Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

877

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6231 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 6231 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 368 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Bakır Beton İnş.Taah. San. Tic. Ltd.Şti.’nin talebi üzerine parselin bulunduğu alanda Hazır Beton santrali kurmak için imar planı değişikliği talep etmektedir.

Konu ile ilgili Kocasinan Belediyesinin 10.11.2014 tarih, 3498 sayılı yazıları ile bu alanın ticaret alanı, sanayi alanı, yol ve yeşil alan olarak yeniden düzenlendiği yeni öneri planın görüşülmesi talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-6611,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

878

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 105 adet parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 380 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde, konut alanı, ticaret alanı, M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, dini tesis alanı, M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, park ve yol olarak planlı olan, Büyükşehir Belediyesi’nden ihale yoluyla satın alınan 105 adet parselin bulunduğu alan ve civarında, nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2813,3 plan işlem numaralı) tadilat talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

879

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 381 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Melikgazi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden söz konusu alanın sosyal tesis "Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Koruma ve Eğitim Alanı" olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2771,6 Plan İşlem Numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

880

Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti şahıslara ait olan, Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 369 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Esentepe Mahallesi’nde, nazım imar planında spor tesisi alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

Tadilat talebine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,23 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

881

Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Yahyalı İlçesi, Merkez Mahallesinde 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama İmar Planında revizyon çalışması yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 379 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı belediyesi, ilçe merkezi sınırları içerisinde 100. yıl, Seydili, Madazı, Camikebir ve Fetullah mahallelerinde yürürlükte bulunan imar planının bölgenin ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı ve uygulamada sorunlar yaşandığı gerekçesiyle 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı talebinde bulunmaktadır.

Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan talep, ilave-revizyon niteliği taşımamakta olup, yedi ayrı bölgede imar plan tadilatı içermektedir. Söz konusu taleplerden sadece 2. bölgede yer alan 100. yıl Mahallesi, yeni sanayi alanının bulunduğu alan ve civarında yapılan değişikliğin uygun bulunduğu, 7. bölge fetullah Mahallesi ilave nazım imar planı talebinde kurum görüşleri olmadığından ve meydan çevresine özel proje alanı istenen yerin öncelikle meydan projelerinin hazırlanması ve bu projelere göre planlanması uygun olacağına, diğer 4 bölgedeki planlamanın plan tekniğine uygun olmadığından redlerinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bahsi geçen 2. bölgede, küçük sanayi alanı, konut alanı, dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı, dini tesis alanı ve yeşil alan olarak düzenlenerek yeniden planlanması yönünde hazırlanan (NİP-2902,2 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

882

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Konaklar Mahallesi, 6916 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 370 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan, mevcut nazım imar planında sağlık tesis alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygun görüşü de dikkate alınarak, yurt yapılmak üzere sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (NİP-2759,16 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

883

Konaklar Mahallesi, 760 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Konaklar Mahallesi, 760 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 360 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Konaklar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, kaptaj alanı olarak planlı olan yerin, konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Bahsi geçen alana ilişkin yapılmak istenen plan değişikliği hususunda, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) 02.10.2014 tarih, 3177 sayılı görüş yazısında, söz konusu alan, bölgenin yoğunluğunun artması halinde kullanılacak bir kaptaj alanı konumunda bulunduğunu belirterek kaptaj alanından çıkartılmasını uygun bulmamıştır. (NİP-2759,27 plan işlem numaralı) plan tadilatı talebinin KASKİ ve plan müellifi görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

884

Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde 2862 ada, 87 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde 2862 ada, 87 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 361 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenimahalle Mahallesi'ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında ibadet yeri, yol ve yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı veya ticaret alanı olacak şekilde yeniden planlanması istenmektedir.

Söz konusu plan değişikliği talebinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesine istinaden kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden ve talebin parsel bazında olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2759,29 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

885

Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan 10170 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı olan 10170 ada, 11 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 362 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı, küçük sanayi sitesi(KSS) alanı, otopark alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin, konut alanı veya ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliği ile kaldırılması önerilen otopark ve yeşil alana eşdeğer yeni alanlar önerilmediğinden, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2759,26 plan işlem numaralı) plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

886

Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 1508, 1533, 1545, 1547, 1562, 1563 ve 1565 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 1508, 1533, 1545, 1547, 1562, 1563 ve 1565 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli mevzi nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 382 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli nazım imar planında, mutlak tarım alanı, diğer tarım ve tarım dışı alanlar olarak planlı yerde plan değişikliği yapılmasını, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın ise sosyal donatı alanları ile birlikte yüksek yoğunluklu konut alanı olarak mevzi nazım imar planının yapılmasını istenmektedir. (NİP-7405 plan işlem numaralı) talebin, ilgili kurumların görüşü bulunmaması ve mevcut planlardan kopuk parçaçıl bir yaklaşım söz konusu olduğundan, plan müellifinin görüşü de dikkate alınarak reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

887

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 7571 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Melikgazi Belediyesi mülkiyetindeki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 383 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi hususundaki (NİP-2759,30 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

