KARAR NO : 425

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kuşçu Belediyesi, “Akin ve Boyacı ve yeni oluşturulan Yeni Mahallerine” Bulvar, Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.09.2006 tarih ve 22 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Kuşçu Belediyesinin 07.08.2006 tarih ve 140 sayılı yazıları ile; Akin ve Boyacı ve yeni oluşturulan Yeni Mahallerine; Bulvar, Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesini talep ettikleri görülmüştür. Aynı talep Belediyemiz meclisinin 08.05.2006 tarih ve 172 nolu kararı ile kabul edilmiş olup, yeniden aynı kararın alınmasına gerek olmadığından, gündemden çekilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 426

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Gesi Kayabağ Mahalle Muhtarlığının, mahallerinde bulunan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.09.2006 tarih, 23 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Gesi Kayabağ Mahalle Muhtarlığı, Mezarlık Caddesi yerine Erciyes Caddesi, Kurbanlı Sokağı yerine Güneş Sokağı, Kırmızı Taş Sokağı yerine Aydınlar Sokağı, Çiçekveren Caddesi yerine Uzun Taş Caddesi, İlkkan Sokağı yerine Taş Direk Sokağı isimlerinin verilmesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 427

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 11.09.2006 tarih ve 398 sayılı kararı ile, Mahzemin Belediye BaşkanıYusuf ŞANLITÜRK’ün dilekçesinde, belirtmiş olduğu bulvar, cadde ve sokak isimlerinin, yeni yerleşime açılan Gündoğan ve Yeni Mahallelerine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.09.2006 tarih, 24 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Mahzemin Belediye BaşkanıYusuf ŞANLITÜRK’ün dilekçesinde, belirtmiş olduğu bulvar, cadde ve sokak isimlerinin, yeni yerleşime açılan Gündoğan ve Yeni Mahallelerine verilmesi talebinde;

 

Mahzemin Kasabası Gündoğan Mahallesi

a) Sokak İsimleri : Boran Sokak, Kuvvet Sokak, Arı Sokak,

b) Cadde İsimleri : Hüseyin Dikmen Caddesi,

 

Mahzemin Kasabası Yeni Mahallesi:

a) Sokak İsimleri : İrfan Karaca Sokak, Altun Sokak, Şanlıtürk Sokak ismi verilmesi talebinin, Şanlı sokak olarak değiştirilmesine,

b) Cadde İsimleri : Şükrü Sevinç Caddesi, isimlerinin verilmesi talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 428

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 2006 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 20.09.2006 tarih ve 06 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

 

1)Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak, faydalanacakların tespitine ilişkin 4736 Sayılı Kanun 08.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 19.01.2002 tarih ve 24645 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Ancak, yasanın yürürlüğe konulmasından sonra, yine yasanın verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 Sayılı Kararname ile 11.02.2002 tarih ve 2002/3700 Sayılı Ek Kararname yürürlüğe konulmuştur.

 

2)4736 Sayılı Kanun ile bu kanuna dayalı yetki ile çıkarılan kararnameler hükümlerine göre 1005 Sayılı Kanunla istiklal madalyası almaya hak kazananlara, hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlara, 2330 Sayılı Kanunla maddi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlara, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimselere,

 

3)Yayınlanan ek kararnameler ile de gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, yine ek kararname hükümlerine göre;Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan posta dağıtıcıları ve basın kimlik kartı sahiplerine indirimli veya ücretsiz olarak yararlandırılıp, yararlandırılmayacağı konusunda Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınabileceği kanaatine varılmış olup, komisyonumuzca yapılan tespit ve değerlendirilmelere göre, ilgili yasa ve ek kararnameler doğrultusunda:

 

a) 1005 Sayılı istiklal madalyası almaya hak kazananlar ve vatani hizmet tertibinden şeref aylığı

bağlananlar, 2330 Sayılı Kanunla nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlar, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimseler, gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, 2022 sayılı kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, POSTA DAĞITICILARI ve basın kimlik kartı sahiplerinin, belediyemize ait toplu taşım araçlarından (Kanun, Kararname ve İçtihatlar gereğince halk otobüslerinden de) ücretsiz yararlandırılmalarına ve kendilerine ücretsiz serbest paso verilmesine, yasa kapsamında kendilerine serbest paso verilenlerden; Basın kartı sahiplerinden 10.00YTL, diğer serbest paso verilecek olanlardan kart ücreti de alınmamasına,

 

b) Büyükşehir Belediye Meclisimizin 04.03.2002 tarih ve 17 no’lu kararı ile özürlülere de kanun hükmündeki kararname hükümleri doğrultusunda serbest paso verilmesine karar verilmiş ise de 1 yıllık uygulama sonucu elde edilen bilgilere göre, özürlü adetinin çok yüksek olması sebebiyle özürlülerin aynı zamanda halk otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılmalarına dair verilmiş olan meclis kararı nedeniyle halk otobüslerini işletenlerin büyük ölçüde mağduriyete uğradığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle spastik özürlü ve lösemili diyaliz hastalarının refakatçisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından bir önceki meclis kararı doğrultusunda ücretsiz, kararname doğrultusunda ve hakkaniyet gereğince, halk otobüslerinden de indirimli olarak yararlandırılmalarına; kendilerinden 5.00YTL kart ücreti alınmasına, vize ücreti alınmamasına; Özürlü kimliği olanlar; Durumları Sağlık raporları ile belgelemek kaydıyla, % 40 veya daha yukarı oranda sakat olanlar, Akıl hastaları (mental retarde, şizofreni vs.), kronik böbrek hastaları ( Diyalize girenler ), 14 yaşından küçük devamlı tedavi olmak zorunda olan kanser hastaları ve yukarıda belirtilen kişilerden akıl hastaları, diyalize giren hastalar ve 16 yaşından küçük kanser hastaları ile sakatlık oranı % 85’den fazla olan kişilerin bir yakınına da refakatçi olarak indirimli paso verilmesine;

