T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

530

İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 190 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı iki alanı ayıran ada ayırma çizgisinin yeniden düzenlenmesi talebinin, her iki parsel malikinin muvaffakatlarının tamamlanmasından sonra değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

531

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde revizyon nazım imar plan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 191 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında, imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi ile ilgili, ilçe belediyesinin tescilli parselleri de dikkate alarak hazırlayacağı yeni öneri plan henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

532

İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının bulunduğu Nevşehir-Avanos yol güzergahı planları 1/25.000 ölçekli nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 192 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bu gündem maddesinin, Belediyemiz Meclisinin, 10.06.2013 tarih, 515 sayılı kararı ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İncesu-Garipçe yolu kavşağından başlayarak, Kayseri Organize Sanayi bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik, güney çevre yolunun güzergah hattının imar planlarına işlenmesi talebi ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Yapılan planlama çalışmaları ile, İncesu-Beylik Mahallesi’nde bulunan patlayıcı madde deposu alanı ile Nevşehir-Avanos yol güzergahının, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ile yer altı suyu işletme sahası koruma alanının ve güney çevre yolu güzergah hattının 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talepleri uygun bulunmuştur.

1/25.000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki plan değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

533

Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 209 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anafartalar Mahallesi’nde söz konusu alanda nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Bahsi geçen alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı ve meydan olarak planlı olup, kuzeydeki sosyal ve kültürel tesis alanının ticaret alanı olarak planlanması, meydan olarak planlı alana yeni bir sosyal ve kültürel tesis alanı planlanması istenmektedir. Ayrıca yapılan çalışma ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlanması talep edilen alanın kuzeyindeki ticaret alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve mevcut duruma uygun olacak şekilde resmi kurum alanı olarak, planlama bölgesinin güneyindeki sosyal ve kültürel tesis alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırlarına uygun olarak yeniden düzenlenmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

534

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 210 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak, bu alanın güneydoğusunda bulunan alan ise ibadet yeri olarak planlıdır. Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan park alanı olarak planlı yerin bir kısmının ibadet yeri olarak, ibadet yeri olarak planlı yerin ise park alanı olarak planlanmasını talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

535

İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait ve 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait ve Kayseri Şeker Fabrikasına tahsisli, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 211 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Sultansazı Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, Organize Tarım ve Hayvancılık alanı olarak planlı yerde, imar planları arasındaki koordinat uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, plan müellifine nazım imar plan değişikliği önerisi hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, organize tarım ve hayvancılık alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

536

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergâhı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünün, Kayseri Boğazköprü-Organize arasındaki yol güzergahı üzerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 212 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, fiilen kullanılan serbest bölge kavşağında iyileştirme yapılarak kavşağın planlara işlenmesi ve bu güzergah üzerinde yer alan refüj aralığının trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi amacıyla kapatılması talebi ile ilgili çalışmalarda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle plan çalışması tamamlanamamıştır. Konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

537

Gesi Bağpınar Mahallesi’nde 1002 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan çeşme ve köprünün 1. Grup yapı olarak plana işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Gesi Bağpınar Mahallesi’nde 1002 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan çeşme ve köprünün 1. Grup yapı olarak plana işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 213 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Gesi-Bağpınar Mahallesi’nde, 1/25.000 ölçekli nazım imar planına söz konusu çeşme ve köprünün işlenmesi talebi, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, belirlenmiş olan sit koruma alan sınırı 25.000 ölçekli nazım imar planında teknik olarak gösterilemeyecek kadar küçük bir alanı kapsadığından 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmemiştir. Söz konusu talebin, 1/5000 ölçekli nazım imar planları yapılırken bu planlara işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin bu haliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

538

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararı ile yapılan 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 26.06.2013 tarih ve 202 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 276 sayılı kararı ile yapılan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Cengiz AKPARLAR tarafından itiraz edilmiştir. Cengiz AKPARLAR söz konusu nazım imar planı değişikliği ve revizyon nazım imar planında kamu yararının bulunmaması ve yeşil alanların yok edilmesi nedeniyle, Defterdarlık Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise bahsi geçen alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre uygulama yapılması halinde Hazine menfaati açısından itiraza konu herhangi bir durum bulunmadığını, ancak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11,15 ve 16’ncı maddelerine göre uygulama yapılması halinde ve parsellerin terke konu durumunda oluşacak Hazine zararı nedeniyle plana itiraz etmektedir.