888

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 1771 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parseller, 594 ada, 128 parsel, 830 ada, 5 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 384 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın TİCK(ticaret-konut), ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması hususundaki (NİP-2759,31 plan işlem numaralı) taleple ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

889

Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Vatan Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 373 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine, Vatan mahallesinde mezarlık alanı ihtiyacı olduğundan mülkiyeti Hazineye ait 2868 m²’lik alanın mezarlık alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş istenilmiş, 10.10.2014 tarih, 14313 sayılı yazıları ile söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Söz konusu talep Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu bölümünde yer alan ''MADDE 6 – (1) Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir.'' hükmüne istinaden söz konusu yerin, mezarlık alanı olarak planlanmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına görüş sorulmuştur.

Talebin görüş geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP-7385,1 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

890

Kocasinan Belediyesinin, taşkın su kanalının planlara işlenmesi hususunda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine taşkın su kanalının planlara işlenmesi hususunda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 374 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin talebi üzerine Mobilyakent üzerinden geçen kanalın deplase edilmesi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 09.09.2013 tarih, 690 sayılı kararı ile nazım imar planları, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 30 sayılı ve bu kararı onayan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 10.02.2014 tarih, 113 sayılı kararı ile de uygulama imar planları yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine deplase edilen söz konusu kanala ilave olarak hazırlanan kanal projesinin; belirlenen güzergaha uygun olarak imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

Söz konusu talepte deplase edilen kanala ek olarak plana işlenmesi istenen kanalın sadece bir kısmının işlendiği; mevcut dere yatağı ve imar planları arasındaki uyuşmazlığın giderilmediği tespit edilmiştir.

KASKİ tarafından planlara işlenmesi talep edilen aktif dere yatağının civarı ile birlikte değerlendirilerek, revize çalışmaları ile birlikte çözülebileceği kanaatine varıldığından, (NİP-2061,2 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

891

Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, 404-290 pafta, 3218 ada, 34 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesi, 404-290 pafta, 3218 ada, 34 nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 364 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında oyun alanı olarak planlıdır. Parsel maliki parselinin 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planı olmasına rağmen bu güne kadar imar planına uygun çalışma yapılmadığı belirtilerek, söz konusu alanın konut alanı olarak plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine istinaden kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir alan ayrılmadığı görüşü doğrultusunda, (NİP-7386,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

892

Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Erkilet yerleşimi kuzey çevre yolu kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 371 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu bölgede yürürlükte bulunan planların revize edilmesi gerekliliği doğduğundan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.02.2011 tarih, 132 sayılı kararıyla kabul edilmiş, nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da Kocasinan Belediyesi Meclisinin 09.06.2011 tarih, 127 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanarak askı ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen alanda İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması yapılmış, Kocasinan Belediyesi Encümeninin 27.12.2011 tarih, 50/725 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet Kavşağının doğusunda yer alan bölgede yapılan plan değişikliği ve 18. Madde uygulaması 1. İdare Mahkemesinin 2012/465 Esas, 2013/705 Karar sayılı kararıyla iptal edilmiştir. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda nazım imar planına ve teknik gereklere uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kocasinan Belediyesi Meclisinin 06.02.2014 tarih, 54 sayılı kararıyla kabul edilmiş,

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.03.2014 tarih ve188 sayılı kararıyla uygun bulunarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren planlara uygun olarak da yapılanma talepleri gelmiş, yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek uygulamalara izin verilmiş, bölgede imar hareketleri hız kazanmıştır. 1. İdare Mahkemesinde 2012/465 Esas sayısıyla açılan davada, davacılar parselinin 18. Madde uygulamasında yakın konumlardan tahsis olanağı olduğu halde uzak konumlara sirküle edildiği belirtildiğinden, 678 ve 711 no’lu imar adalarının emsal değerinin 1.98 olacak şekilde değiştirilmesi ile kent merkezindeki imar hareketlerinin devamı sağlanmış, imar çapı, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi vb. aşamalarda bulunan taşınmazların imar hareketlerinin devamı sağlanabileceği belirtilerek plan değişikliği talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2710,2 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

893

Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Mimarsinan parkı içerisinde yeraltında 2 kat otopark olarak planlanan alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 372 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; şehrimiz Mimarsinan Parkı çevresinde oluşan sağlık tesisleri ve resmi kurumlarda ofis yapılaşmalarından dolayı otopark taleplerini karşılamak üzere yeraltında 2 kat yaklaşık 450 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler planlanmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 15.08.2014 tarih, 597 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmıştır. Etüt Projeler Daire Başkanlığının talebi üzerine de Belediyemiz Meclisinin 17.10.2014 tarih, 758 sayılı kararı ile vaziyet planı ve projelerine uygun olarak Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmıştır. Plan değişikliğine konu olan otopark, ticari üniteler ve sportif faaliyetlerin özel sektör tarafından kullanımına olanak sağlamak üzere plan değişikliği talep edilmektedir.

Talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-4306,3 Plan İşlem Numaralı ) imar planı değişikliğinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

894

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz ve 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz ve 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 375 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesi'ndeki mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 54 ada, 209 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı olup, ibadet yeri alanı olarak planlanması ve eksilen yeşil alanın mezarlık alanının güneyinde planlanması istenmektedir. Ayrıca bahsi geçen alanın güney batısındaki 352 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, parselin bölgenin ihtiyacı doğrultusunda ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu plan değişikliklerinde mezarlık alanının güneyinde yeşil alan planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca ticaret alanı yapılmak istenen alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı olup 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaati oluşmuştur.

1/5000 ölçekli K35-d-07-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yeşil alan olarak planlı yerin ibadet yeri alanı olarak, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanmasının plan gereksinimleri açısından daha uygun olacağı kanaatine varıldığından ( NİP-2780,18 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

895

Develi Belediyesinin, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallesindeki bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallesindeki bir alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 385 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, ilköğretim tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı olup, Develi Belediyesi, söz konusu alanın yeniden düzenlenerek planlanmasını talep etmektedir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Mustafa Asım KÖKSAL Mahallesinde bulunan okul alanının, Harman mahallesinde planlanması, tadilat sınırı içerisinde Aşık Seyrani Caddesi üzerinde bulunan adalarda yoğunluk artışı olmadan konut alanlarının TİCK olarak planlanması ve muhtelif adalarda düzenlemeler yapılması ile ilgili (NİP-4051,2 plan işlem numaralı) imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

896

Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 81 ada, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 31, 32, 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 386 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret ve konut alanı olarak planlı bulunan imar adasının bir kısmının tamamen ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu imar adası 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-3 konut alanı ve B-4 ticaret alanı olarak planlıdır. Tomarza Belediyesi ifraz ve tevhid işlemlerini gerçekleştiremediğinden ada bütününün B-4 ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu plan değişikliği talebine yönelik çalışmalar devam ettiğinden (NİP-4050,2 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

897

Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Felahiye İlçesi, Büyüktoraman Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmadığı tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 376 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyüktoraman Mahallesinde 158 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın Pazar Alanı olarak planlanması talebi; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği incelenememiştir. Bu nedenle Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.214 tarih, 709 sayılı kararı ile bu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması yönünde karar alınmıştır.

Talep ile ilgili Plan müellifince nazım imar planı çalışmaları devam ettiğinden (NİP-7383 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

898

Sarıoğlan Belediyesinin, İlçe merkezinde 25 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, İlçe merkezinde 25 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 377 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; 1/5000 ölçekli nazım imar planında sanayi alanı, sosyal donatı alanları ile birlikte az yoğun konut alanı olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi, ilçe merkezinde 30 metrelik yolun doğu ve batısında 25 hektarlık bölgede konut ihtiyacı taleplerinin karşılanması amacıyla Revizyon İmar Planı yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J35-c-20d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan az yoğun konut alanı olarak planlı konut alanların sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları sağlanarak orta yoğun konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4871,2 Plan İşlem Numaralı ) Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

899

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 366 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihli kararlarından,

382 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesi’nde, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı, ibadet yeri, konut alanı, yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı olan yerde, sosyal tesis alanının E=0,24 değerinin, Kayseri genelindeki sosyal tesis alanlarının emsal değeri göz önünde bulundurularak, E=0,60 olacak şekilde planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3053,4 plan işlem numaralı) plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı,

383 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesi’nde, ilköğretim tesis alanı olarak planlı olan yerin güney cephesindeki 30 metrelik çekme mesafesinin, İl Milli eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden 10 metreye düşürülmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. (UİP-3034,8 plan işlem numaralı) plan değişikliği talebinin, İlköğretim tesisi alanına E=0,60 değerinin de eklenerek değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

384 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerdeki E=2.00 ve hmax=30,50 yapılaşma şartlarındaki hmax=30,50 ifadesinin kaldırılarak Yençok: serbest ve E=2.00 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususundaki (UİP-3421,4 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yapılan incelemeler sonucunda imar adasına Yençok:serbest ifadesinin konulmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, imar adasındaki Yençok:serbest ifadesinin kaldırılarak talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

385 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerdeki E=2.00 ve hmax=30,50 yapılaşma şartlarındaki hmax=30,50 ifadesinin kaldırılarak Yençok: serbest ve E=2.00 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususundaki (UİP-3421,3 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yapılan incelemeler sonucunda imar adasına Yençok:serbest ifadesinin konulmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, imar adasındaki Yençok:serbest ifadesinin kaldırılarak talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

386 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu alandaki ticaret ihtiyacının karşılanabilmesi için otopark alanı olarak planlı yerin güneyinin ticaret alanı olarak planlanması, kaldırılan otopark alanının ise bu alanın doğusundaki konut alanının küçültülerek kuzey kısmında önerilmesi hususundaki (UİP-3404,1 plan işlem numaralı) talep, Belediyemiz Meclisinin 14.07.2014 tarih, 447 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 382, 383, 384, 385 ve 386 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

