Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde konuşlandırılmak üzere yerlerini gösterir ekli listelerde sunulan, 421 adet kapalı otobüs durağı, 500 adet raket vitrin, 75 adet megalight, 600 adet bilboard, 10 adet totem ve 15 adet alt-üst geçit olmak üzere toplam 1621 adet açık hava reklam işletmeciliği İhalesi.
İhale Tarihi ve Saati17.05.2017 / Saat: 14.00
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
İhale ŞekliKapalı Teklif Usulü İhale
İHALE ŞARTNAMESİ