 

c) Belediyemiz meclisince alınmış olan 04.07.2002 tarih ve 64 sayılı kararla belediye Zabıta personeline serbest seyahat kartı verilmesine,

Meclisin yine aynı tarihli ve 63 sayılı kararı ile Harcırah Kanununun 48. Maddesi gereği kendilerine seyahat kartı verilmesi gerekenlere, Harcırah Kanununda belirtilen ücret mukabilinde serbest paso verilmesine,

 

d) Öğrenciler ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline ise, indirimli tarife uygulanarak, öğrencilerden 5.00YTL, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına giren personelden ise, 10.00YTL kart bedeli alınmasına, Kayseri’de tahsil gören yabancı uyruklu öğrencilere de serbest paso verilmesine ve 5.00YTL kart ücreti alınmasına, önceden kartı olanlardan, vize ücreti alınmamasına,

 

4)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2002 tarihli yazılarında açıklanan “... Belediyelerde görev yapan personelin toplu taşım araçlarından hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan yararlandırılması mümkün görülmemektedir. Ancak, servis hizmeti mahiyetinde belediye personeline işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla paso, görev kartı vb. bir belgenin verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır...” ifadeleriyle açıklanan şekliyle, Büyükşehir, İlk Kademe, Alt Kademe Belediyeleri ile Kaski de görev yapan personelinde (24 saat dönüşümlü olarak görev yapanlar) işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla serbest proximity kart verilerek ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmasına. Proximity kart ve mifare kılıf bedeli olarak 5,00YTL’nin bu personellerinden tahsil edilerek uygulamanın özel halk otobüslerini de kapsayacak şekilde yürütülmesi,

Ayrıca belediyemiz tarafından verilen proxsimity kartlar için, kırılmasını önlemek ve kullanım süresini uzatmak amacı ile mifare kart kılıfının talep edilmesi halinde 0,50YTL karşılığında satılması ve ayrıca söz konusu kart kılıflarının özel bilet gişelerine de 0,45YTL’den 0,05YTL kar payı ile verilmesi, Belediyemizce verilen bütün proksimity kartların kullanıcı hatasından dolayı bozulması, kırılması durumunda da söz konusu kart bedelinin yatırılması halinde yenisinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 429

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Kasabası, Sulama Kooperatif sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih, 184 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Büyükbürüngüz Sulama Kooperatifinin Sulama Sahası Projesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Tarım Dışı Alan olarak planlı yere gelmektedir. Öneri olarak sunulan sulama sahasından Tarım Alanı dışında kullanıma ayrılan alanlar sulama alanı dışında bırakılmak üzere uygun görülmüştür.

Büyükbürüngüz Belediyesi Sulama Kooperatif Sahasının Tarım Alanı olarak planlanmasının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 430

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih, 185 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

38 sayılı karar ile 1/1000 ölçekli 26L-46 ve 26L-1c uygulama imar paftalarında 10 metrelik yolun güneye kaydırılarak A-2 yapı düzenindeki adaların A-3 olarak planlanması talebi bölgenin yoğunluğunu artıracağından, ayrıca ve Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin 65. maddesine görede serbest uygulama hakkı kazanılacağından imar plan tadilatının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO : 431

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih ve 192 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Belediyemiz Meclisinin,10.07.2006 tarih ve 301 sayılı kararı ile Anbar mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan plan tadilatına Askı ilan süresi içerisinde, Özarlar otomobilcilik Tic. ve San. LTD. Şti. Ünal HIZIRER ve Hacı HIZIRER itiraz etmiştir.

Anbar mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmaza ait ruhsatın geçerli olup olmadığına ilişkin Melikgazi Belediyesine yazdığımız yazının cevabı henüz Belediyemize ulaşmadığından, konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere komisyona yeniden havale edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO : 432

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Çaybağları mevkii, 186 pafta, 495 ada, 1,2,3,4,5,6,16,17,18 ve 19 parsel, 508 pafta, 4599 ada, 1,2,3,4 parsel, 508 pafta, 4603 ada, 1,2,5 parsellerin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih ve 187 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Bahsi geçen parsellerin bulunduğu imar adalarının birleştirilerek yeniden planlanması konusu, parsel maliklerinin muvaffakatları bulunmadığı ve önerilen planla yoğunluk artışı getirileceğinden, 1/5000 ölçekli 27 N ve 28 N Nazım imar planındaki tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 433

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kızılören Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50-L Nazım imar plan tadilat talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih, 186 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

imar planlarında Park Alanı olarak planlı yerin bir bölümünün Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması, ayrıca kaldırılan Park alanının da aynı civardaki başka bir alana taşınması talep edilmektedir.

