2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.08.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 376

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah. 6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2010 tarih ve 166 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, S.S. Anadolu Engelliler Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, ilave nazım imar planı talebinde bulunmaktadır. Ancak “Plan Yapımına Dair Esaslara Ait Yönetmelik” in 19. maddesinde belirtilen şartları sağlamadığından ilave nazım imar planı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 377

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2010 tarih ve 165 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar mahallesinde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 378

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2010 tarih ve 164 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler mahallelerinde, ilave nazım imar planı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 379

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.07.2010 tarih ve 152 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, Başbakanlık Bölge Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden resmi kurum alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebine ilişkin incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 380

Konusu : İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.07.2010 tarih ve 150 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Kayaaltı mevkii ve civarında, yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının, ticaret alanı olarak planlanmasını ve mevcut imar planında ticaret ve konut alanı olarak planlı yerin de, yapılaşmadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ticaret ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 381

Konusu : İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2010 tarih ve 163 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu, düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin, orta yoğunluklu konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu tadilat talebine dair çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 382

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2010 tarih ve 161 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlı iken fiilen Akaryakıt İstasyonu olarak kullanılan alanın, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlara işlenerek çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 383

Konusu : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile uyumlu hale getirilmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan) 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2010 tarih ve 167 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, tarımsal niteliği korunacak alan (TNKA) olarak planlı olan yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu taleple ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 384

Konusu : Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde Küçük Sanayi sitesi alanı olarak planlı yerde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde Küçük Sanayi sitesi alanı olarak planlı yerde, 1/5000 ölçekli 33 P nazım imar planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2010 tarih ve 159 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt mahallesinde, S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, mülkiyeti söz konusu kooperatif, Melikgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve şahıslara ait, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerin, arazinin topoğrafik yapısının mevcut imar planına göre yapılaşmasına müsaade etmemesinden dolayı yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 33 OP nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal donatı alanlarıyla beraber küçük sanayi sitesi (KSS) alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 385

Konusu : Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 34 pafta, 346 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 34 pafta, 346 parsel nolu taşınmaz ile yine aynı bölgede bulunan Belediye hizmet alanı olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.07.2010 tarih ve 149 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harami mevkiinde yeşil alan olarak planlı yerin belediye hizmet alanı, aynı bölgede yer alan belediye hizmet alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin belediye hizmet alanı, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 386

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2010 tarih ve 153 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesinde fiilen akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ile yüzme havuzu, düğün salonu ve kapalı halı saha bulunan, Belediye Hizmet Alanı planlı yerin fiili duruma uygun olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Belediye hizmet alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ile ticaret alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 387

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 325 parsel nolu taşınmazda NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 325 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.07.2010 tarih ve 151 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanın fiili duruma uygun olacak şekilde akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-18-c ve K35-a-18-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 388

Konusu : İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi, 137 ada, 46 ve 48 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.07.2010 tarih ve 162 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu, mevcut imar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı yerin (TNKA), Tarım İl Müdürlüğü’nün uygun görüşüne istinaden Meslek Yüksek Okulu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/50000 ölçekli K34-d çevre düzeni planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan yerin, meslek yüksek okulu olarak planlanması yönündeki imar plan değişikliğinin kabul edilerek, Çevre ve Orman Bakanlığı’na incelenmek üzere sunulmasının uygun olacağı yönünde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 389

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parselde NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2010 tarih ve 154 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) planlarda Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge Parkı olarak planlı olup, fiilen sanayiye yönelik mevcut yapılaşmalar olduğu belirtilerek, bu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 390

Konusu : Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyünde nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü yeni yerleşim alanı olarak belirtilen alanda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 24.07.2002 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı imar planı olduğu belirtilerek söz konusu köy yerleşim planının üst ölçekli planlara 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenerek imar planı değişikliğinin yapılması ve bu değişikliğe uygun olarak da 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2010 tarih ve 155 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzsekisi Orman Köyü yeni yerleşim alanı olarak belirtilen alanda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 24.07.2002 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı imar planı olduğu belirtilerek, söz konusu köy yerleşim planının planlara işlenmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen alana ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan müellifimiz tarafından hazırlansa da, öncelikle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Plan müellifimiz tarafından hazırlanarak onama sınırı içerisine alınan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin kabul edilerek Çevre ve Orman Bakanlığı’na incelenmek üzere sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 391