Söz konusu itirazlardan Cengiz AKPARLAR’ın itirazına ilişkin, plan müellifinin bahsi geçen ağaçlandırılacak alanların itirazda ifade edildiği gibi yeşil alan ya da kamu yararı olan alanlar olmayıp sosyal teknik altyapı alanlarından olmaması, 1/25000 ölçekli nazım imar planı notlarının 6.6.2 ve 6.8.2 maddelerine göre E=0,05 ve minimum ifraz şartı 5000 m2 yapılaşma koşullarına sahip olması, itiraz dilekçesinde belirtildiği gibi yeşil alanların yok edilmesinin mevzu bahis olmaması ve zaten bu alanların belirli sınırlamalar dahilinde yapılaşmaya açık olması nedenleriyle, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün itirazına ilişkin ise söz konusu itirazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olmayıp, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasından sonra yapılacak olan uygulama aşamasından sonra değerlendirilmesi gerektiği görüşlerine istinaden iki itirazın da Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

539

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 121, 122, 123 ve 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 214 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarihli kararlarından;

121 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde, Sosyo Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alana özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak amacıyla ‘M’ ticaret lejant işaretinin konulması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2013 tarih, 13 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

122 sayılı kararı ile; Hoca Ahmet Yesevi ve Şeker Mahallelerinde park alanı olarak planlı alanda Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanının, Pervane mahallesinde ise park alanı olarak planlı alanda indirici trafo merkezi yapılmak üzere trafo alanının planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

123 sayılı kararı ile; Vatan Mahallesinin 1/1000 ölçekli köy yerleşim alanı planı, mülkiyet verileri ve fiili durum dikkate alınarak yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebinin, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2013 tarih, 3 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

124 sayılı kararı ile; Buğdaylı Mahallesi 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim planında imar hatlarının mülkiyet verilerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 5216 sayılı kanunun 14. Maddesine göre incelenemediğinden öncelikle Buğdaylı Köy Yerleşim alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, reddinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 122 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 121 ve 123 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 124 sayılı kararının ise reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

540

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih ve 201 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 215 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Danışmentgazi, Altınoluk, Selçuklu, Esenyurt, Yeniköy, Anafartalar, Gesi-Cumhuriyet, Mimarsinan-Şirintepe ve Mimarsinan-Demokrasi Mahallelerindeki semt pazarlarının 12.07.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar yerleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.02.2013 tarih, 198, 200 sayılı ve 11.03.2013 tarih, 212 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.06.2013 tarih ve 201 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

541

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 162, 163, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 162, 163, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.06.2013 tarih ve 203 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.06.2013 tarihli kararlarından;

162 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerdeki söz konusu taşınmaz üzerinde, DSİ Genel Müdürlüğü’nün istimlak şerhi bulunduğundan, imar uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla DSİ’ye ait alanın imar adasından çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

163 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerdeki 10 metre genişliğindeki yaya yolunun kuzey istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

164 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin doğusunda yer alan cep şeklindeki yeşil alan üzerinde bulunan su kuyusu işlevini yitirmiş olduğundan, bahsi geçen yeşil dokunun imar uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla imar adasına dahil edilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

165 sayılı kararı ile; Gesi-Bahçelievler Mahallesi’nde park alanı olarak planlı yerin bir kısmına, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

166 sayılı kararı ile; Mimarsinan Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu su deposu alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi hususundaki gerekli olan bilgi ve belgeler henüz tamamlanamadığından, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

167 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi’nde, park alanı olarak planlı iki ayrı alanın bir kısmına, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden trafo alanı planlanması talebi, 29O-Ib uygulama imar planı paftasındaki trafo alanı talebi uygun görülmüştür. 29O-Id ve 29O-Ic uygulama imar planı paftalarındaki trafo alanı talebinin ise kuzeybatı istikametinde kaydırılarak değiştirilerek planlanması uygun görülmüştür. Söz konusu talepler, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.06.2013 tarih, 162, 163 ve 164 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 165 ve 167 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 166 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

542

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararları ile 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararları ile 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 193 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi Meclisi'nin 03.06.2013 tarih, ve 05.06.2013 tarihli kararlarından;

91 sayılı kararı ile; Erciyes Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı taşınmazların bulunduğu alanda tescilli parseller üzerinden geçen 3 ve 5 metre genişliğindeki yaya yollarının kaldırılıp tescil durumuna uygun olarak ve yol dengelenmesi yapılarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