11.09.2006 tarih, 140 sayılı meclis kararında sehven 50L-IId olarak yanlış yazılan pafta numarasının 50L olarak düzeltilmesi suretiyle, Kızılören Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 434

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Anbar Mevkiindeki Organize Sanayi Alanı Sağlık Koruma Bandının imar planlarına işlenmesi talebi, hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih, 188 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4. maddesinde OSB yer seçim yönetmeliğine göre uygun görülen yerlerde Ticaret Bakanlığının onayı ile kurulur. OSB sınırları içinde Sağlık Bakanlığınca öngörülen koruma bandı bırakılır, hükmü yer almaktadır. Bu alanda yapılacak değişiklikle de aynı kurallara tabidir.

Ayrıca, plan müellifimizce konuya ilişkin hazırlanan raporda da belirtildiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin 52. ve 55. maddelerinde de Sağlık Koruma Bandının OSB Planları içinde çözüleceği ve planların Bakanlıkça onanacağı belirtilmiştir.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Bakanlıkça bu yönde hazırlanacak planlama çalışmalarında belirtilen alanların Sağlık Koruma Bandı olarak belirlenmesi için , uygun görüş verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO : 435

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin almış olduğu 01.09.2006 tarih ve 52 sayılı ve 06.09.2006 tarih, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih, 189 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediye Meclisinin, 01.09.2006 tarih ve 52 sayılı kararı ile K35-a-22b-3d pafta nolu uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı 42 pafta, 821 ada, 1 nolu parseldeki Trafo Alanının planlara işlenmesi talep edilmektedir. Konu 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

06.09.2006 tarih, 59 sayılı kararı ile; 92 pafta, 563 ada, 1 parselde planlı K15 kütle nizamlı olarak planlı yerde, bina inşaatı yapılırken zemine yanlış oturtulmasından dolayı, bu kaymanın imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Konu 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

60 sayılı kararı ile; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2006 tarih, 228 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılan Konut Alanının Ortaöğretim Alanına dahil edilmesi hususunda hazırlanan 1/1000 ölçekli K35-d-02b-4b uygulama imar planındaki tadilat talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 436

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih, 190 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarihinde aldığı kararlardan;

118 sayılı kararı ile, onama sınırı içerisine alınan adalara R Lejant İşareti konulması talebi, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

124 sayılı kararı ile, Şahinkaya Mevkiinde imar adasının Dere Yatağından kurtarılması için bir miktar batı yönünde küçültülmesi talebi, Nazım imar plan tadilatı talebi gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

125 sayılı kararı ile, Ali Dağı Eteği Mevkii, mevcut yola göre imar adasının yeniden düzenlenmesi talebinin, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediği, ancak söz konusu alanda yapılan değişiklik 3 metreden daha küçük bir kayıklık olduğundan, talebin Belediyemiz meclisinin 11.07.2005 tarih, 259 sayılı meclis kararımız ile alanın Lejant hükmü değişikliği ile çözümlenebileceği düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile, kütle parselin 2 farklı kadastro parseline de basacak şekilde kaydırılması talebinin Nazım imar plan tadilatı gerektirmediği ancak, meclis çalışma dosyasında söz konusu parsel maliki muvaffakatı olmadığı ve kişiye yönelik bir tadilat yapıldığı düşünüldüğünden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

119, 120, 121, 122 ve 123 sayılı kararları ile, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden Sit Alanı olarak planlı alan civarındaki plan tadilatı taleplerinin kurul kararı doğrultusunda kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının kabulünün, 125 ve 128 sayılı kararlarının ise reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun;

118 nolu Meclis kararı raporunun kabulüne oyçokluğu ile; 125 nolu kararın raporu komisyon tarafından lejant hükmüyle çözülmesi önerildiyse de, yapılan değişikliğin lejant hükmüyle karşılanamayacağı belirtildiğinden, yukarıda belirtilen 125 sayılı kararın raporunun bu şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile; 119,120,121,122,123,124 ve 128 sayılı kararların raporlarının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

KARAR NO : 437

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Süksün Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.09.2006 tarih, 191 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Süksün Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 12 sayılı kararı ile Süksün Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamında Konut Adalarında Taban Alanı katsayısının 0.15 ten 0,25’e ve Kat Alanı Katsayısının A-2 yapı nizamı, 0,30dan 0,50 ye çıkarılması talebinin, yürürlükteki Nazım İmar Planlarına uygun olarak hazırlandığı ve Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden Süksün Belediye Meclisinin, 04.09.2006 tarih, 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO : 438

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1955-1500 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 439

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Geçmişte hizmeti olan “Vali Muammer Bey” isminin şehrimizdeki herhangi büyük caddelerden birine verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 04.08.2006 tarih ve M.38. KBB.0.11/2496 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Ticaret odası 24.07.2006 tarih ve 3.01/6233 sayılı yazısı ile Geçmişte hizmeti olan “Vali Muammer Bey” isminin şehrimizdeki herhangi büyük caddelerden birine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 440

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde yeni açılan dere mevkiindeki sokağa Mehmet BİLGİN isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 15.09.2006 tarih ve M.38.KBB.0.14/03/34 sayılı yazıları okundu.