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2010 tarih ve 158 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarihli kararlarından;

128 sayılı kararıyla; Karacaoğlu ve Battalgazi Mahallelerinde, ada derinliği 20 metrenin altında kalan alanlar dışında, ön bahçe mesafeleri 0 ve 3 metre olan söz konusu imar adalarının ön bahçe mesafelerinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

129 sayılı kararıyla; Demirciyazısı mevkii, Yeniköy Mahallesinde, 16*16, K3 kütle nizamlı konut alanının, yapılaşmadan kaynaklanan sorununun giderilmesi amacıyla doğu yönünde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 392

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih ve 136 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih ve 136 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 30.06.2010 tarih ve 160 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacısaki Mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda ilgili kurumun görüşü doğrultusunda trafo binasının işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 136 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 393

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 152 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 152 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2010 tarih ve 156 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarihli kararlarından;

152 sayılı kararıyla; Kiçiköy Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında iki adet K7 kütlesi ile K1 kütlesi planlanmış olup parselin doğusunda kalan 17X39 metre ebatlarındaki K7 kütlesinin, 17X34 metre olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

155 sayılı kararıyla; Erciyes Mahallesi Kayabaşı mevkiinde enerji nakil hattı koruma kuşağı planlı yerdeki mevcut direklerin imar adası dışında olması gerekçesiyle Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin görüşü doğrultusunda bu hattaki koruma kuşağının kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 152 sayılı ve 155 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 394

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.07.2010 tarih ve 157 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarihli kararlarından;

156 sayılı kararıyla; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanın, 4. ve 5. etap TOKİ bina sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dini tesis alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 12.03.2010 tarih, 130 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

158 sayılı kararıyla; Bağpınar Mahallesinde, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 08.03.2010 tarih, 101 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

159 sayılı kararıyla; Hisarcık-Bahçelievler Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil olan olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 08.03.2010 tarih, 99 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

160 sayılı kararıyla; Kıranardı-Fatih Mahallesinde, mezarlık alanı olarak planlı yerin ağaçlandırılacak alan, ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan yerin ise fiili duruma uygun olacak şekilde mezarlık alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 08.03.2010 tarih, 98 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

161 sayılı kararıyla, Aydınlar mevkiinde, mülkiyeti belediyemize ait, sosyal tesis alanı olarak planlı yere, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere, (M) ticaret lejant işaretinin konulması talebi, belediyemiz meclisinin 08.03.2010 tarih, 97 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

163 sayılı kararıyla, Seyitgazi Mahallesinde, Arkeoloji müzesinin bulunduğu alanda yapılan plan değişikliğinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilerek imar planının eski haline döndürülmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmasının yapılmasının uygun olacağı,

164 sayılı kararıyla; Gesi-Fatih Mahallesinde, konut alanı olarak planlı iki ayrı imar adasının birleştirilerek yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

166 sayılı kararıyla, Esenyurt ve Mimarsinan-Şirintepe Mahallelerinde mülkiyeti belediyesine ait park alanı olarak planlı yerlerin bir kısmında iki adet trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oy birliği ile, 166 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 395

Konusu : Şehit Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi üzerine, hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2010 tarih ve 15 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin, Cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili olarak uygun cadde veya sokak bulunamadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun, Meclis üyesi Murat Cahit CINGI’nın sözlü teklifi ile, Furkan DOĞAN isminin, Daha sonra değerlendirmek üzere isim havuzunda bekletip sonra uygun bir yere adının konulması şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 396

