Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan Toplam 8 adet Konut+Ticaret Alanı arsası (10652 ada,1-2-3-4-5-6-7-8 parsel), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu halde satılacaktır.
İhale Tarihi ve Saati14.07.2020 / Saat 14.15
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
MevkiiŞeker Mahallesi
Cinsi Konut+Ticaret
İhale ŞekliKapalı Teklif Usulü İhale
Son Müracaat Tarihi14.07.2020 / Saat 13.30
İHALE ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME
İHALE SUNUM