Hamiyet BİLGİN 14.09.2006 tarihli dilekçesinde Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde yeni açılan dere mevkiindeki sokağa eşi Mehmet BİLGİN isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 441

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesinin 04.009.2006 tarih ve 2006 tarih ve 366 sayılı yazıları ile yazıları ekinde sunulan cadde ve sokak isimlerinin Yazılı mahallesine verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 15.09.2006 tarih ve M.38.KBB.0.14/03/35 sayılı yazıları okundu.

Başakpınar Belediyesinin 04.009.2006 tarih ve 2006 tarih ve 366 sayılı yazıları ile yazıları ekinde sunulan cadde ve sokak isimlerinin daha önce verilen isimlerle değiştirilerek Yazılı mahallesine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 442

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, yazıları ekinde sunulan isimlerin Bulvar, Cadde ve Sokaklara verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 15.09.2006 tarih ve M.38.KBB.0. 14 /03/36 sayılı yazıları okundu.

İncesu Belediyesi, yazıları ekinde sunulan isimlerin Bulvar, Cadde ve Sokaklara verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 443

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kızılören Belediyesi, yeni oluşan Cadde ve Sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 19.09.2006 tarih ve M.38.KBB.0.14/03/37 sayılı yazıları okundu.

Kızılören Belediyesi, yeni oluşan Cadde ve Sokaklara belirlenen isimlerin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 444

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Molu Köyü Çöp Depolama Sahasına atık getiren sanayi tesislerinden kamyon kapasitesine göre alınacak Atık Depolama Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 28.09.2006 tarih ve M.38.KBB.0.19-02/1251 sayılı yazıları okundu.

Molu Köyü Çöp Depolama Sahasına atık getiren sanayi tesislerinden kamyon kapasitesine göre alınacak Atık Depolama Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 445

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Ziya Gökalp Mahallesi Hüsamettin ÇETİNBULUT Sosyal tesisleri içerisinde bulunan çay ocağı işletmesinin, Kayseri Ekmekcilik Sosyal ve Spor Tesisleri A.Ş.’ye tahsisinin yapılması, süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 04.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/526 sayılı yazıları okundu.

Belediyemize ait, Ziya Gökalp Mahallesi Hüsamettin ÇETİNBULUT Sosyal tesisleri içerisinde bulunan çay ocağı işletmesinin, Kayseri Ekmekcilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye belirlenecek bedel ve süre içerisinde tahsis edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:446

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Şehirlerarası Terminal inşaatı işinde kullanılmak üzere, Belediyemiz Meclisinin 08.05.20006 tarih ve 193 nolu kararı ile İller Bankası Genel Müdürlüğünden 10.000.000,00YTL Yatırım Kredisi alınması karar verilmiş olup, İhale neticesinde, %10 artırım ve KDV ile birlikte kredi miktarının 14.602.500, 00YTL’ye çıkarılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 21.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/3216 sayılı yazıları okundu.

Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan Şehirlerarası Terminal İnşaatı işinde kullanılmak üzere Belediyemiz Meclisinin 08.05.2006 tarih ve 193 nolu kararı ile İller Bankası Genel Müdürlüğünden 10.000.000,00YTL yatırım kredisi alınmasına karar verilmiştir.

Yapılan ihale neticesinde; %10 artırım ve KDV ile Terminal inşaatının 14.602. 500,00YTL’ye ulaşacağı anlaşıldığından, 08.05.2006 tarih ve 193 nolu meclis kararının tavzih edilerek kredi miktarının 14.602.500,00YTL’ye çıkarılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO : 447

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti şahsa ait, Anbar mahallesi, 2 pafta, 10-11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30-31H paftasında Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E25-1970-1511 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti şahsa ait, Anbar mahallesi, 2 pafta, 10-11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30-31H paftasında Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 448

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar-Kines Mevkii, 1888 (2486, 2487, 2488) parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29N paftasında Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E25-1970-1511 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Konaklar-Kines Mevkii, 1888 (2486, 2487, 2488) parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29N paftasında Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 449

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 76-77 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1971-1512 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 76-77 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 450

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Cırgalan mahallesi, 3 pafta, 792 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32 O paftasında Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-2132-1612 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi, Cırgalan mahallesi, 3 pafta, 792 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32 O paftasında Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 451

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-2136-1620 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 452

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Süksün Belediyesi, öğrenci taşıma işlerini kendi imkanları ile yaptıklarından dolayı, Eğitim ve Öğretim süresince araçlarına akaryakıt yardımı yapılması talebi görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın 02.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-31/1-1425 sayılı yazıları okundu.

Süksün Belediyesi, öğrenci taşıma işlerini kendi imkanları ile yaptıklarından dolayı, Eğitim ve Öğretim süresince araçlarına akaryakıt yardımı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 453

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Güneşli Belediyesi, Karahüyük Mahallesindeki Piyadeler caddesi isminin, Kültepe caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 04.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-14/03 sayılı yazıları okundu.