Konusu : İncesu İlçesi, Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin değiştirilmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Eyyuphan ÖRDEK ve Salim ALTUKAYNAK’ın, İncesu İlçesi Örenşehir Beylik mevkiinde bulunan Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin kendilerinin belirlemiş oldukları isimlerden biri ile değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.07.2010 tarih ve 13 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eyyuphan ÖRDEK ve Salim ALTUKAYNAK’ın, İncesu İlçesi Örenşehir Beylik mevkiinde bulunan Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin vatandaş tarafından benimsendiği ve değişiklik istemediklerinden dolayı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 397

Konusu : Şair Yunus BEKİR’in, cadde, park yada uygun görülen bir yere isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kayseri’de ilk Türkçe gazeteyi çıkarmış, sağlık ve eğitimde büyük hizmetleri olmuş gazeteci, şair Yunus BEKİR’in, cadde, park yada uygun görülen bir yere isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2010 tarih ve 16 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi, Turan Mahallesinde bir caddede Yunus BEKİR isminin kullanıldığı için talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 398

Konusu : Son dönemde şehit olan askerlerimizin isimlerinin uygun görülen cadde veya sokaklara verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Şehit Uzman Çavuş Nuri Aydın SAĞIR, Şehit Uzman Çavuş Kemal KOÇYİĞİT, Şehit Uzman Çavuş Birol MUTLU ve Şehit Astsubay Başçavuş Duran BAYRAM isimlerinin uygun görülen cadde veya sokaklara isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 29.07.2010 tarih ve 17 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Uzman Çavuş Nuri Aydın SAĞIR ismi Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde bir okula verildiğinden dolayı cadde veya sokağa verilmemesine,

Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi, Şehit Üsteğmen Mustafa ŞİMŞEK Bulvarı ile Aytaş Sokak arasında bulunan bağlantı yoluna Şehit Kemal KOÇYİĞİT Sokağı isminin verilmesinin,

Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, Mimarsinan Caddesi ile Fatin Rüştü ZORLU caddesi arasında kalan bağlantı yoluna Şehit Birol MUTLU Sokağı isminin verilmesinin.

Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, İlham Sokak ile Malazgirt Sokak arasında kalan bağlantı yoluna Şehit Duran BAYRAM Sokağı isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 399

Konusu : Şehit, gazi, dul ve yetimlerine birer adet konut veya konut arsası verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilere Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 22.07.2010 tarih ve 14 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilere Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce ev veya arsa verilmemiş olanlara imkanlar dahilinde konut veya konut arsası verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun, Meclis üyesi Murat Cahit CINGI’nın, sözlü önerisi ile konunun daha sonra değerlendirilmek üzere gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 400

Konusu : Cevdet KILIÇLAR isminin Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kayseri İHH Yardım Derneği, Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Cevdet KILIÇLAR isminin yeni açılan gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-313-1730 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İHH Yardım Derneği, Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Cevdet KILIÇLAR isminin yeni açılan Cadde veya Sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 401

Konusu : Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, ikizkaya sokak isminin Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Osman YILMAZ, , Gesi Kayabağ Mahallesi, ikizkaya Sokak isminin, Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-346-1942 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Osman YILMAZ, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, ikizkaya Sokak isminin, Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 402

Konusu : Harman Mahallesi, Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Talas İlçesi Harman Mahallesi sakinlerinin, Harman Mahallesi Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin, Lale 1. Sokak ve Lale 2. Sokak olarak değiştirilmesi taleplerinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.07.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-350-1960 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Harman Mahallesi sakinlerinin, Harman Mahallesi Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin, Lale 1. Sokak ve Lale 2. Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 403

Konusu : Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesinin yapım işi için Alt Kredi Anlaşmasının imzalanması.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, İller Bankası’nın Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü “Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Finansman)” kapsamında İller Bankası’nın Dünya Bankası kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesinin yapım işi için kullandırılacak krediye ilişkin “Alt Kredi Anlaşması”nın imzalanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 03.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-765 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası’nın Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü “Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Finansman)” kapsamında İller Bankası’nın Dünya Bankası kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesinin yapım işi için kullandırılacak krediye ilişkin “Alt Kredi Anlaşması”nın imzalanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 404