900

Melikgazi Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 314, 315, 319, 320, 322, 323 sayılı, 16.10.2014 tarih, 346, 347 ve 348 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 314, 315, 319, 320, 322, 323 sayılı, 16.10.2014 tarih, 346, 347 ve 348 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 367 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 13.10.2014 tarihli kararlarından;

314 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu yerde, ada sınırının mevcut duruma göre planlara işlenmesi hususundaki (UİP-3050,3 plan işlem numaralı) tadilat talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

315 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan yerde, mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı olan yerin bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3346,2 plan işlem numaralı) talep, Belediyemiz Meclisinin, 12.05.2014 tarih, 270 sayılı nazım imar planı kararına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

319 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, elektrik ihtiyacının daha düzenli sağlanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3052,4 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı,

320 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde, 7836 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, elektrik ihtiyacının daha düzenli sağlanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3051,1 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı,

322 sayılı kararı ile; Osman Kavuncu, Mimarsinan-Bahçelievler, Gesi-Cumhuriyet, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Yeşilyurt Mahallelerinde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, elektrik ihtiyacının daha düzenli sağlanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerlerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3413,1 plan işlem numaralı, UİP-3050,4 plan işlem numaralı, UİP-4833,2 plan işlem numaralı, UİP-4833,3 plan işlem numaralı, UİP-3365,1 plan işlem numaralı, UİP-3421,2 plan işlem numaralı) talepleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, Anbar Mahallesi, 7615 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu park alanı olarak planlı yerde önerilen trafo alanın reddinin, diğer trafo alanlarının ise, Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı,

323 sayılı kararı ile; Esentepe ve Hürriyet Mahalleleri’ndeki, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, elektrik ihtiyacının daha düzenli sağlanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerlerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3052,5 plan işlem numaralı) taleplerden, 5331 ada, 1 parsel ve 7221 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu park alanındaki trafo yerleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

16.10.2014 tarihli kararlarından;

346 sayılı kararı ile; Selçuklu Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı olan yerin kuzeyinin bölgenin ihtiyacı doğrultusunda, sosyal tesis alanı ve ticaret alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3059,2 plan işlem numaralı) talep, Belediyemiz Meclisinin, 12.05.2014 tarih, 272 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planı kararına uygun olarak hazırlandığından uygun görülmüştür. Ancak ticaret alanı olarak planlanan yerin, 15 metrelik yola bakan kısmına 5 metre çekme mesafesinin eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

347 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, 6883 ada, 1 parsel, 6872 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, elektrik ihtiyacının daha düzenli sağlanabilmesi için, park alanı olarak planlı olan yerlerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3343,1 plan işlem numaralı) talep, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı,

348 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesi’nde, belediye hizmet alanı olarak planlı olan yerin, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi için, sosyal tesis alanı olarak planlanması hususundaki (UİP-3052,6 plan işlem numaralı) talep, Belediyemiz Meclisinin, 16.05.2014 tarih, 341 sayılı nazım imar planı kararına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 13.10.2014 tarih, 314 ve 315 sayılı kararları ile 16.10.2014 tarih 346 ve 348 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 13.10.2014 tarih, 319, 320, 322 ve 323 sayılı kararları ile 16.10.2014 tarih ve 347 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

901

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 365 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarihli kararlarından;

268 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde 471 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu E=0.60, hmax=9.50 yapı düzeninde planlı imar adasındaki hmax değerinin kaldırılması yönündeki (UİP-5861,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte değerlendirilmesi uygun görüldüğünden, yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

269 sayılı kararı ile; Şeker Tepe Evler Mevkiinde; A-3 yapı düzeninde maksimum derinlik verilen imar adalarında bu şartın kaldırılarak Yençok=10 m yapılaşma şartını konulması ve ön bahçe mesafeleri belirtilmeyen imar adalarında 5 metre olarak düzenlenmesi yönündeki (UİP-2837,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

272 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine 3434 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu İlkokul Alanının kadastro verileri dikkate alınarak düzenlenmesi ve güney yönündeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak planlanması (UİP-2834,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih, 268, 269 ve 272 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

902

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 287, 288 ve 289 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih, 287, 288 ve 289 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2014 tarih ve 363 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihli kararlarından;

287 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde 30M-IIa ve 30M-IId uygulama imar planı paftalarında yeşil alan olarak planlı alanlarda Kayseri ve Civarı Elektrik T.AŞ. nin talebi üzerine 3 adet trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Mustafa AKPINAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

288 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesinde, 2791 ada, 1, 2, 3 parsellerin 27*30 ebatlı Yençok= 55 metre kütle yapı düzeninde konut alanı ( İnşaat Alanının 7500 m² olarak kısıtlanan) yeşil alan ve yol olarak, 3969 ada ve 4730 adanın kuzeyindeki alanın da yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-2382,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Belediyemiz Meclisinin 15.08.2014 tarih, 595 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak kütle yapı düzeninde konut alanında “asma kat yapılamaz” plan notunun eklenerek; Yençok=53 metre olacak şekilde planlanması uygun görüldüğünden; talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