Güneşli Belediyesi, Karahüyük Mahallesindeki Piyadeler caddesi isminin, Kültepe caddesi olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 454

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Yeni Numarataj Yönetmeliğine göre, Hinterlant sınırları içerisindeki Belediyelerin Bulvar, cadde, sokak, çıkmaz ve numaralı sokaklarının birbirinin aynısı olanların, Belediyemiz meclisince daha önce onaylanan isimler ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’ nın 05.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-14/03 sayılı yazıları okundu.

Yeni Numarataj Yönetmeliğine göre, Hinterlant sınırları içerisindeki Belediyelerin Bulvar, cadde, sokak, çıkmaz ve numaralı sokaklarının birbirinin aynısı olanların, Belediyemiz meclisince daha önce onaylanan ekli listedeki isimler ile değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 455

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı taşınmaz Kayseri Belediye encümeninin 22.11.1972 tarih ve 6800 sayılı karı ile şehrin içme suyunu karşılayacak Yıldırım Beyazıt su galerileri alanı için istimlak edilen bu yer imar planında su galerileri alanından çıkartılarak konut alanına dönüştürülmüş olduğundan, tayin edilecek bir bedel karşılığında eski sahiplerine iade edilip, edilmeyeceği talebinin görüşülmesi bulunduğun dan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E23-2-533-1621 sayılı yazıları okundu.

Konaklar mevkii, 1 pafta, 758 parsel numaralı taşınmaz Kayseri Belediye encümeninin 22.11.1972 tarih ve 6800 sayılı karı ile şehrin içme suyunu karşılayacak Yıldırım Beyazıt su galerileri alanı için istimlak edilen bu yer 15.06.1988 tarihinde onanan imar planında su galerileri alanından çıkartılarak konut alanına dönüştürülmüş ve Mahkemece kesinleşen ilam gereğince, bu parsel Kayseri Belediyesi adına tescil edilmiştir. Hissedarların bulunduğu parselin 2942/4650 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince, tayin edilecek bir bedel karşılığında eski sahiplerine iade edilip, edilmeyeceği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 456

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3198 ada, 1 parsel ve 3257 ada, 21, 22, 23, 24, 25, 50 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29N Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E23-2-2153-1631 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3198 ada, 1 parsel ve 3257 ada, 21, 22, 23, 24, 25, 50 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29N Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 457

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-2158-1634 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 458

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Yenibağlar mevkii 38 pafta 572, 574, 575 ve 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-2040-1557 sayılı yazıları okundu.

Talas Belediyesi, Yenibağlar mevkii 38 pafta 572, 574, 575 ve 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 459

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kızılören Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-2129-1614 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kızılören Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 460

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih, 151, 152, 153, 155, 157 ve 158 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2154-1630 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih, 151, 152, 153, 155, 157 ve 158 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 461

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kardeşşehir Mostar’da Belediyemiz tarafından açılacak Meslek ve Beceri Kursları ile ilgili Mostar Belediyesi ve Mostar Konsolosluğu ile işbirliği yapılarak kursların açılması ile ilgili olarak görüşmeler yapmaya ve protokol imzalamaya Genel Sekreter Mustafa YALÇIN ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı M.Yusuf EKEN’in görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daresi Başkanlığı’nın 11.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/33 sayılı yazıları okundu.

Kardeşşehir Mostar’da Belediyemiz tarafından açılacak Meslek ve Beceri Kursları ile ilgili Mostar Belediyesi ve Mostar Konsolosluğu ile işbirliği yapılarak kursların açılması ile ilgili olarak görüşmeler yapmaya ve protokol imzalamaya Genel Sekreter Mustafa YALÇIN ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı M.Yusuf EKEN’in 20 Eylül – 20 Kasım 2006 tarihleri arasında görevlendirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 462

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden, İncesu Belediyesinin 2006 yılı bütçesine Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 09.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB. 0.61/73 sayılı yazıları okundu.

İncesu Belediyesine 2006 Yılı için verilen ödenek yetişmediğinden, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, Diğer Mal ve Malzeme alımı için 400.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 463

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2171-1648 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2006 tarih ve 45 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 464

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Argıncık (Hamurkesen) mevkii, 13 pafta, 387 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 N Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2168-1646 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi Argıncık (Hamurkesen) mevkii, 13 pafta, 387 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 N Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 465

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Şeker mevkii civarında yeni terminal ve kuzey çevre yolu arasında 1/5000 ölçekli ilave Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2182-1665 sayılı yazıları okundu.

Şeker mevkii civarında yeni terminal ve kuzey çevre yolu arasında 1/5000 ölçekli ilave Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 466

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 04.10.2006 tarih, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2156-1629 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 04.10.2006 tarih, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 467

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Yeşil Mahalle, 3507 ada, 15 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 L Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2169-1647 sayılı yazıları okundu.