92 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında K15 kütle nizamlı 25,5x21 metre ölçülerindeki parsel girişinde bulunan 3,5 metre genişliğindeki yolun kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

104 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı olarak planlı alanın güney doğusunda trafo alanı planlanması talebinin uygun olmadığı, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ.'nin ilk talebi olan ve X:4285100-4285200, Y:460000-460100 koordinatları arasında otopark alanı olarak planlı alanın bir kısmına trafo alanı planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmış olup, söz konusu talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın yukarıda belirtildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin 03.06.2013 tarih, 91 ve 92 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 05.06.2013 tarih ve 104 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

543

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; Talas İlçesi, Ali Dağı, Cami Tepe Mevkii’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Çatakdere Mahallesi’nde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Kepez Mahallesi’nde, Yücekale Nekropolü, Kepez Tümülüsü, Koyak Tepe Tümülüsü, Sivri Burun Tümülüsü ve Üçtepeler Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 194 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.11.2012 tarih, 430, 431 ve 433 sayılı kararı ile belirlenen Talas İlçesi, Ali Dağı, Cami Tepe Mevkii’nde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Çatakdere Mahallesi’nde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Kepez Mahallesi’nde, Yücekale Nekropolü, Kepez Tümülüsü, Koyak Tepe Tümülüsü, Sivri Burun Tümülüsü ve Üçtepeler Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi istenmektedir. Söz konusu sit sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi yönündeki plan değişikliğinin uygun olduğu ancak sit alanı sınırlarının Kayseri-Sivas-Yozgat Bölgesi, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan notlarının 7.20 maddesindeki "...imar planları ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek olmaksızın, kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır, onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." ifadesi ve 8.17.7 Sit Alanları maddesindeki hususlar doğrultusunda yapılan plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesi uygun bulunmuştur.

1/25.000 ölçekli K35-D1, K35-D2 ve K35-D3 nazım imar planı paftalarında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi yönündeki değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, söz konusu plan değişikliğinin 1/100.000 ölçekli Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi çevre düzeni planı sayısal ortamında veri tabanına işlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

544

Talas Belediyesi’nin, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 3 pafta, 1073 ve 1074 parsellerin bulunduğu alandaki köprünün genişletilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 3 pafta, 1073 ve 1074 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki köprünün genişletilerek 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2013 tarih ve 208 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü-Çatakdere bağlantısını sağlayan yol üzerindeki köprünün genişletilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planında 15 metre genişliğinde yol ve yeşil alan olarak planlı bulunan alandaki yolun Çatakdere Mahallesi girişine kadar olan kısmının 20 metre olarak planlanması talep edilmektedir. Tadilata konu alan içerisindeki 1073 ve 1074 numaralı parseller Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20.04.1988 tarih, 177 sayılı kararı ile Kuruköprü Roma Su Kemerleri olarak tescil edilmiştir.

1/5000 ölçekli K35-D-09-B, K35-D-10-A ve K35-D-10-D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 15 metre genişliğindeki yolun güney yönünde genişletilerek 20 metre olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

545

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinin ilgili mahkeme tarafından iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinin ilgili mahkeme tarafından iptal edilmesi sonucunda hazırlanan öneri planla ilgili hazırlanan 26.06.2013 tarih ve 204 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile Melikgazi ve Konaklar Mahallelerinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin 25.04.2013 tarih, E.2012/667 ve 2013/403 K. sayılı ilamı ile plan hiyerarşisine uymaksızın yapılmasından dolayı iptal edilmiştir. Ayrıca Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin 30.05.2013 tarih, E. 2013/110 ve 2013/513 K. Sayılı ilamı ile söz konusu alanda Melikgazi Belediyesi’nin 06.09.2012 tarih ve 220 sayılı kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği de iptal edilmiştir.

Söz konusu planlama alanı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile yapılan nazım imar planı değişikliğinden önce 1/5000 ölçekli nazım imar planında kentsel yeşil alan ve kaptaj alanı olarak planlı olup, anılan meclis kararı ile kentsel yeşil alan; kentsel servis alanı, dini tesis alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanmış, buradan kaldırılan yeşil alan ise Kaski’nin 03.05.2012 tarih, 95 karar sayılı görüşü ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2012 tarih ve 369 sayılı kararı doğrultusunda alanın doğusunda kaptaj alanı olarak planlı yerin bir kısmına planlanmıştır. Bahsi geçen alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluk ise Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.04.2013 tarih ve 317 sayılı kararı ile giderilmiş, askı ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir.

