Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Birinci Etap İkinci Kısımda A4 Blok ve Baza İnşaatlarının Yapım İşi İhalesi için son teklif verme tarih ve saati 15.10.2020 11:00 olarak belirlenmiş olup ihale komisyonu toplantı yeri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu olacaktır.  

http://www.imaras.com.tr/ihale_detay-4.aspx

 
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati15.10.2020 / Saat 11:00
İlgili Birim / MüdürlükKentsel Dönüşüm
Toplantı YeriKayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu
İhalenin Yapılacağı AdresSahabiye Mahallesi MKP Bulvarı No:15
Teknik Şartname