Kocasinan Belediyesi Yeşil Mahalle, 3507 ada, 15 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 468

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin almış olduğu 06.10.2006 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İncesu Belediyesinin 06.10. 2006 tarih ve M.38.6.İNC.5.10.00.00/760 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin almış olduğu 06.10.2006 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 20.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 22

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.09.2006 tarih ve 395 sayılı kararı ile, Kuşçu Belediyesi, “Akin ve Boyacı ve yeni oluşturulan Yeni Mahallerine” Bulvar, Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Kuşçu Belediyesinin 07.08.2006 tarih ve 140 sayılı yazıları ile; Akin ve Boyacı ve yeni oluşturulan Yeni Mahallerine; Bulvar, Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesini talep ettikleri görülmüştür. Aynı talep Belediyemiz meclisinin 08.05.2006 tarih ve 172 nolu kararı ile kabul edilmiş olup, yeniden aynı kararın alınmasına gerek olmadığından talebin gündemden çekilmesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 20.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 23

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.09.2006 tarih ve 396 sayılı kararı ile, Gesi Kayabağ Mahalle Muhtarlığı, Mezarlık Caddesi yerine Erciyes Caddesi, Kurbanlı Sokağı yerine Güneş Sokağı, Kırmızı Taş Sokağı yerine Aydınlar Sokağı, Çiçekveren Caddesi yerine Uzun Taş Caddesi, İlkhan Sokağı yerine Taş Direk Sokağı isimlerinin verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Gesi Kayabağ Mahalle Muhtarlığı, Mezarlık Caddesi yerine Erciyes Caddesi, Kurbanlı Sokağı yerine Güneş Sokağı, Kırmızı Taş Sokağı yerine Aydınlar Sokağı, Çiçekveren Caddesi yerine Uzun Taş Caddesi, İlkkan Sokağı yerine Taş Direk Sokağı isimlerinin verilmesinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 20.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 24

 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.09.2006 tarih ve 398 sayılı kararı ile, Mahzemin Belediye BaşkanıYusuf ŞANLITÜRK’ün dilekçesinde, belirtmiş olduğu bulvar, cadde ve sokak isimlerinin, yeni yerleşime açılan Gündoğan ve Yeni Mahallelerine verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mahzemin Belediye BaşkanıYusuf ŞANLITÜRK’ün dilekçesinde, belirtmiş olduğu bulvar, cadde ve sokak isimlerinin, yeni yerleşime açılan Gündoğan ve Yeni Mahallelerine verilmesi talebinde;

 

Mahzemin Kasabası Gündoğan Mahallesi

a) Sokak İsimleri : Boran Sokak, Kuvvet Sokak, Arı Sokak,

b) Cadde İsimleri : Hüseyin Dikmen Caddesi,

 

Mahzemin Kasabası Yeni Mahallesi:

a) Sokak İsimleri : İrfan Karaca Sokak, Altun Sokak, Şanlıtürk Sokak ismi verilmesi talebinin, Şanlı sokak olarak değiştirilmesine,

b) Cadde İsimleri : Şükrü Sevinç Caddesi, isimlerinin verilmesi talebinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 20.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 06

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2006 tarih ve 414 sayılı kararı ile tetkik ve incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen, 2007 yılında kimlere serbest ve indirimli paso verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi hususunda komisyonumuz tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, inceleme neticesine göre;

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak, faydalanacakların tespitine ilişkin 4736 Sayılı Kanun 08.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 19.01.2002 tarih ve 24645 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Ancak, yasanın yürürlüğe konulmasından sonra, yine yasanın verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 Sayılı Kararname ile 11.02.2002 tarih ve 2002/3700 Sayılı Ek Kararname yürürlüğe konulmuştur.

2) 4736 Sayılı Kanun ile bu kanuna dayalı yetki ile çıkarılan kararnameler hükümlerine göre 1005 Sayılı Kanunla istiklal madalyası almaya hak kazananlara, hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlara, 2330 Sayılı Kanunla maddi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlara, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimselere,

3)Yayınlanan ek kararnameler ile de gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, yine ek kararname hükümlerine göre;Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan posta dağıtıcıları ve basın kimlik kartı sahiplerine indirimli veya ücretsiz olarak yararlandırılıp, yararlandırılmayacağı konusunda Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınabileceği kanaatine varılmış olup, komisyonumuzca yapılan tespit ve değerlendirilmelere göre, ilgili yasa ve ek kararnameler doğrultusunda:

a) 1005 Sayılı istiklal madalyası almaya hak kazananlar ve vatani hizmet tertibinden şeref aylığı

bağlananlar, 2330 Sayılı Kanunla nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlar, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimseler, gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, 2022 sayılı kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, POSTA DAĞITICILARI ve basın kimlik kartı sahiplerinin, belediyemize ait toplu taşım araçlarından (Kanun, Kararname ve İçtihatlar gereğince halk otobüslerinden de) ücretsiz yararlandırılmalarına ve kendilerine ücretsiz serbest paso verilmesine, yasa kapsamında kendilerine serbest paso verilenlerden; Basın kartı sahiplerinden 10.00 YTL, diğer serbest paso verilecek olanlardan kart ücreti de alınmamasına,

