18. Madde Uygulaması
Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi  uygulamaya tam olarak alınan 6309 ada 3, 7 ve 8 numaralı parseller, 6310 ada 1, 2, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, 10818 ada 9 ve 10 numaralı parseller, 10819 ada 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 10820 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parseller, 10821 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ve 33 numaralı parseller, 10822 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı parseller, 10823 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 10824 ada 1, 2, 3, 5 ve 9 numaralı parseller, 10825 ada 1, 3, 9, 16 ve 18 numaralı parseller, 10826 ada 1, 2 ve 4 numaralı parseller, 10839 ada 2 numaralı parsel, 10840 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 30 numaralı parseller, 12223 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 numaralı parseller, 12228 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 12250 ada 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 10822 ada 3, 8, ve 10 numaralı parseller, 10823 ada 10 ve 11 numaralı parseller, 10824 ada 4 ve 8 numaralı parseller, 10825 ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14 ve 15 numaralı parseller, 10826 ada 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Belediyemiz Encümeni'nin 15.08.2023 tarih 2023/1550 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması yapılmaktadır. 


Not: Taşınmaz sahiplerinin şahsen ya da taşınmaz sahiplerinin vekalet verdiği kişilerin vekaletleri ile birlikte müdürlüğümüze gelmeleri halinde daha detaylı bilgi verilecektir.

Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 kat 410 numaralı oda.
İrtibat: 0 (352) 207-17-62 / 207-17-49