T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 291

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2012 yılına ait 1 yıllık faaliyet

raporunun tasdiki.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2012 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporu hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.03.2013 tarih ve 847 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2012 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

292

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2012 Mali yılına ait Hesap, İş ve İşlemleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2012 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan 15.03.2013 tarih ve 3 numaralı Denetim Komisyon Raporu okundu.

Belediyemizin 2012 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerini ilişkin ekte sunulduğu şekli ile hazırlanan Denetim komisyon raporu hakkında, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 293

Konusu : Büyükşehir Belediye Encümenine Üye Seçilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçimi yapılması talebi hususunda Hukuk Müşavirliğinin. 21.03.2013 tarih ve 129 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 26 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Encümenine; 22’şer oy alan Mehmet SAVRUK, Mehmet BERK, Metin MERMERKAYA, M.Fatih ÖZDAMAR ve Osman ÇİMEN’in 1 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 294

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.03.2013 tarih ve 124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1 yıl süre ile A.Serdar ALTUNTUĞ, Ahmet Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Kıyasi KAYA, Zekeriye ERGÜNEŞ ve Cengiz AKPARLAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 295

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.03.2013 tarih ve 128 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süre ile Mustafa AKTAŞ, Mehmet BALABAN, Zekeriye ERGÜNEŞ, Mehmet Fatih ÖZDAMAR ve Venhar PAKIRDAŞI’nın seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 296

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 21.03.2013 tarih ve 123 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; 1 yıl süre ile M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Tuncay ŞAHİN, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Turan TÜRKÜM’ün seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 297

Konusu : Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.03.2013 tarih ve 126 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: yapılan iş’ari oylama neticesinde; Ulaşım Komisyonuna 1 yıl süre ile; Mustafa ÇELİK, Mustafa AKTAŞ, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Osman ÇİMEN, Şaban SOLMAZ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 298

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 21.03.2013 tarih ve 125 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 1 yıl süre ile; Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Venhar PAKIRDAŞI, Mehmet BERK, Tuncay ŞAHİN ve Fevzi DEMİREL’in seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 299

Konusu : Kadın ve Aile Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; Kadın ve Aile Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 21.03.2013 tarih ve 127 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Kadın ve Aile Komisyonuna 1 yıl süre ile; Venhar PAKIRDAŞI, Mehmet BERK, Mustafa AKTAŞ, Çiğdem YAĞCIOĞLU ve Şaban SOLMAZ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

300

Kocasinan Belediyesi’nin KASKİ’nin talebine istinaden, Keykubat bölgesindeki terfi-isale hatları ile Karpuzatan içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talebine istinaden, Keykubat bölgesinde yeni depolar arasındaki terfi-isale hatları ile Karpuzatan içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların imar planlarına işlenmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 108 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi KASKİ'nin talebine istinaden, Keykubat ve Karpuzatan bölgelerinde yeni yapılan depolar ile bu depolar arasındaki terfi-isale hatları ve içme suyu tesislerine ait bazı kuyuların bulunduğunu belirterek, su depolarının imar planlarına işlenmesini ve kaptaj alanının kuzey yönünde genişletilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-B24-a, K34-B24-b ve 31L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin kaptaj alanı ve teknik altyapı alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

301

Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 118 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesi muhtarının talebi üzerine, mahallede bulunan mevcut caminin kıblesinin yanlış olduğunun tespit edildiği ve mahalle nüfusuna cami alanının yetersiz kaldığı belirterek, söz konusu parselin güneyinde kalan alanın cami alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

