyesinin, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde üç ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 94. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde üç ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3454 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde üç ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1012

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, 1445 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 95. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, 1445 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3463 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, 1445 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1013

Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 96. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, gelişme konut alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, park alanı, ağaçlandırılacak alan, su kanalı ve yol olarak planlı olan alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.11.2015 tarih ve 3464 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, gelişme konut alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, park alanı, ağaçlandırılacak alan, su kanalı ve yol olarak planlı olan alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

09.11.2015

1014

Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin civarına uygun olarak yeniden planlanması talebi.

 

 

 

 

Meclis Üyesi Mustafa PALANCIOĞLU’nun sözlü önergesi ile, Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin civarına uygun olarak yeniden planlanması konusunun gündeme alınması talebi üzerine, konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 97. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin civarına uygun olarak yeniden planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.