Konusu : İncesu Belediyesine ait kapalı spor salonun tevhit ve ifraz sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Dedeman Otelinin trampası ve yıkılması için yapılacak olan protokolün imzalanması.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülkiyeti İncesu Belediyesi adında kayıtlı ve üzerinde kapalı spor salonu bulunan, 427 ada, 178 parselin tevhit-ifraz işlemlerinin tamamlanmasından sonra Belediyemiz tarafından devralınması, devralınan bu taşınmazın Dedeman Oteli olarak bilinen ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tasarrufunda bulunan bina ile trampa edilmesi, Bağımsız Gayrimenkul Değerlendirme Kuruluşunun yapacağı kıymet takdiri doğrultusunda takasının yapılarak Dedeman otelinin Belediyemiz tarafından yıktırılarak enkazının kaldırılması, trampa ile ilgili yapılacak protokole Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E23–629–2063 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti İncesu Belediyesi adında kayıtlı ve üzerinde kapalı spor salonu bulunan, 427 ada, 178 parselin tevhit-ifraz işlemlerinin tamamlanmasından sonra Belediyemiz tarafından devralınması, devralınan bu taşınmazın Dedeman Oteli olarak bilinen ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tasarrufunda bulunan bina ile trampa edilmesi, Bağımsız Gayrimenkul Değerlendirme Kuruluşunun yapacağı kıymet takdiri doğrultusunda takasının yapılarak Dedeman otelinin Belediyemiz tarafından yıktırılarak enkazının kaldırılması, trampa ile ilgili protokol yapıldığı takdirde Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 405

Konusu : Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve tanıtım yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kent Estetik Kurulu’nun hazırlamış olduğu “ Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve tanıtım Yönetmeliği”nin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/12–419 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kent Estetik Kurulu’nun hazırlamış olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve tanıtım Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 406

Konusu : Eskişehir Mahallesi, 594 ada, 27 parsel, 4863 parsel 836 ada, 1 parselin bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesi, 594 ada, 27 parsel, 4863 parsel ve 836 ada, 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1622-2008 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığının, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesi, 594 ada, 27 parsel, 4863 parsel ve 836 ada, 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 407

Konusu : Trafo binalarının planlara işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kayseri 3. Aşama Raylı Toplu Taşıma İnşaatı işi kapsamında trafo binalarının planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1380-1721 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının, Kayseri 3. Aşama Raylı Toplu Taşıma İnşaatı işi kapsamında trafo binalarının planlara işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 408

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel nolu taşınmazda plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1687-2078 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 409

Konusu : Melikşah Üniversitesi çevresinde 1/5000 ölçekli Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskun konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1585-1964 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskûn konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 410

Konusu : Talas, Bahçelievler Mah. 61-68 pafta, 614 ada 2 parsel ve 615 ada, 2 parsel nolu taşınmazların Bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 61–68 pafta, 614 ada, 2 parsel ve 615 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13–25–1674–2061 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 61–68 pafta, 614 ada, 2 parsel ve 615 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 411

Konusu : Aydınlar Mevkiindeki Üniversite alanının alt ölçekli planlara uygun olarak planlanması.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında yer alan Aydınlar Mevkiindeki Üniversite alanının alt ölçekli planlar da bu amaca uygun olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1686-2079 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında yer alan Aydınlar Mevkiindeki Üniversite alanının alt ölçekli planlar da bu amaca uygun olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 412

Konusu : Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1628-2013 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Kavakyazısı Mevkii, 121 pafta, 853 ada, 682 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 413

Konusu : Erciyes Mahallesi, 25-26 pafta, 5782 nolu parsellerin bulunduğu alan ile, 44 pafta, 6169 parsellerin bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Erciyes Mahallesi, 25-26 pafta, 5782 nolu kadastro parselinin ifrazı ile oluşan muhtelif imar parsellerinin bulunduğu alan ile 44 pafta, 6169 nolu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1673-2060 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Erciyes Mahallesi, 25-26 pafta, 5782 nolu kadastro parselinin ifrazı ile oluşan muhtelif imar parsellerinin bulunduğu alan ile 44 pafta, 6169 nolu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 414