302

Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi’nde, Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında, Sivas Caddesi’nin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 119 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bu konunun 11.03.2013 tarih, 218 sayılı meclis kararımız ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile birleştirilerek değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kumarlı Parkı civarında; Kayseri kenti ve çevresindeki kentlere hizmet verecek, turizm potansiyeli yüksek ve yapımı devam eden “Anadolu Harikalar Diyarı” tema park alanı projesi kapsamında; bu alana giden ulaşım aksı (Sivas Caddesi) nın her iki yönündeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının sağlıklı, düzenli ve modern yapılaşmanın sağlanması amacıyla, sosyal donatı alanları ile birlikte Konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/25000 K35-a4, K35-d1 ve 1/5000 ölçekli 30N, 30O, 31N nazım imar planı paftalarında; plan müellifi tarafında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan plan değişikliğinin 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden; Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

303

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8868 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 8868 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 120 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (marjinal) tarım alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kampüs okul projesi kapsamındaki başvuruları üzerine, mera vasıflı söz konusu alanda plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan görüşte; konu 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu alan planlarda Tarım alanı olarak planlı olduğundan; “Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasına” olanak sağlamak üzere 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu çerçevesinde görüş alınması gerektiği kanaatine varıldığından; talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

304

Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşimine ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Akçetepe Yerleşimine ait mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 115 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, bölgede Kadastro Müdürlüğü’nce yapılan 22-A uygulaması ile planlar arasında uyumsuzluk olduğu, ayrıca yerleşime ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığı belirtilerek, mevcut 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını istemektedir. Plan çalışmaları esnasında köy yerleşim planında ilköğretim alanı ve ticaret alanı bulunmadığı tespit edilmiş olup, bu alanların da uygun bir yerde planlanması ayrıca planlanan bu alanın da 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; 1/25000 ölçekli K35-a4 nazım imar planı paftasında köy yerleşim alanının ve 1/5000 ölçekli K35-a-17d nazım imar planı paftasında da sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

305

Kocasinan Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi’nde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mimarsinan Mahallesi, 311 pafta, 4412 ada, 1 parsel, 4787 ada, 1 parsel, 4788 ada, 1 parsel, 311-328 pafta, 4789 ada, 1 parsel ve 328 pafta, 4414 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 113 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 4412 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) işaretli ilköğretim tesisi alanı, diğer parseller ise konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, söz konusu parsellerin bulunduğu alanda hazırladıkları öneri plan değişikliğine uygun olarak bu alanın yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Talep edilen plan değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunmaktadır.

Konu ile ilgili plan müellifi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

306

Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel; 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Germir Mahallesi, 2502 ada, 1, 3, 9 parsel; 11270 ada, 3 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 114 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; bu konunun 11.03.2013 tarih, 249 sayılı meclis kararımız ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile birleştirilerek değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

307

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 621, 622, 625 ve 693 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 621, 622, 625 ve 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 100 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki, konut alanı, park alanı, otopark, yol ve kaptaj alanı olarak planlı olan yerdeki park alanlarının kaldırılarak yeniden düzenlenmesini istemektedir. Plan değişikliği talebinin ileride yapılması düşünülen revizyon çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

308

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi, 5942 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Konaklar Mahallesi, 5942 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 101 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli imar planında konut alanı olarak planlı olan bahsi geçen alanların inşaat alanının artırılarak ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü olması ve talebin şehir planlama ilkelerine aykırı olmasından dolayı reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

309

Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1297 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1297 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 102 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanın imar planlarının yapılmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin parsel bazında olması ve bölgede gelecekte ihtiyaç duyulması halinde yapılacak olan geniş kapsamlı imar planı çalışmaları sırasında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

310

Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, Döşeme Mevkii, 1640 parselde (yeni 11482 ada 3 parsel) nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, Döşeme Mevkii, 1640 parsel (yeni 11482 ada 3 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 103 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazda bulunan yeşil alanın kaldırılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

311

Melikgazi Belediyesi’nin Eğribucak Mahallesi, 10298 ada 1 parsel ve Altınoluk Mahallesi, 11256 ada 7 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Eğribucak Mahallesi, 10298 ada 1 parsel ve Altınoluk Mahallesi, 11256 ada 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 104 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanlardan, 10298 ada 1 parsel numaralı taşınmaz nazım imar planında, bağ ve sayfiye alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak, 11256 ada 7 parsel nolu taşınmaz ise bağ ve sayfiye alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazlarda inşaat alanının artırılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