289 sayılı kararı ile; Yenidoğan Mahallesinde, 4031 ada, 1 parselin 27*30 ebatlı Yençok=55 metre kütle yapı düzeninde konut alanı ( İnşaat Alanının 7500 m² olarak kısıtlanan), yeşil alan ve yol olarak, 4728 ada, 1 parselin bir kısmının da Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-6534,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Belediyemiz Meclisinin 15.08.2014 tarih, 596 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak kütle yapı düzeninde konut alanında “asma kat yapılamaz” plan notunun eklenerek; Yençok=53 metre olacak şekilde planlanması uygun görüldüğünden; talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 287 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 288 ve 289 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

903

Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 208, 209, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.11.2014 tarih ve 378 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarihli kararlarından,

202 sayılı kararı ile; Yukarı Mahalledeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanının kuzey batısında planlı bulunan 10 metre genişliğindeki yolun çıkış kısmının kapatılarak otopark alanı ve park alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu bölgede Belediyemiz Meclisi'nin almış olduğu 14.11.2011 tarih, 730 sayılı kararında otopark ihtiyacının ticaret parseli içinde çözülmesi gerektiği belirtildiğinden bahsi geçen yolun kapatılarak otopark alanı olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı kanaatine varılmış olup, (UİP-1110,29 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile iadesinin uygun olacağı,

203 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 700 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla bölgedeki park alanlarının, otopark alanlarının ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile kütle parseller sabit kalkmak şartıyla fiili duruma göre bölgenin otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik ve park alanları arttırılarak yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,30 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

207 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Hükümet Konağı olarak planlı alanın güney-batı cephesindeki 10 metre yapı yaklaşma mesafesinin Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün talebine istinaden fiili duruma göre yeniden düzenlenerek söz konusu yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,26 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

208 sayılı kararı ile; Bahçelievler Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmının (Koordinatlar X: 4284007.845-4284004.847, Y:460894.988-460895.098) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,27 Plan İşlem Numaralı) talebin F.Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR'ın red oyuna karşın oyçokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

 

209 sayılı kararı ile; Bahçelievler Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmının (Koordinatlar X: 4284499.577-4284499.449, Y:460468.538-460476.537) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin talebine istinaden trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,27 Plan İşlem Numaralı) talebin F.Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR'ın red oyuna karşın oyçokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

211 sayılı kararı ile; Harman Mahallesindeki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında Y2 lejant işaretli yapı adası olarak planlı bulunan yerde ada içerisinde hiç bir yoldan cephe alamayan parsellere hizmet etmesi amacıyla 99 ada, 17 parsele ulaşımı sağlamak amacıyla kadastro yolunun imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı gerektirmediğinden (UİP-5451,2 Plan İşlem Numaralı) talebin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

212 sayılı kararı ile; Erciyes Mahallesindeki 1386 ada, 3 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve yol olarak planlı olup, bahsi geçen taşınmazın tescil durumuna göre yoldan çıkarılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İlgili alanın önceki imar planları incelendiğinde tescil durumuna uygun olduğu, sonraki imar planı revizyonunda tescile dikkate edilmediği anlaşılmıştır. Söz konusu taşınmazın yoldan çıkarılarak konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,33 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

214 sayılı kararı ile; Harman Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 1.00, Hmax: 10.00 metre yapı nizamında konut alanı olarak planlı bulunan imar adasının fiili yapılaşma dikkate alınarak Emsal değeri arttırılmadan Hmax değerinin 19.00 metreye çıkarılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden ve parselin cephe aldığı yol genişliğinin yeterli olması ile civarındaki yapılaşmalara uygun olacağından (UİP-1110,31 Plan İşlem Numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin, 03.11.2014 tarih, 202, 203, 207, 211, 212 ve 214 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 208 ve 209 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

904

Yahyalı Belediye Meclisi'nin, 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisi'nin, 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 387 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Camikebir Mahallesinde bulunan ilköğretim tesis alanı olarak planlı yerin, Kültürel tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 346 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-7406,1 plan işlem numaralı) Yahyalı Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararının Kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

905

Sarız Belediye Meclisi'nin, 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarız Belediye Meclisi'nin, 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.12.2014 tarih ve 388 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarız Belediyesinin 22.09.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan 170 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan dini tesis alanının, ihtiyacı karşılayacak şekilde Kuzey yönünde genişletilerek yeniden planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

906

Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda 26.11.2014 tarih ve 18 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu hakkında, Komisyon Başkanı Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun sözlü önerisi ile; Av. Nevzat TÜRKTEN isminin Kayseri'de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebinin kabulüne, hangi Cadde veya Sokağa isminin verileceği konusunda ise yapılacak olan çalışma neticesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