Planlar arası uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.04.2013 tarih ve 317 sayılı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, iptal edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı temel alınarak yapıldığından yeniden planlama esaslarına uygun, plan hiyerarşisi gözetilerek, ilk önce üst ölçekli plan değişikliğinden başlamak üzere 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılarak (bölgesel) kentsel yeşil alan olarak planlı alan kentsel servis alanı olarak planlanmaktadır. Buradan kaldırılan yeşil alan miktarı kadar alan, ilgili kurum görüşü doğrultusunda bu alanın doğusundaki kaptaj alanından karşılanmaktadır.

1/5000 ölçekteki imar planı değişikliği ile Melikgazi Mahallesi 854 ada ve civarındaki kentsel yeşil alan kentsel servis alanı olarak planlanmıştır. Buradan kaldırılan yeşil alan, alanın doğusundaki kaptaj alanı içerisinde planlanmıştır. Kentsel servis alanı olarak planlanan alan kuzey güney doğrultusunda 20 metrelik taşıt yolu ile bölünmektedir. Alana hizmet etmesi amacıyla bir adet dini tesis ve dini tesisin kuzeyinde park alanı planlanmıştır. Planlama alanının güneyindeki 70 metrelik ve batısındaki 40 metrelik taşıt yolu yol kademelenmesi açısından değerlendirildiğinde geniş bulunmuş ve devamındaki yollar dikkate alınarak 50 metreye ve 30 metreye düşürülmektedir.

1/25.000 ölçekli K35-D1 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin kentsel servis alanı ve kentsel yeşil alan olarak; 1/5000 ölçekli 29N ve 29O nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin ise kentsel servis alanı, park alanı, dini tesis alan, yol ve kentsel yeşil alan olarak planlanması, imar adasının güneyindeki ve batısındaki yolların yeniden düzenlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

546

Kocasinan Belediyesi’nin, Hasanarpa Mahallesi, 6086 ada, 29 parselin bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Hasanarpa Mahallesi, 6086 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 195 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, 1/25000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Cami Yaptırma Derneği'nin talebine istinaden, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazın dini tesis alanı olarak planlanarak mevzi imar planının yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili Plan Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesinde "Çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılamaz. Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planları, mevzii imar planı olarak değerlendirilmez." ifadesinde belirtilen hususlara istinaden mevzii imar planı yapılamayacağından, talep edilen parselin Hasanarpa köy yerleşim alanı planları ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

547

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 2974 ada, 9 parselin ifraz sonucu yeni oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2973 ada, 1 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti kendilerine ait, Sümer Mahallesi, 2974 ada, 9 parselin ifraz sonucu yeni oluşan 2974 ada, 12 parsel, 2973 ada, 1 parsel ile 1607 ada, 1535 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 216 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlar 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu taşınmazların civarında sağlık tesisi alanı ve resmi kurum alanlarının artışı ile birlikte otopark alanlarının yetersiz kalacağı ve sosyal ve ticari birimlerin ihtiyaç duyulacağı belirtilerek, bahsi geçen otopark alanı olarak planlı 2974 ada, 12 parselin bir kısmının ticaret alanı ve araç kapasitesinin artırılabilmesi için katlı otopark alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

548

Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 196 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesinde 1 pafta, 50 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlı yerde plan değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alandaki park alanının kaldırılması ve eşdeğer yeni bir park alanının önerilmemesinden dolayı talebin şehircilik esasları ve planlama ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varıldığından ve plan müellifinin konuyla ilgili olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

549

Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesi, 6702 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 197 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alandaki yeşil alanın, konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

550

Kocasinan Belediyesi’nin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 5447 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 217 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen istasyona asgari mesafe tespit tutanağı ve yol geçiş izin belgesi alabilmek için adres olarak belirlenen ve fiiliyatta servis yolu olarak hizmet veren kısmın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yol olarak belirlenerek planlanması için gerekli imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından Kocasinan Bulvarına çıkış verilerek hazırlanan öneri planın talebi karşılamadığı tespit edilmiştir. Akaryakıt ve LPG istasyonunun Kocasinan Bulvarına giriş-çıkışların her ölçekteki imar planlarında kapatılması şartıyla; servis aldığı Otogalericiler 9. Sokağın 10 metre taşıt yolu olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

551

Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 6192 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 6192 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.06.2013 tarih ve 205 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (Marjinal) Tarım Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine bu alanın Eğitim Tesisi olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmaktadır.