Konusu : Kızılören Mahallesi, Tabaklı Mevkii, 1456 ve 1457 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Kızılören Mahallesi, Tabaklı Mevkii, 1456 ve 1457 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1600-1975 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Kızılören Mahallesi, Tabaklı Mevkii, 1456 ve 1457 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 415

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 201 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığ, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 201 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1407-1757 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 201 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 416

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarını incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1676-2058 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 152, 153, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 417

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 178, 179, 181, 182, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 178, 179, 181, 182, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1678-2071 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 178, 179, 181, 182, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 418

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 175 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 175 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1678-2062 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 175 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 419

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 199, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 199, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1681-2069 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.08.2010 tarih, 199, 200, 201 ve 202 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 420

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 140 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-25-1664-2048 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.08.2010 tarih, 140 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 421

Konusu : Şehit ailelerine konut tahsis edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında inşa ettirilen konutlardan öncelikle Şehit ailelerine tahsis edilmek üzere 84 adet daire Beledeyimiz tarafından satın alınarak teslim alınmış olup, Valilik kayıtlarında bulunan şehit listesine göre, bahsi geçen dairelerden hangi şehit ailesine ne şekilde tahsis edileceği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13–25–635–2080 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu Konut İdaresi tarafından Melikgazi (Mimarsinan) projesi kapsamında inşa ettirilen konutlardan öncelikle Şehit ailelerine tahsis edilmek üzere 84 adet daire Beledeyimiz tarafından satın alınarak teslim alınmış olup, şehit listesine göre, bahsi geçen dairelerden hangi şehit ailesine ne şekilde tahsis edileceği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 422

Konusu : Eski Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının tasfiye işleminin gerçekleştirilmesi için komisyon Oluşturulması talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Eski Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının tasfiyesinin yapılması için komisyon oluşturulması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/379 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü’nün 30.07.2010 tarih ve 5265 sayılı yazılarında belirtildiği gibi Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Valilik makamına müracaat ederek, evrak, defter ve belgelerinin incelenerek mal varlığı envanterinin çıkarılmasını talep etmiş ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de Valilik makamının bilgisi dâhilinde Koruma Başkanlığından evrak defter, belgeler ile silahlar ve müştemilatını teslim almıştır.

Valilik oluru ile oluşturulan komisyon marifetiyle, adı geçen Koruma Başkanlığına ait evrak, defter ve belgeler üzerinde gerekli inceleme yapılarak envanteri ortaya konulmuş olup, Eski Merkez Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının tasfiyesinin gerçekleştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 423

Konusu : Erkilet Mahallesi 538 ada, 1 parsel, 539 ada, 1 parsel 539 ada, 2 parsel 540 ada, 1 parsel, 541 ada, 1 parsel Nolu taşınmazların bulunduğu alanda.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 538 ada, 1 parsel, 539 ada, 2 parsel 540 ada, 1 parsel, 541 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.08.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1684-2074 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 538 ada, 1 parsel, 539 ada, 2 parsel 540 ada, 1 parsel, 541 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 424

Konusu : Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfı adına kayıtlı bulunan alanda Nip.değişikliği t talebi.

 

Meclis üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü talebi ile; Mülkiyeti Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfı adına kayıtlı bulunan 34 pafta, 528, 543 ve 545 nolu parseller K35-d-02-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve K35-d-02-4-b pafta nolu uygulama imar planının yeniden planlanması, yönetmelikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 49. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Talas Tablakaya Aşağı Camii Vakfı adına kayıtlı bulunan 34 pafta, 528, 543 ve 545 nolu parseller K35-d-02-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve K35-d-02-4-b pafta nolu uygulama imar planının yeniden planlanması, yönetmelikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 09.08.2010

Karar No : 425

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi K35-a-08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis üyesi Bekir YILDIZ’nın sözlü talebi ile; Belediyemiz sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, K35-a–08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 50. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, K35-a–08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.