312

Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1043 parsel, Melikgazi Mahallesi, 3286 ada, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95 ve 96 parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi, 1253 ada, 1043 parsel, Melikgazi Mahallesi, 3286 ada, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 95 ve 96 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda, hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 121 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esentepe Mahallesi’nde ve Melikgazi Mahallesi’nde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında resmi kurum alanı olarak planlı alanların (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirilme sonucunda Melikgazi Mahallesi’ndeki imar planında resmi kurum alanı olarak planlı alanın (M) ticaret lejant işaretli Eğitim Tesis Alanı olarak planlanmasının, Esentepe Mahallesinde, 1253 ada, 1043 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki, imar planında resmi kurum alanı olarak planlı alanın (M) ticaret lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasının uygun olacağına kanaat getirilmiş ve plan müellifi yeni bir 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisi hazırlamıştır.

1/5000 ölçekli 29N, 30N ve 30K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanlardan Melikgazi Mahallesi’ndeki resmi kurum alanı olarak planlı alanın (M) ticaret lejant işaretli Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, Esentepe Mahallesi’ndeki imar planında resmi kurum alanı olarak planlı alanın ise (M) ticaret lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

313

Melikgazi Belediyesi’nin Bağpınar Mahallesi, 107 ada, 6 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Bağpınar Mahallesi, 107 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 105 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Bağpınar Mahallesinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanda dini tesis alanı planlanmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere söz konusu alanın 1/25000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı olarak planlı olduğu, ilgili kurum görüşleri bulunmadığı, ayrıca talebin parsel bazında olması sebebiyle tadilatın uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

314

Melikgazi Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi, 2910 ada, 5 parsel ve 2911 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi, 2910 ada, 5 parsel ve 2911 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 109 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan değişikliği talebinin, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, imar adasındaki diğer parsel maliklerinin muvafakatlarının alınmadığı, ayrıca bu alan ve civarında, ticaret alanı ihtiyacı bulunmadığı gerekçesiyle, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

315

Melikgazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Mahallesi, 5540 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Mahallesi, 5540 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 111 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait taşınmazlarda, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, yeşil alan ve sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

316

Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 752 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 752 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 122 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu olarak planlı yere LPG lejant işareti konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-A-22-B Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

317

Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi ve Kocasinan ilçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasında uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 110 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu güzergahı üzerinde, Erkilet-Elagöz Mahalleleri arasında kalan bölgede, Melikgazi Mahallesi, Konaklar Mahallesi ve Erenköy Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında kentsel servis alanı, yeşil alan ve konut alanı olarak planlı yerlerde, 3. Etap raylı taşıma sistemi güzergahında 1/25.000 ölçekli nazım imar planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında uyumsuzluklar tespit edildiği belirtilmiştir. Plan açıklama raporunda belirtilen meclis kararları ile alt ölçek planları yapılan ve plan kararlarına uygun olarak da uygulamalar yapıldığından dolayı söz konusu uyumsuzlukların; 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılarak giderilmesi talep edilmektedir.

1/25.000 ölçekli K34-b3, K35-a4 ve K35-d1 nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisinde alınan yerlerde, yukarıda bahsi geçen alanlara ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin; Melikgazi Mahallesi’nde ve Konaklar Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında kentsel servis alanı ile yeşil alan olarak planlı yerlerde ve 3. Etap Raylı Taşıma Sistemi güzergahında Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı, diğer alanlarda ise kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

318

İncesu Belediyesi’nin, Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 112 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda eğitim tesisleri alanı olarak planlı yerin mülkiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ticaret alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