907

İlimizde geçmiş dönemlerde önemli hizmetlerde emeği geçen Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU ve Ali İhsan ALÇI, Bekir YILDIZ ve Şükrü KARATEPE isimlerinin Kayseri'de uygun olan cadde ve sokaklara verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İlimizde geçmiş dönemlerde önemli hizmetlerde emeği geçen İlçe ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU ve Ali İhsan ALÇI, Bekir YILDIZ ve Şükrü KARATEPE isimlerinin Kayseri'de uygun olan cadde ve sokaklara verilmesi talebi hususunda 26.11.2014 tarih ve 19 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimize geçmiş dönemlerde önemli hizmetleri geçen eski İlçe ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yapmış olan Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU, Ali İhsan ALÇI, Bekir YILDIZ ve Şükrü KARATEPE isimlerinin Kayseri'de uygun görülen cadde ve sokaklara verilmesi talebinin kabul edilmesi ve cadde sokak isimlerinin daha sonra belirlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu hakkında Meclis üyesi Bekir YILDIZ’ın sözlü önerisi ile isimlerin ayrı ayrı oylanması yönündeki teklifi doğrultusunda; Şevket BAHÇECİOĞLU, Niyazi BAHÇECİOĞLU, Ali İhsan ALÇI, Bekir YILDIZ’ın isimlerinin verilmesinin kabulüne oybirliği ile, Şükrü KARATEPE isminin verilmesinin kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

908

Talas ve Kocasinan İlçelerinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ZÜMRÜT GEÇİDİ" isminin verilmesi, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde AYAZ SOKAK, isminin "MÜLAZIM SOKAK" olarak değiştirilmesi, Polis şehidi Naci AKARSU isminin herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Kocasinan İlçesi, Amarat Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi, Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebi hususunda 26.11.2014 tarih ve 20 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1- Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan Atatürk Bulvarı No:245 kapı numaralı evin yanındaki isimsiz sokağa "ZÜMRÜT GEÇİDİ" isminin verilmesinin uygun olacağı,

2- Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde AYAZ SOKAK, isminin "MÜLAZIM SOKAK" olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

3- Polis şehidi Naci AKARSU isminin herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi hususunda; Talas Anayurt Mahallesindeki 6100. Sokak isminin Şehit Naci AKARSU Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı,

4- Kocasinan İlçesi, Amarat Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydan isimlerinin ekli listedeki cadde, sokak, bulvar ve meydan isimleriyle değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan İlçesi, Himmetdede Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydan isimlerinin, ekli listedeki cadde, sokak, bulvar ve meydan isimleriyle değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönün hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

909

Keykubat Mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 2 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak olan İlkokul için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne muvafakat verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat Mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 2 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak olan İlkokul için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne muvafakat verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24.11.2014 tarih ve 2991 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü 30.10.2014 tarih ve 4881300 sayılı yazıları ile Mülkiyeti Belediyemize ait İmar planında İlköğretim tesisleri alanı olarak planlı bulunan ve Kemal Dedeman İmam hatip Ortaokulu olarak faaliyet gösteren, Keykubat Mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bahçesine ihtiyaç nedeniyle bir ilkokul yaptırılacağından yapım için gerekli olan izin belgesinin alınabilmesi için Melikgazi Belediyesine gerekli muvafakatın verilmesini talep etmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait İmar planında İlköğretim tesisleri alanı olarak planlı bulunan ve Kemal Dedeman İmam hatip Ortaokulu olarak faaliyet gösteren, Keykubat Mahallesi, 389-414 pafta, 6769 ada, 2 parsel numaralı taşınmaza yaptırılacak İlkokulun; yürürlükte bulunan kanun, yönetmelikler ve İmar planına uygun olması şartıyla yapım ve kullanımla ilgili Belediyesinde ve diğer kurumlarda işlemleri yürütmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne muvafakat verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KASKİ Genel Müdürlüğünün Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Bünyan ve Sarıoğlan (Kayseri) İlçeleri içmesuyu inşaatları İşi için 7.400.000,00- (yedimilyondörtyüzbin) TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ‘ye yetki verilmesine karar verilmiştir.

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KASKİ Genel Müdürlüğünün Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Bünyan (Kayseri) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 3.699.348,00-(üçmilyonaltıyüzdoksandokuzbinüçyüzkırksekiz)TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ‘ye yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KASKİ Genel Müdürlüğünün Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Tomarza (Kayseri) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 2.752.235,00-(ikimilyonyediyüzelIiikibinikiyüzotuzbeş)TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ‘ye yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KASKİ Genel Müdürlüğünün Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Akkışla (Kayseri) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 1.276.823,00-(birmilyonikiyüzyetmişaltıbinsekizyüzyirmiüç)TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ‘ye yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KASKİ Genel Müdürlüğünün Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Felahiye (Kayseri) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 1.288.712,00-(birmilyonikiyüzseksensekizbinyediyüzoniki)TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ‘ye yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KASKİ Genel Müdürlüğünün Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Sarız (Kayseri) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 1.317.237,00-(birmilyonüçyüzonyedibinikiyüzotuzyedi)TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ‘ye yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi: 08/12/2014

 

No: 910

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin KASKİ Genel Müdürlüğünün Kullanacağı Kredilere Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Akkışla (Kayseri) içmesuyu inşaatı İşi için 1.257.497,00- (birmilyonikiyüzelliyedibindörtyüzdoksanyedi) TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ‘ye yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

