18. Madde Uygulaması
Melikgazi  İlçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde uygulamaya tam olarak alınan 778 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller,  779 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, 780 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller,  783 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  numaralı parseller, 784 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, 785 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller,  786 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 787 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11 ve 12 numaralı parseller, 788 ada 1 numaralı parsel, 789 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller ve Melikgazi  İlçesi, Gesi Mahallesi'nde uygulamaya kısmen olarak alınan 3387 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Belediyemiz Encümeni'nin 11.07.2023 tarih 2023/1231 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde Uygulaması yapılmaktadır. 


Not: Taşınmaz sahiplerinin şahsen ya da taşınmaz sahiplerinin vekalet verdiği kişilerin vekaletleri ile birlikte müdürlüğümüze gelmeleri halinde daha detaylı bilgi verilecektir.

Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4 kat 410 numaralı oda.
İrtibat: 0 (352) 207-17-62 / 207-17-49