319

İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsellerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi, 296 ada, 148 ve 149 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 116 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında mutlak tarım alanı olarak planlı yerde, ilgili kurumun uygun görüşü doğrultusunda, okul alanı planlanmasını istemektedir. Okul alanı mevzi nazım imar planı olarak düzenlendiğinden yetersiz kalan alan miktarı ileride yapılacak genel planlamada tamamlanması uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli K34-d-15-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ilköğretim alanı olarak planlanması yönündeki mevzii nazım imar planı yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

320

İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, İller Bankası A.Ş. tarafından, Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik sit Alanı, Gesi Kentsel sit alanı, Germir Kentsel sit Alanı ve Tavlusun Kentsel sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 29.03.2013 tarih ve 117 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları ilgili İlçe Belediyelerine incelenmek üzere gönderilmiş olup, alınan meclis kararları ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından söz konusu taleplerin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

321

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 55, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 55, 56 ve 57 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 106 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarihli kararlarından;

55 sayılı kararı ile, Turgut Reis Mahallesinde, yeşil alan olarak planlı yerin Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine “İndirici Merkez Binası” tesis edilmesi amacıyla trafo alanı olarak planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

56 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı alanın yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2012 tarih, 731 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

57 sayılı kararı ile; Gömeç Mahallesinde, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı alanının cephe aldığı karayolunun kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2012 tarih, 734 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih ve 55 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile 56 ve 57 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

322

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, hazırlanan 20.03.2013 tarih ve 107 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarihli kararlarından;

64 sayılı kararı ile Battalgazi Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda fırın yapılabilmesi amacıyla imar adasını iki parçaya bölecek şekilde yaya yolu planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

65 sayılı kararı ile Esentepe Mahallesinde bölgenin ihtiyacı olan caminin yapılabilmesi için bu alanın doğusunun park alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

66 sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlı yerin güneyindeki 10 metre genişliğindeki çekme mesafesinin, 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir, ancak söz konusu çekme mesafesinin TS (Türk Standartlarına) uygun olarak 6 metre olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

67 sayılı kararı ile Anafartalar Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki ticaret alanının yeşil alan olarak planlanması, bu alandan kaldırılan ticaret alanının ise mevcut inşaat alanı artmayacak şekilde onama sınırı içerisindeki iki ayrı ticaret alanının batısına eklenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir, ancak yeşil alan olarak önerilen alanın yaya yolu olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

69 sayılı kararı ile, Gesi Bağpınar Mahallesinde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun talebine istinaden I. grup yapı olarak belirlenen taşınmazların koruma alanı sınırının 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygunluğu yönüyle incelenecek konulardan olmadığından, meclis kararı hakkında herhangi bir karar almaya gerek bulunmadığı,

70 sayılı kararı ile Gesi-Fatih Mahallesinde Kayseri ve civarı Elektirik T.A.Ş'nin talebine istinaden park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR’ın şerhine karşın kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67 ve 69 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile 70 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

323

Futbolcu Battal UĞURLU isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Futbolcu Battal UĞURLU isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 25.03.2013 tarih ve 23 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mh. 826. Sokak isminin Battal UĞURLU Sokak olarak değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

324

Erciyes Mevkii Tekir bölgesindeki 5 numaralı dükkanın tahsisinin kaldırılarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Erciyes Tur.İnş.Spor Etk. San.ve Tic. A.Ş. ye bedelsiz olarak tahsis edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Mevkii Tekir bölgesindeki 5 nolu (38-S) dükkanın tahsisinin iptal edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, 5 numaralı dükkanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26.03.2013 tarih ve 849 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Tur.İnş.Spor Etk. San.ve Tic. A.Ş. ye bedelsiz olarak tahsis edilen dükkanı kullanmadıklarından tahsisin iptal edilmesini istemektedirler.

Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Mevkii Tekir bölgesindeki 5 nolu (38-S) dükkanın tahsisinin iptal edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, 5 numaralı dükkanın tahsisinin kaldırılarak, 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

325

Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri A.Ş.’nin kullanmadığı rüçhan hakkının, Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Belediyemiz İştiraklerinden Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesi artırımı neticesinde, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri AŞ’nin kullanmadığı 50.000TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılıp kullanılmayacağı talebi hususunda İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 19.03.2013 tarih ve 244 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz İştiraklerinden Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic. AŞ’nin yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 5.000.000TL arttırarak 5.500.000TL’ye çıkarmıştır.

Şirket ortaklarından Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri A.Ş. rüçhan hakkını kullanmayacaklarını belirtmiş olduklarından, Meclis üyeleri Çiğdem YAĞCIOĞLU ve Venhar PAKIRDAŞI’nın yazılı önergeleri doğrultusunda Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri A.Ş. tarafından kullanılmayan 50.000TL rüçhan hakkının Belediyemizce kullanılması yönündeki tekliflerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

326

22–26 Nisan 2013 tarihleri arasında Kamerun’un Maroua kenti ile kardeşşehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere personel görevlendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 22–26 Nisan 2013 tarihleri arasında, Kamerun’un Maroua kenti ile kardeşşehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere Belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN, Başkanlık Özel Kalem Sorumlusu Ali YILMAZ ve Başkan Basın Danışmanı Sami DAYANGAÇ’ın görevlendirilmesine ve adı geçenlere 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının Belediyemizce ödenmesi talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 04.04.2013 tarih ve 74 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 22–26 Nisan 2013 tarihleri arasında, Kamerun’un Maroua kenti ile kardeşşehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere Belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN, Başkanlık Özel Kalem Sorumlusu Ali YILMAZ ve Başkan Basın Danışmanı Sami DAYANGAÇ’ın görevlendirilmesine ve adı geçenlere 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının Belediyemizce ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi

:

08.04.2013

Karar No

:

327

Konusu

:

Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerdeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsalarının satışının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerdeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsalarının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 02.04.2013 tarih ve 1258 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 433 ada, 1 parsel numaralı, 7.799.71 m², 434 ada, 1 parsel numaralı, 11.718.63 m², 2 parsel numaralı, 11.725.96 m², 435 ada, 1 parsel numaralı, 11.009.68 m², 2 parsel numaralı, 10.971.69 m², 437 ada, 1 parsel numaralı, 11.265.77 m², 2 parsel numaralı, 11.206.43 m², 441 ada, 3 parsel numaralı, 4.524.64 m², 440 ada, 2 parsel numaralı, 5.095.89 m² Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 328

Konusu : Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Kültür ve Sosyal İşler Daire

Başkanı Oktay DURUKAN’ın yurtdışına görevlendirilmesine ilişkin Meclis’in bilgilendirmesi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Fransa’nın Strasbourg şehrinde 24–28 Mart 2013 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN’ın Belediyemiz Encümeninin 20.03.2013 tarih ve 2013/311 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmeleri hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 71 sayılı yazıları okundu.

Fransa’nın Strasbourg şehrinde 24–28 Mart 2013 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN’ın Belediyemiz Encümeninin 20.03.2013 tarih ve 2013/311 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 329

Konusu : Genel Sekreter Mustafa YALÇIN ve Başkan Danışmanı Hüseyin

TAŞKARACA’nın yurtdışına görevlendirilmesine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 14-21 Mart 2013 tarihleri arasında Guangzhou-Dongguang-Foshan Çin Şehircilik Fuarı’nda araştırma ve incelemelerde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN ve Başkan Danışmanı Hüseyin TAŞKARACA’nın Encümenin 13.03.2013 tarih ve 2013/277 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin Meclis’in bilgilendirilmesi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 01.04.2013 tarih ve 149 sayılı yazıları okundu.