b) Büyükşehir Belediye Meclisimizin 04.03.2002 tarih ve 17 no’lu kararı ile özürlülere de kanun hükmündeki kararname hükümleri doğrultusunda serbest paso verilmesine karar verilmiş ise de 1 yıllık uygulama sonucu elde edilen bilgilere göre, özürlü adetinin çok yüksek olması sebebiyle özürlülerin aynı zamanda halk otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılmalarına dair verilmiş olan meclis kararı nedeniyle halk otobüslerini işletenlerin büyük ölçü de mağduriyete uğradığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle spastik özürlü ve lösemili diyaliz hastalarının refakatçisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından bir önceki meclis kararı doğrultusunda ücretsiz, kararname doğrultusunda ve hakkaniyet gereğince, halk otobüslerinden de indirimli olarak yararlandırılmalarına; kendilerinden 5.00 YTL. kart ücreti alınmasına, vize ücreti alınmamasına; Özürlü kimliği olanlar; Durumları Sağlık raporları ile belgelemek kaydıyla, % 40 veya daha yukarı oranda sakat olanlar, Akıl hastaları (mental retarde, şizofreni vs.), kronik böbrek hastaları ( Diyalize girenler ), 14 yaşından küçük devamlı tedavi olmak zorunda olan kanser hastaları ve yukarıda belirtilen kişilerden akıl hastaları, diyalize giren hastalar ve 16 yaşından küçük kanser hastaları ile sakatlık oranı % 85 den fazla olan kişilerin bir yakınına da refakatçi olarak indirimli paso verilmesine;

 

c) Belediyemiz meclisince alınmış olan 04.07.2002 tarih ve 64 sayılı kararla belediye zabıta personeline serbest seyahat kartı verilmesine,

Meclisin yine aynı tarihli ve 63 sayılı kararı ile Harcırah Kanununun 48. Maddesi gereği kendilerine seyahat kartı verilmesi gerekenlere, Harcırah Kanununda belirtilen ücret mukabilinde serbest paso verilmesine,

 

d) Öğrenciler ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline ise, indirimli tarife uygulanarak, öğrencilerden 5.00YTL., eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına giren personelden ise, 10.00.YTL. kart bedeli alınmasına, Kayseri’de tahsil gören yabancı uyruklu öğrencilere de serbest paso verilmesine ve 5.00 YTL kart ücreti alınmasına, önceden kartı olanlardan, vize ücreti alınmamasına,

4) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2002 tarihli yazılarında açıklanan “... Belediyelerde görev yapan personelin toplu taşım araçlarından hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan yararlandırılması mümkün görülmemektedir. Ancak, servis hizmeti mahiyetinde belediye personeline işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla paso, görev kartı vb. bir belgenin verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır...” ifadeleriyle açıklanan şekliyle, Büyükşehir, İlk Kademe, Alt Kademe Belediyeleri ile Kaski de görev yapan personelinde (24 saat dönüşümlü olarak görev yapanlar) işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla serbest proximity kart verilerek ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmasına. Proximity kart ve mifare kılıf bedeli olarak 5,00 YTL nin bu personellerinden tahsil edilerek uygulamanın özel halk otobüslerini de kapsayacak şekilde yürütülmesi,

Ayrıca belediyemiz tarafından verilen proxsimity kartlar için, kırılmasını önlemek ve kullanım süresini uzatmak amacı ile mifare kart kılıfının talep edilmesi halinde 0,50 YTL karşılığında satılması ve ayrıca söz konusu kart kılıflarının özel bilet gişelerine de 0,45 YTL. den 0,05 YTL kar payı ile verilmesi, Belediyemizce verilen bütün proksimity kartların kullanıcı hatasından dolayı bozulması, kırılması durumunda da söz konusu kart bedelinin yatırılması halinde yenisinin verilmesinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 184

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 391 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Kasabası, Sulama Kooperatif sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Büyükbürüngüz Sulama Kooperatifinin Sulama Sahası Projesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Tarım Dışı Alan olarak planlı yere gelmektedir. Öneri olarak sunulan sulama sahasından Tarım Alanı dışında kullanıma ayrılan alanlar sulama alanı dışında bırakılmak üzere uygun görülmüştür.

Büyükbürüngüz Belediyesi Sulama Kooperatif Sahasının Tarım Alanı olarak planlanmasının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 185

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 403 sayılı kararı ile 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 38 sayılı karar ile 1/1000 ölçekli 26L-46 ve 26L-1c uygulama imar paftalarında 10 metrelik yolun güneye kaydırılarak A-2 yapı düzenindeki adaların A-3 olarak planlanması talebi bölgenin yoğunluğunu artıracağından, ayrıca ve Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin 65. maddesine göre de serbest uygulama hakkı kazanılacağından imar plan tadilatının reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 192

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 405 sayılı kararı ile, Anbar mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan plan tadilatına Askı–ilan süresi içerisinde yapılan itiraz talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Belediyemiz Meclisinin,10.07.2006 tarih ve 301 sayılı kararı ile Anbar mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan plan tadilatına Askı ilan süresi içerisinde, Özarlar otomobilcilik Tic. ve San. LTD. Şti. Ünal HIZIRER ve Hacı HIZIRER itiraz etmiştir.