Konu ile ilgili Plan Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesinde "Çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılamaz. Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planları, mevzii imar planı olarak değerlendirilmez." ifadesinde belirtilen hususlara istinaden mevzii imar plan yapılamayacağından, talebin söz konusu alana en yakın nazım imar planları yapılırken değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

552

Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.06.2013 tarih ve 206 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (Marjinal) Tarım Alanı, olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları bulunmamaktadır. Kayseri Toptan Gıdacılar ve İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, mera vasıflı söz konusu parsellerin mera vasfının kaldırılması ve şehir içinde dağınık halde faaliyet gösteren gıda sektörüne hizmet verilmesi amacıyla Kayseri Toptan Gıdacılar Sitesi kurmak istediklerini belirterek bu yönde planlama yapılmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşü bulunmaktadır.

1/25000 ölçekli K35-a4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Diğer (Marjinal) Tarım Alanı olarak planlı yerin Toptan Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki plan değişikliği 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda talep yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

553

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi’nde, K34-b4 nazım imar planı paftasında TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi’nde, K34-b4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 26.06.2013 tarih ve 207 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (Marjinal) Tarım Alanı, Askeri alan, yeşil alan ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezine ilişkin yapılan çalışmaların planlara işlenmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili Kocasinan Kaymakamlığı, İlçe Tapu Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşleri bulunmaktadır. Plan değişikliği teklifi 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği de gerektirmektedir. Ancak çevre düzeni plan hükümlerinin 7.20 maddesine istinaden ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri ile “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı bulunduğundan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi olarak gönderilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/25.000 ölçekli K34-b4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin TCDD Lojistik Merkez Alanı yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

554

İncesu Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevre yolu güzergâh hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, İncesu Garipçe yolu kavşağından başlayarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin güney girişine kadar olan yaklaşık 13 km’lik güney çevre yolu güzergah hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 198 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bu gündem maddesinin, belediyemiz meclisinin, 10.06.2013 tarih ve 464 sayılı kararı ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İncesu-Beylik Mahallesi’nde patlayıcı madde deposu alanı ile Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının nazım imar planına işlenmesi talebi ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

555

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’ndeki, 24 pafta, 54 ada, 156 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi’ndeki, 24 pafta, 54 ada, 156 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 199 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-3 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı imar adasının bir kısmında mevcutta bulunan yapıların maliklerinden gelen talebe istinaden kat artışı istenmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve imar planlarında yoğunluk artışı getireceği kanaatine varıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

556

Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 200 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı, otopark ve yeşil alan olarak planlıdır. Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alandaki konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

557

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi’ndeki, 46 pafta, 1244 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.06.2013 tarih ve 201 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Mahallesindeki, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı olarak planlı bulunan alanın "M" ticaret lejant işaretli eğitim tesisi alanı olarak planlanması talep edilmekte olup, düşük yoğunluklu bağ bahçe nizamlı konut bölgesinde "M" lejant işaretli eğitim tesisi alanı planlamasının civarın karakterini bozacağı kanaatine varıldığından, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda talep yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

558

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2013 tarih ve 218 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlar 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Öneri Üniversite Alanı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Özel Üniversite Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının talebine istinaden, vakfa bağlı olarak kurulan Melikşah Üniversitesinin Talas İlçesi, Harami Mevkii, 92 pafta, 1292 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde faaliyet gösterdiğini, üniversitenin 10 yıllık master plan ve daha sonraki gelişim süreçlerinde mevcut kurulu yerleşim alanının genişletilerek devam etme kararlılığında olunduğunu belirterek, bahsi geçen parselin bulunduğu alanın civarının karakterine uygun olarak konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/25000 ölçekli K34-b3 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Öneri Üniversite Alanı olarak planlı yerin Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı ve Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki plan değişikliğinin 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

559

Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.06.2013 tarih ve 33 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Kayseri'de bulunan Kaniş-Karum harabelerinin bulunmasında emeği geçmiş olan Prof. Tahsin ÖZGÜÇ isminin, Kaniş Karum kazı çalışması yapılan yerin güneyinde bulunan isimsiz yola verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

560

İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.06.2013 tarih ve 34 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince;

İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin Kızılören eski Belediye Başkanı “Mehmet ŞAHİN Sokağı” değiştirilmesi,

