The ILLER BANKASI A.Ş. (ILBANK) has received a Finance from the Islamic Development Bank (ISDB) toward the cost of the Urban Transport Program in Favour of Municipalities in Turkey, and it intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract for “Construction Works of New Urban Railway Line for Kayseri Light Rail Transport Project (IDB-UTP- KAY-W01)”. The Kayseri Metropolitan Municipality intends to prequalify contractors and/or firms for Procurement of Construction Works.


İLLER BANKASI A. Ş. (İLBANK), İslam Kalkınma Bankası'ndan (ISDB) kentsel ulaşım programının maliyetine yönelik olarak Türkiye'deki Belediyeler lehine bir finansman almış ve bu finansman gelirinin bir kısmını “Kayseri Hafif Raylı ulaşım Projesi (IDB-UTP - KAY-W01) için yeni kentsel Demiryolu hattının inşaat işleri" sözleşmesi kapsamında ödemelere uygulamayı amaçlamaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Müteahhitleri ve/veya firmaları inşaat işleri için önceden nitelemeyi amaçlamaktadır