Anbar mevkii, 423 pafta, 3045 ada, 5 parsel nolu taşınmaza ait ruhsatın geçerli olup olmadığına ilişkin Melikgazi Belediyesine yazdığımız yazının cevabı henüz Belediyemize ulaşmadığından, konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere komisyona yeniden havale edilmesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 187

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 408 sayılı kararı ile Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Çaybağları mevkii, 186 pafta, 495 ada, 1,2,3,4,5,6,16,17,18,19 parsel, 508 pafta, 4599 ada, 1,2,3,4 parsel, 508 pafta, 4603 ada, 1,2,5 parsellerin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; bahsi geçen parsellerin bulunduğu imar adalarının birleştirilerek yeniden planlanması konusu, parsel maliklerinin muvaffakatları bulunmadığı ve önerilen planla yoğunluk artışı getirileceğinden , 1/5000 ölçekli 27 N ve 28 N Nazım imar planındaki tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 186

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 410 sayılı kararı ile Kızılören Belediyesinin, 1/5000 ölçekli 50L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; imar planlarında Park Alanı olarak planlı yerin bir bölümünün Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması, ayrıca kaldırılan Park alanının da aynı civardaki başka bir alana taşınması talep edilmektedir.

11.09.2006 tarih, 140 sayılı meclis kararında sehven 50L-IId olarak yanlış yazılan pafta numarasının 50L olarak düzeltilmesi suretiyle , Kızılören Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 188

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 411 sayılı kararı ile Anbar Mevkiindeki Organize Sanayi Alanı Sağlık Koruma Bandının imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4. maddesinde OSB yer seçim yönetmeliğine göre uygun görülen yerlerde Ticaret Bakanlığının onayı ile kurulur. OSB sınırları içinde Sağlık Bakanlığınca öngörülen koruma bandı bırakılır, hükmü yer almaktadır. Bu alanda yapılacak değişiklikle de aynı kurallara tabidir.

Ayrıca, plan müellifimizce konuya ilişkin hazırlanan raporda da belirtildiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin 52. ve 55. maddelerinde de Sağlık Koruma Bandının OSB Planları içinde çözüleceği ve planların Bakanlıkça onanacağı belirtilmiştir.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Bakanlıkça bu yönde hazırlanacak planlama çalışmalarında belirtilen alanların Sağlık Koruma Bandı olarak belirlenmesi için , uygun görüş verilmesinin uygun olacağı Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 189

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 412 sayılı kararı ile 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin almış olduğu 01.09.2006 tarih ve 52 sayılı ve 06.09.2006 tarih, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin, 01.09.2006 tarih ve 52 sayılı kararı ile K35-a-22b-3d pafta nolu uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı 42 pafta, 821 ada, 1 nolu parseldeki Trafo Alanının planlara işlenmesi talep edilmektedir. Konu 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

06.09.2006 tarih, 59 sayılı kararı ile; 92 pafta, 563 ada, 1 parselde planlı K15 kütle nizamlı olarak planlı yerde, bina inşaatı yapılırken zemine yanlış oturtulmasından dolayı, bu kaymanın imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Konu 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

60 sayılı kararı ile; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2006 tarih, 228 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılan Konut Alanının Ortaöğretim Alanına dahil edilmesi hususunda hazırlanan 1/1000 ölçekli K35-d-02b-4b uygulama imar planındaki tadilat talebinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 190

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 413 sayılı kararı ile 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarihinde aldığı kararlardan;

118 sayılı kararı ile, onama sınırı içerisine alınan adalara R Lejant İşareti konulması talebi, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

124 sayılı kararı ile, Şahinkaya Mevkiinde imar adasının Dere Yatağından kurtarılması için bir miktar batı yönünde küçültülmesi talebi, Nazım imar plan tadilatı talebi gerektirmediğinden talebin uygun olacağı,

125 sayılı kararı ile, Ali Dağı Eteği Mevkii, mevcut yola göre imar adasının yeniden düzenlenmesi talebinin, Nazım imar plan tadilatı gerektirmediği, ancak söz konusu alanda yapılan değişiklik 3 metreden daha küçük bir kayıklık olduğundan, talebin Belediyemiz meclisinin 11.07.2005 tarih, 259 sayılı meclis kararımız ile alanın Lejant hükmü değişikliği ile çözümlenebileceği düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile, kütle parselin 2 farklı kadastro parseline de basacak şekilde kaydırılması talebinin Nazım imar plan tadilatı gerektirmediği ancak, meclis çalışma dosyasında söz konusu parsel maliki muvaffaktı olmadığı ve kişiye yönelik bir tadilat yapıldığı düşünüldüğünden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

119, 120, 121, 122 ve 123 sayılı kararları ile, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden Sit Alanı olarak planlı alan civarındaki plan tadilatı taleplerinin kurul kararı doğrultusunda kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının kabulünün, 125 ve 128 sayılı kararlarının ise reddinin uygun olacağı, Meclis’e arz olunur

 

 

Toplantı Tarihi : 27.09.2006

Toplantı Günü : Çarşamba

Rapor No : 191

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 419 sayılı kararı ile 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Süksün Belediye Meclisinin almış olduğu 04.09.2006 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Süksün Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 12 sayılı kararı ile Süksün Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamında Konut Adalarında Taban Alanı katsayısının 0.15 ten 0,25’e ve Kat Alanı Katsayısının A-2 yapı nizamı, 0,30dan 0,50 ye çıkarılması talebinin, yürürlükteki Nazım İmar Planlarına uygun olarak hazırlandığı ve Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden Süksün Belediye Meclisinin, 04.09.2006 tarih, 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.