918

Memur Kadro İhdası I sayılı Cetvelin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilip ekteki I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 1213 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel’in (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

919

2015 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 2015 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 1214 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici İşçi Çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3. Maddesi uyarınca 2015 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait ekte sunulan vize cetvelinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

920

Camikebir Mahallesi, 1510 ada, muhtelif parsellerde bulunan Vezir Hanı ile 375 ada muhtelif parsellerde bulunan Pamuk Hanı’nın restorasyon ve/veya kira karşılığında Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak protokollerin imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Camikebir Mahallesi, 1510 ada, muhtelif parsellerde bulunan Vezir Hanı ile 375 ada muhtelif parsellerde bulunan Pamuk Hanı’nın restorasyon ve/veya kira karşılığında Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak protokolün, mülkiyet sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, özel şahıslar ve diğer vakıflarla imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 697 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Camikebir Mahallesi, 1510 ada, muhtelif parsellerde bulunan Vezir Hanı ile 375 ada muhtelif parsellerde bulunan Pamuk Hanı’nın restorasyon ve/veya kira karşılığında Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak protokolün, mülkiyet sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, özel şahıslar ve diğer vakıflarla imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

921

Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji servisinde çok uzun sürelerle hastanede yatarak tedavi edilmekte olan hastalara malzeme yardımı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji servisinde çok uzun sürelerle hastanede yatarak tedavi edilmekte olan hastalar için 10 adet dizüstü, 20 adet tablet bilgisayar ve 1 adet akıllı tahta sisteminin temini hususunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 01.12.2014 tarih ve 430 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Ve 24. maddeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 5.maddesi 1.bendi, 6. maddesi 2. bendi gereğince, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji servisinde çok uzun sürelerle hastanede yatarak tedavi edilmekte olan hastalar için moral ve motivasyonlarının desteklenmesinin gereği olarak hastaların kullanılmalarına sunulmak üzere 10 adet dizüstü, 20 adet tablet bilgisayar ve 1 adet akıllı tahta sisteminin temin edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

922

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 12116 ada, 1 parsel numaralı arsanın satışının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 12116 ada, 1 parsel numaralı, 699,82 m2 Ticaret Alanı Arsasının 2886 Sayılı kanunun amir ve hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 3111 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 12116 ada, 1 parsel numaralı, 699,82 m2 Ticaret Alanı Arsasının 2886 Sayılı kanunun amir ve hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

923

Tomarza Belediyesinin birimlerinin harcama kalemlerine 400.000TL aktarma yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Tomarza Belediyesi’nin birimlerinin harcama kalemlerine 400.000TL aktarma yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 04.12.2014 tarih ve 2182 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Tomarza Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerine 400.000TL ödeneğin tenzil edilerek, aktarma yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

924

Hacılar Belediyesinin 2014 bütçesine 3.000.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin 2014 yılı Bütçesine 3.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 02.12.2014 tarih ve 2158 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin 2014 yılı Bütçesi 8.000.000,00TL olup, 2014 Yılı Kasım sonu harcaması 7.553.549,21TL gerçekleşmiştir. Hacılar Belediyesinin 3.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

925

Bünyan Belediyesinin 2014 bütçesine 5.000.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin 2014 yılı Bütçesine 5.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 04.12.2014 tarih ve 2181 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin 2014 yılı Bütçesi 11.481.301,20TL olup, 2014 Yılı Kasım sonu harcaması 10.341.849,87TL gerçekleşmiştir. Bünyan Belediyesine 5.000.000TL Ek Bütçe verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

926

Personel Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediyemizin Personel Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının, 03.12.2014 tarih ve 1184 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Meclisimizin 18.01.2013 tarih ve 97 numaralı kararı ile kabul edilen Personel Servis Araçları Yönetmeliği’nin “İdari Ceza Uygulaması” başlıklı 15. maddesine ek 2. fıkra olarak; “2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu ile; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma genel Komutanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarına tanınan görev ve yetkiler kapsamında uygulanacak hükümler saklıdır” ibaresinin eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

927

Melikgazi İlçesi ve Kocasinan İlçesinde Üst geçide, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi ve Kocasinan İlçesinde Üst geçide, Cadde ve Sokaklara isim verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 413 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi ve Tavlusun Mahallesini birbirine bağlayan Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidine Yunus Emre TAŞÇI isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesinde bulunan herhangi bir cadde ve sokağa Emirağa Cadde isminin verilmesi, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde bulunan Rüzgarlı Sokak, isminin "Aşçılar Sokak" olarak değiştirilmesi ve Kocasinan İlçesi, Düver Mahallesinde bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydanlara yeni sokak isimlerin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

928

Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, 18 pafta, 2920, 2923, 2930 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, 18 pafta, 2920, 2923, 2930 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3152 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, 18 pafta, 2920, 2923, 2930 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

929

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 402 pafta, 2387 ada, 10 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 402 pafta, 2387 ada, 10 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 402 pafta, 2387 ada, 10 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