Bahçesaray Mahallesi 1. Etap Tokiden başlayıp, İmar Planına göre Kara Mustafa Paşa Mahallesi 5250. Sokağa kadar devam eden yolun İncesu Belediyesi eski Meclis Üyesi ve Emekli Öğretmen “İrfan ATİK Sokağı” olması,

Vali İhsan Aras Mahallesi İncesu Deresi kenarında bulunan isimsiz yola Mimar “Merih KARAASLAN Sokağı” isminin verilmesi,

Taleplerinin daha sonra değerlendirilmek üzere gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

561

Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.06.2013 tarih ve 35 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Rüzgarlı Sokak isminin Aşçılar Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

562

Mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluşacağından, mükerrer isimlerin düzeltilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.06.2013 tarih ve 36 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5747 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılımdan dolayı mükerrer meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri oluşacağından, 30 Eylül 2013 tarihine kadar ulusal adres veri tabanında mevzuat doğrultusunda düzeltilmesi talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

563

Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.06.2013 tarih ve 37 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, Meral Çıkmazı Sokak isminin, Gözübüyükzade İbrahim Efendi Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

564

Doğal Gazlı Özel Halk Otobüsleri araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 1 yıl süre ile alınmaması talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15/a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmenliğinin 17/a maddeleri uyarınca alınan% 5 lik durak katkı payının doğal gazlı araç sahiplerinden, 2013 yılı Ağustos ayından başlamak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 14.06.2013 tarih ve 966 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Doğal gazlı araçların yakıtının çevre dostu olması hava kalitesine olumlu katkıda bulunması ve araç çalışma ses seviyesinin gürültü seviyesinin altında olması sebebi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15/a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma yönetmenliğinin 17/a maddeleri uyarınca alınan% 5 lik durak katkı payının doğal gazlı araç sahiplerinden, 2013 yılı Ağustos ayından başlamak üzere 1 yıl süre ile alınmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

565

Şehrimiz ile Bayburt arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Şehrimiz ile Bayburt arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 01.07.2013 tarih ve 146 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Şehrimiz ile Bayburt arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

566

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve payımıza tekabül eden 2.580.000TL için iştirak taahhütnamesi düzenlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş., şirket sermayesini 7.000.000TL’den 10.000.000TL’ye çıkarmış olduğundan, Sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve payımıza tekabül eden 2.580.000TL için iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 03.07.2013 tarih ve 434 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ortağı olduğumuz Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş., 18.06.2013 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile şirket sermayesini 7.000.000TL’den 10.000.000TL’ye çıkarmış olduğundan, Sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve payımıza tekabül eden 2.580.000TL için iştirak taahhütnamesi düzenlenmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

567

Kent Rehberi hazırlanması için Kent Estetik Kurulunun görevlendirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere “Kent Rehberi” hazırlanması için Kent Estetik Kurulunun görevlendirilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 04.07.2013 tarih ve 344 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere “Kent Rehberi” hazırlanması için Kent Estetik Kurulunun görevlendirilmesi hususunda; Meclis Üyeleri Zekeriye ERGÜNEŞ, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun yazılı önerisi ile: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu'nun; "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"nde geçen "Mimari Estetik Kurulu"nun söz konusu Yönetmelikte belirlenmiş olan görevlerini de yerine getirmesi tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

568

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet GÜNEŞ ve Selman Sefa SÜRMELİOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Belçika’nın Brüksel kentinde 12-14 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Mekanizması tarafından organize edilen Yerel İdare İmkanı faaliyetlerine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet GÜNEŞ ve AB ve Dış İlişkiler Sorumlusu Selman Sefa SÜRMELİOĞLU, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 29.05.2013 tarih ve 582 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 04.07.2013 tarih ve 343 sayılı yazıları okundu.

