18. Madde Uygulaması
Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde uygulamaya tam olarak alınan 149 ada, 1 numaralı parsel, 150 ada, 1 numaralı parsel, 152 ada, 1 numaralı parsel, 159 ada, 4 numaralı parsel, 160 ada, 4 numaralı parsel, 162 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 167 ada, 5 numaralı parsel, 7353 ada, 1 ve 2 numaralı parseller, 8694 ada, 3 numaralı parsel, 12413 ada, 1 numaralı parsel, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde uygulamaya kısmen alınan 157 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Belediyemiz Encümeni'nin 26.09.2023 tarih 2023/1783 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması yapılmaktadır. 


Not: Taşınmaz sahiplerinin şahsen ya da taşınmaz sahiplerinin vekalet verdiği kişilerin vekaletleri ile birlikte müdürlüğümüze gelmeleri halinde daha detaylı bilgi verilecektir.

Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 kat 410 numaralı oda.
İrtibat: 0 (352) 207-17-62 / 207-17-49