The ILBANK has received a Finance from the Islamic Development Bank (ISDB) toward the cost of the Urban Transport Program in Favour of Municipalities in Turkey, and it intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract for “Design, Supply, and Installation of 6 Electrical Tram vehicles for Kayseri Light Rail Transport Project (IDB-UTP- KAY-G01)”. The Kayseri Metropolitan Municipality intends to prequalify Suppliers and/or firms for Procurement of Electrical Tram vehicles and Related Services.

İLLER BANKASI A. Ş. (İLBANK), İslam Kalkınma Bankası'ndan (ISDB) kentsel ulaşım programının maliyetine yönelik olarak Türkiye'deki Belediyeler lehine bir finansman almış ve bu finansman gelirinin bir kısmını “Kayseri Hafif Raylı ulaşım Projesi (IDB-UTP - KAY-G01) için 6 Elektrikli tramvay aracının tasarımı, temini ve Montajı” sözleşmesi kapsamında ödemelere uygulamayı amaçlamaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elektrikli tramvay araçları ve ilgili hizmetlerin tedariki için tedarikçi ve/veya firmaları önceden nitelemeyi amaçlamaktadır.