14-21 Mart 2013 tarihleri arasında Guangzhou-Dongguang-Foshan Çin Şehircilik Fuarı’nda araştırma ve incelemelerde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN ve Başkan Danışmanı Hüseyin TAŞKARACA’nın Encümenin 13.03.2013 tarih ve 2013/277 sayılı kararı ile Ulaşım ve Konaklama ücretleri hariç olmak üzere Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı geçici görev yolluğunun Belediyemizce ödenerek görevlendirilmelerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 330

Konusu : Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun

olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel’inin (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2013 tarih ve 260 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak yeniden tanzim edilen I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası), ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 331

Konusu : Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.04.2013 tarih ve 261 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak yeniden tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 332

Konusu : Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan Mehmet ÇAYIRDAĞ’a

ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan, Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.04.2013 tarih ve 262 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere aylık brüt ücretinin belirlenmesi talep edilmiştir. Talep hakkında Meclis üyeleri Osman ÇİMEN ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda aylık brüt 3.000.00TL ödenmesi yönündeki taleplerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 333

Konusu : Belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi uyarınca

arazi ve arsa düzenleme uygulamalarında Encümene yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediyemizce, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında, düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının düzenlenme ortaklık payına tahsisine ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi hususunda; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1370 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarında, düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının düzenlenme ortaklık payına (DOP) tahsisine, tahsis konusunda yine aynı kanunun 34. maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 334

Konusu : Yaz Kızağı projesinin 25 yıla kadar yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli

ile ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Erciyes Master planı dahilinde Kabaktepe mevkiine yaz aktivitelerinin geliştirilmesi amacı ile “Yaz Kızağı” projesinin 25 yıla kadar yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli ile ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi hususunda; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 176 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Master planı dahilinde Kabaktepe mevkiine yaz aktivitelerinin geliştirilmesi amacı ile “Yaz Kızağı”( Alpin Coster) projesinin 25 yıla kadar yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli ile ihale edilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top. Tarihi : 08.04.2013

Karar No : 335

Konusu : Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne 5.000 ton sıcak asfalt

verilmesi için imza yetkisi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki yolların yama ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 5.000 ton sıcak asfaltın verilmesi için hazırlanan protokolü imzalamak için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 04.04.2013 tarih ve 626 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki yolların yama ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 5.000 ton sıcak asfaltın verilmesi için hazırlanacak protokolü imzalamak için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

336

Kültür Yolu Projesi kapsamında İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bina cephelerinde tabela ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Belediyemizce, Kültür Yolu Projesi kapsamında kalan İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi görüşülmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 177 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde yapılan değişiklikle “Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçe belediye meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapabilir.” hükmüne göre, Belediyemizce, Kültür Yolu Projesi kapsamında kalan İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan ekli listedeki bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

337

Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, 6610 ada, 12 parsel ve 6609 ada, 5 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, 6610 ada, 12 parsel ve 6609 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1374 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, 6610 ada, 12 parsel ve 6609 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

338

Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 8 ve 10 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde mülkiyeti İl Tüzel Kişiliği’ne ait olan 138 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1369 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde mülkiyeti İl Tüzel Kişiliği’ne ait olan 138 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

339

Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1372 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

340

İncesu Belediyesi’nin, Garipçe Mahallesi, 255 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Garipçe Mahallesi’nde, 255 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1377 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin, Garipçe Mahallesi’nde, 255 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

341

İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras, Kara Mustafa Paşa ve Karakoyunlu Mahallerinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanlarda imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras, Kara Mustafa Paşa ve Karakoyunlu Mahallerinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanlarda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1371 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras, Kara Mustafa Paşa ve Karakoyunlu Mahallerinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanlarda imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

342

Melikgazi Belediyesi ile Talas Belediyesi’ne ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, 1/5000 ölçekli K35-D-02-C ve K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında, Melikgazi Belediyesi ile Talas Belediyesi’ne ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1373 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, 1/5000 ölçekli K35-D-02-C ve K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında, Melikgazi Belediyesi ile Talas Belediyesi’ne ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

343

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın mevcut teşkilat yapısında değişiklik yapılması ihtiyacını doğurduğundan, 21339 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan ''Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik ve Tasarıların Hazırlanmasına İlişkin Esaslar''a uygun olarak yeniden düzenlenen Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