Belçika’nın Brüksel kentinde 12-14 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Mekanizması tarafından organize edilen Yerel İdare İmkanı faaliyetlerine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet GÜNEŞ ve AB ve Dış İlişkiler Sorumlusu Selman Sefa SÜRMELİOĞLU, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 29.05.2013 tarih ve 582 sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

569

Belediyemiz İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Madde 7’nin değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Belediyemiz İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Madde 7 kısmına “27) Belediyesince, Belediye Meclisi kararı ile cephe düzenlemesi yapılan yapılarda ilan ve reklam araçları Kent Estetik Kurulu onayı olmadan uygulanamaz. İzinsiz uygulayanlar hakkında bu bölümün 23. Maddesine göre işlem yapılır ve her türlü zarar tazmin edilir.” ibaresinin eklenmesi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın 04.07.2013 tarih ve 342 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin Uygulama Esasları Madde 7 kısmına “27) Belediyesince, Belediye Meclisi kararı ile cephe düzenlemesi yapılan yapılarda ilan ve reklam araçları Kent Estetik Kurulu onayı olmadan uygulanamaz. İzinsiz uygulayanlar hakkında bu bölümün 23. Maddesine göre işlem yapılır ve her türlü zarar tazmin edilir.” ibaresinin eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

570

Kayseri Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak amacıyla imzalanacak olan ortak hizmet protokolünün içeriğinin belirlenmesi ve protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak amacıyla ortak hizmet protokolünün yapılması ve hizmet içeriğinin belirlenmesi ve protokolün imzalanması için Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 08.07.2013 tarih ve 436 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden, Kayseri Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ilişkileri artırmak amacıyla imzalanacak işbirliği protokolünün hizmet içeriğini belirlemesi için konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi ve protokolün imzalanması için de Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

571

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı kadrosuna Ali EREN’in ataması ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı kadrosuna Ali EREN’in ataması ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2013 tarih ve 455 sayılı yazıları okundu.

Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı kadrosuna Ali EREN’in ataması hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

572

Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3039 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

573

Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesinde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Başakpınar Köyönü Mevkii, 34 pafta, 225 ada, 1 parsel, 226 ada 1-2 parsel ve 228 ada 1-2-3-4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3037 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Başakpınar Köyönü Mevkii, 34 pafta, 225 ada, 1 parsel, 226 ada 1-2 parsel ve 228 ada 1-2-3-4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

574

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 179-180-181-1182-183-184-185-186 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 179-180-181-1182-183-184-185-186 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3035 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Kiçiköy Mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 179-180-181-1182-183-184-185-186 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

575

Kocasinan Belediyesinin, Kuşçu Mahallesinde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuşçu Mahallesi, 198 ada, 310 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan ve Yamula Barajı Kıyı bölgelerinde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3038 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kuşçu Mahallesi, 198 ada, 310 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alan ve Yamula Barajı Kıyı bölgelerinde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

576

Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve civarında imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3033 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve civarında imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

577

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3034 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 1591 ada, 1442 ve 1443 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

578

Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 418 ada 4 ve 25 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 418 ada 4 ve 25 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3032 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi, 418 ada 4 ve 25 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

579

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3027 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih, 141, 144 ve 145 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

580

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203, 207, 208, 209 ve 210 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203, 207, 208, 209 ve 210 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3028 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.07.2013 tarih, 203, 207, 208, 209 ve 210 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

581

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait yer altı enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün, 28.06.2013 tarih ve 3082 sayılı yazılarında güzergahı belirlenen alandaki yer altı enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3047 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün, 28.06.2013 tarih ve 3082 sayılı yazılarında güzergahı belirlenen alandaki yer altı enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

582

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Şekertepe evler ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Şekertepe evler ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3043 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, Şekertepe evler ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

583

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesinde muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile yine aynı bölgede mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait muhtelif parsellerde 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3048 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 210 pafta, 1218 ada, 16 parsel ile yine aynı bölgede mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait muhtelif parsellerde 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

584

Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 131, 132, 133 sayılı kararlarını incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 131, 132, 133 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3042 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih, 116, 117, 118, 122 ve 03.07.2013 tarih, 131, 132, 133 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

585

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 no’lu parselin bulunduğu alan ve civarında NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 no’lu parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3040 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 77-80 pafta, 749 ada, 4 no’lu parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

586

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3030 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Talas Mahallesi, 1619 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

587

Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3036 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

588

Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde muhtelif parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3031 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, 255 ada, 1 parsel ile mülkiyeti şahıslara ait 2073, 2542, 2547, 2551, 2552, 2648 ve 2650 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

589

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3045 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 81 ada, 2 ve 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

590

İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışması kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3044 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Sultansazı ve Süksün Mahalleleri’nde, 3.etap toplu konut uygulaması çalışması kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

591

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3029 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.07.2013 tarih, 227, 228, 229, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

592

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10378 ada, 58 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10378 ada, 58 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3046 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10378 ada, 58 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.07.2013

 

 

 

 

593

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11277 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11277 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2013 tarih ve 3041 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 11277 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.