Yapılan işlemler, Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürü, Sorumlu Memur, 1 memur ve 2 işçinin denetiminde; Yüklenici firma Aktifbank tarafından yürütülmektedir. Belediye, Özel Halk ve Raylı Sistem İşletmesi turnike validatörlerinde kullanılan manyetik bilet ve Proximity (Kontaksız) kartların kodlanması, ücretlendirilmesi, gişe ve tali bayi bazında satılmasının denetimi, ücret toplama makinelerinin arızalarına müdahale (Ücret toplama makinelerinin arızalarının takibi ve alınan önlemlerin istatistiklerinin kayıt altına alınması ve denetimi), Toplu taşıma operatörlerinin taşıdıkları yolcu raporlarının alınması, istatistikî çalışmalar ile veri kontrol ve analizlerinin yapılması, araç takip sistemleri ve hakediş bilgilerinin hazırlanması gibi işlemleri kapsamaktadır.(Araç takip sistemlerinin kontrolü ve hakediş bilgilerinin hazırlanması) ve toplu taşım araçlarında kullanılan biletlerin ayrıştırılması (Bilet ve para kredilerinin halka arzının planlanması ve kontrolü).

Birimimizde indirimli kontaksız kartların kullanım süreleri her yılın Aralık ayı sonu itibariyle biteceğinden dolayı yıl içerisinde Ekim-Aralık ayları içerisinde kart sahiplerinin indirimli bilet kullanım haklarının devam edip etmediğinin kontrolleri yapılarak şartları uygun olanların kartlarına kullanım süreleri için 1 yıl daha ücretsiz vize onayı işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde vize yapılmayan kart otomatik olarak sistem tarafından kullanım dışı durumuna çevrilerek geçerliliğini yitirmektedir.

Sisteme dâhil Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesinin bilet değerlendirme sonuçları sistem tarafından gerekli ayrıştırmalar yapılarak hakedişlerine esas olmak üzere taşıdıkları yolcu sayıları 10 günlük periyotlar halinde ilgili birimlere gönderilmektedir. Okutma ve bilgi transferi esnasında eksik ve hatalı bilgiler yeniden değerlendirme işlemlerinin yapılmasını gerektirmektedir.

Sistemdeki Manyetik biletlerin ve Proximity kartların üretimi, özel ve tali bayilerde satışa sunulması, paraların tahsil edilip Belediyemiz hesabına yatırılması yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.

Bilet ve para kredilerini halka arz eden özel ve tali bayiler, ihtiyacı olan bilet ve kredi tutarlarını, Yüklenicinin işletmiş olduğu otomasyon sistemi üzerinden gişelere ve MGS (Kredi Yükleme Cihazı)’lere aktarmaktadır.

İndirimli kart müracaatlarını değerlendirme ve uygun olanların üretimini yapmak. İndirimli biletler tamamen kontaksız olup, ilgili kanun ve meclis kararları gereği hak eden kişilere belirli belgeleri ibraz etmeleri karşılığında şahsa münhasıran resimli olarak anında üretilerek teslim edilmektedir. Üniversite kayıt dönemlerinde fakülteye stand kurmak sureti ile yeni kayıt yaptıran öğrencilerin indirimli kart müracaatları kabul edilmekte ve üretimden sonra kendilerine teslim edilmektedir. Vizeleme işlemleri her yıl kişinin durum belgesini ibraz etmesi karşılığında ücretsiz olarak seri bir şekilde paso merkezinde ve 5 adet bilet satış gişesinde yapılmaktadır. Şu an 2010 yılı vizeleme işlemleri büyük oranda tamamlanmış olup, vize yaptırmayan çok az sayıda kişinin kart vizeleme işlemleri devam etmektedir. Vizeleme işlemi belge kontrolü de dâhil olmak üzere 30 saniye kadar sürmekte olup, kart yeni dönem kullanımı için sisteme açılmaktadır.

Bilet okuma makinalarının arızalarına acil müdahale etmek, cihazların koruyucu bakımları, kontrolleri ve tamir işlemleri için 8 kişiden oluşan yüklenici firma Aktif Bank teknisyenleri tarafından yapılmaktadır.

Toplu Taşıma Biletlerini Halka Arz Etme İşi

Halkın toplu taşıma bilet ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için şehir ve Hinterland kapsamında 33 adet özel gişe ve 305 adet özel ve tali bayi noktasından manyetik bilet ve proximity kart ve MGS cihazı ile para yüklemesi yapılmak sureti ile biletler halka arz edilmektedir. Özel Gişelerimiz gün içerisinde 06:00 - 23:30, özel ve tali bayiler ise 07:00 - 21:00 saatleri arasında aralıksız hizmet vermektedir.

Ücret Toplama ve Otomasyon

Yıllar itibariyle toplu taşıma araçlarında ve Raylı Sistem turnikelerinde ücret toplama ve otomasyon faaliyeti içerisinde üretilen biletler ile bilet çeşitlerine ilişkin üretim bilgileri (aktarmalı-aktarmasız).

01.08.2009 tarihi itibariyle Raylı Sistem taşımacılığının faaliyete geçmesi,  minibüslerin iptal edilerek yerine doğalgazlı özel halk otobüslerinin katılması ile manyetik ve proximity kart üretiminde de artışlar meydana gelmiştir.

2005 yılının başından itibaren indirimli manyetik biletlerin üretimi ve satışı tamamen durdurulmuştur. Bunun gerekçesi, gişelerde indirimli biletler ucuz tarifeli olduğu için isteyen rahatça alabilmekte, araçlarda kullanırken de mecburen paso sorulduğundan, araç şoförü ile halk bazen bu haksız kullanımdan dolayı münakaşa etmektedir.

Kontaksız indirimli karta geçilmesinin diğer bir nedeni de indirimli seyahat etme hakkına sahip olan kişilere resimli olarak kart üreterek, hem başkasının kullanmasını engellemeye yönelik tedbir, hem de taşınan bu kesim hakkında sayısal verilere ulaşmaktır.

Kontaksız karta yönelmenin diğer bir nedeni ise tam biletlerin fiyat bakımından ortalama manyetik bilete göre % 10 daha ucuz olmasıdır.

Kontaksız kartın araçlardaki bilet değerlendirme cihazına fiziki olarak hasar vermesi mümkün değildir. Fakat manyetik biletler cihaz içerisinde fiziki işleme tabi tutulduğundan zaman zaman arızalara neden olmaktadır.

Yenilikler

  • Şehir kart ile ulaşımın yanı sıra üye alışveriş yerlerinden alışveriş imkânı da sunulmaktadır.
  • Altyapısı tamamlanmak üzere olan kredi kartı sistemi ile uyum gösteren kontaksız tüm kredi kartları ile ulaşım hizmetinden faydalanmak mümkün olacaktır.