930

Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 268 ada, 1 parsel ve 271 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 268 ada, 1 parsel ve 271 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3154 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kuşcu Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 268 ada, 1 parsel ve 271 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

931

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3773 ada, 11 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3773 ada, 11 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 3116 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 3773 ada, 11 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

932

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, organize sanayi bölgesi alanın genişletilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, organize sanayi bölgesi alanın genişletilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3155 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, organize sanayi bölgesi alanın genişletilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

933

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3140 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

934

Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi’nde, ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi’nde, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 3112 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 11137 ada, 1 parsel no’lu taşımaz maliklerinin Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi’nde, ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

935

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen kadastro harici kayalık ve taşlık alanında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen kadastro harici kayalık ve taşlık alanında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3159 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde koordinatları belirtilen kadastro harici kayalık ve taşlık alanında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

936

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 260 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 260 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde 260 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

937

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 2601 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 2601 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3141 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 2601 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

938

Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi mevki’nde, 503 ve 504 parsel maliklerinin bu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi mevki’nde, 503 ve 504 parsel maliklerinin bu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3151 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi mevki’nde, 503 ve 504 parsel maliklerinin bu alanda ilave nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

939

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi’nde, 9903 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi’nde, 9903 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 3114 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi’nde, 9903 no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

940

Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 no’lu ve 1444 ada, 10 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 no’lu ve 1444 ada, 10 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 3113 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi’nde, 1452 ada, 7, 8, 9 no’lu ve 1444 ada, 10 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

941

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi sınırları içerisinde 634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi sınırları içerisinde 634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3142 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi sınırları içerisinde 634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

942

Yahyalı Belediyesinin, Kavaklı-Zincirli Tepe Mevkiinde Rüzgar Enerji Santrali yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Kavaklı-Zincirli Tepe Mevkiinde Rüzgar Enerji Santrali yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Kavaklı-Zincirli Tepe Mevkiinde Rüzgar Enerji Santrali yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

943

Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Develi ilçe merkezinde bulunan bir alanda kentsel dönüşüm yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

944

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 391, 392 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 391, 392 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3133 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 391, 392 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

945

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 187 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 187 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 3115 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 187 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

946

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 293, 294, 295, 296 ve 298 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 293, 294, 295, 296 ve 298 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3129 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 293, 294, 295, 296 ve 298 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

947

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih, 309, 311 ve 312 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih, 309, 311 ve 312 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3150 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih, 309, 311 ve 312 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

948

Talas Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3134 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 231, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

949

Develi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

950

İncesu Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3157 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 01.12.2014 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

951

Bünyan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Bünyan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 3156 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Bünyan Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

952

Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 8079 ada, 1 parsel ve 5945 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.12.2014 tarih ve 3164 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 8079 ada, 1 parsel ve 5945 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

953

Mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesinde muhtelif parsellerin Öğrenci yurdu yapılmak üzere Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, İlimiz Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi, 138 ada 3-4-5 parsel, 26 ada 78 parsel, 28 ada 7-8 parsel ile 449, 450, 451 ve 452 parselde Öğrenci yurdu yapılmak üzere Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak protokolün Erciyes Üniversitesi ile imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 08.12.2014 tarih ve 701 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimiz Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi, 138 ada 3-4-5 parsel, 26 ada 78 parsel, 28 ada 7-8 parsel ile 449, 450, 451 ve 452 parselde Öğrenci yurdu yapılmak üzere Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak protokolün Erciyes Üniversitesi ile imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

08.12.2014

 

 

 

 

954

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi ile Huzurevi binasının 01.07.2015 tarihine kadar Belediyemiz tarafından işletilmesine devam edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi ile Huzurevi binasının 01.07.2015 tarihine kadar Belediyemiz tarafından işletilmesine devam edilmesi talebi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 05.12.2014 tarih ve 442 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait iken, engelli ve yaşlı hizmetlerinde kullanılmak üzere 16.12.2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devri gerçekleştirilen ilimiz Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi Engelli Bakım Merkezi hizmet binalarının 15 gün içerisinde devralınması için 18.12.2013 ve 190/17392 sayılı yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Ancak; Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, 29.04.2014 tarih ve 935 sayılı yazıları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2014 yılı yatırım proğramında Kayseri Huzurevinin yer almadığı ve bu nedenle gerekli ödeneğin bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgili Bakanlık, huzurevi ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğunu, söz konusu Huzurevinin işletiminin 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesini talep etmiş, Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 306 sayılı kararıyla 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce işletilmesine karar verilmiştir. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 02.12.2014 tarih 428 sayılı yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne söz konusu taşınmazların ne zaman devralınacağının bildirilmesi istenmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 04.12.2014 tarih ve 2960 sayılı cevabi yazıları ile söz konusu Huzurevi binasının 01.07.2015 tarihi itibariyle müdürlükleri tarafından işletilmek üzere devralınacağı bildirilmiş olduğundan, Huzurevi binasının 01.07.2015 tarihine kadar Belediyemiz tarafından işletilmesine devam edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.