344

Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 04.04.2013 tarih ve 117 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

345

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve Belediyemize ait 765 ada, 57 parselde imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 765 ada, 57 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2013 tarih ve 1289 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kavakyazısı Mevkii, 124 pafta, 765 ada, 87 parsel ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 765 ada, 57 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

346

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Hamurkesen Mevkii, 361 ada, 2 parsel ve Harman Mahallesi 923 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Hamurkesen Mevkii, 361 ada, 2 parsel numaralı ve Harman Mahallesi 923 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1376 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Hamurkesen Mevkii, 361 ada, 2 parsel numaralı ve Harman Mahallesi 923 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

347

İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1375 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

348

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133 ve 134 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133 ve 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1386 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133 ve 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

349

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1384 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

350

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan enerji nakil hattı ile ilgili nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan enerji nakil hattı ile ilgili nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1383 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan enerji nakil hattı ile ilgili nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

351

Kocasinan Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 2647 ada, 42 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 2647 ada, 42 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1381 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 2647 ada, 42 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

352

İller Bankası AŞ’nin muhtelif Sit Alanlarına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları hakkında ilçe belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarının görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, İller Bankası AŞ’nin Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları hakkında ilçe belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1379 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası AŞ’nin Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları hakkında, Melikgazi Belediye Meclisi'nin 01.04.2013 tarih, 102 sayılı kararı, Kocasinan Belediye Meclisi'nin 01.04.2013 tarih, 73 sayılı kararı ve Talas Belediye Meclisi'nin 03.04.2013 tarih, 65 sayılı kararının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görüşülen planlar ile birlikte değerlendirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

353

Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 1001 parselde bulunan çeşme ve çeşmenin güneyinde köprünün bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 1001 parselde bulunan çeşme ve çeşmenin güneyinde bulunan köprünün bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1391 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Bağpınar Mahallesi, 1001 parselde bulunan çeşme ve çeşmenin güneyinde bulunan köprünün bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

354

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1390 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

355

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1389 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

356

Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde, TRM14 trafo binasının hazırlanan yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde, daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2012 tarih ve 587 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenen TRM14 trafo binasının hazırlanan yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1388 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde, daha önce 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenen TRM14 trafo binasının hazırlanan yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

357

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mevkii’nde plan notlarında yapmış olduğu değişikliğin onaylanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mevkiinde plan notlarında yapmış olduğu değişikliğin onaylanması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1387 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Melikgazi İlçesi Şehit Nazımbey Mevkiinde plan notlarında yapmış olduğu değişikliğin onaylanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

358

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi 430 ada, 48 parsel, 10540 ada, 20 parsel, 2961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1380 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi 430 ada, 48 parsel, 10540 ada, 20 parsel, 2961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

359

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 125, 126, 127 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 125, 126, 127 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1382 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 125, 126, 127 ve 128 sayılı kararlarını incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

360

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1385 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

361

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1368 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

362

Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 ve 49 sayılı kararları ile 03.04.2013 tarih, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 ve 49 sayılı kararları ile 03.04.2013 tarih, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1367 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisi'nin, 01.04.2013 tarih, 46 ve 49 sayılı kararları ile 03.04.2013 tarih, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

363

İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.04.2013 tarih ve 1378 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 43 sayılı kararı ile 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.04.2013

 

 

 

 

364

Kayseri Valiliği ve Şehit, Gazi, Dul ve Yetim Derneği’nde kayıtları bulunan gazilerimize birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi.

 

 

Meclis Üyesi Şaban SOLMAZ’ın yazılı önerisi ile, Kayseri Valiliği ve Şehit, Gazi, Dul ve Yetim Derneği’nde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesinin gündeme alınması talep edilmiştir. Meclis Başkanı tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 74. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği ve Şehit, Gazi, Dul ve Yetim Derneği’nde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.